Markedsplan for de offentlige Fagskolene. «Lansering som en frivillig kjede»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsplan for de offentlige Fagskolene. «Lansering som en frivillig kjede»"

Transkript

1 Markedsplan for de offentlige Fagskolene «Lansering som en frivillig kjede» 1

2 Innehold Forord Side 2 Innledning Side 3 Bakgrunn/innsikt Side 3 Sosiologisk beskrivelse av utdanningsmarkedet Side 4 Markedet for utdanningskommunikasjon Side 5 3. Mål Side 7 4. Målgrupper Side 8 5. Strategi Side 9 6. Tiltak Side Strategiske kommunikasjonstiltak Side Infrastrukturtiltatak Side Organisatoriske tiltak Side Massekommunikasjonstiltak Side 14 Kreativ brief 7. Finansiering/budsjettering Side 16 Vedlegg Side 16 Screenshots fra foreslått infrastrukturløsning Skisser til lokale annonser 2

3 Forord Dette dokumentet har blitt til i samarbeid mellom Bates United og Rådet for de fylkeskommunale fagskolene. Prosessen har vært givende for oss i Bates, særskilt muligheten til å være med å endre markedssiden av en virksomhet på så mange og viktige felt som beskrives her. Siden tilbudet ble gitt har vi endret oppdraget noe. Forslag til annonser som angitt i tilbudet er endret fra «omdømmekampanje på skissenivå» som angitt i tilbudet, til utvikling av 4 ulike maler for annonser 2 for teknisk fagskole og 2 for helsefagskole. På denne måten bruker Bates United fagskolenes ressurser mest mulig effektivt. Satsing som fagskolene gjør, der dette dokumentet er en del, kan også settes inn i en større samfunnsmessig rolle: «Det å være dyktig fagarbeider gir valgmuligheter, status og sikker jobb. Dette må vi gi 17-åringene klar beskjed om. Dette alvoret må også næringslivet, ta inn over seg. Det handler om egen overlevelse i framtida.» Kristin Halvorsen, tale på NHO Konferansen «Yrkesfag 2012» 12/ Per Christian Huse Konsulent, Bates United Oslo, juni

4 1. Oppsummering Bates vurdering er at fagskolenes markedsmessige hovedutfordring er lav kjennskap. Dette er særs tydelig utenfor kjernemålgruppene. Årsakene er flere, og kommer blant annet av svært liten synlighet i media, både betalt og ubetalt. Innenfor gruppen det rekrutteres studenter fra, er relevans og synliggjøring av fordeler viktig. Vi tror det mest relevante målet for fagskolene er flere og bedre studenter, med kjennskap og kunnskap som avledede kommunikasjonsmål. Målgruppene til fagskolene kunne vært omfattende, mest viktig mener vi det er å treffe potensielle studenter, menn og kvinner mellom 18 og 30 med fagbrev. Dernest kommer rådgivere i VGS og ungdomsskole. Bates anbefaler fagskolene å organisere markedsarbeidet som en næringsdrivende forening med skolene som frivillige medlemmer. Dette bør gjøres snarest rett over sommeren for og nå et første innrykk i uke 1/2013. Foreningen og markedsarbeidet anbefales finansiert med en medlemsavgift fra skolene. Første anbefalte investering er i nødvendig infrastruktur, med Ixmal EasyAd systemet. Dette systemet befolkes deretter med innehold/maler som så benyttes av hver enkelt skole Første aktivitet mot målgruppa er planlagt uke Innledning Stordriftsfordeler kan defineres som en situasjon med avtagende grensekostnader. Dette medfører at pris pr produserte enhet blir lavere og lavere, jo flere som lages, og flater gjerne ut på et gitt nivå og teknologi. Dette er avgjørende i all vareproduksjon, men også i stadig større grad i tjenesteproduksjon og detaljvirksomhet. Her er de variable kostnadene gjerne større, men de faste kostnadene kan deles på flere produserte enheter. Også innen markedsføring kan man snakke om stordriftsfordeler. Innkjøpskostnaden går ned på mediaplassering pr mottager kjøpt, og kostnader knyttet til utvikling av budskap er de samme uavhengig av hvor mange innrykk eller gjentagelser som gjøres. Effekten blir enda større ved at mottager av kommunikasjonen får færre avsendere å forholde seg til, noe som er avgjørende i en medieverden preget av sterk kamp om oppmerksomheten. Heri ligger mye av begrunnelsen for kjededannelsen man ser innen detaljvirksomhet mot forbrukermarkedet, og også innen utdanning. I utdanning har flere private aktører en slik struktur. Bates United tror det kan være mye å hente for fagskolene på å benytte noen av de samme grepene for fagskolene. Dette er kjernen i vår anbefaling 4

5 3. Bakgrunn/innsikt 2.1 Sosiologisk beskrivelse av utdanningsmarkedet Bates verktøy for målgruppebeskrivelse kalles Sosioraster og er basert på Pierre Bourdieu s sosiologiske teorier 1. Her deles befolkningen n inn i 9 ulike grupper basert på deress kulturelle og økonomiske kapitaltilgang. I følge Bourdieu foregår all menneskelig aktivitet innenfor såkalte sosiale felt. Disse er en arena for maktkamp mellom enkeltindivider, institusjoner og andre interessenter om den sosiale kapital som anses verdifull. I våre moderne samfunn finnes det to distinkte sosiale hierarkiskee system; det første er økonomisk, det andre er kulturelt eller symbolsk. Innenfor dette systemet blir individets status bestemtt ut i fra hvor mye kulturell eller symbolsk kapital det besitter. Slik blir kulturen en kilde til dominans, og smak en måte å opprette, og opprettholde, sosiale forskjeller på. Med koblingen mellom sosiologi og estetikk viser Bourdieu at individets "habitus" nedarvede n og kulturelt bestemte holdninger kan være et like stort hinder som et gode for enkeltmennesket når det handler om sosial posisjon og status. Figur 1 Sosioraster Fagskolenes potensielle studenter vil være relativt unge folk, de fleste under r 30, og typisk befinne seg blant vanlige og midle grupper, også grunnet sin unge alder. Teknisk orienterte studenter på økonomisiden, mens de som søker helsefag på kultursiden. Mens elitene tenderer til å søke autentisert (kulturelite) eller eksklusivitet (økonomielite), er tradisjon en relativt mye sterkere driver for vanlige. Det er også prosesser med avstandstaken i modellen, der økonomivanlige tenderer til å ta avstand fra kultureliten, eksemplifisert med «ikke 1 Pierre Bourdieu, Distinksjonen 5

6 fortell meg hva jeg skal mene/gjøre» holdninger, og kulturvanlige tar avstand fra økonomieliten. Sistnevnte kan være opptatt av økonomielitens forbruk som umoralsk eller årsak til kapitalmengden som suspekt. På samme måte som med avstandtagen finnes det aspirasjonsretninger i modellen, og den er typisk oppover, men ikke så mye horisontalt. På økonomiside er det mer penger og status som er drivkilden, på kultursiden er det mer kulturell kapital som er tilsvarende. Ser vi på årsakene til ulike utdannelsesvalg, er det fremdeles slik at mange velger tilsvarende utdannelser som foreldre. Dette kan ha betydning for kommunikasjon på den måte at foreldre kan ha mer kjennskap til barnas utdannelse enn opinionen, og dermed kan bli en relevant målgruppe å kommunisere med. Disse sympatiene og antipatiene har betydning for budskapsutviklingen, vi vil benytte dem til å finne de rette driverne for å nå fagskolenes mål ved hjelp av kommunikasjon. 2.2 «Markedet» Markedet kommunikasjon innen utdanning er stort og relativt uoversiktlig. Det er i alt over 2400 aktører 2 som kategoriseres som annonsører innen «utdanning». Til tross for det store antall annonsører, er omsetningen lav. Bruttoomsetning er ca. 260 millioner kr, med bare 30 stk. over 1 million, 55 stk. over 0,5 million, og 200 stk. over kr. Den store mengde av annonsører for utdanning er relativt små. I denne kategorien utgjør fagskoler, som definert av Nielsen 1,8 % av reklameforbruket. Herunder er størsteparten, 70 %, benyttet av private aktører. Blant disse står Norges Kreative Fagskole svært sterkt. Dette viser seg også i den kjennskap vi har klart å avdekke «kreativ fagskole» er det mest kjente fagskole begrep blant folk flest. Blant de fylkeskommunale fagskolene er det samkjøringen på Østlandet som er størst, med 26 % av spendingen, men selv denne oppnår ikke mer enn 0,14 % «share of voice» i utdanningsmarkedet. 2 Nielsen reklamestatistikk 6

7 Share of voice, brutto mediakj øp fagskolene FAGSKOLENE 2011 %3 %3 %3 %2 %1 10 % % % %3 6 % 8 % 8 % 10 % 26 % 14 % FAGSKOLEN GJØVIK SØRLANDETS FAGSKOLE BREIVIKA TEKNISKE FAGSKOLEN FAGSKOLEN I TROMS ØSTFOLD FAGSKOLEE STAVANGER TEKNISKE FAGSKOLE NORDKAPP MAR. FAGSKOLE/VGS FAGSKOLEN I TELEMARK FAGSKOLEN I KRISTIANSAND STJØRDAL TEKNISKEE FAGSKOLE FAGSKOLEN TINIUS OLSEN HARSTAD TEKNISKE FAGSKOLE FAGSKOLEN I OSLO ORME FAGSKOLE ORKANGER FAGSKOLEN I ÅLESUND NARVIK FAGSKOLE LOFOTEN FAGSKOLEE BYÅSEN FAGSKOLE Mediafordeling, fagskolene 2011 De mediene som benyttes av de fylkeskommunale AVISER fagskolene er i all 22 % 0 % FAGBLADER hovedsak avis, og noe 6 0 % KINO 10 % 62 % fagblader (Unntatt PLAKAT/IN STORE denne statistikken er POSTKASSEN web som ikke måles.) RADIO UKEPRESSE Ubetalt synlighet følger samme mønster. Mens antall google blog treff er 4,1 mill på «skole», på «universitet», «Høg/Høyskole» er det kun «fagskole». Tilsvarende tall for Aftenposten er 9822 på «skole», 1681 på universitet», 424 på «høg/høyskole», og kun 43 på «fagskole». Bates vurdering basert på ovenstående mediaanalyse er at fagskolene er lite synlig i media, både betalt og ubetalt. Fagskolene er små annonsører, og lite spennede å skrive om for journalister. Dette er slik vi ser fagskolenes markedsmessige hovedproblem. Vi tror det vil være effektiviseringsmuligheter i å operere som ènn innkjøper av reklameplass, og èn felles utvikling av budskap. 7

8 Oppsummering situasjon Slik vi ser det, oppsummerer SWOT analyse under situasjonen på en god måte Merkevarehjul Bates benytter en modell for å finne fram til essensen/løfte for merkevare som kaller merkvarehjul. Modellen ser slik ut Går vi innpå de ulike delene i denne modellen, får vi følgende liste: Fordeler Høy livsløpsinntekt (teknisk) Billig utdanning Kort og praktisk utdanning Gir jobb Verdi (får meg til å føle meg ) Smart Stolt Mestring Etterspurt 8

9 lavt frafall Skaper et nettverk Enklere for studenter med dyskalkuli å gjennomføre utdanningen Egenskaper ½½ til 2 års praktisk utdanning Den tertiær utdanningen med størst yrkesrelevans 99% av avgangselevene rett i jobb Gratis Lokal/nær der folk bor Mulighet for nettbasert eller deltidsstudier Gir off.godkj. sertifikater/ /autorisasjonn for å kunne være ansvarlig for at fagområde i en bedrift Mindre matematikk og fysikk enn på høyskoler 90% fullfører Verdifull Personlighet Omsorgsfull Praktiker Ujålete Likandes «Er som s folk flest» Krevende Essens: Jeg velger fagskole fordi det gir meg en kort og sikker veg til bedre jobb Denne benytter vi deretter vår merkvaremod dell, som forteller hvor vi v kommunikasjonsmessig er, hvor vi skal, hva vi skal si og på hvilken måte vi skal si det. 9

10 4. Mål Ut fra prosessen med Bogen og Thysted i forkant av denne rapporten kom vi i fellesskap fram til flere mål for fagskolene. Flere utdanningspoeng per utdanningskrone Økte Bevilgninger Øke inntjening pr fagskole Øke antall studenter. Flere søkere: +20 % på 2 årig teknisk personer på helse Øke kvaliteten på søkerne = +20 % flere på eget initiativ Styrke omdømme/renommé Ikke alle mål kan nås mest effektivt med kommunikasjon, men de de tre siste målene over, er det det vår vurdering at vi vil kunne adressere betalt kommunikasjon. Fortolket over i kommunikasjonsmål, medfører ønsket om flere og bedre studenter at fagskolene må få: Økt synlighet flere må høre om fagskolene Økt liking flere må like fagskolene og ha en positiv forståelse av det fagskolene leverer Økt preferanse/handling flere må velge fagskolene I en ideell markedsføringsverden ville vi anbefalt å foreta en 0 punktsmåling på kommunikasjonsmålene som tilstrekkelig statistisk reliabel til at man med sikkerhet kan vise til reell oppgang når kommunikasjonsaktivitetene avsluttes. Det vil bli et budsjettspørsmål. Spørsmålene i slik måling vil eksempelvis dreie seg om hvorvidt målgruppa har hørt om fagskolene, hvor godt de likes, og hvor relevante de er for respondenten. 5. Målgrupper: Sammen med Bogen og Thysted har Bates gjort en identifisering av og prioritering av målgrupper. Prioriteringskriteriene har vært viktighet; hvor avgjørende for fagskolenes mål er det å komme i kontakt med gruppene, og vanskelighet; hva er antatt pris for å nå dem. Den viktigste gruppen å nå er slik vi ser det fagbrevholdere i aldersgruppen år. 18 år er satt som nedre grense av praktiske grunner, da få under 18 har fagbrev. 30 år er satt som øvre grense da 79 % av dagens studenter er mellom 18 og 30. Etter fylte 30, vil en stor andel 10

11 av studentene har etablert seg med familie og boliglån, og muligheten til å ta fri for å studeree er mindre. 6. Strategi: Basert på målene og situasjonen har vi identifisert 3 hovedstrategier for fagskolene Profil Framstå mer enhetlig med én tydeligere profil - Bygge preferanse og drive handling Infrastruktur Tilrettelegge med egnet infra- struktur slik at hver enkelt fagskole skal kunne gjennomføre kommunikasjons -tiltak Organisering g Organisere seg på en måte som er mer hensiktsmessig for kommun- ikasjon Fagskolene har i dag ulik profil ut i markedet. Dette er et resultatt av at blant annet eierskapet, som ligger hos fylkeskommunene. Skal fagskolene har mulighet til t å øke sitt gjennomslagg er det Bates vurdering at profilen bør bli likere.. Hvor lik skal den så være. Det er ikke noe enkeltt svar på det, men hensikten er todelt; tydeligere profil mot målgruppene og muligheter for å ta ut stordriftsfordeler i kommunikasjonsarbeidet. I Motsatt retning trekker det faktum at det ikke er én enhetlig skole som skal markedsføres s; det er ulike lokasjoner, ulike fagkombinasjoner, ulike kulturer og ulikeeiere. I markedsføringssammenheng kalles dette merkearkitektur. I denn ene ytterkant finner vi «branded house løsningen»,, der alle produktene har full felles identifisering og felles logo, navn profil mm og en beskrivelse av produktet. Et eksempel kan være tidligere DNB Nor under: I motsatt ende av skalaen det som kalless «house of brands», der mange tilsynelatende separate merker har en felles eier slik blant annet NorgesGruppens kjedeprofiler (under) er satt sammen: 11

12 En mellomløsning som Bates mener kan passe fagskolene er såkalt Dual brand strategi; der en felles avsender «Fagskolen» kombineres med «produktmerker «I Oslo», Telemark» etc. Her vil fagskolens behov ivaretas, samtidig som budskapenes mottagere vil identifisere likhetene. 7. Tiltak: 6.1 Strategiske kommunikasjonstiltak Strategisk kommunikasjon kan forstås som kommunikasjon som forandre forhold som er avgjørende for fagskolene. Ikke bare mot enkelte målgrupper for å nå kortsiktige mål, men kommunikasjon som kan berøre alle eksterne relasjoner fagskolene har (Se figur) Storting Departement Styre Eiere Politiske partier Faglige foreninger NORMATIVE EKSISTENS DIFFUSE Organisasjon Borgere Lokalsamfunn Media Andre FUNKSJONELLE INPUT OUTPUT Ansatte Fagforeninger Næringsliv Studenter Brukere Vår oppfatning er at det å ta/benytte definisjonsmakt kan være en effektiv vei å gå. Fagskolene må, gjerne sammen med Bates United identifisere begrepene som mot de ulike relasjonene i modellen over, og om mulig endre disse til egen fordel. Likeså kan konkurrentenes vokabular også forsøkes endret. Den kanskje viktige konsekvens av slikt arbeid er at begrepene som benyttes ofte har en iboende konsekvens eller logisk retning på hva man skal mene om dem. Eksempelvis er det vanskelig å være tilhenger av «sosial dumping», eller «monstermaster». Begrep 1: Innledningsvis i arbeidet med å (re)definere begrepene er titler «fagskolekandidat»,og «fagskoleingeniør» et sted å starte. Begrep 2: De ulike studieretningene kan også redefineres; «Y veien» er i dag et begrep som beskriver studieløpet fra yrkesskole via høyskole til en BSc. Denne kan muligens redefineres 12

13 etter fagskolens ønske, eller man kan defineres et nytt begrep fort studieløpet inn på fagskole «F veien» (?) Ytterligere begrep foreslår vi identifiseres i samarbeid med fagskolene. Hva skal så til for å lage gode begreper; de bør være det noe udefinerte «catchy» de må sitte bra i munnen, være lette og artige både å si og å skrive, og litt fiffige. Når begrepene er dannet, er neste steg å få noen til å bruke dem. Vår anbefaling vil være å å skaffe ambassadører. Dette bør være folk som har en yrkesmessig egeninteresse i at fagutdannelsen og fagskolene lykkes. De kan finnes blant annet blant: a. Organisasjonslivet: LO/NHO/Abelia/ Studentorganisasjonene./Politikken/ ungdomspartiene b. Næringslivet; industriledere, c. Ungdommer med appell; Kjente og/eller vellykkede Fagskolekandidater, Ambassadørenes rolle vil være å i det store og hele snakke pent om oss, å bli med på initiativ som skaffer omtale i mediastrategiske kommunikasjonstiltak, og være «testimonial» kilder, i noe av reklamen, i presentasjonsmateriell, på websidene mm. 6.2 Infrastrukturtiltak Kommunikasjon handler også om logistikken rundt det å få sitt budskap ut i riktig kanal, for å kommunisere godt lokalt, regionalt, eller nasjonalt. Den distribuerte og frivillige organiseringen til fagskolenes markedsarbeid gjør dette ekstra viktig. Bates forslag er å opprette en felles web basert plattform med malbasert reklame og kommunikasjonsmateriell, en «Fagskolenes Marketing Base FMB», der maler benyttes for å få ut stordriftsfordeler i markedsføringsarbeidet. I denne vil hver skole kunne logge seg på og finne malen for det materiellet de ønsker å benytte, endre noen nøkkelinformasjoner som navn, adresse, mm, og sende annonser/materiell til rette medie, evt til trykkeri eller web side. Dermed har man laget en annonse, et banner e.l i løpet av noen få minutter. Antallet maler som kan lages og legges ut er tilnærmet ubegrenset, og produksjon vil måtte skje etter behov. Som en start har Bates United laget annonser i 2 ulike vinklinger og formater (teknisk/helse avis/ helside, halvside), for øvrig kan messemateriell som bakvegger og roll up s, web bannere, profilartikler som skolegensere mm, presentasjoner, og bannere være aktuelt. For å sikre størst mulig buy in i begynnelsen og dermed at felleskapet når kritisk masse, foreslår vi deltagelse i første runde har en pris, og senere deltagelse en høyere pris. Bates vil kunne påta seg sette administrere opprettelse og driften av et slikt system, samt utvikle malene som skal fylles systemet med innehold. Vår foreslåtte løsning leveres av Ixmal Intelisis AS. 13

14 Kostnadene for systemet er anslagsvis Oppstart: kr eller 1041 pr fagskole hvis alle blir med Pr mnd: kr eller kr 200 pr fagskole hvis alle blir med Disse kostnadene må sees i forhold til prisen for å utvikle annonsemateriell mange ganger. Bates vurdering er at dette vil gi store besparelser selv med et lavt antall deltagere Organisatorisk tiltak. For å få det nødvendige gjennomslag hos målgruppene er det Bates vurdering at fagskolenes markedarbeid må være organisert på en hensiktsmessig måte. Hvorvidt dette er på plass allerede, har vi ikke vurdert, dermed er understående tiltak en brutto liste hvor kanskje ikke alt er relevant. Organiseringen bør etter vårt syn sørge for at fagskolene er beslutningsdyktige. Dette er ikke noen selvfølge i frivillige sammenslutninger, da mange parter vil ha mange meninger om hva som gjøres, hvordan det skal gjøres, og hva det skal koste. Særlig i overgangen strategi konkrete tiltak kommer uenighet til overflaten og kan hindre effektive beslutninger. For å få de nødvendige beslutninger må markedsorganisasjonen ha myndighet og mandat til å ta beslutninger og forplikte organisasjonen innen forhåndsdefinerte rammer. Dette gjelder innen beslutninger blant annet om utvikling konkrete budskap, valg av formater, og kjøp av annonseplass. Også tidsmessighet vil være et poeng; skal ikke markedsføringsarbeidet stoppe opp på grunn av lange beslutningsveier, bør organisasjonen møtes, fysisk eller virtuelt, minst månedlig. Vi anbefaler at en administrasjon legger fram saker for beslutning i et større forum. Det er ikke til å komme utenom at praktisk markedsføringsarbeid koster penger, så organisasjonen må disponere ett budsjett, og kunne forplikte seg innenfor dette. Troverdighet ovenfor medlemmene er avgjørende for å beholde deres tillit og lojalitet. Beslutningene bør derfor være demokratiske og åpne, og dokumenteres i møtereferat. Slike organisasjoner finnes i dag i mange kjedevirksomheter, og vi foreslår å opprette en markedsorganisasjon med inspirasjon fra moderne kjededrift. Forslag til sentrale vedtekter Organisasjonsform: En egen juridisk person, med registreres som næringsdrivende forening i Brønnøysundregistrene. Medlemskap: Frivillig medlemskap, med 1 års bindingstid Stemmegivning: En skole en stemme, alternativt «en student en stemme» Økonomisk bidrag: Årlig bidragsbeløp pr elev på kr x, alternativt kr Y pr skole Styre: Et demokratisk valgt styre på 3 5 medlemmer Årsmøte: Årsmøtets oppgave er å godkjenne regnskap, vedta markedsbudsjett, vedta markedsplan, vedta bidragsbeløp, beslutte innmelding og utmelding Møter: Styret møter 10ggr/ år, fysisk eller virtuelt. o Agenda på styremøter: Praktiske beslutninger tas innenfor godkjent plan og budsjett 14

15 På det organisatoriske planet tror vi at fagskolene trenger en avtale med et mediabyrå. Dette kan gå via Bates, eller direkte fra fagskolene Bates United jobber gjerne med begge modeller. Mediabyrået er eksperter på de ulike kanelene og mediene, og vet hvilke som når hvilke målgrupper, og hva det bør koste. Det kan være store penger å spare på å samkjøre innkjøp over fylkesgrensene, da mange av de lokale mediene som vil være aktuelle har nasjonalt eierskap. Med en mediebyråavtale vil fagskolene få ett kontaktpunkt på innrykk og slippe å bruke egen tid på å lete opp og evaluere lokale mediers egnethet. Videre er det bates vurdering at et samarbeid med et operativt PR byrå bør vurderes. I dette samarbeidet bør innsatsen legges i å få positiv omtale av skoleslaget i media, med direkte mål om å øke kjennskap, kunnskap og søknader. En mulighet for å holde kostnadene nede er å etablere et samarbeid med en erfaren PR gjennomfører, ikke et fullservice byrå. I motsetning til mediabyrå hvor de rette, dyre, dataverktøy er avgjørende, kan mye utrettes med enkeltpersoners erfaring. Eventuelt kan en slik person engasjeres på oppdragsbasis via Bates, en måte vi ofte jobber på. Typisk innehold i en PR plan kan være en «How to» manual for lokalpresseaktivisering. Lokalpresse er normalt takknemlig å jobbe PR messig mot, da tilfanget av saker ofte er beskjedent. Likeså vil fagskolenes lokale profil passe den redaksjonelle i stor grad. Sakene vi jobber med å få ut kan dreie seg om eksempelvis vitnemålutdeling, jobb suksesser, søknads(boom)mengde. 6.4 Tiltak massekommunikasjon Målgruppe fagbrevholdere Den viktigste definerte gruppen vi identifiserte var fagbrevholdere under 30 år. Denne gruppa kan igjen deles i to; teknisk og helsefaglig da disse to gruppene har ulike drivere, og ulike antipatier. Det er også en ganske klar mann/kvinne deling i dette, ikke overraskende med menn på teknisk side og kvinner på helsefaglig side. Dermed er det to grupper vi skal nå: Menn med fagbrev i tekniske fag Kvinner med fagbrev i helsefag Fra Sosioraster vet vi at den tekniske siden av disse tiltales av «tradisjon» og motiveres av økonomi. Vi foreslår derfor å benytte argumenter som spiller på deres ønske om bedre jobb, bedre lønn, muligheter for å starte egen bedrift, karrieremuligheter, mesterbrev og liknende. Den kvinnelige helsefaglige siden motiveres relativt mer av ønsket om mer kunnskap, frihet til å lære på en sikker måte, og ikke av karriere i økonomisk forstand. Samfunnsansvar og lojalitet vil også ha større klangbunn her. Fra et avsenderperspektiv vil lokalavis kunne være egnet for budskapene. Dette må veies mot målgruppens bruk av slike medier, som er noe lavere enn for befolkningen for øvrig. I denne type vurderinger vil et mediebyrå kunne optimalisere mediamiksen og finne de(lokale) medier der bruksindeks er størst. Målgruppe Elever VG3 15

16 Elevene i VG3 er prioritet 2, disse vil falle i de samme sosiorastergruppene, men i større grad på grunn av sin unge alder. Alder vil trolig være mer definerende for budskapenes utforming enn for de mer voksne. Gruppen er også på brinken mellom ungdoms og voksenliv og usikkerheten knyttet til dette kan være en inngang. For å få mer kunnskap om hva denne gruppen tenker om videreutdanning, kan gruppesamtaler være en markedsanalytisk metode. Elevene er innfor skoleverkets rammer, og det kan være fordelaktig å søke tilgang til denne gruppen gjennom skoleverkets kanaler. Målgruppe Rådgivere Rådgiverkorpset i ungdoms og videregående skole vil trolig befinne seg blant kulturmidle/elite, og for denne gruppen har vi tro på å utstyre dem med verktøy til å gjøre jobben sin bedre, og som også fremmer yrkesskolens og fagskolens sak. Dette kan være presentasjonsmateriell, i print eller digitalt. Fokus i materiellelet bør være på hva videreutdannelsen på fagskole gir deg av karriere lønns og jobbmuligheter, og at det å velge yrkesskole ikke er noen utdannelsesmessig blindvei. Denne gruppen er ikke større enn at materiellet kan sendes med adressert DM til den enkelte skole. Kreativ brief Den kreative briefen er Bates kondenserte oppfatning av hvordan utfordringene kan løses med kommunikasjon. Det er denne våre kreatører jobber etter, og det tette formatet gjør at fokus holdes. 16

17 Forslag til annonser Basert på den kreative brief har vi laget vedlagte annonseskisser: 17

18 Elektronisk kommunikasjon Når annonsene beskrevet over har skapt tilstrekkelig interesser, er det viktig at vi ivaretar denne og gjør det enkelt å søke. Vi opplever nettsidene til fagskolene som noe uoversiktlige, noe som kan være et hinder i å få økning i søkermasse. Valg av utdannelse er viktige høy involveringsvalg, likevel ser vi i blant at små endringer kan være utslagsviende på om en høy interesse og vilje faktisk ender i handling. Ved å strømlinjeforme nettsidene tror vi at beslutningsflyten kan bedres, og flere søkere oppnås. Samtidig vil oppfattelsen av fagskolene som en profesjonell skole øke når «utstillingsvinduet» blir bedre. Hvorvidt dette forslaget innebærer nye nettsider for skoleslaget, eller en endring av eksisterende vil en ytterligere analyse av dagens løsning avdekke. En Søkeordskampanje på Google kan være med på å styre interessen for fagskoleutdannelse til våre sider, og er særlig nyttig når informasjonsmengden er stor og uoversiktlig. Dette vil et mediabyrå kunne sette opp. Målgruppe rådgivere Til målgruppe Rådgivere i VG skole/ungdomsskole foreslår vi å lage materiell som de kan bruke videre i sin rådgiverjobb mot elevene. Dette materiellet må fremstille Fagskolene på en god måte, og vårt forslag er å lage en eller flere powerpoint presentasjoner. Her kan inkluderes videoer, bilder og lyd for å lage en emosjonell og rasjonell appell til de som står på trappene til å motta sitt fagbrev. For 10 klassinger foreslår vi å lage en kortversjon av overnevnte. For å avdekke behovene bør det undersøkes med et utvalg 3 5 rådgivere hva behovet er, og hva vi kan forvente at de benytter. Denne presentasjonen bør selges inn personlig av den enkelte fagskoles representant til hver enkelt rådgiver i alle de nærliggende VGS og ungdomsskoler. Til dette kan det utvikles et «manus», eller stikkordsliste. 18

19 8. Finansiering/budsjettering: Vi vil foreslå en modell der markedsarbeidet finansieres av en månedlig medlemsavgift i markedsforeningen. Dette er en forutsigbar modell for inntekter somm gjør at forpliktende avtaler kan inngås, og planer kan utvikles og gjennomføres På kostnadssiden bør budsjett prr aktivitet utvikles, noe Bates United kan bistå med når konkrete planer/aktiviteter skal lages. Under er et utkast til budsjett tallen t er vår vurdering og er ikke verifisert med underleverandører, bortsett fra Ixmal. 9. Fremdriftsplan For å komme i havn med lansering i media til første uke overr nyttår, tror r vi følgende fremdriftsplan er realistisk. 19

20 20

21 10. Vedlegg 1: Screen shotss frå anbefalt system Ixmal Screenshots illustrerer noe av funksjonaliteten. Vi anbefaler en presentasjon av systemet fra dets leverandør, Ixmal Intelisis AS, forr fullstendig gjennomgang. Figur 1: Oppstartside med nyheter og verktøylinjer v 21

22 Figur 2 Valg av mal Figur 3 Produksjon av annonse fra mal 22

23 Vedlegg 2 Skisser til annonser Om annonsene. Annonsene er fordelt i tre grupper, men én utelukker ikke de andre. 1. Mester Dette er en annonse mal som er ment for de studiene som gir Mesterbrev etter endt skole. Bildet kan enkelt skiftes ut og rettes mot spesifikke studieretninger. 2. Profilerende annonser Annonser som forteller målgruppen at Fagskolen er veien å gå for å komme videre i livet uten å være spesifikke på studieretning. De vekker nysgjerrigheten og oppfordrer mottaker til å undersøke mer om Fagskolen. Vi foreslår to motiver en annonse med mann og en med kvinne der hun er satt i et ikke typisk kvinneyrke. 3. Taktiske annonser Her er eksempler på en serie annonser der budskapet kan spisses og være direkte rettet mot det studentene kan oppnå etter endt studietid: Bedre økonomi, økt kompetanse, utvidet ansvarsområde, mer spennende jobb innen sitt kjente yrkesfelt. Annonsene er enkle i sin symbolikk, de henvender seg til begge kjønn og kan tilpasses nær sagt alle studieretninger. De er iøynefallende og er lett synlige, selv i mindre formater. Denne malen kan enkelt tilpasses et spesielt studium og kan brukes taktisk, for eksempel for å få inn flere studenter der det er få søkere. PS. Teksten er den samme på alle annonsene og er selvsagt kun en skissetekst. Teksten bør tilpasses de forskjellige budskapene. Den bør være kort og oppfordre til å lese mer/søke på nettet. 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

«FELLES STRATEGI FOR MARKEDSFØRING AV DE FYLKESKOMMUNALE FAGSKOLENE»

«FELLES STRATEGI FOR MARKEDSFØRING AV DE FYLKESKOMMUNALE FAGSKOLENE» Årskonferansen for fylkeskommunale fagskoler, Skien «FELLES STRATEGI FOR MARKEDSFØRING AV DE FYLKESKOMMUNALE FAGSKOLENE» Per Christian Huse USP; Unique Selling Proposition 70 ansatte; Reklame, design,

Detaljer

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?»

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» «Hvorfor velger ikke norsk ungdom bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» Hva gjøres i dag Øke antall lærebedrifter Aksjon lærebedrift samt Samfunnskontrakten Øke kvaliteten på lærebedriftene I styret

Detaljer

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag...

Detaljer

Undersøkelse om unge og utdanningsog yrkesvalg. Gjennomført av Opinion, Desember 2007

Undersøkelse om unge og utdanningsog yrkesvalg. Gjennomført av Opinion, Desember 2007 1 Undersøkelse om unge og utdanningsog yrkesvalg Gjennomført av Opinion, Desember 2007 Om undersøkelsen Det er gjennomført 1003 intervjuer med et landsdekkende og representativt utvalg av ungdom mellom

Detaljer

SOSIALE MEDIER ADVANCED

SOSIALE MEDIER ADVANCED SOSIALE MEDIER ADVANCED Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam Telemark Online AGENDA «Facebook Advanced» Planlegging Facebook-annonsering Analyse Case: «Fra 0 til 1.000 likere» YouTube Snapchat

Detaljer

Kommunikasjon i Gran kommune

Kommunikasjon i Gran kommune Kommunikasjon i Gran kommune 1. FORORD Gran kommune har arbeidet systematisk med informasjon og kommunikasjon de siste ti årene. I 2003 åpnet kommunetorget, og et par år etter startet arbeidet med å utvikle

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO. Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006

Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO. Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006 Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006 Bakgrunn, formål og metode 10.10.2006 Formålet med denne undersøkelsen har vært å undersøke

Detaljer

Praktisk info. Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema

Praktisk info. Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema Velkommen! Praktisk info Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema Mål for dagen Danne et godt utgangspunkt for å bruke digitale kanaler på en målrettet måte som skaper

Detaljer

Sørum Kommune Merkevare- og kommunikasjonsstrategi. med tiltaksplan 2014

Sørum Kommune Merkevare- og kommunikasjonsstrategi. med tiltaksplan 2014 Sørum Kommune Merkevare- og kommunikasjonsstrategi med tiltaksplan 2014 Januar 2014 Avdeling for kommunikasjon- og IKT Side 2 av 12 INNLEDNING MERKEVARESTRATEGI FORMÅL VÅRT UTGANGSPUNKT I 2012 ØNSKET POSISJON

Detaljer

SOSIALE MEDIER BASIC. Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam. Telemark Online

SOSIALE MEDIER BASIC. Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam. Telemark Online SOSIALE MEDIER BASIC Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam Telemark Online !"#$%#$& TOTALBYRÅ MÅLINGER TNS Gallup/ RAM / Easy Research SOSIALE MEDIER Facebook / Blogg / Web-TV DESIGN Foto / Ide

Detaljer

Bli en bedre kursprodusent!

Bli en bedre kursprodusent! Bli en bedre kursprodusent! Kommunikasjon & Markedsføring! Kjetil Aukland BI Kristiansand Kjetil Aukland Faglig leder BI Kristiansand Høyskolelektor Markedsføring, Statistikk & Metode PhD kandidat Aalborg

Detaljer

dyktige realister og teknologer.

dyktige realister og teknologer. Lokal innovasjon og utvikling forutsetter tilstrøm av dyktige realister og teknologer. Rollemodell.no motiverer unge til å velge realfag Din bedrift trenger flere dyktige realister og teknologer. Ungdom

Detaljer

Slik jobber vi med kommunikasjon. Per Tøien Kommunikasjonssjef

Slik jobber vi med kommunikasjon. Per Tøien Kommunikasjonssjef Slik jobber vi med kommunikasjon Per Tøien Kommunikasjonssjef Jeg har tenkt å si noe om premissene for vår jobbing med kommunikasjon Premissene for det daglige arbeidet ligger i hva vi har bestemt oss

Detaljer

VKMs strategi for sosiale medier 2011-2013

VKMs strategi for sosiale medier 2011-2013 VKMs strategi for sosiale medier 2011-2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet Dato: 01.06.2011 Dok. nr.: 11-008-1 1 VKMs strategi for bruk av sosiale 2011-2013 Bakgrunn Hovedkomiteen vedtok i forbindelse

Detaljer

Mamma fylte 10 år - og endte reisen! Vi lanserer nytt magasin 9. februar! mange er blitt lei av den rosa «mammalykkeboblen»!

Mamma fylte 10 år - og endte reisen! Vi lanserer nytt magasin 9. februar! mange er blitt lei av den rosa «mammalykkeboblen»! Månedsmagasiner Agenda Bakgrunn for lansering Redaksjonelt konsept Målgruppe Redaktør Form og utrykk Markedsføring Potensielle annonsører Suksessfaktorer i lese-/annonsørmarkedet Mamma fylte 10 år - og

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Høgskolen i Sør Trøndelag HiST

Kommunikasjonsstrategi for Høgskolen i Sør Trøndelag HiST Kommunikasjonsstrategi for Høgskolen i Sør Trøndelag 2008 2012 HiST 27.11.08 Kommunikasjonsstrategi for Høgskolen i Sør - Trøndelag Grunnleggende forutsetninger i vår kommunikasjon HiSTs identitetsplattform

Detaljer

Lov og rett. et avisbilag om Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Sluttrapport

Lov og rett. et avisbilag om Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Sluttrapport Lov og rett et avisbilag om Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Sluttrapport Forord En lang kamp for et sterkere vern for funksjonshemmede var over i januar 2009. Da trådte den nye Diskriminerings-

Detaljer

Nytt magasin! Lansering 31. mars AFTENPOSTEN FORLAG

Nytt magasin! Lansering 31. mars AFTENPOSTEN FORLAG Nytt magasin! Lansering 31. mars Februar 2014 65.000 NYE LESERE SISTE 12 MND. 250000 + 20 % 200000 150000 100000 + 13 % + 13 % + 14 % 50000 0-7 % 2012 2013 Kilde: Forbruker & Media 12/2 og '13/2 - MGI

Detaljer

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte.

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte. 1 Frivillighet Norge har utført to undersøkelser for å få vite mere om den frivillige innsatsen, motivasjonen for å gjøre frivillig innsats og hvilke forventninger organisasjonene selv og publikum har

Detaljer

Er medier merkevarer?

Er medier merkevarer? Er medier merkevarer? Morten Micalsen Strategidirektør Mindshare Norway Norsk Redaktørforening 15. Oktober 2007 Da merkevaren kom til Norge og litt om idégrunnlaget grunnlaget. Merkevaren er et renommé

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer

Helhetlig kommunikasjon. Spesialiserte virkemidler

Helhetlig kommunikasjon. Spesialiserte virkemidler Helhetlig kommunikasjon Spesialiserte virkemidler Bent Ove Jørgensen Sandefjord 33 år Kommunikasjonsrådgiver 9 år Mobil og digitale tjenester AGENDA Hva er sosiale medier? Styrker og svakheter? Hvordan

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2014 BAKGRUNN Høsten 2012 vedtok styringsgruppen i Lavenergiprogrammet en ny strategi for perioden 2013-2015. Dokumentet beskriver hva Lavenergiprogrammet skal prioritere å jobbe

Detaljer

Tema 8: Reklame. Lærere: CC, Jørgen, Magne, Pål Sparre-Enger. Brief fra Kitchen. Av: Miriam Porsmyr, Steffen Kjønø,

Tema 8: Reklame. Lærere: CC, Jørgen, Magne, Pål Sparre-Enger. Brief fra Kitchen. Av: Miriam Porsmyr, Steffen Kjønø, Tema 8: Reklame Lærere: CC, Jørgen, Magne, Pål Sparre-Enger Brief fra Kitchen Av: Miriam Porsmyr, Steffen Kjønø, Martin Kværner Westbye og Stina Herleiksplass INTRO: Vi skal lage en reklamekampanje på

Detaljer

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Utdanning.no Oslo, januar 2010 Om undersøkelsen Det er gjennomført 1000 intervjuer med et landsdekkende og representativt

Detaljer

DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE!

DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE! DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE! KANALENES EFFEKT MÅ MÅLES! Mediemarkedet har aldri tidligere vært så fragmentert Flater og innhold smelter sammen, Nye direkte kanaler kommer til men tar de over for de

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

Kulturkortet KODE - konsekvens av statlig bortfall

Kulturkortet KODE - konsekvens av statlig bortfall Saksnr.: 2010/376 Løpenr.: 33604/2015 Klassering: C00 Saksbehandler: Espen Gimle Holtan Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 21.04.2015 Kulturkortet

Detaljer

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører KULTURTANKEN PR-kurs for elever som arrangører HVA ER Markedsføring / PR/ Kommunikasjon / Reklame Dette er alle begreper som brukes litt om hverandre. Hva betyr de egentlig? Markedsføring er ofte brukt

Detaljer

Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi

Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi Norsk Jernbaneforbunds landsmøte 23. 26. oktober 2016 Sak 10.A Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi FORSLAG FRA FORBUNDETS ADMINISTRASJON 1 Innhold Overordnet målsetting... 3 Forholdet til egne

Detaljer

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016)

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) UMBS VISJON Universitetet for miljø- og biovitenskap skal være et analytisk, innovativt og ledende universitet for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling.

Detaljer

Synliggjøring av fagskoleutdanning et felles løft: Erfaringer fra Rekrutteringskampanjen til inspirasjon. Kompetanseløftet 2015

Synliggjøring av fagskoleutdanning et felles løft: Erfaringer fra Rekrutteringskampanjen til inspirasjon. Kompetanseløftet 2015 Synliggjøring av fagskoleutdanning et felles løft: Erfaringer fra Rekrutteringskampanjen til inspirasjon Kompetanseløftet 2015 Synliggjøring av fagskoleutdanning av interesse for hvem? Erfaringer fra rekrutteringskampanjen

Detaljer

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene:

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene: Kommunikasjonsmål: Kommunikasjonsmålene er styrende for all ekstern og intern kommunikasjon ved HiST, både fra ledelsen, avdelingene, kommunikasjonsenheten og den enkelte medarbeider. Med utgangspunkt

Detaljer

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Mette Risbråthe Saksbehandler: Mette Risbråthe Etter avtale med Fellesstyrets leder legges saken fram

Detaljer

Mediaforums Mediepris 2015 Pre-kvalifisering

Mediaforums Mediepris 2015 Pre-kvalifisering Mediaforums Mediepris 2015 Pre-kvalifisering Velkommen til Mediaforums Mediepris 2015 Formålet med Mediaforums Mediepris er å hylle de beste mediejobbene som er gjort i året som har gått. De beste jobbene

Detaljer

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012 Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune Oktober 2012 Agenda Formål og bakgrunn for undersøkelsen Oppsummering av viktigste funn Hovedtemaer i rapporten Hva er viktigst for de ulike interessegruppene?

Detaljer

Handle hvitt Facebook kampanje Uke 20 og 22: Betalt kampanje i to deler med film fra byggeplass og på skole

Handle hvitt Facebook kampanje Uke 20 og 22: Betalt kampanje i to deler med film fra byggeplass og på skole Handle hvitt Facebook kampanje Uke 20 og 22: Betalt kampanje i to deler med film fra byggeplass og på skole Bente Karmann Tranberg Skatteetaten Hele kampanjens første bølge i mai fikk 1 457 851 visninger

Detaljer

Holdninger til offentlige tjenester på Internett og elektronisk ID

Holdninger til offentlige tjenester på Internett og elektronisk ID Holdninger til offentlige tjenester på Internett og elektronisk ID Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Direktoratet for forvaltning og IKT Oslo / 0. februar 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson

Detaljer

Oslo, Til palliasjonsutvalget v/ann Kristin Andresen Helse- og omsorgsdepartementet

Oslo, Til palliasjonsutvalget v/ann Kristin Andresen Helse- og omsorgsdepartementet 1 Til palliasjonsutvalget v/ann Kristin Andresen Helse- og omsorgsdepartementet Oslo, 22.08.2017 Takk for at vi ble invitert til å gi innspill til Palliasjonsutvalget i møte 19. juni. Med dette sender

Detaljer

BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss

BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss Plakater/flygeblad: Vi har laget 450 plakateksemplarer der hver av de 29 ansatte i bedriften vår har hengt opp plakater

Detaljer

2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering.

2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering. 2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering. 1 Lesermarkedet. 2 Sammendrag spørreundersøkelse lesermarkedet Demokraten Dette sammendraget tar kort for seg resultatene

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon

Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon Bakgrunn Forskningsrådet har de siste årene utviklet og oppgradert flere tjenester som

Detaljer

Handle hvitt Facebook kampanje Uke 20 og 22 samt bølge to november 2017: Betalt kampanje i to deler med film fra byggeplass og på skole

Handle hvitt Facebook kampanje Uke 20 og 22 samt bølge to november 2017: Betalt kampanje i to deler med film fra byggeplass og på skole Handle hvitt Facebook kampanje Uke 20 og 22 samt bølge to november 2017: Betalt kampanje i to deler med film fra byggeplass og på skole Bente Karmann Tranberg Skatteetaten Hele kampanjens første bølge

Detaljer

Forslag til Kommunikasjonsplan for Næringsriket Østfold

Forslag til Kommunikasjonsplan for Næringsriket Østfold Forslag til Kommunikasjonsplan for 1 1. s formål, mål og hensikt er et partnerskap som skal fremme og inspirere til vekst i næringslivet i Østfold. Dette skal gjøres gjennom å satse på prosjekter som har

Detaljer

Modul 4 - Merkevare. Generelt

Modul 4 - Merkevare. Generelt Modul 4 - Merkevare I denne modulen gjennomgår vi begrepet merkevare og hvordan foreninger kan bruke dette i sitt profileringsarbeid. Merkevare er det nettverk av assosiasjoner (sympatier og antipatier)

Detaljer

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft.

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft. Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innlegg KS Høstkonferanse 2015 Bodø, 14 oktober 2015 Samarbeid om utdanning Kjære samarbeidspartnere Takk for invitasjonen. Jeg er glad for å kunne være her og

Detaljer

Sponsorstrategi 2012 2013

Sponsorstrategi 2012 2013 Sponsorstrategi 2012 2013 Innholdsfortegnelse 1. MÅL... 3 2. MÅLGRUPPER... 3 3. SPONSORHIERARKI... 4 4. FULLMAKTER... 4 5. FORVENTNINGER OM GJENYTELSER... 4 6. ANSVARLIG FOR AKTIVERING AV AVTALEN... 4

Detaljer

LESERUNDERSØKELSE 2011 BERGENSEREN BERGEN KOMMUNE

LESERUNDERSØKELSE 2011 BERGENSEREN BERGEN KOMMUNE LESERUNDERSØKELSE 2011 BERGENSEREN BERGEN KOMMUNE PROSJEKTINFORMASJON Prosjektnavn: Oppdragsgiver: Ansvarlig konsulent: Leserundersøkelse 2011 - Bergenseren Bergen kommune, Byrådsavdelingen Martin Aabech

Detaljer

Ulike metoder for bruketesting

Ulike metoder for bruketesting Ulike metoder for bruketesting Brukertesting: Kvalitative og kvantitative metoder Difi-seminar 10. desember 2015 Henrik Høidahl hh@opinion.no Ulike metoder for bruketesting 30 minutter om brukertesting

Detaljer

Fondsundersøkelsen 2013

Fondsundersøkelsen 2013 Fondsundersøkelsen 2013 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Verdipapirfondenes forening (VFF) Oslo, mai 2013 Innhold Hovedfunn: Fondsundersøkelsen 2013 s. 3 Handlinger og holdninger s. 4-15 Forventninger

Detaljer

Avislesing 2016: Fra papir til digitalt

Avislesing 2016: Fra papir til digitalt Avislesing 2016: Fra papir til digitalt 07.03.17 Knut-Arne Futsæter Kantar TNS @Futsaeter Forbruker & Media Forbruker & Media (F&M) er den eneste multimedie-undersøkelsen i Norge. Den inneholder blant

Detaljer

HVA ER INNHOLDS- MARKEDSFØRING

HVA ER INNHOLDS- MARKEDSFØRING HVA ER INNHOLDS- MARKEDSFØRING Hvorfor? Kjøpsprosessen til den moderne forbruker er noe helt annet enn hva den var før. Forbruker benytter seg sjeldnere av butikkpersonalets ekspertise, men søker seg frem

Detaljer

Hvis det er slik at det landes torsk verd 300 millioner mer i året enn det som blir registrert, har vi flere problem:

Hvis det er slik at det landes torsk verd 300 millioner mer i året enn det som blir registrert, har vi flere problem: Fylkesråd for plan og økonomi Beate Bø Nilsen Orientering om svart økonomi Narvik, 07. april 2014 Fylkesordfører, fylkesting! I dag skal jeg snakke om et tema hele fylkestinget, samtlige partier og representanter

Detaljer

Frivillighetsbarometeret Frivillighet Norge

Frivillighetsbarometeret Frivillighet Norge Frivillighetsbarometeret 2017 Frivillighet Norge Innhold 1. Om frivillighetsbarometeret 3 2. Hvem investerer tid i frivillig arbeid? 6 3. Nordmenns deltakelse i frivillige organisasjoner 11 4. Rekruttering

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal

Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal SinkabergHansen AS, Moen Marin AS, Oppdretternes Miljøservice AS Prosesskompetanse AS 2015: Turid Hatling Finne og Torkil Marsdal Hanssen Innhold

Detaljer

Partnerforum Hvor trykker skoen?

Partnerforum Hvor trykker skoen? Partnerforum Hvor trykker skoen? 1 Innledning Statlige virksomheter er så mangt, og er så visst ingen homogen gruppe. Noen er i en monopolsituasjon, andre ikke. Noen er 100% finansiert av staten, andre

Detaljer

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon.

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon. 1 Forsiden Kjære Lions og venner av Lions Jeg heter Vibeke Aasland og noen av dere kjenner meg nok som redaktør av Lionsbladet. Nå skal jeg presentere LIONS NORGE RUNDT, et prosjekt som skal sette fokus

Detaljer

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Facebookstrategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebooksiden

Detaljer

Porteføljen inkluderer..

Porteføljen inkluderer.. Porteføljen inkluderer.. msn.no - portal Windows Live Messenger - chat Windows Live Hotmail - e-post Office Online - b2b portal Massive - annonsering i TV- og dataspill Facebook - nettsamfunn Microsoft

Detaljer

KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008

KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/motor Undersøkelsen

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

Storgt. 8, 8 et. 0155 Oslo. post@skin.no www.skin.no. Skin Designstudio. 23. mai, Elverum. Skin Designstudio, Erik Johan Worsøe Eriksen

Storgt. 8, 8 et. 0155 Oslo. post@skin.no www.skin.no. Skin Designstudio. 23. mai, Elverum. Skin Designstudio, Erik Johan Worsøe Eriksen 23. mai, Elverum Skin Designstudio, Erik Johan Worsøe Eriksen Kommunikasjon* og bittelitt om identitet *Annonse i Folkehøgskole-katalogen a. Folkehøgskolene > > b. ønskede elever 1. Bestem mål for kommunikasjonen

Detaljer

SØK som en del av mediemixen

SØK som en del av mediemixen SØK som en del av mediemixen veien til dine varer og tjenester! 20. november 2008 Ingrid Støver Jensen - Kvasir Hvem er jeg? Ingrid Støver Jensen Leder Kvasirs produktavdeling Flyttet fingrene fra tangentene

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK

ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK FORORD Uloba har hatt en eventyrlig vekst de siste 20 årene. Vi har hatt stor suksess i å fronte kampen for likestilling og likeverd, og det er nå på tide for oss å fokusere enda

Detaljer

ARBEIDSHEFTE. Veien til ditt unike brand starter her!

ARBEIDSHEFTE. Veien til ditt unike brand starter her! ARBEIDSHEFTE Veien til ditt unike brand starter her! Hva er det som gjør at kundene velger akkurat din bedrift og ikke «naboens» selv om dere selger samme produkt? Hva får oss til å legge mer penger i

Detaljer

Frivillighetsbarometeret Frivillighet Norge. Frivillighetsbarometeret 2014 TNS

Frivillighetsbarometeret Frivillighet Norge. Frivillighetsbarometeret 2014 TNS Frivillighet Norge Innhold 1 Om Frivillighetsbarometeret 3 2 Overordnet oppsummering 6 3 Hvem investerer tid i frivillig arbeid? 10 4 Hvilke organisasjoner gjør man frivillig arbeid for? 16 5 Om frivillig

Detaljer

DET ER NÅ DET BEGYNNER

DET ER NÅ DET BEGYNNER 2016 DET ER NÅ DET BEGYNNER DIN BY PÅ NETT 2016 MyCity ønsker å være kanalen for nyheter om varer og tjenester for oss i Sandefjord. handelen kunne ha en stor fordel av som en fellessatsing mot sluttbrukerne.

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Klæbu kommune PRINSIPPER OG STRATEGI FOR KOMMUNIKASJON I KLÆBU KOMMUNE Godkjent av rådmannen 25.05. 2010 2 Innhold Innhold... 3 Bakgrunn... 4 Dette dokumentet tar utgangspunkt i... 4 Mål for kommunikasjon...

Detaljer

KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009

KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009 KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/teknologi Undersøkelsen

Detaljer

Identitetsguide. Nydalen vgs. 2016/17

Identitetsguide. Nydalen vgs. 2016/17 Identitetsguide Nydalen vgs. 2016/17 Sammen for elevene! Nydalen vgs. er en sammensatt og spennende skole med et sterkt fokus på mangfold. Vi har fem ulike avdelinger der alle elevene våre har forskjellig

Detaljer

Lokaldebatten (Ref #ef356591)

Lokaldebatten (Ref #ef356591) Lokaldebatten (Ref #ef356591) Søknadssum: 90 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Rana bibliotek / 974550717 Boks 173 8601

Detaljer

Dokumentasjon om lokalavisas styrke i annonsemarkedet

Dokumentasjon om lokalavisas styrke i annonsemarkedet LEFT M Dokumentasjon om lokalavisas styrke i annonsemarkedet Kortversjon, november 01, for bruk frem til 017. TNS Oktober 01 LEFT M Derfor er lokalavisa en nyttig mediekanal for annonsørene: Lokalavisene

Detaljer

Forslag til tiltak basert på lærdommer fra prosjektet

Forslag til tiltak basert på lærdommer fra prosjektet Forslag til tiltak basert på lærdommer fra prosjektet 1 Utvikle en merkevare for klinikken og bruk tid på å gjøre den kjent 6 Forklar hvorfor de ulike aktivitetene er viktige 2 Bygg en kommunikasjonsstrategi

Detaljer

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig mosjonskampanje

Detaljer

Det var ikke første eller eneste spådom fra Osvold

Det var ikke første eller eneste spådom fra Osvold WE ARE MEDIA Det var ikke første eller eneste spådom fra Osvold "ingen av aktørene på nettet vil tjene penger på å legge seg der med sine tilbud", "privat bruk av nettet vil være marginalt", "og mengden

Detaljer

Ungdoms utdannings- og yrkesvalg

Ungdoms utdannings- og yrkesvalg Ungdoms utdannings- og yrkesvalg Et lite blikk på ulike innfallsvinkler og resultater Alf Thynes, Fylkesmannen i Nordland Utgangspunkt Nasjonal kartlegging av unges utdannings- og yrkesvalg, Senter for

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Til menighetsrådene i Stavanger.

Til menighetsrådene i Stavanger. Til menighetsrådene i Stavanger. Bakgrunn: Innhentingen av informasjon til prosjektet «Kirken i Stavanger mot 2020», avdekket mange spennende ønsker angående kirkens relevans og utviklingen i årene framover.

Detaljer

Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom

Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom 2015-02 Drangedal næringsråd Møteinnkalling Tid/sted: Innkalte: Fra adm: Forfall: Møtt vara: Referent: Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein

Detaljer

Sykkelundersøkelse 2015 Stavanger Kommune. Desember 2015

Sykkelundersøkelse 2015 Stavanger Kommune. Desember 2015 Sykkelundersøkelse Stavanger Kommune Desember Innledning Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdning, adferd (handlinger, vaner) og intensjoner i forhold til sykkel som transportmiddel. Hva er nåsituasjonen

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Lærerveiledning. Et læringsspill for elever i ungdomsskolen om samfunn, skatt og arbeidsliv

Lærerveiledning. Et læringsspill for elever i ungdomsskolen om samfunn, skatt og arbeidsliv Lærerveiledning Et læringsspill for elever i ungdomsskolen om samfunn, skatt og arbeidsliv Hvorfor spille Byen? En underholdende måte å lære på Dekker 6 kompetansemål i læreplanen Raskt og enkelt å sette

Detaljer

Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser

Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser Helse Nord, regional ledersamling Bodø, 26. februar 2009 Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Universitets- og høgskolesektoren: Kan sektoren arbeide slik at industrien er mindre avhengig av outsourcing?

Universitets- og høgskolesektoren: Kan sektoren arbeide slik at industrien er mindre avhengig av outsourcing? Universitets- og høgskolesektoren: Kan sektoren arbeide slik at industrien er mindre avhengig av outsourcing? Rekruttering: hva er de unge opptatt av? Konjunkturer / Utdanning som regel i motfase - Etterspørsel

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015-2020 Innledning Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden

Detaljer

På tvers et regionalt prosjekt i UH-nett Vest. 3. November 2014 Kristine Abelsnes, tidligere prosjektkoordinator

På tvers et regionalt prosjekt i UH-nett Vest. 3. November 2014 Kristine Abelsnes, tidligere prosjektkoordinator På tvers et regionalt prosjekt i UH-nett Vest 3. November 2014 Kristine Abelsnes, tidligere prosjektkoordinator Hva/hvem er UH-nett Vest? Prosjektet På tvers regional tilgang til forskningsinformasjon

Detaljer

Fra passiv eksponering til merkevarerelasjon. Camilla Forberg/Merkevare- og sponsorsjef

Fra passiv eksponering til merkevarerelasjon. Camilla Forberg/Merkevare- og sponsorsjef Fra passiv eksponering til merkevarerelasjon Camilla Forberg/Merkevare- og sponsorsjef Hva er hva CSR, sponsing, kommersielle avtaler og kunderelasjoner - CSR Sponsing Kommersielle avtaler Kunderelasjon

Detaljer

Internasjonal engelsk. Samfunnsfaglig engelsk

Internasjonal engelsk. Samfunnsfaglig engelsk Internasjonal engelsk Internasjonal engelsk er et programfag som hører til vg2. Ved Røros videregående skole alternerer man dette faget med samfunnsfaglig engelsk, slik at kurset tilbys annethvert år.

Detaljer

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Språkrådet Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring TNS Gallup desember 200 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer