NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 3/14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 3/14"

Transkript

1 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/14 Fredag 22. april 2014 Ullevål Stadion Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Tor Møinichen (TM), Vidar Utne (VU), Torunn Sætre (TS), Odd Ørnulf Stray (OØS), Leif Arild Åsheim (LAÅ) og Bente Mortensen (BM) Generalsekretær Espen Guttormsen (EG) Møtet ble satt kl og ledet av Presidenten. VEDTAKSAKER: SAK 1/3/14 SAK 2/3/14 SAK 3/3/14 SAK 4/3/14 SAK - 5/3/14 Godkjenning av innkalling samt protokoller Styret godkjente innkallingen. Protokoll 214 var allerede godkjent per e-post og publisert på web. Internasjonalt arbeid: Referat fra AGM i EUROSAF ved Stig Hvide Smith Møte i NoSF gjennomgang av agenda og eventuelle vedtak i denne forbindelse ved Stig Hvide Smith, samt vedtak om deltagelse. Stig Hvide Smith var forhindret i å møte, så denne saken ble strøket fra agendaen. NOR Rating godkjenne klasseklubbreglene. Innstilling fra teknisk komite. Styret vedtok de forelagte klasseklubbreglene for Klasseklubben NORrating som innstilt fra teknisk komite. Revidert mandat for Markedsgruppen forslag fra LAÅ. Styret vedtok revidert mandat med noen justeringer. Mandatet legges på web asap. Prioriterte tiltaksliste på ca. 3 punkter innenfor feltet Markedsarbeid, basert på omforent mandat. Forslag fra LAÅ. Tiltakene er ment å bli iverksatt umiddelbart slik at vi kan måle effekten av dem utover våren og gjennom sesongen. Statusgjennomgang i styremøtene fremover. Styret vedtok de foreslåtte tiltakspunktene: 1. Etablere en «pipeline» for salg 2. Etablere «Leads» register og kategorisere i minimum 3 grupper 3. Lage presentasjonsmaler for hver identifisert «Leads» gruppe NORGES SEILFORBUND Side 1

2 LAÅ ga uttrykk for at disse tiltakene kunne ferdigstilles før sommeren. Styret understreket at det var viktig at de ble ferdigstilt før sommerferien for ikke å miste mere tid i dette viktige arbeidet. SAK 6/3/14 Fordeling av representasjon på mesterskap sesongen 2014 Styret gjennomgikk listen over NM og internasjonale mesterskap og fordelte representasjonen blant styremedlemmene på de NM og internasjonale mesterskap som ble ansett viktigst. Styret bemyndiget administrasjonen til å behandle NM-søknader som kommer etter søknadsfristen så lenge de andre kravene til søknaden er tilfredsstilt. ORIENTERINGSSAKER SAK 7/3/14 Referat fra AU møtet 22. april v/tm Presidenten refererte muntlig fra AU møtet der man først og fremst hadde gjennomgått agendaen for styremøtet og forbundets arbeid med IT. OØS stilte spørsmål om AU kunne referere fra AU-møtene i forkant av resten av agendaen for de respektive styremøtene. AU mente dette ville være upraktisk, da man da på en måte ville gå gjennom agendaen for det aktuelle møtet to ganger Det utspant seg en liten diskusjon om AUs rolle sett i lys av at AU ved stemmegivning hadde flertall i styret etter at et styremedlem hadde trukket seg ved årsskiftet. Da saken ikke sto på agendaen, valgte styret å utsette diskusjonen til neste styremøte, som bl.a. vil ta for seg prinsippdiskusjoner om forskjellige temaer man anser viktige for utviklingen av NSF som organisasjon. SAK 8/3/14 SAK 9/3/14 SAK 10/3/14 SAK 11/3/14 Info fra administrasjonen v/eg Generalsekretæren ga en kort orientering om de respektive arbeidsforholdene og de utfordringene han ser kan oppstå i nærmeste fremtid. Orientering om Toppidretten v/eg Generalsekretæren ga en kort orientering om Toppidrettsarbeidet, da Sportssjefen satt opptatt i møter med OLT. Han rapporterte om en positiv kulturutvikling som forhåpentligvis også resulterer i måloppnåelse for resultatene innenfor toppidrettsmodellen. Regnskap pr. 31. mars 2014 m/prognose for resultatet pr v/eg og TS Generalsekretæren ga en dypere orientering om hva som ligger bak tallene i rapportene som innehold regnskap periode 3, budsjett og prognose for året. Prognosen som ble fremlagt viser et årsoverskudd på kr ,- Etter at styret hadde stilt oppfølgingsspørsmål tok styret orienteringen til etterretning. Oppfølging av de vedtatte prioriterte tiltakslistene innenfor feltene: Bredde & Rekruttering v/bente Langsiktig finansiering v/torunn NORGES SEILFORBUND Side 2

3 Kommunikasjon og omdømmebygging v/eg Profilbygging v/eirik via EG Markedsarbeidet v/vibecke BM orienterte om arbeidet gjort i henhold til de tre prioriterte tiltakene. De hadde fokusert på studentmiljøene i denne perioden der det er avholdt et møte med BI Oslo, samt at alle studentmiljøene er kartlagt. Det andre punktet på B&R sin liste var Seiltrenern på facebook. Denne gruppen er nå etablert på facebook med faglige tips. Det tredje punktet var å lage et foreldrekurs. Dette er igangsatt, men fortsatt ikke ferdigstilt. Siste punkt på listen til B&R er pilotprosjektet med Inspiria som forhåpentligvis kan utvikles og benyttes mot øvrige vitensentra.. TS orienterte fra Langsiktig finansiering som har fokusert arbeidet rundt Frihavnsordningen som en medlemsfordel. Avtalen mellom NSF og Oslo Friluftsråd er signert. Andre punkt på listen blir å bevisstgjøre miljøene på fordelen av at alle seilere melder seg inn i en forening. EG orienterte om arbeidet rundt kommunikasjon og omdømmebygging der man først og fremst har brukt tiden på verktøyene - nyhetsbrev og muligheter for ny webplattform. For å igangsette profilbyggingen har man først og fremst tatt for seg de lokale mediene landslagsseilerne har tilknytning til. Dette har gitt resultater i Moss og Tønsberg. Det er fortsatt et langt lerret å bleke. SAK 12/3/14 SAK 13/3/14 SAK 14/3/14 SAK 15/3/14 Medaljeseilaser i Stor NM 2014 v/tm Orientering om status Protokollering av e-postvedtak om format Presidenten ga en orientering om prosessen og aktiviteten i etterkant av forrige styremøte. Det hadde som avtalt vært avholdt et dialogmøte med NLK, Norsk 9er Klubb og NEK. Alle klubben hadde i dette møtet fått gjennomslag for sine ønsker for format på seilasene under Stor - NM. Man har også hatt en dialog med arrangør, slik at dette vedtaket kan gjennomføres. Forbundets arbeid med IT v/vu VU ga en kort orientering om hva NIF kan utveksle av informasjon fra sine databaser. Deretter ga han en kort orientering om prosessen rundt nytt publiseringsverktøy. NORsteam v/eg EG orienterte om aktiviteten frem til nå. Båten er på vannet og skal rigges i løpet av kort tid. Båten blir liggende i Leangbukta sammen med andre lag som holder et høyt aktivitetsnivå. Man håper og tror dette kan utvikle seg til et miljø på tvers av båtene hvor man utveksler erfaringer og kompetanse Daglig leder forum v/eg Generalsekretæren hadde ingenting å rapportere på det nåværende tidspunkt, men vil kalle inntil et møte ila våren NORGES SEILFORBUND Side 3

4 SAK 16/3/14 Tracking v/bm BM redegjorde for at man ikke hadde funnet en god løsning for en forretningsmodell for innføring av tracking. Hun oppfordret øvrige styremedlemmer til å tenke på dette til 2 -dagersmøtet i mai, slik at man kan diskutere alternative løsninger på dette møtet. BM og EG vil gjøre noe av arbeidet før neste styremøte, slik at saken blir enda mer forberedt. DISKUSJONSSAKER SAK 17/3/14 Erfaringer fra Ledermøtet som vi kan ta med oss til Seiltinget 2015 Styret gjennomgikk kort de erfaringene man hadde gjort. SAK 18/3/14 Styremøtet mai v/tm Sannsynligvis på Hankø avvente tilbud Gjennomgang av tentativ agenda og program forøvrig TM hadde mottatt et tilbud fra Hankø Fjordhotell, som styret mente var så bra at man valgte å takke ja til dette. Deretter ga Presidenten en kort orientering om sine tanker med møtet ved å gjennomgå utkast til agenda for møtet. Det var enighet om å dele agendaens saker om prinsippspørsmål i tre hovedpunkter slik foreslått: Perspektivdiskusjoner om diverse saken man anser som viktige for norsk seilsports utvikling. Prinsippdiskusjoner om saker man anser viktig for utviklingen av NSF som organisasjon. Forberedelse av lovendringssaker og vedtakssaker for Seiltinget basert på resultatet av diskusjonene under de to forannevnte kulepunktene. SAK 19/3/14 Styremøtet i juni v/tm Skal det være i Horten søndag etter Færderseilasen? I så fall forberedelser/prosjektteam for styrets tilstedeværelse i Horten lørdag, eventuell overnatting og møtet søndag Deltagelse i Færderseilasen? I så fall hvilken båt? Styret diskuterte saken og besluttet at dersom man kan få låne en båt går man inn for at styret stiller i Færderseilasen.. Administrasjonen bestiller rom på hotellet i Horten. TM forespør KNS om tilgang til møterom. Styret så at det ville vært positivt med en tilstedeværelse i Horten og vil arbeide videre for å konkretisere hva en eventuell stand skal inneholde av informasjon. EVENTUELT Det forelå ingen saker til behandling under eventuelt. NORGES SEILFORBUND Side 4

5 Møteslutt: ca. kl NORGES SEILFORBUND Side 5

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/09

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/09 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/09 7. desember 2009. Møtestart kl 10.00 Ullevål stadion Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Hans Egil Eriksen (HEE),

Detaljer

Nye utøver- og sponsoravtaler Markedsutvalget Utdanning Lisens for regattaseilere Mesternes Mesterskap Vedtakssaker: NM-saker Båtlån

Nye utøver- og sponsoravtaler Markedsutvalget Utdanning Lisens for regattaseilere Mesternes Mesterskap Vedtakssaker: NM-saker Båtlån NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7/07 28.-29. september 2007 Rica Hotell Gardermoen Til stede fra Styret: President Stig Hvide Smith, 1. visepresident Peter L. Larsen, 2. visepresident Anne Kaalstad,

Detaljer

Norges Seilforbund. Årsrapport. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet

Norges Seilforbund. Årsrapport. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet Norges Seilforbund Årsrapport 2014 Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet Årsrapport 2014 Innhold Styrets arbeid Styret og AU...5 Tid er en knapphetsfaktor...6 Fornying av Sporten... 7 Rekrutteringsgrunnlaget

Detaljer

HOVEDSTYREMØTE NR. 12 I ARBEIDSPERIODEN 06-08. Dato: 02.03.08 Tidspkt.: kl. 12.00 18.00 Sted: Olavsgaard Hotell

HOVEDSTYREMØTE NR. 12 I ARBEIDSPERIODEN 06-08. Dato: 02.03.08 Tidspkt.: kl. 12.00 18.00 Sted: Olavsgaard Hotell REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 12 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 02.03.08 Tidspkt.: kl. 12.00 18.00 Sted: Olavsgaard Hotell Tilstede: Dalen, Knut Westbye, Anders Gogstad, Unni Weiseth, Anne Jensrud, Harald

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena Ullevål stadion 11.11.2011. Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena Tilstede fra styret: Stig Nilssen Veslemøy Viervoll Kristin P. Gilbert (ikke O-35/10-12) Ole Ivar

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8/05. 7. desember 2005 Idrettens Hus, Ullevål

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8/05. 7. desember 2005 Idrettens Hus, Ullevål NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8/05 7. desember 2005 Idrettens Hus, Ullevål Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen,

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 9 2013 ÅR

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 9 2013 ÅR REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 9 2013 ÅR Sted: Ullevål Stadion 5. etasje møterom 5015. Tid: Lørdag 1. juni Kl 14:00-16:15 Neste møte: Lørdag 7. september (Vallhall Rica Helsfyr) DELTAKERE: Styreleder

Detaljer

REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde

REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2005, 2006 og sakspapirene til Tinget 2007. Tinget åpnet lørdag kl. 1200. NSFs president

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 20.10.06 Tidspkt.: 18.00 23.00 Sted: Idrettens hus, Ullevål Forfall: Anne Jensrud, Unni Weiseth Saks nr. / Hva saken gjelder / vedtak år 31/06-08

Detaljer

Lisens på seiling Høringsnotat til klubber og kretser underlagt Norges Seilforbund

Lisens på seiling Høringsnotat til klubber og kretser underlagt Norges Seilforbund Lisens på seiling Høringsnotat til klubber og kretser underlagt Norges Seilforbund 2. november 2009 Norges Seilforbunds komité for utarbeidelse av forslag til lisens oppnevnt av Seiltinget 2009 Hørinsfrist

Detaljer

Norges Seilforbund. Årsrapport. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet

Norges Seilforbund. Årsrapport. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet Norges Seilforbund Årsrapport 2013 Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet Årsrapport 2013 Innhold Organisasjonen Styret og AU...5 Innledende øvelser...6 Nytt budsjetterings- og rapporteringssystem...

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.12 kl. 10.00 18.00 Ullevål stadion, rom 2011

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.12 kl. 10.00 18.00 Ullevål stadion, rom 2011 Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.12 kl. 10.00 18.00 Ullevål stadion, rom 2011 Tilstede fra styret: Stig Nilssen Veslemøy Viervoll Kristin P. Gilbert Ole Ivar Folstad Reidun Skretting Dag Grindal

Detaljer

Dato: 05.03.2015 Tidspkt.: kl. 17.00 22.00. Idrettens hus, Oslo

Dato: 05.03.2015 Tidspkt.: kl. 17.00 22.00. Idrettens hus, Oslo Referat Hovedstyremøte nr. 05 ARBEIDSPERIODEN 2014-2016 Dato: 05.03.2015 Tidspkt.: kl. 17.00 22.00 Sted: Idrettens hus, Oslo Tilstede: Bråthen, Beate Hofstad, Anders Gogstad, Knut Westbye, Tanja Lundal

Detaljer

Referat fra styremøte nr. 1/2010 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge. Sak nr. 1/10 Protokoll fra LGL møte nr 4/2009

Referat fra styremøte nr. 1/2010 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge. Sak nr. 1/10 Protokoll fra LGL møte nr 4/2009 Referat fra styremøte nr. 1/2010 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Gildekontoret, St. Olavs gate 25. 3.etg. Tid: Fredag 12/2 kl. 17.00 ca. 21.00 Lørdag 13/2 kl. 9.30 14.00 Tilstede:

Detaljer

Møtet ble satt kl. 17.00 og ledet av 1. Visepresident Stig Hvide Smith

Møtet ble satt kl. 17.00 og ledet av 1. Visepresident Stig Hvide Smith NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7/05 14. 15. oktober 2005 Rica Hotell Bygdøy Alle Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen,

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 12 2013 ÅR

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 12 2013 ÅR REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 12 2013 ÅR Sted: Park Inn Gardermoen Tid: Lørdag 12. oktober kl 1600-1830 Neste møte: Telefonmøte mandag 21.okt kl 20:00 DELTAKERE: Styreleder Styremedlem Styremedlem

Detaljer

Protokoll Styremøte nr 5 2012 Norges Orienteringsforbund

Protokoll Styremøte nr 5 2012 Norges Orienteringsforbund Protokoll Styremøte nr 5 2012 Norges Orienteringsforbund Dato: 29. august 2012 Sted: Møterom 4018, Ullevål stadion Til stede: Fra styret Einar Tommelstad, president Anne-Kari Bakkland, visepresident Bente

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Hva saken gjelder / vedtak

Hva saken gjelder / vedtak REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 3 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 10. Oktober 2010 Tidspkt.: kl. 10.00 kl. 17.00 Sted: Oslo Airport Hotel, Gardermoen Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Knut Westbye, Anders

Detaljer

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2014-4

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2014-4 NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2014-4 REFERAT FRA STYREMØTET 30-31. AUGUST 2014 Tilstede: Jan R. Skyttesæter Steinar Risinggård Sigmund Lindberget Eva C. Thesen Ken H. Tesaker Eva T. Width Tommy Figved Ronny

Detaljer

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14 Referat fra forbundsstyremøte Mandag 26.08.13 kl. 11.00 17.00 Ullevål stadion, UBC Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Reidun Skretting (RS) Lise L. Mandal (LLM) Lone Bruvold

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14 Sted: KCO Advokater, Malmskriverveien 4, Sandvika Tid: Tirsdag 11. juni 2013 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident

Detaljer

Styremøte 10. april 2012

Styremøte 10. april 2012 Styremøte 10. april 2012 Tilstede: Line Orlund, Aud Perly Undheim (per telefon), Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Nancy Sveen var tilstede under sak 5, 8, 9, 10, 12 og 13. Faste poster: A) Godkjenning

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Dato/tid : 7. og 8. mars 2015 Møteramme : lørdag 11:00 19:00, søndag 09:00 16:00 Sted : Ullevål Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin

Detaljer

Hva saken gjelder / vedtak

Hva saken gjelder / vedtak REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 6 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 06. Mars 2011 Tidspkt.: kl. 13.00 kl. 20.00 Sted: Idrettens hus, Oslo, møterom 3016 Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Anders Gogstad, Anne

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 Scandic Hotel, Arendal Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2001, 2002 og sakspapirene til Tinget 2003. Tinget åpnet lørdag kl.

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 05 2004/2006

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 05 2004/2006 PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 05 2004/2006 STED: Idrettens Hus, Oslo DATO: Fredag/lørdag 18.-19. februar 2005 DELTAKERE: Trond Berg Tore Bigseth Øyvind Andreassen Solveig Engbakk (lørdagen) Line Gulbrandsen

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer