Protokoll Styremøte nr Norges Orienteringsforbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll Styremøte nr 1 2011 Norges Orienteringsforbund"

Transkript

1 Protokoll Styremøte nr Norges Orienteringsforbund Dato: 14. januar 2011 Sted: Ullevåll stadion Klokken Til stede: Fra styret Fra adm. Elin Sjødin Drange, president Svein Jacobsen, visepresident Bente Landmark, styremedlem Magnhild Forseth, styremedlem Tore Sagvolden, styremedlem Einar Tommelstad. styremedlem Bjørnar Valstad, Generalsekretær

2 Sak 1/2011 Saksliste Presidenten ønsket alle velkommen til første styremøte 2011 Det ble tilført følgende saker på sakslisten: - Forslag til behandling av regnskap VM 2010 inn som ny sak Høring: Godkjenning som miljøfyrtårn. - Saker til Idrettstinget. å godkjenne innkalling og saksliste med tilførsler i fra sak 1/2011 Sak 2/2011 Godkjenning av protokoll Protokoll fra styremøte nr 9/2010 var til godkjenning. å godkjenne protokollen fra styremøte nr 9/2010 Sak 3/2011 NORD møtet 2011 Presidenten gikk igjennom saksliste til NORD møtet. Styret diskuterte særskilt utfordringene knyttet til kvalitet på TV produksjoner for de kommende mesterskap og videreføring av NORT/NOM. Norges representanter til NORD ble bedt om å samarbeide med de øvrige nordiske land for å finne gode løsninger med tanke på å videreføre et TV-konsept i tråd med det som ble presentert fra VM i Trondheim. å gi representanter til NORD fullmakt til å fremme Norges interesser i de ulike sakene som er til behandling. Sak 4/2011 KLM saker til oppfølging (sak 59/2010) Kretsledermøtet ba forbundsstyret utrede nye løpskategorier og løpsavgifter. Saken skal til behandling på kretsledermøtet 2011 og til endelig behandling på forbundstinget Styremedlem Einar Tommelstad informerte om at arbeidet er startet og at det er opprettet et utvalg for å sikre den videre prosess i arbeidet. Utvalget består av : Einar Tommelstad Knut Helland Torgeir Strand Grete Owren Jan Arild Johnsen Bernt O Myrvold Utvalget arbeider etter mandat gitt fra kretsledermøtet. 2

3 å ta informasjonen til orientering. Sak 5/2011 Anskaffelse av Eventor Administrasjonen har fremforhandlet avtale med Sveriges Orienteringsforbund (SOFT) som sikrer Eventor som Norsk Orienterings nye arrangementssystem. Avtaledokumentene er gjennomgått av styret. Investeringskostnaden er foreslått tatt fra Kortstokkfondet som er en avsetting for tiltak som fremmer utvikling av Norsk Orientering. GS ba styremedlem for tekniske spørsmål, Einar Tommelstad (og IT-utvalg) foreta en siste kritisk vurdering av Eventor før endelig signering av avtale. Norge bruker EMIT som brikkesystem og det må gjøres vurdering knyttet til om Eventor håndterer dataoverføring tilfredsstillende. GS ba også om at det opprettes en drifts-, utviklingog kvalitetssikringsmodell for Eventor. Dette for å sikre at Norsk Orientering har nødvendig kompetanse til å kunne håndtere Eventor uavhengig av dagens IT-utvalg og forbundsstyre. å be IT-utvalget foreta en siste kvalitetssikring av Eventor med tanke på integrasjon med EMIT systemet og eventuelt opplæringsbehov i organisasjonen. å be administrasjonen signere fremlagte avtale om Eventor, forutsatt at kvalitetssikringen er gjennomført å dekke investering i Eventor ved hjelp av Kortstokkfondet å be styremedlem Einar Tommelstad og representanter for IT-utvalget lede arbeidet med å innføre Eventor som arrangementssystem i Norsk Orientering. å be IT-utvalget legge frem et forslag til drift-, utvikling- og kvalitetssikringsmodell for å sikre at Norsk Orientering har nødvendig kompetanse til å kunne håndtere Eventor uavhengig av dagens IT-utvalg og styre. Merk også tidligere saksbehandling og vedtak vedrørende IT-system/Eventor. Sak 6/2011 Budsjett 2011 Styret ble presentert forslag til budsjett 2011 Budsjettet har positivt driftsresultat og er innenfor de føringer som ligger i langtidsbudsjett, handlingsplan, styrets prioriteringer, samt vedtak styremøte 9/2010 GS ba styret ta budsjett 2011 (avdelinger og totalresultat) til vedtak og be GS foreta de nødvendige sluttjusteringer innefor denne rammen. 3

4 Sponsorforhandlinger foregår fortsatt og GS mener det må holdes en beredskap for endringer dersom forhandlingene gir annet resultat enn det som er budsjettert. GS har med tanke på å dempe denne risiko redusert sponsormål i budsjettet fra 3-2,5 millioner. å godkjenne budsjett GS gis fullmakt til å justere prosjekter innenfor totalrammen, såfremt budsjettet holdes med positivt driftsresultat. Sak 7/2011 Representasjon 2011 Styret satte opp fordeling av representasjonsoppgaver jan NORD-møtet, Stockholm Elin, Tore, Bjørnar Breddeidrett: Jorunn Teknisk Einar jan NM, HL Ski-orientering Bente feb EM, VM jr Ski-orientering Tore feb NM Ski-orientering 15. april NM Larvik OK Einar mai Idrettstinget Oslo Elin, Einar, Bjørnar 28. mai NM Sprint IK Grane Magnhild jun O-Festivalen Elin aug VM sr, Frankrike Elin, Tore, Bjørnar sep NM Raumar OL Tore 24. sep NM Asker SK Bente/Elin 15. okt NM Fredrikstad Elin å be representantene representere Forbundsstyret. Sak 8/2011 Styremøter 2011 Forbundsstyret fikk følgende forslag til forbundsstyremøter 2011 Dato Møtenr 14. januar Styremøte 1 28.februar Styremøte april Styremøte mai Styremøte august Styremøte september Styremøte 6 (strategi/forberedelse KLM) 24. oktober Styremøte november Storsamlingen, O-Galla, Kretsledermøte 12.desember Styremøte 8 4

5 å avholde forbundsstyremøter i henhold til forslag. Sak 9/2011 Forslag til nye medaljer til NM og Hovedløp Forbundsstyret ble forelagt forslag og prisutkast til nye NM- og Hovedløpsmedaljer i henhold til profilmanual for Norsk Orientering. å godkjenne administrasjonens forslag til nye medaljer. å be administrasjonen fullføre arbeidet slik at medaljene ferdigstilles til første NM i orientering våren Sak 10/2011 VM regnskap Regnskap for VM 2010 er i avslutningsfasen. Forbundsstyret har tidligere varslet at det skal sees på hvordan ekstraordinære kostnader i tilknytning til VM og til TV produksjon spesielt, skal sluttbehandles. GS ba om vedtak om økonomiske sluttbehandling av regnskap VM GS presenterte ulike muligheter for å bistå VM organisasjonen i forhold til ekstraordinære kostnader. Styret diskuterte forslagene og landet på følgende beslutning: å be administrasjonen utføre følgende handlinger for å dekke opp ekstraordinære kostnader i tilknytning til VM Kostnadene tas av særskilt avsetting til prosjektet (VM 2010): 1. Kroner ,- i TV relaterte kostnader dekkes av forbundet. 2. Kroner ,- i ekstraordinære kostnader til presisjonsorientering dekkes av forbundet. 5

6 Sak 11/2011 Orienteringer Det blir gitt informasjon om følgende saker: I. Salgsrapport II. Regnskap 2010 III. Regnskap VM 2010 IV. V. Sponsorstatus VI. Kartmålestokk VM 2011 Orienteringer fra styremedlemmer VII. Voksenopplæringsmidler VIII. Endringer i administrasjonen I Salg og økonomi Idrettsbutikken: Salgsrapport pr desember er vedlagt. Salget har vært bra i år, og resultatet gir et bidrag godt over budsjett. II Regnskap 2011 Regnskap 2011 er vedlagt. Regnskapet viser et foreløpig resultat på 428. Avsetting til VM 2010 er ikke tatt inn. Det er også en del reisekostnader med mer som mangler pr i dag. Følgende større poster er utestående pr : - Løpsavgifter WOC Tour. - Diverse TV og sponsorkostnader i tilknytning til VM 2010 Resultatet vil endres ved justering i prosjekter. En ytterligere gjennomgang er nødvendig før endelig resultat presenteres. III Regnskap VM 2010 Se sak 10 IV Orientering fra styremedlemmer Det ble gitt orientering fra styremedlemmer med særskilt ansvar. V Sponsorstatus Det ble gitt orientering om status i arbeidet med sponsorer. VI Kartmålestokk VM 2011 Styret fanget i høst opp en løperinitiert diskusjoner omkring kartmålestokk og lesbarhet, spesielt med tanke på VM Dette er undersøkt og signalene fra IOF kartutvalg er at lesbarhet på VM kartene er tilfredsstillende og i henhold til norm. Styret diskuterte videre utfordringer knyttet til kartmålestokk generelt og vurderer å bringe opp dette som egen sak. VII Voksenopplæringsmidler 6

7 Administrasjonen har gjennomført et arbeid for å se hvor store midler organisasjonen kan få ved å systematisere søknad om voksenopplæringsmidler. Administrasjonen brukte en ressurs på ca ett ukeverk for å gjøre jobben for ALLE klubber i landet. Pr i dag har vi rapportert ca 350 godkjente tiltak (arrangement). Dette gir for 2010 ca tilbake til klubbene, VM og O-festival holdt utenfor. VIII Endringer i administrasjonen Johanna Ring har sagt opp sin stilling og slutter i orienteringsforbundet 1. februar. Det er iverksatt tiltak for å ta over oppgaver. Det vil i første omgang ikke bli lyst ut ny stilling. Dette vil bli sett i relasjon til sponsorforhandlingene for å sikre riktig kompetanse i forhold til oppgaver knyttet til nye sponsoraktiviteter.. Referent: , Bjørnar Valstad Elin Sjødin Drange Svein Jacobsen Bente Landmark President visepresident styremedlem Magnhild Forseth Einar Tommelstad Tore Sagvolden Styremedlem Styremedlem Styremedlem 7

Protokoll Styremøte nr 5 2012 Norges Orienteringsforbund

Protokoll Styremøte nr 5 2012 Norges Orienteringsforbund Protokoll Styremøte nr 5 2012 Norges Orienteringsforbund Dato: 29. august 2012 Sted: Møterom 4018, Ullevål stadion Til stede: Fra styret Einar Tommelstad, president Anne-Kari Bakkland, visepresident Bente

Detaljer

Protokoll Styremøte nr 1 2014 Norges Orienteringsforbund

Protokoll Styremøte nr 1 2014 Norges Orienteringsforbund Protokoll Styremøte nr 1 2014 Norges Orienteringsforbund Dato: Onsdag 22.01.2014 Sted: Møterom 4061, Ullevål stadion kl 14.00-18.00 Fra styret Einar Tommelstad, president Anne-Kari Bakkland, visepresident

Detaljer

Protokoll Styremøte nr 8 2012 Norges Orienteringsforbund

Protokoll Styremøte nr 8 2012 Norges Orienteringsforbund Protokoll Styremøte nr 8 2012 Norges Orienteringsforbund Dato: 31. oktober 2012 Sted: Møterom 4018, Idrettens hus, Ullevål stadion Til stede: Fra styret Einar Tommelstad, president Dag Kaas, styremedlem

Detaljer

Kretsledermøtet 2008 Norges Orienteringsforbund

Kretsledermøtet 2008 Norges Orienteringsforbund Kretsledermøtet 2008 Norges Orienteringsforbund Protokoll Bergen 14. november Innhold Sak 1 Åpning...3 Sak 2 Opprop og godkjenning av fullmakter...3 Sak 3 Forretningsorden...4 Sak 4 Valg av funksjonærer...4

Detaljer

Forbundstinget 2014. Thon Hotel Oslo Airport. Gardermoen 22.- 23. mars. Norges Orienteringsforbund

Forbundstinget 2014. Thon Hotel Oslo Airport. Gardermoen 22.- 23. mars. Norges Orienteringsforbund Forbundstinget 2014 Thon Hotel Oslo Airport Gardermoen 22.- 23. mars Norges Orienteringsforbund Innhold Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter... 3 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 3 Sak 3 Valg

Detaljer

Gardermoen 22. 23. mars 2014

Gardermoen 22. 23. mars 2014 R ÅRSBERETNING 2012-2013 Forbundstinget 2014 Årsberetning 2012 2013 Gardermoen 22. 23. mars 2014 1 FORBUNDSTINGET 2014 Innholdsfortegnelse 1. NORGES ORIENTERINGSFORBUNDS TILLITSVALGTE 3 2. FASTE OG DELTIDSANSATTE

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15 Sted: Toppidrettssenteret, Oslo Tid: Torsdag 22. januar 2015 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri Barfor (SB),

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 9 2013 ÅR

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 9 2013 ÅR REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 9 2013 ÅR Sted: Ullevål Stadion 5. etasje møterom 5015. Tid: Lørdag 1. juni Kl 14:00-16:15 Neste møte: Lørdag 7. september (Vallhall Rica Helsfyr) DELTAKERE: Styreleder

Detaljer

PROTOKOLL FRA KRETSTINGET 2008 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS

PROTOKOLL FRA KRETSTINGET 2008 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS PROTOKOLL FRA KRETSTINGET 2008 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS TIRSDAG 10. FEBRUAR 2009 KL 1800 20.55 IDRETTENS HUS, Ekeberg Foto: www.opn.no PROTOKOLL FRA KRETSTING AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS 10. FEBRUAR

Detaljer

Forbundstinget 2012. Protokoll

Forbundstinget 2012. Protokoll Forbundstinget 2012 Protokoll Norges Orienteringsforbund Gardermoen 10.-11. mars 2012 Åpning Forbundspresident Elin Sjødin Drange åpnet Norges Orienteringsforbunds 35. ting og ønsket alle delegatene og

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Dato/tid : 7. og 8. mars 2015 Møteramme : lørdag 11:00 19:00, søndag 09:00 16:00 Sted : Ullevål Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål, Oslo Tid: Onsdag 4. mars 2015 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri Barfod (SB),

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 06 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 06 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 06 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål, Oslo Tid: Tirsdag 3. februar 2015 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri Barfor

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 02 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 02 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 02 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 18.08.06 Tidspkt.: 15.00 22.30 Sted: Quality Hotel Olavsgaard Tilstede: Morten Andresen, Knut Westbye, Harald Bråthen, Unni Weiseth, Anders Gogstad,

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Tirsdag 7. oktober 2014 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.12 kl. 10.00 18.00 Ullevål stadion, rom 2011

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.12 kl. 10.00 18.00 Ullevål stadion, rom 2011 Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.12 kl. 10.00 18.00 Ullevål stadion, rom 2011 Tilstede fra styret: Stig Nilssen Veslemøy Viervoll Kristin P. Gilbert Ole Ivar Folstad Reidun Skretting Dag Grindal

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 02 2007-2011 21.-22. juni 2007 Plenumsalen UBC og Radisson SAS Park Sak 08 Godkjennelse av protokoll for Idrettsstyrets møte

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUND

NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU PROTOKOLL STYREMØTE NR 1/2011 Oslo, 12.januar 2011 Tilstede: Fra adm: Øivind Eriksen, Knut Olav

Detaljer

Forbundstinget 2010. Saksliste

Forbundstinget 2010. Saksliste Forbundstinget 2010 Saksliste Norges Orienteringsforbund Trondheim 27.-28. februar 2010 Innhold Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter... 3 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 3 Sak 3 Valg av tingets

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 04 2006/2008

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 04 2006/2008 PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 04 2006/2008 STED: Rica Hotell Gardermoen, Oslo DATO/ÅR: Fredag/lørdag 8.-9. desember 2006 h.h.v. fredag kl. 16:00-18:30 og lørdag kl. 13:00-15:00 (samarbeidsmøte med stilartene

Detaljer

Protokoll. NORGES FLERIDRETTSFORBUND Styremøte nr 02/2011-13. Tirsdag 13. september 2011, Idrettens Hus, Ullevål Stadion

Protokoll. NORGES FLERIDRETTSFORBUND Styremøte nr 02/2011-13. Tirsdag 13. september 2011, Idrettens Hus, Ullevål Stadion Protokoll NORGES FLERIDRETTSFORBUND Styremøte nr 02/2011-13 Tid og sted Til stede Forfall Øvrig delt. Tirsdag 13. september 2011, Idrettens Hus, Ullevål Stadion Hedi Anne Birkeland, president Freddy S.

Detaljer

Referat - Styremøte NBF Rica Gardermoen 13. 14. mars 2010

Referat - Styremøte NBF Rica Gardermoen 13. 14. mars 2010 Referat - Styremøte NBF Rica Gardermoen 13. 14. mars 2010 Sted: Møteleder: Referent: Tilstede: Kopi: Rica Gardermoen Jan Aasen Allan Livgård Jan Aasen (JAa), Per Watz (PW), Inger Hjellemarken (IH), Karl

Detaljer

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 Internasjonal Biljardskole i Ask (Ask Billiard Scool)

Detaljer

Hva saken gjelder / vedtak

Hva saken gjelder / vedtak REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 3 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 10. Oktober 2010 Tidspkt.: kl. 10.00 kl. 17.00 Sted: Oslo Airport Hotel, Gardermoen Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Knut Westbye, Anders

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Ullevål stadion 15.02.07. Referat fra forbundsstyremøte Fredag 26.01.07 kl. 12.00 17.00 Quality hotel, Gardermoen Tilstede fra styret: Stig Nilssen Veslemøy Viervoll Ole Ivar Folstad Ragnhild Mauseth Hilde

Detaljer

NORGES BILJARDFORBUND

NORGES BILJARDFORBUND NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation Hva: STYREMØTE Når: Fredag 11.juni kl 10.00 ca 20.00 Hvor: Ullevål Stadion, møterom 4063 Hvem: Husk: Norges Biljardforbunds styre Det serveres lunsj

Detaljer

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE INNHOLD SAK 1: GODKJENNE FREMMØTTE REPRESENTANTER... 2 SAK 2: GODKJENNE INNKALLINGEN... 2 SAK 3: GODKJENNE SAKSLISTE...

Detaljer

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14 Referat fra forbundsstyremøte Mandag 26.08.13 kl. 11.00 17.00 Ullevål stadion, UBC Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Reidun Skretting (RS) Lise L. Mandal (LLM) Lone Bruvold

Detaljer