NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation"

Transkript

1 NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation Hva: REFERAT FRA STYREMØTE Når: Tirsdag 29. august 2006 kl Hvor: Ullevål Stadion, møterom 3016 Tilstede: Ikke tilstede: Knut Kvaal Pedersen, Svein Allum, Stein Undsgård, Roy Steffensen og Tine Bjonge Bernt Even Nilsen, Katrine Grotle, Ingolf Höns og Ronny Hansen Sak Vedtak 104/06 Godkjenning av innkalling og saksliste - Ønske om mer detaljert saksliste - Forslag om å innføre utvalgsrapport til styret som fast rutine, i god tid før møte Innkallingen godkjent. Utvalgsrapport til styre innføres som fast rutine. Sendes elektronisk til forbundskontoret senest en uke før møte. 1 GODKJENNE REFERAT/PROTOKOLL 105/06 Styremøte 29. mai. - Referat sent ut på e-post og godkjent på styreforum - Restanse gjennomgått Vedtak, styreforum juni 2006 Styrereferatet fra styremøte 30. mai 2006 er godkjent. 2 ØKONOMI 106/06 Regnskap Prosjektregnskap hittil i år ble delt ut og diskutert. - Det mangler en del, både på inntekts- og utgiftssiden. Det gjelder i første rekke områdene turnering og anlegg, samt det siste på sport. Det har av flere grunner ikke vært mulig å få dette med. - Det er likevel overtydelig at det må strammes inn. Prosjektregnskapet godkjent tross store hull. Det iverksettes innstramminger umiddelbart. 3 MARKED 107/06 Sponsorer - Jobber for mulige sponsorer. Vært i positiv kontakt med flere. Jobber videre med saken. - Sportkort. 10 kort produsert (Ine, Line, Iselin, Kurt Anita, Roger, Vegar, Matey, Joakim, Kenneth). To sponsorer dekker deler av utgiftene (Biljardbutikken og Ine s Biljardbutikk). - Mulig ny storsponsor gjennom flerforbundsavtalen. Venter på avklaring. 108/06 TV/Media - TV-opptak av NM 9-ball dekkes av flerforbundsavtalen. Sendes på SportN i opptak påfølgende uke. s. 1 av 5

2 109/06 Regnskap - Inntekter og utgifter under prosjektserie (Marked) gjennomgått. 4 - SPORT 110/06 EM Pool, Ungdom. - Deltagere junior: Abbas Bagerzade, Petter Ødegård, Mats Schjetne og Svein Marius Fiveltun. - Deltagere gutt: Lars Wibe, Daniel Skaatun, Sebastian Mæhlum, Per Henrik Pedersen. - Ledere: Roy Steffensen og Torstein Wik. - Resultater: Skuffende. 9. plass beste plassering. 111/06 EM Snooker - Deltagere: Kurt Maflin, Anita Rizutti og Knut Kvaal Pedersen. - Resultater: Kurt Mafilin tok bronse. Anita ble nr. 5, mens Kvaal ble nr /06 EM Pool, Veteran - Polen sept - Deltagere: Bjørns Strandhus, Jan Kristensen, Tore Løvseth og Tor Risan. 113/06 German Open - Kurt Maflin ble nr 9 i German Open. Slo ut John Higgens. Beste non-proff. 114/06 Landslagssamling Ungdom - Planlegger landslagssamling ungdom oktober. Inntil 16 deltagere. Viktig å satse ungt. Viktig også å satse holdninger. 115/06 EuroTour - Går mye penger på få. - Må prioritere. Kutter ut spons på de tre siste. Informerer om dette på nettet, samt direkte til de berørte. 116/06 VM pool i november - Roger er kvalifisert til VM i november. 117/06 Regnskap - Inntekter og utgifter under prosjektserie (Sport) gjennomgått. 5 - TURNERING 118/06 - Leder av utvalget ikke tilstede. - Rapport ikke mottatt. 119/06 Eliteavgift - 14 av 32 spillere har ikke betalt eliteavgiften. Faktura ble sendt ut høsten Artikkel med betalingsinfo lå i tillegg i front på hjemmesiden i lengre tid. Elitespillere som skylder eliteavgift får ikke starte, verken i NC, NM eller ET! Ved innbetaling etter 1. august må gyldig kvittering medbringes! Ved manglende innbetaling vil eventuelle oppnådde resultater i sesongen slettes. s. 2 av 5

3 120/06 Gjeldende NC-system - Ingen turneringer gjort opp i Usikkert om databasen er à jour. 121/06 Nytt NC-system - Ikke noe gjort. Haster å få systemet på plass! - Utvalgsleder har av personlige årsaker ikke mulighet til å følge opp - Øvrige medlemmer i Turneringsutvalget er: Rune Glørstad, Vegar Kristiansen, Line Kjørsvik, Jan Robert Pedersen, Rolf Jensen og Jan Ingvoldstad. Stein følger opp ajourføringen av databasen og resultater, og skaffer Tine det hun trenger for å kunne fakturere. Ingolf frigis oppgaven med å utforme nytt turneringssystem. Resterende medlemmer i utvalget kalles inn og settes i arbeid. Tine følger opp. 122/06 Regnskap - Inntekter og utgifter i prosjektserie , Turneringer, er ikke à jour. Følges opp. 6 REKRUTTERING/KLUBBSTØTTE 123/06 - Utvalgsleder var ikke tilstede. - Kort rapport mottatt. - Handlingsplan utarbeidet og sendt inn. - Har hatt møte med Jörgen Sandman 124/06 Ny klubb - Brygga Biljardklubb Fredrikstad 125/06 Nedlagte klubber - Biljardklubb1 Romerike - Sandnes Biljardklubb 126/06 Regnskap - Inntekter og utgifter under prosjektserie (Klubbstøtte) gjennomgått. - Hovedsakelig Post 3-midler. Følges opp nøye. 7 - UTDANNING 127/06 - Ønsker å bidra til kursvirksomhet. - Vil følge opp turneringslederopplæringen. - Har jobbet en del med PAT. Et stort satsningsområde for NB. Venter på noen tilbakemeldinger fra Jörgen. - Ønsker å lage en norsk PAT-starter DVD. - Trenerutdanning klubbnivå viktig, ønsker å ta tak i dette. 128/06 Regnskap - Inntekter og utgifter under prosjektserie (Utdanning) ble gjennomgått. - Hovedsakelig Post 3-midler. Følges opp nøye. 8 - ANLEGG 129/06 - Utvalgsleder var ikke tilstede. - Rapport ikke mottatt. s. 3 av 5

4 130/06 Jæren Biljardsenter - Jörgen har som hovedoppgave å følge opp anlegget på Bryne, sammen med utvalgsleder. - Jörgen var på Bryne en uke før sommeren og skal være der hele neste uke (uke 36). - Anlegget hadde sommerstengt og åpnet igjen 1. august. Bra besøk og økende inntekter. - Reklamefolder utarbeidet og klar for distribusjon. 131/06 Regnskap - Førte inntekter og utgifter under prosjektserie (Anlegg) gjennomgått. - Regnskapet er ufullstendig, spesielt på inntektssiden. Jörgen skal ta tak i dette når han er på plass. - Uansett klart at regionanlegget vil gå med stort underskudd dette år. - Hva gjør vi? Videre drift eller nedleggelse? - Forslag om å vurdere anleggets leverett ut fra lønnsomhet fra og med 1. august. - Spist er spist. Vi får ikke noe igjen ved å legge ned. Men erfaringen må tas med videre! Regionanleggets leverett vurderes fortløpende ut fra lønnsomhet fra og med 1. august. Underskuddet fra anleggets første måneder anses som tap. 9 - INFORMASJON 132/06 - Utvalgsleder forhindret fra å møte. - Rapport ikke mottatt 133/06 Pressemeldinger - Vi er blitt bedre, men langt fra bra nok - Forslag om å utarbeide en terminliste for utsending av pressemeldinger. Det utarbeides en terminliste for utsending av pressemeldinger. Ansvar Katrine. 134/06 Hjemmesiden - Litt ujevn oppdatering siste tiden. Jobbes med saken. - Også en del gammel informasjon som må ryddes opp i. Katrine og Tine skal møtes og ta tak i dette i fellesskap. 10 HANDLINGSPLAN 135/06 Handlingsplan Kun ett utvalg hadde sendt inn sine planer. - En samlet plan kunne derfor ikke behandles på dette møtet. NBs Handlingsplan behandles på neste styremøte. Alle utvalg lager utkast til innhol for sine områder innen 17. september. Gensek sammenfatter. Tidligere utsendt mal skal benyttes EVENTUELT 136/06 Møteplan (63/06) - Forslag lagt frem og vedtatt - Eventuelle nødvendige endringer må gjøres i god tid Styrets møteplan kommende år - Uke 35, tirsdag 29. august - Uke 42, tirsdag 17. oktober - Uke 48, torsdag 30. november - Uke 4, torsdag 25. januar - Uke 10, onsdag 7. mars - Uke 18, torsdag 3. mai - Uke 24, onsdag 13. juni s. 4 av 5

5 137/06 25-årsjubileum (101/06) - Kvaal og Roy har kontroll. 138/06 Nøkkelkort (103/06) - Alle i styret kan få nøkkelkort til Idrettens Hus på Ullevål. Portrettbilde må sendes elektronisk til forbundskontoret. 139/06 Kontaktinfo utvalg (75/06) - Det mangler fortsatt kontaktinfo for flere utvalg. Må sendes forbundskontoret umiddelbart. 140/06 Mulig samarbeid med NMBF - Invitasjon fra Norges Mosjons- og Bedriftsidrettsforbund om å diskutere et mulig samarbeid. - Tine har vært på et formøte og har takket ja til å diskutere mulighetene videre. - NMBF innkaller til møte. Tine, Jörgen og Roy deltar for NB. Tine Bjonge s. 5 av 5

NORGES BILJARDFORBUND

NORGES BILJARDFORBUND NORGES BILJARDFORBUND Norwegian Billiard Federation Hva: REFERAT FRA 4. ORDINÆRE STYREMØTE 2011 (SM4/11) Når: Fredag 2. september 2011 kl 10-17 Hvor: Ullevål Stadion, møterom 3016 Hvem: Forfall: Publikum:

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013. Saker til behandling: Sak 13/27: Godkjenning av saksliste og innkalling

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013. Saker til behandling: Sak 13/27: Godkjenning av saksliste og innkalling PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013 Tid: 21. august kl. 17.00 Sted: Ullevål stadion, rom rom 2011 og skype Innkalt: Forbundsstyret, vararepresentanter til styret og generalsekretær Tilstede: Kjell Lillestøl,

Detaljer

NORGES BILJARDFORBUND

NORGES BILJARDFORBUND NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation Protokoll styremøte 6 den 13. august 2010 Tilstede: Rolf Jensen, Jan Ingvoldstad, Bjørn Mindrebøe, Knut Kvaal Pedersen, Kjell Lillestøl, Erik Strandhus,

Detaljer

NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation

NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation Hva: STYREMØTE 3-2010 Når: Fredag 9.april kl 10.00 16.00 Hvor: Ullevål Stadion, møterom 3016 Hvem: Husk: Norges Biljardforbunds styre Det serveres

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Dato/tid : 7. og 8. mars 2015 Møteramme : lørdag 11:00 19:00, søndag 09:00 16:00 Sted : Ullevål Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin

Detaljer

NB Biljardstudio Prosessen fra start til nå

NB Biljardstudio Prosessen fra start til nå NB Biljardstudio Prosessen fra start til nå Vi ønsker med dette å informere om prosessen rundt NB Biljardstudio, fra opprinnelig initiativ/ide, til der vi er i dag. 1. Litt anleggshistorikk fra årtusenskiftet

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Mandag 7. oktober 2013 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. Visepresident (til

Detaljer

Hva saken gjelder / vedtak

Hva saken gjelder / vedtak REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 6 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 06. Mars 2011 Tidspkt.: kl. 13.00 kl. 20.00 Sted: Idrettens hus, Oslo, møterom 3016 Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Anders Gogstad, Anne

Detaljer

PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE 10 2013

PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE 10 2013 PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE 10 2013 Møte: Tid: Sted: Innkalles: Frafall: 10/2013 Torsdag 12. desember kl. 19 Møterommet Bjølsenhallen Alle avdelingsledere til infomøte kl. 19, Hovedstyrets medlemmer til hovedstyremøte

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Torsdag 10.feb 2011 kl 18.30 Idrettens hus, 2.etg, Stoa Til stede var: Bjørn Lien, Jonny Antonsen, Kim Stein Johnsen, Odd Olav Reiersen, Magnus Reiersen, Dag Anders Omholt,

Detaljer

Protokoll. NORGES FLERIDRETTSFORBUND Styremøte nr 02/2011-13. Tirsdag 13. september 2011, Idrettens Hus, Ullevål Stadion

Protokoll. NORGES FLERIDRETTSFORBUND Styremøte nr 02/2011-13. Tirsdag 13. september 2011, Idrettens Hus, Ullevål Stadion Protokoll NORGES FLERIDRETTSFORBUND Styremøte nr 02/2011-13 Tid og sted Til stede Forfall Øvrig delt. Tirsdag 13. september 2011, Idrettens Hus, Ullevål Stadion Hedi Anne Birkeland, president Freddy S.

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 13-14

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 13-14 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 13-14 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Mandag 24. mars 2014 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. Visepresident Siri Barfod

Detaljer

Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen 1. varamedlem. MELDT FRAVÆR: Geir Gilje

Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen 1. varamedlem. MELDT FRAVÆR: Geir Gilje Protokoll STYREMØTE I JJ-SEKSJONEN NR. 07 2004/2006 STED: Rica Hotell Gardermoen, Oslo DATO: 27. august 2005, kl. 13-17 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Terje Rød Styremedlem

Detaljer

FORBUNDSSTYREMØTE NR 01/15

FORBUNDSSTYREMØTE NR 01/15 Deltagere Protokollfører Ikke tilstede Sigurd Paulsen (SP) Lars Einar Hollund (LEH) Trond Erik Backe (TEB) Runa Lutnæs (RL) Vegard Thise (VT) Amanda Barsten (AB) Tor Oppegård (TO) Laila Løkkebergøen (LL)

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion Tid: Tirsdag 14. september 2010 Til stede: Forfall: Gunnar Solberg (GS), president Venke de Lange (VL), 2. visepresident Ingar Spigseth

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUND

NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU Oslo 20.01.2012 PROTOKOLL STYREMØTE NR 1/2012 Charlottenberg 13.-14. januar 2012 Tilstede: Fra

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14 Sted: KCO Advokater, Malmskriverveien 4, Sandvika Tid: Tirsdag 11. juni 2013 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident

Detaljer

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 1.1. Kommentarer: 1.1.1. Rugby har ikke mottatt mail med sakspapirer en uke før årsmøte, slik det står at det

Detaljer

Referat nr. 2/2015 KG agility

Referat nr. 2/2015 KG agility Referat nr. 2/ KG agility Tid og sted: Referent: Møteleder: 27.04. kl 20 på Skype Stensrud Stensrud Møtedeltakere Funksjon Tilstede Stensrud Leder Ja Annette Mjøen Ja Gondola Guttormsen Nei Marianne Moe

Detaljer

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 Møtet ble avholdt på Speidersenteret i Marken fra kl 17.30. Møteleder: Øyvind Høvding Tilstede: Øyvind Høvding, Thomas Lundberg, Morten S. Hatlen, Kjetil S. Henriksen,

Detaljer

Styremøte 01/01. Fra administrasjonen stillte Julius Moe og Harald Skjæran. I tillegg møtte Andreas Høistad, driftsleder i NIF IT.

Styremøte 01/01. Fra administrasjonen stillte Julius Moe og Harald Skjæran. I tillegg møtte Andreas Høistad, driftsleder i NIF IT. Styremøte 01/01 19.-21. januar 2001 REFERAT FRA STYREMØTE 19. 21. januar 2001 Til stede: Jan Aasen, Arne Thomassen, Svein Aage Jensen, Gerd Marit Harding, Inger Hjellemarken, Einar Andreassen, Halvor Kalberg,

Detaljer

Møtereferat generalforsamling Tyin Filefjell Turløyper

Møtereferat generalforsamling Tyin Filefjell Turløyper Møtereferat generalforsamling Tyin Filefjell Turløyper Sted Varmestøga, Tyin Filefjell Skisenter Tidspunkt Tirsdag 29. Desember 20101kl 18:00 Styret: Tore Alfstad (TA) Lill Helen Måren (LHM) * Ingolf Søreide

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB TRONDHEIM FRISBEEKLUBB STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2013-2018 Innhold "Veien fra stiftelse til strategi- og handlingsplan"... - 3 - Historikk... - 3 - Ny giv... - 3 - Vedtak av strategiplan for 2013-2018...

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 14.11.08 kl. 09.00 16.30 Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Hilde Thorstensen Rosvold Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild Mauseth

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

Tilbakekall av bevilling Lotteritilsynet Vi er fratatt retten til å være lotteriverdige. Vi har klaget innen fristen.

Tilbakekall av bevilling Lotteritilsynet Vi er fratatt retten til å være lotteriverdige. Vi har klaget innen fristen. Referat styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 19.09.13 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Lea, Klaus, Simen, Nina, Ole, Wenche, Nina 42/13 Innkalling, saksliste Godkjent med presisering

Detaljer