Sykepleierstillinger i Norge 1. Kvartal 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykepleierstillinger i Norge 1. Kvartal 2014"

Transkript

1 Sykepleierstillinger i Norge

2 Bakgrunn og metode På oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund har InterMedium foretatt en analyse av utlyste sykepleierstillinger i norske, trykte medier. Analysen tar utgangspunkt i stillingsannonser fanget opp av medieovervåkningstjenesten levert av InterMedium. Formålet med analysen har vært å registrere offentlig utlyste sykepleierstillinger i norske aviser, for å finne omfanget og andelen hel- og deltidsstillinger, faste stillinger og vikariat og hvilken sektor som søker etter sykepleiere. Måleperioden er 1.januar-31.mars Søk Datamaterialet er basert på stillingsannonser der det søkes etter sykepleiere, med eller uten spesialisering, eller andre med samme utdanningsbakgrunn, som for eksempel jordmødre og helsesøstre. Alle stillingene er formelt utlyst. Kildegrunnlag Søket etter stillingsannonser er gjort i norske aviser som leveres i PDF-format fra leverandør til InterMedium. Søk er også gjort på finn.no og nav.no for å fange opp utlyste stillinger i Oslo. Stillingsannonser publisert i kilder som ikke dekkes av InterMedium er ikke inkludert i datamaterialet. Kategorisering Stillingsannonsene er kategorisert etter følgende variabler: Hel- og deltidsstilling Eksakt stillingsbrøk, uidentifisert stillingsbrøk I stillingsannonser der det utlyses en minimumsstillingsbrøk (for eksempel 75%-100% stilling) er den minste av stillingsbrøkene registrert. Varighet Fast, vikariat, uidentifisert varighet Der det utlyses vikariat med mulighet for fast ansettelse, er stillingen kun registrert som et vikariat. Sektor Kommune, helseforetak, annet Andre yrkesgrupper (Er andre yrkesgrupper oppfordret til å søke? Eks: vernepleier) Ja, nei. Fylke Avisens geografiske tilhørighet 2

3 Bakgrunn og metode Vi har kun registrert utlyste stillinger én gang. I kategoriseringen av stillingene har vi registrert eksakt utlyst stillingsbrøk. I bearbeidelsen av datamaterialet har vi justert stillingsbrøkene til hele titall som letter fremstillingen. Eks: 10-19=10, 20-29= =90. Vi registrerte ingen stillinger under 10%. Dersom det lyses ut flere stillinger i samme annonse og det spesifiseres at en eller flere av stillingene er deltidsstilling/vikariat, har vi antatt at de øvrige stillingene er heltidsstilling/fast selv om dette ikke fremgår eksplisitt i stillingsbeskrivelsen, og omvendt. Utfordringer Det kan oppstå feil ved alle ledd i datainnsamlingen. Det kan være mangler ved søket, kilder vi ikke overvåker eller andre forhold som gjør at annonser er utelatt. Datamaterialet er kategorisert manuelt, og registreringsfeil og eventuelle ulike tolkninger av annonsene kan forekomme og svekke datamaterialet. Slike feil har vi forsøkt å unngå ved å ha nøyaktige retningslinjer for kategoriseringen. I en del tilfeller er stillingsannonsene ufullstendige. Det blir for eksempel ikke opplyst om hvor mange stillinger som er ledige, hva stillingsbrøken er eller om det er snakk om en fast stilling eller et vikariat. Vi har valgt å registrere all tilgjengelig informasjon. Dermed kan en stilling for eksempel kategoriseres slik: Stillingsbrøk: 70 Ufullstendig varighet Kommune Andre yrkesgrupper: Nei En stilling vil ofte lyses ut i flere aviser og/eller over flere dager. For å kun inkludere unike stillinger i datamaterialet, har vi slettet gjentatte forekomster. Fordi materialet har blitt registrert av flere analytikere, kan vi ikke utelukke at noen av stillingene forekommer flere ganger i analysegrunnlaget. Denne utfordringen har blitt minimert ved at hver enkelt analytiker har analysert så lang og sammenhengende periode som mulig. I den grafiske fremstillingen av heltid og deltid brutt ned på varighet, og omvendt, er ufullstendige stillinger utelatt. Dette gjelder også for sektor. 3

4 Hel- og deltidsstillinger Antall registrerte stillinger Deltid Heltid Uidentifisert stillingsbrøk 4

5 Hel- og deltidsstillinger Andel registrerte stillinger 100% = 1645 ledige stillinger 19% 33% Heltid Deltid Uidentifisert stillingsbrøk 48% 5

6 Andel av faste stillinger og vikariat Andel registrerte faste stillinger og vikariat 100% = 1645 ledige stillinger 19% 27% 54% Fast Vikariat Uidentifisert varighet 6

7 Fordeling av stillinger etter sektor Andel registrerte stillinger fordelt etter sektor 100% = 1645 ledige stillinger 13% 18% 3% Kommune Helseforetak Annet 65% Uidentifisert 7

8 Deltidsstillinger fordelt etter avrundet stillingsbrøk Andel og antall registrerte stillinger. Avrundet stillingsbrøk* 100% = 1645 ledige stillinger 50% % % 60% % 80% % 10% 40% Deltid Heltid Uidentifisert stillingsbrøk 90% 20% % 14 * Eksakt stillingsbrøk er registrert. Fremstillingen viser avrundet stillingsbrøk. 8

9 Hel- og deltidsstillinger fordelt etter fast/vikariat Andel registrerte stillinger* 100% = 1645 ledige stillinger 19% Deltid = 796 ledige stillinger 48% 33% Heltid = 538 ledige stillinger 30% Heltid Deltid Uidentifisert stillingsbrøk 37% 70% 63% Fast Vikariat Fast Vikariat * Stillinger der stillingsbrøk og varighet ikke er identifisert er utelatt fra fremstillingen. 9

10 Faste stillinger og vikariat fordelt etter hel- og deltid Andel registrerte faste stillinger og vikariat* 100% = 1645 stillinger 19% 27% 54% Vikariat = 438 stillinger Fast = 895 stillinger Fast Vikariat Uidentifisert varighet 45% 38% 55% 62% Heltid Deltid Heltid Deltid * Stillinger der stillingsbrøk og varighet ikke er identifisert er utelatt fra fremstillingen i heltid/deltid. 10

11 Hel- og deltidsstillinger fordelt etter fast/vikariat Andel fast/vikariat per avrundet stillingsbrøk 100% = % 9% 21% 25% 27% 28% 40% 34% 43% 37% Vikariat 91% 91% 79% 75% 73% 72% 60% 66% 57% 63% Fast 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 11

12 Sektor fordelt etter hel- og deltid Andel registrerte stillinger fordelt etter sektor* Kommune = 1004 ledige stillinger Helseforetak = 278 ledige stillinger 39% 43% 61% 57% Deltid Heltid Heltid Deltid * Stillinger i andre sektorer enn kommune og helseforetak og uidentifisert stillingsbrøk er utelatt fra fremstillingen. 12

13 Sektor fordelt etter fast/vikariat Andel registrerte stillinger per sektor fordelt etter varighet* Kommune = 1004 stillinger Helseforetak = 278 stillinger 32% 38% 68% 62% Fast Vikariat Vikariat Fast * Stillinger i andre sektorer enn kommune og helseforetak og uidentifisert varighet er utelatt fra fremstillingen. 13

14 Regional dekning Antall stillinger fordelt etter avisens geografiske tilhørighet* Rogaland Nordland Troms Møre og Romsdal Vest-Agder Oppland Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Telemark Hedmark Akershus Buskerud Vestfold Aust-Agder Østfold Finnmark Hordaland Sogn og Fjordane Oslo Riksdekkende nisjemedier * Søk på stillingsannonser på finn.no og nav.no er begrenset til Oslo. 14

15 Regional dekning fordelt etter kommune og helseforetak Antall stillinger fordelt etter avisens geografiske tilhørighet* Rogaland Nordland Troms Møre og Romsdal Vest-Agder Oppland Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Telemark Hedmark Akershus Buskerud Vestfold Aust-Agder Østfold Finnmark Hordaland Sogn og Fjordane Oslo Riksdekkende nisjemedier Kommune = 1077 stillinger Helseforetak = 291 stillinger * Stillinger i andre sektorer enn kommune og helseforetak er utelatt fra fremstillingen. 15

16 Andre yrkesgrupper Andel registrerte stillinger der andre yrkesgrupper blir oppfordret til å søke 100% = 1645 ledige stillinger 5% 19% Nei Uidentifisert 75% Ja 16

17 Kilder Kilde Antall oppslag Nordlys PDF Papir 97 Adresseavisa PDF Papir 95 Fædrelandsvennen PDF Papir 77 Telemarksavisa PDF Papir 76 Gudbrandsdølen Dagningen Papir 68 Stavanger Aftenblad PDF Papir 60 Avisa Nordland PDF Papir 51 Haugesunds Avis PDF Papir 51 Namdalsavisa PDF Papir 51 Tidens Krav PDF Papir 50 Trønder-Avisa Papir 49 Romsdals Budstikke PDF Papir 45 Østlendingen PDF Papir 41 Sunnmørsposten PDF Papir 36 Agderposten PDF Papir 36 Oppland Arbeiderblad PDF Papir 31 Rana Blad PDF Papir 31 Finnmark Dagblad PDF Papir 30 Drammens Tidende PDF Papir 28 Bergens Tidende PDF Papir 28 Ringsaker Blad PDF Papir 27 Laagendalsposten PDF Papir 27 Indre Akershus Blad PDF Papir 25 Glåmdalen PDF Papir 24 Agder Flekkefjords Tidende Papir 24 Fremover PDF Papir 23 Farsunds Avis Papir 23 itromsø PDF Papir 22 Helgeland Arbeiderblad PDF Papir 22 Akershus Amtstidende PDF Papir 22 Kilde Antall oppslag Sandefjords Blad PDF Papir 20 Jærbladet PDF Papir 18 Tønsbergs Blad PDF Papir 17 Troms Folkeblad PDF Papir 16 Smaalenenes Avis PDF Papir 16 Romerikes Blad PDF Papir 16 Hadeland Blad PDF Papir 15 Raumnes Papir 15 Ringerikes Blad PDF Papir 15 Dalane Tidende Papir 14 Byavisa Moss Papir 12 Asker og Bærums Budstikke Papir 11 Varden PDF Papir 11 Hallingdølen PDF Papir 10 Stjørdalens Blad PDF Papir 10 Moss Avis PDF Papir 10 Valdres Papir 9 Hamar Dagblad PDF Papir 9 Firda PDF Papir 9 Porsgrunns Dagblad PDF Papir 9 Østlands-Posten PDF Papir 7 Arbeidets Rett PDF Papir 7 Finnmarken PDF Papir 6 Lofotposten PDF Papir 5 Gjengangeren PDF Papir 5 Ytre Sogn Avis Papir 5 Østlandets Blad PDF Papir 5 Helgelands Blad Papir 5 Aftenposten PDF Papir 4 Trønderbladet Papir 4 Kilde Antall oppslag Opdalingen PDF Papir 4 Setesdølen Papir 3 Lofot-Tidende PDF Papir 3 Bygdeposten PDF Papir 3 Byavisa Tønsberg Papir 3 Driva PDF Papir 3 Fjordingen PDF Papir 3 Strandbuen PDF Papir 3 Nye Troms Papir 2 Hitra-Frøya Papir 2 Aust Agder Blad PDF Papir 2 Avisa Hordaland Papir 2 Sarpsborg Arbeiderblad PDF Papir 2 Tvedestrandsposten PDF Papir 2 Dagens Næringsliv PDF Papir 2 Bygdebladet PDF Papir 1 Varingen Papir 1 Sogn Avis PDF Papir 1 Drangedalsposten Papir 1 VestNytt Papir 1 Finnmarksposten PDF Papir 1 Aura Avis PDF Papir 1 Rjukan Arbeiderblad PDF Papir 1 Åndalsnes Avis PDF Papir 1 Malvikbladet PDF Papir 1 Vesteraalens Avis Papir 1 Ås Avis PDF Papir 1 Vest-Telemark Blad Papir 1 Gjesdalbuen PDF Papir 1 Hardanger Folkeblad PDF Papir 1 17

18 Kilder Kilde Antall oppslag Lindesnes Papir 1 Dagens Medisin Papir 1 Fosna-Folket Papir 1 Telen PDF Papir 1 Andøyposten Papir 1 Kragerø Blad Vestmar PDF Papir Antall kilder 96 Antall annonser

19 Analysen er levert av InterMedium AS Ragni Falkum Enerhaug Medieanalytiker InterMedium Mobil Følg oss på Twitter: Følg oss på Facebook:

Gjennomsnittlig lønn for bedrifter i 2011

Gjennomsnittlig lønn for bedrifter i 2011 Gjennomsnittlig for bedrifter i 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dagens Næringsliv Verdens Gang DN Nye medier TV 2 Stavanger Aftenblad Aftenposten Adresseavisen Bergens Tidende

Detaljer

DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER. NRK November 2014

DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER. NRK November 2014 DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER NRK November 2014 Fra hele landet til hele landet NRK har 13 distriktskontorer landet rundt. Disse kontorene har igjen små og større

Detaljer

Bård Jordfald og Mona Bråten. Bærekraftige muligheter og løsninger for avistrykkeriene

Bård Jordfald og Mona Bråten. Bærekraftige muligheter og løsninger for avistrykkeriene Bård Jordfald og Mona Bråten Bærekraftige muligheter og løsninger for avistrykkeriene Bård Jordfald og Mona Bråten Bærekraftige muligheter og løsninger for avistrykkeriene Fafo-notat 2014:02 Fafo 2014

Detaljer

Stiftelsen Elektronikkbransjen April 2014 71 artikler

Stiftelsen Elektronikkbransjen April 2014 71 artikler Stiftelsen Elektronikkbransjen April 2014 71 artikler Nyhetsklipp Klappet og klart for DAB Oppland Arbeiderblad 04.04.2014 Millionsalg av nettbrett Dagens Næringsliv 24.04.2014 Tre tips til påskefotograferingen

Detaljer

Publikasjoner og presentasjoner fra prosjektet Barns levekår - betydningen av familiens inntekt for barns hverdag 2001-2011.

Publikasjoner og presentasjoner fra prosjektet Barns levekår - betydningen av familiens inntekt for barns hverdag 2001-2011. Publikasjoner og presentasjoner fra prosjektet Barns levekår - betydningen av familiens inntekt for barns hverdag 2001-2011. Mediedekning 2011 Lav barnetrygd gir fattige barn. Nettavisen 08.05.11 2010

Detaljer

Stiftelsen Elektronikkbransjen Mediedekning mars 2015

Stiftelsen Elektronikkbransjen Mediedekning mars 2015 Stiftelsen Elektronikkbransjen Mediedekning mars 2015 Nyhetsklipp Oppland Arbeiderblad 31.03.2015 15:33 Bergensavisen 31.03.2015 13:27 7 tips som gir deg perfekte påskebilder Glåmdalen 31.03.2015 15:57

Detaljer

Mediedekning juni 2012 Stiftelsen Elektronikkbransjen

Mediedekning juni 2012 Stiftelsen Elektronikkbransjen Mediedekning juni 2012 Stiftelsen Elektronikkbransjen Elektronikkbransjen i media, juni 2012 Enda mer tv-revolusjon Stavanger.. (1 likt treff) 27.06.2012 Overtar Elektronikkbransjen Aftenposten Morgen

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Mediedekning februar 2013 Stiftelsen Elektronikkbransjen

Mediedekning februar 2013 Stiftelsen Elektronikkbransjen Mediedekning februar 2013 Stiftelsen Elektronikkbransjen Oppsummering februar 2013: Antall saker totalt: 128 Antall saker papir: 38 Antall saker nett: 98 Antall saker radio: 2 Antall oppslag riksmedier:

Detaljer

Mediestreiken 2004 NJs spørreundersøkelse etter MBL-oppgjørene. Fullversjon per 19.08.04. Frode Eriksen frode.eriksen@nj.no

Mediestreiken 2004 NJs spørreundersøkelse etter MBL-oppgjørene. Fullversjon per 19.08.04. Frode Eriksen frode.eriksen@nj.no Mediestreiken 2004 NJs spørreundersøkelse etter MBL-oppgjørene Fullversjon per 19.08.04 Frode Eriksen frode.eriksen@nj.no God streik ga for lite på pensjon NJs medlemmer og tillitsvalgte støttet kravene,

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep og omsorgssvikt. Voksne som er bekymret for at barn/unge har

Detaljer

2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering.

2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering. 2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering. 1 Lesermarkedet. 2 Sammendrag spørreundersøkelse lesermarkedet Demokraten Dette sammendraget tar kort for seg resultatene

Detaljer

Hva koster det å spille fotball i Norge?

Hva koster det å spille fotball i Norge? Hva koster det å spille fotball i Norge? EN RAPPORT OM KOSTNADENE VED Å DELTA PÅ ALDERSBESTEMTE FOTBALL-LAG N F F 2 0 1 1 INNLEDNING Det foreligger lite empiri på hva det koster å drive med aldersbestemt

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU August 2011 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2011 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

POLITIETS RESPONSTID RESULTATER FØRSTE HALVÅR 2014 OG FASTSATTE KRAV FOR 2015

POLITIETS RESPONSTID RESULTATER FØRSTE HALVÅR 2014 OG FASTSATTE KRAV FOR 2015 POLITIETS RESPONSTID RESULTATER FØRSTE HALVÅR 2014 OG FASTSATTE KRAV FOR 2015 Forord Politidirektøren har besluttet at det skal stilles krav til politiets responstid. Det er i tillegg besluttet at kravene

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x 2. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 2. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk X X X X X. kvartal 2014. X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk X X X X X. kvartal 2014. X X x Statistikk 2. kvartal 214 x Alarmtelefonen for barn og unge 2. kvartal 214 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x 1. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 1. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefon er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x 4. kvartal 212 Alarmtelefonen for barn og unge 4. kvartal 212 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefon er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

HELSEDIREKTORATET. Kartlegging av personellsituasjon i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom. Ref. 626720

HELSEDIREKTORATET. Kartlegging av personellsituasjon i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom. Ref. 626720 HELSEDIREKTORATET Kartlegging av personellsituasjon i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom Ref. 626720 1 Innhold 1 RESULTATER...3 2 UNDERSØKELSESDESIGN...6 2.1 Om undersøkelsen...6

Detaljer

Den norske spillundersøkelsen, v.2.0

Den norske spillundersøkelsen, v.2.0 Den norske spillundersøkelsen, v.. Ved Kristine Jørgensen på oppdrag fra Norske film- og tv-produsenters forening Nov 3 Innhold Hovedpunkter:... 3 Introduksjon... Utvikling fra -3: bransjens struktur...

Detaljer

Byggestatistikk 2010 NBBL

Byggestatistikk 2010 NBBL Byggestatistikk 21 NBBL Hovedtall for 21 Antall igangsatte boliger: 1 454 Antall ferdigstilte boliger: 412 Antall boliger skaffet til veie (i tillegg til de igangsatte) til medlemmer: 268 NBBLs prognose

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk JULI 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid Antall aktive annonser 8 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400

Detaljer

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Ved stortingsvalget i 2009 ble fordelingen av distriktsmandater og utjevningsmandater som vist i tabell 1

Detaljer

Næringsanalyse for BTV. Buskerud, Telemark og Vestfold

Næringsanalyse for BTV. Buskerud, Telemark og Vestfold Næringsanalyse for BTV Buskerud, Telemark og Vestfold Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø - arbeidsrapport 19/2006 Næringsanalyse for BTV 2 Næringsanalyse for BTV Forord Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

ASFALTGJENVINNING OG MELLOMLAGRING RAPPORT FRA EN SPØRRE UNDERSØKELSE TIL KOMMUNER

ASFALTGJENVINNING OG MELLOMLAGRING RAPPORT FRA EN SPØRRE UNDERSØKELSE TIL KOMMUNER ASFALTGJENVINNING OG MELLOMLAGRING RAPPORT FRA EN SPØRRE UNDERSØKELSE TIL KOMMUNER Januar 2006 SPØRREUNDERSØKELSE KOMMUNER ASFALTGJENVINNING OG MELLOMLAGRING Sammendrag. En enkel spørreundersøkelse vedrørende

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer