Vedtak: Det var ingen merknader til protokollen. Protokollen enstemmig vedtatt.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtak: Det var ingen merknader til protokollen. Protokollen enstemmig vedtatt."

Transkript

1 Forbundsstyrenytt etter siste styremøte august 2011 STYREMØTE FREDAG 26. OG LØRDAG 27. AUGUST 2011 Sted: Forbundskontoret 26. august Hotell Opera 27. august Til stede: Trond Wåland Kari Bunes (kun fredag møte Utviklningsprosjektet lørdag) Lisbeth H. Nilsen Thor Chr. Tallaksen (kun fredag) Anne Lisbet Flåten (kun fredag møte Utviklingsprosjektet lørdag Tor-Egil Kristensen Jørn Nielsen Ulrikke Mitchell Ottar Stenrud Åsmund Johannesen Generalsekretær Espen Larsen Konsulent Jørn Hafsten Utviklingskonsulent Sophie Thorell Forfall: Ragnhild Mizda Rune Fartum Jonas Christensen Per Vestli Møtet startet fredag kl Møtet avsluttet lørdag kl Styresaker 28/11 - Godkjenne protokoll fra styremøte 6. juni Vedtak: Det var ingen merknader til protokollen. Protokollen enstemmig vedtatt. 29/11 Status regnskap ut juli Generalsekretær orienterte. Vedtak: Orienteringen tatt til etterretning. 30/11 Komiteenes Handlingsplaner sesongen 2011/2012. TIK IUK UK KK Ungdom

2 Integrering Komitelederne orienterte. Vedtak: Reviderte Handlingsplaner, hvor målsetting på de ulike aktiviteter fremgår, sendes komiteansvarlige visepresidenter. Godkjente handlingsplaner sendes så til president med kopi til forbundskontoret. Frist 15. september. Reviderte, og godkjente, Handlingsplaner legges ut under komiteene på forbundets hjemmesider. 31/11 Forslag til Styret fra TIK TIK ønsker med dette å fremme forslag om at styret setter av penger til en norsk trenerutvikler. Vi ønsker i første omgang et tilsagn om kr ,- pr. år, dvs kr ,- for høsten Bakgrunn I dag har vi en situasjon der en av verdens kanskje beste halltrenere jobber 6-8 timer pr. dag hele vinterhalvåret på Bygdøhus. Spillerne nyter selvsagt godt av dette, men vi har ingen koordinerende kraft som kan ta til seg all denne kompetansen, og bringe den videre til klubbog kretstrenerne. Når vi besluttet å flytte toppsatsingen til NBF hjem til Oslo, var et av de viktige argumentene for dette at vi på sikt skulle skape et trenermiljø i Norge som ville gjøre oss i stand til å håndtere dette på egen hånd. Vi mener at en trenerutvikler vil være et skritt i riktig retning i så måte, både fordi han / hun vil bli utdannet selv, men også fordi vi vil sikre at denne kompetansen tilflyter klubb/kretstrenere. Hvordan ønsker vi å bruke denne personen 1. Vi ønsker å gi denne personen muligheten til å være sammen med vår landslagstrener på landslagstreningene på Bygdøhus. 2. Vi ønsker å være aktive på å tilrettelegge for at trenerne i klubbene kan delta på landslagssamlinger og andre aktiviteter i landslagsregi i samarbeid med UK / IUK. Den personen som velges som trenerutvikler vil få en sentral rolle vedr. kompetanseoverføring til disse trenerne. 3. Vi ønsker å bruke ressursene vi opparbeider (både landslagstrener og trenerutvikler) aktivt i arbeidet med U9 / U11 og U13 samlingene i samarbeid med UK / IUK. Hvilken type ønsker vi oss Ideelt bør dette være en student som bor i Oslo, og som kunne tenke seg en ekstra inntekt. Vedkommende må også ha vist evne og vilje til å jobbe som trener, og inneha den pedagogiske og faglige basiskompetansen vi mener er nødvendig. Opplegget vi her tenker oss kan på mange måter sammenlignes med elitetrenerutdannelsen i Danmark, og er derfor vel så mye et IUK tiltak som et TIK tiltak. Vi mener også at UK vil kunne trekke stor nytte av en slik person i sitt utviklingsprosjekt. Vedtak: Styret stiller seg bak forslaget til TIK, og gir tilsagn om at det kan bevilges totalt kr (kr for høsten 2011 og kr for våren 2012) til bruk for tiltaket trenerutvikler. 32/11 Forslag til Styret fra TIK

3 TIK ønsker å fremme forslag om at nåværende hjemmeside skiftes ut. Bakgrunn Vi opplever store problemer med å publisere vital informasjon til våre spillere og øvrige medlemmer. Eksempelvis er det nå slik at vi i lengre tid har bedt Ørjan (Aarekol) om hjelp til å endre navnet på snarveiene på venstre side av hjemmesiden. Vi får aldri noe svar. Dette har medført at vi nå har en snarvei som heter Landslagsgrupper 2010/11 som peker til de faktiske landslagsgruppene for 2011/12. Vi har ikke vært i stand til å publisere sommertreningsprogram til våre spillere (og evt. andre interesserte) av samme årsak. Problemene syntes å ha eskalert etter at vi mistet betydelig intern kompetanse etter at Emma sluttet på kontoret. Tinget 2010 bad styret om å sørge for at hjemmesidene ble rustet opp i forbindelse med at badmintonbladet ble lagt ned. Slik tilstanden er nå, mener TIK vi bryter med dette tingvedtaket. Innsparingene vi har hatt ved ikke å trykke badmintonbladet bør gjøre oss i stand til å foreta en oppgradering av Vedtak: Hjemmesiden fungerer nå ikke tilfredsstillende. Nytt publiseringsverktøy, som gjør det lett for alle godkjente brukere å gjøre endringer, legge ut nyheter på siden, må være klart innen utgangen av dette året. Behov for endringer på sidens oppbygging og struktur vurderes i samme periode. 33/11 Forslag til Styret fra UK. Rapport fra PowerGirls 2011 og søknad om pengestøtte for å dekke underskuddet. Rapport vedlagt. God rapport fra Moss BK fra årets PG med oppsummering av årets PG og med tanker om fornying. Det var få deltakere dette året i forhold til tidligere - 24 mot rundt 40. Nytt av året var at de kjøpte inn to kvinnelige trenere, Sonja og Sara. Se vedlegg! Moss søker om ,- Underskuddet er på Moss har fått til å gjøre jobben, i tillegg betaler NBF reisestøtte for en del av deltakerne med inntil 750kr. Pr er det ,- igjen på jentebudsjettet. Ikke alle har fått utbetalt reisestøtte ennå. UK sin innstilling: Vi dekker underskuddet på kr ,- Vedtak: Styret slutter seg til innstillingen fra UK om å dekke underskuddet for årets Powergirls, og Moss BK gis kr i støtte for dekning av underskudd i tillegg til de kr som det allerede er gitt tilsagn om. 34/11 Forslag til Styret fra UK. PowerGirls sesongen Når kan vi planlegge PG denne sesongen? Vil det være økonomi til å legge denne nå i høst, eller må vi vente til våren?

4 Vedtak: Det gis tilsagn om at støtte på inntil kr gis til gjennomføring av Powergirls-tiltak også høsten /11 - Status Utviklingsprosjektet. Saken ikke behandlet, men det vil bli foretatt en grundig gjennomgang ifbm starten av Ledermøtet hvor Utvikling er hovedtema. 36/11 CupAssist/andre alternativ Status og utvikling. Økonomi CupAssist/andre systemer. Ottar Stenrud orienterte. Vedtak: Orientering tatt til etterretning og styret slutter seg til de skisserte planer, og innføring av Cup /11 Styrets tilstedeværelse på turneringer sesongen 2011/2012. Vedtak: Presidenten sender ut forespørsel, og ber om tilbakemelding fra styremedlemmene på deres tilstedeværelse på turneringer sesongen 2011/ /11 - NBF styreinstruks? Saken utsatt til neste styremøte. 39/11 - Innmelding i SFF (særforbundenes fellesorganisasjon). Vedtak: Norges Badminton Forbund melder seg inn i særforbundenes fellesorganisasjon. 40/11 - Møteplan Styret og AU (Arbeidsutvalget) Neste styremøte avholdes i Oslo fredag 11. og lørdag 12. november med start fredag kl og avslutning lørdag kl Neste AU-møte avholdes fredag 18. november kl i Oslo ifbm NIC. 41/11 - Eventuelt Lagserie Eliteserie NM Dommerpool Leder av KK, Jørn Nielsen orienterte. Lagserie Vedtak: Styret støtter KKs innstilling om å la kretsene gjennomføre lagseriespill i lavere divisjoner med lag bestående av færre spillere enn det som er kravet for Eliteserien og 1. divisjon. Eliteserie Vedtak: Det nedsettes en arbeidsgruppe med representanter fra KK og klubber og kretser som skal vurdere Eliteseriens og lagspillets struktur. Arbeidsgruppen skal legge frem sine

5 synspunkter, og sin anbefaling, for styret til neste styremøte. Leder av KK har ansvar for at en slik arbeidsgruppe blir etablert. NM Vedtak: Styret støtter KKs innstilling om at NM skal spilles på fastsatt helg som er første helg i februar. Dommerpool Vedtak: Styret støtter KKs vurdering, og skisserte plan, og syn på innføring av dommerpool. Referatsaker 23//11 Bingo i Oslo City Bingo Saken ikke referert. 24//11 Ledermøte tidsplan og gjennomføring, hvem gjør hva. Saken ikke referert, men program for Ledermøtet ble gjennomgått. 25/11 - Status planlegging/gjennomføring Kretsledermøte Saken ikke referert. Oslo, 27.. august 2011 Espen Larsen

PROTOKOLL 2013-2014 Forbundstinget 14. - 15. juni 2014 Forbundstinget 14.- 15. Juni 2014

PROTOKOLL 2013-2014 Forbundstinget 14. - 15. juni 2014 Forbundstinget 14.- 15. Juni 2014 PROTOKOLL 2013-2014 Forbundstinget 14. - 15. juni 2014 Forbundstinget 14.- 15. Juni 2014 Norges Badminton Forbunds årbok 2014 1 SAKENES BEHANDLING SAK 1: ÅPNING President Trond Wåland åpnet Forbundstinget

Detaljer

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 Internasjonal Biljardskole i Ask (Ask Billiard Scool)

Detaljer

Årbok 2014-2016 Med saksliste Forbundstinget 14.- 15. Juni 2014

Årbok 2014-2016 Med saksliste Forbundstinget 14.- 15. Juni 2014 Årbok 2014-2016 Med saksliste Forbundstinget 14.- 15. Juni 2014 Norges Badminton Forbunds årbok 2014 1 INNKALLELSE TIL ORDINÆRT TING Norges Badminton Forbunds Styre innkaller herved representanter for

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

Årbok 2012-2014 Med saksliste Forbundstinget 2.- 3. Juni 2012

Årbok 2012-2014 Med saksliste Forbundstinget 2.- 3. Juni 2012 Årbok 2012-2014 Med saksliste Forbundstinget 2.- 3. Juni 2012 Norges Badminton Forbunds årbok 2012 1 INNKALLELSE TIL ORDINÆRT TING Norges Badminton Forbunds Styre innkaller herved representanter for klubber

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Dato/tid : 7. og 8. mars 2015 Møteramme : lørdag 11:00 19:00, søndag 09:00 16:00 Sted : Ullevål Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

Forbundsstyremøte nr 1/0304 Onsdag 10/9 kl. 17:00 på Sjakkontoret, Frenningsvei 3.

Forbundsstyremøte nr 1/0304 Onsdag 10/9 kl. 17:00 på Sjakkontoret, Frenningsvei 3. Forbundsstyremøte nr 1/0304 Onsdag 10/9 kl. 17:00 på Sjakkontoret, Frenningsvei 3. Tilstede: Espen Andersen (EA), Hans-Inge Kongevold (HIK), Marte Egeland (ME), Anita Hersvik (AH), Liv Holen (LH), Øivind

Detaljer

NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevaal Stadion 75A1, 0840 Oslo. Tlf 21 02 90 00. E-post: nssf@skiskyting.no PROTOKOLL

NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevaal Stadion 75A1, 0840 Oslo. Tlf 21 02 90 00. E-post: nssf@skiskyting.no PROTOKOLL NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevaal Stadion 75A1, 0840 Oslo. Tlf 21 02 90 00. E-post: nssf@skiskyting.no STYREMØTE NR. 6, 2014 2016 13. februar 2015 Sted: Scandic Holmenkollen Park Oslo, 16. februar 2015

Detaljer

Protokoll. Styremøte #2/2012 08.03. 2012 (Telefon) Norges Skøyteforbund. Tilstede: President Vibecke Sørensen

Protokoll. Styremøte #2/2012 08.03. 2012 (Telefon) Norges Skøyteforbund. Tilstede: President Vibecke Sørensen Protokoll Styremøte #2/2012 08.03. 2012 (Telefon) Norges Skøyteforbund Tilstede: President Vibecke Sørensen Visepresident Erland Kroken Styremedlem Teknisk hurtigløp Marcel Lesche Vanberg Styremedlem Barn,

Detaljer

Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Venabygdsfjellet Dato: 28. 30. Oktober 2011 Tilstede: Karin R. Thompson, Thormod Myhre, Trond Walstad, Vibeke

Detaljer

Forbundstinget 2014. Thon Hotel Oslo Airport. Gardermoen 22.- 23. mars. Norges Orienteringsforbund

Forbundstinget 2014. Thon Hotel Oslo Airport. Gardermoen 22.- 23. mars. Norges Orienteringsforbund Forbundstinget 2014 Thon Hotel Oslo Airport Gardermoen 22.- 23. mars Norges Orienteringsforbund Innhold Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter... 3 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 3 Sak 3 Valg

Detaljer

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014 Til stede: Ragnhild, Kristin, Viggo, Birgit. Anne S og Anne B Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar Referat fra møte 05.09.14 Orienteringssaker Godkjent 1. Foreningens

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa.

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Tilstede var: Kirsten Borge Halvor Rismyhr Gunnar Høygilt Anne Blakstad Julie Sundsdal Nærdal

Detaljer

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE INNHOLD SAK 1: GODKJENNE FREMMØTTE REPRESENTANTER... 2 SAK 2: GODKJENNE INNKALLINGEN... 2 SAK 3: GODKJENNE SAKSLISTE...

Detaljer

Hva saken gjelder / vedtak

Hva saken gjelder / vedtak REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 3 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 10. Oktober 2010 Tidspkt.: kl. 10.00 kl. 17.00 Sted: Oslo Airport Hotel, Gardermoen Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Knut Westbye, Anders

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Programoversikt... side 2 Forslag til forretningsorden... side 2 Forslag til dagsorden... side 3 Kommentarer til dagsorden... side 3 Kommentarer til budsjett for 2004 og 2005... side

Detaljer

Styremøte NRF Nr. 4 2015

Styremøte NRF Nr. 4 2015 Styremøte NRF Nr. 4 2015 Sted: Gardermoen Dato: 26/05/15 Tid: 17:00-22:00 Deltakere: Per Thorkildsen (President), Chris Spencer (Visepresident), Kathrine Steinvik (Styremedlem), Erik Baret (Styremedlem),

Detaljer

Sammen skaper vi ei aktivitetsglad bygd. GJERDRUM IDRETTSLAG

Sammen skaper vi ei aktivitetsglad bygd. GJERDRUM IDRETTSLAG GJERDRUM IDRETTSLAG Deltakere: Jo Inge Aambakk Leder Møtt Nils Fisketjønn 1. nestleder Forfall Bjørn-Inge Haugan 2. nestleder Møtt Robert Øksnes Kasserer Møtt Tove Heni Daglig leder Møtt Hanne Kjærstad

Detaljer

Protokoll. Regionstyremøte nr. 1/15 fredag og lørdag 20-21. mars 2015, Scandic Hell Hotell, Stjørdal.

Protokoll. Regionstyremøte nr. 1/15 fredag og lørdag 20-21. mars 2015, Scandic Hell Hotell, Stjørdal. Protokoll Regionstyremøte nr. 1/15 fredag og lørdag 20-21. mars 2015, Scandic Hell Hotell, Stjørdal. Tilstede: Mariann Berg Regionleder Tore Aalberg Nestleder Jenny-Marie Langåssve Styremedlem Jarl Martin

Detaljer

NORGES SJAKKFORBUND Styremøte nr 1 05/06 REFERAT

NORGES SJAKKFORBUND Styremøte nr 1 05/06 REFERAT NORGES SJAKKFORBUND Styremøte nr 1 05/06 REFERAT Sted: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Tid: Lørdag 13. august 2005 kl 13.00. Tilstede fra styret: Torstein Bae (president), Jan Sigmund Berglund (visepresident,

Detaljer

Thomassen sa at arrangementet gikk bra og at tidsskjemaet holdt noenlunde. Mange flinke gymnaster.

Thomassen sa at arrangementet gikk bra og at tidsskjemaet holdt noenlunde. Mange flinke gymnaster. REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE I IDRETTENS HUS 15.10.13. Tilstede: Forfall: Frafall: Mette Thomassen, Håkon Johannessen, Therese Nordli, Camilla Clausen, Liv Reidun Botne, Venke Haavardtun, Kari Løtveit, Frode

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena Ullevål stadion 11.11.2011. Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena Tilstede fra styret: Stig Nilssen Veslemøy Viervoll Kristin P. Gilbert (ikke O-35/10-12) Ole Ivar

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 20.10.06 Tidspkt.: 18.00 23.00 Sted: Idrettens hus, Ullevål Forfall: Anne Jensrud, Unni Weiseth Saks nr. / Hva saken gjelder / vedtak år 31/06-08

Detaljer

Lisens på seiling Høringsnotat til klubber og kretser underlagt Norges Seilforbund

Lisens på seiling Høringsnotat til klubber og kretser underlagt Norges Seilforbund Lisens på seiling Høringsnotat til klubber og kretser underlagt Norges Seilforbund 2. november 2009 Norges Seilforbunds komité for utarbeidelse av forslag til lisens oppnevnt av Seiltinget 2009 Hørinsfrist

Detaljer

KK har derfor trukket linjer bakover til opprettelsen av stiftelsen i 2003, før Stiftelsesloven fra 2002 hadde trått i kraft.

KK har derfor trukket linjer bakover til opprettelsen av stiftelsen i 2003, før Stiftelsesloven fra 2002 hadde trått i kraft. 1 Besvarelse fra Kontrollkomiteen i Lions Norge til stiftelsen Det er mitt valg, på oppdrag GJENNOMGÅ DISPONERINGER SOM STYRE I STIFTELSEN HAR GJORT, gitt 24. MARS 2015. Innhold: side 1. Oppdraget. 2 2.

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 02 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 02 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 02 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 18.08.06 Tidspkt.: 15.00 22.30 Sted: Quality Hotel Olavsgaard Tilstede: Morten Andresen, Knut Westbye, Harald Bråthen, Unni Weiseth, Anders Gogstad,

Detaljer

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets 10.1: Forslag fra Kretsstyret Endring av system for kjøregodtgjørelse. All kjøregodtgjørelse i regi av kretsen skal følge samme satser og benytte samme

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer