Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 9:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30"

Transkript

1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 9:30 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må muntlig melde fra om dette snarest, slik at varamedlem kan bli innkalt. Forfall meldes slik det framgår av vedlagte egenmelding. De varamedlemmene som får tilsendt innkallingen, møter altså bare dersom de får særskilt innkalling. De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn på servicekontoret, kommunehuset. De medlemmene og eventuelle innkalte varamedlemmer som skal delta i behandlingen av saker som er unntatt offentlighet, kan få nærmere innsyn i disse (dersom de ikke følger denne innkallingen) ved henvendelse til Hans Petter Myrland. Saksnr PS 128/06 DS 102/06 DS 103/06 DS 104/06 DS 105/06 DS 106/06 DS 107/06 DS 108/06 DS 109/06 DS 110/06 PS 129/06 Innhold DELEGERTE VEDTAK SVAR ANG. SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING SVAR ANG. 75/15 -HEIMSTAD GÅRD - SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - GJØDSELPORT, IGJENSTØPING JAMA LYNGEN ANS - SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD TIL KJØP AV EIENDOM I TYTTEBÆRVIKA, MED TILRETTELEGGING AV NY AKTIVITET SVAR ANG. SØKNAD OM TILSKOTT TIL Å BYGGE NY BRU (SE SAK 06/74-1 SMIL- MIDLER) SVAR ANG. SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MIJØTILTAK I JORDBRUKET - KJOSEN-FASTDALEN SAUESANKELAG SØKNAD OM TILSKUDD FOR OVERTAKELSE OG ISTANDSETTING AV FISKEBÅT SVAR ANG. ENDRET SØKNAD - LYNGSALPAN SCOOTERFORENING SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING SØKNAD OM TILSKUDD I FORBINDELSE MED OPPSTART AV BERTHINES BLOMSTER AS - NINA RASMUSSEN LYNGEN/KARNES IL - SØKNAD OM KOMMUNAL STØTTE FRA NÆRINGSFONDET ÅRØYHOLMEN - SAMARBEID KÅFJORD, STORFJORD OG LYNGEN KOMMUNER Postadresse: Saksbehandlers besøksadresse: Telefon: Bankgiro: Telefaks: Org.nr:

2 2 PS 130/06 PS 131/06 PS 132/06 PS 133/06 PS 134/06 ANTAKELSE AV ENTREPRENØR - GODKJENNELSE AV KOSTNADSOVERSLAG OG FINANSIERING JAN TORE ARONSEN - KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM KLAGE PÅ AVSLAG OM TILLATELSE TIL BYGGING AV FRITIDSHUS PÅ 124/16, EDMUND RIBE PINGVINVASK AS - SALG AV AKSJER ØKONOMIPLAN STATUS OG ORIENTERING I forbindelse med at det er innhentet tilbud vedr. tjenestepensjon er tilbyderne invitert til presentasjon og orientering. Denne orienteringen vil gis for formannskapets medlemmer, pensjonsutvalget og personal og arbeidsgiverutvalget samt hovedtillitsvalgte. Dette vil foregå mellom kl og Lyngen kommune, den Werner Kiil ordfører Hans Petter Myrland ass.adm.sjef VEDLEGG: Egenmeldingsskjema vedr. forfall/inhabilitet til de faste medlemmene. Saksutredningene (unntatt enkelte som er unntatt offentlighet). Kopi av innkallingen vedlagt saksutredningene sendes til orientering til: 1. og 2. vararepresentant for hver liste Administrasjonssjef, her. Sendes på til: Kontrollutvalgets leder Eilif Simonsen, 9068 Nord-Lenangen Kontrollutvalgsmedlem Aud Iversen, 9064 Svensby Kontrollutvalgsmedlem Odd Solberg, 9064 Svensby Eldrerådets leder Albrigt Albrigtsen, 9068 Nord-Lenangen (Ikke saker unntatt offentlighet). Ungdomsrådet v/inga Lillevoll, 9060 Lyngseidet Helle Sigvaldsen, 9068 Nord-Lenangen (Ikke saker unntatt offentlighet) Fagforbundet, 9060 Lyngseidet (Ikke saker unntatt offentlighet) Utdanningsforbundet v/tone Magelsen, Kvartsveien 183, 9022 Krokelvdalen (Ikke saker unnt.off) Pressen legges ut på internett: Bladet Nordlys, postboks 2515, 9272 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Framtid i Nord, postboks 102, 9069 Lyngseidet. (Ikke saker unntatt offentlighet.) NRK Troms, 9291 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Biblioteket for utlegging til alminnelig innsyn. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Kopi av innkallingen uten vedlegg: Distriktsrevisjonen v/rolf Kristoffersen, her. Kommunekassereren, her. NB! De som mottar kopi av innkallingen (evt. m/vedlegg) møter kun etter eget ønske dersom de ikke blir innkalt særskilt. Evt. talerett er i hht. formannskapets/utvalgets arbeidsreglement (pkt. A, 4).

3 3 PS 128/06 DS 102/06 vedtak: Søknaden avslås. DS 103/06 vedtak: Delegerte vedtak SVAR ANG. SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING SVAR ANG. 75/15 -HEIMSTAD GÅRD - SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - GJØDSELPORT, IGJENSTØPING Det gies tilskudd på 8312,- (åtte tusen tre hundre og tolv kroner) for gjenstøyping av gjødselport på Heimstad gård, gnr 75 bnr 15. Tilsagnet er gyldig til DS 104/06 JAMA LYNGEN ANS - SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD TIL KJØP AV EIENDOM I TYTTEBÆRVIKA, MED TILRETTELEGGING AV NY AKTIVITET vedtak: KOMMUNALT UTVIKLINGSFOND FOR LYNGEN KOMMUNE TILSAGN OM TILSKUDD/ANSVARLIG LÅN Jama Lyngen AS, 9068 Nord Lenangen. Støttemottaker Navn på prosjekt Tilsagnsbeløp Saksnummer Målområde Støtte til oppgradering av bygning/eiendom Tilskudd kr.: ,- 06/1298 Næringsutvikling, Prosjekttype Utviklingsprosjekt; Støtteklasse Enkeltbedrift/virksomhet : Investeringsstøtte, Tilsagnet er i samsvar med retningslinjer for kommunalt utviklingsfond og begrenset oppad til 25 % av prosjektets totalkostnad.

4 4 DS 105/06 vedtak: SVAR ANG. SØKNAD OM TILSKOTT TIL Å BYGGE NY BRU (se sak 06/74-1 SMIL- midler) Det gies tilskudd på 8000,- (åtte tusen kroner) for oppføring av ny bru over Elvejordselva på eiendommen 99/23. Dette for å lette tilgangen til hele Vardo-området som er et viktig rekreasjonsområde. Tilsagnet er gyldig til DS 106/06 vedtak: SVAR ANG. SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MIJØTILTAK I JORDBRUKET - KJOSEN-FASTDALEN SAUESANKELAG Det innvilges et engangstilskudd på ,- for innkjøp og montering av elektrisk felås rett sør for Elvejord bru. Kjosen-Fastdal Sankelag har ansvar for opp og nedrigging / vedlikehold hver høst og vår. Tilsagnet er gyldig til DS 107/06 SØKNAD OM TILSKUDD FOR OVERTAKELSE OG ISTANDSETTING AV FISKEBÅT vedtak: KOMMUNALT UTVIKLINGSFOND FOR LYNGEN KOMMUNE TILSAGN OM TILSKUDD/ANSVARLIG LÅN Jan Steinar Vangen, 9068 Nord Lenangen. Støttemottaker Navn på prosjekt Tilsagnsbeløp Saksnummer Målområde Kjøp av VHF Radio Tilskudd kr.: 9.600,- 06/1269 Bosetting Prosjekttype Prosjekt/tiltak rettet mot kvinner og ungdom Støtteklasse Enkeltbedrift/virksomhet : Investeringsstøtte,

5 5 Tilsagnet er i samsvar med retningslinjer for kommunalt utviklingsfond og begrenset oppad til 25 % av prosjektets totalkostnad. DS 108/06 vedtak: SVAR ANG. ENDRET SØKNAD - LYNGSALPAN SCOOTERFORENING SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING Lyngsalpan scooterforening v/bevillingsansvarlig Bjørg Johannessen, f , gisi hht. alkohollovens 1-6, 3. ledd, skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 2 (øl og vin), ved arrangementet: Revy v/am-car /fest tidspunkt: Fredag fra kl til kl sted: Lyngstuva Sportsklubb sitt klubbhus. DS 109/06 SØKNAD OM TILSKUDD I FORBINDELSE MED OPPSTART AV BERTHINES BLOMSTER AS - NINA RASMUSSEN vedtak: KOMMUNALT UTVIKLINGSFOND FOR LYNGEN KOMMUNE TILSAGN OM TILSKUDD/ANSVARLIG LÅN Berthines Blomster AS, Strandveien 19, 9060 Støttemottaker Lyngseidet. Navn på prosjekt Tilsagnsbeløp Saksnummer Målområde Oppstart/utvikling av blomster butikk Tilskudd kr.: ,- 06/1210 Næringsutvikling, Prosjekttype Prosjekt/tiltak rettet mot kvinner og ungdom Støtteklasse Enkeltbedrift/virksomhet : Investeringsstøtte, Tilsagnet er i samsvar med retningslinjer for kommunalt utviklingsfond og begrenset oppad til 25 % av prosjektets totalkostnad. DS 110/06 LYNGEN/KARNES IL - SØKNAD OM KOMMUNAL STØTTE FRA NÆRINGSFONDET vedtak: KOMMUNALT UTVIKLINGSFOND FOR LYNGEN KOMMUNE TILSAGN OM TILSKUDD/ANSVARLIG LÅN

6 6 Støttemottaker Navn på prosjekt Tilsagnsbeløp Saksnummer Målområde Lyngen/Karnes IL, Postboks 109, 9069 Lyngseidet. Oppretting av oppstillingsplasser- camping, speakerbu, salgsbod og teknisk rom på Polleidet Tilskudd kr.: ,- 06/294 Næringsutvikling, Prosjekttype Utviklingsprosjekt; Støtteklasse Enkeltbedrift/virksomhet : Investeringsstøtte, Tilsagnet er i samsvar med retningslinjer for kommunalt utviklingsfond og begrenset oppad til 25 % av prosjektets totalkostnad.

7 7 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet /06 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : X10 04/ Hans Petter Myrland OVERSKRIFT PÅ SAKEN: ÅRØYHOLMEN - SAMARBEID KÅFJORD, STORFJORD OG LYNGEN KOMMUNER SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: U VEDR. SALG AV Flere registrerte mottakere FORSVARSEIENDOMMER I SALG AV ÅRØYHOLMEN I TROMS Stortinget Kristelig Folkepartis stortingsgruppe I ATT: TROND ELIASSEN - Troms Fylkeskommune, Fylkesrådet ÅRØYHOLMEN I TROMS U VEDR. SALG AV Ivar Østberg FORSVARSEIENDOMMER ÅRØYHOLMEN I SALG AV ÅRØYHOLMEN I TROMS Det kongelige forsvarsdepartement I VERDI-KONSULT TROMSØ AS - Rapportansvarlig Marvin Nyheim VERDI- OG LÅNETAKST TOMT U INTENSJONSAVTALE - lyngen Skifte Eiendom Nord KOMMUNE - SKIFTE EIENDOM NORD I 104/1 - INTENSJONSAVTALE Skifte Eiendom Nord U VEDR. SALG AV Flere registrerte mottakere FORSVARSEIENDOMMER ÅRØYHOLMEN I SPØRSMÅL OM KOMMUNALT Direktoratet for naturforvaltning ERVERV SOM ALLMENT FRILUFTSLIVSOMRÅDET - FORSVARETS EIENDOM ÅRØYA S KJØP AV EIENDOMMEN ÅRØYA, G.NR. 104/1 OG G.NR. 98/26 I MELDING OM POLITISK VEDTAK - Storfjord kommune SALG AV FORSVARSEIENDOMMEN ÅRØYHOLMEN S FINANSIERING AV KJØP AV EIENDOMMEN ÅRØYA, G.NR.104/1 OG G.NR. 98/26 I SALG AV FORSVARSEIENDOMMEN Kåfjord kommune

8 U U U U Ø I I I I U U I U I U U ÅRØYHOLMEN AVTALE VEDR. SIKRING AV ÅRØYA I LYNGEN KOMMUNE KJØP AV FORSVARSEIENDOMMEN ÅRØYHOLMEN I LYNGEN KOMMUNE KOMMUNALT ERVERV AV FORSVARSEIENDOM SOM ALLMENT FRILUFTSOMRÅDE. OVERDRAGELSE AV FORSVARSEIENDOMMEN ÅRØYHOLMEN I LYNGEN KOMMUNE. AVTALE VEDR. SIKRING AV ÅRØYA (TILHØRER DOK. 15) ÅRØYA - RETUR AV SIGNERT KJØPEKONTRAKT 104/1 - ÅRØYA - RETUR AV AVTALE VEDR. SIKRING FORSVARSEIENDOMMEN ÅRØYHOLMEN I LYNGEN KOMMUNE 104/1 OG 98/26 - RETUR AV TINGLYST SKJØTE VEDR. SALG AV FORSVARSEIENDOMMER ÅRØYHOLMEN DELTAKELSE VED ERVERV TIL ALLMENT FRILUFTSOMRÅDE. AVHENDING AV FAST EIENDOM I FORSVARETS EIE (OBS - CD FULGTE MED -ER LAGT TIL ARKIV) INVITASJON TIL OVERFØRING AV ÅRØYAHOLMEN TIL SIVILT BRUK OVERFØRING AV ÅRØYHOLMEN TIL SIVILT BRUK INVITASJON TIL OVERFØRING AV ÅRØYHOLMEN TIL SIVILT BRUK. INVITASJON TIL MARKERING AV OVERFØRING AV ÅRØYHOLMEN TIL SIVILT BRUK I ERVERV AV ÅRØYA GNR/BNR. 104/1 I LYNGEN KOMMUNE TIL FRILUFTSOMRÅDE - ANMODNING AV UTBETALING S N ÅRØYHOLMEN - SAMARBEID KÅFJORD, STORFJORD OG LYNGEN KOMMUNER ÅRØYHOLMEN SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KÅFJORD, STORFJORD OG LYNGEN 8 Staten v/forsvarsdepartementetv/forsvarsbygg v/skifte Eiendom Nord Staten v/forsvarsdepartemenet v/forsvarsbygg v/skifte Eiendom Nord Direktoratet for naturforvaltning Det Kongelige Forsvarsdepartement Skifte Eiendom Nord 6. Divisjonsgt. 12 Skifte Eiendom Nord 6. Divisjonsgt. 6 Forsvarsdepartementet Nord- Troms Tingrett Flere registrerte mottakere Direktoratet for naturforvaltning Forsvarsbygg Forsvarsminister Anne-Grete Strøm Erichesen Det kgl. forsvarsdep. Direktoratetfor naturforvaltning Fylkesmann i Troms Svein Ludvigsen Direktoratet for naturforvaltning

9 U KOMMUNER. SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KÅFJORD, STORFJORD OG LYNGEN KOMMUNER 9 Flere registrerte mottakere Vedlegg: - Forslag til samarbeidsavtale. - Brev dat fra Direktoratet for naturforvaltning - Storfjord kommune, melding om vedtak, dat Kåfjord kommune, k-sak 0067/05 - Brev fra Forsvarsdepartementet som svar på vår henvendelse dat. 25. nov Kart som viser utstrekningen av Årøya landskapsverneområdet. Saksopplysninger: På bakgrunn av vedtakene i Kåfjord og Storfjord kommunestyrer om deres deltakelse i erverv og drift av Årøyholmen, legges det fram forslag til samarbeidsavtale mellom kommunene. På anmodning både fra Kåfjord og Storfjord ble det den 25. nov tatt fornyet kontakt med forsvarsdepartementet med tanke på å få til en vederlagsfri overtakelse av Årøy, dette ble imidlertid avslått slik at det opprinnelige tilbudet om en overtakelse til en pris av 1,2 mill. kr. sto fast. Ut fra dette brevet fra departementet ble beløpet betalt av Lyngen kommune, mot et senere tilskudd fra Direktoratet for naturforvaltning på kr ,- Når det gjelder forvaltningsansvaret av Årøya så vises det til brevet fra Direktoratet for naturforvaltning av der det framgår at Lyngen kommune er delegert forvaltningsmyndigheten for Årøya landskapsverneområde gjeldende fra 1. januar Det aktuelle området gjelder nesten hele øya, det er bare den nordligste delen som ikke omfattes av verneområdet, området er skravert på vedlagte kart. Dermed gjenstår å få utarbeidet en samarbeidsavtale som gir grunnlag for Kåfjord og Storfjords deltakelse i oppkjøpet av Årøya. Det er på denne bakgrunn det er utarbeidet et forslag til slik avtale, utkastet er sendet kommunene til uttalelse. Evt. innsigelser/endringsforslag vil ventelig foreligge til vårt kommunestyremøte 28. nov. da avtalen evt. skal behandles. Administrasjonens vurderinger: Administrasjonssjefen viser til saksopplysningene og tilrår at avtaleforslaget godkjennes, samt at ordførerer gis fullmakt til å innarbeide evt. endringer som ikke endrer på intensjonen i forslaget. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: 1. Forslag til samarbeidsavtale mellom kommunene Kåfjord, Storfjord og Lyngen godkjennes. Det forutsettes tilslutning fra Kåfjord og Storfjord kommuner.

10 10 2. Ordføreren gis fullmakt til justeringer som ikke endrer intensjonen i forslaget.

11 11 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet /06 kommunestyret DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : H06 &30 06/ Hans Petter Myrland OVERSKRIFT PÅ SAKEN: ANTAKELSE AV ENTREPRENØR - GODKJENNELSE AV KOSTNADSOVERSLAG OG FINANSIERING SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: I HØRING: FORSLAG TIL Universitetssykehuset Nord-Norge AMBULANSEPLAN UNN S HØRING: FORSLAG TIL AMBULANSEPLAN UNN FRAMTIDIG ORGANISERING AV AMBULANSETJENESTEN. I HØRINGSUTTALELSE: FRAMTIDIG Lyngstunet helse- og omsorgssenter ORGANISERING AV AMBULANSETJENESTEN UNN HF I PLAN FOR AMBULANSETJENESTEN - Universitetssykehuset Nord-Norge LOKALISERING M.V. AV AMBULANSESTASJONENE - FORESPØRSEL OM LEIE AV LOKALER U PLASSERING AV Flere registrerte mottakere AMBULANSESTASJONER I LYNGEN S OPPFØRING OG PLASSERING AV AMBULANSESTASJONER I LYNGEN X NOEN MINIMUMSMOMENTER I EN KRAVSPESIFIKASJON VED ETABLERING AV AMBULANSESTASJON S OPPFØRING AV AMBULANSESTASJONER PÅ LYNGSEIDET OG I SØR-LENANGEN I SØKNAD OM KJØP AV TOMT Lyngen Servicesenter as U OPPFØRING AV AMBULANSESTASJONER Lyngen Servicesenter as PÅ LYNGSEIDET OG I SØR-LENANGEN I VEDR. AMBULANSESTASJONER Norconsult LYNGSEIDET OG LENANGEN I 112/156 - FORHÅNDSTAKST OVER Taktsmann Jens N. Ottosen EIENDOMMEN S OPPFØRING AV

12 AMBULANSESTASJONENE - ANTAGELSE AV ENTREPRENØR - GODKJENNELSE AV KOSTNADSOVERSLAG OG FINANSIERING. S ANTAGELSE AV ENTREPRENØR - GODKJENNELSE AV KOSTNADSOVERSLAG OG FINANSIERING 12 Vedlegg: - Sammendrag Evaluering av de innkomne anbud. - F-sak nr. 107/06 Saksopplysninger: I f-sak 107/06 ble spørsmålet om oppføring av ambulansestasjoner på Lyngseidet og Sør- Lenangen behandlet. I saken ble både plassering, leie - og vedlikeholdsavtale med UNN godkjent. Ambulansestasjonene som hadde sitt utspring i ambulanseplan for UNN var tidligere behandlet både i Eldrerådet og Levekårsutvalgt. Med bakgrunn i dette vedtaket ble arkitekt antatt og tegninger utarbeidet i samråd med UNN, hvoretter oppdraget ble lyst ut på anbud som en totalentreprise. Arkitekten er den samme som har tegnet og prosjektert Lyngstunet Helse- og Omsorgssenter, Espen Aursand arkitektkontor. Ut fra at det tidligere ikke er blitt antatt entreprenør, ei heller utarbeidet et godkjent kostnadsoverslag og finansieringsplan legge disse elementene nå fram for behandling og godkjenning. Prosjektet har nå vært ute på anbud, av anbudsprotokollen framgår det at det innkom 5 anbud, hvorav en ble avist som for sent innkommet. Anbudene er sammenstilt og kontrollregnet, dette framgår av evalueringsskjemaet som er satt opp både for Lyngseidet og Lenangen. Ved evalueringen er tilbudene også poengberegnet noe som framgår av evalueringsskjemaet. For Lyngseidets del er det 3 anbud hvorav det laveste er kr ,29 og det høyeste kr ,- Når det gjelder Lenangen så kom det inn 4 anbud hvor laveste anbud er kr ,29 og høyeste kr ,- Som det framgår av anbudene så er det Viro Tre A/S so har det laveste anbudet på begge plassene. På bakgrunn av anbudene er det innledet kontraktsforhandlinger med firmaet, selvsagt med forbehold om kommunestyrets godkjennelse. Når det gjelder kostnadene for begge ambulansestasjonene så vil det påløpe kostnader utover byggekostnadene til tomteanskaffelse og reserveløsninger inntil stasjonene står ferdig.

13 13 Alle kostnader inkl. kapitalkostnadene, heri også adm.kostnader blir regnet med beregningsgrunnlaget for husleia. Totalt sette vil dette bety at kommunen ikke vil ha noen utgifter ved å påta seg oppføringen av ambulansestasjonene. Kostnadsoverslag: Samlet blir kostnadsoverslaget for stasjonen på Lyngseidet følgende: Bygge kostnad ( anbud m/tillegg av fettutskiller/oljesamler som ikke var medtatt i anbudet og reserve: kr ,- Tomt 1 mål kr pr m ,- Reserveløsning ,- Adm. kostnader og prosjektering Sum Lyngseidet Kr ,- For Lenangens del blir kostnadene følgende: Byggekostnad ( som for Lyngseidet kr ,- Tomt 1 mål kr. 20, pr. m ,- Reserveløsning ,- Adm. kostnader og prosjektering ,- Sum Lenangen kr ,- Samlet kostnadsoverslag begge stasjonene Kr ,- Det antas at kostnadene vil gå noe ned etter at kontraktsforhandlingene er gjennomført, blant annet er byggekostnaden satt noe høyt da prisen for olje/fett utskiller/oppsamler ennå ukjent. Når saken evt. blir behandlet i kommunestyret så vil resultatet av kontraktsforhandlingene være kjent. Finansiering: Når det gjelder finansiering så er forholdet at prosjektet ikke er innarbeidet i kommunens investeringsbudsjett fordi kostnadene hittil har vært ukjent og at UNN kom med forespørselen først ved halvårsskiftet. Skal prosjektet realiseres så må nå finansieringsspørsmålet avklares og vedtas. Det mest sannsynlige er at prosjektet blir finansiert i sin helhet gjennom lån i Husbanken, men kommunen er i kontakt med andre lånegivere. Administrasjonens vurderinger: Administrasjonssjefen viser til f-sak 107/06 der plassering, leieavtale og vedlikeholdsavtale ble godkjent. For leieavtalen gjenstår ennå å fastsette leietiden til eller 10 eller 15 år. UNN aksepterer det vi måtte ønske. Dermed gjenstår godkjennelsen av kostnadsoverslaget og finansieringsplan, samt antagelse av entreprenør. Dessuten må det tas stilling til evt. innplassering av prosjektet i kommunens investeringsbudsjett. Administrasjonssjefen tilrår følgende vedtak:

14 14 Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: 1. Kostnadsoverslaget for ambulansestasjonene som skal oppføres på Lyngseidet og i Lenangen godkjennes. 2. Prosjektet finansieres ved låneopptak stor inntil 7,5 mill. kr som innarbeides i kommunens investeringsbudsjett Prosjektet gjøres overførbar til 2007 budsjettet. 3. Som entreprenør antas Viro Tre A/S 4. Administrasjonssjefen gis fullmakt til å gjennomføre låneopptaket heri godkjenne betingelsene for lånet.

15 15 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet /06 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : /23 L33 05/ Inger Helene Isaksen OVERSKRIFT PÅ SAKEN: JAN TORE ARONSEN - KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM SÆRLOVSHJEMMEL : Plan- og bygningsloven og jordloven Sakens dokumenter: I 117/23 - Jan Tore Aronsen - søknad om deling av eiendom Jan Tore Aronsen U 117/23 - Søknad om deling av eiendommen - Jan-Tore Aronsen Jan Tore Aronsen U Svar ang. 117/23 - Jan Tore Aronsen - Søknad om deling av Jan Tore Aronsen eiendom I Vedr. forestående klagesak - Jan Tore Aronsen Tromsøadvokatene I Anmodning om omgjøring av vedtak evt. Klage - Jan Tore Tromsøadvokatene Aronsen I Anmodning om utlevering av diverse dokumenter - arealdel Tromsøadvokatene U Dokumenter, arealplan Tromsøadvokatene I Støtteskriv til klage på vedtak Tromsøadvokatene S Jan Tore Aronsen - klage på vedtak Vedlegg: -kart Saksopplysninger: Jan Tore Aronsen søkte om deling av grunneiendom og dispensasjon fra kommuneplanen. Søker eier gnr 117/23 (Lyngmo gård) på Selnes. Parsellen det søkes fradeling for er på ca 1000m2 og skal benyttes til hytte. Deling av grunneiendom skal vurderes i hht plan- og bygningslovens 93. Området er i kommuneplanen definert som LNF-område og det må vurderes dispensasjon i hht plan- og bygningslovnes 7 (særlige grunner) Søker anfører flg i sin søknad: - området er uegnet til jordbruksformål, da det er flere bergrygger oppe i dagen. - kan ikke bruke området som beite for dyr i hht dom i skifteretten - området ikke aktuelt å bruke til innmarksbeite for egne dyr (ca 2 mål) - vanskelig å bruke område til fri ferdsel eller som adgang til fri ferdsel, da der er igjengrodd og området overfor er oppdyrket og videre et inngjerdet beiteområde.

16 16 Søknaden ble behandlet administrativt i hht kommunens arbeids- og delegasjonsreglement og det ble fattet flg vedtak, jfr brev av : Deres søknad om fradeling av ett mål til hytte avslåes etter jordlovens 12 og plan- og bygningsloven 93. Vedtaket begrunnes ut fra følgende: Arealplanen for Lyngen kommune er revidert og godkjent De kom ikke med innspill for å få hytteområdet videreført til deres eiendom. Tiltaket ligger i LNF- Landbruk natur og friluftsområde. Det fremkommer ikke i Deres søknad særlige grunner som tilsier att det kan gies dispensasjon fra arealplan etter plan- og bygningsloven 7. Jordlovens avslag etter 12 sier : Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det skal òg takast omsyn til godkjende planer som ligg føre for arealbruken etter plan- og bygningslova og omsynet til kulturlandskapet. Her er det lagt vekt på at arealplan nylig er revidert og en dispensasjon vil virke uheldig da den vil kunne legge føringer for lignende saker i fremtiden. Vedtaket blir i brev av påklaget. Klagen er framsatt av avd. Asbjørn E Krantz som nå representerer Aronsen. Klagen er mottatt innenfor fristen. Klager anfører at avslaget er preget av både uriktige faktum så vel som uriktig rettsanvendelse. I tillegg er begrunnelsen så vidt kortfattet og mangelfull at det er grunn til å gå ut fra at det kan foreligge både innholdsmangler så vel som tilblivelsesmangler ved dette avslaget. Klager anfører videre at det foreligger særlige grunner for dispensasjon. Klager mener at det er lagt for stor vekt på bestemmelsene i arealplanen. Å bruke dette som grunngiving for å nekte deling ihht jordlovens 12 synes klager er noe snevert. Klager viser til at det sentrale element ved vurdering av deling er hensynet til en driftsmessig forsvarlig løsning. Klager fremhever at området er ubrukelig til landbruk og ferdsel og etterlyser kommunens vurdering. Videre påpekes det fra klager at saksbehandler ikke har vært på befaring på eiendommen og heller ikke har hatt kontakt med søker. Klager mener at saksbehandler av den grunn ikke hadde god nok kjennskap til eiendommen for å kunne fatte avgjørelse i saken, jfr fvl 17. Klager kan ikke se at presedens i lignende saker er et argument for avslag i denne saken. Klager mener at det foreligger særlige grunner og at jordlovens 12 ikke er til hinder for deling. Klager krever vedtaket av 31.januar oppheves og at delingssøknaden innvilges. I et støttebrev fra advokaten fremkommer det opplysninger om at klageren ikke var kjent med revidering av arealplanen og hans muligheter for å komme med innspill evt klage. Han mener at det har skjedd saksbehandlingsfeil i forbindelse med arbeidet med kommuneplanen og at en derfor ikke kan bruke manglende respons mot planen som grunnlag for å avslå en slik delingssak. Klager framholder at avslagets innhold og begrunnelse ikke er i samsvar med forvaltingslovens 25 Administrasjonens vurderinger: Administrasjonssjefen vil innledningsvis vise til at arealplanen i kommuneplanen ble godkjent av Lyngen kommunestyre i møte 1.juni Arealplanen angir arealdisponeringen i kommunen og er supplert med bestemmelse som uttyper den fastsatte bruken. Disse bestemmelsene har rettsvirkning. I tillegg er det knyttet retningslinjer til

17 planen. Disse er ikke juridisk bindende, men er av veiledende karakter og gir utfyllende holdepunkter for praktiseringen av planen. Klager sine synspunkter vedr saksbehandlingen av kommuneplanens arealdel vil ikke bli nærmere kommentert, da dette ikke vedrører denne klagesaken. 17 Den omsøkte parsellen ligger i et området som i arealplanen er definert som LNF (landbruk-, natur- og friluftsområde). I dette område er det ikke anledning til å føre opp fritidsboliger, men spredt boligbygging kan tillates. Arealplanen er et resultat av en omfattende planprosess hvor avveiing mellom utbyggingsinteresser og ulike verneinteresser har stått sentralt. I dette området er det viktige jordbruksområder og det siteres fra saken om arealplanen, jfr K-sak 32/05 (generelt om jordbruksområder): Det er også gjort en god kartlegging av viktige områder for landbruksdrift. I disse områdene er det viktig at områdene ikke stykkes unødvendig opp med enkeltfradelinger. I disse områdene tillates lite fritidshus. I ett område like i nærheten kan det tillates et vist antall hytter i et LNF-område. Arealplanen i kommuneplanen ble godkjent sommeren 2005 etter en lang og omfattende prosess. Det er derfor lite tilrådelig/ønskelig med dispensasjonssaker, men hver enkelt søknad skal behandles individuelt i hht lovens bestemmelser. Plan og bygningslovens 7 gir anledning å dispensere fra arealplanen dersom særlige grunner taler for det. Hensynet bak arealdisponeringen i den aktuelle plan må avveies mot de grunner søker/klager angir for at det bør innvilges dispensasjon. I denne klagesaken har søker fremholdt at parsellen er ubrukelig til jordbruksformål, verken til dyrking eller til beite. Parsellen er igjengrodd. Klager mener derfor parsellen må kunne benyttes til andre formål. Kommunens landbruksfaglige saksbehandlere har vurdert søknaden i hht jordlovens 12. Vilkårene for å gi delingssamtykke, er enten at samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller at deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastningen eiendommene kan gi. Søker har ikke krav på delingsamtykke selv om ett av lovens to vilkår er oppfylt. Det må fortas en vurdering hvor det bla skal tas hensyn til om deling vil føre til drifts- eller miljømessig ulemper for landbruket i området, godkjente planer som foreligger for arealbruken etter plan- og bygningsloven og hensynet til kulturlandskapet. Den aktuelle parsellen ligger i et aktivt jordbruksområde. Det er gård i drift, dyrka mark og beiteareal like i nærheten. Utmarka vil heller ikke være lett tilgjengelig for rekreasjon. Erfaringsmessig kan det være konfliktfylt med fritidsbebyggelse og jordbruk. Selv om dagens kjøpere er innforstått med denne situasjonen, er en fritidsbolig lett/fritt omsettelig. De viser videre til bestemmelsene nedfelt i arealplane og bruken av det aktuelle området. Med bakgrunn i disse vurderingene ble søknaden ikke anbefalt av de lokale landbruksmyndighetene. Klager hevder også at saken er dårlig forberedt før den ble lagt frem til behandling, da saksbehandler ikke har vært på befaring. Administrasjonssjefen viser til at Lyngen kommune nå har et meget godt kartverk, foto/bilder og dokumentasjon av kommunen. Sammenholdt med lokal kunnskap, har en mer enn nok kunnskap for å kunne behandle saken. Administrasjonssjefen kan ikke se at det er fremkommet nye opplysninger gjennom klagebehandlingen og anbefaler at vedtaket opprettholdes. Administrasjonssjefen vil avslutningsvis gjøre planutvalget oppmerksom på at dersom de har en annen oppfatning av klagen (positiv), må klagen sendes til sektormyndighetene til uttalelse før de endelig kan behandle dispensasjonssaken.

18 18 Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Lyngen formannskap opprettholder administrativt vedtak av Søknaden om deling av ett mål til hytte avslås etter jordlovens 12 og plan- og bygningslovens 93. Det foreligger ikke vilkår for å innvilge deling til hytteformål. Tiltaket er bl.a ikke av samfunnsmessig interesse og området er i arealplanen avsatt til LNF der hyttebygging ikke er tillatt. Det forligger heller ikke særlige grunner for å innvilge dispensasjon i hht plan og bygningslovens 7. Klagen oversendes Fylkesmannen i Troms for endelig behandling.

19 19 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet /06 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : /16 L42 06/ Rolf Ulrik Krag OVERSKRIFT PÅ SAKEN: 124/16 - MELDING OM TILTAK - HYTTE - EDMUND RIBE, KLAGE SÆRLOVSHJEMMEL : Pbl Sakens dokumenter: I 124/16 - MELDING OM TILTAK - HYTTE Edmund Ribe U SVAR ANG. 124/16 - MELDING OM TILTAK - HYTTE Edmund Ribe I ANKE PÅ AVSLAG ANG. GNR. 124/16 - MELDING OM TILTAK Edmund Ribe - HYTTETOMT 113/88 S 124/16 - MELDING OM TILTAK - HYTTE - EDMUND RIBE U SVAR ANG. ANKE PÅ AVSLAG ANG. GNR. 124/16 - MELDING OM TILTAK - HYTTETOMT 113/88 Edmund Ribe Vedlegg: Vedlegg: 1 Kart Saksopplysninger: Klagen ansees å være sendt innen klagefristen er utløpt. I brev datert , innkommet , søker (melder) Edmund Ribe om bygging av fritidshus ved Stortua. Søknaden ble avslått i brev av Avslaget er inntatt: Søknaden om bygging av fritidshus på 124/16, ca 1,7 km n/ø for Rv 91, avslås. Vedtaket begrunnes ut fra følgende: Viser til at det ved ditt besøk i Lyngen kommune, administrasjonen, ble opplyst at et slikt tiltak ville trenge dispensasjon fra gjeldende bestemmelser. Omsøkte ligger i et område som i arealplanen er LNF område. Bestemmelsene er: 2. Landbruks -, natur og friluftsområder

20 20 NB! All tekst under disse områdene skal betraktes som veiledende retningslinjer (ikke bestemmelser) LNF-område uten tillatelse til spredt utbygging I disse områdene er det ikke tillatt med bygge- og anleggsvirksomhet utover det som har direkte tilknytning til stedbunden næring. Dette betyr at det ikke tillates bygging av fritidshus i området. Vedlegget til din søknad er kopi av vedtak i Lyngen bygningsråd og i landbruksnemnda fra 1988 og Vedtak etter jordloven har 3 års gyldighet og er derfor foreldet. Søknaden må derfor behandles på nytt og dette må gjøres etter dagens lovgiving. Bestemmelsene fra arealplanen av er inntatt ovenfor. I brev av klager Edmund Ribe på avslaget. I klagen anfører han at etter at han fikk tillatelsen satte i gang med forlengelse av skogsveien inn til området, veien skal også brukes som adkomst til hytta. Videre sier han at kommunen ikke har gitt han informasjon om varighet av tillatelse. Og mener derfor at bygningsrådets godkjenning fremdeles er gyldig. Landbruksfaglig vurdering. Omsøkte tiltak skal plasseres i utmark. I sak 113/88 ble området klassifisert som middels bonitet, barskog, Søknaden trenger ikke godkjenning etter jord-/skogloven. Vurdering av særlige grunner som taler for dispensasjon. Søker fikk tillatelse til oppføring av fritidsbygg etter jordloven i 1988 og bygningsloven i I sin klage på avslag påberoper han seg at han ikke er informert om at tillatelse til bygging har tidsfrist for igangsetting. Han sier videre at han, etter at han fikk byggetillatelse har bygd om skogsveien, med forlengelse på ca 600 m inn i dette området. Han mener at han har igangsatt arbeidet og at foreldelses fristen ikke kan gjelde. Administrasjonens vurderinger: Området er LNF i arealplanen her skal det ikke tillates spredt utbygging utover det som har direkte tilknytning til stedbunden næring. Dette betyr at for å få tillatelse til omsøkte må det gis dispensasjon, en dispensasjon må ha særlige grunner for å kunne anbefales. En tidligere sak fikk avslag på tillatelse, etter klagesak. Denne saken hadde ikke noen gammel tillatelse. Edmund Ribe viser i sin klage at han i 1989 fikk tillatelse til oppføring av fritidshus, betingelsen var at bygget ble flyttet 50 m nordøstover i forhold til omsøkt. Både jordlovs behandlinga og tillatelsen fra bygningsrådet er foreldet, det er gått 17 år siden tillatelsen ble gitt. I tillegg ble det vedtatt arealdel av kommuneplan i 1994 og 2005

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 15:30. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 15:30. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 15:30 Følgende medlemmer møtte: Johannes Grønvoll Hans Kristian Karlsen Følgende medlemmer

Detaljer

Lyngstunet, møterommet 1.etg

Lyngstunet, møterommet 1.etg Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Dato: 24.11.2005 Tidspunkt: 9:30 Lyngstunet, møterommet 1.etg Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Lyngen kommune, den 24.09.07. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen konsulent-

Lyngen kommune, den 24.09.07. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen konsulent- Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 02.10.07 Tidspunkt: 10:00 Kommunestyresalen, Lyngseidet Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00. Utvalg: Møtested:

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00. Utvalg: Møtested: Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. Formannskapet 06.02.07 26/07 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 12.01.2007 92/10 L33 05/01445 18 Inger Helene Isaksen OVERSKRIFT PÅ

Detaljer

Lyngen kommune, den 31.08.06. Werner Kiil /sign/ ordfører Hans Petter Myrland ass.adm.sjef

Lyngen kommune, den 31.08.06. Werner Kiil /sign/ ordfører Hans Petter Myrland ass.adm.sjef Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 08.09.2006 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00-14:00. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00-14:00. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00-14:00 Følgende medlemmer møtte: Rolf Johansen Fred Skogeng Følgende medlemmer møtte ikke:

Detaljer

Møterom på Uniprawns i Nord-Lenangen

Møterom på Uniprawns i Nord-Lenangen Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 28.03.2007 Tidspunkt: 10:00 Møterom på Uniprawns i Nord-Lenangen Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Innstillingene til sakene 143 og 144 fra Levekårsutvalget deles ut i møtet. Lyngen kommune, den 05.05.06

Innstillingene til sakene 143 og 144 fra Levekårsutvalget deles ut i møtet. Lyngen kommune, den 05.05.06 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 12.05.2006 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Ass.adm.sjef Hans-P. Myrland Steinar Larsen under sak nr. 72.

Følgende fra administrasjonen møtte: Ass.adm.sjef Hans-P. Myrland Steinar Larsen under sak nr. 72. 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: kommunestyresalen Dato: 01.07.2005 Tidspunkt: 13.00-14.30 Følgende medlemmer møtte: Kay Roger Fjellsøy Werner Kiil Følgende medlemmer møtte

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Karl Arvid Brose Almar Livius Simonsen, bare i sak nr. 45/06

Følgende varamedlemmer møtte: Karl Arvid Brose Almar Livius Simonsen, bare i sak nr. 45/06 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 10:00 15:45 Følgende medlemmer møtte: Nils Harald Fjellstad Johannes Grønvoll Sølvi Jensen Werner

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 10:00 15:00. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 10:00 15:00. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgende medlemmer møtte: Anette Holst Hans Karlsen Lene Simonsen Følgende medlemmer

Detaljer

Lyngen kommune, den 21.11.06. Werner Kiil /sign/ ordfører Hans Petter Myrland ass.adm.sjef

Lyngen kommune, den 21.11.06. Werner Kiil /sign/ ordfører Hans Petter Myrland ass.adm.sjef Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 10:00 KOMMUNESTYRESALEN Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

ÅRSBUDSJETT/ØKONOMIPLAN 2008-2011 FOR LYNGEN KOMMUNE. Lyngen kommune, den 16.11.07. Stein Åge Midttun sign. leder Åse Henriksen sekretær

ÅRSBUDSJETT/ØKONOMIPLAN 2008-2011 FOR LYNGEN KOMMUNE. Lyngen kommune, den 16.11.07. Stein Åge Midttun sign. leder Åse Henriksen sekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 23.11.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i kommunens servicekontor.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i kommunens servicekontor. Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet MIT FabLab Polleidet Dato: 01.03.2006 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.11.2007 Tidspunkt: 10:00 15:00

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.11.2007 Tidspunkt: 10:00 15:00 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.11.2007 Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgende medlemmer møtte: Kay Roger Fjellsøy Rolf Johansen, Unntatt i sakene nr.120,

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.12.2005 Tidspunkt: 8:45 MERK TIDSPUNKTET

formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.12.2005 Tidspunkt: 8:45 MERK TIDSPUNKTET Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.12.2005 Tidspunkt: 8:45 MERK TIDSPUNKTET Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00 12:30. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00 12:30. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00 12:30 Følgende medlemmer møtte: Johannes Grønvoll Sølvi Jensen Werner Kiil Følgende medlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage datert 6.5.2013,

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 17.01.2006 Tidspunkt: 10:00-14:30. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 17.01.2006 Tidspunkt: 10:00-14:30. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 17.01.2006 Tidspunkt: 10:00-14:30 Følgende medlemmer møtte: Kay Roger Fjellsøy Werner Kiil Følgende medlemmer møtte

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 18.12.2007 Tidspunkt: 10:00 15:00. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 18.12.2007 Tidspunkt: 10:00 15:00. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 18.12.2007 Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgende medlemmer møtte: Anette Holst Rolf Johansen Werner Kiil Fred Skogeng Følgende

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 02.04.2008 Tidspunkt: 10:00 15:30. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 02.04.2008 Tidspunkt: 10:00 15:30. Følgende medlemmer møtte: Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 02.04.2008 Tidspunkt: 10:00 15:30 Følgende medlemmer møtte: Kay Roger Fjellsøy Werner Kiil Fred Skogeng Følgende medlemmer

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 06.02.2007 Tidspunkt: 10:00 13:30. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 06.02.2007 Tidspunkt: 10:00 13:30. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 06.02.2007 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgende medlemmer møtte: Kay Roger Fjellsøy Hans Kristian Karlsen, unntatt i sak

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.10.2005 Tidspunkt: 10:00 13:30. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.10.2005 Tidspunkt: 10:00 13:30. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.10.2005 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgende medlemmer møtte: Johannes Grønvoll Sølvi Jensen Werner Kiil Følgende medlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Roy Josefsen Yngvar Mikkelsen (møtte ikke) Trond Andreassen

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Roy Josefsen Yngvar Mikkelsen (møtte ikke) Trond Andreassen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring - og miljø Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 28.06.2010 Tid: 14:00 15:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling

Lyngen kommune. Møteinnkalling Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen Råd for folkehelse Møtested: Møterommet i 1.etg på Rådhuset, Lyngseidet Dato: 04.02.2016 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.01.2007 Tidspunkt: 9:30

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.01.2007 Tidspunkt: 9:30 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.01.2007 Tidspunkt: 9:30 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.04.2010 Tid: kl. kl. 08.30. Stine Akselsen, Johnny Myhre, Bård Rasmussen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.04.2010 Tid: kl. kl. 08.30. Stine Akselsen, Johnny Myhre, Bård Rasmussen Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.04.2010 Tid: kl. kl. 08.30 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Johnny Myhre, Bård Rasmussen Forfall: Leif

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse

Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterommet på Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 20.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 24.05.2006 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 24.05.2006 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 24.05.2006 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM GNR 35, BNR 1,5,15 OG GNR 1, BNR 8. Rådmannens innstilling: Formannskapet vedtar med hjemmel i jordloven

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 64-77 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 14:00 17:40 Utvalget var på befaring

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75 Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Leka kommune Møteinnkalling

Leka kommune Møteinnkalling Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 08.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE 09/6040 I KJELL ELIASSEN, DJUPOS, VALNESFJORD - SØKNAD OM FRADELING AV HYTTETOMT AV GNR. 60 BNR. 12 - KLAGE PÅ VEDTAK

FAUSKE KOMMUNE 09/6040 I KJELL ELIASSEN, DJUPOS, VALNESFJORD - SØKNAD OM FRADELING AV HYTTETOMT AV GNR. 60 BNR. 12 - KLAGE PÅ VEDTAK ADMNSTRATVT VEDTAK FAUSKE KOMMUNE 09/6040 Arkiv JouralpostD: sakd: 09/464 Saksbehandler: Paul Erik Aakerli Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget Sak nr.: 062/09 T PLAN- OG UTVKLNGSUTVALG

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

Lyngstunet helse- og omsorgssenter

Lyngstunet helse- og omsorgssenter Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Dato: 18.10.2005 Tidspunkt: 10:00 Lyngstunet helse- og omsorgssenter Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil MEDL LYAP Fred Skogeng MEDL LYHØ

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil MEDL LYAP Fred Skogeng MEDL LYHØ Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 14.10.2010 Tidspunkt: 10:00 16.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 01.04.14. Werner Kiil leder Eva Holm utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 01.04.14. Werner Kiil leder Eva Holm utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Lyngen havfiske & Tursenter, Nord-Lenangen Dato: 09.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Karin Olset MEDL KVAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Karin Olset MEDL KVAP Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 10.05.2011 Tidspunkt: 09:00 10:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jim Magne Harr Hansen Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: kl. kl. 12.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: kl. kl. 12.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: kl. kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Bjørn Pedersen, Stine Akselsen, Jan Holm Hansen, Marte S. Rasmussen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk MØTEPROTOKOLL Utvalg for miljø, teknikk og landbruk Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 23.04.2010 Tid: 09.00-12.30 Til stede på møtet Medlemmer: Knut Ingolf Dragset, Tora Husan, May-Britt Bjerkås, Wenche

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteprotokoll. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 0092/05 05/00389 Unntatt offentlighet SKJENKEBEVILGNING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 0092/05 05/00389 Unntatt offentlighet SKJENKEBEVILGNING Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Målfrid Hansen for Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 10.10.2005 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FASADEENDRING OG TILBYGG TIL HYTTE GNR 108/2 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Lyngen kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 16:00 18:05

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Lyngen kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 16:00 18:05 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 16:00 18:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Line

Detaljer

Personal og arbeidsgiverutvalget Kommunestyresalen, Lyngseidet

Personal og arbeidsgiverutvalget Kommunestyresalen, Lyngseidet 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 15.02.08 Tidspunkt: 09:00 Personal og arbeidsgiverutvalget Kommunestyresalen, Lyngseidet Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Jan Martin

Detaljer

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER Skånland kommune MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Møterom 201 Møtedato: 09.07.2013 Tid: 08:30 Til stede på møtet Medlemmer: Knut Sletten, Helge Nilssen, Laila Benjaminsen, Rønnaug

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anette Holst MEDL LYAP Lene Granli MEDL LYFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anette Holst MEDL LYAP Lene Granli MEDL LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Møterommet 1 etg Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 18.02.2011 Tidspunkt: 10:00 15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, lillesalen Møtedato: 27.08.2012 Tid: 10:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Forum

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Jonas Bertelsen Johnsen Åsta Svendsen Roder Markussen

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Jonas Bertelsen Johnsen Åsta Svendsen Roder Markussen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 15.04.2013 Tid: 08:30- MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring - og miljø Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Trond Andreassen Jonas

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen Steigen kommune Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.09.2009 Tid: Kl. 09:00 MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Til stede på møtet Medlemmer: Agnar Hansen, Magne Vik, Kjersti Gylseth,

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 19.04.2007 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 19.04.2007 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 19.04.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Hans Karlsen Leder LYFRP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Hans Karlsen Leder LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 28.06.2011 Tidspunkt: 09:00 10:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kay Roger

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 05.04.2006 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune, den 04.01.08. Irene Sørensen leder Inger-Helene Brekke Isaksen konsulent

Lyngen kommune, den 04.01.08. Irene Sørensen leder Inger-Helene Brekke Isaksen konsulent Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Møterommet på Lyngstunet Dato: Fredag 11.01.08 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 05.12.2011 Tidspunkt: Umiddelbart etter møtet i PAU Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

FORMANNSKAP 11.02.14 VEDTAK:

FORMANNSKAP 11.02.14 VEDTAK: LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 03.02.2014 Referanse Vår saksbehandler Per Helge Johansen Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 11.02.14 Saknr. Tittel: 03/14 Tor Audun Kvaløy, landbruskeiendommen gnr 14

Detaljer

Saksfremlegg. Søker/eier: Svein Kyrre Karlsen, Nordsiveien 980, 9470 GRATANGEN Erverver: Roger Kristiansen, Marihansstien 20, 8515 NARVIK

Saksfremlegg. Søker/eier: Svein Kyrre Karlsen, Nordsiveien 980, 9470 GRATANGEN Erverver: Roger Kristiansen, Marihansstien 20, 8515 NARVIK GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 14/507 Sakstittel: NY BEHANDLING AV SØKNAD OM FRADELING AV CA 5,5 DAA INNMARKSBEITE OG SKRINN FASTMARK FRA GNR 36 BNR 3 - TILLEGGSAREAL TIL GNR 36 BNR 33 Innstilling:

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.09.2006 Tidspunkt: 10:00 15:00. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.09.2006 Tidspunkt: 10:00 15:00. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.09.2006 Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgende medlemmer møtte: Johannes Grønvoll Sølvi Jensen Følgende medlemmer møtte

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 108/09 09/595 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 10.06.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 108/09 09/595 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 10.06.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 24.06.2009 Tid: Kl 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 01.10.2013 Tid: 09:30

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 01.10.2013 Tid: 09:30 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 01.10.2013 Tid: 09:30 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Haplasts møterom, Furuflaten Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Haplasts møterom, Furuflaten Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Haplasts møterom, Furuflaten Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet i Torsken Møtested: Skjermmøte, Kommunehuset og Medby oppvekstsenter Dato: 31.05.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

FORMANNSKAPET 11.02.14 Saknr. Tittel:

FORMANNSKAPET 11.02.14 Saknr. Tittel: LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 15.01.2014 Referanse Vår saksbehandler Per Helge Johansen Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAPET 11.02.14 Saknr. Tittel: 04/14 Plansak, Tor Audun Kvaløy, landbrukseiendom

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos

Byggesak, kart og oppmåling Namsos Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2012/4682-16 Saksbehandler: Britt Frantzen Saksframlegg Klage på vedtak i Drift 24.10.2012 - vedr. 56/6 Skomsvold, Strandabakken - Søknad om

Detaljer

Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 56/32 KLAGE PÅ VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR

Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 56/32 KLAGE PÅ VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR Arkivsaksnr.: 10/2249-53 Arkivnr.: GNR 56/29-32 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 56/32 KLAGE PÅ VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR Lovhjemmel: Plan og bygningslovens 1-9 og 32-8 Forvaltningslovens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00. Gerd Myklebust Wang

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00. Gerd Myklebust Wang Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Reidar

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 08.01.2015 Møtested: Bjarkøy gamle rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 08:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026 FRADELING AV KÅRBOLIG - KLAGE PÅ VEDTAK GNR 29 BNR 4 Rådmannens innstilling: Modum kommune opprettholder avslag på Frode

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget. Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl. Fredrikstad 28.06.

Saksliste. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget. Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl. Fredrikstad 28.06. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl.. Fredrikstad 28.06.05 Primærnæringsutvalgets møte 30.06.2005 Saksliste PS 05/27 Sandbek gnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 68/11 Arkivsaksnr.: 12/532 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM - GNR 68 BNR 11

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 68/11 Arkivsaksnr.: 12/532 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM - GNR 68 BNR 11 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 68/11 Arkivsaksnr.: 12/532 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM - GNR 68 BNR 11 Rådmannens innstilling: 1. Det gis tillatelse til fradeling av en bebygd parsell

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2010 Tid: Kl. 11.20 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2014 Tid: 10:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

116/5/50 - KLAGE PÅ AVSLAG OM DISPENSASJON RE-OPPFØRING AV UTHUS SKJERVA, KALT TOMT 50

116/5/50 - KLAGE PÅ AVSLAG OM DISPENSASJON RE-OPPFØRING AV UTHUS SKJERVA, KALT TOMT 50 Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 14/2099-11 Arkivnr.: GNR 116/5 Saksbehandler: byggesaksbehandler,

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2015/3626 Dato: 21.10.2015 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehusets møterom 1 Dato: 20.06.2006 Tidspunkt: 15:00 Følgende medlemmer møtte: Rolf Espenes, Lisbeth Hind Tobiassen,

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 01.07.2005 Tidspunkt: 11:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap

MØTEPROTOKOLL. Formannskap Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 16.12.2009 Tid: 09.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 26.06.2009 Tilstede på møtet: Svein H. Tårnes, Jan Olsen, Mona Sørensen, Kjellaug Klemetsen, Mari-Ann Myrvang. Forfall:

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.08.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - JORDLOVSBEHANSDLING GNR/BNR 16/1 I DØNNA. ROLF OLE FORSLAND Rådmannens innstilling: Med hjemmel

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP Fritz Lund MEDL LYFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP Fritz Lund MEDL LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 26.04.2010 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer