Bente Nilsson var tilstede under sak 16/02 og 25/02

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bente Nilsson var tilstede under sak 16/02 og 25/02"

Transkript

1 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/02 Fredag 24. og lørdag 25. mai 2002 Soon Seilforening Til stede fra Styret: Ikke til stede fra Styret: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Chris Buunk, Nini Høegh Nergaard, og John-Arnold Hopstock Thorstein Tønnesson, Per Kristian Nilsen, Gwen Brun og Alexander Hesselberg Generalsekretær Morten Johnsen Bente Nilsson var tilstede under sak 16/02 og 25/02 Møtet ble satt kl og ledet av presidenten DAGSORDEN: Orienteringssaker: SAK S 13/02 Protokoller SAK S 14/02 Økonomi SAK S 15/02 Orientering fra administrasjonen SAK S 16/02 Orientering fra ansvarsområdene SAK S 17/02 Gjennomgang av oppgaver etter styremøte 1/02 SAK S 18/02 ISAFs Midyear-Meeting i Oslo 2003 Vedtakssaker: SAK S 19/02 Årsrapport og årsregnskap 2001 SAK S 20/02 Godkjennelse av nasjonal klassebåt Norsk Zoom 8 Klubb SAK S 21/02 Godkjennelse av NM-arrangører Diskusjonssaker: SAK S 22/02 NSFs Årbok SAK S 23/02 Styrets arbeid SAK S 24/02 Norske Sjø status og vilkår Eventuelt: SAK S 25/02 Samarbeidsavtale OLT SAK S 26/02 Personalsak SAK S 27/02 Integrering SAK S 07/02 Jorunn Horgens Fond SAK S 28/02 H. M. Kong Olavs Vs Båtfond NORGES SEILFORBUND Side 1

2 SAK S - 13/02 ORIENTERINGSSAKER PROTOKOLLER S 1/02 Godkjent AU 2/02 Godkjent UK 2/02 Til orientering EU 2/02 Til orientering SAK S 14/02 ØKONOMI Regnskapsrapport pr 31/ Generalsekretæren fremla rapport pr. 31. mars Styret tok orienteringen til etterretning. NORGES SEILFORBUND Side 2

3 SAK S 15/02 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN Personalsituasjonen i administrasjonen Tove Moe er fast ansatt til erstatning for Kate Hansen. Web-sider NSFs nye hjemmesider ble lansert 16. mai 2002 på Nyhetsbrev Til erstatning for de tradisjonelle storutsendingene har administrasjonen utarbeidet nyhetsbrev som sendes til organisasjonen per mail med link til web-sidene. Første nyhetsbrev ble sendt 23. mai 2002 og kan leses under Administrasjonen på NIFs IT-strategi NIF arbeider med en felles IT-plattform for hele idretts-norge. NSF har i samarbeid med andre særforbund fremsatt en rekke spørsmål og krav i forhold til strategien. Idrettsstyret tar endelig avgjørelse i saken 13. juni NSFs Årbok 2002 NSFs Årbok for 2002 er ferdig for utsendelse i uke 22. SAK S 16/02 ORIENTERING FRA ANSVARSOMRÅDENE Styremedlemmene orienterte om igangsatt- og gjennomført arbeid innenfor sine respektive områder i Økonomi Økonomiutvalget og Generalsekretæren har utarbeidet et periodisert budsjett for Økonomiutvalget og Generalsekretæren har gjennomført et møte med NSFs kontrollkomite. Her ble det blant annet uttrykt at Kretsledermøtet 2002 ikke skulle ha blitt avlyst, og at det må utarbeides rutiner for kontrollkomiteen. Kretsledermøtet 2002 skal avholdes i forbindelse med styremøtet november Administrasjonen utarbeider rutiner for samhandling med kontrollkomiteen slik at kontrollkomiteen skal kunne gjennomføre sine oppgaver på en tilfredsstillende måte Toppidrett Bjørn Lofterød informerte om status for landslaget og NSFs NORGES SEILFORBUND Side 3

4 toppidrettskultursatsing. Bredde Områdeleder Chris Buunk har avholdt et møte med Integreringsutvalget. Utdanning Det skal avholdes et trener II kurs høsten PR/Media Utvalget har satt i gang en prosess for å få laget en kommunikasjonsstrategi for NSF. Det er inngått en samarbeidsavtale med Storm Kommunikasjon som skal bistå i arbeidet. Administrasjonen og trenerne har blitt kurset i mediahåndtering og hvordan utarbeide pressemeldinger. SAK S 17/02 GJENNOMGANG AV OPPGAVER ETTER STYREMØTE 1/02 Aksjonsliste etter S 1/02 ble gjennomgått og oppdatert. SAK S 18/02 ISAFs MIDYEAR-MEETING I OSLO 2003 ISAFs Midyear-Meeting skal avholdes i Oslo mai Executive Committee, Event Committee og Council vil være tilstede. VEDTAKSSAKER SAK S 19/02 ÅRSRAPPORT OG ÅRSREGNSKAP 2001 Årsrapport og årsregnskap med balanse, resultatregnskap og noter ble fremlagt. Årsrapport og årsregnskap for 2001 vedtatt SAK S 20/02 GODKJENNELSE AV NASJONAL KLASSEBÅT NORSK ZOOM 8 KLUBB Norsk Zoom 8 Klubb opptas som nasjonal klassebåt under forutsetning av at NSFs krav til Nasjonale klassebåter er oppfylt SAK S 21/02 GODKJENNELSE AV NM-ARRANGØRER RU og Administrasjonen har utarbeidet et søknadsskjema som skal fylles ut av foreninger og klasseklubber som søker om å få avholde NM. Skjemaet kan lastes ned fra NORGES SEILFORBUND Side 4

5 NM for 2002 VEDTAK: -Yngling, Moss SF, juni 2002, åpent mesterskap -Laser, Soon SF, august Grimstadjolle, Grimstad SF, august Express, Oslo SF, august er, Soon SF, september Dame NM, Yngling, Asker SF, august 2002 (Kongepokal) -Match, DS, Oslo SF, September 2002 (Ny dato) Merknader: -NM i 49er kan ikke være åpent for utenlandsk deltagelse da vinneren mottar H.M. Kongens pokal. -NM i 11 MOD skal arrangeres i Åsgårdstrand SF. Dato for mesterskapet er ikke fastsatt. Mesterskapet er åpent for utenlandsk deltagelse. DISKUSJONSSAKER SAK S 22/02 NSFs ÅRBOK NSFs årbok er langt på vei blitt overflødiggjort av NSFs nye web-sider og idrettens nye registreringssystem NAIS. Til motsetning til årboken er informasjonen på web-sidene oppdatert til enhver tid. Årboken for 2001 ble distribuert ut i ca 300 eksemplarer. Sett i lys av at NSF har medlemmer finner Styret at web-sidene er en mer hensiktsmessig informasjonskanal. Styret vedtar å avvikle utgivelsen av NSFs årbok fra og med Informasjonen legges tilgjengelig på NSFs web-sider Administrasjonen tilstreber å holde informasjonen på web-sidene oppdatert SAK S 23/02 STYRETS ARBEID Styret sammensetning og arbeidsform ble diskutert. Det fremkom en rekke idèer og forslag til oppgaver som vil påvirke organiseringen av styrearbeidet. Øystein Fredriksen vil bearbeide innspillene og fremlegge disse til videre diskusjon på neste styremøte. Det er styrets intensjon at temaet også vil bli behandlet på kretsledermøtet i november. NORGES SEILFORBUND Side 5

6 SAK S 24/02 NORSKE SJØ status og vilkår Øystein Fredriksen og Nini Høegh Nergaard har gått inn i Styret i Norske Sjø. Styret diskuterte gjeldende forsikringsvilkår for seilbåter som NSFs representanter tar med seg videre til Norske Sjø. EVENTUELT SAK S 25/02 SAMARBEIDSAVTALE MED OLT NSF og OLT inngår et forpliktende samarbeid frem til OL i Athen Avtalen gir NSF tilgang på ressurser fra OLT og Toppidrettssenteret, samt økonomiske bidrag til viktige prosjekter. Avtalen vil være et viktig element i NSFs satsing for å fremme toppidrettskultur i seilmiljøet. NSF inngår samarbeidsavtale med OLT frem til 2004 SAK S 26/02 PERSONALSAK Protokoll B NORGES SEILFORBUND Side 6

7 SAK S 27/02 INTEGRERING Styret har valgt nye medlemmer til Integreringsutvalget: Terje Kleppan, Bærum SF, er valgt som leder. Ole Eide, KNS, Tone Lea, Bærum SF, og Knut Herrem, Nesodden SF, er øvrige medlemmer i utvalget. Styret vil rette en spesiell takk til Tulle Kamfjord for hennes engasjement i utvalget over flere år. SAK S 07/02 JORUNN HORGENS FOND Forening/klubb Beløp Stavanger Seilforening Kr ,- Innhered Seilforening Kr ,- Ålesunds Seilforening Kr ,- Bærum Seilforening Kr ,- Hurum Seilforening Kr ,- Kongelig Norsk Seilforening Kr ,- Båtlaget Ran Kr ,- Soon Seilforening Kr ,- Grimstad Seilforening Kr ,- Florø Seilforening Kr ,- Norsk Optimistjolleklubb Kr ,- Norsk Europajolleklubb Kr ,- SAK S 28/02 H. M. KONG OLAV Vs BÅTFOND Statuttene for H. M. Kong Olav Vs Båtfond endres til å gjelde både for aktuelle OL og Paralympics-klasser Referent MJ Møteslutt lørdag kl NORGES SEILFORBUND Side 7

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/02. Fredag 8. og lørdag 9. februar 2002 Rica Travel Hotel, Gardermoen

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/02. Fredag 8. og lørdag 9. februar 2002 Rica Travel Hotel, Gardermoen NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/02 Fredag 8. og lørdag 9. februar 2002 Rica Travel Hotel, Gardermoen Til stede fra : Ikke til stede fra : Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Chris Buunk,

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8/05. 7. desember 2005 Idrettens Hus, Ullevål

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8/05. 7. desember 2005 Idrettens Hus, Ullevål NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8/05 7. desember 2005 Idrettens Hus, Ullevål Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen,

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/03. Fredag 25. og lørdag 26. april 2003 Rica Gardermoen Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/03. Fredag 25. og lørdag 26. april 2003 Rica Gardermoen Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/03 Fredag 25. og lørdag 26. april 2003 Rica Gardermoen Hotell Til stede fra Styret: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith,

Detaljer

Møtet ble satt kl. 17.00 og ledet av 1. Visepresident Stig Hvide Smith

Møtet ble satt kl. 17.00 og ledet av 1. Visepresident Stig Hvide Smith NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7/05 14. 15. oktober 2005 Rica Hotell Bygdøy Alle Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen,

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105. 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105. 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål Til stede fra Styret: Ikke til stede Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen Brun,

Detaljer

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 Scandic Hotel, Arendal Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2001, 2002 og sakspapirene til Tinget 2003. Tinget åpnet lørdag kl.

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/06. 25. april 2006 Rica Gardermoen Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/06. 25. april 2006 Rica Gardermoen Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/06 25. april 2006 Rica Gardermoen Hotell Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith og Geir Dahl Andersen,

Detaljer

Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen Brun, Kirsten Sola, Thorstein Tønnesson, Pål A. Næss og John Arnold Hopstock

Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen Brun, Kirsten Sola, Thorstein Tønnesson, Pål A. Næss og John Arnold Hopstock NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 904 14. desember 2004 Idrettens Hus, Ullevål Til stede fra Styret: Ikke til stede Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen

Detaljer

Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen, Thorstein Tønnesson, Gwen Brun, Jan Henrik Nordeide, Bente Nilsson og Peter L.

Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen, Thorstein Tønnesson, Gwen Brun, Jan Henrik Nordeide, Bente Nilsson og Peter L. NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/05 7. september 2005 Rica Gardermoen Hotel Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen,

Detaljer

Bjørn Lofterød møtte under sak 99/07

Bjørn Lofterød møtte under sak 99/07 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8/07 24. oktober 2007 Radisson SAS Hotel Gardermoen Til stede fra Styret: President Stig Hvide Smith, 1. visepresident Peter L. Larsen, 2. visepresident Anne

Detaljer

Nye utøver- og sponsoravtaler Markedsutvalget Utdanning Lisens for regattaseilere Mesternes Mesterskap Vedtakssaker: NM-saker Båtlån

Nye utøver- og sponsoravtaler Markedsutvalget Utdanning Lisens for regattaseilere Mesternes Mesterskap Vedtakssaker: NM-saker Båtlån NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7/07 28.-29. september 2007 Rica Hotell Gardermoen Til stede fra Styret: President Stig Hvide Smith, 1. visepresident Peter L. Larsen, 2. visepresident Anne Kaalstad,

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/08. 07. mars 2008 Rica Park Hotell Sandefjord

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/08. 07. mars 2008 Rica Park Hotell Sandefjord NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/08 07. mars 2008 Rica Park Hotell Sandefjord Tilstede fra Styret President Stig Hvide Smith, 1. visepresident Peter L. Larsen, 2. visepresident Anne Kaalstad,

Detaljer

REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde

REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2005, 2006 og sakspapirene til Tinget 2007. Tinget åpnet lørdag kl. 1200. NSFs president

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no

ÅRSRAPPORT 2007. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no ÅRSRAPPORT 2007 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no 1. STYRETS BERETNING 2007... 4 2. ADMINISTRASJONEN... 5 3. ÅRETS SEILERE 2007... 6 4. HANDLINGSPLANEN 2007-2009...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2006. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no. Norges Seilforbund Årsrapport 2006 0

ÅRSRAPPORT 2006. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no. Norges Seilforbund Årsrapport 2006 0 ÅRSRAPPORT 2006 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no Norges Seilforbund Årsrapport 2006 0 1. STYRETS BERETNING 2006... 4 2. ADMINISTRASJONEN... 5 3. ÅRETS SEILERE

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no

ÅRSRAPPORT 2008. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no ÅRSRAPPORT 2008 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no 1. STYRETS BERETNING 2008... 4 2. ADMINISTRASJONEN... 5 3. ÅRETS SEILERE 2008... 7 4. HANDLINGSPLANEN 2007-2009...

Detaljer

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 3/14

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 3/14 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/14 Fredag 22. april 2014 Ullevål Stadion Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Tor Møinichen (TM), Vidar Utne (VU), Torunn Sætre (TS), Odd

Detaljer

Norges Seilforbund Årsrapport 2011

Norges Seilforbund Årsrapport 2011 Norges Seilforbund Årsrapport 2011 Takk for samarbeidet i 2011 INNHOLD STYRET STYRETS ARBEID 2011 ADMINISTRASJONEN ÅRETS SEILERE 2011 RAPPORTER FRA AKTIVITETSOMRÅDER TOPPIDRETT BREDDESEILING REKRUTTERING/TILRETTELEGGING

Detaljer

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 3/14

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 3/14 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/14 Fredag og lørdag 23. og 24. mai 2014 Hankø Hotell Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Tor Møinichen (TM), Vidar Utne (VU), Odd Ørnulf

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/09

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/09 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/09 7. desember 2009. Møtestart kl 10.00 Ullevål stadion Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Hans Egil Eriksen (HEE),

Detaljer

Norges Seilforbund. Årsrapport. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet

Norges Seilforbund. Årsrapport. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet Norges Seilforbund Årsrapport 2013 Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet Årsrapport 2013 Innhold Organisasjonen Styret og AU...5 Innledende øvelser...6 Nytt budsjetterings- og rapporteringssystem...

Detaljer

Norges Seilforbund. Årsrapport. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet

Norges Seilforbund. Årsrapport. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet Norges Seilforbund Årsrapport 2013 Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet Årsrapport 2013 Innhold Organisasjonen Styret og AU...5 Innledende øvelser...6 Nytt budsjetterings- og rapporteringssystem...

Detaljer

Norges Seilforbund. Årsrapport. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet

Norges Seilforbund. Årsrapport. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet Norges Seilforbund Årsrapport 2014 Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet Årsrapport 2014 Innhold Styrets arbeid Styret og AU...5 Tid er en knapphetsfaktor...6 Fornying av Sporten... 7 Rekrutteringsgrunnlaget

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Idrettsstyrets møte nr 4 2004/2007 10/11 august 2004 Toppidrettssenteret PROTOKOLL Sak 19: Ansettelse generalsekretær Sak 20: Godkjennelse av protokoll møte nr.

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 20.10.06 Tidspkt.: 18.00 23.00 Sted: Idrettens hus, Ullevål Forfall: Anne Jensrud, Unni Weiseth Saks nr. / Hva saken gjelder / vedtak år 31/06-08

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Dato/tid : 7. og 8. mars 2015 Møteramme : lørdag 11:00 19:00, søndag 09:00 16:00 Sted : Ullevål Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin

Detaljer

Hva saken gjelder / vedtak

Hva saken gjelder / vedtak REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 3 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 10. Oktober 2010 Tidspkt.: kl. 10.00 kl. 17.00 Sted: Oslo Airport Hotel, Gardermoen Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Knut Westbye, Anders

Detaljer

Dato: 13.06.06 Tidspkt.: 17.00 21.00 Sted: Idrettens hus på Ullevål. Saks nr. / år Hva saken gjelder / vedtak Ansvar:

Dato: 13.06.06 Tidspkt.: 17.00 21.00 Sted: Idrettens hus på Ullevål. Saks nr. / år Hva saken gjelder / vedtak Ansvar: Referat HOVEDSTYREMØTE NR. 01 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 13.06.06 Tidspkt.: 17.00 21.00 Sted: Idrettens hus på Ullevål Tilstede: Morten Andresen, Knut Westbye, Harald Bråthen, Unni Weiseth, Anders Gogstad,

Detaljer

Hva saken gjelder / vedtak

Hva saken gjelder / vedtak REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 6 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 06. Mars 2011 Tidspkt.: kl. 13.00 kl. 20.00 Sted: Idrettens hus, Oslo, møterom 3016 Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Anders Gogstad, Anne

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 02 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 02 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 02 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 18.08.06 Tidspkt.: 15.00 22.30 Sted: Quality Hotel Olavsgaard Tilstede: Morten Andresen, Knut Westbye, Harald Bråthen, Unni Weiseth, Anders Gogstad,

Detaljer