AUTOMATISK BORE-GJENGE-FRESEMASKIN STYRING PÅ MODELL TRD40 SERIE. 1. Beskrivelse av styringen Referanseposisjon (Origin)...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AUTOMATISK BORE-GJENGE-FRESEMASKIN STYRING PÅ MODELL TRD40 SERIE. 1. Beskrivelse av styringen... 2. 2. Referanseposisjon (Origin)..."

Transkript

1

2 Innhold 1. Beskrivelse av styringen Referanseposisjon (Origin) Alarmer Manuell driftsmodus Innstillinger / programmering Punkt-til-Punkt Flenser Multi-punkt Dybde sekvens / Z-posisjonering Bor en vegg Bor to vegger Fri dybde sekvens Gjenging dybde Frese en vegg Profilboring Angi og modifisere nullpunkt Velge verktøy Lage en sekvens av programmer Automatisk driftsmodus Oversikt over alarm meldinger Side : 1

3 1. Beskrivelse av styringen CMA utstyrer sine maskiner med en styring som har berøringsskjerm og fri for manuelle brytere, og dermed blir alle funksjoner og programmering ved styringen utført ved at en trykker direkte på skjermen. Når en maskin starter opp, vil en velkomst skjermbilde vises på skjermen. Får å gå til hovedmeny, trykker du på skjermen. Ved Hovedmenyen, får du tilgang til 5 ulike menyvalg: Automatic "(Automatisk), Manual (Manuell), Origin (Referanseposisjon), Alarms (Alarmer), og Settings (Innstillinger). Ved denne menyen har du også mulighet til å endre språk ved å trykke på menypunktet "Language" (Språk). Dersom en endrer menyspråk, vil styringen huske dette selv om styringen blir slått av, og vil forbli uforandret inntil vi endrer til et annet språk. Nesten alle menyene benytter øvre linjen til å angi ulike maskinparameter status. Side : 2

4 2. Referanseposisjon (Origin) Dette er det første vi må gjøre etter at vi har slått på maskinen før vi kan starte ordinær drift med maskinen. Denne menyen benyttes for å søke frem referanseposisjonene som er lagret i maskinens styring, sammenfallende med indre enden på venstresiden av arbeidsbordet. Dersom referanseposisjonen er kjent, vil OK vises ilag med referanseposisjon ikonet. Men dersom dette ikke er tilfelle, vil ikonet bli vist med et spørsmålstegn (?). For å søke frem referanseposisjonen, velger vi først menyen Referanseposisjon (Origin), og velger deretter menypunktet "Order Calibrate Shafts" (Utfør akse kalibrering) - For å starte referanseposisjoneringen, må styringen være i manuell modus. Side : 3

5 3. Alarmer Det andre punktet som må utføres før en kan starte ordinær drift er å kontroller at alt ved maskinen er i orden og at ingen alarmer er utløst. Dersom det oppstår noe form for unormalt med maskinen, vil alarm ikonet bytte fra status OK til alarm status. Vi må da åpne menyen Alarmer, slik at vi kan utbedre eventuelle unormaliteter. Denne menyen viser oss om problemet har blitt utløst ved koordinat akse stopperene. Dersom det er tilfelle, vil OK symbolet forsvinne og bli byttet ut med et alarm symbol. Når en alarm er aktivert, er det bare mulig å utføre kjøring med maskinen i manuell modus. For å kunne gå tilbake til normal driftsmodus igjen, må vi først utbedre den aktuelle feilen, og deretter trykke "Erase alarms" (Nullstill alarmer) feltet. Når alarm symbolet så forsvinner, vil vi returnere tilbake til hovedmeny og kan forsette med videre maskin operasjoner. 4. Manuell driftsmodus For å utføre maskindrift i manuell modus, må vi utføre de samme kontrollene som ved automatisk modus, selv om driftsmodus valg ved dette tilfelle da må være i manuell modus. I området til manuell drift, finner vi to menyer. Ved den første menyen som kommer frem på skjermen når vi velger manuell modus, vises en tegning av maskinen og fire piltaster; disse piltastene benyttes til manuell kjøring av maskinhodet i respektive retninger. Ved nedre delen av menyen, har du mulighet til å kunne justere forflytningshastigheter X/Y i % (0, ,...). Ved denne menyen må vi angi spindelhastighet, verktøynummer, aktiv styringsparameter verktøy og kjølingstype (Intern eller ekstern) for å kunne arbeide i manuell driftsmodus ved neste meny. For arbeid over planet, er det hurtigere og enklere å arbeide ved etterfølgende meny. Posisjonen blir angitt med referanse i forhold til referanseposisjon, og maskinhodet kjøres til den ønskede punktet automatisk. For å gå til neste meny, trykker vi på pilfeltet nederst til høyre ved menyen. Side : 4

6 For å kjøre maskinhodet til ønsket posisjon; Kjør til 0 posisjonen til materialstykket og velg 0 posisjon nummer og trykk så feltet "Positioning" (posisjonering) og skriv så ned distansen, ved alle aksene X, Y og Z, fra posisjonen som maskinhodet er plassert på og frem til ønsket posisjon slik at en senere ved å trykke "Positioning" (posisjonering) automatisk vil posisjonere til dette punktet. Dersom vi ønsker å endre hastighet ved de lineære forflytningene X/Y, trykker vi punktet som er understreket. Når du har riktig posisjon, må du velge verktøynummer som skal benyttes og må være kalibrert på forhånd med dette verktøynummeret, og deretter Z hastighet; Ingen synkronisering for hurtig tilkjøring og synkronisert for boring eller gjenging. Trykk pilen som er plassert i nedre venstre hjørne ved meny II for Manuell modus for å gå tilbake til meny I ved manuell modus. 5. Innstillinger / programmering Styringen som CMA har montert ved denne maskinen gir deg mulighet til å opprette og lagre uendelig mange programmer ettersom minne kapasiteten ved PLSen kan utvides ved å benytte ekstra minnekort av typen CF (Compact Flash Kort). Brukeren følger helt enkelt instruksjonene som vises på berøringsskjermen, samtidig som brukeren kan benytte denne bruksanvisningen som en veiledning. Først trykker vi menypunktet "Settings" (Innstillinger) ved hovedmenyen for å starte programmerings prosessen. Ved denne første menyen, har vi flere muligheter: Opprette et nytt program eller modifisere et allerede lagret program. Slette et allerede lagret program: Ved at en angir et program nummer og deretter trykker "To Erase" (Slette). Sette inn eller modifisere referanse posisjoner som er nødvendig for å utføre det aktuelle arbeidet. Opprette en sekvens av programmer; Dette trinnet er essensielt, selv ved enkel er det nødvendig for å kjøre et program. Opprette eller modifisere dybde sekvenser. Opprette verktøy kalibreringer (bare for maskiner med automatisk verktøyholder). Side : 5

7 Det første trinnet vi må utføre er å oppprette programmet i koordinatene X,Y; Til dette vil vi angi program nummeret ved siden av tasten "Program X,Y" og deretter vil vi trykke denne tasten. Ved første menybildet, har vi mulighet til å velge mellom "Point-to-Point" (Punkt-til-Punkt), "Flanges" (Flenser) eller "Multi-point" (Multi-punkt). 5.1 Punkt-til-Punkt Dette er en ekstremt enkel operasjon: Angi antall borehull oppgaver Angi X og Y koordinatene til de respektive hullene som du ønsker å utføre med referanse i forhold til referansepunktet som er angitt. Når alle dataene er angitt, trykk på tasten "Save" (Lagre) for å lagre programmet. Det er svært viktig å trykke lagre tasten for at programmet skal bli lagret i minnet til styringen. Side : 6

8 5.2 Flenser Det er også ekstremt enkelt å programmere flenser: Angi koordinaten til senter for flensen (X,Y). Angi antall hull (n), og vinkelen til første hullet (α) og diameter til flensen (D). Ved hjelp av denne informasjonen, vil styringen automatisk kalkulere posisjonene til hullene fra referanseposisjonen som er valgt. Når alle dataene er angitt, trykk på tasten "Save" (Lagre) for å lagre programmet. Det er svært viktig å trykke lagre tasten for at programmet skal bli lagret i minnet til styringen. 5.3 Multi-punkt Denne operasjonen har blitt laget for å kunne utføre hurtig programmering av punkt med lik avstand i mellom. Angi koordinatene til det første punktet i forhold til referanseposisjonen (X,Y). Angi avstanden mellom sentrene for X (A) og Y (B) aksene. Angi antall hull som skal bores ved begge aksene, altså X(n) og Y(m). Viktig: Dersom du bare skal lage en rekke med punkt enten ved X eller Y aksen, må du angi 1 ved n eller m. Dersom du angir 0, vil ikke programmet bli lagret. Når alle dataene er angitt, trykk på tasten "Save" (Lagre) for å lagre programmet. Det er svært viktig å trykke lagre tasten for at programmet skal bli lagret i minnet til styringen. Side : 7

9 5.4 Dybde sekvens / Z-posisjonering Ved det første punktet vil vi gå til meny for programmering av dybden (Z), som vi kan gå til fra Innstillinger menyen. Velg nummeret til dybden som du ønsker å programmere ved hjelp av +/- tastene. Dersom nummeret som du har valgt er utfylt, kan du redigere eller slette dybde sekvensen. Dersom det var tomt, må du trykke tasten "Make" (Opprette) for å opprette dybde sekvensen. Det kan velges mellom 6 forskjellige dybde typer som er svært enkelt å programmere: 1. Bor en vegg: Fullstendig eller til en spesifikk dybde. 2. Bor to vegger: Profiler, rør, Fri dybde sekvens: Benyttes ved operasjoner som krever flere dybde verdier og ikke kan utføres ved å velge enten punkt 1 eller Gjenging dybde: Gjennomførende eller blind hull. 5. Frese en vegg: Benyttes for fresing av mindre jobber i lineær retning X eller Y. 6. Profilboring: Ved dette punktet kan vi velge mellom krans eller plan utførelse ettersom kurvene er forskjellige. Side : 8

10 5.4.1 Bor en vegg Angi venstre data vindu: A= Distansen fra toppen av bordet til toppen av materialet B = Sikkerhetsavstand, angi omlag 3 til 5 mm eller mer slik at du ungår eventuelle verktøy kollisjoner C = Bore dybde, tykkelsen til veggen pluss ekstra distanse for å sikre at boret kommer helt igjennom veggen. Dersom det blir angitt ulogiske/feil data, vil meldingen "Wrong data" (Feil data) vises og dybde sekvensen vil ikke bli lagret. Angi så Z-hastighet høy (tilkjøringshastighet), Styringen vil automatisk fylle inn 60 mm/s. Tilslutt angir du "Hight between holes" (Høyde mellom hull) som benyttes som Z-posisjon ved forflytting av boret mellom hullene. Av sikkerhetsmessige årsaker, vil styringen legge til automatisk 10 mm mer enn du angir. Dersom du glemmer å angi denne verdien, vil styringen benytte verdien A + 10 mm Ved dype hull, har vi mulighet til å inndele Z kjøringen i flere intervaller og justere bakover i m/m ved hvert intervall. Maskiner med automatisk tåkesmøring system, kan du ved denne menysiden programmere antall hull du ønsker å benytte tåkesmøring ved og i hvor mange sekunder. Side : 9

11 5.4.2 Bor to vegger Angi venstre data vindu: A= Distansen fra toppen av bordet til toppen av materialet B = Sikkerhetsavstand, angi omlag 3 til 5 mm eller mer slik at du ungår eventuelle verktøy kollisjoner C = Bore dybde, tykkelsen til veggen pluss ekstra distanse for å sikre at boret kommer helt igjennom veggen D= Høyden til profilen eller røret E = Tykkelsen til veggene. Dersom det blir angitt ulogiske/feil data, vil meldingen "Wrong data" (Feil data) vises og dybde sekvensen vil ikke bli lagret. Angi så Z-hastighet høy (tilkjøringshastighet), Styringen vil automatisk fylle inn 60 mm/s. Tilslutt angir du "Hight between holes" (Høyde mellom hull) som benyttes som Z-posisjon ved forflytting av boret mellom hullene. Av sikkerhetsmessige årsaker, vil styringen legge til automatisk 10 mm mer enn du angir. Dersom du glemmer å angi denne verdien, vil styringen benytte verdien A + 10 mm Fri dybde sekvens Angi posisjonen til dybde enden og angi de respektive matehastighetene; Høy matehastighet for tilkjøring, og matehastighet ved bore operasjon igjennom den aktuelle veggen. Angi så Z-hastighet høy (tilkjøringshastighet), Styringen vil automatisk fylle inn 60 mm/s. Tilslutt angir du "Hight between holes" (Høyde mellom hull) som benyttes som Z-posisjon ved forflytting av boret mellom hullene. Av sikkerhetsmessige årsaker, vil styringen legge til automatisk 10 mm mer enn du angir. Dersom du glemmer å angi denne verdien, vil styringen benytte verdien A + 10 mm Angivelse av punktene kan utføres svært enkelt: Side : 10

12 Vi må kalkulere distansen fra toppen av bordet til dybde topp posisjonen og angi i dybde stopp linjen, angi omlag 5 mm mer slik at du unngår kollisjon mellom materialet og verktøyet. Fyll inn dybde stoppene fra høyeste til laveste. Til slutt trykker du de respektive feltene for å angi matingshastighet ved høy og prosesseringshastighet Gjenging dybde Angi venstre data vindu: A= Distansen fra toppen av bordet til toppen av materialet B = Sikkerhetsavstand, angi omlag 7 til 10 mm eller mer slik at du ungår eventuelle verktøy kollisjoner C = Gjenge dybde, tykkelsen til veggen pluss ekstra distanse for å sikre at gjengedybde kommer helt igjennom veggen. Dersom det blir angitt ulogiske/feil data, vil meldingen "Wrong data" (Feil data) vises og dybde sekvensen vil ikke bli lagret. Angi så Z-hastighet høy (tilkjøringshastighet), Styringen vil automatisk fylle inn 60 mm/s. Tilslutt angir du "Hight between holes" (Høyde mellom hull) som benyttes som Z-posisjon ved forflytting av gjengetappen mellom hullene. Av sikkerhetsmessige årsaker, vil styringen legge til automatisk 10 mm mer enn du angir. Dersom du glemmer å angi denne verdien, vil styringen benytte verdien A + 10 mm. Side : 11

13 5.4.5 Frese en vegg Denne funksjonen kan bare benyttes til å frese i lineær retning ved X eller Y akse, men ikke i diagonal retning eller annen frese former. Angi venstre data vindu: A= Distansen fra toppen av bordet til toppen av materialet B = Sikkerhetsavstand, angi omlag 7 til 10 mm eller mer slik at du ungår eventuelle verktøy kollisjoner C = Frese dybde, tykkelsen til veggen. Dersom det blir angitt ulogiske/feil data, vil meldingen "Wrong data" (Feil data) vises og dybde sekvensen vil ikke bli lagret. Angi så Z-hastighet høy (tilkjøringshastighet), Styringen vil automatisk fylle inn 60 mm/s. Tilslutt angir du data for frese prosesseringen. Frese kjøring ved de to aksene i mm og hastighet ved denne prosesseringen. Dersom du angir verdier ved begge aksene, vil maskinen utføre en kvadratisk kjøring (nr.3 ved figuren nedenfor) Side : 12

14 5.4.6 Profilboring Angi venstre data vindu: A= Distansen fra toppen av bordet til toppen av materialet B = Sikkerhetsavstand, angi omlag 5 mm eller mer slik at du unngår eventuelle verktøy kollisjoner C = Profilbore dybde. Dersom det blir angitt ulogiske/feil data, vil meldingen "Wrong data" (Feil data) vises og dybde sekvensen vil ikke bli lagret. Ved punktet "See Curve" (Se kurve) er det mulig å justere mateverdier slik at du oppnår den beste kvaliteten for profilen. Denne vil være forskjellig om det er plan eller krans (se instruksjoner fra din leverandør). Tilslutt angir du "Hight between holes" (Høyde mellom hull) som benyttes som Z-posisjon ved forflytting av spindelen mellom hullene. Av sikkerhetsmessige årsaker, vil styringen legge til automatisk 10 mm mer enn du angir. Dersom du glemmer å angi denne verdien, vil styringen benytte verdien A + 10 mm. Vi kan montere en automatisk utspyler ved denne type jobber, slik at vi har mulighet til å utføre de hullene som vi ønsker, og deretter utføre utspyling etter angitt antall hull. Side : 13

15 5.5 Angi og modifisere nullpunkt Her vil vi benytte styringen i manuell modus med en føler. Funksjonen ved denne menyen er å angi eller modifisere nullpunkt. Å finne frem til nullpunkt er svært enkelt; Først trykker vi tasten "See zero points" (Vis nullpunkt), som da gjør at vi åpner menyen "ZERO POINTS" (Nullpunkt), og deretter ved hjelp av en føler og piltastene for hurtig og langsom kjøring med maskinhodet, finner vi frem til utgangspunktet og deretter angir vi diameteren til føleren, nullpunkt med koordinater som vi ønsker å lagre, og til slutt trykker vi tasten "Assign to zero" (Tilordne til null) og maskinen kopierer dermed koordinatene ved X og Y akse (avhengig av tilfellet) med de riktige korrigeringene. På denne måten kan vi velge så mange nullpunkt som vi ønsker for vårt sekvens program. Maskinen kan lagre opptil 99 nullpunkt. Side : 14

16 5.6 Velge verktøy Det fjerde trinnet i programmeringen er å angi verktøy som skal benyttes fra den automatiske verktøyholderen ved de ulike delene. Verktøyholder menyen benyttes bare for å lese av informasjonen, for å utføre kalibrering og endringer, må du benytte menyen Verktøybibliotek. CMA styringen har et bibliotek hvor det kan lagres opptil 50 verktøy, med sine respektive egenskaper: Tool description (Verktøybeskrivelse): Angi en komplett verktøybeskrivelse. slik at det er enkelt å vite/huske hvilket verktøy som ble lagret her. Length (Lengde): Posisjoner enden av verktøyet i forsiktig berøring med bordet, trykk på verktøy nummeret og styringen vil lagre verktøyets null posisjon Z i forhold til bordet. Når styringen leser dybde sekvensen, vil den kompensere for verktøy lengden. Dersom verktøyet ikke vil nå frem til bordet, flytt søylen opp til Z null posisjon. Mål distansen til bordet ved hjelp av et måleverktøy og tast inn distansen manuelt. Dersom maskinen er utstyrt med en automatisk verktøy kalibreringsenhet, senker du verktøyet ned til nullposisjon, og trykk så "Calibrate" (kalibrer) - Lengde kompensasjon er automatisk. Rpm (Omdr/min): Angi riktig omdr/min for vekrtøyet med hensyn til kalibrering (ta kontakt med verktøy leverandør for data). Par limits (Grenseverdi parametere): Vi kan benytte disse grenseverdiene for å spare verktøyet under prosessering. (N) Her angir vi kraft i % som kreves for boring / gjenging, (Pr) prosent verdi som vi ønsker å få en advarsel melding, (Max (Maks)) prosent verdi som vi ønsker at maskinen skal stoppe prosessering. Vi kan se prosentverdiene som er aktuelle for dette verktøyet på menyen for automatisk boring / gjenging av et hull. Feed / Pitch (Matestigning): Angi riktig matestigningsverdi for verktøyet som skal kalibreres (ta kontakt med verktøy leverandør for data). Hvordan tilordne et verktøy fra verktøybiblioteket ved en spesifikk verktøyholder posisjon: Velg ved menyen "Verktøy" verktøynummer som vi ønsker å lagre verktøyet under og benytte i arbeidet vårt; Trykk over nummeret, som da vil endre farge fra grå til gul. Gå til menyen Verktøybibliotek og trykk på feltet som viser verktøynummeret i biblioteket; Det vil da endre farge, og videre vil det vises beskrivelse i nedre del av vinduet. Til slutt trykker du tasten "Assign to toolbox" (Tilordne til verktøyholder) og hold den trykket i tre sekunder, og dermed vil dette verktøyet bli lagret med den aktuelle posisjonen som ble valgt ved Verktøy menyen. Side : 15

17 5.7 Lage en sekvens av programmer Dette er et svært nyttig verktøy med hensyn til automatisk prosessering ettersom det lar deg lenke sammen flere programmer som en sekvens. Angi programnummer X,Y Ved neste kolonne angir du dybdenummer - Z forflytning Velg ønsket nullpunkt eller startpunkt (0,0). Angi koordinatene hvor du ønsker at maskinhodet skal settes i hviletilstand mellom utførelsen av to programmer, ved tilfelle hvor vi ønsker at det skal være en pause mellom de to programmene. Dersom du ikke ønsker pause mellom programmene, angir du ikke noe data ved dette feltet. Vi vill angi data dersom vi ønsker en pause ved slutten av programmet. Dersom vi ikke ønsker noe pause, kan vi få meldingen "next" (neste) eller dersom det er det siste programmet "End of sequence" (Sekvens slutt). Skriv inn borehode høyde hvor vi ønsker at maskinen skal starte dybde sekvensen. Av sikkerhetsmessige årsaker, vil styringen benytte maks. spindel høyde dersom du ikke angir noe data ved dette feltet. Angi så ønsket verktøynummer fra verktøyholderen. Styringen vil hente data vedrørende Omdr/min og matestigningsverdi ved denne sekvens linjen. Velg ønsket kjølingstype "0" uten kjøling, "1" intern kjøling, "2" Ekstern kjøling og "3" begge typene samtidig. Tilslutt angir du om du ønsker å benytte de programmerte grenseverdi parameterene som er programmert i verktøybiblioteket for det aktuelle verktøyet ved denne linjen. Vi får deretter mulighet til å "Save" (Lagre) den aktuelle sekvensen til minnet eller "Load" (Laste) en sekvens som er tidligere lagret i minnet. Ved lagring av programmet, må vi lagre det med et navn på tre siffer med maksimal nummer 999. Tast inn ønsket nummer og trykk tasten "Save" (Lagre). For å laste inn et program, gjøres dette på tilsvarende måte, men velg da "Load" (Last inn) istedenfor. Når alle disse programmeringstrinnene er fullført, er maskinen klar til å anvendes i automatisk driftsmodus. Side : 16

18 6. Automatisk driftsmodus Når programmering er utført, kan vi gå til menyen "EXECUTION OF THE SEQUENCE OF PROGRAMS" (Sekvens utførelse av programmer) eller menyen for automatisk driftsmodus; For å gjøre dette trykker vi tasten "AUTOMATIC" (Automatisk) ved hovedmenyen, eller plasser valgbryter ved betjeningspanel i Automatisk posisjon. Fra denne menyen kan vi starte opp program sekvensen som vi tidligere har lagret ved at vi trykker på start bryteren ved betjeningspanelet, samtidig har vi mulighet til å hoppe til ønsket sekvenslinje i programmet ved å trykke på "Go to" (gå til), eller vi kan også helt enkelt kontrollere sekvensen ved å trykke på "Check sequence" (Kontroller sekvens). Ved denne menyen kan vi bare gjøre avlesninger av dataene til sekvensen som er under utførelse, eksempelvis hastigheter, posisjon...etc, for maskinhode spindelen; aktuelle dybde, dybde stopp,...etc. Dersom vi ønsker å gjøre endringer ved dataene, må vi gå tilbake til menyene for programmering. Vi kan også avlese kraften i prosent som benyttes til en hver tid ved spindelen, slik at du har mulighet til å vite hvilken kraft som må benyttes for at boring av et hull skal kunne utføres med det aktuelle verktøyet. Vi har også mulighet til, bare ved gjenge operasjoner, å aktivere en pause midt i gjenge syklusen og deretter starte opp igjen den aktuelle gjenge syklusen. "Tapping pause" (Gjenging pause). Side : 17

19 7. Oversikt over alarm meldinger Beskrivelse Alarm melding Dersom spindelmotoren arbeider med mer enn 100% i automatisk driftsmodus, vil denne meldingen vises på skjermen. Denne meldingen vil vises samtidig som det også vil bli gitt et akustisk signal fra elektroskapet. Maskinen vil ikke stoppe opp ennå, men gir oss beskjed om at vi arbeider helt i øvre belastnings grense. Dersom vi har kjørt spindelen med en belastning mer enn 100% over noe tid, vil den tilslutt bli stoppet. Denne meldingen gir deg dermed beskjed om at du bør endre noen av parameterene, slik at ikke maskinen utsettes for overbelastning i automatisk driftsmodus. Dersom det oppstår et nødstilfelle, trykkes øyeblikkelig NØDSTOPP-bryteren. Denne alarmen vil da vises i skjermen. Utbedre den aktuelle feilen/problemet, og utfør deretter nullstilling av alarmene ved å trykke på feltet "Reset alarms" (Nullstill alarmer). Dersom spindelmotoren gir alarm av en eller annen årsak, vil spindelen bli stoppet og maskinen settes i stillstands, samtidig med at denne meldingen vises på skjermen. Prøv å nullstill maskinen og prøv å sette den i drift igjen å se om problemet oppstår en gang til. Dersom feilen kommer tilbake, åpne elektroskapet og avles alarmen på driverskjermen og ta kontakt med leverandør for assistanse. Dersom du stiller inn en program parameter til maksimum og det eksempelvis oppstår et verktøy brudd, vil denne meldingen komme frem på skjermen. Av sikkerhetsmessige årsaker, vil maskinen bli satt i stillstands. Side : 18

20 Beskrivelse Alarm melding Dersom du har montert et tåkesmøre system på maskinen din, vil denne meldingen vises på skjermen dersom oljebeholder nivået er under nedre grense. Dersom verktøyholder plassen hvor maskinen skal plassere tilbake et verktøy til ikke er ledig, vil maskinen registrere dette, og meldingen til høyre samtidig som maskinen settes i stillstands. Denne meldingen vises ved automatisk driftsmodus. Denne meldingen informerer operatøren om at det har oppstått lavt trykk ved spindelen. Dette kan skyldes at det har oppstått et problem, kanskje er det problem med å endre spindel hastighet eller feil med verktøyet. Dersom det oppstår et fall ved trykkluftsforsyningen til maskinen, og trykket blir for lavt, vil denne meldingen vises på skjermen og maskinen settes i stillstands. På maskiner som er utstyrt med nivåmåler ved kjølevæsketanken, vil gi gølgende melding dersom nivået blir for lavt. Dette for å spare verktøyet mot slitasje. Maskinen blir satt i stillstands når denne alarmen aktiveres. Dette er egentlig ikke noe alarm, men en infromasjonsmelding om at spindelen endrer hastighet under prosessering. Denne alarmen gir oss melding om alarm fra en av servomotorene, som da er indikert som X, Y, Z eller speindel. Side : 19

21 Beskrivelse Alarm melding Maskinen er utstyrt med en endestopp detektor ved alle aksler, positiv og negativ, slik at maskinen blir stoppet ved disse punktene. Fra menyen "Alarmer" kan du få informasjon om hvilken du må kontrollere (X/Y, etc), dersom du har programmert en verdi som overskrider disse maksimale posisjonerings grenseverdiene. Side : 20

STANSE OG KLIPPELINJE MODELL C2PL. 1. Beskrivelse av maskinen... 2

STANSE OG KLIPPELINJE MODELL C2PL. 1. Beskrivelse av maskinen... 2 Innhold 1. Beskrivelse av maskinen... 2 2. Transport og montering av maskinen... 3 2.1 Transport av maskinen...3 2.2 Montering av maskinen...4 2.3 Fundamentplan...4 3. Beskrivelse av akser og retninger

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse...

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse... Innhold 1. Forord... 2 2. Innledning... 3 3. Garantibetingelser... 4 4. Maskin beskrivelse... 5 5. Tekniske data... 6 6. Maskinens bruksområde... 7 6.1 Advarsel merkeskilt montert på maskinen...7 6.2 Typeskilt

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning...4

Innholdsfortegnelse. Innledning...4 Innholdsfortegnelse. Innledning....4 1. Leverings informasjon....5 1.1 Tekniske spesifikasjoner... 5 1.2 Elektriske data.... 6 1.3 Beskrivelse av maskinen... 7 1.3.1 Beskrivelse av tekniske egenskaper...7

Detaljer

Brukermanual BeverPlan

Brukermanual BeverPlan BEVER CONTROL AS Brukermanual BeverWIN2010 Versjon 1.0 17.06.2011 Beskrivelse av program levert av Bever Control AS. INNHOLDSFORTEGNELSE 1... 4 1.1 Generell informasjon... 4 1.1.1 Knappetyper... 4 1.1.2

Detaljer

FORELESERENS BRUKSANVISNING

FORELESERENS BRUKSANVISNING 1 av 80 Learning Activity Management System FORELESERENS BRUKSANVISNING James Dalziel (amended by Bronwen Dalziel) 2 av 80 Innholdsfortegnelse Innledning...4 Inndeling av LAMS bruksanvisning for foreleseren...4

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

Magellan explorist 500. Betjeningsveiledning

Magellan explorist 500. Betjeningsveiledning Magellan explorist 500 Betjeningsveiledning Innholdsfortegnelse i explorist 500 GPS-mottaker 1 Egenskaper for Magellan explorist GPS-mottaker 1 Knappbeskrivelse 2 Installering og lading av batteri 4 Installering

Detaljer

2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved

2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved INSTALLASJONS- OG BRUKERMANUAL AKVAconnect Feeding 2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved Document no.: DC10000644 Project no.:

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.1 Rakkestad, 03.09.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Laboremus Oslo AS // St. Olavs gate 12, 0165 Oslo, Norway

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

BRUKER- og PROGRAMMERINGS- VEILEDNING. (Faghandel) QT-6000 KASSE OG BUTIKKDATA AS PB 1 1375 BILLINGSTAD PUSTUTVEIEN 18 1396 BILLINGSTAD

BRUKER- og PROGRAMMERINGS- VEILEDNING. (Faghandel) QT-6000 KASSE OG BUTIKKDATA AS PB 1 1375 BILLINGSTAD PUSTUTVEIEN 18 1396 BILLINGSTAD BRUKER- og PROGRAMMERINGS- VEILEDNING (Faghandel) QT-6000 Importør: Forhandler: KASSE OG BUTIKKDATA AS PB 1 1375 BILLINGSTAD PUSTUTVEIEN 18 1396 BILLINGSTAD INNHOLD: Introduksjon:...3 Sette inn ny rull

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

Eaton RF-System 2.00 - Manual

Eaton RF-System 2.00 - Manual Eaton RF-System 2.00 - Manual Oversikt Eaton RF System Oversikt: Hvordan begynne Oversikt over alt utstyr Symboler og deres betydning Konfigurasjonseksempler Hvordan fungerer routing? Hva betyr felles

Detaljer

Tobii Communicator 4 Brukerveiledning

Tobii Communicator 4 Brukerveiledning Tobii Communicator 4 Brukerveiledning Tobii Communicator 4 Atlernativ- og supplerende kommunikasjon og tilgang til datamaskinen Hensikt Tobii Communicator er PC programvare for å skape, tilpasse og benytte

Detaljer

Spillet kommer med to forskjellige klassesett, og det installeres også en Editor som gjør det mulig å endre eller lage nye klassesett.

Spillet kommer med to forskjellige klassesett, og det installeres også en Editor som gjør det mulig å endre eller lage nye klassesett. Læringsspillet Mellom Brukerveiledning Læringsspillet Mellom er utviklet av Turbo Tape Games AS i samarbeid med Høyskolen i Bodø. Spillet kan fritt distribueres og brukes. Alle andre rettigheter er forbeholdt

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK 2 A INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVA ER MC CUBE... 2 KORT INNFØRING I DENS PRESTASJONER...

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2013 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Inspeksjon Onix AS 10/4/2013 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Page # INTRODUKSJON...

Detaljer

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 Innhold Velkommen 4 Nytt 5 Nytt i denne utgaven... 5 Komme i gang 6 Klokken din 7 Om klokken... 7 Ha på seg klokken... 7 Rengjøre klokken... 8 Pulsmåleren...

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013 Brukerveiledning Sist oppdatert: August 2013 Innhold Om VOKAL Oppdatert august 2013 1 Roller og rettigheter i systemet 3 Hvordan endre passord 5 Support 7 Lærer registrering og visning Kartlegging 9 Hvordan

Detaljer

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76 Innhold Introduksjon Før du tar i bruk produktet Kontroller og tilkobling Kontroller for navigering Konfigurasjon av nettverk Tilkobling av din radio i ditt nettverk Alternativer for fjernstyring via nettverk

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer