NB Biljardstudio Prosessen fra start til nå

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NB Biljardstudio Prosessen fra start til nå"

Transkript

1 NB Biljardstudio Prosessen fra start til nå Vi ønsker med dette å informere om prosessen rundt NB Biljardstudio, fra opprinnelig initiativ/ide, til der vi er i dag. 1. Litt anleggshistorikk fra årtusenskiftet I 2002/03 var det planer om et riksanlegg på Stabekk i Bærum, med Jørgen Sandman som daglig leder. Pådrivere i styret var Reidar-Rune Larsen og Arve Larsen. Flertallet i styret krevde at riksanlegget måtte være et AS, for å minimere risikoen for forbundet. Dette gjorde det umulig å få lån og planen lot seg ikke gjennomføre. I 2005 ble det på Ledermøte i Røldal besluttet at Norges Biljardforbund skulle sikte mot å bli Europas ledende Biljardnasjon. I påfølgende langtidsplan, vedtatt på tinget 2006, var klubb- og regionanlegg nevnt som satsningsområder for å nå målet. I 2006 startet Norges Biljardforbund som pilotprosjekt et regionsenter med 8 bord i Bryne på Jæren. Til tross for gratis arbeidskraft gjennom NAV og gunstig husleie, klarte man ikke å gjøre senteret drivverdig og så det nødvendig å stenge ned etter kun ett års drift. Tapsprosjektet medførte store bruduljer i biljardmiljøet og saken fikk følger for anleggspolitikken i flere år etterpå. 1. juli 2007 trådte Spillemonopolet i kraft og de to store salongene i Oslo endte med å stenge ned som følge av dette. Anleggssituasjonen i Øst var alvorlig! Så alvorlig at styret i januar 2008 gikk til det skritt å støtte oppstarten av Mølla, et privat trenings- og turneringsanlegg for biljard i Oslo, med et rentefritt lån på kr. Mølla ble nok et tapsprosjekt da det stengte ned etter kort tid og lånet ikke ble tilbakebetalt. Idrettsregistreringen årsskifte 08/09: Medlemsmassen redusert med 1/3 siden Hovedårsak ansees å være anleggssituasjonen i Oslo. Forsommeren 2009 vedtok styret å kjøpe inn 8 stk Brunswick Gold Crown 5 Tournament Edition, samt leie 2 stk Carambolebord og 2 stk Snookerbord, for utplassering i Oslo BKs nye lokaler Fabrikken på Helsfyr i Oslo. Klubben skulle kjøpe ut bordene over tid og betaler en fast månedlig sum. Anlegg er fortsatt et springende punkt og forbundet har fortsatt å støtte klubber som trenger starthjelp til klubbanlegg med lån til innkjøp av bord. Klubber som har mottatt slik støtte er: Steinkjer BK, Tromsø BK, Oslo Snooker, Oslo BK (nye carambolebord). Felles for alle er at de har sendt velbegrunnede søknader og har ressurspersoner til å følge opp, samt at forbundet har vurdert søknadene som fornuftige og sett seg i stand til å yte lånet. Ved etableringen av Fabrikken ønsket forbundet mulighet for et lite kontor til Jørgen Sandman i lokalet. Dette ble avslått. En kapasitet som Sandman utnyttes bedre et sted det er biljardbord enn på et rent kontor og da det ikke viste seg mulig å få til på fabrikken fortsatte man å se etter andre løsninger for dette. 1

2 2. Vedtak i styret før tinget 2010 Fra styremøte 19. juni 2009, publisert på forbundets nettside: «Norges Biljardforbund ønsker å starte internasjonal biljardskole på Ask, med Sandman som lærer. Generalsekretær gis fullmakt til å utarbeide planer med tanke på igangsetting.» Fra styremøte 22. januar 2010 (sak 16/20 Ask biljardskole), publisert på forbundets nettside: «Det opprettes et eget prosjektutvalg med egen budsjettpost, eget underregnskap og egen bankkonto for å håndtere Ask biljardskole. Prosjektutvalg: Bernt (leder), Ine (økonomi) og Rolf. Vi har fått tilbud om leie av hele eller ca. halve 2. etasje i nytt tilbygg til Gjerdrum kulturhus. Leie av hele 2. etasje (268 kvm) er anslått til ca. 850 pr kvm pr måned, leie av del (146 kvm) er anslått til 950 pr kvm pr måned. Vedtaksspørsmål: Skal vi leie hele 2. etasje? Ja, enstemmig vedtatt (8 stemmer).» 3. Informasjon på forbundets nettside januar 2010 Den 24. januar 2010 ble følgende informasjon presentert på forsiden på forbundets nettside, samt sendt ut som pressemelding: Nasjonal Biljardskole etableres i Ask Norges Biljardforbund satser tungt på opprettelsen av et nasjonalt kompetansesenter for biljardsport i Ask i Akershus. Med initiativtager, landslagstrener Jörgen Sandman i spissen, går biljardforbundet inn sammen med Gjerdrum Kulturhus og kommunen i et prosjekt som vil innebære at sporten får et eget biljardsenter i nær tilknytning til Gardermoen. Spillemidler og egeninnsats fra eierne av kulturhuset skal finansiere byggingen av en ny etasje til det eksisterende bygget. Senteret vil inneholde 5 biljardbord hvor et er tilpasset barn. Her skal forbundet bl.a. gjennomføre landslagssamlinger for de ulike landslagsgruppene, skolere og utvikle klubbinstruktører/trenere, samt gjennomføre lederutviklingsseminarer for klubbledere fra hele landet. Senteret vil på daglig basis også være et åpent tilbud for lokalbefolkningen gjennom opprettelsen av Ask Biljard Club som stedlig aktør. Også skoler og fritidsklubber vil bli gitt muligheten for å ta del i de tilbudene som nå tilrettelegges. Den geografiske plasseringen i forhold til Gardermoen og annen kommunikasjon har i så måte vært en viktig faktor. President Rolf Jensen i Norges Biljardforbund utelukker ikke at skolen også vil få et internasjonalt tilsnitt i og med at landslagstrener Jörgen Sandman anses som en av verdens aller beste trenere. Det har over tid blitt fremmet mange forespørsler fra hele verden om mulighetene for å benytte seg av trenerkapasiteten. Som motstykke så deltar idag våre gutte- og juniorlandslag årlig i Luxembourg på en internasjonal treningssamling, hvor nettopp Sandman er en av flere instruktører. Ask Biljardskole er et av flere tiltak Norges Biljardforbund gjennomfører for å styrke rekrutteringen til sporten. I fjor åpnet forbundet sammen med flere samarbeidende klubber i hovedstaden Biljardfabrikken beliggende på Helsfyr. Dette senteret har 8 biljard-, 2 snooker- og 2 carambolebord. Kontaktpersoner: Rolf Jensen, President Norges Biljardforbund, mobil: Jörgen Sandman, Landslagstrener Norges Biljardforbund, mobil: Katrine Grotle, Sportssjef Norges Biljardforbund, mobil:

3 4. Sakspapirer til forbundstinget mai 2010 Sakspapirene til forbundstinget ble sendt alle klubber og delegater per brevpost i forkant av tinget. Sakspapirene ble også publisert gjennom link på forbundets daværende nettside, se Se også Et viktig dokument her er Anleggsrapporten som ble gjennomgått side for side på tinget. Her står det: Ask, Gjerdrum Biljardskole i Ask, Gjerdrum er forbundets siste storsatsning. I samarbeid med kulturhuset og kommunen har Jörgen Sandman vært en pådriver og initiativtaker til å få dette realisert. Et påbygg til på to etasjer og et areal på rundt 270 kvm. venter oss når det står ferdig inn mot Kostnadene kommer på rundt 16,4 millioner kroner og tippemidler og dugnad er deler av denne finansieringen. Ask Biljardsenter skal huse 5 nye Dynamic II matchbord, og en egen lett monterbar rampe til ett bord skal sikre at også de minste barna skal få lære sporten. Senteret skal benyttes for landslagssamlinger, treningsleire og klubbdrift for ABC Ask Biljard Club, samt utleie til kommersiell drift for lokalbefolkningen. Det skal utdannes trenere og klubbledere som et ledd i organiseringen av biljarden i Norge. I tillegg vil det bli instruktørutvikling for fritidsledere i skoler- og fritidsklubber. Det skal dessuten tilrettelegges for at landslag og ungdomstalenter fra andre nasjoner skal kunne få kjøpe opphold i treningsanlegget, med norsk landslagstrener, Jørgen Sandman. 5. Protokoll fra forbundstinget Under punktet om forbundets beretning står følgende: «Rapport fra anleggsutvalget Bjørn Mindrebøe: Adm. har stått for de tunge møtene som har blitt gjennomført. Øivind Schjetne: Stiller spørsmål rundt rutiner i forhold til utbetaling av midler til anlegg fra forbundet og om investering av Ask Billiard Club. Rolf Jensen og Ine Hellvik redegjør for dette. Vedtak: Forbundets beretning er godkjent med innkomne forslag. (Enstemmig)» Under Langtidsplan og langtidsbudsjett står det: 3

4 Virkemidler / strategi: Norges biljardforbund skal bidra til en utvikling av nye og flere biljardanlegg over hele landet stimulere til drift av større salonger som kan gi den nødvendige kvalitet til våre største arrangementer bruke Ask Biljard Center som et kompetansesenter innen biljard i Norge bruke Ask Biljard Center som en rollemodell for hvordan Norges Biljardforbund ønsker at våre medlemsklubber skal være interaktive med sitt nærmiljø Protokoll: «Punkt 4 endres til: Å bruke Ask Biljard Center som rollemodell for hvordan samhandle og samarbeid med lokalmiljøet. Vedtak: Forbundstinget fastsetter den fremlagte langtidsplanen som gjeldende for NB med korrigeringer. (Enstemmig)» Følgende delegater og styremedlemmer deltok på tinget i mai 2010: Geir Allan Lande, Fauske Biljardklubb Pål Filipsveen, BEX Biljardklubb Askild Hansen, Oslo Biljardklubb Egil A Sørensen, Oslo Biljardklubb Arild Sørum/Edvin Nordli, Groruddalen Biljardklubb Kjell Lillestøl, BPS Carambole Club Øivind Juul Schjetne, Trondheim Biljardklubb Vidar Blidensol, Bergen Biljardklubb Ottar Jensen, Kristiansund Biljardklubb Olav Skrudland, Svithun BK Jan E Nilsen, Svithun BK Kurt Per Hatlem, Hyllestad IL Biljardgruppa Jan Erik Hatlem, Hyllestad IL Biljardgruppa Rolf Jensen, president Jan Ingvoldstad, visepresident Katrine Grotle, styremedlem Ine Helvik, styremedlem Kenneth Bendiksen, styremedlem Bjørn Mindrebøe, styremedlem Line Kjørsvik, styremedlem 6. Anleggsmøte i Kulturdepartementet (KUD) 16. juni 2010 Agenda: TEKNISK GODKJENNING AV BILJARDANLEGG Morten Roa og en representant til fra KUD NB/kommunen møtte med Rolf Jensen, Jørgen Sandman og en representant fra Gjerdrum kommune Punkter fra møtet: 4

5 1. Biljardforbundet ønsker å etablere ikke-kommersielle biljardhaller, dette vil være et sentralt anlegg for Norges biljardforbund. Til bruk for kurs, regionale og nasjonale samlinger samt treningssenter for topputøvere i forkant av store mesterskap. I tillegg også lokal aktivitet. 2. Vi må få en kravspesifikasjon fra Biljardforbundet som vi må tilfredsstille 3. Tegninger som viser hvordan innredning osv blir, samt budsjett 4. Tilgjengelighet for funksjonshemmede (universell utforming) må tilfredsstilles 5. Vedtak i biljardforbundets styre må være tydelig 6. Søknaden om teknisk godkjenning skal ha følgende vedlegg: a. Tegninger b. Kostnadsoverslag c. Biljardforbundets krav til areal d. Styrevedtak i Norges Biljardforbund 7. Utarbeidelse av krav til idrettsanlegg for biljard Det stilles krav til idrettsanlegg for å få tilgang til spillemidller. Etter møtet med departementet måtte forbundet gjøre et omfattende arbeid for å få typegodkjent et biljardanlegg. Det arbeidet som ble gjort i forhold til NBB har dermed beredt grunnen for også fremtidige anlegg, slik som hovedanlegg for biljard eller regionanlegg/klubbanlegg. I prosessen fikk forbundet god og viktig assistanse fra Gjerdrum kommune. 8. Forhandlinger med Gjerdrum kommune På bakgrunn av tingvedtak ble det ført forhandlinger med Gjerdrum kommune. Kommunen søkte om spillemidler osv. Gjennom forhandlingene ble det klargjort at Gjerdrum kommune tok ansvar for 40 års kravet (om at det skal drives organisert idrett her i 40 år som forutsetning for å oppnå tilskudd fra spillemidlene). Kontraktstid er 3-5 år, dvs at man leier i 5 år, men med oppsigelse 2 år forut for dette (etter 3 år). Dersom Biljardforbundet skulle ønske å gå ut av kontrakten, kan dette derfor tidligst skje etter 3 år forutsatt at Gjerdum kommune finner andre leietakere. Hvis kommunen ikke finner andre leietakere, kan forbundet løses fra kontrakten tidligst etter 5 år. 9. Kontrakt med Gjerdrum kommune og kulturhuset om leie Det har vært en lang prosess for å få konkret kontraktsforslag på bordet, etter politisk behandling i kommunen, avklaringer med kommuneadvokaten mv. Komplett kontraktsforslag foreligger nå og vil kunne undertegnes etter ekstraordinært ting, forutsatt at tinget godkjenner kontrakten som god nok. Fullstendig kontraktsforslag følger. NB har engasjert Idrettsadvokat Kleven & Kristiansen til å gå gjennom avtalen for å sikre forbundets interesser. 10. Tilbakeleie av ubenyttet areal Det vil inngås leieavtale med Gjerdrum kommune om tilbakeleie av det ubenyttede arealet, til samme pris som ASet leier fra kulturhuset. Vedlagt er kontraktsforslag samt signert intensjonsavtale. 5

6 11. Utleie av biljarddelen Det er budsjettert med inntekter i form av utleie av biljarddelen i de tidsrom forbundet ikke selv benytter anlegget. Første halvår er det budsjettert med en snittinntekt på 3500 kr/mnd, dernest en snittinntekt på 7000 kr/mnd påfølgende år. Leietagere vil kunne være lokal klubb, andre idrettsklubber, bedrifter, foreninger og andre. Ingen avtaler er inngått, men det finnes flere interessenter. Dette estimatet menes derfor å være realistisk. 12. Økonomi På bakgrunn av det overstående er det satt opp et budsjett for 2012 og 2013 som under. Samlede totale kostnader blir her kr for 2012 (basert på 6 måneders drift) og kr for Da er ikke sannsynlige tilleggsinntekter som for eksempel sponsorinntekter og aktivitetsinntekter tatt med. Pr mnd mnd mnd 2013 BUDSJETT Inntekter: Utleie (3500 kr/mnd 2012, 7000 kr/mnd 2013) Tilbakeleie 76 kvm Post NIF Støtte u Sum inntekter Kostnader: Faste kostnader: Husleie Strøm Innbo forsikring Felleskostnader Sum faste kostnader Variable kostnader Forbruksvarer ( toalettpapir etc) Vedlikehold Internett Renhold Sum variable kostnader Sum kostnader Totale kostnader

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Dato/tid : 7. og 8. mars 2015 Møteramme : lørdag 11:00 19:00, søndag 09:00 16:00 Sted : Ullevål Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Halvveis rapportering Styringsgruppemøte 22/03-2012 Godkjent - Arbeidsgruppe 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 STATISTIKK OM PROSJEKTET HITTIL... 3 BARN I PROSJEKTET...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE Vedtatt av Kultur- og idrettsutvalget i møte 19.12.2011, sak 64/11, og erstatter retningslinjer vedtatt av kultur- og oppvekstutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: TBD ifm formannskapsmøtet som starter 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

Det Digitale Distriktsagder

Det Digitale Distriktsagder Det Digitale Distriktsagder - 18 distriktskommuner skaffer seg bredbånd HØYKOM- rapport nr 402 Rapporten er utarbeidet innenfor programmet HØYKOM Program for tilskudd til høyhastighetskommunikasjon Ansvarlig

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV

BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV INNHOLD INNLEDNING KAPITTEL 1 1 Om Norsk Breddefotballforening KAPITTEL 2 2 Breddeidrettens rammebetingelser 2.1 Spillemidler 2.1.1 Fordeling av

Detaljer

I begynnelsen av oktober var antall medlemmer passert 100-tallet. Per dags dato er antallet omkring 160.

I begynnelsen av oktober var antall medlemmer passert 100-tallet. Per dags dato er antallet omkring 160. På årsmøtet til Gjøvik og Toten hestesportsklubb 11.3.2014, ble det vedtatt å endre navn til Gjøvik Rideklubb. Bakgrunnen for navneendringen var at klubben skulle ha sitt utspring i Gjøvik rideskole. Formålet

Detaljer

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014 Forslag fra styringsgruppen Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE OVERSENDELSESBREV... 2 DEL 1 MÅL FOR

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

KOSTNADSSTYRING I PROSJEKTET NYTT OPERAHUS ARBEIDSRAPPORT

KOSTNADSSTYRING I PROSJEKTET NYTT OPERAHUS ARBEIDSRAPPORT CONCEPT PROGRAMMET NTNU KOSTNADSSTYRING I PROSJEKTET NYTT OPERAHUS ARBEIDSRAPPORT Rev 4 28.9.12 Byggingen av Nytt operahus i Bjørvika ble vesentlig mer kostbart enn forventet, og en stor del av kostnadsøkningene

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA NFF AVDELING NORDLAND Julenummer - og temanummer fra Lofoten NFF avd Nordland besøker Lofoten Ny modell for finansiering av

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening:

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening: 2014 ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 5 Årsberetning 2014 side 4-21 Rekruttering nytt opplegg for nybegynnere Ny profil i Stavanger Seilforening:

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15 Sted: Toppidrettssenteret, Oslo Tid: Torsdag 22. januar 2015 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri Barfor (SB),

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

Rapport Mange flere vil

Rapport Mange flere vil Rapport Mange flere vil Historikk Mestringskurset "Å leve et friskere liv", ÅLFL, er en norsk utgave av Selvhjelpsprogram for kronisk syke og funksjonshemmede, utviklet ved Patient Education Research Center,

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsettingen med prosjektet... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Avgrensning... 1 1.4 Datainnsamling...

Detaljer

Kommunedelplan for økt bosetting

Kommunedelplan for økt bosetting Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... DEL MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET ØKT BOSETTING... HOVEDMÅL:... Kommentarer til hovedmålet:...

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer