NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation"

Transkript

1 NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation Hva: STYREMØTE Når: Fredag 9.april kl Hvor: Ullevål Stadion, møterom 3016 Hvem: Husk: Norges Biljardforbunds styre Det serveres enkel lunsj for møtets medlemmer Ved forfall er det styremedlemmenes eget ansvar å innkalle vara Statusrapport for hvert fagområde skal sendes inn på e-post før møtet Tidspunkt Sak/Møte/år Tema Innstilling Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent Godkjenne referat/protokoller Forelå ikke Informasjonssaker: 1/3/10 Status forbundskontoret 2/3/10 Web student ønsker å lage utkast 3/3/10 Perioderapport fra utvalgene 4/3/10 VK`s leder trer av ssaker: 1/3/10 Handlingsplan /3/10 Budsjett /3/10 EUSA 1th European Billiards for studenter 4/3/10 Frisk forsikring 5/3/10 Designmanual 6/3/10 Forbundsting - Innmeldte saker fra medlemslag - Saker fra forbundsstyret Vedtakssak: Budsjett og langtidsplan Eventuelle saker Norges Biljardforbund Side nr. 1 Protokoll styremøte 3/10

2 Protokoll styremøte 9. april 2010 Tilstede: Rolf Jensen, Jan Ingvoldstad, Ine Helvik, Bernt Nilsen, Bjørn Mindrebøe & Geir Andre Dalhus. Jørgen Sandman deltok på begynnelsen av møtet. 1. Godkjenne innkalling og saksliste Forbundsstyret godkjente innkallingen og sakslisten. Følgende saker ble lagt til på eventuelt: Informasjon fra Jørgen - informasjonssak blir sak 5/3/10 Møtereferat fra styret i SFF - informasjonssak blir sak 6/3/10 Regnskap - informasjonssak blir sak 7/3/10 Forumløsning - diskusjonssak blir sak 7/3/10 under diskusjon Styresammensetting neste periode - diskusjonssak blir sak 8/3/10 under diskusjon 2. Godkjenne referat og protokoll Det forelå ingen referat/protokoll til godkjenning. Møtereferat fra møte 1, 2 og 3 legges ut på styreforum til godkjenning. 3. Informasjonssaker ble gjennomgått Informasjonssaker: 1/3/10 Status forbundskontoret 2/3/10 Web student ønsker å lage utkast 3/3/10 Perioderapport fra utvalgene 4/3/10 VK`s leder trer av 5/3/10 Informasjon fra Jørgen 6/3/10 Møtereferater fra styret i SFF 7/3/10 Regnskap Notater til informasjonssakene: Sak 3/3/10 Perioderapport fra utvalgene Anlegg: Det må legges til flere punkter under vedtekter. Økonomi: Legge til at det er en avtale med ludo og at denne jobbes videre med. Oppdatere avtaleforholdene som ligger under SFA. Marked: Legges til under økonomi. Legge til avtale med biljardeksperten. Ansvarlig: Rolf Generalsekretæren lager en felles mal for alle perioderapportene Sak 5/3/10 Informasjon fra jørgen Jørgen Sandmann informerte og styret tok stilling til følgende: Innkjøp av brekkmatter: Jørgen følger dette opp Ref. sak 34/10 kjøp av spesialbord og mobilt bord: Jørgen forholder seg til dette ASK Biljard Center: Jørgen håndterer saken med biljardbutikken.no. Iverksettes i dag. Eliteserien: Informasjon om hvordan kunne se flere kamper samtidig. Youstream og skype blir tatt opp. Jørgen tar kontakt med skype. Norges Biljardforbund Side nr. 2 Protokoll styremøte 3/10

3 Alkohol under internasjonale mesterskap blir tema. Saken blir diskutert. Opprettholder ikke utøverne kontrakten sendes de hjem. Jørgen har det overordnede ansvaret som landslagstrener. Sak 6/3/10 Møtereferater fra styret i SFF GS sjekker juridisk opp om styret i SFF kan nekte å sende ut referat fra styremøtene. Sak 7/3/10 Regnskap Anlegg er ikke riktig. Føres opp i varelageret. Anleggssummen forsvinner. Endelig regnskap vil legges ut på styreforumet. 4. ssaker ble gjennomgått 1/3/10 Handlingsplan GS foreslår at det kommer innspill fra styret nå om hva arbeidsgruppa skal ha i bakhodet når de utarbeider et utkast. Arbeidsmøte onsdag 14. april kl Hovedmål Handlingsplan sgrunnlag: Ine: Legge til kvantitative målsettinger. Bernt: Mål på tvers av utvalg. Rolf: Videreføre målene i 2015 Det diskuteres om strategi skal være en del av handlingsplan eller ikke. Flertallet kommer frem til at man skal være forsiktig å legge føringer for neste styret. 2/3/10 Budsjett GS tar tak i arbeidsgruppa med Ine, Rolf og Tine når post 2 midlene foreligger. 3/3/10 EUSA Utsettes. GS må avvente mer informasjon. 4/3/10 Frisk forsikring Frisk må gjøre en bedre jobb med leasing som har blitt levert. De har allerede blitt spurt en gang i 2009, blir feil å spørre igjen i FRISK forsikring bør dukke opp på de nasjonale turneringene og forklare hvorfor de er der (lagturnering i Bergen). Ine: Forslag å gå igjennom kontraktene med samarbeidspartnerne for medlemslagene på forbundstinget. GS følger opp: Invitere Frisk og samarbeidspartnerne til tinget som observatører. Samt gjøre en gjennomgang av samarbeidskontraktene på tinget, hva er positivt for klubben og medlemmene. JAN: følger opp med å invitere samarbeidspartnere til Bergen. Offisiell person fra NB skal være der Bernt skal representere forbundet. Innspill til Frisk lage broderte merker. Norges Biljardforbund Side nr. 3 Protokoll styremøte 3/10

4 5/3/10 Designmanual Ine: Det bør på tas opp på neste styremøte. GS: Følge opp web-sidene og invitere Hermund til neste styremøte. Styret må lage kriterier for valg av publiseringsverktøy og valg av leverandør. Snakk med Katrine. Hva har man i dag? Hva ønsker man i fremtiden? 6/3/10 Forbundsting Innmeldte saker fra medlemslag Sak 1: Første delen av saken løser seg selv når det nye styret er satt. De fordeler arbeidsoppgavene og tar denne problematikken med seg videre. Forenkling av poengsystemet bør tas opp på en diskusjonsdel i løpet av forbundsting helga. Det foreslås at dette blir på slutten av søndagen. Sak 2: Spillerrepresentant som har møterett og talerett i styret - dette er ønskelig. Handler om hvordan styret organiser seg selv internt i neste periode. Alle styremøtene er åpne og selvsagt kan man fremme saker til styret. De må organisere seg i et spillerforening for å kunne fremme en spillerrepresentant. Dette er i dag ivaretatt gjennom utvalgene. Ine: Line kan fungere som en spillerrepresentant. Sak 3: Det finnes retningslinjer for hva klubbene må ha for å holde på turneringer, på nettsidene. Dette skal tydeliggjøres på en bedre måte. Turneringsutvalget utarbeider forslag til retningslinjer. Sak 4: Kriterier for å være landslagsutøver ligger på nett. I tillegg er det vedtatt et økonomisk budsjett for landslaget. De må komme med et forslag til budsjettjusteringer på tinget og under handlingsplan. FRA FORBUNDSSTYRET - Reisefordelingskasse for eliteturneringer Saken blir liggendes. Blir en diskusjonssak i etterkant av tinget sammen med sak 1 fra forbundstingssaker fra lagene. - Tildelingskriterier for kongepokal endring Bernt lager 2 forslag med innspill fra Jan GS lager et svarbrev til Oslo biljardklubb. 7/3/10 Styresammensetting Styresammensetting skal være en introduksjon til valg gjennomføring på forbundstinget. Informasjonssak. 8/3/10 Forumløsning Saken blir utsatt. INFORMASJON OM STYREMØTE 4/10: Møtet starter kl på Thon Hotel Oslo Airport Norges Biljardforbund Side nr. 4 Protokoll styremøte 3/10

5 Oslo, Geir Andre Dalhus Generalsekretær Initialer: RJ JI KG IH LK Signatur: Initialer: BM BN Signatur: Norges Biljardforbund Side nr. 5 Protokoll styremøte 3/10

NORGES BILJARDFORBUND

NORGES BILJARDFORBUND NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation Protokoll styremøte 6 den 13. august 2010 Tilstede: Rolf Jensen, Jan Ingvoldstad, Bjørn Mindrebøe, Knut Kvaal Pedersen, Kjell Lillestøl, Erik Strandhus,

Detaljer

NORGES BILJARDFORBUND

NORGES BILJARDFORBUND NORGES BILJARDFORBUND Norwegian Billiard Federation Hva: REFERAT FRA 4. ORDINÆRE STYREMØTE 2011 (SM4/11) Når: Fredag 2. september 2011 kl 10-17 Hvor: Ullevål Stadion, møterom 3016 Hvem: Forfall: Publikum:

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Dato/tid : 7. og 8. mars 2015 Møteramme : lørdag 11:00 19:00, søndag 09:00 16:00 Sted : Ullevål Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin

Detaljer

Styremøte NRF Nr. 4 2015

Styremøte NRF Nr. 4 2015 Styremøte NRF Nr. 4 2015 Sted: Gardermoen Dato: 26/05/15 Tid: 17:00-22:00 Deltakere: Per Thorkildsen (President), Chris Spencer (Visepresident), Kathrine Steinvik (Styremedlem), Erik Baret (Styremedlem),

Detaljer

NB Biljardstudio Prosessen fra start til nå

NB Biljardstudio Prosessen fra start til nå NB Biljardstudio Prosessen fra start til nå Vi ønsker med dette å informere om prosessen rundt NB Biljardstudio, fra opprinnelig initiativ/ide, til der vi er i dag. 1. Litt anleggshistorikk fra årtusenskiftet

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion Tid: Tirsdag 14. september 2010 Til stede: Forfall: Gunnar Solberg (GS), president Venke de Lange (VL), 2. visepresident Ingar Spigseth

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 12-13

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 12-13 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 12-13 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion Tid: Mandag 8. april 2013 Til stede: Forfall: Katrine Foss (KF), fung. president Anders Fugelli (AF), fung. 2. Visepresident Stein

Detaljer

Protokoll Styremøte nr 1 2014 Norges Orienteringsforbund

Protokoll Styremøte nr 1 2014 Norges Orienteringsforbund Protokoll Styremøte nr 1 2014 Norges Orienteringsforbund Dato: Onsdag 22.01.2014 Sted: Møterom 4061, Ullevål stadion kl 14.00-18.00 Fra styret Einar Tommelstad, president Anne-Kari Bakkland, visepresident

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.10.11/163.33 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 67/11 Referat sentralstyremøte 30.09-02.10.11 Tilstede: Helene Kleppestø, Anders Garbom Backe,

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Mandag 7. oktober 2013 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. Visepresident (til

Detaljer

Protokoll 05/11. Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg og Tonje Granmo (NEFU).

Protokoll 05/11. Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg og Tonje Granmo (NEFU). Protokoll 05/11 Tid: Fredag 25.11.11, kl. 15.00 18.30 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Fra adm.: Forfall: Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Dato: 10.04.2014 Varighet: kl.17.30-19.00 Sted: Tilstede Styret: Administrasjon: Forfall: Ullevål Stadion,, Safir Hayat (SH), Fozia Ahmed (FA), John Tvedt (JT), Owais Mahmood

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 13-14

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 13-14 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 13-14 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Mandag 24. mars 2014 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. Visepresident Siri Barfod

Detaljer

PROTOKOLL. Andre til stede: Ellen Damhaug Scheel, Mesud Burzic og Otter Brødholt under sak 14/15, 15/15 og 16/15

PROTOKOLL. Andre til stede: Ellen Damhaug Scheel, Mesud Burzic og Otter Brødholt under sak 14/15, 15/15 og 16/15 PROTOKOLL Side av 1 sider: 1 Fra FS Nr 3//2015 19. februar 2015 Medlemmer til stede: Per Anders Owren, Lill Svele, Ingvild Østli, Kristin Gamlemshaug Andresen, Hallgeir Oftedal, Ove Tysnes, Heidi Nässelqvist,

Detaljer

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 Møtet ble avholdt på Speidersenteret i Marken fra kl 17.30. Møteleder: Øyvind Høvding Tilstede: Øyvind Høvding, Thomas Lundberg, Morten S. Hatlen, Kjetil S. Henriksen,

Detaljer

CP-skolen. Veileder for sekretær

CP-skolen. Veileder for sekretær CP-skolen Veileder for sekretær 3 Innhold Valg av sekretær 3 Sekretærens oppgaver 3 Møteinnkalling 3 Innkalling til styremøte 3 Innkalling til årsmøte 4 Protokollskriving 4 Regler for protokollskriving

Detaljer

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 10 2010/12

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 10 2010/12 REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 10 2010/12 Sted: Ullevål Stadion Tid: 9.-10. sept. 2011 (kl. 18:00 13:00) Neste møte: 21.-22. okt. 2011 DELTAKERE: President Trond Berg 1. visepresident Tore Bigseth 2. visepresident

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 520 Tid: kl 16:15 Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Kjetil, Helene, Anders, Lisa, Kari, Pål, Annika, Marius, Vibeke, Andre,

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 23.01.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynte 17:43) Sted: BIS møterom BI Stavanger Tilstede i dag: Leder, KA, ØA, KVK, FA, MA, LIM SAK 10 12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11 Styremøte 07/11 ble avholdt tirsdag 25. oktober på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.10 og ble avsluttet kl. 19.20. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar Johan

Detaljer

Referat N4HA lørdag 16. september på Hellerud (Oslo)

Referat N4HA lørdag 16. september på Hellerud (Oslo) Referat N4HA lørdag 16. september på Hellerud (Oslo) Til stedet: Jens Olav Rydningen (JOR), Julie B. Tøllefsen (JBT), Thor C. Grosås (TCG), Gaute E. Gjein (GEG), Maren L. Fløistad (MLF), Jørn J. Hedlund

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

- Fra kontrollkomiteen: Per Kristiansen. - Fra valgkomiteen: Ingen. - Andre Greger kom innom (husker ikke tidspunktet) Møtet ble satt ca. 18:15.

- Fra kontrollkomiteen: Per Kristiansen. - Fra valgkomiteen: Ingen. - Andre Greger kom innom (husker ikke tidspunktet) Møtet ble satt ca. 18:15. Referat fra KANDU styremøte lørdag 17. september 2005 Sted: Østensjøveien 44 Til stede - Fra styret: Svein Terje Steffensen (styreleder) Andreas-Johann Ulvestad (nestleder) Barbro Haveland (1. vara) Christian

Detaljer

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte:

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte: Norske Elghundklubbers Forbund Møteinnkalling Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00 Faste medlemmer som møtte: Kjell Arild Haugen Kjell

Detaljer

Den norske jordmorforening

Den norske jordmorforening 1 Den norske jordmorforening Protokoll Sentralstyremøte 5 2012 Telefonstyremøte 3. desember 2012 Tilstede: Forfall: Marit Heiberg, Trude Thommesen, Tove Elisabeth Svee, Nanna Voldner, Lise Bentzon, Tine

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer