2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering."

Transkript

1 2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering. 1

2 Lesermarkedet. 2

3 Sammendrag spørreundersøkelse lesermarkedet Demokraten Dette sammendraget tar kort for seg resultatene fra spørreundersøkelsen blant abonnementene av Demokraten. Utvalget har blitt trukket fra kundelistene til Demokraten. Totalt var det 216 respondenter som svarte på undersøkelsen. Med utgangspunkt i screeningspørsmålene, er intervjuene avsluttet for de respondentene som svarte at de ikke abonnerte på Demokraten (spørsmål 1) eller svarte at de ikke var med-beslutningstakere når det gjaldt husstandens kjøp av avisabonnement (spørsmål 2). Det er totalt 211 respondenter i det endelige utvalget (n = 211). Spørsmål 3: Hvilke andre papiraviser abonnerer husstanden på? (Flervalg) En relativt stor andel av husholdningene abonnerer både på Demokraten og Fredrikstad Blad, jf. tabell 1. Under "annet" er det hovedsakelig DN, Finansavisen og Dagsavisen som oppgis av aviser. 1. Ingen 82 38,9 % 2. Fredrikstad Blad ,1 % 3. Sarpsborg Arbeiderblad 4 1,9 % 4. Aftenposten 29 13,7 % 5. Rakkestad Avis 1 0,5 % 6. Annet 20 9,5 % 7. Vet ikke 0 0 % Tabell 1 Andre avisabonnement (n = 211). Spørsmål 4: Hvilke papiraviser kjøper husstanden i løssalg minst en gang i uken? (Flervalg) Avisene VG og Dagbladet er de avisene som er vanlig å kjøpe i løssalg. 1. Ingen 97 45,9 % 2. Fredrikstad Blad 4 1,9 % 3. Sarpsborg Arbeiderblad 0 0 % 4. Aftenposten 4 1,9 % 5. Rakkestad Avis 0 0 % 6. VG 88 41,7 % 7. Dagbladet 35 16,6 % 8. Annet 8 3,8 % 9. Vet ikke 0 0 % Tabell 2 Kjøp av aviser (n = 211). Spørsmål 5: Hvilke andre papiraviser leser du minst en gang i uken utover dem husstanden abonnerer på eller kjøper i løssalg? (Flervalg) En stor andel leser ikke aviser utover de som dem abonnerer eller kjøper. Fredrikstad Blad, VG og Aftenposten peker seg ut, jf. tabell 3. I gruppen "annet" er det ingen spesiell avis som peker seg ut. 1. Ingen ,66 %% 2. Fredrikstad Blad 20 9,5 % 3. Sarpsborg Arbeiderblad 2 1,0 % 4. Aftenposten 16 7,6 % 5. Rakkestad Avis 0 0 % 6. VG 14 6,6 % 3

4 7. Dagbladet 8 3,4 % 8. Annet 15 7,11 % 9. Vet ikke 2 1,0 % Tabell 3 Lesing av andre aviser (n = 211). Spørsmål 6: Hvilke nettaviser leser du regelmessig? (Flervalg) Omtrent 61 prosent av utvalget leser ikke nettaviser. Dagbladet og Fredrikstad Blad mest lest på nett. 1. Ingen ,4 % 2. Fredrikstad Blad 32 15,2 % 3. Sarpsborg Arbeiderblad 1 0,5 % 4. Aftenposten 22 10,4 % 5. Rakkestad Avis 2 1,0 % 6. VG 7 3,3 % 7. Dagbladet 57 27,0 % 8. Annet 40 18,9 % 9. Vet ikke 26 12,3 % Tabell 4 Lesing av nettavis (n = 211). Spørsmål 7: Hva er de tre viktigste årsakene til at husstanden abonnerer på Demokraten? (Flervalg) "Lokale nyheter/ informasjon om aktiviteter i nærmiljøet" er en av de viktigste årsakene, jf. tabell 5. Under "annet" oppgis mange grunner. Årsakene som går igjen er av typen "har alltid hatt denne avisen", "god avis" og "ønsker å ha to aviser i byen" 1. Antall utgivelsesdager 19 9,0 % 2. Lokale nyheter/ info. nærmiljø ,5 % 3. Riks- og int. nyheter 8 3,8 % 4. Reklame-/rubrikkannonser 6 2,8 % 5. Sport og kultur 41 19,4 % 6. Avisens politiske profil 54 25,6 % 7. Annet ,9 % 8. Vet ikke 9 12,3 % Tabell 5 Årsak til valg av Demokraten som abonnement (n = 211). Spørsmål 8: Vil en økning i mengden reklameannonser i Demokraten gjøre det mer eller mindre attraktivt å lese avisen? (Enkeltvalg) En større del av abonnementene synes det vil bli mindre attraktivt å lese avisen hvis mengden reklame økte, jf. tabell 6 1. Mer attraktivt 8 3,8 % 2. Like attraktivt 65 30,9 % 3. Mindre attraktivt ,9 % 4. Vet ikke 9 4,3 % Tabell 6 Økning i mengde reklame (n = 210). Spørsmål 9: Tenk deg at Demokraten ble lagt ned og avisen derfor ikke var tilgjengelig papirutgave eller på nett. Hva ville du følgelig ha gjort? (Enkeltvalg) Kun en mindre andel på 17 prosent av husholdningene ville ha abonnert på en annen papiravis, jf. tabell 7. Omtrent 44 prosent ville ha gjort 4

5 noe "annet". Her oppgir 87 stykker svaret "ingenting", mens 6 stykker oppgir "ville beholdt Fredrikstad Blad". Dette omfatter alle abonnenter. 1. Jeg ville ha abonnert på en annen papiravis 36 17,1 % 2. Jeg ville hovedsakelig kjøpt flere papiraviser i løssalg 8 3,8 % 3. Jeg ville hovedsakelig brukt mer tid på å lese avis på internett 23 11,0 % 4. Annet 94 44,8 % 5. Vet ikke 49 23,3 % Tabell 7 Husholdningenes 2. valg alle respondenter (n = 210). Tar man utgangspunkt i husstandene som kun abonnerer på Demokraten, som omfatter total 100 husholdninger, endrer forholdene seg noe. Tabell 8 viser diversjonen for denne gruppen. 1. Jeg ville ikke ha abonnert på en annen papiravis 26 26,0 % 2. Jeg ville hovedsakelig kjøpt flere papiraviser i løssalg 5 5,0 % 3. Jeg ville hovedsakelig brukt mer tid på å lese avis på internett 14 14,0 % 4. Annet 33 33,0 % 5. Vet ikke 22 33,0 % Tabell 8 Husholdningenes 2. valg respondenter som kun har Demokraten (n = 100). Spørsmål 10. Du svarte i forrige spørsmål at du ville ha valgt å abonnere på en annen papiravis hvis Demokraten ikke var tilgjengelig. Hvilken avis ville husstanden abonnert på? (Enkeltvalg) Med utgangspunkt i de 100 husholdningene som kun abonnerer på Demokraten er det 26 som svarte i spørsmål 9 at de ville abonnerer på en annen papiravis. Blant disse svarer 20 at de ville ha abonnert på Fredrikstad Blad. Dette gir en kundediversjonsrate på 20 prosent til Fredrikstad Blad. Spørsmål 11: Du svarte i forrige spørsmål at du ville ha valgt og hovedsakelig kjøpe flere papiraviser i løssalg som følge av at Demokraten ikke var tilgjengelig. Hvilken papiravis ville du hovedsakelig kjøpt oftere? (Enkeltvalg) Med utgangspunkt i de 100 husholdningene som kun abonnerer på Demokraten svarer tre respondenter "Fredrikstad Blad", en svarer "VG", samt en respondent "annet" og oppgir "Dagsavisen" Spørsmål 12: Du svaret i forrige spørsmål at du ville ha valgt og hovedsakelig bruke mer tid på å lese avis på internett som følge av at Demokraten ikke var tilgjengelig. Hvilken avis hadde du hovedsakelig brukt mer tid på å lese? (Enkeltvalg) Med utgangspunkt i de 100 husholdningene som kun abonnerer på Demokraten ville fire respondenter lest Fredrikstad Blad, to ville lest Sarpsborg Arbeiderblad, en VG og syv "annet". Spørsmål 13: Hva ville du ha gjort hvis prisen på abonnementet ditt på Demokraten hadde økt med 5 %? (Enkeltvalg) Få prissensitive personer i utvalget, jf. tabell 9. Tilsvarende tall i forhold til tabell 9 for gruppen som kun abonnerer på demokraten er 79, 9 og 12 respondenter. Fortsatt og abonnere på Demokraten ,5 % Avsluttet abonnementet på Demokraten 16 7,6 % Vet ikke 25 11,9 % Tabell 9 Prissensitivitet (n = 210). 5

6 Spørsmål 14: Jeg vil nå lese opp navnet på en rekke ulike papiraviser. På en skala som går fra 1-5 der 1 er helt uenig og 5 er helt enig, hvor gode er synes du følgende papiraviser er til Demokraten? (Enkeltvalg) Mange synes Fredrikstad Blad er et godt til Demokraten, jf. tabell 10. De andre avisene framstår ikke som så godt til Demokraten. Helt enig Delvis uenig Verken uenig eller enig Delvis enig Svært enig Vet ikke Fredrikstad Blad Sarpsborg Arbeiderblad Aftenposten Rakkestad Avis VG Tabell 10 Hvor gode er Merk, antall respondenter og ikke prosent (n = 208). Spørsmål 15: Alder. Relativ høy alder på respondentene, jf. tabell ,5 % ,4 % ,9 % ,1 % ,7 % Vil ikke svare 3 1,4 % Tabell 11 Alder (n = 208). Spørsmål 16. Kjønn. Det er 69 menn og 139 kvinner i utvalget. 6

7 Sammendrag spørreundersøkelse lesermarkedet Telemarksavisa Dette sammendraget tar kort for seg resultatene fra spørreundersøkelsen blant abonnementene av Telemarksavisa. Utvalget har blitt trukket fra kundelistene til Telemarksavisa. Undersøkelsen har blitt avsluttet hvis respondenten har svart at de ikke abonnerer på Telemarksavisa (spørsmål 1) eller har svart at de ikke er med-beslutningstakere når det gjelder husstandens kjøp av avisabonnement (spørsmål 2). I denne undersøkelsen er ikke intervjuet avsluttet hvis husstanden også abonnerte på Varden (spørsmål 3). Det er totalt 200 respondenter i det endelige utvalget (n = 200). Spørsmål 3: Hvilke andre papiraviser abonnerer husstanden på? (Flervalg) 12 prosent av respondentene abonnerer på Varden, jf. tabell prosent Porsgrunn Dagblad. I kategorien "annet" er det DN, Klassekampen og en del ulike småaviser som går igjen. 1. Ingen ,5 % 2. Varden 12 6,0 % 3. Kragerø Blad Vestmar 6 3,0 % 4. Porsgrunn Dagblad 20 10,0 % 5. Telen 0 0 % 6. Aftenposten 16 8,0 % 7. Vest-Telemark Blad 10 5,0 % 8. Annet 33 16,5 % 9. Vet ikke 1 0,5 % Tabell 12 Andre avisabonnement (n = 200). Spørsmål 4: Hvilke papiraviser kjøper husstanden i løssalg minst en gang i uken? (Flervalg) Avisene VG og Dagbladet er de avisene som er vanlig å kjøpe i løssalg. 1. Ingen 93 46,5 % 2. Aftenposten 3 1,5 % 3. VG 80 40,0 % 4. Dagbladet 45 22,5 % 5. Kragerø Blad Vestmar 0 0 % 6. Porsgrunn dagblad 0 0 % 7. Telen 0 0 % 8. Varden 6 3,0 % 9. Vest-Telemark Blad 3 1,5 % 10. Annet 5 2,5 % 11. Vet ikke 1 0,5 % Tabell 13 Kjøp av andre aviser (n = 200). Spørsmål 5: Hvilke andre papiraviser leser du minst en gang i uken utover dem husstanden abonnerer på eller kjøper i løssalg? (Flervalg) En større andel leser ikke flere aviser utover dem de abonnerer eller kjøper. I den andelen som leser er Varden den avisen som peker seg mest ut, jf. tabell 14. I gruppen "annet" er det Dagens Næringsliv som peker seg ut. 1. Ingen ,5 % 2. Aftenposten 13 6,5 % 7

8 3. VG 16 8,0 % 4. Dagbladet 15 7,5 % 5. Kragerø Blad Vestmar 4 2,0 % 6. Porsgrunn dagblad 7 3,5 % 7. Telen 3 1,5 % 8. Varden 33 16,5 % 9. Vest-Telemark Blad 5 2,5 % 10. Annet 17 8,5 % 11. Vet ikke 4 2,0 % Tabell 14 Lesing av andre aviser (n = 200). Spørsmål 6: Hvilke nettaviser leser du regelmessig? (Flervalg) Omtrent 58 prosent av utvalget leser ikke nettaviser. VG mest lest på nett. 1. Ingen ,0 % 2. Aftenposten 29 14,5 % 3. VG 55 27,5 % 4. Dagbladet 39 19,5 % 5. Kragerø Blad Vestmar 1 0,5 % 6. Porsgrunn dagblad 5 2,5 % 7. Telen 1 0,5 % 8. Varden 19 9,5 % 9. Vest-Telemark Blad 2 1,0 % 10. Nettavisen.no 8 4,0 % 11. Annet 24 12,0 % 12. Vet ikke 1 0,5 % Tabell 15 Lesing av nettavis (n = 200). Spørsmål 7: Vil en økning i mengden reklameannonser i Telemarksavisa gjøre det mer eller mindre attraktivt å lese avisen? (Enkelt valg) En større del av abonnementene synes det vil bli mindre attraktivt å lese Telemarksavisa hvis mengden reklame økte, jf. tabell Mer attraktivt 11 5,5 % 2. Like attraktivt 82 41,0 % 3. Mindre attraktivt ,0 % 4. Vet ikke 6 3,0 % Tabell 16 Økning i mengde reklame (n = 200). Spørsmål 8: Tenk deg at Telemarksavisa ble lagt ned og avisen derfor ikke var tilgjengelig papirutgave eller på nett. Hva ville du følgelig ha gjort? (Enkelt valg) En andel på 70 prosent av husholdningene ville ha abonnert på en annen papiravis, jf. tabell 17. Omtrent 16 prosent ville lest mer avis på nett og 15 prosent oppgir "vet ikke". Merk, kun de husholdningene som abonnerer på Telemarksavisa alene er tabulert ut i tabell Jeg ville ha abonnert på en annen papiravis ,2 % 2. Jeg ville hovedsakelig kjøpt flere papiraviser i løssalg 10 5,3 % 3. Jeg ville hovedsakelig brukt mer tid på å lese avis på internett 31 16,5 % 4. Annet 0 0 % 8

9 5. Vet ikke 15 8,0 % Tabell 17 Husholdningenes 2. valg av avis (n = 188). Spørsmål 9. Du svarte i forrige spørsmål at du ville ha valgt å abonnere på en annen papiravis hvis Telemarksavisen ikke var tilgjengelig. Hvilken avis ville husstanden abonnert på? (Enkelt valg) Av de 132 som svarte i spørsmål 8 at de ville abonnerer på en annen papiravis, svarer 113 at de ville ha abonnert på Varden. Dette gir en kundediversjonsrate på 60,1 prosent til Varden. Spørsmål 10: Du svarte i forrige spørsmål at du ville ha valgt og hovedsakelig kjøpe flere papiraviser i løssalg som følge av at Telemarksavisa ikke var tilgjengelig. Hvilken papiravis ville du hovedsakelig kjøpt oftere? (Enkelt valg) Av de 10 som vil kjøpe flere aviser, der svarer 6 personer "Varden", 1 svarer "Aftenposten", 2 svarer "VG", 1 "Dagbladet" og 1 "vet ikke". Spørsmål 11: Du svaret i forrige spørsmål at du ville ha valgt og hovedsakelig bruke mer tid på å lese avis på internett som følge av at Telemarksavisa ikke var tilgjengelig. Hvilken avis hadde du hovedsakelig brukt mer tid på å lese? (Enkelt valg) De fleste i denne gruppen ville ha valgt å lese Varden på nett hvis Telemarksavisen forsvant, jf. tabell Aftenposten 2 6,5 % 2. VG 3 9,7 % 3. Dagbladet 2 6,5 % 4. Kragerø Blad Vestmar 0 0 % 5. Porsgrunn Dagblad 0 0 % 6. Telen 0 0 % 7. Varden 15 48,4 % 8. Vest-Telemark Blad 2 6,5 % 9. Nettavisen.no 0 0 % 10. Andre 1 3,2 % 11. Vet ikke 6 19,4 % Tabell 18 Lest avis på nett (n = 31). Spørsmål 12: Hva ville du ha gjort hvis prisen på abonnementet ditt på Telemarksavisa hadde økt med 5 %? (Enkelt valg) Få prissensitive personer i utvalget, jf. tabell Fortsatt og abonnere på Telemarksavisa ,0 % 2. Avsluttet abonnementet på Telemarksavisa 24 12,0 % 3. Vet ikke 12 6,0 % Tabell 19 Prissensitivitet (n = 200). Spørsmål 13: Jeg vil nå lese opp navnet på en rekke ulike papiraviser. I hvilken grad synes du disse papiravisene er et godt til Bygdeposten på en skala fra 1-5 der 1 er svært dårlig og 5 er et svært godt? (Enkelt valg) De fleste respondentene synes Varden er et godt til Telemarksavisa. De andre avisene framstår som et dårlig til Telemarksavisen, jf. tabell 20. Svært dårlig Dårlig Verken dårlig eller godt Godt Svært godt Varden Vet ikke 9

10 Vest-Telemark Blad Kragerø Blad Vestmar Telen Aftenposten VG Porsgrunn Dagblad Tabell 20 Hvor gode er Merk, antall respondenter og ikke prosent (n = 200). Spørsmål 14: Alder. Det er en relativ høy alder på respondentene, jf. tabell % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Vil ikke svare 1 0,5 % Tabell 21 Alder (n = 200). Spørsmål 15. Kjønn. Det er 94 menn og 106 kvinner i utvalget. 10

11 Sammendrag spørreundersøkelse lesermarkedet Varden Dette sammendraget tar kort for seg resultatene fra spørreundersøkelsen blant abonnementene av Varden. Utvalget har blitt trukket fra kundelistene til Varden. Man har avsluttet undersøkelsen hvis respondenten har svart at de ikke abonnerer på Varden (spørsmål 1) eller har svart at de ikke er med-beslutningstakere når det gjelder husstandens kjøp av avisabonnement (spørsmål 2). I denne undersøkelsen er ikke intervjuet avsluttet hvis husstanden også abonnerte på Varden (spørsmål 3). Det er totalt 200 respondenter i det endelige utvalget (n = 200). Spørsmål 3: Hvilke andre papiraviser abonnerer husstanden på? (Flervalg) 12 prosent av respondentene abonnerer på Telemarksavisa, jf. tabell 22. Videre, 19,5 prosent abonnerer på Aftenposten. Nå gjelder det "annet" er det Vårt Land, DN og flere ulike småaviser som går igjen. 1. Ingen ,0 % 2. Telemarksavisa 12 6,0 % 3. Kragerø Blad Vestmar 8 4,0 % 4. Porsgrunn Dagblad 15 7,5 % 5. Telen 7 3,5 % 6. Aftenposten 39 19,5 % 7. Vest-Telemark Blad 12 6,0 % 8. Annet 40 20,0 % 9. Vet ikke 1 0,5 % Tabell 22 Andre avisabonnement (n = 200). Spørsmål 4: Hvilke papiraviser kjøper husstanden i løssalg minst en gang i uken? (Flervalg) Avisene VG og Dagbladet er de avisene som er vanlig å kjøpe i løssalg. 1. Ingen 88 44,0 % 2. Aftenposten 8 4,0 % 3. VG 88 44,0 % 4. Dagbladet 54 27,0 % 5. Kragerø Blad Vestmar 0 0 % 6. Porsgrunn dagblad 2 1,0 % 7. Telen 0 0 % 8. Telemarksavisen 3 1,5 % 9. Vest-Telemark Blad 0 0 % 10. Annet 7 3,5 % 11. Vet ikke 3 1,5 % Tabell 23 Kjøp av aviser (n = 200). Spørsmål 5: Hvilke andre papiraviser leser du minst en gang i uken utover dem husstanden abonnerer på eller kjøper i løssalg? (Flervalg) Folk leser ulike aviser. Telemarksavisen er den som peker seg mest ut, jf. tabell 24. I gruppen "annet" er det Dagens Næringsliv som peker seg ut. 1. Ingen ,5 % 2. Aftenposten 8 4,0 % 3. VG 14 7,0 % 11

12 4. Dagbladet 12 6,0 % 5. Kragerø Blad Vestmar 0 0 % 6. Porsgrunn dagblad 7 3,5 % 7. Telen 4 2,0 % 8. Telemarksavisen % 9. Vest-Telemark Blad 1 0,5 % 10. Annet 19 9,5 % 11. Vet ikke 4 2,0 % Tabell 24 Lesing av andre aviser (n = 200). Spørsmål 6: Hvilke nettaviser leser du regelmessig? (Flervalg) Omtrent 51 prosent av utvalget leser ikke nettaviser. VG den avisen som er mest lest på nett. Ingen ,0 % Aftenposten 33 16,5 % VG 65 32,5 % Dagbladet 40 20,0 % Kragerø Blad Vestmar 1 0,5 % Porsgrunn dagblad 2 1,0 % Telen 3 1,5 % Telemarksavisa 23 11,5 % Vest-Telemark Blad 1 0,5 % Nettavisen.no 8 4,0 % Annet 11 5,5 % Vet ikke 1 0,5 % Tabell 25 Lesing av nettavis (n = 200). Spørsmål 7: Vil en økning i mengden reklameannonser i Varden gjøre det mer eller mindre attraktivt å lese avisen? (Enkeltvalg) En større andel av abonnementene synes det vil bli mindre attraktivt å lese Varden hvis mengden reklame økte, jf. tabell Mer attraktivt 4 2,0 % 2. Like attraktivt 59 29,5 % 3. Mindre attraktivt ,0 % 4. Vet ikke 1 0,5 % Tabell 26 Økning i mengde reklame (n = 200). Spørsmål 8: Tenk deg at Varden ble lagt ned og avisen derfor ikke var tilgjengelig papirutgave eller på nett. Hva ville du følgelig ha gjort? (Enkeltvalg) En andel på 62 prosent av husholdningene ville ha abonnert på en annen papiravis, jf. tabell 27. Omtrent 18 prosent ville lest mer avis på nett og 5 prosent ville ha gjort noe "annet". Merk, kun de som ikke abonnerer på Telemarksavisa er tabulert. 1. Jeg ville ha abonnert på en annen papiravis ,7 % 2. Jeg ville hovedsakelig kjøpt flere papiraviser i løssalg 8 4,2 % 3. Jeg ville hovedsakelig brukt mer tid på å lese avsi på internett 34 18,1 % 4. Annet 10 5,3 % 5. Vet ikke 20 10,6 % Tabell 27 Husholdningenes 2. valg alle respondenter (n = 188). 12

13 Spørsmål 9. Du svarte i forrige spørsmål at du ville ha valgt å abonnere på en annen papiravis hvis Varden ikke var tilgjengelig. Hvilken avis ville husstanden abonnert på? (Enkeltvalg) Av de 116 som svarte i spørsmål 8 at de ville abonnerer på en annen papiravis, svarer 95 at de ville ha abonnert på Telemarksavisa. Dette gir en kundediversjonsrate på 50,5 prosent til Telemarksavisa. Spørsmål 10: Du svarte i forrige spørsmål at du ville ha valgt og hovedsakelig kjøpe flere papiraviser i løssalg som følge av at Varden ikke var tilgjengelig. Hvilken papiravis ville du hovedsakelig kjøpt oftere? (Enkeltvalg) Av de 8 som vil kjøpe flere aviser, der svarer 2 personer "Aftenposten", 3 svarer "Dagbladet", 5 svarer "Porsgrunn Dagblad" og 1 "annet". Spørsmål 11: Du svaret i forrige spørsmål at du ville ha valgt og hovedsakelig bruke mer tid på å lese avis på internett som følge av at Varden ikke var tilgjengelig. Hvilken avis hadde du hovedsakelig brukt mer tid på å lese? (Enkeltvalg) De fleste i denne gruppen ville ha valgt å lese Varden på nett hvis Telemarksavisen forsvant, jf. tabell Aftenposten 4 11,7 % 2. VG 5 14,7 % 3. Dagbladet 2 5,9 % 4. Kragerø Blad Vestmar 1 2,9 % 5. Porsgrunn Dagblad 0 0 % 6. Telen 1 2,9 % 7. Telemarksavisa 11 32,4 % 8. Vest-Telemark Blad 0 0 % 9. Nettavisen.no 2 5,9 % 10. Andre 5 14,7 % 11. Vet ikke 3 8,8 % Tabell 28 Lest avis på nett (n = 34). Spørsmål 12: Hva ville du ha gjort hvis prisen på abonnementet ditt på Varden hadde økt med 5 %? (Enkeltvalg) Få prissensitive personer i utvalget, jf. tabell Fortsatt og abonnere på Varden ,0 % 2. Avsluttet abonnementet på Varden 34 17,0 % 3. Vet ikke 12 6,0 % Tabell 29 Prissensitivitet (n = 200). Spørsmål 13: Jeg vil nå lese opp navnet på en rekke ulike papiraviser. I hvilken grad synes du disse papiravisene er et godt til Varden på en skala fra 1-5 der 1 er svært dårlig og 5 er et svært godt? (Enkeltvalg) Mange synes alle de andre avisene enn Telemarksavisa er et dårlig til Varden, jf. tabell 30. Svært dårlig Dårlig Verken dårlig eller godt Godt Svært godt Telemarksavisa Vest-Telemark Blad Kragerø Blad Vet ikke 13

14 Vestmar Telen Aftenposten VG Porsgrunn Dagblad Tabell 30 Hvor gode er Merk, antall respondenter og ikke prosent (n = 200). Spørsmål 14: Alder. Relativ høy alder på respondentene, jf. tabell ,5 % ,5 % ,0 % ,5 % ,0 % Vil ikke svare 1 0,5 % Tabell 31 Alder (n = 200). Spørsmål 15. Kjønn. Det er 107 menn og 94 kvinner i utvalget. 14

15 Annonsørmarkedet. 15

16 Sammendrag spørreundersøkelse annonsørmarkedet Demokraten Dette sammendraget tar kort for seg resultatene fra spørreundersøkelsen blant annonsørene i Demokraten. Utvalget er trukket fra kundelisten til Demokraten. Totalt var det 69 respondenter som svarte på undersøkelsen. Med utgangspunkt i screeningspørsmålene, er de respondentene som svarte at de ikke reklamerer i Demokraten (spørsmål 2) eller svarte at de er et Mediebyrå (spørsmål 3) tatt ut. Det er totalt 59 respondenter i det endelige utvalget. Spørsmål 4: Sist gang dere reklamerte i Demokraten. Var det et mediebyrå som tok beslutningen om at dere skulle reklamere i Demokraten? (Enkeltvalg) Alle annonsørene oppgir at det er de selv som har tatt beslutningen om å reklamere i demokraten og ikke et mediebyrå. Spørsmål 5: Hvor er din bedrifts kunder hovedsakelig lokalisert? (Enkeltvalg) Tilnærmet 60 prosent av annonsørene oppgir at bedriftens kunder holder til i Fredrikstad kommune og omegn, jf. tabell Fredrikstad Kommune 16 27,1 % 2. Fredrikstad Kommune og omegn 18 30,5 % 3. Østfold fylke 12 20,3 % 4. Østlandet 4 6,8 % 5. Nasjonalt 4 6,8 % 6. Annet 5 8,5 % Tabell 32 Kundelokalisering (n = 59). Spørsmål 6: Hvilke reklamekanaler brukte din bedrift i 2011? (Flervalg) Tabell 33 viser at reklamekanalen som hovedsakelig benyttes ved siden av papiravis er Internett. I gruppen "annet" oppgis hovedsakelig magasiner, e-post og SMS som andre reklamekanaler. 1. Papiravis 58 98,3 % 2. DM 6 10,2 % 3. TV 3 5,1 % 4. Internett 36 61,1 % 5. Radio 11 18,6 % 6. Annet 14 23,73 % 7. Vet ikke 0 0 % Tabell 33 Reklamekanaler (n = 59). Spørsmål 7: I hvilke andre papiraviser enn Demokraten reklamerte bedriften deres i 2011? (Flervalg) Tabell 34 viser at 83 prosent også annonserer i Fredrikstad Blad. Under "annet" oppgis blant annet Østfold Avisen, Moss Avis og ulike magasiner(bilmagasinet, bryllupsmagasinet, etc) som andre aviser. 1. Fredrikstad blad 49 83,1 % 2. Sarpsborg Arbeiderblad 12 20,4 % 3. Aftenposten 1 1,7 % 4. Byavisa Fredrikstad 5 8,5 % 5. Rakkestad Avis 1 1,7 % 6. VG 2 3,3 % 16

17 7. Dagbladet 2 3,3 % 8. Annet 28 47,5 % 9. Vet ikke 0 0 % Tabell 34 Andre papiraviser (n = 59). Spørsmål 8: Brukte bedriften deres innstikk/vedlegg i papiravis som reklamekanal i 2011? (Enkeltvalg) Her oppgir 10 prosent (6 respondenter) "ja" og 90 prosent (53 respondenter) "nei". Spørsmål 9. Har din bedrift reklamert gjennom følgende annonsesamkjøringer i 2011? (Flervalg) Tabell 35 viser at 62,7 prosent av respondentene ikke har benyttet seg av annonsesamkjøringer i Folk (A-pressen) 7 11,9 % 2. Mediasite (Edda Media) 5 8,5 % 3. Storby (Aftenposten) 3 5,1 % 4. Nei 37 62,7 % 5. Annet 4 6,8 % 6. Vet ikke 5 8,5 % Tabell 35 Bruk av annonsesamkjøringer (n = 59). Spørsmål 10. Du svarte i spørsmål 6 at dere benytter Internett som reklamekanal. I hvilke digitale medier reklamerte bedriften deres i 2011? (Flervalg) Fra spørsmål 6 framgår det at 61 prosent av bedriftene benytter seg av Internett som reklamekanal. I tabell 36 ser vi at dette sprer seg "jevnt utover" de ulike digitale mediene. I gruppen "annet" oppgis 9 respondenter egne hjemmesider, 4 oppgir gulesider/1880, 4 oppgir FINN.no og 2 oppgir Fredrikstad blad.no. 1. Reklame i nettaviser 14 23,7 % 2. Søkemotor 16 27,1 % 3. Sosiale medier 18 30,5 % 4. Annet 22 37,3 % 5. Vet ikke 0 0 % Tabell 36 Internett som reklamekanal (n = 59). Spørsmål 11. Tenk tilbake sist gang bedriften kjøpte reklameannonse i Demokraten. Hvis denne avisen ikke eksisterte, hvor hadde dere da t reklamert som erstatning for Demokraten? (Enkeltvalg) Omtrent 66 prosent hadde valgt en annen papiravis hvis ikke Demokraten hadde eksistert, jf. tabell 37. Ingen bedrifter ville ha benyttet seg av Internett eller radio. I gruppen "annet" oppgis hovedsakelig Moss Avis, Østfoldavisen og ulike magasiner. 1. Papiravis 39 66,1 % 2. DM 1 1,7 % 3. TV 1 1,7 % 4. Internett 0 0 % 5. Radio 0 0 % 6. Annet 13 22,0 % 7. Vet ikke 5 8,5 % Tabell 37 Bedriftenes 2. valg av reklamekanal (n = 59). 17

18 Spørsmål 12: Du svarte i forrige spørsmål at dere ville ha benyttet en annen papiravis som følge av at Demokraten ikke eksisterte. Hvilket ville bedriften valgt å reklamere i? (Enkeltvalg) Ut av de 39 bedriftene som valgte "Papiravis" i spørsmål 11, ville 34 av disse valgt å reklamere i Fredrikstad blad, jf. tabell 38. Dette gir en kundediversjonsrate på 57,6 prosent til Fredrikstad Blad 1. Fredrikstad Blad 34 87,2 % 2. Sarpsborg Arbeiderblad 1 2,6 % 3. Aftenposten 0 0 % 4. Nedre Glomma Avis 0 0 % 5. Rakkestad Avis 1 2,6 % 6. VG 0 0 % 7. Dagbladet 0 0 % 8. Folk (uten Demokraten) 1 2,6 % 9. Mediasite 0 0 % 10. Storby morgen 0 0 % 11. Annet 2 5,2 % 12. Vet ikke 0 0 % Tabell 38 Bedriftenes 2. valg av papiravis (n = 39). Spørsmål 13: Du svarte i forrige spørsmål at dere ville ha benyttet internett som følge av at Demokraten ikke eksisterte. Hvilket digitalt ville dere valgt? (Enkeltvalg) Ingen. Spørsmål 14. Tenk igjennom sist gang dere kjøpte reklameannonse i Demokraten. Hvor mye betalte dere for reklameannonsen? I Gjennomsnitt betalte bedriftene kroner for den siste annonsen i Demokraten (n = 53, Std. Dev = 7704, Min/Max = 500/50000) Spørsmål 15: Med utgangspunkt i det siste kjøpet av reklameannonse i Demokraten. Hva ville dere ha gjort hvis prisen på reklameannonser i Demokraten hadde økt med 5 %? Ved en prisøkning på 5 prosent ville 67 prosent av bedriftene fortsatt å kjøpe reklameannonser hos Demokraten. 1. Ville fortsatt kjøpt 40 67,8 % 2. Ville ikke kjøpt 13 22,0 % 3. Vet ikke 6 10,2 % Tabell 39 Prissensitivitet (n = 59). Spørsmål 16: jeg vil nå lese opp navnet på en rekke papiraviser og annonsesamkjøringer. På en skala fra 1-5 der 1 er helt uenig og 5 er helt enig, hvor gode er synes du følgende papiraviser og samkjøringer er til Demokraten? (Enkeltvalg) De fleste respondenter synes at Fredrikstad Blad er et godt til Demokraten, jf. tabell 40. Helt enig Delvis uenig Verken uenig eller enig Delvis enig Svært enig Vet ikke Fredrikstad Blad Sarpsborg Arbeiderblad Aftenposten Rakkestad Avis Byavisen Fredrikstad

19 VG Folk (u/dem.) Mediasite Storbymorgen Tabell 40 Hvor godt Merk, antall respondenter og ikke prosent (n = 59). 19

20 Sammendrag spørreundersøkelse annonsørmarkedet Fredrikstad Blad Dette sammendraget tar kort for seg resultatene fra spørreundersøkelsen blant annonsørene i Fredrikstad Blad (FB). Utvalget er trukket fra kundelistene til FB. Med utgangspunkt i screeningspørsmålene, er de respondentene som svarte at de ikke reklamerer i FB (spørsmål 2) eller svarte at de er et Mediebyrå (spørsmål 3) tatt ut. Det totalt 103 respondenter i det endelige utvalget. Spørsmål 4: Sist gang dere reklamerte i FB. Var det et mediebyrå som tok beslutningen om at dere skulle reklamere i FB? (Enkeltvalg) 99 av annonsørene oppgir at det er de selv som har tatt beslutningen om å reklamere i FB og ikke et mediebyrå, 3 svarer at mediebyrået tok beslutningen, 1 respondent svarer "vet ikke". Spørsmål 5: Hvor er din bedrifts kunder hovedsakelig lokalisert? (Enkeltvalg) Omtrent 50 prosent av annonsørene oppgir at bedriftens kunder holder til i Fredrikstad kommune og omegn, jf. tabell Fredrikstad Kommune 14 13,6 % 2. Fredrikstad Kommune og omegn 38 36,9 % 3. Østfold fylke 28 27,2 % 4. Østlandet 12 11,7 % 5. Nasjonalt 10 9,7 % 6. Annet 1 1,0 % Tabell 41 Kundelokalisering (n = 103). Spørsmål 6: Hvilke reklamekanaler brukte din bedrift i 2011? (Flervalg) Reklamekanalen som hovedsakelig benyttes ved siden av papiravis er Internett, jf. tabell 42. I gruppen "annet" oppgis blant annet fagtidsskrift, magasiner og kino som andre reklamekanaler. 1. DM 31 30,1 % 2. TV 11 10,7 % 3. Internett 75 72,8 % 4. Radio 31 30,1 % 5. Annet 15 14,6 % 6. Vet ikke 11 10,7 % Tabell 42 Reklamekanaler (n = 103). Spørsmål 7: I hvilke andre papiraviser enn FB reklamerte bedriften deres i 2011? (Flervalg) Tabell 43 viser at 31 prosent også annonserer i Demokraten. 25 prosent annonserer også i Sarpsborg Arbeiderblad. Under "annet" oppgis blant flere respondenter Østfold Avisen og Moss Avis. 1. Demokraten 32 31,1 % 2. Sarpsborg Arbeiderblad 26 25,2 % 3. Aftenposten 8 7,8 % 4. Byavisa Fredrikstad 13 12,6 % 5. Rakkestad Avis 5 4,9 % 6. VG 5 4,9 % 7. Dagbladet 4 3,9 % 8. Annet 38 36,9 % 20

21 9. Vet ikke 28 27,2 % Tabell 43 Andre papiraviser (n = 103). Spørsmål 8: Brukte bedriften deres innstikk/vedlegg i papiravis som reklamekanal i 2011? (Enkeltvalg) Her oppgir 19 prosent (20 respondenter) "ja" og 80 prosent (83 respondenter) "nei". Spørsmål 9. Har din bedrift reklamert gjennom følgende annonsesamkjøringer i 2011? (Flervalg) Tabell 44 viser at 62,1 prosent av respondentene ikke har benyttet seg av annonsesamkjøringer i Folk (A-pressen) 17 16,5 % 2. Mediasite (Edda Media) 13 12,6 % 3. Storby (Aftenposten) 3 2,9 % 4. Nei 64 62,1 % 5. Annet 4 3,9 % 6. Vet ikke 12 11,6 % Tabell 44 Bruk av annonsesamkjøringer (n = 103). Spørsmål 10. Du svarte i spørsmål 6 at dere benytter Internett som reklamekanal. I hvilke digitale medier reklamerte bedriften deres i 2011? (Flervalg) Framgår at 72,8 prosent av bedriftene benytter seg av Internett som reklamekanal. I tabell 45 ser vi at dette sprer seg "jevnt utover" de ulike digitale mediene. I "annet" oppgis hovedsakelig gule sider/1881, FINN.no. og egen hjemmeside. 1. Reklame i nettaviser 36 35,0 % 2. Søkemotor 30 29,1 % 3. Sosiale medier 38 36,9 % 4. Annet 20 19,4 % 5. Vet ikke 1 1,0 % Tabell 45 Internett som reklamekanal (n = 103). Spørsmål 11. Tenk tilbake sist gang bedriften kjøpte reklameannonse i FB. Hvis denne avisen ikke eksisterte, hvor hadde dere da t reklamert som erstatning for FB? (Enkeltvalg) Omtrent 50 prosent hadde valgt en annen papiravis hvis ikke FB hadde eksistert, jf. tabell 46. Ingen bedrifter ville ha benyttet seg av radio. I gruppen "annet" oppgir 2 respondenter Demokraten. 1. Papiravis 51 49,5 % 2. DM 6 5,8 % 3. TV 2 1,9 % 4. Internett 11 10,7 % 5. Radio 0 0 % 6. Annet 7 6,8 % 7. Vet ikke 26 25,2 % Tabell 46 Bedriftenes 2. valg av reklamekanal (n = 103). Spørsmål 12: Du svarte i forrige spørsmål at dere ville ha benyttet en annen papiravis som følge av at FB ikke eksisterte. Hvilket ville bedriften valgt å reklamere i? (Enkeltvalg) Ut av de 51 bedriftene som valgte "Papiravis" i spørsmål 11, ville 38 av disse valgt å reklamere i Demokraten, jf. tabell 47. Dette gir en kundediversjonsrate på 36,9 prosent til Demokraten. 21

A-pressens oppkjøp av Edda Media: Beregning av diversjonsrater. Roar Gjelsvik og Even Tukun BECCLE 10. oktober 2012

A-pressens oppkjøp av Edda Media: Beregning av diversjonsrater. Roar Gjelsvik og Even Tukun BECCLE 10. oktober 2012 A-pressens oppkjøp av Edda Media: Beregning av diversjonsrater Roar Gjelsvik og Even Tukun BECCLE 10. oktober 2012 Oversikt Tilsynets behandling av saken og partenes anførsler Konkurransetilsynets bruk

Detaljer

PAPIRAVISER. Forbruker & Media '11/1 - TLF

PAPIRAVISER. Forbruker & Media '11/1 - TLF '12/1 Adresseavisen 212 209 199 Aftenposten (morgen) 663 649 629 Aftenposten AFTEN 315 311 294 Aftenposten LØRDAG 654 638 623 Aftenposten morgen MAN-FRE 702 687 665 Aftenposten morgen MAN-LØR 694 679 658

Detaljer

Avislesing 2016/2017: Papir tilbake mobil fram

Avislesing 2016/2017: Papir tilbake mobil fram Avislesing 2016/2017: Papir tilbake mobil fram 28.09.17 Knut-Arne Futsæter Kantar Media @Futsaeter Forbruker & Media Forbruker & Media (F&M) er den eneste multimedie-undersøkelsen i Norge. Den inneholder

Detaljer

Avislesing 2016: Fra papir til digitalt

Avislesing 2016: Fra papir til digitalt Avislesing 2016: Fra papir til digitalt 07.03.17 Knut-Arne Futsæter Kantar TNS @Futsaeter Forbruker & Media Forbruker & Media (F&M) er den eneste multimedie-undersøkelsen i Norge. Den inneholder blant

Detaljer

Hvem er vi Buskerud Leserne våre. Mediene våre. Markedet

Hvem er vi Buskerud Leserne våre. Mediene våre. Markedet Hvem er vi Buskerud Leserne våre Mediene våre Markedet Firmapresentasjon video Alt. Overalt. Alltid. i Buskerud 200.000 forskjellige lesere hver dag DT 84.000 dt.no 48.000 m.dt.no 8.500 Lierposte n 12.000

Detaljer

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter samlet lønn

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter samlet lønn Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter samlet = Minste + + Stillings = Ulempe + + Foto + Lokalkontor + + = + + Det er vanlig å ta utgangspunkt i fast pluss under soppgjør Navn Minste

Detaljer

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter fastlønn

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter fastlønn Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter fast = Minste + + Stillings = Ulempe + + Foto + Lokalkontor = + = + (fast avtalt for pr. år) = + + + + Det er vanlig å ta utgangspunkt i fast pluss

Detaljer

19. februar 2013 MEDIETALL 2012 19.02.2013

19. februar 2013 MEDIETALL 2012 19.02.2013 19. februar 2013 MEDIETALL 2012 19.02.2013 DET STORE BILDET Samlet sett styrker mediehusene sine markedsposisjoner i de respektive markedene Fortsatt nedgang på de papirbaserte plattformene, økning på

Detaljer

Gjennomsnittlig lønn for bedrifter i 2010

Gjennomsnittlig lønn for bedrifter i 2010 Gjennomsnittlig for bedrifter i 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Verdens Gang Dagens Næringsliv Aftenposten TV2 AS Stavanger Aftenblad Bergens Tidende Adresseavisen VG Multimedia

Detaljer

Avislesing 2014: Sterk tilbakegang for papiravisene

Avislesing 2014: Sterk tilbakegang for papiravisene Avislesing 2014: Sterk tilbakegang for papiravisene Knut-Arne Futsæter @Futsaeter 03.03.15 TNS Gallup Forbruker & Media Forbruker & Media (F&M) er den eneste fullverdige multimedieundersøkelsen i Norge.

Detaljer

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter samlet lønn

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter samlet lønn Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 2001 - sortert etter samlet = Minste + + Stillings = Ulempe + + Foto + Lokalkontor + + = + + Det er vanlig å ta utgangspunkt i fast pluss under soppgjør Navn Minste

Detaljer

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter fastlønn

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter fastlønn Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 2001 - sortert etter fast = Minste + + Stillings = Ulempe + + Foto + Lokalkontor = + = + (fast avtalt for pr. år) = + + + + Det er vanlig å ta utgangspunkt i fast pluss

Detaljer

Gjennomsnittlig lønn for bedrifter i 2010

Gjennomsnittlig lønn for bedrifter i 2010 Gjennomsnittlig for bedrifter i 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dagens Næringsliv Aftenposten Stavanger Aftenblad TV2 AS Bergens Tidende Adresseavisen Verdens Gang Journalisten

Detaljer

Gjennomsnittlig lønn for bedrifter i 2011

Gjennomsnittlig lønn for bedrifter i 2011 Gjennomsnittlig for bedrifter i 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dagens Næringsliv Verdens Gang DN Nye medier TV 2 Stavanger Aftenblad Aftenposten Adresseavisen Bergens Tidende

Detaljer

A-pressens kjøp av Edda media beregning av diversjonsrater

A-pressens kjøp av Edda media beregning av diversjonsrater A-pressens kjøp av Edda media beregning av diversjonsrater BECCLE - Bergen Senter for Konkurransepolitikk 10. Oktober 2012 Oversikt Diversjon og tolkningen av diversjonstall Bruk av diversjonsanalyser

Detaljer

Avislesing 2015/2016: Sterk tilbakegang for papiravisene. Knut-Arne

Avislesing 2015/2016: Sterk tilbakegang for papiravisene. Knut-Arne Avislesing 2015/2016: Sterk tilbakegang for papiravisene Knut-Arne Futsæter @Futsaeter 20.09.16 Forbruker & Media Forbruker & Media (F&M) er den eneste multimedie-undersøkelsen i Norge. Den inneholder

Detaljer

NETT/MOBIL/STREAMING Tall markert med (*) er basert på data innsamlet 2. halvår 2014

NETT/MOBIL/STREAMING Tall markert med (*) er basert på data innsamlet 2. halvår 2014 '15/1 ABC Nyheter.no (www.abcnyheter.no)* 190* Adressa Mobil (Adresseavisen mobil) 72 84 90 Adresseavisen (adressa.no) 187 173 167 Aftenposten mobil 343 356 382 Aftenposten.no 812 806 778 Agderposten (agderposten.no)

Detaljer

Opplag for norske aviser 2015 tilsluttet Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser

Opplag for norske aviser 2015 tilsluttet Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser Opplag for norske aviser tilsluttet Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser Fylke netto 01 Østfold Demokraten 4 671 5 462 (791) 4 666 (794) 626 624 01 Østfold Fredriksstad Blad 15

Detaljer

1 ADRESSEAVISEN 2 AFTENPOSTEN 143 AGDER FLEKKEFJORDS TIDENDE 5 AGDERPOSTEN 6 AKERS AVIS GRORUDDALEN 7 AKERSHUS AMTSTIDENDE 10 ALTAPOSTEN 11

1 ADRESSEAVISEN 2 AFTENPOSTEN 143 AGDER FLEKKEFJORDS TIDENDE 5 AGDERPOSTEN 6 AKERS AVIS GRORUDDALEN 7 AKERSHUS AMTSTIDENDE 10 ALTAPOSTEN 11 ID-nummer Aktørnavn 1 ADRESSEAVISEN 2 AFTENPOSTEN 143 AGDER FLEKKEFJORDS TIDENDE 5 AGDERPOSTEN 6 AKERS AVIS GRORUDDALEN 7 AKERSHUS AMTSTIDENDE 10 ALTAPOSTEN 11 ANDØYPOSTEN 14 ARBEIDETS RETT 371 ARENDALS

Detaljer

Avislesing 2015: Tilbakegang for papiravisene fortsetter

Avislesing 2015: Tilbakegang for papiravisene fortsetter Avislesing 2015: Tilbakegang for papiravisene fortsetter Knut-Arne Futsæter @Futsaeter 08.03.16 TNS Gallup Forbruker & Media Forbruker & Media (F&M) er den eneste multimedie-undersøkelsen i Norge. Den

Detaljer

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter navn

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter navn = Minste + + Stillings = Ulempe + + Foto + Lokalkontor + = + = + (fast avtalt for pr. år) = + + + + Det er vanlig å ta utgangspunkt i fast pluss under soppgjør Navn Lokalktr Minste + Stillings Ulempe Foto

Detaljer

Gjennomsnittslønn 2013

Gjennomsnittslønn 2013 1 DN Nye medier 12 14,0 319 469 293 541 3 788 616 798 43 250 12 618 2 316 0 674 983 0 21 008 0 695 990 2 Dagens Næringsliv 109 16,9 326 016 299 688 2 830 628 534 26 331 12 351 529 389 668 134 0 48 361

Detaljer

Gjennomsnittslønn 2013

Gjennomsnittslønn 2013 1 Adresseavisen 103 21,7 336 582 226 596 13 859 577 036 16 994 20 797 1 506 670 617 003 2 931 38 580 0 658 513 2 Aftenposten 197 22,5 337 900 248 384 24 751 611 035 23 420 8 680 2 128 0 645 262 2 715 12

Detaljer

Gjennomsnittslønn 2013

Gjennomsnittslønn 2013 1 Verdens Gang 198 20,5 333 884 231 662 16 376 581 923 66 019 13 869 138 0 661 949 1 072 70 220 0 733 241 2 Dagens Næringsliv 109 16,9 326 016 299 688 2 830 628 534 26 331 12 351 529 389 668 134 0 48 361

Detaljer

NJs lønnsstatistikk for 2011

NJs lønnsstatistikk for 2011 NJs lønnsstatistikk for 2011 Grunnlaget for NJs lønnsstatistikk er data samlet inn av Medeiebedriftenes Landsforening, (MBL), NRK og en rekke uavhengige aviser. Rapportene viser status pr. 31.12.2011.

Detaljer

Avisenes opplags- og lesertall 2009 Helge Holbæk-Hanssen Fagsjef i MBL

Avisenes opplags- og lesertall 2009 Helge Holbæk-Hanssen Fagsjef i MBL Avisenes opplags- og lesertall 2009 Helge Holbæk-Hanssen Fagsjef i MBL Stabilt abonnement løssalget svikter Opplaget går totalt tilbake med 3,7% til 2 532 207 eks. Tilbakegangen totalt er på 97 407 eksemplarer

Detaljer

Magasinopplag Totalopplaget for norske magasiner er eksemplarer. Det ble solgt 51 mill. blader i 2016

Magasinopplag Totalopplaget for norske magasiner er eksemplarer. Det ble solgt 51 mill. blader i 2016 MEDIETALL 2016 MAGASIN Magasinopplag 2016 Totalopplaget for norske magasiner er 1.876.175 eksemplarer Det ble solgt 51 mill. blader i 2016 Totalopplaget gikk tilbake med 4,5 prosent på sammenlignbare titler

Detaljer

Medietall 2010. Medietall 2010

Medietall 2010. Medietall 2010 Medietall 2010 Avisenes opplagstall 2010 Helge Holbæk-Hanssen Fagsjef i MBL Stabilt abonnement løssalget svikter Opplaget går totalt tilbake med3,5% % til 2 444 084 eks. Tilbakegangen totalt er på 89 753

Detaljer

Gjennomsnittslønn 2013

Gjennomsnittslønn 2013 1 Dagens Næringsliv 109 16,9 326 016 299 688 2 830 628 534 26 331 12 351 529 389 668 134 0 48 361 0 716 495 2 DN Nye medier 12 14,0 319 469 293 541 3 788 616 798 43 250 12 618 2 316 0 674 983 0 21 008

Detaljer

Gjennomsnittlig lønn for bedrifter i 2010

Gjennomsnittlig lønn for bedrifter i 2010 Gjennomsnittlig for bedrifter i 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dagens Næringsliv Verdens Gang TV2 AS Dagbladet Aller Media VG Multimedia Bergens Tidende Adresseavisen DB

Detaljer

DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER. NRK November 2014

DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER. NRK November 2014 DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER NRK November 2014 Fra hele landet til hele landet NRK har 13 distriktskontorer landet rundt. Disse kontorene har igjen små og større

Detaljer

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter fastlønn

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter fastlønn Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 2006 - sortert etter fast = Minste + + Stillings = Ulempe + + Foto + Lokalkontor + = + = + (fast avtalt for pr. år) = + + + + Det er vanlig å ta utgangspunkt i fast

Detaljer

Sykepleierstillinger i Norge 1. Kvartal 2014

Sykepleierstillinger i Norge 1. Kvartal 2014 Sykepleierstillinger i Norge Bakgrunn og metode På oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund har InterMedium foretatt en analyse av utlyste sykepleierstillinger i norske, trykte medier. Analysen tar utgangspunkt

Detaljer

NJs lønnsstatistikk for 2012

NJs lønnsstatistikk for 2012 NJs lønnsstatistikk for 2012 Grunnlaget for NJs lønnsstatistikk er data samlet inn av Medeiebedriftenes Landsforening, (MBL), NRK og en rekke uavhengige aviser. Rapportene viser status pr. 31.12.2012.

Detaljer

Dokumentasjon om lokalavisas styrke i annonsemarkedet

Dokumentasjon om lokalavisas styrke i annonsemarkedet LEFT M Dokumentasjon om lokalavisas styrke i annonsemarkedet Kortversjon, november 01, for bruk frem til 017. TNS Oktober 01 LEFT M Derfor er lokalavisa en nyttig mediekanal for annonsørene: Lokalavisene

Detaljer

Gjennomsnittlig lønnsutvikling sortert på tariffområde, fra 2002 til 2003

Gjennomsnittlig lønnsutvikling sortert på tariffområde, fra 2002 til 2003 Gjennomsnittlig lønnsutvikling sortert på tariffområde, fra 2002 til 2003 Fast lønn = Minstelønn + Personlig tillegg + Stillingstillegg Variabel lønn = Ulempetillegg + Opphavsrett + Fototillegg + Lokalkontortillegg

Detaljer

NJs lønnsstatistikk for 2014

NJs lønnsstatistikk for 2014 NJs lønnsstatistikk for 2014 Grunnlaget for NJs lønnsstatistikk er data samlet inn av Medeiebedriftenes Landsforening, (MBL), NRK og en rekke uavhengige aviser. Rapportene viser status pr. 31.12.2014.

Detaljer

Opplag for norske aviser 2014 tilsluttet Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser

Opplag for norske aviser 2014 tilsluttet Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser Opplag for norske aviser 2014 tilsluttet Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser Total Adresseavisen 61 086 60 165 63 981 3 839 Aftenposten Junior 21 817 21 817 1 430 Aftenposten,

Detaljer

KOMMUNIKASJON I BFK EKSTERN SYNLIGGJØRING. Klekken 3.-4/11-2015

KOMMUNIKASJON I BFK EKSTERN SYNLIGGJØRING. Klekken 3.-4/11-2015 KOMMUNIKASJON I BFK EKSTERN SYNLIGGJØRING Klekken 3.-4/11-2015 Stikkord og dato Kommunikasjonsavdelingen hvem er vi? Kommunikasjonssjef Guro Hegna Svendsen Kommunikasjonsrådgiver Carsten Øhrn Web ansvarlig/grafisk

Detaljer

MBL 2012. Medietall 2011. 16. februar 2012

MBL 2012. Medietall 2011. 16. februar 2012 Medietall 2011 16. februar 2012 Rammebetingelser Det store - bildet mediepolitikken Opplagene både for papiravisene og magasin/ukepresse faller Mediebruken på digitale plattformer øker veksten er nå størst

Detaljer

Mediestatistikk 19.09.2012. jan feb mar apr mai jun jul aug sep

Mediestatistikk 19.09.2012. jan feb mar apr mai jun jul aug sep Mediestatistikk 19.09.2012 Profil:1000 åpne hager Offset: Profil:1000 åpne hager (1 år) 400 300 200 100 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep Total 0 6 2 66 18 18 35 403 7 555 Åndalsnes Avis - Papirutgaven

Detaljer

Norsk presse - kontaktinfo - Folkevalgte

Norsk presse - kontaktinfo - Folkevalgte Norsk presse - kontaktinfo - Folkevalgte age.starheim@stortinget.no akhtar.chaudhry@stortinget.no aksel.hagen@stortinget.no alf-egil.holmelid@stortinget.no alf.holmelid@stortinget.no anders.anundsen@stortinget.no

Detaljer

DET STORE BILDET. Den digitale transformasjonen fortsetter. Samlet sett styrker mediehusene sine markedsposisjoner

DET STORE BILDET. Den digitale transformasjonen fortsetter. Samlet sett styrker mediehusene sine markedsposisjoner MEDIETALL 2013 DET STORE BILDET Den digitale transformasjonen fortsetter Samlet sett styrker mediehusene sine markedsposisjoner Fortsatt nedgang på de papirbaserte plattformene, økning på de digitale særlig

Detaljer

PRESSENS FAGLIGE UTVALG Hovedstatistikk 1. halvår 2007-2016

PRESSENS FAGLIGE UTVALG Hovedstatistikk 1. halvår 2007-2016 PRESSENS FAGLIGE UTVALG Hovedstatistikk 1. halvår 2007-2016 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016 Innkomne klager 168 141 156 144 145 194 186 207 259 245 Behandlede klager 137 156 156 135

Detaljer

Delegater til landsmøtet

Delegater til landsmøtet Delegater til landsmøtet Systemet i dag Utjevning 31 LS 15 Lokallag 40 Klubber 40 Konsernlag 12 NJ Frilans 2 Frilansere Student 7 2 Systemet i dag Utjevning 31 LS 15 Lag 56 Klubber 40 Frilansere 7 Klubber

Detaljer

Annonsetest for Saltenposten

Annonsetest for Saltenposten Annonsetest for Saltenposten Hilde Dypaune, markedssjef i Saltenposten Annonsetest for Saltenposten TNS November 2014 Om Saltenposten Annonsetest for Saltenposten *www.saltenposten.no TNS November 2014

Detaljer

Hvem ble felt flest ganger? Hvilke punkt ble mediene felt på i Vær Varsom-plakaten?

Hvem ble felt flest ganger? Hvilke punkt ble mediene felt på i Vær Varsom-plakaten? Tallene for 2017: Pressens Faglige Utvalg (PFU) mottok 417 klager 1 (424 i 2016) PFU behandlet 280 klagesaker 2 (351 i 2016) Utvalget avga 104 uttalelser (124 i 2016) Av disse endte 49 med brudd og 18

Detaljer

PRESSENS FAGLIGE UTVALG Hovedstatistikk 1. halvår 2007-2015

PRESSENS FAGLIGE UTVALG Hovedstatistikk 1. halvår 2007-2015 PRESSENS FAGLIGE UTVALG Hovedstatistikk 1. halvår 2007-2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Innkomne klager 168 141 156 144 145 194** 186*** 207**** 259***** Behandlede klager 137 156 156

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 28. januar 21. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

«Mediehverdagen» Foto: Silje Hanson og Arne Holsen. - en spørreundersøkelse om unges mediebruk

«Mediehverdagen» Foto: Silje Hanson og Arne Holsen. - en spørreundersøkelse om unges mediebruk «Mediehverdagen» Foto: Silje Hanson og Arne Holsen. - en spørreundersøkelse om unges mediebruk Mediehverdagen - sammendrag Klasse 2mka ved Vennesla videregående skole har utført undersøkelsen Mediehverdagen

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant ungdom 14. 30. januar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 16. 30. januar 2014 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

NJs lønnsstatistikk for 2016

NJs lønnsstatistikk for 2016 NJs lønnsstatistikk for 2016 Grunnlaget for NJs lønnsstatistikk er data samlet inn av Medeiebedriftenes Landsforening, (MBL), NRK og en rekke uavhengige aviser. Rapportene viser status pr. 31.12.2016.

Detaljer

Gjennomsnittlig lønnsutvikling sortert på tariffområde, fra 2003 til 2004

Gjennomsnittlig lønnsutvikling sortert på tariffområde, fra 2003 til 2004 Gjennomsnittlig lønnsutvikling sortert på tariffområde, fra 2003 til 2004 Fast lønn = Minstelønn + Personlig tillegg + Stillingstillegg Variabel lønn = Ulempetillegg + Opphavsrett + Fototillegg + Lokalkontortillegg

Detaljer

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011 Brukerundersøkelse om medievaktordningen Januar 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er en evaluering av medievaktordningen ILKO. Medievaktordningen er en døgnkontinuerlig telefonvakttjeneste som har vært

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 16. 31. januar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 16. 31. januar 2014 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Del A.1: Under Dusken trykket utgave

Del A.1: Under Dusken trykket utgave Del A.1: Under Dusken trykket utgave 1. Hvor ofte leser du følgende blader/aviser? Omtrent hvert nummer Omtrent annethvert nummer Av og til Sjelden eller unntaksvis 1 Adresseavisen... 1 2 3 4 5 2 Høgskoleavisa...

Detaljer

Publikasjoner og presentasjoner fra prosjektet Barns levekår - betydningen av familiens inntekt for barns hverdag 2001-2011.

Publikasjoner og presentasjoner fra prosjektet Barns levekår - betydningen av familiens inntekt for barns hverdag 2001-2011. Publikasjoner og presentasjoner fra prosjektet Barns levekår - betydningen av familiens inntekt for barns hverdag 2001-2011. Mediedekning 2011 Lav barnetrygd gir fattige barn. Nettavisen 08.05.11 2010

Detaljer

Falske nyheter. En webundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet

Falske nyheter. En webundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet 03.04.2017 Falske nyheter En webundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet Innledning og metode Undersøkelsen er gjennomført over web og består av et utvalg på 1000 personer i alderen 18-80

Detaljer

Identiske personer: Lønnsutvikling for tariffområder 2004-2005

Identiske personer: Lønnsutvikling for tariffområder 2004-2005 Identiske personer: Lønnsutvikling for tariffområder 2004-2005 Fast lønn = Minstelønn + Personlig tillegg + Stillingstillegg Variabel lønn = Ulempetillegg + Opphavsrett + Fototillegg + Lokalkontortillegg

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008

KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/motor Undersøkelsen

Detaljer

Gjennomsnittlig lønnsutvikling sortert på tariffområde, fra 2001 til 2002

Gjennomsnittlig lønnsutvikling sortert på tariffområde, fra 2001 til 2002 Gjennomsnittlig lønnsutvikling sortert på tariffområde, fra 2001 til 2002 Fast lønn = Minstelønn + Personlig tillegg + Stillingstillegg Variabel lønn = Ulempetillegg + Opphavsrett + Fototillegg + Lokalkontortillegg

Detaljer

Undersøkelse om inkasso og betaling. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016

Undersøkelse om inkasso og betaling. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016 Undersøkelse om inkasso og betaling Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge forbrukernes

Detaljer

PRESENTASJON AV AMEDIA OG PLANER FOR EN NY OG VITALISERT BILVERTIKAL I SAMARBEID MED BRANSJEN

PRESENTASJON AV AMEDIA OG PLANER FOR EN NY OG VITALISERT BILVERTIKAL I SAMARBEID MED BRANSJEN PRESENTASJON AV AMEDIA OG PLANER FOR EN NY OG VITALISERT BILVERTIKAL I SAMARBEID MED BRANSJEN Monica Onsrud, Direktør rubrikk & Jonas Mjaaland, Redaksjonell innholdsutvikler 2,4 MILLIONER DAGLIGE BRUKERE

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner og holdninger til medier

Medievaner og holdninger til medier Medievaner og holdninger til medier Landsomfattende meningsmåling 8. - 22. mars 2005 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE Måle medievaner

Detaljer

Mediaseminar i regi av A-pressen ASA Christiania Markets. Oslo, 4. april 2000 Alf Hildrum

Mediaseminar i regi av A-pressen ASA Christiania Markets. Oslo, 4. april 2000 Alf Hildrum Mediaseminar i regi av ASA Oslo, Alf Hildrum Viktigste strategiske hendelser 1999 kjøper og etablerer flere mindre aviser; Øyene, Halden Dagblad, Jarlsberg og Porsgrunn DB etablerer avistrykkeri i Ekaterinburg

Detaljer

KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009

KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009 KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/teknologi Undersøkelsen

Detaljer

Vedlegg til rapport Småbarn og medier 2012 - Fakta om mindre barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier

Vedlegg til rapport Småbarn og medier 2012 - Fakta om mindre barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier Vedlegg til rapport Småbarn og medier 2012 - Fakta om mindre barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier En undersøkelse gjennomført for Medietilsynet Trygg Bruk Vedlegget inneholder enkeltspørsmål brutt

Detaljer

LOKAL SHOPPING. Store annonser til liten pris

LOKAL SHOPPING. Store annonser til liten pris LOKAL SHOPPING Store annonser til liten pris HAMMERFEST SHOPPING - VI TILBYR STORE ANNONSER TIL SMÅ PRISER I LOKAL TILBUDSKATALOG! - Helsidesannonse kun kr 2917,- med årsavtale, se prisoversikten vår.

Detaljer

Resultatpresentasjon pr. 2. tertial 2010. 11. oktober 2010

Resultatpresentasjon pr. 2. tertial 2010. 11. oktober 2010 Resultatpresentasjon pr. 2. tertial 2010 11. oktober 2010 Agenda 1. Innledning og gjennomgang av agenda v/styreleder Kaare Frydenberg 2. Overordnede utviklingstrekk pr. 2 tertial 2010 v/administrerende

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 26. januar 28. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 26. januar 28. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Stiftelsen Elektronikkbransjen Uttak 02.02.2015 Elektronikkbransjen i media

Stiftelsen Elektronikkbransjen Uttak 02.02.2015 Elektronikkbransjen i media Stiftelsen Elektronikkbransjen Uttak 02.02.2015 Elektronikkbransjen i media Oppsummering januar 2015 Antall saker totalt: 60 Antall saker papir: 14 Antall saker nett: 46 Antall oppslag riksmedier: 5 Antall

Detaljer

KLIKK BOLIG Brukerundersøkelse Desember 2008

KLIKK BOLIG Brukerundersøkelse Desember 2008 KLIKK BOLIG Brukerundersøkelse Desember 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/bolig Undersøkelsen lå ute i perioden 5. november 9. desember 2008

Detaljer

Drammens Tidendes lansering av Eiker Avis - konkurranseloven 3-10 - avgjørelse om ikke-inngrep

Drammens Tidendes lansering av Eiker Avis - konkurranseloven 3-10 - avgjørelse om ikke-inngrep Vår ref.: 2003/15 Dato: 28. februar 2003 Drammens Tidendes lansering av Eiker Avis - konkurranseloven 3-10 - avgjørelse om ikke-inngrep A2003-3 Konkurransetilsynet viser til brev av 3. januar 2003 fra

Detaljer

Undersøkende journalistikk i dag. Steen Steensen, Journalistutdanningen, HiO, 13. januar 2011

Undersøkende journalistikk i dag. Steen Steensen, Journalistutdanningen, HiO, 13. januar 2011 Undersøkende journalistikk i dag Steen Steensen, Journalistutdanningen, HiO, 13. januar 2011 Hva skal dette handle om? En undersøkelse av SKUP-prosjekter på 2000- tallet Vilkårene for undersøkende journalistikk

Detaljer

KLIKK FORELDRE. Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck November 2008. Om undersøkelsen

KLIKK FORELDRE. Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck November 2008. Om undersøkelsen KLIKK FORELDRE Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck November 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/foreldre Undersøkelsen

Detaljer

KLIKK MAT Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008

KLIKK MAT Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 KLIKK MAT Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/mat Undersøkelsen lå

Detaljer

NRKs Profilundersøkelse 2015

NRKs Profilundersøkelse 2015 NRKs Profilundersøkelse 0 Om undersøkelsen NRK Analyse har siden gjennomført en undersøkelse av profilen eller omdømmet til NRK i befolkningen. Undersøkelsen var først en ren TV-undersøkelse. Radiokanalene

Detaljer

SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK

SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK 2017 SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK MyCity.no DIN BY PÅ NETT 2017 MyCity ønsker, og skal være kanalen for nyheter om varer og tjenester for lokalhandel. MyCity er en stabil plass å

Detaljer

Dette er Lasse. Nå: Kommunikasjonsrådgiver GimCom

Dette er Lasse. Nå: Kommunikasjonsrådgiver GimCom Dette er Lasse Utdanning: Hovedfag i Medier og Kommunikasjon fra UIO Utdanning: Bedriftsøkonom fra BI Verv: Styreleder GimCom AS Verv: Styreleder Sponsor- og Eventforeningen Jobb: Journalist i VG Jobb:

Detaljer

MERKEVAREBYGGING OG SOSIALE MEDIER 19. februar 2016. Hallingdal Næringshage

MERKEVAREBYGGING OG SOSIALE MEDIER 19. februar 2016. Hallingdal Næringshage MERKEVAREBYGGING OG SOSIALE MEDIER 19. februar 2016 Hallingdal Næringshage AGENDA 1. Kort om Selters Design 2. Case Buskerud Teater 3. Case Den Store Kjærligheten 4. SoMe Merkevarebygging i Sosiale Medier

Detaljer

PFU-statistikken 2016

PFU-statistikken 2016 PFU-statistikken 2016 Korte fakta 2016: Pressens Faglige Utvalg mottok 424 klager i 2016 (500 i 2015) Pressens Faglige Utvalg behandlet 351 klager (406 i 2015) Utvalget avga 124 uttalelser (142 i 2015)

Detaljer

Rapport og undersøkelse utviklet av Future Foundation og Experian AS På vegne av: NORDMA

Rapport og undersøkelse utviklet av Future Foundation og Experian AS På vegne av: NORDMA Forbrukerens erfaring med postkassereklame Rapport og undersøkelse utviklet av Future Foundation og Experian AS På vegne av: NORDMA Forbrukerundersøkelsen folks holdning til Direkte Markedsføring Gjennomført

Detaljer

Trondheim, 17.april 2015. Slik kan lokalavisene engasjere lokale kremmere og nasjonale kjeder og byråer

Trondheim, 17.april 2015. Slik kan lokalavisene engasjere lokale kremmere og nasjonale kjeder og byråer Trondheim, 17.april 2015 Slik kan lokalavisene engasjere lokale kremmere og nasjonale kjeder og byråer Petter Kristensen, Head of Research Jeg er 33 år, og kommer opprinnelig fra Korshavn i Vest-Agder.

Detaljer

Hva forklarer lesing av lokalaviser?

Hva forklarer lesing av lokalaviser? LEFT MARGIN RIGHT MARGIN RGIN 2 TOP Hva forklarer lesing av lokalaviser? 4 IS ARGIN Ivar Frønes & Knut-Arne Futsæter @Futsaeter LLAs landsmøte 18. april 201 TNS Gallup www.tns-gallup.no/medier/nyheter

Detaljer

1 NRK Analyse. NRKs Profilundersøkelse 2012

1 NRK Analyse. NRKs Profilundersøkelse 2012 NRK Analyse NRKs Profilundersøkelse Om undersøkelsen NRK Analyse har siden gjennomført en undersøkelse av profilen eller omdømmet til NRK i befolkningen. Undersøkelsen var først en ren TV-undersøkelse.

Detaljer

Resultater på sonenivå

Resultater på sonenivå Resultater på sonenivå Dokumentet viser svarfordeling på undersøkelsens spørsmål, fordelt på sone. Det vises til hovedrapport (eventuelt sammendrag for den enkelte ) for informasjon om utvalg og feilmarginer.

Detaljer

MMI Fagpresseundersøkelsen 2014. Ledernes medievaner. 3000 beslutningstakere i norsk næringsliv og offentlig sektor

MMI Fagpresseundersøkelsen 2014. Ledernes medievaner. 3000 beslutningstakere i norsk næringsliv og offentlig sektor MMI Fagpresseundersøkelsen 2014 Ledernes medievaner 3000 beslutningstakere i norsk næringsliv og offentlig sektor MMI Fagpresseundersøkelsen 2014 Norges ledende undersøkelse for kartlegging av leservaner,

Detaljer

Vår forretningsidé. Kort om Edison Wolfram. er å få andres til å vokse!

Vår forretningsidé. Kort om Edison Wolfram. er å få andres til å vokse! Vår forretningsidé Kort om Edison Wolfram er å få andres til å vokse! Vår forretningsidé er å få andres til å vokse. Strategi og merkevarebygging Konseptutvikling og strategisk kommunikasjon Teknologi

Detaljer

*** UNDERSØKELSE BLANT NORSKE REDAKTØRER FEBRUAR 2013 ***

*** UNDERSØKELSE BLANT NORSKE REDAKTØRER FEBRUAR 2013 *** *** UNDERSØKELSE BLANT NORSKE REDAKTØRER 7. - 26. FEBRUAR 2013 *** ========================================================== ====== Frekvenstabell for spørsmål 1 Hvis du vurderer medienes valg av stoff,

Detaljer

NRKs Profilundersøkelse 2010. NRK Analyse Siri.andresen@nrk.no

NRKs Profilundersøkelse 2010. NRK Analyse Siri.andresen@nrk.no NRKs Profilundersøkelse Siri.andresen@nrk.no Om Undersøkelsen har siden gjennomført en undersøkelse av profilen eller omdømmet til NRK i befolkningen. Undersøkelsen var først en ren TV-undersøkelse. Radiokanalene

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

PRESSENS FAGLIGE UTVALG Hovedstatistikk 1. halvår

PRESSENS FAGLIGE UTVALG Hovedstatistikk 1. halvår PRESSENS FAGLIGE UTVALG Hovedstatistikk 1. halvår 2007-2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Innkomne klager 168 141 156 144 145 194** 186*** 207**** Behandlede klager 137 156 156 135 154 207 185

Detaljer

Wilberg, Erik Associate Professor GØY PÅ LANDET. Mediekilder og -utvikling i bykommuner og landkommuner fra 2011 til 2016

Wilberg, Erik Associate Professor GØY PÅ LANDET. Mediekilder og -utvikling i bykommuner og landkommuner fra 2011 til 2016 Wilberg, Erik Associate Professor GØY PÅ LANDET Mediekilder og -utvikling i bykommuner og landkommuner fra 2011 til 2016 Rapport februar 2017 Innhold Innledning... 2 Metoder og datagrunnlag... 3 Nyhetskilder...

Detaljer

Stiftelsen Elektronikkbransjen April 2014 71 artikler

Stiftelsen Elektronikkbransjen April 2014 71 artikler Stiftelsen Elektronikkbransjen April 2014 71 artikler Nyhetsklipp Klappet og klart for DAB Oppland Arbeiderblad 04.04.2014 Millionsalg av nettbrett Dagens Næringsliv 24.04.2014 Tre tips til påskefotograferingen

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger. Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER

Detaljer

Mediebruk. Data fra medieundersøkelsene og en ad hoc undersøkelse gjennomført 10 dager etter terroren

Mediebruk. Data fra medieundersøkelsene og en ad hoc undersøkelse gjennomført 10 dager etter terroren 22-7-11 Mediebruk Data fra medieundersøkelsene og en ad hoc undersøkelse gjennomført 10 dager etter terroren kl. 15:25 Hvor befant du deg da bomben eksploderte i regjeringskvartalet 22 juli? Ett svar.

Detaljer