Følgende fra administrasjonen møtte: Ass.adm.sjef Hans-P. Myrland Steinar Larsen under sak nr. 72.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Følgende fra administrasjonen møtte: Ass.adm.sjef Hans-P. Myrland Steinar Larsen under sak nr. 72."

Transkript

1 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: Følgende medlemmer møtte: Kay Roger Fjellsøy Werner Kiil Følgende medlemmer møtte ikke: Johannes Grønvoll Hans Kristian Karlsen Følgende varamedlemmer møtte: Lars Tore Larssen Stein Åge Midttun Anette Holst Sølvi Jensen Svein Håkon Sand Reidar Lund Fred Skogeng Følgende fra administrasjonen møtte: Ass.adm.sjef Hans-P. Myrland Steinar Larsen under sak nr. 72. Innkalling og saksliste ble enst. godkjent. Sakene nr. 70,71 og 73 ble behandlet av formannskapet i egenskap av klagenemnd. Lyngen kommune, den Werner Kiil ordfører Hans Petter Myrland ass.adm.sjef

2 2 PS 066/05 DS 058/05 DELEGERTE VEDTAK SVAR ANG. SØKNAD OM NÆRINGS OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET - KIRSTI SOLLID Tilskudd til tynning av 10 daa granfelt, stammekvisting av 10 daa granfelt og avstandsregulering og rydding av 20 daa plantefelt/bjørkefelt innvilges med inntil kr ,- Tiltaket skal gjennomføres ved Tyttebærhaugen på gnr. 93 bnr. 8 og 13. Hjemmelshaver Kirsti Sollid DS 059/05 SVAR ANG. SØKNADSSKJEMA FOR TILSKUDD TIL NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET - SVEIN OLAV BÅRDSEN Tilskudd til tynning av 47 daa granfelt og avstandsregulering og rydding av 33 daa plantefelt innvilges med inntil kr ,- Tiltaket skal gjennomføres ved Stortua på gnr. 124 bnr. 6 og 12. Hjemmelshaver Svein-Olav Bårdsen. DS 060/05 SVAR ANG. SØKNAD FOR TILSKUDD TIL NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET - HERMOD STRAND Tilskudd til tynning av 16 daa granfelt, skjermhogst av 16 daa og utdrift av 50 fkbm i vanskelig terreng innvilges med inntil kr ,- Tiltaket skal gjennomføres ved Boimmatmelen på gnr. 99 bnr. 9. Hjemmelshaver Hermod Strand. DS 061/05 VIRO-TRE AS - SØKNAD OM TILSKUDD

3 3 Viro - Tre AS, 9060 Lyngseidet Investering i soft- og hardware, opplæring, kurs. Tilskudd kr.: ,- 05/924 Næringsutvikling,) Utviklingsprosjekt; Støtte til opplæring, til 25/40 % av prosjektets totalkostnad. DS 062/05 SØKNADER OM TILSKUDD TIL BORING ETTER VANN - KARL ARVID BROSE OG KJELL BÅRDSEN

4 4 Edmund Ribe, 9064 Svensby. Boring etter vann, pumpeanlegg Tilskudd kr.: ,- 05/826 Bosetting Utviklingsprosjekt; til 25 % av prosjektets totalkostnad. DS 063/05 3ESS - ETABLERING I LYNGEN - SØKNAD OM TILSKUDD Konsulentselskapet 3ESS v/ Knut Aril Larsen, Alkeveien 178, 9016 Tromsø Etablering i Lyngen, investering i datamaskiner og utstyr Tilskudd kr.: ,- 05/827 Næringsutvikling) Utviklingsprosjekt

5 5 til 25 % av prosjektets totalkostnad. DS 064/05 SØKNADER OM TILSKUDD TIL BORING ETTER VANN - KARL ARVID BROSE OG KJELL BÅRDSEN Karl Arvid Brose, 9064 Svensby. Boring etter vann, pumpeanlegg Tilskudd kr.: ,- Bosetting Utviklingsprosjekt; til 25 % av prosjektets totalkostnad. DS 065/05 SØKNAD TIL NÆRINGSFONDET - ALFRED E. JOHANSEN AS

6 6 Alfred E. Johansen AS, Lenangsstraumen, 9068 Nord Lenangen. Investering i strekkode leser Tilskudd kr.: ,- 05/782 Bosetting Utviklingsprosjekt; til 25 % av prosjektets totalkostnad. DS 066/05 SØKNADER OM TILSKUDD TIL BORING ETTER VANN - KARL ARVID BROSE OG KJELL BÅRDSEN

7 7 Kjell Bårdsen, 9064 Svensby. Boring, investering i pumpeanlegg Tilskudd kr.: ,- Bosetting Utviklingsprosjekt; til 25 % av prosjektets totalkostnad. DS 067/05 SØKNAD OM TILSKUDD TIL BYGGING AV LANDBRUKSVEI - MELDING OM VEDTAK Tilskudd til bygging av landbruksveg kl 8 og punktutbedring innvilges med inntil kr ,- Før utbetaling skal regnskap framlegges. Tilsagnet er gyldig til Betingelser: Gnr. 119 bnr. 1 hogst av 100 fm 3 virke. Gnr. 119 bnr. 2 hogst av 200 fm 3 virke. Gnr. 119 bnr. 3 hogst av 200 fm 3 virke. Betingelser påløper fra og skal være oppfylt innen 8 år. Årlig hogstkvantum skal meldes inn til kommunen. DS 068/05 SVAR ANG. SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - FAGFORBUNDET LYNGEN Fagforbundet avd. 294, Lyngen v/bevillingsansvarlig Ruben Berntsen f , gis ambulerende skjenkebevilling for øl, vin og brennevin ved arrangementet: Fase III, oppfølging kurs/samling (lukket arrangement for medlemmer) tidspunkt: Fredag og lørdag fra kl til 03.00

8 8 sted: Tindevangen, Sensby Det forutsettes at arrangementet i hht. søknad holdes lukket for allmennheten og har forutgående påmelding. VEDTAK: De delegerte vedtak tatt til orientering. PS 067/05 SØKNAD OM KONSESJON PÅ 110/1 I LYNGEN -ELLEN ELVESTAD Administrasjonssjefens innstilling til I medhold av konsesjonsloven innvilges Ellen Anette Elvestad konsesjon på gnr 110 bnr 1 i Lyngen. Vilkår: Det settes som vilkår at erverver bor på eiendommen gnr 110 bnr 1 sammenhengene minst 5- år til Det settes som vilkår at nabobruk i drift kan få leie jorda på langsiktig kontrakt. Administrasjonssjefens innstilling vedtatt, enst I medhold av konsesjonsloven innvilges Ellen Anette Elvestad konsesjon på gnr 110 bnr 1 i Lyngen. Vilkår: Det settes som vilkår at erverver bor på eiendommen gnr 110 bnr 1 sammenhengene minst 5- år til Det settes som vilkår at nabobruk i drift kan få leie jorda på langsiktig kontrakt. PS 068/05 GNR. 99/12 - SØKNAD OM FRITAK FRA BO OG DRIVEPLIKT - SNEFRID HAUGLI M.FL. Administrasjonssjefens innstilling til I medhold av odelsloven innvilges fritak fra bo plikten i 5- år på gnr 99 bnr 12 i Lyngen. Begrunnelse: Hensynet til søkernes livssituasjon tilsier begrenset fritak fra bo plikt.. Forslag fra Anette Holst: Saken utsettes.

9 9 VEDTAK: Anette Holsts forslag vedtatt mot en stemme Saken utsettes. PS 069/05 GNR. 91/3 - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - ARNE. M. GARFJELL, DISPENSASJON Administrasjonssjefens innstilling til Lyngen kommune gir dispensasjon, etter pbl 7, for fradeling av inntil 2 da tomt til eksisterende bolig og garasje på 91/3. Administrasjonssjefens innstilling vedtatt, enst Lyngen kommune gir dispensasjon, etter pbl 7, for fradeling av inntil 2 da tomt til eksisterende bolig og garasje på 91/3. PS 070/05 KLAGEBEHANDLING MØBELANSKAFFELSER - LYNGSTUNET. Administrasjonssjefens innstilling til Klage fra Kontor Nor AS på innstiling på kontrahering av møbler til Lyngstunet Helse-og Omsorgssenter avvises. Forslag fra Anette Holst: Anbudet tildeles Kontor Nor AS. VEDTAK: Administrasjonssjefens innstilling vedtatt mot en stemme avgitt for Anette Holsts forslag.

10 10 Klage fra Kontor Nor AS på innstiling på kontrahering av møbler til Lyngstunet Helse-og Omsorgssenter avvises. PS 071/05 MIDT - TROMS KONTORSERVICE A/S Administrasjonssjefens innstilling til Klage fra Midt Troms Kontorservice A/S på innstiling og kontrahering av møbler til Lyngstunet Helse-og Omsorgssenter avvises. Administrasjonssjefens innstilling vedtatt, enst Klage fra Midt Troms Kontorservice A/S på innstiling og kontrahering av møbler til Lyngstunet Helse-og Omsorgssenter avvises. PS 072/05 KOMMUNEPLANENS AREALDEL - SLUTTBEHANDLING - KOMMUNESTYRET Administrasjonssjefens innstilling til Kommunestyret egengodkjenner plankart med bestemmelser med følgende tilføyelser:

11 11 Forslag fra ass. Adm. Sjef: Formannskapet tilrår kommunestyret å egengodkjenne det foreliggende plankart slik den foreligger. Kartet blir datert VEDTAK: Forslaget fra ass.adm.sjef. vedtatt, enst. Formannskapet tilrår kommunestyret å egengodkjenne det foreliggende plankart slik den foreligger. Kartet blir datert PS 073/05 KLAGE PÅ VEDTAK OM LEVERANSE AV SENGER TIL LYNGSTUNET - MØLLER VITAL AS. Administrasjonssjefens innstilling til Klage fra Møller Vital AS på innstiling og kontrahering av spesialmøbler til Lyngstunet Helse-og Omsorgssenter avvises. Administrasjonssjefens innstilling vedtatt, enst. Klage fra Møller Vital AS på innstiling og kontrahering av spesialmøbler til Lyngstunet Helse-og Omsorgssenter avvises.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 01.07.2005 Tidspunkt: 11:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00-14:00. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00-14:00. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00-14:00 Følgende medlemmer møtte: Rolf Johansen Fred Skogeng Følgende medlemmer møtte ikke:

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 15:30. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 15:30. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 15:30 Følgende medlemmer møtte: Johannes Grønvoll Hans Kristian Karlsen Følgende medlemmer

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 06.02.2007 Tidspunkt: 10:00 13:30. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 06.02.2007 Tidspunkt: 10:00 13:30. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 06.02.2007 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgende medlemmer møtte: Kay Roger Fjellsøy Hans Kristian Karlsen, unntatt i sak

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Karl Arvid Brose Almar Livius Simonsen, bare i sak nr. 45/06

Følgende varamedlemmer møtte: Karl Arvid Brose Almar Livius Simonsen, bare i sak nr. 45/06 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 10:00 15:45 Følgende medlemmer møtte: Nils Harald Fjellstad Johannes Grønvoll Sølvi Jensen Werner

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00 12:30. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00 12:30. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00 12:30 Følgende medlemmer møtte: Johannes Grønvoll Sølvi Jensen Werner Kiil Følgende medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP Fritz Lund MEDL LYFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP Fritz Lund MEDL LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 26.04.2010 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.10.2005 Tidspunkt: 10:00 13:30. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.10.2005 Tidspunkt: 10:00 13:30. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.10.2005 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgende medlemmer møtte: Johannes Grønvoll Sølvi Jensen Werner Kiil Følgende medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 10:00 13:30

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 10:00 13:30 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil MEDL LYAP Fred Skogeng MEDL LYHØ

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil MEDL LYAP Fred Skogeng MEDL LYHØ Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 14.10.2010 Tidspunkt: 10:00 16.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anette Holst MEDL LYAP Lene Granli MEDL LYFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anette Holst MEDL LYAP Lene Granli MEDL LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Møterommet 1 etg Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 18.02.2011 Tidspunkt: 10:00 15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 23.09.2010 Tidspunkt: 10:00 14:30

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 23.09.2010 Tidspunkt: 10:00 14:30 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 23.09.2010 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.10.2006 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.10.2006 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.10.2006 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lars Tore Larssen Fritz Lund, unntatt sak nr. 53,54 og 55/07 Lene Simonsen, unntatt sak nr. 53,54 og 55/07

Lars Tore Larssen Fritz Lund, unntatt sak nr. 53,54 og 55/07 Lene Simonsen, unntatt sak nr. 53,54 og 55/07 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 20.12.2007 Tidspunkt: 10:00 18.00 Følgende medlemmer møtte: Karl Arvid Brose Tor Petter Christensen, unntatt sak nr.

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 15.05.2007 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 15.05.2007 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 15.05.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ingen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ingen Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 12.06.2015 Tidspunkt: 09:00 15.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hans

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 26.04.2013 Tidspunkt: 10:00 13:30

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 26.04.2013 Tidspunkt: 10:00 13:30 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 26.04.2013 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Lyngen kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 16:00 18:05

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Lyngen kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 16:00 18:05 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 16:00 18:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Line

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 19.04.2007 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 19.04.2007 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 19.04.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kay Roger Fjellsøy Karl Arvid Brose SP Fred Skogeng inhabil i sak 4/15

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kay Roger Fjellsøy Karl Arvid Brose SP Fred Skogeng inhabil i sak 4/15 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg, Rådhuset, Lyngseidet Dato: 29.01.2015 Tidspunkt: 09:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.08.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Frode

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 52-56 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.11.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26 34/2009 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunehuset, Rødberg Dato: 12.03.2009 Tidspunkt: 14:00 20:00 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 33-41 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 09:00 12:15 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

Møteprotokoll. etter behandling av sak 38/15 Cecilie Midttun Sigvaldsen MEDL KL

Møteprotokoll. etter behandling av sak 38/15 Cecilie Midttun Sigvaldsen MEDL KL Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 16.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bente

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer