NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation"

Transkript

1 NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation Hva: STYREREFERAT Når: Torsdag 13. september 2007 Hvor: Ullevål Stadion, møterom 3016 Tilstede: Ikke tilstede: Forbundsstyret: Knut Kvaal Pedersen, Rolf Jensen, Bernt Nilsen, Stein Unsgård, Jan Ingvoldstad og Katrine Grotle. Administrasjonen: Jörgen Sandman (unntatt sak 54/07) og Tine Bjonge Forbundsstyret: Camilla Jacobsen, Ali Nael og Robert Lepsøe Sak nr Beskrivelse Vedtak 50/07 Godkjenning av innkalling og saksliste - Rapport mottatt fra turneringsutvalget, informasjonsutvalget, rekrutteringsutvalget og utdanningsutvalget. - Rapport ikke mottatt fra sportsutvalget, anleggsutvalget og markedsutvalget. Innkalling og saksliste er godkjent. Manglede rapporter sendes forbundskontoret snarest. 1 REFERATER/PROTOKOLLER 51/07 Styremøte 25. mai Referat sendt ut på e-post og godkjent på styreforum. Vedtak styreforum juni 2007 Styrereferat fra styremøte 25. mai 2007 er godkjent. 2 STYRE/ADMINISTRASJON/ORGANISASJON 52/07 Nytt fra NIF og Idrettens Hus - Tine orienterte om siste GS-forum. Uro i organisasjoen. - Rolf orienterte fra NIF-møte for presidenter v/idrettsstyret. Bekreftet uroen i organisasjonen. 53/07 Møteplan høsten Enighet om et styreseminar over 2 dager før jul, for eksempel på Stena Saga. 54/07 Ansatte - Forslag om å tilby Jörgen Sandman fast stilling i NB - Gensek gikk i gjennom de økonomiske konsekvensene ved å øke fra 1-2 fast ansatte. - Grundig diskusjon. 55/07 Langtidsplan - Ref. Sak 35/07, vedtak: Alle fagutvalg utarbeider arbeidsplan for sitt fagområde for resten av tingperioden. Frist innsending til forbundskontoret 15. juni. - Ingen arbeidsplaner mottatt. - Tema for styreseminaret Jörgen Sandman tilbys 80% fast stilling + 20% prosjektstilling i Norges Biljardforbund fom Det forutsettes at han kan tre inn som landslagscoach fra start, i tillegg til å jobbe med utvikling som nå. Alle utvalg lager en ønskeliste over hva de ville gjort, på kort og lengre sikt, hvis økonomi ikke var en begrensing. Sendes forbundskontoret innen 15. oktober. Skal brukes som underlag for videre planarbeid. 56/07 Status medlemsklubber - Sætre Biljardklubb er tatt opp som klubb av NIF. Sætre er dermed automatisk nytt medlem av Norges Biljardforbund - Jæren Biljardklubb er stiftet, men sliter med å bli godkjent av idrettskretsen. Vi mener klubben blir s. 1 av 5

2 motarbeidet og vil følge opp. - Ålesund Biljardklubb er lagt ned og ikke lenger medlem av Norges Biljardforbund - Molde Biljardklubb er lagt ned og er ikke lenger medlem av Norges Biljardforbund. 57/07 Innføring av regionsrepresentanter - Forslag om å gjeninnføre ordningen med regionsrepresentanter. - Regionsrepresentantene vil ha mandat fra forbundet. - Regionsrepresentantene rekrutteres og gis oppgaver etter behov. - Regionsrepresentantene rapporterer til gensek. - Forslag om å oppnevne Ine Helvik som regionsrepresentant for Region Sør. Hun har i praksis allerede fungert som dette i lengre tid. Ordningen med regionsrepresentanter gjeninnføres som beskrevet. Ine Helvik (Svithun BK) er oppnevnt som regionsrepresentant for Sør. 58/07 NIF-granskning av antall medlemmer i idretter med mulige kommersielle koblinger. - NIF har varslet en granskning av antall medlemmer i idretter med mulige kommersielle koblinger, herunder biljard. - NB må følge opp aktuelle klubber og veilede dem i klubbdrift, herunder medlemsregister og regnskap. - Sorterer under Klubbstøtteutvalget. 59/07 Forsikring - Gjennom FFA er vi blitt anbefalt å bruke Bafo Forsikringsmeling AS som forsikringsmeglere. - Tilbud om avtale ble lagt frem. - Avgjørelse tas på styreforum. 3 ØKONOMI 60/07 Regnskap Endelig regnskap for 2006, økonomisk beretning og revisjonsberetning ble lagt frem og gjennomgått. - Underskudd for 2006 på kr. - Forbundet har som mål å utvide og å styrke virksomheten og har sett det nødvendig å investere i ytterligere en ansatt. Det var derfor budsjettert med underskudd i en overgangsperiode. Dette var mulig pga god egenkapital. - Underskuddet for 2006 ble dessverre større en det budsjetterte for både 2006 og 2007 til sammen. Dette skyldes sviktende inntekter på Jæren Biljardsenter, samt arrangørklubber som ikke har klart å gjøre opp for seg. - Det er foretatt betydelige innstramninger for 2007 for å veie opp. I tillegg er Biljardsenteret stengt ned og nye rutiner for pengeinnkreving fra arrangørklubbene iverksatt. Regnskapet for 2006 er godkjent. 61/07 Brev fra Fagrevisjon AS - Brev fra Fagrevisjon AS hvor de påpekte for dårlige rutiner for likvidhåndtering og internkontroll i /07 Regnskap Regnskap per ble lagt frem og gjennomgått. s. 2 av 5

3 63/07 Åpne poster per Gjennomgang av åpne poster per Flere klubber og personer har stor og/eller gammel gjeld til forbundet. Det kan virke som om det spekuleres i at utestående ikke gir konsekvenser for den/de det gjelder. Vedtak gjeldende fom : - Spillere med lisens for klubber som har gammel gjeld (mer enn 3 mnd) til Norges Biljardforbund får ikke starte i turneringer arrangert av Norges Biljardforbund og/eller våre medlemsklubber inn til gjeld er gjort opp (registrert innbetalt på konto), eller det er inngått skriftlig avtale om nedbetaling. Startnekten gjelder også all deltagelse i internasjonale turneringer og mesterskap og vil kunne få konsekvenser for uttak til landslag. - Spillere med utestående eliteavgift fra 2006 og tidligere, har fortsatt startnekt til gjeld er gjort opp. - Spillere som av annen grunn har gammel gjeld til forbundet gis mulighet til å gjøre opp for seg innen utgangen av 2007, før eventuelle tiltak som startnekt iverksettes. 64/07 Budsjett Forslag til budsjett for 2008 ble lagt frem og gjennomgått. - Diskusjon uten vedtak. Tas opp igjen på neste møte. 4 MARKED 65/07 NB har per dags dato verken fungerende markedsansvarlig eller fungerende markedsutvalg. Fagområdet ivaretas av administrasjonen alene. Administrasjonen har fullmakt til å representere forbundet i markedssaker. Herunder forhandle frem nye sponsorog samarbeidsavtaler. 66/07 TV Tine informerte om gjennomførte og planlagte TV-turneringer - Nordialog Invitational: 7 sendinger med repriser før sommeren. Gode tilbakemeldinger. - Nordisk Toppturnering 2008: 14 sendinger neste år med de 4 beste herrene og de 2 beste damene fra hvert av de nordiske landene. Jobbes med finansieringen. - Sportsmagasinet SportNorge hver uke med innslag fra mange idretter. Her kan vi bli flinkere til å få inn biljard. (FFA-prosjekt) 67/07 FFA Tine informerte om status på Flerforbundsavtalen (FFA) - Stenaline: Stena Saga var Barnas Båt i høstferien. Forbundets lille demobord var med på alle seilinger og ble flittig brukt. Jörgen seilte tre turer t/r. Han promoterte for biljard, instruerte barn og ga ut brosjyrer. - Prøveprosjekt Sportsmestring : Tre personer i miljøet er plukket ut som prøvekaniner. Kan mulig bli et nyttig verktøy for våre medlemmer på sikt og samtidig attraktivt for sponsorer. Mao mulig fremtidig inntektskilde. s. 3 av 5

4 5 SPORT 68/07 Kort statusrapport v/sportssjef Rolf Jensen: - Ser frem til å få på plass landslagtrener og landslagsgrupper med løpende oppfølging! - EM Ungdom i Willingen. Sebastian Mæhlum, Petter Ødegård, Mats Schjetne og Steffen Wolff deltok for Norge. Rune Glørstad og Øyvind Schjetne var trener og lagleder. Svakere resultater enn forventet. Sebastian var beste norske med 5. plass i Junior VM-kvalik Ungdom i Willingen. Sebastian og Mats deltok uten å nå opp. - EM Snooker i Irland. Hassan Schuja deltok for Norge. Han endte på 6. plass i sin pulje og ble med det uplassert. - EM Veteran. Christian Johannessen, Bjørn Strandhus, Morten Arnesen, Jan Atle Kofoed, Arne Wiese Hansen, Tom Brun og Tor Risan deltok for Norge. Individuelt var det magert utbytte, men i lag ble det bronse ved de fire førstnevnte! 6 - TURNERING 69/07 Kort statusrapport v/turneringsansvarlig Jan Ingvoldstad: - Status turneringssystemet: Systemet driftes nå av utvalgsleder alene. Utvalget skal komme sammen med det første for å evaluere og bli enige om nødvendige forbedringer før neste sesong. - Terminliste 2008: Et foreløpig forslag foreligger. Ligner mye på årets. Vil først bli fullført når det er besluttet hvilke endringer som skal gjøres for neste sesong. - EM 2009: Norge har takket ja til arrangementet og er i forhandlinger med Trondheim som mulig teknisk arrangør. 7 KLUBBSTØTTE/REKRUTTERING 70/07 Kort statusrapport v/klubbstøtteansvarlig Bernt Nilsen: - Det er gjort oppdateringer på hjemmesiden. - NUM er et satsningsområde hvor Jörgen brukes aktivt. - En rekke klubbesøk v/jörgen planlagt. - Har oversatt en del litteratur fra svensk til norsk for bruk i klubbene. 8 UTDANNING 71/07 Kort statusrapport v/utdanningsansvarlig Stein Unsgård: - Det har vært avholdt PAT-tester i Moss, Oslo, Os og Tromsø. - Tungt å få de regionale PAT-instruktørene til å gjøre den jobben de i utgangspunktet påtok seg mot å få utdanningen dekket. - Planer om turneringslederkurs i løpet av høsten. 9 - ANLEGG 72/07 NB har per dags dato verken fungerende anleggsansvarlig eller fungerende anleggsutvalg. Forbundets utfordringer på området ansees som så store nytt forsterket anleggsutvalg må oppnevnes. 73/07 Anleggssituasjonen i Oslo er prekær. Biljardhuset er lagt ned. I tillegg er ElbowRoom s fremtid høyst uviss. Vi kan snart være i den situasjon at flere store klubber står uten spillested, med fare Fungerende anleggsutvalg er oppnevnt ved Rolf Jensen (leder), Knut Kvaal Pedersen og Jan Ingvoldstad. NB skal aktivt bidra for å løse den akutte anleggssituasjonen i Osloregionen. s. 4 av 5

5 for å gå i oppløsning. Og at det på Østlandet ikke vil være et eneste egnet spillested igjen for store turneringer. Dette vil kunne få store konsekvenser for biljardsporten. NB må aktivt bidra til en løsning. 74/07 Jæren Biljardsenter er gjenåpnet og drives videre av Jæren Biljardklubb. NB er helt ute INFORMASJON 75/07 Kort statusrapport ved informasjonsansvarlig Katrine Grotle: - Har ved et tilfelle vært nødt til å fjerne innlegg på det åpne forumet pga personhets. - Spillerprofiler oppdateres fortløpende. Omfattende jobb. - Beklager manglende pressemeldinger ved en rekke anledninger. 6 EVENTUELT Ingen saker Tine Bjonge s. 5 av 5

NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation

NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation Hva: REFERAT FRA STYREMØTE Når: Tirsdag 29. august 2006 kl. 18-23 Hvor: Ullevål Stadion, møterom 3016 Tilstede: Ikke tilstede: Knut Kvaal Pedersen,

Detaljer

NORGES BILJARDFORBUND

NORGES BILJARDFORBUND NORGES BILJARDFORBUND Norwegian Billiard Federation Hva: REFERAT FRA 4. ORDINÆRE STYREMØTE 2011 (SM4/11) Når: Fredag 2. september 2011 kl 10-17 Hvor: Ullevål Stadion, møterom 3016 Hvem: Forfall: Publikum:

Detaljer

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 Internasjonal Biljardskole i Ask (Ask Billiard Scool)

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Dato/tid : 7. og 8. mars 2015 Møteramme : lørdag 11:00 19:00, søndag 09:00 16:00 Sted : Ullevål Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin

Detaljer

NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation

NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation Hva: STYREMØTE 3-2010 Når: Fredag 9.april kl 10.00 16.00 Hvor: Ullevål Stadion, møterom 3016 Hvem: Husk: Norges Biljardforbunds styre Det serveres

Detaljer

BILJARDTING. Toppidrettssenteret 12.-13. juni 2004. Referat

BILJARDTING. Toppidrettssenteret 12.-13. juni 2004. Referat BILJARDTING Toppidrettssenteret 12.-13. juni 2004 Referat Åpning - President Reidar-Rune Larsen åpnet biljardtinget 2004. - Generalsekretær Tine Bjonge ga praktisk informasjon - Tinget ble satt 12. juni

Detaljer

NB Biljardstudio Prosessen fra start til nå

NB Biljardstudio Prosessen fra start til nå NB Biljardstudio Prosessen fra start til nå Vi ønsker med dette å informere om prosessen rundt NB Biljardstudio, fra opprinnelig initiativ/ide, til der vi er i dag. 1. Litt anleggshistorikk fra årtusenskiftet

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013. Saker til behandling: Sak 13/27: Godkjenning av saksliste og innkalling

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013. Saker til behandling: Sak 13/27: Godkjenning av saksliste og innkalling PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013 Tid: 21. august kl. 17.00 Sted: Ullevål stadion, rom rom 2011 og skype Innkalt: Forbundsstyret, vararepresentanter til styret og generalsekretær Tilstede: Kjell Lillestøl,

Detaljer

NORGES BILJARDFORBUND

NORGES BILJARDFORBUND NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation Protokoll styremøte 6 den 13. august 2010 Tilstede: Rolf Jensen, Jan Ingvoldstad, Bjørn Mindrebøe, Knut Kvaal Pedersen, Kjell Lillestøl, Erik Strandhus,

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 20.10.06 Tidspkt.: 18.00 23.00 Sted: Idrettens hus, Ullevål Forfall: Anne Jensrud, Unni Weiseth Saks nr. / Hva saken gjelder / vedtak år 31/06-08

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Tirsdag 7. oktober 2014 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri

Detaljer

ORDINÆRT BILJARDTING. Langtidsplan Langtidsbudsjett

ORDINÆRT BILJARDTING. Langtidsplan Langtidsbudsjett ORDINÆRT BILJARDTING Langtidsplan Langtidsbudsjett Ullevål Stadion, Oslo 16.-17. juni 2012 Langtidsplan (Sak 8, del 1) Langtidsplanen skal være styrende for utviklingen av norsk biljard i årene som kommer.

Detaljer

Referat fra styremøte nr. 8-01

Referat fra styremøte nr. 8-01 Referat fra styremøte nr. 8-01 Dato: 17.08 til 19.08-2001 Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen Møteleder: Jan Aasen Referent: Einar Andreassen Tilstede fra Styret: Jan Aasen (JAa), Arne Thomassen (AT),

Detaljer

NORGES SJAKKFORBUND Styremøte nr 1 05/06 REFERAT

NORGES SJAKKFORBUND Styremøte nr 1 05/06 REFERAT NORGES SJAKKFORBUND Styremøte nr 1 05/06 REFERAT Sted: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Tid: Lørdag 13. august 2005 kl 13.00. Tilstede fra styret: Torstein Bae (president), Jan Sigmund Berglund (visepresident,

Detaljer

TROMSØ ISHOCKEYKLUBB

TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Tromsø Ishockeyklubb TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Dette er et informasjonshefte for alle med tillitsverv i Tromsø Ishockeyklubb (TIK) eller for de som bare ønsker å vite mer om hvordan ting fungerer i klubben:

Detaljer

Hva saken gjelder / vedtak

Hva saken gjelder / vedtak REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 6 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 06. Mars 2011 Tidspkt.: kl. 13.00 kl. 20.00 Sted: Idrettens hus, Oslo, møterom 3016 Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Anders Gogstad, Anne

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP F O R NORGES BANDYFORBUND B U N D S T I N G E ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012-2014 STRATEGI-ARBEIDSPLAN OG BUDSJETT 2014-2017 T FORBUNDSTINGET NBF LØRDAG 6. SEPTEMBER 2014 KL. 1200 UBC ULLEVAAL STADION,

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS UTARBEIDET AV: Juni 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 8 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 8 3. REVISJONSKRITERIER...

Detaljer

HOVEDSTYREMØTE NR. 12 I ARBEIDSPERIODEN 06-08. Dato: 02.03.08 Tidspkt.: kl. 12.00 18.00 Sted: Olavsgaard Hotell

HOVEDSTYREMØTE NR. 12 I ARBEIDSPERIODEN 06-08. Dato: 02.03.08 Tidspkt.: kl. 12.00 18.00 Sted: Olavsgaard Hotell REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 12 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 02.03.08 Tidspkt.: kl. 12.00 18.00 Sted: Olavsgaard Hotell Tilstede: Dalen, Knut Westbye, Anders Gogstad, Unni Weiseth, Anne Jensrud, Harald

Detaljer

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE INNHOLD SAK 1: GODKJENNE FREMMØTTE REPRESENTANTER... 2 SAK 2: GODKJENNE INNKALLINGEN... 2 SAK 3: GODKJENNE SAKSLISTE...

Detaljer

5 NORGES STYRKELØFTFORBUND

5 NORGES STYRKELØFTFORBUND Versjon 5 NORGES STYRKELØFTFORBUND KLUBB OG REGION KOMITEEN Organisasjons håndbok ORGANISASJONSHÅNDBOKA Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 POLICY... 3 1.2 FORMÅLSPARAGRAF... 3 1.3 BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN...

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

Styremøte 10. april 2012

Styremøte 10. april 2012 Styremøte 10. april 2012 Tilstede: Line Orlund, Aud Perly Undheim (per telefon), Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Nancy Sveen var tilstede under sak 5, 8, 9, 10, 12 og 13. Faste poster: A) Godkjenning

Detaljer

Årbok 2012-2014 Med saksliste Forbundstinget 2.- 3. Juni 2012

Årbok 2012-2014 Med saksliste Forbundstinget 2.- 3. Juni 2012 Årbok 2012-2014 Med saksliste Forbundstinget 2.- 3. Juni 2012 Norges Badminton Forbunds årbok 2012 1 INNKALLELSE TIL ORDINÆRT TING Norges Badminton Forbunds Styre innkaller herved representanter for klubber

Detaljer

Årsberetning 2015. Aktivitetsåret 2014 Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb 103. beretningsår

Årsberetning 2015. Aktivitetsåret 2014 Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb 103. beretningsår Årsberetning 2015 Aktivitetsåret 2014 Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb 103. beretningsår Klubben vår er den eneste svømmeklubben i Ålesund etter at Herd la ned sin svømmegruppe i 2013 og vi er størst

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14 Sted: KCO Advokater, Malmskriverveien 4, Sandvika Tid: Tirsdag 11. juni 2013 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget

Detaljer

PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE 10 2013

PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE 10 2013 PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE 10 2013 Møte: Tid: Sted: Innkalles: Frafall: 10/2013 Torsdag 12. desember kl. 19 Møterommet Bjølsenhallen Alle avdelingsledere til infomøte kl. 19, Hovedstyrets medlemmer til hovedstyremøte

Detaljer

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14 Referat fra forbundsstyremøte Mandag 26.08.13 kl. 11.00 17.00 Ullevål stadion, UBC Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Reidun Skretting (RS) Lise L. Mandal (LLM) Lone Bruvold

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer