Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:00-14:00. Følgende medlemmer møtte:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00-14:00. Følgende medlemmer møtte:"

Transkript

1 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:00-14:00 Følgende medlemmer møtte: Rolf Johansen Fred Skogeng Følgende medlemmer møtte ikke: Kay Roger Fjellsøy Werner Kiil Følgende varamedlemmer møtte: Karl Arvid Brose Lars Tore Larssen Følgende fra administrasjonen møtte: Administrasjonssjef Birger Hellan Hans Karlsen Anette Holst Lene Simonsen Sølvi Jensen Reidar Lund Ass.adm.sjef Hans-P. Myrland Innkalling og saksliste ble enst. godkjent. Lyngen kommune, den Hans Karlsen ordfører Hans Petter Myrland ass.adm.sjef

2 2 PS 001/08 DELEGERTE VEDTAK DS 001/08 SVAR ANG. SØKAND OM AMBULERENDE BEVILLING - KVINNEHUSET AS I forbindelse med konsertarrangement fredag den innvilges Kvinnehuset AS v/sissel Stenberg utvidet skjenketid fra kl til kl og utvidelse av skjenkearealet til også å gjelde salen på Furustua (alkohollovens 4-4, 3. ledd og 4-2, 2. ledd). DS 002/08 SVAR PÅ SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING Lyngstuva Sportsklubb v/bevillingsansvarlig Andrè Sigvaldsen f , gis i hht. alkohollovens 4-5 ambulerende skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 (rusbrus, øl og vin) ved arrangementet: VIP-middag tidspunkt: Lørdag fra kl kl sted: Lyngstuva sportsklubb sitt klubbhus. Det forutsettes at arrangementet holdes lukket for allmennheten og har forutgående påmelding. DS 003/08 Vedtak: Søknaden avslås DS 004/08 SVAR ANG. SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK - FRIFLYT 112/283 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - LAILA MORTENSEN OG BJØRN THORSEN - GARASJE Igangsettingstillatelse etter søknad datert x Tillatelse til enkle tiltak etter søknad datert Garasje Hele tiltaket DS 005/08 112/196 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - HYTTE - RUNE BRANDAL

3 3 x Igangsettingstillatelse etter søknad datert Tillatelse til enkle tiltak etter søknad datert Fritidsbolig Godkjenning av prosjekterende og som ansvarlig søker. Tillatelsen gjelder kun godkjenning som prosjekterende og som ansvarlig søker. DS 006/08 74/65 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - ASBJØRN RYGH - ENEBOLIG x Igangsettingstillatelse etter søknad datert Tillatelse til enkle tiltak etter søknad datert Bolig Hele tiltaket DS 007/08 SVAR ANG. GNR. 92/1 - MELDING OM TILTAK - ØYSTEIN FOSSMO Igangsettingstillatelse etter søknad datert x Tillatelse til enkle tiltak etter søknad datert (melding) Redskapshus Hele tiltaket

4 4 DS 008/08 SVAR ANG. 112/253 - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - NILS-STEINAR MORTENSEN Nils Steinar Mortensens søknad om fradeling av to parseller fra gnr. 112 bnr. 253 godkjennes etter plan-,og bygningsloven 93, parsellene deler Havnebrakka i to deler slik at hver av leilighetene får eget bruksnr. DS 009/08 SVAR ANG. 101/6 - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - GUNNAR FAGERBORG Deres søknad om grensejustering der et mindre areal (inntil 500 kvadratmeter) overføres fra 101/8 Gunnar Fagerborg til 101/29 Viggo Fagerborg godkjennes etter plan og bygningsloven 93 og jordloven 12. Deres søknad om nausttomt til Viggo Fagerborg på 101/6 avslåes etter plan og bygningsloven 93 og 63. DS 010/08 SVAR ANG. 111/11 - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - ERNST LEO PEDERSEN Deres søknad om fradeling av våningshuset på eiendommen 111/11- Ernst Pedersengodkjennes etter jordloven 12 og plan og bygningsloven 93, men det settes som betingelse att Deres bolighus gnr. 111 bnr. 46 sammenføyes med gnr. 111 bnr. 11, dette for att landbrukseiendommen skal ha våningshus. Sammenføyningen må gjøres før tomten utmåles. DS 011/08 SVAR ANG. 111/8 - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - ANNHILD PEDERSEN Søknad om fradeling av tomt på 1 da til fritidsformål fra 111/8 avslås. Vedtaket begrunnes ut fra følgende: Omsøkte parsell ligger i LNF-område i vår arealplan, bestemmelsene her er: 2. Landbruks -, natur og friluftsområder NB! All tekst under disse områdene skal betraktes som veiledende retningslinjer (ikke bestemmelser) LNF-område uten tillatelse til spredt utbygging I disse områdene er det ikke tillatt med bygge- og anleggsvirksomhet utover det som har direkte tilknytning til stedbunden næring. Etablering av fritidstomter/bygninger i området er ikke forenelig med landbruksdrift.

5 Vedlegget til søknaden har ikke særlige grunner som gir grunn for nærmere vurderinger av søknaden. Vedtakene i de delegerte sakene tatt til orientering 5 PS 002/08 121/6 - SØKNAD OM BRUKSENDRING FRA BOLIGTOMT TIL HYTTETOMT - HERMOD BRYNILDSEN Administrasjonssjefens innstilling til Det gies tillatelse til bruksendring der gnr. 121 bnr. 6 omklassifiseres fra boligtomt til fritidstomt/hyttetomt. Administrasjonssjefens innstilling vedtatt, enst Det gies tillatelse til bruksendring der gnr. 121 bnr. 6 omklassifiseres fra boligtomt til fritidstomt/hyttetomt. PS 003/08 SØKNAD OM FRITAK AV VERV Administrasjonssjefens innstilling til Saken fremmes uten innstilling. Forslag fra Rolf Johansen: Søknaden imøtekommes. Rolf Johansens forslag vedtatt, enst Søknaden imøtekommes.

6 6 PS 004/08 115/22 - SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV EIENDOM -KLAGE FRA ÅSMUND SIVERTSEN Administrasjonssjefens innstilling til I medhold av konsesjonsloven tilrådes klagen avslått. Begrunnelse: Ervervet sikrer ikke bruksstruktur som reduserer kostnadene og tilpasser driften til å møte endringer i rammebetingelsene for norsk landbruk. Forslag fra Fred Skogeng: Klagen tas etterretning og søknaden om konsesjon innvilges. Fred Skogengs forslag vedtatt med 5 mot 2 stemmer. Klagen tas etterretning og søknaden om konsesjon innvilges. PS 005/08 KLAGE PÅ VEDTAK OM DISPENSAJSON FOR FRADELING AV NAUSTTOMT PÅ GNR 123 BNR 20 I LYNGEN - EVELYN THOMMASEN Administrasjonssjefens innstilling til Lyngen formannskap opprettholder vedtaket i brev av Det er ikke fremkommet nye opplysninger i klagen. Det foreligger ikke særlige grunner for å kunne dispensere fra arealplanen og heller ikke fravike arealplanens krav om utarbeidelse av reguleringsplan, jfr plan og bygningsloven 7 og 93. Forslag fra Fred Skogeng: Klagen tas til etterretning og søknaden imøtekommes. Fred Skogengs forslag vedtatt med 5 mot 2 stemmer.

7 Klagen tas til etterretning og søknaden imøtekommes. 7 PS 006/08 ØKONOMIPLAN ÅRSBUDSJETT 2008 Administrasjonssjefens innstilling til Saken fremmes uten innstilling Administrasjonssjefens orientering tatt til orientering, enst Administrasjonssjefens orientering tatt til orientering, enst PS 007/08 ANTAKELSE AV ANBUD VEDR. UTSKIFTING AV LYSARMATURER VED LENANGEN SKOLE Administrasjonssjefens innstilling til Lyngen kommune antar tilbudet fra Lyngen Elektriske på kr ,- + mva. Dette er armaturer som gir bedre lysstyrke enn tilbudet fra Elektro Sport a/s. Administrasjonssjefens innstilling vedtatt, enst Lyngen kommune antar tilbudet fra Lyngen Elektriske på kr ,- + mva. Dette er armaturer som gir bedre lysstyrke enn tilbudet fra Elektro Sport a/s.

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 06.02.2007 Tidspunkt: 10:00 13:30. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 06.02.2007 Tidspunkt: 10:00 13:30. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 06.02.2007 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgende medlemmer møtte: Kay Roger Fjellsøy Hans Kristian Karlsen, unntatt i sak

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 15:30. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 15:30. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 15:30 Følgende medlemmer møtte: Johannes Grønvoll Hans Kristian Karlsen Følgende medlemmer

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00 12:30. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00 12:30. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00 12:30 Følgende medlemmer møtte: Johannes Grønvoll Sølvi Jensen Werner Kiil Følgende medlemmer

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Karl Arvid Brose Almar Livius Simonsen, bare i sak nr. 45/06

Følgende varamedlemmer møtte: Karl Arvid Brose Almar Livius Simonsen, bare i sak nr. 45/06 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 10:00 15:45 Følgende medlemmer møtte: Nils Harald Fjellstad Johannes Grønvoll Sølvi Jensen Werner

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP Fritz Lund MEDL LYFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP Fritz Lund MEDL LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 26.04.2010 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.10.2005 Tidspunkt: 10:00 13:30. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.10.2005 Tidspunkt: 10:00 13:30. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.10.2005 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgende medlemmer møtte: Johannes Grønvoll Sølvi Jensen Werner Kiil Følgende medlemmer

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 15.05.2007 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 15.05.2007 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 15.05.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anette Holst MEDL LYAP Lene Granli MEDL LYFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anette Holst MEDL LYAP Lene Granli MEDL LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Møterommet 1 etg Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 18.02.2011 Tidspunkt: 10:00 15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Side 1 av 10 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 28.11.2011 Tid: 08:30 Forfall meldes snarest til servicekontoret

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 07.06.2011 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 07.06.2011 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 07.06.2011 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Georg Spernes Magne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 10:00. Utvalg: 3/07

Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 10:00. Utvalg: 3/07 Møteprotokoll 3/07 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen, Frank Hansen, Bjørn D. Johansen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtebok Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 03.12.2013 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 086/13-092/13 Møte nr: 11/2013 Til kl. 15:00 Møtested: Fauske hotell, Toppen TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus : 27.04.2011 Tid: kl. 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Saksfremlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& ... &&& Sett inn saksutredningen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&

Saksfremlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& ... &&& Sett inn saksutredningen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 10/538 Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK VEDR. OMDISPONERING AV BOLIG TIL FRITIDSBOLIG FRA EIENDOMMMEN GNR 60 BNR 85 I GRATANGEN - SAK 44/11 Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 20.10.2009 Tidspunkt: 08:30 Møtested Agder Supply AS Blakstadheia Forfall meldes til sentralbord i Froland kommune,

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 24.10.2006 Tidspunkt: 9:30. Utvalg: Møtested:

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 24.10.2006 Tidspunkt: 9:30. Utvalg: Møtested: Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 24.10.2006 Tidspunkt: 9:30 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 3 TID: 17.03.2005 13:00 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 45 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26-32 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 09:00 17:00 Utvalget hadde befaring

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Arne Ekman Agnes Normann i sak 12/10 Marvin Eliseussen fra kl 12.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Arne Ekman Agnes Normann i sak 12/10 Marvin Eliseussen fra kl 12.00 Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 02.02.2010 Tid: Kl 09.00 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 18.06.

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 18.06. SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 18.06.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Egel Terkelsen Leder

Detaljer