NORGES BILJARDFORBUND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES BILJARDFORBUND"

Transkript

1 NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation Hva: STYREMØTE Når: Fredag 11.juni kl ca Hvor: Ullevål Stadion, møterom 4063 Hvem: Husk: Norges Biljardforbunds styre Det serveres lunsj for møtets deltakere og middag som avslutning. Ved forfall er det styremedlemmenes eget ansvar å innkalle vara Tidspunkt Sak/Møte/år Tema Innstilling Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjennes Godkjenne referat/protokoller Godkjennes Informasjonssaker: 1/5/10 Informasjon fra forbundskontoret 2/5/10 Rutiner for reiseregning/utgiftsrefusjoner 30 minutter 3/5/10 Statusrapport utvalg 4/5/10 Prosjekt Tromsø BK et foregangs prosjekt? Ca 1 time Ca 4-6 timer Diskusjonssaker: 1/5/10 Arbeidsmetodikk perioden /5/10 Utarbeide handlingsplan Ca 2-3 timer Vedtakssak: Valg av web-leverandør Meltwater news og Meltwater Drive Arbeidsmetodikk for perioden Fellesbestemmelser for disiplin og utvalg Mandat for disiplin og utvalg Handlingsplan Turneringssystem Styremøter for 2010 Eventuelle saker Norges Biljardforbund Side nr. 1 Protokoll styremøte 5/10

2 Protokoll styremøte 5 den 11. juni 2010 Tilstede: Rolf Jensen, Jan Ingvoldstad, Kenneth Rognstad, Bjørn Mindrebøe, Knut Kvaal Pedersen, Bjørn Guldbrandsen, Katrine Grotle, Kjell Lillestøl & Geir Andre Dalhus. Jørgen Sandman deltok på begynnelsen av møtet. Meldt forfall: Line Kjørsvik, Ine Helvik og Erik Strandhus 1. Godkjenne innkalling og saksliste Forbundsstyret godkjente innkallingen og sakslisten. Følgende saker ble lagt til på eventuelt: Utviklingskapital til disiplinene - vedtakssak 2. Godkjenne referat og protokoll Det forelå ingen referat/protokoll til godkjenning. 3. Informasjonssaker ble gjennomgått Informasjonssaker: 1/5/10 Informasjon fra forbundskontoret 2/5/10 Rutiner for reiseregning/utgiftsrefusjoner 3/5/10 Statusrapport utvalg 4/5/10 Prosjekt Tromsø BK et foregangs prosjekt? Notater til informasjonssakene: For å tydeliggjøre hvem informasjon gjelder for, vil det være hensiktmessig å føre på hvilken disiplin informasjonen kommer fra/er til for. Sak 1/5/10 Informasjon fra forbundskontoret Jørgen Sandman gikk igjennom sine saker. Sak 2/5/10 Rutiner for reiseregninger/utgiftsrefusjoner Under punkt Reise- og utgiftsskjema ble følgende setning fjernet: Reiseregninger som kommer inn etter dette vil bli foreldet og avvist. Sak 3/5/10 Statusrapport utvalg De operative utvalgene informerer om hva som har skjedd siden sist. Norges Biljardforbund Side nr. 2 Protokoll styremøte 5/10

3 4. Diskusjonssaker ble gjennomgått DISKUSJON 1/5/10: Arbeidsmetodikk perioden På styremøte 2 den 5.mars 2010 presenterte Knut Kvaal Pedersen en modell for organisering av Norges Biljardforbund. Siden dette møtet valgte styret og se videre på organiseringen og har kommet frem til en følgende modell som ble presentert på styremøte 3 den 9.april. Løsningen for antall og hvilke utvalg ble diskutert. Styret kom frem til at følgende utvalg var fornuftig å opprette: Klubbutviklingsutvalg PR- og informasjonsutvalg Anleggsutvalg Sportsutvalg Det å ha et eget finansutvalg ansås ikke som hensiktmessig og at man heller burde heller oppnevne en person til det finansielle ansvaret. Presidentskapet ble tildelt ansvaret for denne oppnevnelsen. Forbundsstyret hadde ingen kommentarer til opprettelsen av disiplinene Pool, Carambole og Snooker. Saken blir tatt opp igjen under vedtakssaker. Norges Biljardforbund Side nr. 3 Protokoll styremøte 5/10

4 DISKUSJON 2/5/10: Utarbeide handlingsplan for periode Snorre Jensen innledet med hvordan prosessen ville bli gjennomført. Etter diskusjon og gjennomgang av prosessen kom forbundsstyret frem til følgende tiltak under hvert satsningsområde med prioritert rekkefølge: 1. Kommunikasjon a. Ny webside b. Klubbmøter c. Ta i bruk moderne kommunikasjonskanaler der vi treffer våre målgrupper innen 2010 d. Sende ut månedlig nyhetsbrev e. Oppdatert kontaktinformasjon om klubber og medlemmer 2. Klubbutvikling a. Utvikle en startepakke som er med på å gi informasjon om klubbdrift og tips til utvikling b. Utnytte kompetanse på tvers av klubbene c. Fritidsklubber 3. Aktivitet 4. Anlegg a. Få til 2 anlegg som er egnet til nasjonale mesterskap for hver gren innen 2012 b. Jobbe for å få 5 anlegg som er klubbends egne lokaler c. Bidra med økonomisk bistand d. Kartlegge klubbenes anleggssituasjon 5. Organisasjonsutvikling Fokusområde aktivitet og organisasjonsutvikling vil bli tatt opp igjen på styremøte 6, der Snorre Jensen vil avslutte arbeidet med prosessen. Norges Biljardforbund Side nr. 4 Protokoll styremøte 5/10

5 Valg av web-leverandør GS utdyper innstillingen som har kommet samt redegjør for en feil i styrepapirene. Etter diskusjonen kommer styret frem til at det en et par spørsmål til som må besvares. I tillegg blir Websiteservices diskvalifisert til å være med videre i prosessen, grunnet det tekniske sikkerhetsaspektet i løsningen de baserte seg på. Følgende spørsmål må bli besvart: Avdekking av hosting spørsmål Driftskostnader Service avtale Forslag til vedtak: Forbundsstyret velger å gå for løsningen som er innstilt av GS. Forslag til nytt vedtak: AU gis fullmakt til å velge leverandør etter at spørsmålene som har kommet fra forbundsstyret er besvart.. Forbundsstyret vedtok å gi AU fullmakt til å velge leverandør etter at spørsmålene som har kommet fra forbundsstyret har blitt besvart. Meltwater news og Meltwater Drive GS utdypet redegjørelsen. Forbundsstyret vedtok enstemmig å ikke gå for løsningen Meltwater Drive og Meltwater News. Arbeidsmetodikk for perioden I henhold til diskusjonssak 1/5/10 har styret kommet frem til en felles arbeidsstruktur frem til Forbundsstyret vedtok Arbeidsmetodikken og strukturen for perioden og opprettelse av følgende utvalg og disipliner: Klubbutviklingsutvalget - Leder Kjell Lillestøl PR- og informasjonsutvalget - Leder Katrine Grotle Anleggsutvalget - Leder Bjørn Mindrebøe Sportsutvalget - Leder Katrine Grotle Pool (disiplin) - Leder Erik Strandhus Carambole (disiplin) - Leder Kjell Lillestøl Norges Biljardforbund Side nr. 5 Protokoll styremøte 5/10

6 Snooker (disiplin) - Leder Knut Kvaal Pedersen Finansansvaret legges over til presidentskapet, som får ansvaret med å delegere denne oppgaven videre ved behov. Protokoll tilførsel: Finansansvaret ble delegert videre til Ine Helvik Fellesbestemmelser for disiplin og utvalg Følgende endringer ble foreslått: Under oppnevnelse: o Fjerne følgende i punkt 3: samt et medlem fra administrasjonen o Stryke punkt 4 Budsjett og møter: o Fjerne følgende i punkt 1: i samråd med forbundets generalsekretær Informasjon og oppfølging: o Legge til følgende i punkt 3: Generalsekretæren og presidentskapet har.. o Legge til et nytt punkt 5: Leder av utvalg/disiplin har rett til å uttale seg på vegne av utvalget/disiplinen Forbundsstyret godkjente Fellesbestemmelser for disiplin og utvalg med endringer Mandat for disiplin og utvalg Vedtaket baserer seg på det man kom frem til under diskusjon 1/5/10 Arbeidsmetodikk perioden Finans ble fjernet fra mandatbeskrivelsen for Finans- og anleggsutvalget. Videre ble følgende setning under punkt 1. Virkeområde og myndighet fjernet: Utvalget skal i tillegg følge opp den finansielle biten ved forbundet. Videre ble følgende lagt til i mandatbeskrivelsen for sportsutvalget under 1. Virkeområde og myndighet: Sportssjefen er den som tar avgjørelsen på hvem som representerer landslaget etter innstilling fra disiplinene. Forbundsstyret vedtok enstemmig mandater for disiplinene og utvalgene med endringer. Handlingsplan Utarbeidelsen av handlingsplanen ble ikke ferdig. Saken tas opp igjen på styremøte 6. Følgende fokusområder mangler: Aktivitet Organisasjonsutvikling Norges Biljardforbund Side nr. 6 Protokoll styremøte 5/10

7 Turneringssystem Forbundsstyret signaliserte at flere leverandører må på banen for å kunne forankre avgjørelsen. Forbundsstyret vedtok å gi AU fullmakt til å vurdere system for turneringsdrift innen for den økonomiske rammen av 8000 Euro. Utviklingskapital til disiplinene Forslag til vedtak: Det settes av kr ,- som utviklingsmidler til hver av disiplinene i tingperioden Forbundsstyret vedtok å sette av kr ,- som utviklingsmidler for hver av disiplinene, carambole, pool og snooker. 1 avholdende 6 for vedtaket Norges Biljardforbund Side nr. 7 Protokoll styremøte 5/10

8 Datoer for styremøter 2010 Forbundsstyret vedtok følgende møteplan for resten av året Møte 6: Dato: 13. August 2010 Sted: Oslo Møte 7: Dato: 01. Oktober 2010 Sted: Sarpsborg Møte 8: Dato: 10. Desember 2010 Sted: Oslo Oslo, Geir Andre Dalhus Generalsekretær Initialer: RJ JI KG BG (vara) KR (vara) Signatur: Initialer: BM KL KKP Signatur: Norges Biljardforbund Side nr. 8 Protokoll styremøte 5/10

NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation

NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation Hva: STYREMØTE 3-2010 Når: Fredag 9.april kl 10.00 16.00 Hvor: Ullevål Stadion, møterom 3016 Hvem: Husk: Norges Biljardforbunds styre Det serveres

Detaljer

NORGES BILJARDFORBUND

NORGES BILJARDFORBUND NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation Protokoll styremøte 6 den 13. august 2010 Tilstede: Rolf Jensen, Jan Ingvoldstad, Bjørn Mindrebøe, Knut Kvaal Pedersen, Kjell Lillestøl, Erik Strandhus,

Detaljer

NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation

NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation Hva: STYREREFERAT Når: Torsdag 13. september 2007 Hvor: Ullevål Stadion, møterom 3016 Tilstede: Ikke tilstede: Forbundsstyret: Knut Kvaal Pedersen,

Detaljer

NORGES BILJARDFORBUND

NORGES BILJARDFORBUND NORGES BILJARDFORBUND Norwegian Billiard Federation Hva: REFERAT FRA 4. ORDINÆRE STYREMØTE 2011 (SM4/11) Når: Fredag 2. september 2011 kl 10-17 Hvor: Ullevål Stadion, møterom 3016 Hvem: Forfall: Publikum:

Detaljer

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 Internasjonal Biljardskole i Ask (Ask Billiard Scool)

Detaljer

NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation

NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation Hva: REFERAT FRA STYREMØTE Når: Tirsdag 29. august 2006 kl. 18-23 Hvor: Ullevål Stadion, møterom 3016 Tilstede: Ikke tilstede: Knut Kvaal Pedersen,

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Dato/tid : 7. og 8. mars 2015 Møteramme : lørdag 11:00 19:00, søndag 09:00 16:00 Sted : Ullevål Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin

Detaljer

NB Biljardstudio Prosessen fra start til nå

NB Biljardstudio Prosessen fra start til nå NB Biljardstudio Prosessen fra start til nå Vi ønsker med dette å informere om prosessen rundt NB Biljardstudio, fra opprinnelig initiativ/ide, til der vi er i dag. 1. Litt anleggshistorikk fra årtusenskiftet

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013. Saker til behandling: Sak 13/27: Godkjenning av saksliste og innkalling

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013. Saker til behandling: Sak 13/27: Godkjenning av saksliste og innkalling PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013 Tid: 21. august kl. 17.00 Sted: Ullevål stadion, rom rom 2011 og skype Innkalt: Forbundsstyret, vararepresentanter til styret og generalsekretær Tilstede: Kjell Lillestøl,

Detaljer

Styremøte 10. april 2012

Styremøte 10. april 2012 Styremøte 10. april 2012 Tilstede: Line Orlund, Aud Perly Undheim (per telefon), Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Nancy Sveen var tilstede under sak 5, 8, 9, 10, 12 og 13. Faste poster: A) Godkjenning

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 08 11-12

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 08 11-12 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 08 11-12 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion Tid: Onsdag 15. februar 2012 Til stede: Forfall: Gunnar Solberg (GS), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident (til kl. 21.10)

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Tirsdag 7. oktober 2014 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri

Detaljer

Tilbakekall av bevilling Lotteritilsynet Vi er fratatt retten til å være lotteriverdige. Vi har klaget innen fristen.

Tilbakekall av bevilling Lotteritilsynet Vi er fratatt retten til å være lotteriverdige. Vi har klaget innen fristen. Referat styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 19.09.13 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Lea, Klaus, Simen, Nina, Ole, Wenche, Nina 42/13 Innkalling, saksliste Godkjent med presisering

Detaljer

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE INNHOLD SAK 1: GODKJENNE FREMMØTTE REPRESENTANTER... 2 SAK 2: GODKJENNE INNKALLINGEN... 2 SAK 3: GODKJENNE SAKSLISTE...

Detaljer

Hva saken gjelder / vedtak

Hva saken gjelder / vedtak REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 3 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 10. Oktober 2010 Tidspkt.: kl. 10.00 kl. 17.00 Sted: Oslo Airport Hotel, Gardermoen Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Knut Westbye, Anders

Detaljer

Dato: 05.03.2015 Tidspkt.: kl. 17.00 22.00. Idrettens hus, Oslo

Dato: 05.03.2015 Tidspkt.: kl. 17.00 22.00. Idrettens hus, Oslo Referat Hovedstyremøte nr. 05 ARBEIDSPERIODEN 2014-2016 Dato: 05.03.2015 Tidspkt.: kl. 17.00 22.00 Sted: Idrettens hus, Oslo Tilstede: Bråthen, Beate Hofstad, Anders Gogstad, Knut Westbye, Tanja Lundal

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål, Oslo Tid: Onsdag 4. mars 2015 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri Barfod (SB),

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 23 2004/2007 11-12 mai 2006 Quality Gardermoen Airport Hotell Sak 230 Godkjennelse protokoll møte nr. 22 Sak 231 Regnskap

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Dato: 10.04.2014 Varighet: kl.17.30-19.00 Sted: Tilstede Styret: Administrasjon: Forfall: Ullevål Stadion,, Safir Hayat (SH), Fozia Ahmed (FA), John Tvedt (JT), Owais Mahmood

Detaljer

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede:

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede: Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim Heidi Adolfsen Marianne Øhrn Johannesen Gunnar Bendheim Kjetil

Detaljer

Fra 2005 ønsker vi å ha egen avdeling for dommere i regnskapet.

Fra 2005 ønsker vi å ha egen avdeling for dommere i regnskapet. Protokoll STYREMØTE I JJ-FORBUNDET NR. 01 2004/2006 STED: Oslo Ullevål DATO: 11-12 august 2004 TID: Lørdag kl. 10:00-17:00 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Anne-Sofie Skaufel

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUND Seksjonsstyre motorsykkel

NORGES MOTORSPORTFORBUND Seksjonsstyre motorsykkel Protokoll 0042-15 Tid : Tirsdag 3. mars 2015 kl. 16:00-20:00 Sted : Motorsportens Hus Tilstede : Emilie Westbye Ivar Gynnild Katrine S. Eriksen Harald Tufthaug Mette Nyberg Bjørn Hovden Bente Sandem Observatører:

Detaljer

Protokoll fra ekstra ordinært årsmøte 2011 i Faratangen Samvirke SA,

Protokoll fra ekstra ordinært årsmøte 2011 i Faratangen Samvirke SA, Protokoll fra ekstra ordinært årsmøte 2011 i Faratangen Samvirke SA, Torsdag 17. november 2011, kl. 1830 Møtet fant sted Samfunnshuset salong 1, 3 etg. i Kolben på Kolbotn. 70 hytteeiere var representert

Detaljer

BILJARDTING. Toppidrettssenteret 12.-13. juni 2004. Referat

BILJARDTING. Toppidrettssenteret 12.-13. juni 2004. Referat BILJARDTING Toppidrettssenteret 12.-13. juni 2004 Referat Åpning - President Reidar-Rune Larsen åpnet biljardtinget 2004. - Generalsekretær Tine Bjonge ga praktisk informasjon - Tinget ble satt 12. juni

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 11-12

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 11-12 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 11-12 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion Tid: Onsdag 11. januar 2012 Til stede: Forfall: Gunnar Solberg (GS), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Marte Hjertum

Detaljer

Hva saken gjelder / vedtak

Hva saken gjelder / vedtak REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 6 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 06. Mars 2011 Tidspkt.: kl. 13.00 kl. 20.00 Sted: Idrettens hus, Oslo, møterom 3016 Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Anders Gogstad, Anne

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 20.10.06 Tidspkt.: 18.00 23.00 Sted: Idrettens hus, Ullevål Forfall: Anne Jensrud, Unni Weiseth Saks nr. / Hva saken gjelder / vedtak år 31/06-08

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 15.08.08 kl. 09.00 18.00 Thon Hotell Arena Lillestrøm Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 10 2007-2011 10. 11. mars 2008 Bardufosstun og Radisson SAS Hotel, Tromsø Godkjent av Idrettsstyret 16. april

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.12 kl. 10.00 18.00 Ullevål stadion, rom 2011

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.12 kl. 10.00 18.00 Ullevål stadion, rom 2011 Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.12 kl. 10.00 18.00 Ullevål stadion, rom 2011 Tilstede fra styret: Stig Nilssen Veslemøy Viervoll Kristin P. Gilbert Ole Ivar Folstad Reidun Skretting Dag Grindal

Detaljer