Bjørn Lofterød møtte under sak 99/07

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bjørn Lofterød møtte under sak 99/07"

Transkript

1 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8/ oktober 2007 Radisson SAS Hotel Gardermoen Til stede fra Styret: President Stig Hvide Smith, 1. visepresident Peter L. Larsen, 2. visepresident Anne Kaalstad, Astri Holden Feragen, Lars Jårvik, Hans Egil Eriksen og Erik Onstad Ikke til stede: Administrasjonen: Ina Schjøtt Brackman og Pål Fevang Generalsekretær Erik Solberg Bjørn Lofterød møtte under sak 99/07 Møtet ble satt kl og ledet av Presidenten DAGSORDEN: SAK S 93/07 SAK S 94/07 SAK S-95-/07 SAK S 97/07 SAK S 98/07 SAK S-99/07 SAK S-100/07 SAK S-101/07 SAK S 102/07 Orienteringssaker: Protokoller Økonomi Administrasjonsutvalget Vedtakssaker: NM-saker Diskusjonssaker: Handlingsplanen Toppidrett Båt & Samfunn Forholdet til Norges Idrettsforbund Eventuelt: Sikkerhet ved NSF-arrangementer, trener-/følgebåter GODKJENNING AV DAGSORDEN Dagsorden ble godkjent med følgende kommentar: Styret ønsker at en går tilbake til tidligere praksis med innkalling og agenda på eget formular, som vedlegg til e-post.

2 ORIENTERINGSSAKER SAK S 93/07 Protokoller Protokoll fra styremøte 6/07 forelå dessverre ikke, pga kommunikasjonssvikt i presidentskapet. Dette blir å utsende til høring blant styremedlemmene snarest, slik at det kan godkjennes i neste styremøte. SAK S 94/07 Økonomi Regnskap per august visepresident ga en kort orientering om NSFs økonomi. Regnskapsoversikt med balanse pr vil bli sendt ut til Styrets medlemmer, Kontrollkomiteen og revisor så fort dette er helt klart. Kompensasjonsmidler for bortfall av automatinntekter Det ble orientert om utviklingen i prosessen i forhold til NIF i denne saken. Status er at vi dessverre fortsatt ikke har fått gjennomslag for vårt syn på fordelingen av disse midlene. Det arbeides imidlertid aktivt mot NIF-systemet både mht økonomi, og andre viktige saker som IT, demokratiske prosesser etc. Styret gjentok sin sterke misnøye med NIFs handlemåte i denne saken, og tok for øvrig redegjørelsen til orientering. SAK S 95/07 Administrasjonsutvalget Sikkerhetskursene / Rådet for Sikkerhetsopplæring Administrasjonen har invitert kursarrangører innenfor sikkerhetsområdet til å søke om autorisasjon til å arrangere kurs. Arbeidet med å sette sammen Rådet for Sikkerhetsopplæring er igangsatt og Rådet forventes å være Klart medio november. Organisering av administrasjonen Det ble gitt en orientering om praktiske forhold rundt organiseringen av administrasjonen, spesielt i lys av at vi nå har mange nye personer ansatt. Linda Konttorp har nå tiltrådt sin stilling. Med dette er administrasjonen komplett. Presidenten tar initiativ til et mini-seminar for administrasjonen for å bidra til en best mulig start og innkjøring. Lisensutvalget Lisensutvalget er nå klart og ledes av Øystein Fredriksen, Asker seilforening. Øvrige medlemmer er Marit Schjøtt, Bergens seilforening og Christoffer Sundby, Soon Seilforening. Styret tok disse tre sakene til orientering.

3 VEDTAKSSAKER SAK S-97/07 NM-saker NM-søknader Der foreligger tre NM-søknader: NM i Snipe, aug Stavanger seilforening NM i Drake, sept. 2008, Bundefjorden seilforening NM i H-båt, sept. 2008, Larvik seilforening Vedtak: Alle de tre søknadene imøtekommes. Administrasjonen svarer søkerne. DISKUSJONSSAKER SAK S 98/07 Handlingsplanen I tråd med tidligere vedtak om at arbeidet med handlingsplanen er et prioritert område, fortsatte styret gjennomgangen av enkeltområder under denne. Så langt er Båt og samfunn, Barn og ungdom, Integrering, Marked, Utdanning, Kommunikasjon og media, samt Anlegg behandlet. Gjennomgangen har så langt vist at det er en rekke horisontale spørsmål som berører flere områder. De resterende områdene vil bli behandlet på neste styremøte. SAK S-99/07 Den engasjerte diskusjonen vitner om at denne arbeidsformen er svært nyttig og at vi vil ha stor fordel av den innsatsen som nå nedlegges innenfor dette området. Toppidrett Toppidrettsansvarlig Bjørn Lofterød orienterte om arbeidet med landslaget siden sist han var til stede på styremøte. Eliteutvalget har gjennomført en spissing av innsatsen og prioritering av ressurser frem mot OL. Landslagsledelsen har hatt samtaler med samtlige landslagseilere. Et Laserlag er etablert med base i Moss. I utgangspunktet består dette laget, som trenes av Frode Jørstad, av tre mannlige Laserseilere og tre kvinnelige Laser Radial seilere. Styret hadde en grundig dialog med Bjørn om arbeidet med landslaget, og diverse synspunkter ble utvekslet.

4 Økonomistyring og prioriteringer i forhold til budsjett var et tema, og det ble fra styrets side også denne gang presisert nødvendigheten av en forsvarlig økonomisk styring innenfor tildelte ressurser. Tilbakemeldingen på dette var at dette skal være under kontroll. SAK S-100/07 Båt & Samfunn Strukturelle perspektiv på fremtidig båtpolitikk 1.Visepresident orienterte om den kontakten som hadde vært mellom presidentskapene i KNBF og NSF vedrørende et tettere samarbeid mellom forbundene. Særlig innen området Båt og samfunn, men også innenfor andre områder, har det vist seg at KNBF og NSF har sammenfallende interesser. Styret diskuterte forskjellige aspekter ved denne saken, og det var bred enighet om at dette bør utredes videre. Styret ba administrasjonen å innlede samtaler med KNBF for å kunne utrede nærmere ulike samarbeidsformer. SAK S-101/07 Forholdet til Norges Idrettsforbund Forholdet mellom NIF og en rekke særforbund er pt. meget anstrengt som følge av dårlig samarbeidsklima og kritikkverdig håndtering av bl.a. kompensasjonsmiddelsaken, spillemiddelsøknaden, IT m.m. fra NIFs side. Presidentskapet har tett kontakt med en rekke andre særforbund for å vurdere situasjonen og handlingsalternativer. Styret diskuterte saken, og det var enighet om at man skal søke samarbeid med andre særforbund i samme situasjon, for bedre å få frontet våre saker mot NIF. Herunder kan det være aktuelt å samarbeide med en rekke andre forbund om å finansiere en 50% stilling for å koordinere arbeidet i forhold til NIF. Administrasjonsutvalget får fullmakt til å kjøre disse prosessene videre, og rapportere nærmere ved de kommende styremøter. SAK S 102/07 EVENTUELT Sikkerhet ved NSF-arrangementer Trener- / følgebåter Lars Jårvik ønsket, med henvisning til RIB-ulykken under Stor- NM, å drøfte hvilke tiltak man fra NSFs side kunne innføre for å bidra til at flere benytter dødmannsknapp under forbundets arrangementer. Styret understreket sitt fokus på sikkerhet og ba

5 Administrasjonen utrede spørsmålet nærmere slik at Styret kan ta stilling til dette på neste styremøte. Møtet ble avsluttet kl Neste styremøte er mandag 3. desember i forbundets lokaler på Ullevål stadion.

Nye utøver- og sponsoravtaler Markedsutvalget Utdanning Lisens for regattaseilere Mesternes Mesterskap Vedtakssaker: NM-saker Båtlån

Nye utøver- og sponsoravtaler Markedsutvalget Utdanning Lisens for regattaseilere Mesternes Mesterskap Vedtakssaker: NM-saker Båtlån NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7/07 28.-29. september 2007 Rica Hotell Gardermoen Til stede fra Styret: President Stig Hvide Smith, 1. visepresident Peter L. Larsen, 2. visepresident Anne Kaalstad,

Detaljer

REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde

REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2005, 2006 og sakspapirene til Tinget 2007. Tinget åpnet lørdag kl. 1200. NSFs president

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/09

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/09 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/09 7. desember 2009. Møtestart kl 10.00 Ullevål stadion Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Hans Egil Eriksen (HEE),

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8/05. 7. desember 2005 Idrettens Hus, Ullevål

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8/05. 7. desember 2005 Idrettens Hus, Ullevål NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8/05 7. desember 2005 Idrettens Hus, Ullevål Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen,

Detaljer

Møtet ble satt kl. 17.00 og ledet av 1. Visepresident Stig Hvide Smith

Møtet ble satt kl. 17.00 og ledet av 1. Visepresident Stig Hvide Smith NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7/05 14. 15. oktober 2005 Rica Hotell Bygdøy Alle Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen,

Detaljer

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 3/14

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 3/14 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/14 Fredag 22. april 2014 Ullevål Stadion Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Tor Møinichen (TM), Vidar Utne (VU), Torunn Sætre (TS), Odd

Detaljer

Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen, Thorstein Tønnesson, Gwen Brun, Jan Henrik Nordeide, Bente Nilsson og Peter L.

Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen, Thorstein Tønnesson, Gwen Brun, Jan Henrik Nordeide, Bente Nilsson og Peter L. NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/05 7. september 2005 Rica Gardermoen Hotel Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 Scandic Hotel, Arendal Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2001, 2002 og sakspapirene til Tinget 2003. Tinget åpnet lørdag kl.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no

ÅRSRAPPORT 2007. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no ÅRSRAPPORT 2007 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no 1. STYRETS BERETNING 2007... 4 2. ADMINISTRASJONEN... 5 3. ÅRETS SEILERE 2007... 6 4. HANDLINGSPLANEN 2007-2009...

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105. 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105. 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål Til stede fra Styret: Ikke til stede Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen Brun,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no

ÅRSRAPPORT 2008. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no ÅRSRAPPORT 2008 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no 1. STYRETS BERETNING 2008... 4 2. ADMINISTRASJONEN... 5 3. ÅRETS SEILERE 2008... 7 4. HANDLINGSPLANEN 2007-2009...

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/02. Fredag 8. og lørdag 9. februar 2002 Rica Travel Hotel, Gardermoen

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/02. Fredag 8. og lørdag 9. februar 2002 Rica Travel Hotel, Gardermoen NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/02 Fredag 8. og lørdag 9. februar 2002 Rica Travel Hotel, Gardermoen Til stede fra : Ikke til stede fra : Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Chris Buunk,

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 20.10.06 Tidspkt.: 18.00 23.00 Sted: Idrettens hus, Ullevål Forfall: Anne Jensrud, Unni Weiseth Saks nr. / Hva saken gjelder / vedtak år 31/06-08

Detaljer

Hva saken gjelder / vedtak

Hva saken gjelder / vedtak REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 3 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 10. Oktober 2010 Tidspkt.: kl. 10.00 kl. 17.00 Sted: Oslo Airport Hotel, Gardermoen Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Knut Westbye, Anders

Detaljer

Protokoll. Styremøte #2/2012 08.03. 2012 (Telefon) Norges Skøyteforbund. Tilstede: President Vibecke Sørensen

Protokoll. Styremøte #2/2012 08.03. 2012 (Telefon) Norges Skøyteforbund. Tilstede: President Vibecke Sørensen Protokoll Styremøte #2/2012 08.03. 2012 (Telefon) Norges Skøyteforbund Tilstede: President Vibecke Sørensen Visepresident Erland Kroken Styremedlem Teknisk hurtigløp Marcel Lesche Vanberg Styremedlem Barn,

Detaljer

Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen Brun, Kirsten Sola, Thorstein Tønnesson, Pål A. Næss og John Arnold Hopstock

Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen Brun, Kirsten Sola, Thorstein Tønnesson, Pål A. Næss og John Arnold Hopstock NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 904 14. desember 2004 Idrettens Hus, Ullevål Til stede fra Styret: Ikke til stede Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 9 2013 ÅR

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 9 2013 ÅR REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 9 2013 ÅR Sted: Ullevål Stadion 5. etasje møterom 5015. Tid: Lørdag 1. juni Kl 14:00-16:15 Neste møte: Lørdag 7. september (Vallhall Rica Helsfyr) DELTAKERE: Styreleder

Detaljer

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 08 2012/14

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 08 2012/14 REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 08 2012/14 Sted: Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen Tid: Fredag 6. des. 2013 kl.16:00-18:10 + lørdag 7.des. kl. 11:45-12:15 Neste møte: Fredag 28. febr. + lørdag 1. mars

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/03. Fredag 25. og lørdag 26. april 2003 Rica Gardermoen Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/03. Fredag 25. og lørdag 26. april 2003 Rica Gardermoen Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/03 Fredag 25. og lørdag 26. april 2003 Rica Gardermoen Hotell Til stede fra Styret: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith,

Detaljer

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 3/14

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 3/14 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/14 Fredag og lørdag 23. og 24. mai 2014 Hankø Hotell Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Tor Møinichen (TM), Vidar Utne (VU), Odd Ørnulf

Detaljer

Dato: 05.03.2015 Tidspkt.: kl. 17.00 22.00. Idrettens hus, Oslo

Dato: 05.03.2015 Tidspkt.: kl. 17.00 22.00. Idrettens hus, Oslo Referat Hovedstyremøte nr. 05 ARBEIDSPERIODEN 2014-2016 Dato: 05.03.2015 Tidspkt.: kl. 17.00 22.00 Sted: Idrettens hus, Oslo Tilstede: Bråthen, Beate Hofstad, Anders Gogstad, Knut Westbye, Tanja Lundal

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena Ullevål stadion 11.11.2011. Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena Tilstede fra styret: Stig Nilssen Veslemøy Viervoll Kristin P. Gilbert (ikke O-35/10-12) Ole Ivar

Detaljer

REFERAT SEKSJONSMØTE Taekwondo WTF NR. 7 11.04.2015

REFERAT SEKSJONSMØTE Taekwondo WTF NR. 7 11.04.2015 REFERAT SEKSJONSMØTE Taekwondo WTF NR. 7 11.04.2015 Sted: Ullevål, Oslo Tid: 11.04.2015 kl. 13.00-17.30 Neste møte: 4.mai på Skype DELTERE: Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem/Arr.komité Fra administrasjonen:

Detaljer

Godkjent i IS-møte 39 (2011-2015)

Godkjent i IS-møte 39 (2011-2015) NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 37 2011-2015 26. og 27. juni 2014 Valnesfjord Helsesportsenter/Fauske Godkjent i IS-møte 39 (2011-2015) Sak

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa.

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Tilstede var: Kirsten Borge Halvor Rismyhr Gunnar Høygilt Anne Blakstad Julie Sundsdal Nærdal

Detaljer

M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 104/10

M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 104/10 K O N T R O L L U T V A L G E T I F R O G N K O M M U N E Til kontrollutvalgets medlemmer og 1. varamedlemmer M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 104/10 Tid: 27. september 2010 kl 18.00 Sted: Fraunar i Rådhuset

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 28. november 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 28. november 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 28. november 2012 Møtedato: 5. og 6. desember 2012 Saksbehandler: Styreleder Ulf Syversen Sak nr: 96/2012 Navn på sak: Egenevaluering av styrearbeid

Detaljer

NORGES SJAKKFORBUND Styremøte nr 1 05/06 REFERAT

NORGES SJAKKFORBUND Styremøte nr 1 05/06 REFERAT NORGES SJAKKFORBUND Styremøte nr 1 05/06 REFERAT Sted: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Tid: Lørdag 13. august 2005 kl 13.00. Tilstede fra styret: Torstein Bae (president), Jan Sigmund Berglund (visepresident,

Detaljer