PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003"

Transkript

1 PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 Scandic Hotel, Arendal Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2001, 2002 og sakspapirene til Tinget Tinget åpnet lørdag kl NSFs president Øystein Fredriksen ønsket velkommen. Musikkinnslag ved Bjørn Gundersen og Øyvind Gundersen. Ordfører i Arendal, Alf Eivind Ljøstad, holdt en hilsningstale til seiltinget. NIFs representant, Katharina Søreide, som er medlem i Idrettsstyret i NIF og Norges Olympiske Komite, holdt sin hilsningstale til Tinget. I talen fremhevet Søreide utfordringen idretten har i sitt arbeid med barn og ungdom. I tillegg snakket Søreide varmt om styrets forslag til ny sammensetning og arbeidsform, og fremhevet spesielt at forslaget var i tråd med dagens trend innenfor styrearbeid. Presidenten spurte om innvendinger mot innkallingen. Det var ingen innvendinger, og seiltinget 2003 ble satt. Presidenten leste Presidentens rapport (vedlagt). Presidenten avsluttet med å be om at følgende telegram ble sendt DD.MM. Kongen og Dronningen: «Norges Seilforbund samlet til Ting på Scandic Hotel, Arendal, sender Deres Majesteter de beste ønsker for seilsesongen Øystein Fredriksen, President SAK 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER Generalsekretæren redegjorde for de endringer av representanter som var fremkommet ved innsjekking. I alt 74 stemmeberettigede representanter (inkl. styrets 8 medlemmer) møtte ved Seiltingets åpning. I stedet for Nina Haugland (Kragerø SF) møtte Terje Sandik (Kragerø SF). I stedet for Tor Ivar Mjåland (Christianssands SF) møtte Kirsten Sola (Christianssands SF) på søndagen. I stedet for Torgrim Henriksen (Hjellestad SF) møtte Karsten Tufteland (Hjellestad SF). Det var ingen innvendinger mot de frammøtte. Side 1

2 Navn Østfold Seilkrets 1 Strømberg, Carl Terje Østfold Seilkrets 2 Paulsrud, Hans Bjørn Moss Seilforening 3 Klette, Jan Fredrik Moss Seilforening 4 Johansen, Lisbeth Moss Seilforening 5 Karlsen, Kjell Sarpsborg Seilforening 6 Pettersen, Hedley Sarpsborg Seilforening Oslo og Akershus Seilkrets 7 Brandt-Rasmussen, Terje Oslo og Akershus Seilkrets 8 Landsværk, Erling Asker Seilforening 9 Øverkil, Finn Erik Asker Seilforening 10 Lystad, Harald Asker Seilforening 11 Røøk, Ole-Fredrik Bundefjorden Seilforening 12 Røøk, Solveig Bundefjorden Seilforening 13 Kleppan, Terje Bærum Seilforening 14 Olerud, Inge Magnar Bærum Seilforening 15 Hollstedt, Lill Bente Drøbak Brettseilerforening 16 Slåtten, Harald Drøbaksund Seilforening 17 Klevaas, Ragnar Kongelig Norsk Seilforening 18 Møinichen, Tor Kongelig Norsk Seilforening 19 Vatle, Sigmund Kongelig Norsk Seilforening 20 Næss, Jan-Erik Kongelig Norsk Seilforening 21 Svendsen, Geir Victor Oslo Seilforening 22 Svendsen, Stein Victor Oslo Seilforening 23 Tangerud, Ragna Soon Seilforening 24 Jensen, Reidar Soon Seilforening 25 Lia, Erik Vestfjordens Seilforening 26 Gundersen, Christian Vestfjordens Seilforening Vestfold Seilkrets 27 Wøien, Steinar Vestfold Seilkrets 28 Utengen, Carl E. Drammens Seilforening Fjeldly, Dag Horten Seilforening 31 Jacobsen, Kjell S. Tønsberg Brettseilerforening 32 Mathisen, Vidar Tønsberg Seilforening 33 Åsvang, Sven Rich. Tønsberg Seilforening 34 Steensen, Inger H. Tønsberg Seilforening 35 Dahle, Wenche Myhre Åsgårdstrand Seilforening 36 Book, Otto Åsgårdstrand Seilforening Side 2

3 Telemark Seilutvalg 37 Halvorsen, Leif Telemark Seilutvalg 38 Johansen, Frode Brevik Seilforening 39 Ditlefsen, Mette Brevik Seilforening 40 Halvorsen, Karin Kragerø Seilforening 41 Haugland, Nina Kragerø Seilforening Aust-Agder Seilkrets 42 Vierli, Eilert Aust-Agder Seilkrets 43 Feragen, Astri Holden Arendals Seilforening 44 Hansen, Arnt Arendals Seilforening 45 Gundersen, John Nitter Arendals Seilforening 46 Due, Carl Petter Grimstad Seilforening 47 Nyhus, Kjell Arne Grimstad Seilforening Vest-Agder Seilkrets 48 Pedersen, Per Reidar Vest-Agder Seilkrets 49 Kvissel, Ola Tønnes Christianssands Seilforening 50 Mjåland, Tor Ivar Christianssands Seilforening Rogaland Seilkrets 51 Thorkaas, Knut Sola Brettseilerforening 52 Terjesen, Jens Chr. Stavanger Seilforening 53 Alstad, Magnus Stavanger Seilforening Hordaland Seilkrets Alkholt, Jonny Bergens Seilforening 57 Jårvik, Lars Bergens Seilforening 58 Hermansen, Rolf Båtlaget RAN 59 Nordeide, Jan Henrik Båtlaget RAN 60 Hjellestad, Ulv Hjellestad Seilforening 61 Henriksen, Torgrim Hjellestad Seilforening 62 Milde, Grethe Milde Båtlag 63 Nipen, Nils-Ove Milde Båtlag Møre og Romsdal Seilkrets 64 Molnes, Nils H. Møre og Romsdal Seilkrets 65 Kragset, Pål Ålesunds Seilforening Side 3

4 Trøndelag Seilkrets 66 Sandeman, Erik G. Trøndelag Seilkrets 67 Hansen, Kjell Trondhjems Seilforening Nordland Seilkrets 68 Aanonsen, Bernt Bodø Seilforening Troms Seilkrets 69 Fottland, Håkon Tromsø Seilforening Styret 70 Øystein Fredriksen President 71 Bjørn Lofterød 1. visepresident 72 Nini Høegh Nergaard 2. visepresident 73 Chris Buunk Styremedlem 74 Per Kristian Nilsen Styremedlem 75 Alexander Hesselberg Styremedlem 76 Gwen Brun Styremedlem 77 John Arnold Hopstock Styremedlem Tingvalgte Komiteledere 78 Ekheim, Per Otto Kontrollkomiteen 79 Book, Inger Valgkomiteen 80 Wold, Egil Domsutvalget Klasseklubb Representant 81 Ranhoff, Frode Norsk 29er Klubb Administrasjonen 82 Johnsen, Morten Generalsekretær 83 Moe, Tove Infokonsulent, landslags- og utdanningssekretær 84 Hedman, Meta Adm.sekretær 85 Nilsson, Bente Sport-, utdanning- og rekrutteringskonsulent Observatører 86 Søreide, Katharina NIF 87 Bruås, Kjell-Ove Bergens Seilforening Gjester Side 4

5 88 Nissen-Lie, Henrich SEILAS - Observatør 89 Thommessen, Mikkel SEILAS - Observatør 90 Jensen, Morten SeilMagasinet - Observatør 91 Amtrup, Jon SeilMagasinet - Observatør 92 Hvide Smith, Stig Regattautvalget - Observatør 93 Kresse, Thomas Dommerutvalget - Observatør 94 Johannessen, Carolle Trenerutvalget - Observatør 95 Jørgensen, Torleif President KNBF 96 Ljøstad, Alf-Eivind Ordfører i Arendal Kommune SAK 2 GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN Presidenten presenterte forslag til forretningsorden som ble enstemmig vedtatt. SAK 3 GODKJENNING AV SAKSLISTEN Presidenten gjennomgikk sakslisten som ble enstemmig vedtatt. Sakslisten ble godkjent. SAK 4 VALG AV DIRIGENTER, SEKRETÆR, REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN, TELLEKORPS Følgende ble valgt: DIRIGENTER: Sigmund Vatle Hans Bjørn Paulsrud SEKRETÆR: NSFs administrasjon v/generalsekretæren TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN: Christian Gundersen Geir Victor Svendsen TELLEKORPS PÅ FIRE MEDLEMMER: Inger Book Egil Wold Per Otto Ekheim Thomas Kresse Side 5

6 Praktiske opplysninger ble gitt av Generalsekretæren. SAK 5 A BEHANDLE STYRETS BERETNING 2001 Årsrapport 2001 ble lest opp og Presidenten presenterte styrets beretning for Delegat nr. 5, Kjell Karlsen, bemerket at handicapseiling er nedprioritert i NSF og at han ønsket at denne skulle være sidestilt med NSFs toppidrett for øvrig. Kretsenes årsrapporter tas til etterretning. Styrets beretning for 2001 enstemmig godkjent med de rettelser som ble nevnt. SAK 5 B BEHANDLE STYRETS BERETNING 2002 Årsrapport 2002 ble lest opp og Presidenten presenterte styrets beretning for Delegat nr. 7, Terje Brandt-Rasmussen, ønsket å vite om Fornebu Sportsklubb var opptatt som fullverdig medlem av NSF. Presidentens svar: Medlemskapet til Fornebu Sportsklubb er reversert pga saksbehandlingsfeil av Akershus Idrettskrets og NSF. NSF ber om ny søknad om medlemskap fra Fornebu Sportsklubb som skal behandles på ordinær måte. Rettelse til årsrapport side tre: Fornebu Sportsklubb fjernes. Delegat nr. 32, Ivar Mathisen, VM I IOD for 2001 ble utsatt til 2002 pga 11. september Vinnere var Dag Usterud med mannskap (side 39). Delegat 51, Knut Thorkaas: Vidar Jensen bør nevnes på rankinglisten for profesjonelle vindsurfere. Delegat nr. 31, Kjell Strand Jacobsen: Lill Bente Holstedt ligger som nummer 8 på IWAs rankingliste for vindsurfere. Delegat nr. 82, Generalsekretær Morten Johnsen: Colosseum Bil og Gabb er sponsor for NSF og leverer biler til trenerne. (side 19). Kretsenes årsrapporter tas til etterretning. Styrets beretning for 2002 enstemmig vedtatt med de rettelser som ble nevnt. Side 6

7 SAK 6 A BEHANDLE REVIDERT REGNSKAP 2001 Generalsekretær Morten Johnsen redegjorde for årsregnskap REVISJONSBERETNING FOR 2001 Vi har revidert årsregnskapet for Norges Seilforbund for 2001 som viser et underskudd på kr ,-. Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om forutsetningen om fortsatt drift. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av forbundets styre og daglig leder. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med revisorloven og god revisjonsskikk. God revisjonsskikk krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av forbundets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at: Årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for forbundets økonomiske stilling 31. desember 2001 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge Ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk Opplysningene i årsberetningen om forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter Oslo, 24. mai 2002 DELOITTE & TOUCHE Øyvind Dahl Statsautorisert revisor Side 7

8 KONTROLLKOMITEENS BERETNING FOR 2001 Kontrollkomiteen har fått oversendt regnskapsoppstilling, møtereferat fra styret og arbeidsutvalg samt annet materiell. Med bakgrunn i dette har komiteen hatt kontakt med president, 2. visepresident, generalsekretær og revisor for å drøfte saker av interesse. Komiteen har hatt et møte samt telefonkontakt for å diskutere konkrete saker. Kontrollkomiteen har etter sitt møte oversendt møtereferat hvor aktuelle saker er kommentert. Kontrollkomiteen er ikke kjent med at det skal ha skjedd avvik fra overordnede retningslinjer for forbundets drift eller beslutninger fattet som arbeidsprogram av siste ting. Revisor har levert revisjonsberetning for 2001 datert 24 mai Regnskapet for 2001 er gjort opp med et underskudd på kr ,-. Underskuddet er vesentlig større enn budsjettert. Årsaken ligger i opprydding fra tidligere år samt problem med regnskapsførsel som er kommentert tidligere. Kontrollkomiteens leder er holdt løpende orientert om dette arbeid. Kontrollkomiteen vi si seg godt tilfreds med økonomistyringen i en vanskelig periode og vil foreslå at det framlagte regnskap fastsettes som NSFs regnskap for Oslo Per Otto Ekheim Atle Kaurin Nilsen Regnskap for 2001 enstemmig vedtatt SAK 6 B BEHANDLE REVIDERT REGNSKAP 2002 Side 8

9 Generalsekretær Morten Johnsen redegjorde for årsregnskap REVISJONSBERETNING FOR 2002 Vi har revidert årsregnskapet for Norges Seilforbund for 2002 som viser et overskudd på kr ,-. Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om forutsetningen om fortsatt drift. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av forbundets styre og daglig leder. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med revisorloven og god revisjonsskikk. God revisjonsskikk krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av forbundets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at: Årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for forbundets økonomiske stilling 31. desember 2002 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge Ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk Opplysningene i årsberetningen om forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter Oslo, 15. februar 2003 DELOITTE & TOUCHE Øyvind Dahl Statsautorisert revisor KONTROLLKOMITEENS BERETNING FOR 2002 Side 9

10 Kontrollkomiteen har fått oversendt regnskapsoppstilling, møtereferat fra styret og arbeidsutvalg samt annet materiell. Med bakgrunn i dette har komiteen hatt kontakt med president, president, generalsekretær og revisor for å drøfte saker av interesse. Komiteen har hatt et møte samt telefonkontakt for å diskutere konkrete saker. Kontrollkomiteen har etter sitt møte oversendt møtereferat hvor aktuelle saker er kommentert. Kontrollkomiteen er ikke kjent med at det skal ha skjedd avvik fra overordnede retningslinjer for forbundets drift eller beslutninger fattet som arbeidsprogram av siste ting. Revisor har levert revisjonsberetning for 2002 datert 15. februar Regnskapet for 2002 er gjort opp med et overskudd på kr ,-. Kontrollkomiteen vi si seg godt tilfreds med økonomistyringen etter en vanskelig periode og vil foreslå at det framlagte regnskap fastsettes som NSFs regnskap for Oslo Per Otto Ekheim Atle Kaurin Nilsen Regnskap for 2002 enstemmig vedtatt TEMA John Arnold Hopstock orienterte om APL Stor NM. SAK 7 INNKOMNE FORSLAG Side 10

11 LOVSAKER 7.1 Rapportering Forslaget fra Styret ble presentert av Generalsekretær Morten Johnsen. Forslag: Styret foreslo at tilsluttede seilforeninger kun skulle rapportere til Norges Idrettsforbund gjennom Idrettsregistreringen. Forslaget innebærer at seilforeningene ikke trenger å rapportere til NSF. Ny lovtekst: 4 Rapportering/kontingent Norges Seilforbunds driftsår er fra 1. januar til 31. desember. Alle tilsluttede seilforeninger plikter å rapportere til Norges Idrettsforbund hvert år. Innen 15 januar hvert år skal alle seilkretser og klasseklubber sende rapport til Norges Seilforbund på fastsatt skjema om forhold som er nødvendig for utforming av årsrapport i Norges Seilforbund. Rapporteringen gir grunnlag for fastsettelse av kontingenten til Norges Seilforbund og gir grunnlag for utforming av årsrapport i Norges Seilforbund. Kontingent vedtatt av Seiltinget skal være innbetalt innen 1. mai hvert år. Skyldig kontingent/avgifter medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på forbundstinget. Styret kan frata forening som skylder kontingent/avgifter for mer enn et år medlemskap i forbundet, og anbefale overfor NIF at forening fratas medlemskapet i NIF. Reglene i NIFs lov 10-2 gjelder tilsvarende. Forening som tidligere er fratatt medlemskap, kan etter søknad bli tatt opp igjen mot å gjøre opp de forhold som førte til stryking Enstemmig vedtatt 7.2 Ansettelse av Generalsekretær Forslaget fra Styret ble trukket ved 2. visepresident Nini Høegh Nergaard. 7.2 Styrets sammensetning og arbeidsform Side 11

12 Forslaget fra Styret ble presentert av President Øystein Fredriksen. Forslag: Styret foreslo å redusere antall styremedlemmer til syv, fjerne AU og revidere styrets ansvarsområder. Kommentarer: Delegat nr 7, Terje Brandt-Rasmussen, fremhevet at forslaget var alvorlig og ønsket mer dokumentasjon på fordeler og ulemper. Han påpekte at det ikke skulle være varamedlemmer i Styret og at frafall fra styret således ikke kunne erstattes under tingperioden. Delegat nr. 79, Inger Book: Valgkomiteen støttet forslaget om reduksjon av antall styremedlemmer, men ønsket å opprettholde to visepresidenter. Begrunnelsen var at tittelen kan benyttes i arbeidet med for eksempel NIF, sponsorer og internasjonalt. Delegat nr. 58, Rolf Hermansen: Støttet prosjektbasert arbeidsform i Styret, men satte spørsmålstegn ved om bredde, anlegg og tekniske tjenester ville bli nok prioritert. Ønsket å opprettholde ni medlemmer av Styret. Delegat nr. 68, Bernt Aanonsen, støttet ikke Styrets forslag da han var bekymret for at en reduksjon av medlemmer i Styret ville føre til mindre geografisk spredning og at bredden ikke skulle bli ivaretatt. Delegat nr. 36. Otto Book, ønsket to visepresidenter, men støttet en reduksjon av antall medlemmer i Styret. Delegat nr. 72, 2. visepresident Nini Høegh Nergaard, fremhevet at de fleste særforbund har fem til syv medlemmer i sine styrer og at dette gjør hvert styremedlem mer synlig. Det gir bedre gruppedynamikk og vil gjøre NSF til en mer slagkraftig organisasjon. Videre orienterte hun om at Styret ønsket å ivareta breddeidretten i sitt arbeid, men hadde valgt å bruke andre og mer presise betegnelser enn bredde i forslaget. Delegat 59, Rolf Hermansen: Støttet prosjektbasert arbeidsform, men ønsket å beholde ni medlemmer. Delegat. Delegat nr. 72, styremedlem Nini Høegh Nergaard, poengterte at forslaget om reduksjon av antall medlemmer og avviklingen av AU hang sammen. Dvs at dersom forslaget om reduksjon faller, faller automatisk forslaget om å fjerne AU. Delegat nr. 65, Pål Kragset, støttet prosjektbasert arbeidsform, men var imot reduksjon i Styret. Delegat nr. 17, Ragnar Klevaas, ønsket at styreleder skulle innkalle til styremøter. Forslaget innebar at det skulle innkalles til styremøter dersom flertallet av Styret ønsket dette. Forslaget nedstemt (38 stemmer for og 34 stemmer mot. Det kreves 2/3 flertall i lovsaker) Side 12

13 TEMA Bente Nilsson orienterte om LOS-prosjektet. SAK 8 HANDLINGSPROGRAM President Øystein Fredriksen presenterte Styrets forslag til handlingsplan. Områdelederne orienterte fra sine respektive områder. Kommentarer: Delegat nr. 68, Bernt Aanonsen, ønsket å måle aktivitet/rekruttering ut over jolleklassene. Han fremhevet at kjølbåtklassene er større enn jolleklassene og at det foregår stor rekruttering til seilsporten her. Aanonsen ønsket å definere et område for breddeseiling: bredde/mosjon/tur og tekniske tjenester. Delegat nr. 7, Terje Brandt-Rasmussen påpekte at NSFs oppgave er å sørge for at kravene til sponsor og arrangement er i henhold til regelverket. Rekruttering og breddeseiling foregår på foreningsplan, mens NSF tilbyr materiell, utdanning og kurs for at foreningene skal få gjennomført sin del. På bakgrunn av dette fremhevet han nødvendigheten av å lage en handlingsplan som er realistisk å gjennomføre. Delegat nr. 47, Kjell Arne Nyhus, understreket at turseilerne danner grunnfjellet i NSF og etterlyste tiltak for denne gruppen i handlingsplanen. Eksempelvis sikkerhet, tilrettelegging av inn- og uthavner, krav til båtførere, adgang/tilgang til sjøen og reguleringer omkring nyttetrafikk. Delegat nr. 72, 2. visepresident Nini Høegh Nergaard, orienterte om at NSF har et utvalg som arbeider med båt og samfunn og at NSF er representert i Sjøfartsdirektoratets sakkyndige råd for fritidsfartøyer. Delegat nr. 72, 2. visepresident Nini Høegh Nergaard, fremhevet at handlingsplanen gjelder for to år og omhandler prioritering av nye prosjekter innenfor denne tidsrammen. NSFs øvrige arbeid fortsetter uavhengig av dette. Delegat nr. 70, President Øystein Fredriksen, viste til foil nr. 1 som viser NSFs arbeidsområder. Handlingsplanen er kun en prioritering innenfor NSFs arbeid. Delegat nr. 7, Terje Brandt-Rasmussen, ønsket at Styret skulle utrede om klasseklubber skulle være representert på seiltinget og vurdere om det skal avholdes seilting hvert år. Delegat nr. 70, President Øystein Fredriksen, takket for innspillet og sa at det nye Styret ville se nærmere på denne saken. Videre orienterte han at klasseklubbene faktisk er representert på seiltinget, dog uten stemmerett. Side 13

14 Forslag til votering Forslag fra delegat nr. 68: Arbeide for å øke seilkunnskapen blant alle seilbåteiere med vekt på seilbehandling og sikkerhet Tilby alle seilere et miljø hvor de kan utøve og utvikle seg som seilere Utvikle samarbeid med andre idretts- og maritime organisasjoner og skolene for å øke kunnskapen om og mulighetene for seiling og mestring av sjøbasert aktivitet Gi innspill til utvikling av differensierte konkurranseformer som både fremmer seilkunnskap og sikkerhet Være med på å fremme seilernes interesser overfor myndighetene Forslaget nedstemt (For 35 stemmer, mot 38 stemmer) Forslag om handlingsplan fra Styret: Handlingsplanen ble vedtatt med tre stemmer mot forslaget. TEMA Henrich Nissen-Lie orienterte om Seilas og den medlemsfordelen tillitsvalgte i seilnorge har til å få gratis abonnement på Seilas. TEMA Leder i Norsk 29er Klubb, Frode Ranhoff, orienterte om tomannsjollen 29er. SAK 9 FATTE VEDTAK OM KONTINGENT Generalsekretær Morten Johnsen fremla Styrets forslag om å øke kontingenten fra kr. 20,- til kr. 30,- pr medlem. Johnsen poengterte at NSFs økonomi er anstrengt og at overføringene fra NIF er halvert siden Videre at kontingenten ikke var endret siden 1987 og at kr. 20,- i 1987 tilsvarer kr. 30,57 i Delegat nr. 31, Kjell Strand Jacobsen, var mot forslaget og foreslo at Styret skulle se på alternative inntektskilder som blant annet spill på internett. Forslaget ble vedtatt mot seks stemmer Side 14

15 SAK 10 BUDSJETT Generalsekretær Morten Johnsen fremla Styrets forslag til budsjett. Kommentarer: Delegat nr. 7, Terje Brandt-Rasmussen, ønsket ikke å binde Styret med et vedtatt budsjett for Begrunnelsen var at man vet svært lite om inntektssiden så langt frem i tid og det er derfor unaturlig å binde det nye styret i 2005 med et vedtak fra Delegat nr. 72, 2. visepresident Nini Høegh Nergaard, hadde stor sympati for forslaget fra delegat nr. 7 og forklarte at begrunnelsen er historisk og grunner i et gammelt tingvedtak. Tinget ønsket på det tidspunktet å binde/veilede det regjerende Styret de siste tre månedene som gjenstod før tinget. Delegat nr. 26, Christian Gundersen, ønsket å heve avgiften til seilnummer og LYS for å øke inntektssiden til NSF. Begrunnelsen var at avgiftene er svært lave og står ikke i samsvar med prisene på båtene. Delegat nr. 66, Erik G. Sandemann og nr. 74, styremedlem Per Kristian Nilsen, ba tinget være forsiktig med å heve LYS-avgiften da de fleste som kjøper LYS-bevis kun seiler noen få ganger i året. Delegat nr. 92, Stig Hvide Smith, støttet forslaget om å øke avgiften for seilnummer og LYS-bevis. Videre fremhevet han viktigheten av en solid egenkapital og mente at NSF må arbeide for å heve denne fra ,- til 3 millioner kroner. Delegat nr. 70, President Øystein Fredriksen, ba tinget om å være nøkterne og viste til at de budsjetterte sponsorinntektene enda ikke var på plass. Delegat nr. 65, Pål Kragset, støttet forslaget om at avgiften til seilnummer skulle økes betraktelig, men var skeptisk til å øke LYS-avgiften av hensyn til frykt for reduksjon av deltagerantallet i regattaer. Delegat nr. 67, Kjell Hansen, ønsket en forsiktig økning av LYS-avgiften, for eksempel kr. 200,-. Delegat nr. 20, Jan-Erik Næss, ønsket å vite salderingsposten dersom inntektssiden svikter. Delegat nr. 72, 2. visepresident Nini Høegh Nergaard, viste til streng kostnadsføring og posten for toppidrett. Delegat nr. 69, Håkon Fotland: Ønsket å vite om salderingsposten går begge veier, dvs om posten til toppidrett økes dersom inntektene overstiger budsjettet. Delegat nr. 72, 2. visepresident Nini Høegh Nergaard, bekreftet dette. Delegat nr. 92, Stig Hvide Smith, mente at Styret hadde fremlagt et optimistisk budsjett og var skeptisk til kr ,- i sponsorinntekter for Videre hadde han tillit til at det nye Styret kan fastsette en fornuftig pris på avgiften til seilnummer og LYS-brev. Side 15

16 Delegat nr. 70, President Øystein Fredriksen, takket for positive innspill om inntektssiden og tar signalene om å styrke egenkapitalen på alvor. Videre orienterte han om at fastsettelse av LYS- og seilnummeravgift var en administrativ oppgave og at Styret vil se nærmere på satsene ut fra signalene fra Tinget. Forslag til votering: Forslag fra nummer 7: Det voteres kun over budsjett for , og 2005 betraktes som en veiledende prognose. Enstemmig vedtatt Forslag fra Styret: Fremlagt budsjett for : Budsjettet for foreslått av Styret ble enstemmig vedtatt med endringene ovenfor. TEMA Leder i Norsk Brettseilerklubb, Kjell Strand Jacobsen, presenterte brettseiling i Norge. SAK 11 BESTEMME TID OG STED FOR NESTE SEILTING Det er mottatt innbydelse fra Haugesund Seilforening. Styrets forslag var at Styret gis fullmakt til å bestemme tid og sted. Enstemmig vedtatt SAK 12 TILSETTE STATSAUTORISERT REVISOR OG SETTE HANS HONORAR Styrets forslag: Revisjonsselskapet Deloitte & Touche - kr pr. år. (Honoraret er satt under forutsetning av at regnskapet er à jour og avstemt når revisjonen skal foretas). Enstemmig vedtatt Side 16

17 SAK 13 VALG Valgkomiteens leder, Inger Book presenterte valgkomiteens innstilling. Dirigentene styrte valget. 1. Valg av President Øystein Fredriksen, Asker Seilforening, ble enstemmig gjenvalgt. 2. Valg av 1. Visepresident Bjørn Lofterød, Soon Seilforening, ble enstemmig gjenvalgt. 3. Valg av 2. Visepresident Stig Hvide Smith, KNS, ble enstemmig valgt. 4. Valg av styremedlemmer Som styremedlemmer i Norges Seilforbund ble følgende valgt: Thorstein Tønnesson, Moss SF Gwen Brun, Bergens SF John Arnold Hopstock; Arendals SF Kirsten Sola, Christianssands SF Jan Henrik Nordeide, Båtlaget RAN Pål A. Næss, KNS Valg av komiteer/utvalg. Appellutvalg Gisle Didriksen, Milde Båtlag, leder Kristian Hansen, KNS, medlem Marianne O. Middelthon, Oslo SF, medlem Kristian Åsle, Fredrikstad SF, varamedlem Ronny Rognhaugen, Christianssands SF, varamedlem Side 17

18 Kontrollkomité Per Otto Ekheim, Sandefjord SF, leder Atle Kaurin Nilsen, Båtlaget Ran, medlem Nini Høegh Nergaard, KNS, varamedlem Lovkomité Per Kierulf, Asker SF, leder Olav E. Klingenberg, KNS, medlem Edith Erstad, Båtlaget Ran, medlem Leif F. Halvorsen, Brevik SF, varamedlem Domsutvalg Egil Wold, Molde SF, leder Eilert Vierli, Arendals SF, medlem Lisbeth Johansen, Moss SF, medlem Geir Viktor Svendsen, Oslo SF, varamedlem Per Bordal, Moss SF, varamedlem Ovenstående komiteer/utvalg ble enstemmig valgt i samsvar med valgkomiteens innstilling. Valgkomité Valgkomiteen stilte sine plasser til disposisjon. Inger Book, Åsgårdstrand SF, leder Følgende kandidater ble foreslått som medlemmer, og enstemmig valgt: Sigmund Vatle, KNS Jorunn Tunby, Tromsø SF Magne Sandtorv, Bergens SF Per Reidar Pedersen, Søgne SF Aleksander Hesselberg, Larvik SF, varamedlem Enstemmig vedtatt. Styrets forslag til selv å utnevne representanter til NIF/NOK, Skandinavisk Seilforbund, EUROSAF, ORC og ISAF ble enstemmig vedtatt. Jubilanter: Presidenten overrakte NSFs fane til Arendals SF for 125 år i Presidenten overrakte NSFs fane til Bærum SF for 75 år i Presidenten overrakte NSFs fane til Milde Båtlag for 75 år Side 18

19 AVSLUTNING Presidenten overrakte blomster og takket for innsatsen til Inger Book, Valgkomiteen, Per Otto Ekheim, Kontrollkomiteen og Egil Wold, Domsutvalget. Presidenten overrakte blomster og takket for innsatsen til Dirigentene, Sigmund Vatle og Hans Bjørn Paulsrud. Presdenten overrakte blomster og takket for innsatsen til NSFs Administrasjon. President Øystein Fredriksen takket de av styrets medlemmer som gikk ut av styret og ønsket nye styremedlemmer velkommen. Presidenten takket alle delegatene for innsatsen og godt engasjement, Seiltinget hevet kl Ref. Tove Moe/Morten Johnsen VEDLEGG: Presidentens tale ved åpning av Seiltinget 2003 Lov for Norges Seilforbund TALE VED ÅPNING AV SEILTINGET 2003 Presidentens tale ved seiltinget Arendal 22. mars, 2003 Kjære seilervenner Ved åpningen av seiltinget 2003 ønsker jeg å gi en kort oversikt der jeg samlet ser tilbake på årene 2001 og Mye har skjedd, og jeg vil bare trekke frem noen hovedområder. Årsrapportene vil gå mer detaljert inn på ulike oppgaver som er gjennomført. Side 19

20 Litt rundt økonomi Vi husker kanskje at idrettens regnskapskontor utførte en svært lite tilfredsstillende regnskapsførsel for oss i 1999 og Dette ble det ryddet opp i, og i løpet av 2001 er regnskapsførselen betydelig bedret, og er nå meget bra. Styret og administrasjonen har tatt ansvar for økonomistyringen, og økonomien er under god kontroll, selv om vi gjerne skulle ha disponert flere midler. Målsettingen om å ha min 1 million kroner på bok er opprettholdt. Både i 2001 og 2002 har vi praktisk talt stått uten pengesponsorer, noe som har påvirket aktivitetsnivået i stor grad. Jorunn Horgen har ledet en bredt sammensatt komite som har arbeidet med skaffe sponsorer. Det er skuffende at det engasjement og iver som Jorunn Horgen og andre (tidligere) toppseilere og øvrige nøkkelpersoner viser, ikke resulterer i kroner. Vi opplever en enorm positiv vilje til hjelp for at vi skal oppnå sponsoravtaler, men alle gode kontakter til tross, så sitter sponsoravtalene langt inne. Samarbeidet med Jorunn Horgen ble høsten 2002 avviklet i minnelighet, og NSF har etter dette forsøkt å inngå avtale med et sponsorformidlingsbyrå, men har dessverre måttet konstatere at NSF ikke er interessant for disse. Det å få avtaler på plass for å sikre økonomien vår, blir en av våre største utfordringer. Bredde mosjon rekruttering barn og ungdom Det har vært jobbet iherdig med å igangsette egne ungdomsutvalg, men interessen blant ungdom til å bruke tid på organisasjonsarbeid har vært skuffende laber. NSF var likevel representert på Ungdomskonferansen og Ungdommens 6. idrettsting i oktober Det var et meget aktivt og engasjerende ting, som ga gode idèer til videre bruk i egne rekker. NSF har både for 2001 og 2002 fordelt kr hvert år til ulike barn- og ungdomsprosjekter, samt gitt ytterligere bidrag til rekruttsamlinger. I samarbeid med Volvo gjennomførte NSF, Norsk Optimistjolleklubb og noen arrangørforeninger Lille Volvo Ocean Race med finaleregatta utenfor Aker Brygge. Prosjektet ble en stor suksess med mye omtale i media, samt noen kroner i kassa til NOK og arrangørforeningene. Toppseiling og internasjonale resultater I 2001 vant seilerne våre 12 medaljer i internasjonale mesterskap. Peer Moberg utmerket seg denne sesongen med sølv i EM og bronse i VM for Laser sesongen ble ikke dårligere med 15 medaljer, pluss at Christoffer Sundby og Frode Bovim vant gull i prøve-ol i 49er-klassen. Våre 49er-seilere har gjennomført en fantastisk sesong i 2002, som har blitt lagt merke til i idrettsnorge. Christoffer Sundby og Frode Bovim ble nominert Side 20

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 Fredag 25. april Kl. 15.00 18.00 Åpent Forum Kl. 19.00 Middelalderfest Lørdag 26. april Kl. 10.00 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Tingforhandlinger Lunsj Tingforhandlinger fortsetter

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no

ÅRSRAPPORT 2007. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no ÅRSRAPPORT 2007 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no 1. STYRETS BERETNING 2007... 4 2. ADMINISTRASJONEN... 5 3. ÅRETS SEILERE 2007... 6 4. HANDLINGSPLANEN 2007-2009...

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING Gardermoen 25.- 26. mai 2013 Tingdokument Dokumentet er også et høringsdokument for forslag til endringer i Representasjonsreglementet og Konkurransereglementet

Detaljer

BILJARDTING. Toppidrettssenteret 12.-13. juni 2004. Referat

BILJARDTING. Toppidrettssenteret 12.-13. juni 2004. Referat BILJARDTING Toppidrettssenteret 12.-13. juni 2004 Referat Åpning - President Reidar-Rune Larsen åpnet biljardtinget 2004. - Generalsekretær Tine Bjonge ga praktisk informasjon - Tinget ble satt 12. juni

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2006. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no. Norges Seilforbund Årsrapport 2006 0

ÅRSRAPPORT 2006. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no. Norges Seilforbund Årsrapport 2006 0 ÅRSRAPPORT 2006 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no Norges Seilforbund Årsrapport 2006 0 1. STYRETS BERETNING 2006... 4 2. ADMINISTRASJONEN... 5 3. ÅRETS SEILERE

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Ajourført per 1. januar 2009 LOVHEFTE

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Ajourført per 1. januar 2009 LOVHEFTE Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Ajourført per 1. januar 2009 LOVHEFTE Lov for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 1 Innholdsfortegnelse Lov for Norges idrettsforbund

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata Side 1 av 38 Dato Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov Ikrafttredelse 08.05.2011 Sist endret Endrer Rettet NIFLOV-2011-05-08-1 NIFLOV-2007-05-12-1 Korttittel NIF-loven 2011 Endret

Detaljer

BERETNING TIL DET 22. ORDINÆRE DYKKETING

BERETNING TIL DET 22. ORDINÆRE DYKKETING HUSK Å TA DETTE DOKUMENTET MED PÅ TINGET! BERETNING TIL DET 22. ORDINÆRE DYKKETING Se for øvrig egne dokumenter for: Regnskap og revisjonsberetninger for 2008 / 2009 Forslag til behandling på Dykketinget

Detaljer

Protokoll 1/2014, tirsdag 28. januar 2014 kl. 20.00 22.00, telefonmøte

Protokoll 1/2014, tirsdag 28. januar 2014 kl. 20.00 22.00, telefonmøte Protokoll 1/2014, tirsdag 28. januar 2014 kl. 20.00 22.00, telefonmøte Deltakere Forfall Saksnr. O-SAK 1/14 V-SAK 1/14 Junjie Cao (JC), Claes Bendiksen (CB), Erik Storelv (ES), Marianne Wilson (MW), Judith

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening

Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening Tidspunkt: Torsdag 14. februar 2013 kl. 20.00 Sted: Bergen og Omland Friluftsråd (Hellebakken 45) Foreningens spennende visjoner, planer og tegninger

Detaljer

LOVER FOR NORGES BRYTEFORBUND (NBF) Stiftet 20.12.1913

LOVER FOR NORGES BRYTEFORBUND (NBF) Stiftet 20.12.1913 LOVER FOR NORGES BRYTEFORBUND (NBF) Stiftet 20.12.1913 Revidert pr. 15.06.13. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Norges bryteforbunds formål er å fremme brytesporten i Norge, og representere idretten

Detaljer

Årsberetning 2012. Det innkalles til årsmøte på. Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00

Årsberetning 2012. Det innkalles til årsmøte på. Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00 Årsberetning 2012 Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00 Innholdsfortegnelse Innkalling til Årsmøte side 3 Styrets beretning for 2012

Detaljer

Norges Seilforbund Årsrapport 2011

Norges Seilforbund Årsrapport 2011 Norges Seilforbund Årsrapport 2011 Takk for samarbeidet i 2011 INNHOLD STYRET STYRETS ARBEID 2011 ADMINISTRASJONEN ÅRETS SEILERE 2011 RAPPORTER FRA AKTIVITETSOMRÅDER TOPPIDRETT BREDDESEILING REKRUTTERING/TILRETTELEGGING

Detaljer

Vedtekter for Bodø Seilforening

Vedtekter for Bodø Seilforening Vedtekter for Bodø Seilforening Disse vedtektene er vedtatt på årsmøte i Bodø Seilforening den 08.02.2011. Vedtektene er en revidering av Bodø Seilforenings tidligere vedtekter av 07.03.2000 (med endringer)

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever.

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever. Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 14.02.2013

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 14.02.2013 Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 14.02.2013 Side 1 Agenda for årsmøtet 1. Godkjenning av fremmøtte representanter. 2. Valg av ordstyrer, referent, og to til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne

Detaljer

NIHFs LOV. Lov for Norges Ishockeyforbund (NIHF), stiftet i Oslo 18.09.34, vedtatt på Forbundstinget 14. juni 2015.

NIHFs LOV. Lov for Norges Ishockeyforbund (NIHF), stiftet i Oslo 18.09.34, vedtatt på Forbundstinget 14. juni 2015. NIHFs LOV Lov for Norges Ishockeyforbund (NIHF), stiftet i Oslo 18.09.34, vedtatt på Forbundstinget 14. juni 2015. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) NIHFs formål er å fremme idrettene ishockey, inline

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no

ÅRSRAPPORT 2008. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no ÅRSRAPPORT 2008 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no 1. STYRETS BERETNING 2008... 4 2. ADMINISTRASJONEN... 5 3. ÅRETS SEILERE 2008... 7 4. HANDLINGSPLANEN 2007-2009...

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

Sak 6 Revisjon av vedtektene for klubben

Sak 6 Revisjon av vedtektene for klubben Til: Generalforsamlingen 2015 Fra: Hovedstyret Dato: 25. februar 2015 Sak 6 Revisjon av vedtektene for klubben Haugerud IFs vedtekter ble først fastsatt på stiftelsesmøtet 26. november 1970 og siden endret

Detaljer

HÅNDBOK FOR KVAM IDRETTSLAG

HÅNDBOK FOR KVAM IDRETTSLAG HÅNDBOK FOR KVAM IDRETTSLAG 2015 1 Håndbok for Kvam IL Håndboken skal fungere som hjelp og oppslagsverk for å gjøre arbeid for styret/administrasjon/ grupper/medlemmer enklere og mer effektivt. Håndboken

Detaljer

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST LOVER NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST Gjelder fra 12.05.2012 Innhold I. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 2 1 Formål... 2 2 Organisasjon... 2 3 Oppgaver... 2 4 Kontingent... 3 5 Innkreving av fordringer...

Detaljer

Generelt om lovnorm for særkrets/region

Generelt om lovnorm for særkrets/region Generelt om lovnorm for særkrets/region Ufravikelig lovnorm Særkretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og særforbundets egen lovnorm for sine særkretser som er basert på denne lovnormen. Loven

Detaljer

Generelt om lovnorm for særkrets/region

Generelt om lovnorm for særkrets/region Generelt om lovnorm for særkrets/region Ufravikelig lovnorm Særkretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og særforbundets egen lovnorm for sine særkretser som er basert på denne lovnormen. Loven

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

Lover for Dahle Idrettslag Vedtatt den 22.05.2012

Lover for Dahle Idrettslag Vedtatt den 22.05.2012 Lover for Dahle Idrettslag Vedtatt den 22.05.2012 Lovene er ihht BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) 1 Lov for Dahle Idrettslag, stiftet 11.november 1938. Statuttene fra

Detaljer

LOVER FOR TERTNES IDRETTSLAG ALLIANSE (Vedtatt på Årsmøte 23.4.2013)

LOVER FOR TERTNES IDRETTSLAG ALLIANSE (Vedtatt på Årsmøte 23.4.2013) LOVER FOR TERTNES IDRETTSLAG ALLIANSE (Vedtatt på Årsmøte 23.4.2013) Punkter fremhevet med rød skrift = nye bestemmelser i lovnormen som ikke allerede fremkommer i våre gamle vedtekter. Punkter med grønn

Detaljer

Vedtekter for UllensakerSvømmerne

Vedtekter for UllensakerSvømmerne Vedtekter for UllensakerSvømmerne Lov for UllensakerSvømmerne 1, stiftet 28. februar 1964, med senere endringer, senest av 27. februar 2014 godkjent av Akershus idrettskrets den (dato/år). I. INNLEDENDE

Detaljer