Kakeksi (cachexi), parenteral ernæring og væskebehandling i palliasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kakeksi (cachexi), parenteral ernæring og væskebehandling i palliasjon"

Transkript

1 S.Ottesen-SLB2013 1

2 Kakeksi (cachexi), parenteral ernæring og væskebehandling i palliasjon Stig Ottesen Seksjon lindrende behandling, Avd. for kreftbehandling Ous, Ullevål S.Ottesen-SLB2013 2

3

4 Væske og ernæring normale døgnbehov Vann: ml/kg - ( ml) Energi: kcal/kg - ( kcal) Salter (elektrolytter) Aminosyrer : 1-1,5g/kg Glukose: 3-4 g/kg Fett: 1-1,2 g/kg Andre salter, sporelementer, vitaminer S.Ottesen-SLB2013 4

5 Ernæring ved livets slutt legens valg Enklest er det ofte å fortsette som før, med enteral eller parenteral ernæring til døden inntreffer. Fortsetter man, slipper man å forklare familien (som kanskje klynger seg til håpet) hvorfor det kanskje er riktigst i stoppe. Man slipper vanskelige spørsmål og samtaler. Vanskeligere er det å bruke godt klinisk skjønn, bruke sunn fornuft og forstå når væske og ernæring skader mer enn de gavner. Videre kan det være utfordrende å møte pårørende i noen ganger konfliktfylte samtaler. S.Ottesen-SLB2013 5

6 S.Ottesen-SLB2013 6

7 CACHEXI Norsk: kakeksi kakos: dårlig hexis: tilstand

8 CACHEXI Subjektive symptomer Generelt: redusert fysisk og psykisk velvære, redusert livskvalitet Anorexi - appetittløshet Vekttap (symptomer på under- og feilernæring) tap av muskelmasse, ødemutvikling Asteni utmattelse, kraftløshet (startvansker, lav utholdenhet, fatigue) Kronisk kvalme Forfall av body image

9 CACHEXI Viktig å skille mellom Primær cachexi metabolsk sykdom assosiert med underliggende sykdom, vanligvis irreversibel og Sekundær cachexi evt. reversibel etter korreksjon av årsak (eks. passasjeproblem i GItractus) underernæring Blandingstilstander!

10 Sekundær cachexi Eksempler: Interkurrent tilstand f. eks. som trenger kirurgi, sepsis eller annen alvorlig infeksjon, onkologiske behandlinger kvalme, mukosit osv. sult, underernæring S.Ottesen-SLB

11 S.Ottesen-SLB

12 CACHEXI forekomst 50-85% av pasienter med langtkommet kreft % ved kronisk hjertesvikt 30-60% ved kronisk nyresvikt

13 CACHEXI Cachexi-grad relatert til tumortype Ulike kreftformer har ulik evne til å forårsake cachexi Kreft i spiserør, magesekk og bukspyttkjertel på topp Brystkreft eksempel på kreftform med lite cachexi Grad av vekttap (LBW) er avgjørende for leveutsikter og behandlingseffekt

14 (primær) Sekundær kakeksi S.Ottesen-SLB

15 CACHEXI (primær) Hva kan gjøres? Ernæring, appetittstimulering, eller begge deler?

16 CACHEXI (primær) Effekt av aggressiv ernæring Ingen effekt på kreftpasienters leveutsikter Ingen effekt på kreftpasienters livskvalitet Reduserer ikke cytostatikas giftighet (bivirkninger) Ingen effekt på kirurgiske komplikasjoner eller mortalitet Ingen effekt på body image

17 CACHEXI Så hva skal vi tilby når appetitten er borte? TPN? Sondeernæring? Næringsdrikker? Ønskekost? NB! Bruk ernæringsfysiolog!

18 Konsekvenser av inaktivitet i organer Truls Hauge: Tilføres ikke mage-tarm-kanalen føde, halveres tarmens vekt i løpet av 1 uke. Hvordan står det da til med dens evne til å absorbere/utnytte tilførte næringsemner (og legemidler)? S.Ottesen-SLB

19 CACHEXI og ernæring Å tvinge pasienten til å spise vil heller forverre følelsen av anoreksi, kronisk kvalme og dårlig allmenntilstand Gi rådgivning om kosthold (reduserer angsten for å skulle sulte i hjel) Total Parenteral Ernæring (TPN) ingen fordel fremfor enteral ernæring. Bortsett fra helt spesielle tilfeller har TPN ingen plass i palliativ behandling.

20 CACHEXI Heller spise lite og ofte enn sjelden og mye

21 CACHEXI Måltidenes betydning som sosiale samlingspunkt i en vanskelig tid kan ikke understrekes sterkt nok!!!

22 CACHEXI Appetittstimulering- farmakologiske tiltak

23 CACHEXI Farmakologiske tiltak Glukokortikoider kortvarige leveutsikter (<2-3 mnd.) Gestagener lengre leveutsikter (>3 mnd.) Omega-3-fettsyrer?

24 CACHEXI Kortikosteroidbehandling MEDIKAMENT STARTDOSE VEDLIKEHOLD Prednisolon mg x mg x 1-2 Dexamethason 4 mg x 2 0,5-2 mg x 1-2 (evt. gitt som enkelt dose om formiddagen) Solumedrol 16 mg x mg x 1-2

25 CACHEXI Megestrolacetat (gestagen) Dosering: mg/d Bedret appetitt og subjektivt velvære (positiv doserespons opp til 800 mg) Obs! Tromboembolisme!

26 CACHEXI - behandling Ernæring starte tidlig!!! Omega-3-fettsyrer Fysisk aktivitet S.Ottesen-SLB

27 Hvorfor er det så vanskelig å avslutte livsforlengende behandling? Manglende kunnskap om hvordan livsforlengende behandling virker Livsforlengende behandling virker sjelden livsforlengende! Å slutte å spise og drikke er normalt for døende. Ulystne på å ta de vanskelige samtalene S.Ottesen-SLB

28 Væske - og ernæring til alvorlig syke og døende RETNINGSLINJER FOR BESLUTNINGSTAKING 3 trinn (EAPC 1996) Trinn 1 1. Onkologisk og klinisk situasjon 2. Symptomer 3. Leveutsikter 4. Hydreringstilstand 5. Spontant inntak av væske 6. Mulighet for administrering 7. Omsorgsnivå (behov for spesiell oppfølging under behandlingen) 8. Jevnlig reevaluering (trinn 2 og 3).

29 ved livets slutt - alderdom Anabol Katabol S.Ottesen-SLB

30 S.Ottesen-SLB

31 S.Ottesen-SLB

32 S.Ottesen-SLB

33 S.Ottesen-SLB

34 Aktiv dødshjelp eutanasi En leges intenderte (tilsiktede) drap på en person ved å injisere medikamenter, på personens frivillige og kompetente førespørsel. S.Ottesen-SLB

35 Eutanasi er ikke: Å la være å starte ( withholding ) medisinsk nytteløs behandling Å avslutte ( withdrawing ) medisinsk nytteløs behandling Ikke å starte en potensielt livsforlengende behandling som pasienten motsetter seg (pas.r.l. 4-9). S.Ottesen-SLB

36 Væskebalanse og væskebehandling hos alvorlig syke og døende S.Ottesen-SLB

37 S.Ottesen-SLB

38 S.Ottesen-SLB

39 VÆSKEBEHANDLING TIL DØENDE Opphør av inntak av mat og drikke er fysiologisk hos døende Drypp kan være mer til skade enn til gavn Væskebehandling lindrer ikke tørste Hos døende betyr tørste ingen indikasjon for rehydrering Fokus på munnstell Opphør av teknisk innsats en del av forsoningsprosessen

40 VÆSKEBEHANDLING TIL DØENDE behandlers utfordringer Om å starte eller avstå Er væskebehandling livsforlengende? Pasientens vilje (Pasientrettighetsloven) Pårørende?

41 VÆSKEBEHANDLING VED LIVETS SLUTT Mulighetene for vitenskaplig begrunnete svar er begrenset (evidensbasert ) Kunnskap, klinisk erfaring, sunn fornuft, tverrfaglighet og dialog med pasient og pårørende Ikke uvanlig med uenighet

42 KVINNE 51 ÅR ca. coli cum met - I 51 år gammel kvinne med ca. coli med metastaser til lever, lunge og skjelett og peritoneal karsinomatose. Både hun og hennes datter hadde store problemer med å godta den alvorlige sykdommen. Stadig på hugget om det ikke finnes helbredende evt. alternative behandlingsmuligheter i Norge eller utlandet S.Ottesen-SLB

43 KVINNE 51 ÅR ca. coli cum met - II Hun ønsket etter hvert behandling av en healer, hvilket vi ikke motsatte oss. Gjenværende levetid ble nå estimert til uker til 1-2 måneder Subkutan smertepumpe startet etter at kvalme og oppkast vanskeliggjorde peroral medisinering Tilført intravenøs væske og ernæring S.Ottesen-SLB

44 KVINNE 51 ÅR ca. coli cum met - III Sluttfasen nærmet seg åpenbart Informasjon om at intravenøs ernæring hensiktsløs vanskelig Tørst? diskusjon S.Ottesen-SLB2013 S.Ottesen-ALB

45 KVINNE 51 ÅR Ca. coli cum met - IV 4-5 dager senere vurderte vi det som galt å fortsette med i.v. væske Datteren: Først vil dere sulte mor i hjel, nå vil dere også la henne tørste i hjel Jeg: Nå har vi informert dere godt hvorfor, spørsmålet nå er faktisk om du tror oss eller ikke! S.Ottesen-SLB

46 jeg tror deg ikke! S.Ottesen-SLB

47 KVINNE 51 ÅR Ca. coli cum met - V Vi lot pasienten få 1 liter væske intravenøst daglig etter dette Etter tre dager, da pasienten ble enda svakere og vi vurderte henne som døende, sa datteren: Nå ser jeg at væsketilførsel ikke hjelper mor. Nå kan dere slutte. Pasienten døde to dager senere. S.Ottesen-SLB

48 VANLIGE INDIKASJONER FOR VÆSKEBEHANDLING Akutte væsketap- og elektrolyttforstyrrelser (oppkast, diare osv.) Større, akutte tap av sirkulerende volum (blødning, ascites?) Hyperkalsemi Forvirring, særlig ved polyfarmasi S.Ottesen-SLB

49 SYMPTOMER SOM KAN FORBEDRES AV GOD VÆSKEBALANSE Forvirring (toksiske metabolitter) Myoklonus Liggesår (perifer sirkulasjon) Tørste (?): (akutte versus kroniske tap)

50 S.Ottesen-SLB

51 S.Ottesen-SLB

52 S.Ottesen-SLB

53 SYMPTOMER SOM KAN FORBEDRES VED INNTØRKING Åndenød og hoste (sekretreduksjon) Kvalme og oppkast (redusert GIsekresjon) Ascites Redusert urininkontinens (redusert urinproduksjon) Smerte (minsket peritumoralt ødem) Reduksjon av perifere ødemer Økt velvære (økt endofinproduksjon)

54 Hvor lenge kan man leve med minimal væsketilførsel? Fastende mennesker med lav diurese, og litt væsketilførsel (250 ml/d), kan leve i mange uker. Metabolsk/katabolsk vann: - Oksydering av 1 g protein 0,41 ml vann - Oksydering av 1 g KH 0,72 ml vann - Oksydering av 1 g fett 1,07 ml vann S.Ottesen-SLB

55 Væskebehandling S.Ottesen-SLB

56 Begreper Basalbehov Økt behov (omtales ikke her) TAP a. Normale tap b. Patologiske tap I. Tidligere oppståtte tap II. Pågående tap S.Ottesen-SLB

57 Basalbehov Vann: 30 ml/kg, ml/70 kg Elektrolytter: - Na: 1 mmol/kg/d = 0,5 l NaCl 0,9% - K: 0,75 mmol/kg/d - Ca, Mg, P Sukker: 3-4 g karbohydrat/kg/d = g/70kg. (Glukose 5% = 50 mg/ml = mg/l = 50 g/l) S.Ottesen-SLB

58 Basalbehov Basalbehovet skal dekke en persons normale tap Dersom personen ikke kan dekke basalbehovet ved peroral tilførsel, må det dekkes intravenøst Dersom personen har patologiske tap i tillegg til normale tap, må dette erstattes i tillegg til det som gis for å dekke basalbehovet S.Ottesen-SLB

59 TAP Normale tap Urin etter måling av totaldiurese eller summen av timediureser, (oliguri > 500 ml urin/døgn). Perspiratio insensibilis: ml/d = fuktigheten i pusten, svetting. Obs! Perspiratio øker ved feber 10% for hver grad C over 37 grader C Avføring: ca. 150 ml/d S.Ottesen-SLB

60 TAP Patologiske tap TIDLIGERE OPPSTÅTTE PATOLOGISKE TAP: Oppkast, diare, ascites, pleuravæske, blodtap, tap fra dren, sårsekresjon etc. S.Ottesen-SLB

61 TAP Patologiske tap PÅGÅENDE PATOLOGISKE TAP Se tidligere oppståtte patologiske tap S.Ottesen-SLB

62 Behandling Isotone væsker: NaCl 9 mg/ml = 0,9% = fys. saltvann Ringer acetat Glucose 5% Blodprodukter inkl. plasma, albumin, hydroksy-etyl-stivelse (Hyper HAES, Voluven, Venofundin) Evt erstatte blodtap med Ringer acetat i forholdet 1: 3 S.Ottesen-SLB

63 Behandling - regnskap Basalbehov + Beregning av væsketilførsel kommende døgn: evt. udekkete tidligere oppståtte patologiske tap (evt. halvkorrigere/døgn) Dekke pågående tap S.Ottesen-SLB

64 Behandling regnskap - eksempel Utgangspunkt i forrige døgns normale tap ( basalbehovet ): diurese 1500 ml, perspiratio 700 ml, avføring 150 ml = 2350 ml. Tidligere oppståtte patologiske tap, eks ml oppkast de siste to dagene halvkorr. = 2000 ml Pågående patologiske tap, eks. oppkast/diare etc. måle, eks ml dette døgn S.Ottesen-SLB

65 Behandling regnskap eksempel væskeprogram for kommende døgn ml = 5850 ml Kan gis som 2000 ml Glukose 5% + NaCl 0,9% (evt. Ringer acetat) 3700 ml Vurdere tilsetting av ulike elektrolytter til infusjonsløsningene, for eksempel kalium, magnesium etc. Vurdere blodprodukter hvis relevant Obs! hele tiden riktig faglig/etisk balanse S.Ottesen-SLB

Kartlegging av plagsomme symptomer hos kreftpasienter

Kartlegging av plagsomme symptomer hos kreftpasienter Palliativ enhet Kartlegging av plagsomme symptomer hos kreftpasienter Bruk av ESAS og andre kartleggingsredskap Forord Lindring av plagsomme symptomer står sentralt i palliativ behandling. Kartlegging

Detaljer

Kreft og Lindring - Stjørdal kommune INNLEDNING

Kreft og Lindring - Stjørdal kommune INNLEDNING INNLEDNING Prosjektet Kreft og Lindring kom i gang som følge av at Stjørdal kommune ble Nord -Trøndelags undervisningshjemmetjeneste i 2010. Arbeidet med prosjektet startet i oktober 2010 med varighet

Detaljer

Morfin og kreft. Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende.

Morfin og kreft. Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende. Morfin og kreft Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende. Innhold 3 Innledning 4 Kreftsmerter 6 Om smerter og smertebehandling 15 Generelt om morfin i smertebehandlingen 22 Praktisk gjennomføring

Detaljer

Håndbok i lindrende behandling

Håndbok i lindrende behandling Håndbok i lindrende behandling 2012 Aldri skade, av og til helbrede, ofte lindre, alltid trøste! Hippokrates Lindring i nord Kompetansesenter for lindrende behandling / Váidudandivššu gealboguovddáš Håndbok

Detaljer

Hva kjennetegner terminalfasen?

Hva kjennetegner terminalfasen? Hva kjennetegner terminalfasen? (Med fokus på kreftpasienter) Foredrag 15.02.2010 ved Overlege Are P. Normann Hospice Lovisenberg, LDS og Seksjon for Lindrende beh. OUS 1 Fra kurasjon til palliasjon En

Detaljer

Morfin og kreft Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende. kreftforeningen.no >

Morfin og kreft Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende. kreftforeningen.no > Morfin og kreft Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende. kreftforeningen.no > 30 Innhold 3 Innledning 6 Kreftsmerter 8 Om smerter og smertebehandling 17 Generelt om morfin i smertebehandlingen

Detaljer

Klinisk ernæring. Hurtigguide. Klinisk ernæring. Klinisk ernæring

Klinisk ernæring. Hurtigguide. Klinisk ernæring. Klinisk ernæring Hurtigguide B. Braun Medical AS 3142 Vestskogen Telefon: 33 35 18 00 Telefax: 33 35 18 90 Officemail.bbmn@bbraun.com www.bbraun.no Innledning Underernæring er hyppig forekommende hos hospitaliserte pasienter.

Detaljer

Vårseminar for barnesykepleiere 23. april 2009 Ernæring til syke barn

Vårseminar for barnesykepleiere 23. april 2009 Ernæring til syke barn Vårseminar for barnesykepleiere 23. april 2009 Ernæring til syke barn Klinisk ernæringsfysiolog Janne Anita Kvammen Barneklinikken Ullevål Oslo Universitetssykehus HF Disposisjon Ernæringsstatus hos syke

Detaljer

Lindring ved livets slutt FOSEN

Lindring ved livets slutt FOSEN Kunnskap Nærhet Trygghet Lindring ved livets slutt FOSEN Retningslinjer Utviklingssenter for hjemmetjenester Sør-Trøndelag BJUGN LEKSVIK RISSA ROAN ÅFJORD ØRLAND INNHOLD Innledning... Formål, utarbeidelse

Detaljer

Når den gamle ikke orker å spise eller drikke etiske utfordringer ved livets slutt. soerbye@diakonhjemmet.no

Når den gamle ikke orker å spise eller drikke etiske utfordringer ved livets slutt. soerbye@diakonhjemmet.no Når den gamle ikke orker å spise eller drikke etiske utfordringer ved livets slutt soerbye@diakonhjemmet.no Næring og ikke smerter er den største etiske utfordringen ved livets slutt i sykehjem! Det at

Detaljer

Kreft og fordøyelsesplager

Kreft og fordøyelsesplager Kreft og fordøyelsesplager Informasjon til helsepersonell kreftforeningen.no > < Forord Innhold 3 Forord 5 Innledning 6 Kvalme og oppkast 16 Dyspepsi 24 Hikke 28 Munntørrhet og andre plager i munn og svelg

Detaljer

Pasientinformasjon Gastric Sleeve

Pasientinformasjon Gastric Sleeve Aleris Sykehus Frederik Stangs gate 11-13, 0264 Oslo www.aleris.no Pasientinformasjon Gastric Sleeve Helse og omsorg hele livet Innhold: 1 Aleris Overvektsklinikk 4 2 Vårt tilbud 5 3 Fedme et alvorlig

Detaljer

Pasientinformasjon Gastric Bypass

Pasientinformasjon Gastric Bypass Aleris Sykehus Frederik Stangs gate 11-13, 0264 Oslo www.aleris.no Pasientinformasjon Gastric Bypass Helse og omsorg hele livet Innhold: 1 Aleris Overvektsklinikk 4 2 Vårt tilbud 5 3 Fedme et alvorlig

Detaljer

Kosthold ved ulike diagnoser og sykdomstilstander

Kosthold ved ulike diagnoser og sykdomstilstander Kosthold ved ulike diagnoser og sykdomstilstander 14. Dette kapitlet oppsum merer kost- og ernæringsbehandling ved en rekke utvalgte diagnoser og medisinske tilstander. 168Kosthold ved ulike diagnoser

Detaljer

IS-1529. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen

IS-1529. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen IS-1529 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for pallliasjon i kreftomsorgen Utgitt: 08/2012 IS-nummer:

Detaljer

Omsorg og behandling ved livets slutt

Omsorg og behandling ved livets slutt Søbstad helsehus Omsorg og behandling ved livets slutt Ønsket bilde fra istock Trondheim kommune 2013 Innhold OMSORG OG BEHANDLING I LIVETS SLUTTFASE...4 Bakgrunn, standard, forutsetninger og kompetanse,

Detaljer

Standard for omsorg og behandling ved livets slutt

Standard for omsorg og behandling ved livets slutt Standard for omsorg og behandling ved livets slutt 1 Innhold Bakgrunn........................................................................... 3 Standard............................................................................

Detaljer

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring Heftets tittel: Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av

Detaljer

LEUKEMI hos voksne >>> < Fakta om kreft

LEUKEMI hos voksne >>> < Fakta om kreft LEUKEMI hos voksne < Fakta om kreft Målet med dette faktaarket er å gi en kortfattet og generell informasjon til pasienter, pårørende og andre som er berørt av leukemi (blodkreft). Retten til informasjon

Detaljer

Levertransplantasjon. Et informasjonshefte til pasienter og pårørende

Levertransplantasjon. Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Levertransplantasjon Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Dette heftet er laget for deg som er under utredning til, og som skal gjennomgå en levertransplantasjon, og for dine pårørende. Trinn

Detaljer

Håndbok i palliasjon for sykehjem i. Tromsø kommune

Håndbok i palliasjon for sykehjem i. Tromsø kommune Håndbok i palliasjon for sykehjem i Tromsø kommune Foto: Gloria Han 2012 Forord Som tidligere pårørende, er jeg svært glad for denne håndboken. De tre årene jeg vandret i sykehjemskorridorer lærte jeg

Detaljer

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Veileder IS-2091 Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Heftets tittel: Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Utgitt: 04/2009, rev 07/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

God ernæringspraksis Retningslinjer for ernæringsbehandling i Helse Bergen HF

God ernæringspraksis Retningslinjer for ernæringsbehandling i Helse Bergen HF Retningslinjer for ernæringsbehandling i Helse Bergen HF Forord Mat og helse henger nøye sammen. I Helse Bergen har vi utviklet en ernæringsstrategi som vi mener vil være en viktig del av behandlingen.

Detaljer

Overvektssenteret. Senter for sykelig overvekt INFORMASJON TIL DEG SOM ØNSKER OPERASJON FOR SYKELIG OVERVEKT. Aker universitetssykehus HF

Overvektssenteret. Senter for sykelig overvekt INFORMASJON TIL DEG SOM ØNSKER OPERASJON FOR SYKELIG OVERVEKT. Aker universitetssykehus HF INFORMASJON TIL DEG SOM ØNSKER OPERASJON FOR SYKELIG OVERVEKT Overvektssenteret Senter for sykelig overvekt Aker universitetssykehus HF 2 - www.aus.no Innhold Kort om kirurgisk behandling av overvekt....3

Detaljer

ELEKTROLYTTVEILEDER 2. utgave

ELEKTROLYTTVEILEDER 2. utgave ELEKTROLYTTVEILEDER 2. utgave Kiarash Tazmini Elektrolyttveileder Kiarash Tazmini Diakonhjemmet Sykehus 2014 (1. utgave 2011, 5. opplag 2013) 2. utgave, 1. opplag 2014 Omslagsillustrasjon: Kari C. Toverud

Detaljer

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI EN VEILEDER FOR FAMILIER

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI EN VEILEDER FOR FAMILIER DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI EN VEILEDER FOR FAMILIER INNHOLD VIKTIG INFORMASJON 1 1. INNLEDNING 2 2. HVORDAN BRUKE DENNE VEILEDEREN 3 3. DIAGNOSE 7 4. NEVROMUSKULÆR OPPFØLGING bevare

Detaljer

VÆSKE- OG ELEKTROLYTTBEHANDLING FOR BARN

VÆSKE- OG ELEKTROLYTTBEHANDLING FOR BARN VÆSKE- OG ELEKTROLYTTBEHANDLING FOR BARN Baard Ingvaldsen Anestesiavdelingen Ullevål sykehus 2007 2 NYTTIGE NORMALDATA Hos nyfødte utgjør totalt kroppsvann hele 75% av vekten, og ECV utgjør 40% av vekten,

Detaljer

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI. En veileder for familier

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI. En veileder for familier DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI En veileder for familier Designed by r//evolution 01434 606155 Innhold 1 Innledning 04 2 Hvordan bruke denne veilederen 05 3 Diagnose 11 4 Nevromuskulær

Detaljer

Dehydrering og væskebehandling til barn. Inger Marie Drage Overlege Avd. for anestesiologi OUS-Ullevål 2014

Dehydrering og væskebehandling til barn. Inger Marie Drage Overlege Avd. for anestesiologi OUS-Ullevål 2014 Dehydrering og væskebehandling til barn Inger Marie Drage Overlege Avd. for anestesiologi OUS-Ullevål 2014 Kasuistikk Gutt 2,5 år 12kg Ulcerøs colitt, behandlet med Pentasa og Prednisolon, fin form Innlagt

Detaljer

STØTTE. Når spising er et problem for ditt barn

STØTTE. Når spising er et problem for ditt barn STØTTE Når spising er et problem for ditt barn For alle foreldre er det naturlig å ville ta vare på barnet sitt og gi det mat... Fra fødselen av vil det spesielle forholdet mellom foreldre og barn i stor

Detaljer