INNHOLDSFORTEGNELSE. NORGES SEILFORBUND Årsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE. NORGES SEILFORBUND Årsrapport 2004-1 -"

Transkript

1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. STYRETS BERETNING ADMINISTRASJONEN ÅRETS SEILERE HANDLINGSPLANEN UTVALG- OG KOMITERAPPORTER TOPPIDRETT FINANSIERING NSFs Rekrutteringstilskudd for Barn og Ungdom (Jorunn Horgens Fond) H.M. Kong Olav V s båtfond OL-fondet Sponsor/Nettverk UTDANNING Regattarrangørutvalget (RU) Dommerutvalget (DU) Trenerutvalget (TU) PR/MEDIA BARN OG UNGDOM BÅT OG SAMFUNN NSF S TEKNISKE UTVALG FUNKSJONSHEMMEDE/INTEGRERING SEILSPORTSANLEGG REGEL- OG APPELL LOS-PROSJEKTET STOR NM INTERNASJONALT ARBEID INTERNASJONALT UTVALG SKANDINAVISK SEILFORBUND EUROPEAN SAILING FEDERATION - EUROSAF INTERNATIONAL SAILING FEDERATION ISAF FUNKSJONER/REPRESENTASJON I ISAF: INTERNASJONALE REPRESENTASJONSOPPGAVER KOMITEER VALGT AV SEILTINGET APPELLUTVALG KONTROLLKOMITE LOVKOMITE VALGKOMITE DOMSUTVALG KOMITEER/UTVALG OPPNEVNT AV STYRET REGEL- OG APPELLKOMITE ADMINISTRASJONSUTVALG NORGES SEILFORBUND Årsrapport

2 Økonomisk årsberetning for Norges Seilforbund VEDLEGG: 1. Regnskap og budsjett 2. Resultater 3. Kretsrapporter NORGES SEILFORBUND Årsrapport

3 1. STYRETS BERETNING 2004 Pr var det i alt 107 seilforeninger og medlemmer tilknyttet Norges Seilforbund. 14 seilkretser/utvalg og 39 klasseklubber er tilknyttet Norges Seilforbund. Styret vedtok å opprette Telemark Seilkrets og Hedmark/Oppland Seilkrets (Tidligere utvalg). Nye seilforeninger i 2004: Lofoten Seilforening, Bodø Windsurfing Klubb og Gressholmen Brettseilerklubb. Nye Klasseklubber i 2004: Norlys, NORC og Norsk Fenix Klubb. Norges Seilforbunds styre har etter valgene på Seiltinget i mars 2003 hatt følgende sammensetning : President Øystein Fredriksen, Asker Seilforening 1. Visepresident Bjørn Lofterød, Soon Seilforening 2. Visepresident Stig Hvide Smith, KNS Styremedlemmer Thorstein Tønnesson, Moss Seilforening Kirsten Sola, Christiansands Seilforening Gwen Brun, Bergens Seilforening John Arnold Hopstock, Arendals Seilforening Jan Henrik Nordeide, Båtlaget RAN Pål A. Næss, KNS På konstituerende styremøte ble følgende arbeidsutvalg (AU) oppnevnt : President Øystein Fredriksen 1. Visepresident Bjørn Lofterød 2. Visepresident Stig Hvide Smith 1. Varamedlem Thorstein Tønnesson 2. Varamedlem John Arnold Hopstock Styrets arbeid 2004: I 2004 har det vært avholdt 9 styremøter og 1 AU-møter. Det er behandlet i alt 91 saker hvorav 6 i AU og 83 saker i styret. Av spesielle saker som har vært behandlet nevnes: Deltagelse i OL og Paralympics i Athen 2004 Omorganisering av NSFs administrasjon Omorganisering av administrasjonen av LYS og IMS Utarbeidelse av NSFs handlingsplan Opprettelse av to seilkretser Opptak av tre nye seilforeninger Opptak av tre nye klasseklubber Opprettelse av NSFs Tekniske komite Sponsorarbeid Utdanning og autorisering av personell LOS-prosjektet Prosjekt ToppSeil Internasjonal deltagelse i ISAF og Skandinavisk Seilforbund Deltagelse i NIFs ekstraordinære idrettsting NORGES SEILFORBUND Årsrapport

4 Gjennomføring av Stor NM i KNS Tildeling av Kongepokalen Tildeling av midler fra NSFs Rekrutteringstilskudd for barn og ungdom Tildeling av kretsmidler Tildeling av Spillemidler til utstyr Tildeling av Norgesmesterskap Tildeling av Jr. NoM Tildeling av utmerkelse, bragdmerker og hedersmerker Tildeling av båtlån Engasjement av Sportssjef Kommunikasjon via Norges Cup og rekruttering Planlegging av Sirenturne Norske Sjø Oversettelse av Kappseilingsreglene for Oppdatering av regler for NM, Lag-NM, NC og NoM Planlegging av Seiltinget 2005 Seilting 2005 Neste ordinære seilting avholdes i Moss mars Norgesmesterskap Det ble i år avviklet i alt 25 individuelle mesterskap med i alt 637 startende båter/brett. I tillegg ble det avviklet lag-nm i Optimist og E-jolle. H.M. Kongens pokal 2004 ble tildelt Norgesmesteren i 2,4, Bjørnar Erikstad, Tønsberg SF. Stor NM ble arrangert av KNS. Resultater I internasjonale mesterskap OL, VM, EM og NoM, senior og junior har vi vunnet følgende medaljer i 2004 : GULL SØLV BRONSE NORGES SEILFORBUND Årsrapport

5 2. ADMINISTRASJONEN Norges Seilforbund arbeider for å fremme norsk seilsport og har visjonen Seiling for Alle. Virksomheten administreres fra forbundskontorer på Ullevål, i kontorfellesskap med NIF og ca 50 andre særforbund. Virksomheten vil fortsatt drives i henhold til tingsvedtatte målsetninger. Det er godt arbeidsmiljø og det er ikke rapportert noen skader eller ulykker i forbindelse med arbeidet. Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø. Ansatte i 2004: Generalsekretær Sport-, rekruttering-, og utdanningskonsulent (Sluttet ) Utd./landslagssekretær/Informasjonskonsulent (Sluttet ) Administrasjonssekretær (80% stilling) (Sluttet ) Rekrutterings- og utdanningskonsulent (Startet ) Sportssjef (Startet ) Landslagstrener Landslagstrener Morten Johnsen Bente Nilsson Tove Moe Meta Hedman Tonje Hopstock Espen Guttormsen Lars Loennechen Thomas Guttormsen Administrasjonens hovedoppgaver Sekretariat for Styret og er et utøvende organ i forhold til dets avgjørelser. Serviceorgan for medlemmene Oppdaterer web-sider og utarbeider nyhetsbrev Pressemeldinger Bistår utvalgene i deres arbeid Praktisk håndtering av kurs i NSFs regi Regnskap og budsjettering Spilleautomater Oppdaterer medlemsregisteret i NAIS Oppfølging av Idrettsbutikken Lagerstyring, utsendelse og oppdatering av materiell. Inngår og følger opp sponsoravtaler Klasseklubbmøte og kretsledermøte Internasjonalt arbeid i Skandinavisk Seilforbund, Eurosaf, IFDS og ISAF Kontakt med NFI, NIF og Olympiatoppen Forbereder, innkaller og protokollerer AU- og Styremøter Salg av seilnummer og oppdatering av register for seilnumre Utarbeider årbok og årsrapport Forbereder Seiltinget Arkiv Formidler kappseilingsreglene Utsendelse av medaljer til kretsmesterskap og NM Drifter landslaget ved planlegging, organisering og faglig oppfølging, samt all praktisk håndtering. NORGES SEILFORBUND Årsrapport

6 3. ÅRETS SEILERE 2004 Årets Seiler: Siren Sundby, Soon SF Resultater: 2004: World Cup: 1 - Palma World Cup: 1 - Hyeres World Cup: 1 - SPA VM: 1 OL: 1 Årets Herrer: Christoffer Sundby og Frode Bovim, Soon SF Resultater: 2004: World Cup: 2 - Athen World Cup: 11 - SPA EM: 6 VM: 6 NM: 1 OL: 4 NORGES SEILFORBUND Årsrapport

7 Årets Dame jr: Monica Rodal, Moss SF Resultater: 2004: NM: 2 Jr. NoM: 2 Årets Herre jr: Vegard Johan Eimind, Arendals SF Resultater: 2004: Jr. VM: 13 Årets Brettseiler i Norge Årets dame: Ingen (Siren Sundby ble Årets Seiler) NORGES SEILFORBUND Årsrapport

8 4. HANDLINGSPLANEN Fokus for tingperioden: Flere glade seilere og flere toppidrettsutøvere Hovedmål: Å gi et godt og trygt aktivitetstilbud til flest mulig uansett alder, nivå og ferdighet Utvikle gode seilere Øke prestasjoner på toppnivå Øke medlemsmassen med 10% Delmål 1 Øke rekrutteringen til seilsporten 10% årlig Delmål 2 Beholde dem vi har rekruttert Delmål 3 Antall utvalgte seilere på Landslag og Utfordrerlandslag skal være minst 15 ved utgangen av tingperioden Delmål 4 Deltakelse i minst 4 OL klasser i Athen 2004 og vinne minst en medalje Fokusområder: Rekruttering Frafall i års alderen Jenter, frafall og rekruttering Trenere/Aktivitetsledere Utdanning, med fokus på klubbnivå, rekruttering av dommere, utdanning av brettinstruktører og samarbeid mellom dommere, arrangører og trenere Toppidrett, med fokus på toppidrettskultur, Athen og samarbeid med OLT. PR/Media, med fokus på å gjøre seiling mer attraktivt for media og sponsorer NORGES SEILFORBUND Årsrapport

9 5. UTVALG- OG KOMITERAPPORTER 5.1 TOPPIDRETT Områdeleder: Bjørn Lofterød Eliteutvalg: Bjørn Lofterød (leder) Morten Johnsen (generalsekretær) Lars Loennechen Thomas Guttormsen Eivind Melleby Christoffer Sundby (aktives representant) Espen Guttormsen (sportssjef) (fra ) Soon Seilforening Soon Seilforening NSF NSF NSF NSF Soon Seilforening NSF Hovedmål vedtatt av Seiltinget: Minst ett gull per år i Europamesterskap eller Verdensmesterskap i VM og OLklasser. Stabile resultater blant de 10 beste i aktuelle OL-klasser. EUs målsetting 2004: Representasjon i minst 4 OL klasser i Athen 2004, der alle gjennom resultater i og OL sesongen tilhører favoritt gruppen. OL resultater: OL i Athen har stått sentralt for hele den siste 4 års perioden. Prosjekt Athen ble etablert som et samarbeidsprosjekt med Olympiatoppen etter forrige OL sesong. Dette har bidratt med gode internasjonale plasseringer i hele perioden og toppet seg med OL gull til Siren Sundby i Europajolle og 4de plass til Christoffer Sundby/Frode Bovim i 49er klassen. Med disse toppresultatene ble vi 8de beste nasjon totalt, best i Norden og det var vår beste innsats i OL siden Vi deltok i fem klasser og var således over målsettingen, men skuffet dessverre i de tre øvrige klassene. OL troppen: Siren Sundby, europajolla gullmedalje Christoffer Sundby/Frode Bovim, 49er 4 plass Karianne Eikeland, Beate Kristiansen og Lise Birgitte Fredriksen, Yngling, - 9 plass Jannicke Stålstrøm, brett, - 11 plass Per Moberg, Laser, - 21 plass Bjørn Lofterød, hovedleder Thomas Guttormsen, trener for europajolle Lars Loennechen, trener for 49er Espen Stokkeland, trener for Yngling Frank Kirkeland, trener for Laser Bjørn Lofterød, trener for brett Kommunikasjon og møte aktivitet: NORGES SEILFORBUND Årsrapport

10 Det har vært avholdt 3 Styringsgruppemøter i Prosjekt Athen (samarbeidsprosjekt Olympiatoppen og NSF) og 5 EU møter. Dette året har imidlertid vært preget av uttallige uformelle møter av liknende karakter både med OLT og innad i NSF. Dessuten har kommunikasjon via mobiltlf og e-post muliggjort daglig kontakt mellom seilere, administrasjon og landslagstrenere. Samarbeid med OL-Toppen: Det ble i 2002 underskrevet en samarbeidsavtale med Olympiatoppen Prosjekt Athen. Prosjektet har hatt en egen styringsgruppe som ledes av områdeleder. I følge samarbeidsavtalen er NSF også forpliktet til å legge til rette for rekruttering av unge talentfulle utøvere og fremtidige OL håp. De unges prosjekt er kalt ToppSeil og 11 utøvere ble uttatt på slutten av 2003 sesongen (se egen omtale). Prosjektet er finansiert gjennom midler fra LOS-prosjektet. Prosjekt ToppSeil: ToppSeil skal gi unge utøvere som vil nå langt en ekstra oppfølging som om de skulle vært landslagsutøvere. Ressurser som NSF besitter sammen med olympiatoppen kan nå komme disse unge talentene til gode. En generell nivåhevning på seilerne vil gi bedre kandidater og et større landslag i fremtiden. Unge og motiverte utøvere med den rette innstilling, kunnskap og med en innarbeidet toppidrettskultur har vært oppstartsåret for ToppSeil-laget og det har vært innføring i hva toppidrettskultur innebærer. Fokus i år har vært å gi seilerne en forståelse for hvordan man må trene for å nå toppen i internasjonal seiling. Her har NSF nå innført et målhierarki og en utviklingstrapp som beskriver veien til toppen med tilhørende kompetansekrav. For seilerne har det vært krevende å sette seg inn i tankegangen og komme til enighet med seg selv om man er villig til å gjennomføre det som skal til. Derfor har vi i år brukt mye tid på mental bevisstgjøring rundt målsetninger og egen motivasjon. Vinteren 2005 er ToppSeil med landslaget på samlinger på Mallorca. Dette er siste skritt i opplæringen i toppidrettskultur. Seilerne vil med dette heve seg sportslig og få en klar forestilling om hva toppidrett innebærer. Seilerne vil dermed være et kommunikasjonsledd ut til andre seilere i miljøet her hjemme i Dermed håper vi at det kan komme frem flere talenter med rett innstilling og vilje i årene som kommer. For mer informasjon om ToppSeil henvises det til NSF`s toppidrettsmodell: Godkjent av OLT og NSF Styre Prinsipper Plan 2008 må også ivareta langsiktighet mot 2012 Satse på klasser som skaper miljø hjemme, dvs sikrer rekrutteringen Satsningen må gi noe tilbake til norsk seilsport Bygge lag i billige klasser Satse på atletiske klasser som vil være interessante for media Klare etiske retningslinjer for laget NORGES SEILFORBUND Årsrapport

11 Kun utøvere som satser i hele perioden er aktuelle Videreutvikling av samarbeidet med OLT 2005 er ikke et hvileår Prioriterte OL-klasser er Laser Radial Damer, Laser Standard, 49er og Brett Prioriterte Ungdomsklasser er E-jolle, Laser Radial, 29er og Brett Utfordrerlag finnes kun dersom det er utøvere på landslaget i den klassen Utøver/utøvere som i siste OL var sammenlagt blant de 10 beste kan i samråd med NSF få wild card på landslaget. Båten vil dermed få prioritering. Prioriterte OL-klasser for 2008: Laser Radial Damer, Laser Standard, 49èr og brett (begge kjønn). I disse klasser, avhengig av nivå, formes 3 lag ToppSeil, Utfordrer lag og Landslag. Nivå evaluering 0106 og 0110 hvert år. Utøverkontrakt utformes. Kun tillatt med 2 private sponsorer. Wild Card klasser: Det vil si klasser utenom prioriterte klasser der en tillater satsning i samråd med NSF, hvis en utøver/utøvere i siste OL var sammenlagt blant de 10 beste. Utøverkontrakt utformes. Kun tillatt med 2 private sponsorer. Årlig evaluering 0110 Fristilte klasser: Andre Olympiske klasser Det vil si at NSF ikke stiller med økonomisk bidrag, trenerbistand og sponsoravtaler. Klassene er lavt prioriterte ift båtlån. Fristilt klasse kan fritt skaffe egen sponsor. Administrative tjenester vil være tilgjengelig fra NSF. Forholdet til OLT må avklares. Gjelder frem til og lag/klasse tilhørighet kan revurderes etter denne dato Sportssjef: Områdeleder har i siste 4 års periode sett et økende behov for ansettelse av en sportssjef i full stilling. Denne personen skal faglig og administrativt ha hovedansvaret for toppidrettssatsningen i neste 4 års periode. Styret ga sin godkjennelse og stillingen ble besatt 1. desember 2004 av Espen Guttormsen. Følgende seilere har deltatt på NSFs landslag 2004: E-jolle: Siren Sundby 49er: Christoffer Sundby / Frode Bovim Laser: Peer Moberg Brett: Jannicke Stålstrøm Yngling fra 1505: Karianne Eikeland, Beate Kristiansen og Lise Birgitte Fredriksen NORGES SEILFORBUND Årsrapport

12 Følgende seilere har deltatt på NSFs utfordrerlandslag 2004: E-jolle: Elin Samdal Maike van der Linden Følgende seilere mottok individuelle stipend fra Olympiatoppen : Siren Sundby Christoffer Sundby/Frode Bovim Peer Moberg Jannicke Stålstrøm 5.2 FINANSIERING Adm.utvalget: Leder Stig Hvide Smith, KNS Øystein Fredriksen, Asker SF Morten Johnsen, NSF administrasjon Aktivitet: Igjen har forbundet levert et godt år økonomisk sett. NSF har god kontroll på utgiftsiden og planøkonomien fungerer som forutsatt. De etablerte rutiner synes å fungere etter forutsetningene, og forbundet holder fokus på å styrke forbundets egenkapital, slik det ble presentert for seiltinget i I et OL år var det vanskelig å budsjettere, spesielt når forutsetningene for OLT overføringer var usikre. Vi er glade for at vi fikk det bra til. NIFs økonomiske problemer har skjerpet NSFs fokus på økonomi, spesielt fordi de fremtidige overføringer er svært usikre. Ettersom de viktigste inntektskildene til forbundet fortsatt er overføringer fra NIF og automatinntekter, er budsjetteringsarbeidet fremdeles meget vanskelig. Vi forutsetter at det blir trangt i fremtiden og har slik sett blitt tvunget til en del lite hyggelige tiltak. Dessverre har vi måttet foreta innsparinger i administrasjonen, og det arbeides stadig med tiltak for å redusere risikoen i fremtiden. Dette medfører større grad av prosjektorganisering. OL satsing er langsiktig arbeid, og innspill fra eliteutvalget tilsier at om man ønsker muligheter for medaljer i 2008, må satsingen allerede iverksettes nå. Forbundsstyret har i sin langtidsbudsjettering beregnet inntekter man pr. dags dato ikke har oversikt over. For 2005 synes situasjonen slik at man kan komme ut i balanse, men forbundsstyret må få inn friske midler tilsvarende budsjettert under post sponsorinntekter i forbundets langtidsbudsjett, for å komme i balanse/overskudd for 2006 og Denne politiske linje er lagt ut fra forbundets OL-strategi samt handlingsplan. I den grad forbundet ikke klarer beregnet tilgang av nye inntekter, må man i 2006 vurdere strategi og handlingsplan opp mot forsvarlig økonomi. Dette kan dog foretas uten at man bryter med de linjer seiltinget la i 2003 for styrking av egenkapital. Det skal bety at forbundet fortsatt har egenkapital overensstemmelse med seiltingets krav også ved utgangen av 2006, selv om man skulle være tvunget til å omorganisere toppsatsingen grunnet sviktende inntekter. Det er de betydelige driftsresultater i 2003 og 2004 som har muliggjort dette. NORGES SEILFORBUND Årsrapport

13 Stor usikkerhet rundt automatpengesaken har vært belastende for forbundet, men ut fra konservativ økonomi forutsetter vi betydelige reduksjoner i automatinntekter for fremtiden. Det er gledelig at ESA, EUs overvåkingsorgan stiller seg kritisk til myndighetenes monopoliseringsplan, og NSF håper at dette setter en stopper for monopoliseringen. Dette vil i så fall kanskje løse forbundets økonomiske bekymringer. Det må også bemerkes at myndighetene nå også styrer forbundets økonomi i større grad enn tidligere, da en del av overføringene fra NIF har blitt øremerket. Det gleder oss at vi har kunnet gjennomføre en del breddetiltak med øremerket finansiering, og det er forbundets ønske at dette merkes direkte hos foreningene som nå i større grad enn tidligere mottar støtte til konkrete tiltak. Outsourcingen av respittarbeidet kom også som en lettelse på en allerede hardt belastet administrasjon, og forbundets kostnader ved dette arbeid var betydelig, spesielt i form av betalt arbeidskraft. På tross av seilforbundets solide økonomistyring medfører NIFs økonomiske situasjon at styret og utvalget fortsatt er urolige i forhold til den rådende situasjon. Inntektene fra NIF anses som usikre, og utfallet av automatpengesaken er fortsatt uvisst. For øvrig henvises det til økonomisk årsberetning, jfr. NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser 6-1 som følger denne årsberetning NSFs Rekrutteringstilskudd for Barn og Ungdom (Jorunn Horgens Fond) Til NSFs Rekrutteringstilskudd for Barn og Ungdom er det i år overført i henhold til det vedtatte budsjett kr ,-. Midlene vil bli benyttet til å støtte aktivitet rettet mot barn og unge i hht. retningslinjene for fondet. Midlene fordeles etter mottatte søknader. I 2004 mottok fondet 26 søknader, og fordelte ,- kroner til 15 prosjekter H.M. Kong Olav V s båtfond Fondets pålydende: kr Ved årsskiftet var utlånt fra båtfondet på kr ,- Vedtatt maksimum for utlån som AU kan godkjenne er satt til 80% av fondet, dvs. kr OL-fondet Se årsregnskapet Sponsor/Nettverk Nettverksgruppen: Leder Stig Hvide Smith, KNS Pål A. Næss, KNS Jan Henrik Nordeide, Båtlaget RAN NSF har hatt et tidkrevende og møysommelig arbeid for å skaffe penger til seilsporten. På nettverksiden har vi utvidet akkvisitørsamarbeidet, slik at XPO Group NORGES SEILFORBUND Årsrapport

14 har forestått arbeidet sammen med Pemarex AS. Det er utført et betydelig arbeid, og over 500 bedrifter er kontaktet. For bedre å kunne synliggjøre hva forbundet kan levere, har det blitt arbeidet grundig med produktdefinisjon og presentasjon. Videre har man laget nye presentasjoner av forbundet. NSFs nettverksutvalg følger ukentlig opp akkvisitørene gjennom møter og telefonvirksomhet. I skrivende stund er akkvisitørene i forhandlinger med potensielle sponsorer, og mulighetene for å skaffe nye samarbeidspartnere for 2005 ser ut til å være tilstede. (Dette må oppdateres i siste liten før trykk.) Følgende firmaer var sponsorer for landslaget i Norges Seilforbund : Klessponsor: Helly Hansen ASA Transport: Wallenius Wilhelmsen Båtmotorer: Marinær Tauverk: Robline Solbriller Kaenon Sportsdrikk Maxim Biler Colosseum Bil og Gabb Følgende firmaer har i 2004, gjennom avtaler med NSF, sponset individuelle seilere/båter: Anton B. Nilsen Adjudis AS Aqua Terra AS A/S J. Ludvig Mowinkels Rederi AS Dal Astra Tech AS Bane Tele AS Belamarin AS Jørknes World Wide Education Colosseum Bil Det norske Veritas Den Flyvende Tallerken Deloitte FMC Kongsberg Subsea AS Flextronics Network Fronter AS Foss & Co Næringsmegling AS Finn Eriksen Kran og Transport AS Hydro Texaco Hareide Designmill AS Heitmann Marin AS Haugesund Sparebank Helly Hansen Henri Lloyd Heijden Næringsprodukter AS Hval ASA Interoptik Hedegaard Infoteknikk AS Kvitfjell Hotell Lunde Båt AS Lars Muri Rørleggerservice AS 3M Norge AS Mestergull AS MI Swanco New Wave Sportswear Craft Nansen Senteret Egil Nordli AS North Sails Norge Oakley OKI Pareto Product Line AS Planbo Ray & Berndtson DA Romerrike Elektro Rogaland Jernvare Rinus TDM Surfers Holding AS Smartcom Media AS Sundance Massasjebad Scan Tech AS Seastyle AS Skaane Marina AS Skithuset Kursiv Skippi Boats Norway AS Sony Ericsson Sports Xtra AS Sparebanken 1 Gruppen AS Sparebanken Vest Troll Teko Holding AS Unitor ASA TSRF 2005 Torkildsen Tennøe & Co Tønsberg Magnesium Group Thorsteinsen-Smith Arkitekter Vertikal AS Werners Båtbu AS Western Bulk Carriers Holding ASA Vela AS Weatherford Norge AS Z SEIL ØMI Båt og Fritid AS ØMI Glassfiber AS NORGES SEILFORBUND Årsrapport

15 5.3 UTDANNING UK har i perioden hatt 2 møter i NSF s lokaler. Prioriterte aktiviteter vedtatt av Seiltinget 2003 Stimulere trenerutdanningen på klubbnivå. Samarbeide dommer, arrangør og trener Brettseiling - kompetanseutvikling blant trenere, dommere og arrangører Rekruttere dommere blant yngre og aktive seilere Kurs/seminarer avholdt i 2004: Type kurs Dato Deltakere Ansvar Trener I kurs Jan 30 TU Trener I kurs November 30 TU Trenerseminar Oktober 16 TU Dommer III-kurs 7-8 mars 11 DU Fellesseminar TU/DU/RU mars 71 UK Regattasjefkurs III Februar 9 RU Regattasjefkurs praksis Løpende 12 RU Andre tiltak: Godkjenning av juryformenn ved årets NM Godkjenning av regattasjefer ved årets NM Kontroll og godkjenning av seilingsbestemmelser ved årets NM Medlemmer av DU har hatt mange dommeroppdrag internasjonalt og nasjonalt To medlemmer i DU og to fra RU deltok på Dansk Seilunions dommerseminar i Odense Hele DU deltok på Svensk Domarforenings Seminar i Gøteborg. Materiellutvikling Trener 1 Arr1 Arr2 Dommer 1 Dommer 2 Nye Kappseilingsregler Nytt Revidert Revidert Revidert Revidert Ny oversettelse Konklusjon: LOS prosjektet har gitt kraftig stimulans til trenerutdanning og er støttet av Trenerutvalgets utvikling av nytt læremateriell og kurs. I regi av LOS prosjektet er det utdannet 18 nye brettinstruktører. Se egen årsrapport. Samarbeid mellom trener, arrangør og dommere og praktisering av Regel 42 fortolkningene ble fokusert under fellesseminaret mars. UK registrerer at det spesielt er behov for flere internasjonale dommere og arrangører. NORGES SEILFORBUND Årsrapport

16 5.3.1 Regattarrangørutvalget (RU) Medlemmer: Christian Gundersen (leder) Per Bordal Erik Johannesen Vestfjordens Seilforening Moss Seilforening Moss Seilforening Arrangørutvalget har siden forrige årsmelding hatt 4 ordinære møter. I tillegg kommer deltakelse i UK-møter. Som vanlig har RU så vel vært involvert i, samt forelest i forbindelse med kursvirksomhet. RUs enkeltmedlemmer har utover dette deltatt i en rekke møter relatert til saker utvalget har arbeidet med. RU sendte to deltagere i januar 2004 til dommer og arrangør seminar i Danmark. RU var med på å avholde storseminaret i Sandefjord. Arrangør 3 kurs ble arrangert i Oslo i februar Neste arrangør 3 kurs skal avholdes i Oslo i februar Av 9 kandidater som gjennomførte teorikurset i 2004 er 7 kandidater sertifisert i løpet av sommeren 2004, samt at 5 kandidater er sertifisert fra tidligere års teorikurs. Sertifiseringer har blitt gjennomført av RUs faste medlemmer samt oppnevnte kontrollører. RU har i 2004 jobbet med en rekke saker som: arrangørseminar arrangør 3 kurs kursmateriell/oppgaver kappseilingsregler arrangørgodkjenning NM arrangører NM reglene/stor-nm finaleseilaser sertifiseringer RU deltar i utvalget som er nedsatt for å revidere bl.a. NM og NC reglene Dommerutvalget (DU) Medlemmer: Leder: Medl.: Medl.: Medl.: Thomas Kresse, KNS Marianne O. Middelthon, Oslo Seilforening Bjørn Andersen, Oslo Seilforening Erik Dybwad, Bundefjorden Seilforening Dommerutvalget har siden forrige årsmelding hatt 5 ordinære møter og flere telefonmøter. DU's enkeltmedlemmer har utover dette deltatt i en rekke møter relatert til saker utvalget har arbeidet med. DU arrangerte Forbundsdommerkurset på Toppidrettssenteret i Oslo 7 og 8. mars kretsdommere deltok. 4 deltagere bestod ikke prøven, mens 7 bestod hvorav 2 kvinner. 2 ble autorisert som forbundsdommere fra 2004, mens de 5 øvrige blir autorisert fra 2005 etter nok et års obligatorisk praksis. NORGES SEILFORBUND Årsrapport

17 DU arrangerte 13 og 14. mars 2004 fellesseminar for arrangører, dommere og trenere i Sandefjord. Seminaret ble arrangert i samarbeid med regatta- og trenerutvalget. Et av hovedtemaene på seminaret var bedre arrangementer og samarbeid på tvers av områdene. Seminaret fungerte også som obligatorisk oppdatering for forbundsdommere og innholdt i tillegg en del regelstoff, oppdateringer og oppgaver. Medlemmer i DU har vært involvert i og forelest i forbindelse med annen kursvirksomhet nasjonalt og internasjonalt. Antallet internasjonale dommere i Norge er uforandret. Det er for øyeblikket 5 int. dommere og 1 int. matchdommer i funksjon. DU arbeider kontinuerlig med å rekruttere og øke antallet int. dommere. DU har i 2004 jobbet med en rekke saker som: -fellesseminaret forbundsdommerkurset -utvikling av kursmateriell -dommergodkjenning NM juryer -NM reglene -int. dommer kandidater -utveksling -rekruttering Internasjonal deltagelse: - Medlemmer av DU har hatt mange dommeroppdrag internasjonalt og nasjonalt - To medlemmer i DU deltok på Dansk Seilunions dommerseminar i Odense - Hele DU deltok på Svensk Domarforenings Seminar i Gøteborg Følgende dommere har hatt internasjonale oppdrag i 2004: Jens Veilemand Jørgensen Terje Brandt-Rasmussen Marianne Middelthon Bjørn Andersen Tor Møinichen Thomas Kresse Junior Nordisk Mesterskap Optimist, E-jolle, 29er og Zoom 8, Sverige Kieler Woche World Cup SOF Hyeres OL-klassene, Frankrike VM Laser, Tyrkia VM Laser Master, Tyrkia VM Snipe Dame, Vestfjorden SF OL OL-klassene, Athen Nordisk Match Dame, Oslo SF EM -5.5mR, K.N.S. VM Snipe Dame, Vestfjorden SF VM -Yngling, Spania VM Melges 24, Sverige VM H-båt, Danmark NORGES SEILFORBUND Årsrapport

18 5.3.3 Trenerutvalget (TU) Trenerutvalget består av: Leder: Tonje Hopstock (til og med ) Esben Slaatto (fra og med ) Nestleder: Helene Gjerpen (fra og med 01.09) Medlemmer: Eivind Westby (til og med ) Frode Jørstad Susan Berentsen Trenerutvalget har siden forrige årsmelding hatt 5 ordinære møter i tillegg til deltakelse i UK. TU's enkeltmedlemmer har utover dette deltatt på seminarer og kurs relatert til saker utvalget har arbeidet med. Trenerutvalget arrangerte januar og 31. januar-01. februar Trener 1 kurs på Toppidrettsenteret. Av kursets 30 deltakere leverte 27 eksamen og bestod oktober arrangerte TU Trenerseminar i Åsgårdstrand med 16 deltakere. Seminaret var lagt opp med foredrag og gruppearbeid for å øke trenerkompetansen og utveksle erfaringer og treningsopplegg på tvers av foreninger og november arrangerte TU Trener 1 kurs i Åsgårdstrand med 30 deltakere. TU har sammen med fagpersoner utenfor utvalget utviklet materiell til Trener 1 kurset. Det nye materiellet er mer praktisk rettet og mer anvendelig for kursdeltakerne i deres daglige arbeid som trenere. 5.4 PR/MEDIA Et av hovedmålene for PR og Mediagruppen er å sørge for at forbundet har god informasjonsflyt ut i alle ledd. Våre hjemmesider skal generalsekretæren og hans stab ha all ære av. Disse sidene oppdateres fortløpende. Nyheter, resultater, politisk stoff og andre aktuelle saker blir daglig publisert på Gjennomsnittlig har NSFs hjemmside ca treff i måneden og hjemmesiden har vist seg som en suksess i NSFs kommunikasjon med medlemsmassen, media og andre interesserte. Markedsføring av seilsporten gjennom store og hyppige oppslag i riksdekkende media har stort sett vært vanskelig å få til i vår idrett. I 2004 har NSF imidlertid vært mer representert i riksmediene enn noensinne. Stor NM og andre større mesterskap har i noe grad bidratt til en forbedring, og vist at det nytter å gjøre noen grep. Administrasjonen er kurset i mediehåndtering og har jevnlig sendt ut pressemeldinger med ferske rapporter og bilder som har gjort seiling tilgjengelig for media. Det som imidlertid har gitt størst drahjelp i markedsføringen av seilsporten dette året er naturligvis den enorme mediainteressen rundt Siren Sundby. Ikke mindre enn 37 journalister fra alt som finnes av riksdekkende medier møtte opp til åpningen av Stor NM i KNS for å overvære Siren Sundbys pressekonferanse før OL i Athen. I august var Siren den Norges mest omtalte person i norske medier (2042 treff), et godt stykke foran statsministeren (1838 treff). I høst har NSF planlagt en Sirenturne, hvor hun på nyåret skal ut og besøke seilere og andre interesserte i våre kretser. NORGES SEILFORBUND Årsrapport

19 5.5 BARN OG UNGDOM Målsetting: Gi barn som ønsker å seile et morsomt, inspirerende og kvalitativt godt tilbud i sitt eget seilmiljø. Seilaktivitet skal bygge på sunne verdier og normer og skal legge grunnlaget for fremtidig idrettsaktivitet på det nivå den enkelte selv ønsker og har forutsetninger for. Samt ivareta NIFs bestemmelser for barneidrett ved å tilrettelegge allsidig trening for barn opp til 13 år. Gi ungdom interessante, spennende, gode tilbud, utfordrende opplevelser og kunnskap om seiling. Ut fra deres egne forutsetninger, ønsker og behov. De skal gis mulighet til å bestemme utviklingen gjennom deltagelse i beslutningsprosessen i hele organisasjonen. Opprette Ungdomskontakter i seilmiljøet som skal samarbeide med NIFs ungdomsorganisasjon. Aktivitet: Utvalget har i denne perioden hatt 2 ordinære møter, jevnlig kontakt pr. telefon og e- post, samt møter med styrerepresentanter fra Norsk Optimistjolleklubb, Norsk Europajolle Klubb, 29èr-klassen, Zoom 8-klassen og Scira Norge. Leder for komitéen har arbeidet videre med opprettelsen av ungdomsutvalg i NSF s regi. Interessen for et ungdomsutvalg blant norsk seilungdom er skuffende laber. Mulige årsaker til dette kan være at organisasjonsstrukturen i seilforeningene ikke er tilrettelagt for deltagelse av de unge i foreningenes beslutningsprosesser, og at seilungdommen ønsker heller å prioritere bruk av fritiden til sportsutøvelse framfor organisasjonsarbeid. I forbindelse med NSF s Klubbutviklingsprosjekt er det fra utvalgets side ønskelig at en del av pakken skal være opprettelse av et ungdomsutvalg. Leder har deltatt på oppfølgingsmøte til Klubbutviklingsprosjektet for Milde Båtlag. Foreningen er meget positive til prosjektet og samarbeider tett med ISF-Hordaland. Man vil også få hjelp fra Veilederkorpset til ISF når opprettelse av et eventuelt ungdomsutvalg blir aktuelt. Det er blitt delt ut Kr ,- fra NSF s rekrutteringsfond, fordelt på 15 ulike barneog ungdomsprosjekter. NSF har gitt økonomisk støtte til gjennomføring av NEKs rekruttsamling i Åsgårdstrand. I forbindelse med LOS-prosjektet har det vært arrangert egne jentesamlinger for klassene E-jolle, Brett og 29er, med svært gode og positive tilbakemeldinger. Disse samlingene er kommet for å bli! Komitéen har i samarbeid med web-designer S. Sveen utviklet nye flaggsignalklistremerker. Norske Sjø har sponset trykkingen av 3000 klistremerker, som bl.a. vil ligge i opplæringspakken til Optimistjolleseilingen. Komitéleder har i samarbeid med NSF s styre arbeidet spesielt med temaet Norges Cup sett i lys av rekruttering til seilsporten, og kommet med forslag med retningslinjer på hvordan Norges Cupene bør arrangeres med tanke på å øke rekrutteringen til seilsporten. Disse retningslinjene har ført til stor oppstandelse i de berørte klasseklubbene, og NSF har mottatt en rekke henvendelser i sakens anledning. Styret har diskutert tilbakemeldingene og har utformet et brev som ble sendt til klasseklubber, foreninger og kretser, samt offentliggjort på NSF s nettside. NORGES SEILFORBUND Årsrapport

20 5.6 BÅT OG SAMFUNN Medlemmer: Peter T.M. Brandt KNS Målsetning: Utvalget skal i hovedsak arbeide med saker av landsomfattende interesse. Bl.a. høringsnotater fra departementet, NIF og andre saker av betydning for seilsporten. Aktivitet: Utvalget har arbeidet med innkomne høringsnotater. Representant for NSF i Sakkyndig råd for Fritidsfartøyer er Anne Sofie Gjestrum, KNS. NSF har opprettet et samarbeidsorgan med KNBF som skal arbeide med saker hvor NSF og KNBF har felles interesser. Medlemmer fra NSF er Peter T. M. Brandt, KNS, Jan-Erik Næss, KNS og Generalsekretær Morten Johnsen, NSF. 5.7 NSF s TEKNISKE UTVALG Det er avholdt tre møter i De viktigste sakene har vært: - Innstilling om godkjennelse av NORLYS som klasseklubb for LYS i Norge - Innstilling om godkjennelse av NORC som klasseklubb for ORC (IMS og ORC Club) i Norge - Innstilling om NM-status for NORLYS (anbefales) og NORC (anbefales ikke) for Innstiling om avgifter fra NORLYS og NORC til NSF - Samarbeid med NORLYS og NORC om fastsettelse av avgifter for målebrev - Gjennomgåelse av krav til klasseklubber og mesterskap med sikte på innstilling om nye klarere og mer restriktive regler - Gjennomgåelse av system for måleropplæring, med forenklet og mer oversiktlig system og oppdatering av kompendier, med sikte på ny opplæringsaktivitet vinteren Oppfølging av sikkerhetsbestemmelsene - Innstilling om status som klasseklubb for Fenix (anbefales) og First 36.7 (anbefales ikke) - Oppfølging av virksomheten i NORLYS. Ny forbedret database og nytt forbedret administrasjonssystem for LYS er utviklet og virker tilfredsstillende etter en innkjøringsperiode. Over 1700 målebrev er kvalitetskontrollert og godkjent. Det er gjennomført et LYS-mesterskap med 5 seilaser og 34 deltagere - Oppfølging av virksomheten i NORC. Det er utstedt over 20 IMS-målebrev. Det er gjennomført en ranking med 6 seilaser og 21 deltagere, og et IMSmesterskap med 19 deltagere. NORGES SEILFORBUND Årsrapport

21 5.8 FUNKSJONSHEMMEDE/INTEGRERING Medlemmer Terje Kleppan (leder) Bjørnar Erikstad Knut Herrem Ole Eide Bærum SF Tønsberg Nesodden SF KNS Koordinator toppidrett Nytt utvalg fra og med 1. desember 2004: Paal Erik Bryhn (leder) KNS Ragnar Klevaas KNS Bjørnar Erikstad Tønsberg Ole Eide KNS Målsetning: Arbeide aktivt for at forholdene legges best mulig til rette for at funksjonshemmede skal få mulighet til å drive med seiling, både som rekreasjon og konkurranse. Aktivitet: NSF deltok i Paralympics i Athen 2004 med følgende seilere: Bjørnar Erikstad, 2,4 MR 7 plass Jostein Stordahl, Sonar 11 plass Per Eugen Kristiansen Aleksander Wang-Hansen NSF har arbeidet aktivt for å ta over totalansvaret for handicapseilingen i Norge. Pål A. Næss i NSFs styre satt sammen et nytt utvalg og Tonje Hopstock i NSFs administrasjon følger opp utvalget. Det har blitt utarbeidet en avtale mellom NSF, NIF og NFI om totalansvaret og NSF tar over ansvaret 1. februar SEILSPORTSANLEGG Områdeansvarlig: Morten Johnsen, Generalsekretær NSF Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF) og Kultur- og kirkedepartementet (KKD) introduserte i 2003 en treårig forsøksordning hvor idrettslag og foreninger tilknyttet NIF kan søke om stønadsmidler til innkjøp av idrettsutstyr. I 2004 mottok NSF søknader fra 28 seilforeninger på totalt kr ,-. Det var 10 millioner til utdeling fordelt på alle idretter og NSF ble øremerket hele kr ,- som ble fordelt på 28 foreninger. NORGES SEILFORBUND Årsrapport

22 5.10 REGEL- OG APPELL Det har vært avholdt ett møte i Regel- & appellkomitéen i løpet av Arbeidet ellers har stort sett foregått ved hjelp av . Komitéen har behandlet seks appeller. Regel & Appellkomitéens seksjon på NSFs hjemmeside har blitt løpende oppdatert, takket være hjelp fra administrasjonen. Medlemmer i R&A har vært i aktivitet ved stevner i inn og utland i året som gikk, samt avholdt kurs og deltatt/avholdt seminarer. En rekke henvendelser av mer eller mindre offisiell karakter om forskjellige regler og problemstillinger har som vanlig blitt besvart i løpet av året. AD HOC utvalg Et ad hoc utvalg har arbeidet med oppdatering av NM og NC reglene i forbindelse med implementering av nye kappseilingsregler 1. januar LOS-PROSJEKTET Målsetting: Øke rekruttering av barn og unge til seilsporten med 25 % frem mot 2008, oppnå økt deltakelse i aldersbestemte klasser og samtidig se en nivåhevning hos juniorseilerne. Ved å bidra til å styrke ungdomskulturen i seiling( LOS = Livsstil og Sport) og å sørge for større bredde innenfor rekrutteringsklassene mener en å kunne beholde seilerne lenger. Dette innebærer økt oppmerksomhet rundt lokalmiljø og aktivitetene der. Det skal satses på å etablere en kunnskapsbase og bedre kunnskapsforvaltning fra sentrale miljøer. Toppseil skal være et prosjekt for unge talenter fra ulike klasser med overføring av riktig toppidrettskultur fra landslag og Olympiatoppen til de unge og deres lokale trenere. Klubbutvikling: Klubbutviklingsprosjektet var i 2004 et pilotprosjekt som ble gjennomført i seks klubber, Milde Båtlag, Askøy, Røyken, Asker, Farsund og Christianssands Seilforening. I samarbeid med Idrettens Studieforbund (ISF) ble det gjennomført Fremtidskveld i klubbene. Under fremtidskveldene ble behov og utfordringer i klubbene avdekket. Utfordringene som gikk igjen i flest klubber var behovet for flere utdannede trenere slik at klubbene kan tilby flere treningsdager med dyktige trenere, beholde flere av de seilerne klubbene rekrutter, bedre nettverk mellom klubbene i samme krets og nabokretser, ha et bedre og større ungdomsmiljø i klubben, samt å benytte flere av foreldreressursene. På bakgrunn av fremtidskveldene ble det introdusert ulike tiltak i klubbene. Dette førte til at det deltok 1-3 trenere fra hver av de seks klubbene på Trener 1 kurset høsten Klubbene har nå flere utdannede trenere til 2005 sesongen. Introduksjonshelg og Seilweekend for foreldre med barn som seiler for seilere og foreldre planlegges i terminlistene for 2005, og rene nybegynnerkurs for ungdom planlegges for å få flere ungdommer og bedre ungdomsmiljø i klubben. Trenerutvikling: Trenerutvalget (TU) i NSF arrangerte to Trener 1 kurs i 2004, ett på Toppidrettssenteret i Oslo og ett i Åsgårdstrand. Resultatet ble 58 nyutdannede trenere fra 25 ulike klubber. TU arrangerte høsten 2004 et trenerseminar i NORGES SEILFORBUND Årsrapport

23 Åsgårdstrand. Gjennom trenerseminaret fikk 18 trenere fra 10 ulike klubber påfyll av kompetanse gjennom fordrag og de utvekslet erfaringer på tvers av klubbene gjennom gruppeoppgaver og plenumsdiskusjoner. Aktivitetsutvikling: oktober ble det arrangert jentesamling i Åsgårdstrand med totalt 32 jenter og fire jentetrenere. Jentene seilte e-jolle, 29er og brett. 18 seilforeninger har skolebrettpakker og gjennomført nybegynnerkurs på brett. I løpet av 2004 ble det utdannet 18 brettinstruktører. 29er klubben gjennomførte to rene 29er samlinger og tilbød prøveseiling i forbindelse med NC som ble arrangert sammen med Optimist og e-jolle. 29er klubben har tilbudt prøveseiling med seilere fra Sandefjord Seilforening, og i løpet av 2005 kommer det tre nye 29ere til foreningen. NEK arrangerte oktober Rekruttsamling i Åsgårdstrand med totalt 133 seilere i e-jolle, Laser og 29er. 7. STOR NM Årets Stor NM, som er det andre i rekken, ble arrangert av KNS og seilasene ble holt på Lysakerfjorden med finaler utenfor Aker Brygge. Det ble gjennomført full serie for fleet-seilingen for samtlige klasser. Mangel på vinden medførte imidlertid til at den kun var mulig å gjennomføre finaleseilaser for e-jolle klassene. De deltagende klassene var - Yngling - Laser - E-jolle, Damer - E-jolle, Herrer - 49 er - 29 er - 2,4mR Det ble seilt på fire baner og samtlige deltagende båter hadde landbase på Sollerud. Totalt var det i overkant av ca 150 deltagende båter. Bergen Seilforening som har hovedansvaret or Stor NM i 2005 var regattansvarlig på en av banene. Det var gledelig med 12 båter i 49 er klassen mens Ynglingene skuffet sterk med kun 6 deltagere. Dette medfører at denne klassen verken tilfredstilte NM-reglene for NM status i 2004 eller i Årets Kongepokal var satt opp i Klassen 2,4m R. Denne ble vunnet av Tønsbergseileren, Bjørnar Erikstad. Det ble i forbindelse med Stor NM gjennomført en stor pressekonferanse sammen med Siren Sundby før hennes avreise til OL. Denne trakk 37 representanter fra TV/ Radio og aviser. Disse var også med ut på banene for å se seiling på nært hold. Det vil være naturlig at det legges opp til pressekonferanser også under fremtidige Stor NM i et nært samarbeid mellom foreningen(e) som arrangerer og NSF. Sponsorer til et slikt arrangement viser seg ikke så lett å skaffe. Det er her muligheter for et nærere samarbeid mellom forening(er) som arrangerer og NSF. NORGES SEILFORBUND Årsrapport

24 8. INTERNASJONALT ARBEID 8.1 INTERNASJONALT UTVALG Stig Hvide Smith (leder) Øystein Fredriksen Morten Johnsen KNS Asker SF NSF Det internasjonale arbeid utføres etter styrets retningslinjer gjennom NSFs internasjonale utvalg. Internasjonalt utvalg fremmer NSFs internasjonale interesser ved samarbeid gjennom Skandinavisk Seilforbund og deltakelse i ISAF. De internasjonale representanter sitter i rådende utvalg i ISAF for å fremme og utvikle internasjonal seilsport. Internasjonalt utvalg har deltatt på samarbeidsmøtene i Skandinavisk Seilforbund. Stig Hvide Smith ble nominert med støtte fra Dansk Sejlunion og Svenska Seglarforbundet som alternate (vara) til ISAF Council. ISAF Council er seilsportens øverste avgjørende organ. - Det ble sendt to submissions til ISAF vedrørende Empirical Handicap Sub Committe (EHSC): 1) Standard parametre og betegnelser for utveksling av data og 2) System for ISAF status for Empirical Handicap Systems. Begge ble godkjent i ISAFs årsmøte i november - Komiteens formann deltok i Skandinavisk møte i Stockholm i oktober med forberedelse til årsmøtene i ISAF og ORC - Komiteens formann deltok som medlem i EHSC ved ISAFs årsmøte i november, og ble nominert som fremtidig formann i denne komité - Komiteens formann deltok i ORCs årsmøte i november som observatør. 8.2 SKANDINAVISK SEILFORBUND Sverige har hatt ansvaret for sekretariatet i 2004 og Svenska Seglarforbundet ledet Skandinavisk Seilforbund frem til 23. oktober hvor Finland overtok ansvaret. Vårmøtet ble avholdt i Tallinn og årsmøtet ble avholdt i Stockholm. I tillegg til de skandinaviske land møter Estland SKSF. Skandinavisk Seilforbund behandler saker vedrørende skandinaviske klasser, nordiske mesterskap og andre saker som berører alle landene som eksempelvis miljøspørsmål og internasjonal lovgivning i forhold til ferdsel på vann. På møtene diskuteres også saker som skal behandles ved ISAFs årsmøte. Danmark deltar i Nordisk Båtråd og EBA (European Boating Association) og rapporterer til gruppen fra disse organisasjonene. SKSF vurderer navnebytte grunnet tilslutningen av Latvia og Estland. Samholdet i SKSF oppleves som meget sterkt. Saker behandlet i Godkjennelse av nordiske mesterskap - Årsregnskap Årsberetning 2003 NORGES SEILFORBUND Årsrapport

25 - Valg av representanter til ISAFs Council - Forberedelse til ISAFs midtårsmøte - Forberedelse og gjennomgang av aktuelle forslag til ISAFs årsmøte. SKSF enes om hvordan stemmegivningen skal være på aktuelle forslag. 8.3 EUROPEAN SAILING FEDERATION - EUROSAF EUROSAFs primære mål er faglig samarbeid i Europa. Organisasjonen har ingen beslutningsmyndighet. Organisasjonen skal bl.a. administrere utveksling av dommere, målere og regattaarrangører, drive med ungdomsarbeid, samt utvikle regelverk for arrangement av Europeiske Mesterskap. Vi er meget fornøyd med at Kjell Borking (SWE) ble valgt til visepresident i ISAF ved årsmøtet der. EUROSAF har dessverre ikke vist den styrke man ønsker i europeiske anliggender, og det er å håpe at det nye styret skaper større samhandling innen organisasjonen. 8.4 INTERNATIONAL SAILING FEDERATION ISAF ISAF er det internasjonale seilforbundet. Det besluttende organet, Council, møtes to ganger i året hvor beslutningene gjøres. Administrasjonen har sete i Southampton, England. ISAF bistår av en rekke komiteer og utvalg hvor Norge er representert. Etter å ha ligget nede i en del år er NSF på nytt i ferd med å vinne styrke innen det internasjonale samarbeid. Under valget 13. november gikk president Paul Henderson (CAN) av etter to perioder, dvs. 8 år. Det gleder Skandinavia at Göran Petterson (SWE) ble valgt til ny president. Vesentlige avgjørelser under Councilmøtet i november ble utskiftingen av E-jolle som singlehanded OL-jolle for damer til fordel for Laser Radial i Beijing OL NSF var mer fornøyd med valget av Neil Pryde RS-X som nytt brett for damer og herrer i OL. For øvrig ble ca 350 submissions behandlet i Council. Referat kan mottas ved henvendelse til forbundet. 8.5 FUNKSJONER/REPRESENTASJON I ISAF: ISAF Ærespresident Equipment Committee Racing Rules Committee Int. Umpires Sub-Committee Windsurfing Committee Empirical Handicapping Committee Review Board Representant H.M.Kong Harald V Jan Herman Linge (Honorary member) Marianne O. Middelthon Jorunn Horgen, nestleder Nils Nordenstrøm, leder Kristian Hansen til og med. nov.2004 Egil Wold fra og med Nov NORGES SEILFORBUND Årsrapport

26 8.6 INTERNASJONALE REPRESENTASJONSOPPGAVER 2004 Møte Representant Skandinavisk vårmøte Leder Int. utvalg Stig Hvide Smith Generalsekretær Morten Johnsen Skandinavisk årsmøte Leder Int. utvalg Stig Hvide Smith Generalsekretær Morten Johnsen ISAF årsmøte København Leder Int. utvalg Stig Hvide Smith Int. representant Marianne O. Middelthon Int. representant Jan Herman Linge Int. representant Jorunn Horgen Int. representant Nils Nordenstrøm Int. representant Thomas Kresse Generalsekretær Morten Johnsen ORC årsmøte Int. representant Nils Nordenstrøm 9. KOMITEER VALGT AV SEILTINGET 9.1 APPELLUTVALG Leder : Gisle Didriksen Kristian Hansen Marianne O. Middelthon Varamedlemmer: Kristian Åsle Ronny Rognhaugen Milde Båtlag KNS Oslo Seilforening Fredrikstad Seilforening Christiansands Seilforening 9.2 KONTROLLKOMITE Leder : Per Otto Ekheim Atle Kaurin Varamedlem : Nini Høegh Nergaard Sandefjord Seilforening Båtlaget Ran KNS 9.3 LOVKOMITE Leder: Per Kierulf Olav E. Klingenberg Edith Erstad Asker Seilforening KNS Båtlaget RAN NORGES SEILFORBUND Årsrapport

27 Varamedlem : Leif Halvorsen Brevik Seilforening 9.4 VALGKOMITE Leder: Inger Book Medlemmer: Sigmund Vatle Jorunn Tunby Magne Sandtorv Varamedlem: Per Reidar Pedersen Åsgårdstrand Seilforening KNS Tromsø Seilforening Bergens Seilforening Søgne Seilforening 9.5 DOMSUTVALG Leder: Egil Wold Medlemmer: Lisbeth Johansen Eilert Vierli Varamedlemmer: Geir Victor Svendsen Per Bordal Molde Seilforening Moss Seilforening Arendals Seilforening Oslo Seilforening Moss Seilforening 10. KOMITEER/UTVALG OPPNEVNT AV STYRET 10.1 REGEL- OG APPELLKOMITE Leder: Marianne O. Middelthon Nestleder: Kjell Henanger Oslo Seilforening Stavanger Seilforening Medlemmer: Olav E. Klingenberg KNS Leder av DU: Thomas Kresse KNS Leder av RU: Stig H. Smith KNS (Tiltrer i saker som omhandler seilingsbestemmelser) NORGES SEILFORBUND Årsrapport

28 10.2 ADMINISTRASJONSUTVALG Leder: Stig Hvide Smith Medlemmer: Øystein Fredriksen Morten Johnsen KNS Asker Seilforening NSF NORGES SEILFORBUND Årsrapport

29

30

31

32 Norges Seilforbund Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Sponsorinntekter Salgsinntekter Tilskudd fra Olympiatoppen Tilskudd fra NIF Egne inntekter Diverse inntekter Sum driftsinntekter Lønn og sosiale kostnader Varekostnad Tilskudd Reise- og oppholdskostnader Sponsorkostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinnteker Rentekostnader Netto finansresultat Årsresultat Som foreslås: Overført fra OL Fond Athen Overført til OL Fond Overført til ToppSeilfond Overført til egenkapital Sum disponert

33

34

35

36

37

38

39

40 VEDLEGG 2 NORGESMESTERSKAP 2004 Klasse Utøver(e), Seilforening Andunge Arne Osmundsvåg/Bjarne Staib, Asker SF 21 Hobie Cat (Åpent) Alt Terje Andersen/Dag H. Edvardsen, Bundefjorden SF 20 E-Jolle Herrer Kristian Ruth, Asker SF 59 E-Jolle Damer Elin Samdal, Fredrikstad SF 24 Optimist Gutter Optimist Jenter Mathias Mollatt, Moss SF 57 Taja Zaikova, Asker SF 34 Snipe Karl Otto Book/Alexandra Wang, Åsgårdstrand SF 45 Knarr Nils Petter Haugfos/Trine Haugfos/ Lars Haugfos, Drammen SF 2,4 mr Bjørnar Erikstad, Tønsberg SF 20 Kragerøterne Roger Karlsen, /Joakim Levorsen, Brevik SF 26 Princess Espen Aker/Ulf Lundvall/Bård Jacobsen, Tønsberg SF 20 First Class 8 Hans Martin Halvorsen/Rasmus Larsen/Morten Hagen Johansen/Lars F. Bjar/Morten Helgesen, Hvaler SF Grimstadjolle Lars Ingeberg/Marianne Fosen, Grimstad SF 23 IF (Åpent) Express H-Båt (åpent) Anders Ewert, Sunneskärs BS, Sverige Njaal Sletten, Jens Riis, Terje Skram, Karl Gjerde, Bergens SF Michael Collberg/Klas Anderson/ Mathias Heiding, Mariestad SK, Sverige 11 Mod Torgeir Pedersen m/mannskap, Asker SF 23 Laser Simen Doksrød, Sandefjord SF 29 Yngling Camilla Christiansen/Bjørn Mørland Pedersen/Cecilie Brandt-Rasmussen, Asker SF Ikke godkjent NM pga for få deltagere BB-11 Leif A. Haugen, Brevik SF 29 Antall båter (3 utenl.) (1 utenl.) 6

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/04. 29. april 2004 Rica Gardermoen Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/04. 29. april 2004 Rica Gardermoen Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/04 29. april 2004 Rica Gardermoen Hotell Til stede fra Styret: Til stede under sak S 26/04 Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide

Detaljer

Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen Brun, Kirsten Sola, Thorstein Tønnesson, Pål A. Næss og John Arnold Hopstock

Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen Brun, Kirsten Sola, Thorstein Tønnesson, Pål A. Næss og John Arnold Hopstock NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 904 14. desember 2004 Idrettens Hus, Ullevål Til stede fra Styret: Ikke til stede Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/04. 19. 20. mars 2004 Åsgårdstrand Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/04. 19. 20. mars 2004 Åsgårdstrand Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/04 19. 20. mars 2004 Åsgårdstrand Hotell Til stede fra Styret: Fratredelse under sak 21/04 Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/04. 15. juni 2004 Rica Gardermoen Hotel

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/04. 15. juni 2004 Rica Gardermoen Hotel NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/04 15. juni 2004 Rica Gardermoen Hotel Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen Brun,

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105. 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105. 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål Til stede fra Styret: Ikke til stede Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen Brun,

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8/05. 7. desember 2005 Idrettens Hus, Ullevål

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8/05. 7. desember 2005 Idrettens Hus, Ullevål NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8/05 7. desember 2005 Idrettens Hus, Ullevål Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen,

Detaljer

Bente Nilsson var tilstede under sak 16/02 og 25/02

Bente Nilsson var tilstede under sak 16/02 og 25/02 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/02 Fredag 24. og lørdag 25. mai 2002 Soon Seilforening Til stede fra Styret: Ikke til stede fra Styret: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød,

Detaljer

Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen Brun, Kirsten Sola, Thorstein Tønnesson, Jan Henrik Nordeide og John Arnold Hopstock

Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen Brun, Kirsten Sola, Thorstein Tønnesson, Jan Henrik Nordeide og John Arnold Hopstock NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 804 18. november 2004 Rica Hotel Gardermoen Til stede fra Styret: Ikke til stede Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/03. Onsdag 18. juni 2003 Rica Gardermoen Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/03. Onsdag 18. juni 2003 Rica Gardermoen Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/03 Onsdag 18. juni 2003 Rica Gardermoen Hotell Til stede fra Styret: Ikke tilstede fra Styret: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7/03. 20. november 2003 Rica Gardermoen Hotel

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7/03. 20. november 2003 Rica Gardermoen Hotel NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7/03 20. november 2003 Rica Gardermoen Hotel Til stede fra Styret: Ikke tilstede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Thorstein Tønnesson,

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7/06. 12. desember 2006 Idrettens Hus, Ullevål Stadion

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7/06. 12. desember 2006 Idrettens Hus, Ullevål Stadion NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7/06 12. desember 2006 Idrettens Hus, Ullevål Stadion Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl

Detaljer

Markedssjef Henrik Næss var til stede under sak 06/06

Markedssjef Henrik Næss var til stede under sak 06/06 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/06 27.-28. januar 2006 Rica Hotell Bygdøy Alle Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen,

Detaljer

Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen, Thorstein Tønnesson, Gwen Brun, Jan Henrik Nordeide, Bente Nilsson og Peter L.

Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen, Thorstein Tønnesson, Gwen Brun, Jan Henrik Nordeide, Bente Nilsson og Peter L. NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/05 7. september 2005 Rica Gardermoen Hotel Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen,

Detaljer

Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen Brun, Thorstein Tønnesson, Jan Henrik Nordeide, John Arnold Hopstock og Pål A.

Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen Brun, Thorstein Tønnesson, Jan Henrik Nordeide, John Arnold Hopstock og Pål A. NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 604 1.-2. oktober 2004 Horten, Hotel Norlandia Til stede fra Styret: Ikke til stede fredag Ikke til stede lørdag Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød,

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/02. Fredag 8. og lørdag 9. februar 2002 Rica Travel Hotel, Gardermoen

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/02. Fredag 8. og lørdag 9. februar 2002 Rica Travel Hotel, Gardermoen NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/02 Fredag 8. og lørdag 9. februar 2002 Rica Travel Hotel, Gardermoen Til stede fra : Ikke til stede fra : Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Chris Buunk,

Detaljer

Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen, Gwen Brun, Jan Henrik Nordeide, Bente Nilsson, Astri Holden Feragen og Peter L.

Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen, Gwen Brun, Jan Henrik Nordeide, Bente Nilsson, Astri Holden Feragen og Peter L. NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/05 22. juni 2005 Bergen Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen, Gwen Brun, Jan Henrik

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/04. 6. 7. februar 2004 KNS, Dronningen og NSFs kontor, Idrettens Hus

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/04. 6. 7. februar 2004 KNS, Dronningen og NSFs kontor, Idrettens Hus NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/04 6. 7. februar 2004 KNS, Dronningen og NSFs kontor, Idrettens Hus Til stede fra Styret: Til stede under sak 02/04, 08/04 og 09/04 Fratredelse sak 04/04 under

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/03. Fredag 14. og lørdag 15. februar 2003 Rica Gardermoen Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/03. Fredag 14. og lørdag 15. februar 2003 Rica Gardermoen Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/03 Fredag 14. og lørdag 15. februar 2003 Rica Gardermoen Hotell Til stede fra Styret: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød,, Nini Høegh Nergaard,

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/03. Fredag 25. og lørdag 26. april 2003 Rica Gardermoen Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/03. Fredag 25. og lørdag 26. april 2003 Rica Gardermoen Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/03 Fredag 25. og lørdag 26. april 2003 Rica Gardermoen Hotell Til stede fra Styret: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith,

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/06. 25. april 2006 Rica Gardermoen Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/06. 25. april 2006 Rica Gardermoen Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/06 25. april 2006 Rica Gardermoen Hotell Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith og Geir Dahl Andersen,

Detaljer

Klubbdommer/arrangør - Økt 1

Klubbdommer/arrangør - Økt 1 Klubbdommer/arrangør - Økt 1 Seilsportens organisering Seilsportens regler Innhold Kappseilingsreglene NSF Organisasjonskart Utdanningsstrukturen NSFs årbok Regler for Norgesmesterskap Arbeidsoppgaver

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/06. 23. august 2006 Rica Gardermoen Hotel

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/06. 23. august 2006 Rica Gardermoen Hotel NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/06 23. august 2006 Rica Gardermoen Hotel Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Thorstein Tønnesson,

Detaljer

Møtet ble satt kl. 17.00 og ledet av 1. Visepresident Stig Hvide Smith

Møtet ble satt kl. 17.00 og ledet av 1. Visepresident Stig Hvide Smith NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7/05 14. 15. oktober 2005 Rica Hotell Bygdøy Alle Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen,

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/07. 13. 14. april 2007 Rica Holmenkollen Park Hotel

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/07. 13. 14. april 2007 Rica Holmenkollen Park Hotel NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/07 13. 14. april 2007 Rica Holmenkollen Park Hotel Til stede fra Styret: President Stig Hvide Smith, 1. visepresident Peter L. Larsen, 2. visepresident Anne

Detaljer

Generalsekretær Espen Guttormsen (EG) og Vibecke Schøyen (VS)

Generalsekretær Espen Guttormsen (EG) og Vibecke Schøyen (VS) NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/09 23. og 24 januar 2009 kl 11.00 Toppidrettsenteret Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PL), Hans Egil Eriksen (HEE),

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/02. Fredag 22. og lørdag 23. november 2002 Rica Gardermoen Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/02. Fredag 22. og lørdag 23. november 2002 Rica Gardermoen Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/02 Fredag 22. og lørdag 23. november 2002 Rica Gardermoen Hotell Til stede fra Styret: Ikke til stede fra Styret: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/02. Fredag 11. og lørdag 12. oktober 2002 Larvik Seilforening

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/02. Fredag 11. og lørdag 12. oktober 2002 Larvik Seilforening NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/02 Fredag 11. og lørdag 12. oktober 2002 Larvik Seilforening Til stede fra Styret: Ikke til stede fra Styret: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød,,

Detaljer

Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen, Thorstein Tønnesson, Jan Henrik Nordeide, Astri Holden Feragen og Peter L.

Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen, Thorstein Tønnesson, Jan Henrik Nordeide, Astri Holden Feragen og Peter L. NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/06 6.-7. oktober 2006 Rica Holmenkollen Hotel Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen,

Detaljer

Nye utøver- og sponsoravtaler Markedsutvalget Utdanning Lisens for regattaseilere Mesternes Mesterskap Vedtakssaker: NM-saker Båtlån

Nye utøver- og sponsoravtaler Markedsutvalget Utdanning Lisens for regattaseilere Mesternes Mesterskap Vedtakssaker: NM-saker Båtlån NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7/07 28.-29. september 2007 Rica Hotell Gardermoen Til stede fra Styret: President Stig Hvide Smith, 1. visepresident Peter L. Larsen, 2. visepresident Anne Kaalstad,

Detaljer

Markedssjef Henrik Næss var til stede under sak 43/06

Markedssjef Henrik Næss var til stede under sak 43/06 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/06 28. juni 2006 Tønsberg Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Thorstein Tønnesson, Gwen Brun, Bente Nilsson, Jan Henrik

Detaljer

Kretsledermøtet 2002

Kretsledermøtet 2002 Kretsledermøtet 2002 Rica Gardermoen Hotell 23. 24. november 2002 Deltagere NSFs styre: President Øystein Fredriksen 1. Visepresident Bjørn Lofterød 2. Visepresident Nini Høegh Nergaard Chris Buunk Per

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/09

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/09 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/09 9.juni 2009 kl 14.00 Gardermoen Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL) fra kl 17.00, Hans Egil Eriksen (HEE), Odd

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/07

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/07 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/07 Mandag 27. august 2007 Rica Gardermoen Til stede fra Styret: President Stig Hvide Smith, 1. visepresident Peter L. Larsen, 2. visepresident Anne Kaalstad, Astri Holden Feragen,

Detaljer

Bjørn Lofterød møtte under sak 99/07

Bjørn Lofterød møtte under sak 99/07 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8/07 24. oktober 2007 Radisson SAS Hotel Gardermoen Til stede fra Styret: President Stig Hvide Smith, 1. visepresident Peter L. Larsen, 2. visepresident Anne

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/08. 07. mars 2008 Rica Park Hotell Sandefjord

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/08. 07. mars 2008 Rica Park Hotell Sandefjord NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/08 07. mars 2008 Rica Park Hotell Sandefjord Tilstede fra Styret President Stig Hvide Smith, 1. visepresident Peter L. Larsen, 2. visepresident Anne Kaalstad,

Detaljer

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann)

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2006 Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Administrasjon og økonomi Styret har bestått av: Thore Hammarstrøm Knut Traaseth Frode

Detaljer

VEDTAKSAKER: Godkjenning av innkalling samt protokoller Styret godkjente innkallingen. Styret tok AU-protokoll 212 og 312 til etterretning.

VEDTAKSAKER: Godkjenning av innkalling samt protokoller Styret godkjente innkallingen. Styret tok AU-protokoll 212 og 312 til etterretning. NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7/12 Mandag 23. august 2012 Kl. 14.00 på Ullevål stadion. Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Odd Ørnulf Stray (OØS),

Detaljer

Kretsledermøtet 2006

Kretsledermøtet 2006 Kretsledermøtet 2006 Tønsberg 11. 12. mars 2006 Deltagere NSFs styre: President Øystein Fredriksen Thorstein Tønnesson Gwen Brun Bente Nilsson Peter L. Larsen Jan Henrik Nordeide Kretsledere: Harald Lystad,

Detaljer

Kretsledermøtet 2004

Kretsledermøtet 2004 Kretsledermøtet 2004 Åsgårdstrand Seilforening 20. 21. mars 2004 Deltagere NSFs styre: President Øystein Fredriksen 1. Visepresident Bjørn Lofterød 2. Visepresident Stig Hvide Smith John Arnold Hopstock

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. NORGES SEILFORBUND Årsrapport 2002-1 -

INNHOLDSFORTEGNELSE. NORGES SEILFORBUND Årsrapport 2002-1 - INNHOLDSFORTEGNELSE 1. STYRETS BERETNING 2002... 3 2. ADMINISTRASJONEN... 5 3. HANDLINGSPLAN 2001-2003... 6 3.1 BREDDESEILING... 6 3.1.1 Båt og Samfunn... 6 3.1.2 Funksjonshemmede/Integreringsutvalg...

Detaljer

Årets seiler 2005: H.M. Kong Harald V ÅRSRAPPORT 2005

Årets seiler 2005: H.M. Kong Harald V ÅRSRAPPORT 2005 Årets seiler 2005: H.M. Kong Harald V ÅRSRAPPORT 2005 NORGES SEILFORBUND Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1. STYRETS BERETNING 2005...

Detaljer

Seiltinget Mål og prioriterte handlinger

Seiltinget Mål og prioriterte handlinger Seiltinget 2009 Mål og prioriterte handlinger 2009-2011 Det som ligger i bunn er NSFs Formål og Visjon Formål: fremme norsk seilsport bidra til samarbeid mellom foreningene representere seilsporten internasjonalt

Detaljer

Presentasjon fra seilas i forkant av seiltinget 2009

Presentasjon fra seilas i forkant av seiltinget 2009 Presentasjon fra seilas i forkant av seiltinget 2009 Bredde vs Topp Brettseiling er i sterk fremgang, derfor vil vi satse på brett. Tomannsjolle med 29er, har god fremgang og rekruttering, og er den naturlige

Detaljer

STYRETS ARBEID 2011. I 2011 har det vært avholdt 10 styremøter og 2 AU-møter. Det er behandlet i alt 173 saker hvorav 10 i AU og 163 saker i styret.

STYRETS ARBEID 2011. I 2011 har det vært avholdt 10 styremøter og 2 AU-møter. Det er behandlet i alt 173 saker hvorav 10 i AU og 163 saker i styret. STYRETS ARBEID 2011 I 2011 har det vært avholdt 10 styremøter og 2 AU-møter. Det er behandlet i alt 173 saker hvorav 10 i AU og 163 saker i styret. Følgende arbeidsutvalg (AU) har fungert: President Peter

Detaljer

Norges Seilforbund. Årsrapport 2012

Norges Seilforbund. Årsrapport 2012 Norges Seilforbund Årsrapport 2012 STYRETS ARBEID 2012 I 2012 har det vært avholdt 11 styremøter og 2 AU-møter. Det er behandlet i alt 204 saker hvorav 7 i AU og 197 saker i styret. Følgende arbeidsutvalg

Detaljer

Styremøte 9/07. Styremøte 3. desember 2007

Styremøte 9/07. Styremøte 3. desember 2007 Styremøte 9/07 Styremøte 3. desember 2007 UBC Rekdalrommet, Ullevål stadion kl. 10.00 21.00 Til stede fra styret: President Stig Hvide Smith, 1. visepresident Peter L. Larsen, 2. visepresident Anne Kaalstad,

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/11 VEDTAKSAKER: Mandag 2.mai Kl på Ullevål.

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/11 VEDTAKSAKER: Mandag 2.mai Kl på Ullevål. NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/11 Mandag 2.mai Kl. 10.00 på Ullevål. Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Odd Ørnulf Stray (OØS), Astri Cathrine

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/13 VEDTAKSAKER: Tirsdag 28. mai 2013 Kl. 12.00 Bærum Seilforening

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/13 VEDTAKSAKER: Tirsdag 28. mai 2013 Kl. 12.00 Bærum Seilforening NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/13 Tirsdag 28. mai 2013 Kl. 12.00 Bærum Seilforening Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Tor Møinichen (TM), Vidar Utne (VU), Grethe Halvorsen

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/09

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/09 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/09 20.april 2009 kl 13.00 Gardermoen Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Hans Egil Eriksen (HEE), Odd Ørnulf Stray

Detaljer

Årsberetning for Norsk H-båt klubb 2009

Årsberetning for Norsk H-båt klubb 2009 Årsberetning for Norsk H-båt klubb 2009 2009 har vært et godt år for Norsk H-båt Klubb. Vi har hatt god deltagelse ved de fleste av våre rankingstevner, inkludert nykommerne Tønsberg sommerregatta og Svennerseilasen.

Detaljer

VEDTAKSAKER: HMJ ikke tilstede under behandling av saken.

VEDTAKSAKER: HMJ ikke tilstede under behandling av saken. NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/12 Fredag 26. april 2012 Kl. 15.00 Ullevål. Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Astri Cathrine Holden (ACH), Ove

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/08

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/08 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/08 18.september 2008 kl 16.00 SAS Gardermoen Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Stig Hvide Smith (SHS), Anne Kaalstad (AK), Peter L. Larsen

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/11 VEDTAKSAKER: Onsdag 22. og 23. mai Kl på Ullevål.

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/11 VEDTAKSAKER: Onsdag 22. og 23. mai Kl på Ullevål. NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/11 Onsdag 22. og 23. mai Kl. 13.00 på Ullevål. Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Odd Ørnulf Stray (OØS), Astri

Detaljer

KUNNGJØRING. Stavanger Seilforening i samarbeid med Norske Seilforbund, ønsker velkommen til. NORGESMESTERSKAP for

KUNNGJØRING. Stavanger Seilforening i samarbeid med Norske Seilforbund, ønsker velkommen til. NORGESMESTERSKAP for KUNNGJØRING Stavanger Seilforening i samarbeid med Norske Seilforbund, ønsker velkommen til NORGESMESTERSKAP for RS Feva, BIC 293, RS-X Junior (8,5 m2), 29 er Optimist jenter og gutter, Zoom 8 mix E-jolle

Detaljer

Nytt fra NSF Noe av det vi har stelt med siste året. Kretsledermøtet Drøbak, 20.03.2010

Nytt fra NSF Noe av det vi har stelt med siste året. Kretsledermøtet Drøbak, 20.03.2010 Nytt fra NSF Noe av det vi har stelt med siste året Kretsledermøtet Drøbak, 20.03.2010 Seiltinget 2009 - Mye kan sies om det Men det skal vi ikke gjøre - Tilbakelagt stadium - Et psykologisk vendepunkt

Detaljer

Kristian Nergaard/Monica Wiersholm/Nini Nergaard/Christen Horn-Johannessen/Peder Nergaard, KNS

Kristian Nergaard/Monica Wiersholm/Nini Nergaard/Christen Horn-Johannessen/Peder Nergaard, KNS NM-vinnere 2000 Utøver(e), Snipe (Kongepokal) Reidar Berthelsen, Oslo / Marius Wærsten, Vestfjorden Optimist Lag Tønsberg (Didrik Godager/Andreas Næss/Even Småkasin/Tommy Åsvang) Optimist jenter Optimist

Detaljer

VEDTAKSAKER: AM ikke tilstede under behandling. AM ikke tilstede under behandling. Sak fra NIF s domsutvalg avgjørelse om eventuell anke

VEDTAKSAKER: AM ikke tilstede under behandling. AM ikke tilstede under behandling. Sak fra NIF s domsutvalg avgjørelse om eventuell anke NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/12 Fredag 23. mars 2012 Kl. 12.00 Park-Inn Hotel Gardermoen. Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Astri Cathrine Holden

Detaljer

Innhold. Bakgrunn & ramme for komiteen Grunnlag for komiteens arbeid og status i dag for brett Kort om viktigste mål og fokus identifisert nå.

Innhold. Bakgrunn & ramme for komiteen Grunnlag for komiteens arbeid og status i dag for brett Kort om viktigste mål og fokus identifisert nå. Innhold Bakgrunn & ramme for komiteen Grunnlag for komiteens arbeid og status i dag for brett Kort om viktigste mål og fokus identifisert nå. Om rekrutteringskomiteen NBK besluttet i 2009 å ta initiativ

Detaljer

Peter L. Larsen (PLL), Odd Ørnulf Stray (OØS), Astri Cathrine Holden (ACH), Anders Myhre (AM), Hanne Marie Westby Jørstad (HMWJ) og Arild Holt (AH)

Peter L. Larsen (PLL), Odd Ørnulf Stray (OØS), Astri Cathrine Holden (ACH), Anders Myhre (AM), Hanne Marie Westby Jørstad (HMWJ) og Arild Holt (AH) NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/12 Mandag 22. juni 2012 Kl. 12.00 på Moss SF. Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Odd Ørnulf Stray (OØS), Astri Cathrine

Detaljer

Peter L. Larsen (PLL), Odd Ørnulf Stray (OØS), Astri Cathrine Holden (ACH), Hanne Marie Westby Jørstad (HMWJ), Ove Lind (OL) og Arild Holt (AH)

Peter L. Larsen (PLL), Odd Ørnulf Stray (OØS), Astri Cathrine Holden (ACH), Hanne Marie Westby Jørstad (HMWJ), Ove Lind (OL) og Arild Holt (AH) NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/13 Onsdag 16. januar 2013 Kl. 14.30 på Ullevål Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Odd Ørnulf Stray (OØS), Astri

Detaljer

Møtereferat fra møte 19. oktober og e-post sak fra 28. oktober ble godkjent og underskrevet

Møtereferat fra møte 19. oktober og e-post sak fra 28. oktober ble godkjent og underskrevet Referat fra seksjonsstyremøte NKF Taekwondo WTF Side 1 av 6 Dato 15. november 2005 Sted Norges Kampsportforbund, Ullevål Stadion Tid 16:30-17:30 Deltakere Stig Ove Ness Seksjonsleder Jessica B. Stenholm

Detaljer

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 6/16

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 6/16 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/16 14. juni 2016 på NSFs lokaler på Ullevål. Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Tor Møinichen (TM), Torunn Sætre (TS), Kristian Fæste (KF),

Detaljer

Årsrapport 2010. Arendals seilforening jollegruppe

Årsrapport 2010. Arendals seilforening jollegruppe Arendals seilforening jollegruppe Årsrapport 2010 2010 har vært et godt år for jollegruppa hvor rekruttering og oppbygging av et godt miljø har vært prioritert. Etter en aktiv 2009 sesong med både pinseleir

Detaljer

VEDTAKSAKER: Godkjenning av innkalling samt protokoller Styret godkjente innkallingen. Styret godkjente protokoll 10/11.

VEDTAKSAKER: Godkjenning av innkalling samt protokoller Styret godkjente innkallingen. Styret godkjente protokoll 10/11. NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/12 Mandag 9. januar 2012 Kl. 17.00 på Rica Hotel Gardermoen. Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Odd Ørnulf Stray

Detaljer

Styrearbeidet Styrearbeidet har av praktiskøkonomiske grunner vært avholdt på telefon.

Styrearbeidet Styrearbeidet har av praktiskøkonomiske grunner vært avholdt på telefon. Årsrapport2004 Etablering av NORLYS På bakgrunn av flere personers initiativ og på bakgrunn av NSF s ønske om å frigjøre ressurser fra LYS-arbeidet ble NORLYS stiftet 16. februar 2004. Det ble nedsatt

Detaljer

Peter L. Larsen (PLL), Odd Ørnulf Stray (OØS), Astri Cathrine Holden (ACH), Hanne Marie Westby Jørstad (HMWJ) og Arild Holt (AH) VEDTAKSAKER:

Peter L. Larsen (PLL), Odd Ørnulf Stray (OØS), Astri Cathrine Holden (ACH), Hanne Marie Westby Jørstad (HMWJ) og Arild Holt (AH) VEDTAKSAKER: NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/13 Torsdag 14. mars 2013 Kl. 15.00 Ishavshotellet i Tromsø Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Odd Ørnulf Stray (OØS),

Detaljer

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets.

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets. Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i. Reglene er sist revidert og godkjent av v Jolleutvalget 15/11-2010 målsetting er at det arrangeres kretsmesterskap for joller (KM) hvert år med et godt sportslig

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no

ÅRSRAPPORT 2007. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no ÅRSRAPPORT 2007 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no 1. STYRETS BERETNING 2007... 4 2. ADMINISTRASJONEN... 5 3. ÅRETS SEILERE 2007... 6 4. HANDLINGSPLANEN 2007-2009...

Detaljer

NSF s STRUKTUR LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2011

NSF s STRUKTUR LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2011 NSF s STRUKTUR LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2011 Innledning Landslaget for funksjonshemmede er organisert etter samme modell som det ordinære landslaget. Unntak er at det ikke er eget juniorlandslag.

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 19. januar 2010. Møtestart kl 10.00 Ullevål stadion Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Hans Egil Eriksen (HEE),

Detaljer

Strategi for perioden 2003 2007 med kommentarer om status pr. 2007

Strategi for perioden 2003 2007 med kommentarer om status pr. 2007 Strategi for perioden 2003 2007 med kommentarer om status pr. 2007 Vurdering måloppnåelse 1.2 Hovedmål 2003-2007 Beskrevet målsetting Stabilisere forbundets økonomiske fundament med tilstrekkelig egenkapital

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/10 VEDTAKSSAKER. 25. juni Møtestart kl Fjærholmen

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/10 VEDTAKSSAKER. 25. juni Møtestart kl Fjærholmen NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/10 25. juni 2010. Møtestart kl 11.00 Fjærholmen Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Hans Egil Eriksen (HEE), Anne

Detaljer

Godkjenning av innkalling samt protokoller Styret godkjente innkallingen. Styret godkjente styreprotokoll 1/10. Styret godkjente AU protokoll 1/10

Godkjenning av innkalling samt protokoller Styret godkjente innkallingen. Styret godkjente styreprotokoll 1/10. Styret godkjente AU protokoll 1/10 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/10 12. og 13. februar 2010. Møtestart kl 10.00 Gardermoen Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Hans Egil Eriksen (HEE),

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/10 VEDTAKSSAKER. 28. april Møtestart kl Rica Gardermoen

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/10 VEDTAKSSAKER. 28. april Møtestart kl Rica Gardermoen NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/10 28. april 2010. Møtestart kl 14.00 Rica Gardermoen Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Hans Egil Eriksen (HEE),

Detaljer

Medlemsmøte NOK NC2 Arendal 2. mai 2008

Medlemsmøte NOK NC2 Arendal 2. mai 2008 Medlemsmøte NOK NC2 Arendal 2. mai 2008 1 Agenda 1. Velkommen 2. NOK 2008 3. Spørsmål fra medlemmene 4. Om mesterskapene 2 NOK 2008 NOK er for Optimistseilere på alle nivåer fra nybegynnere til VM-deltagere!

Detaljer

SEILTINGET 2013. TROMSØ 15. -17. mars. Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov

SEILTINGET 2013. TROMSØ 15. -17. mars. Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov SEILTINGET 2013 TROMSØ 15. -17. mars Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov 2 Endringer i Norges Seilforbunds lov Endringer i Norges Seilforbunds lov 3 Innledning Alle lovendringer i Norges Seilforbund

Detaljer

KUNNGJØRING. i samarbeid med

KUNNGJØRING. i samarbeid med KUNNGJØRING i samarbeid med og Norsk Optimistjolleklubb, Norsk Zoom8-klubb, Norsk Europajolleklubb, Norsk Laserklubb, Norsk 29er-klubb og Norsk Brettseilerklubb arrangerer NORGES CUP 3 2-3 juni 2012 Rev

Detaljer

NORLYS Årsmelding 2011

NORLYS Årsmelding 2011 NORLYS Årsmelding 2011 Oversikt over LYS brev 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 A-båter 413 515 550 536 597 665 605 1056 B-båter 239 256 258 207 197 192 155 155 C-båter 467 590 759 738 845 811 743

Detaljer

Strategi for perioden 2008 2011. Skisse 30.05.2008

Strategi for perioden 2008 2011. Skisse 30.05.2008 Strategi for perioden 2008 2011 Skisse 30.05.2008 Tidligere format (Tinget 2007) 1. NSF 1.1. Visjon 1.2. Hovedmål 1.3. Organisasjonskart 2. Stabs- og administrasjonsfunksjoner 2.1. Økonomi 2.2. Informasjon

Detaljer

Norges Skøyteforbund. Norges Skøyteforbund. Ledermøtet sportsavdelingen Gardermoen 9-10. juni 2006

Norges Skøyteforbund. Norges Skøyteforbund. Ledermøtet sportsavdelingen Gardermoen 9-10. juni 2006 Norges Skøyteforbund Norges Skøyteforbund Ledermøtet sportsavdelingen Gardermoen 9-10. juni 2006 Norges Skøyteforbund Oppsummering 2005/2006 Norges Skøyteforbund kunstløp NSF kunstløp,sesongen 2005/2006

Detaljer

Dato: 13.06.06 Tidspkt.: 17.00 21.00 Sted: Idrettens hus på Ullevål. Saks nr. / år Hva saken gjelder / vedtak Ansvar:

Dato: 13.06.06 Tidspkt.: 17.00 21.00 Sted: Idrettens hus på Ullevål. Saks nr. / år Hva saken gjelder / vedtak Ansvar: Referat HOVEDSTYREMØTE NR. 01 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 13.06.06 Tidspkt.: 17.00 21.00 Sted: Idrettens hus på Ullevål Tilstede: Morten Andresen, Knut Westbye, Harald Bråthen, Unni Weiseth, Anders Gogstad,

Detaljer

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 1/15

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 1/15 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/15 Tirsdag 20. januar 2015 på Dronningen hos KNS. Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Tor Møinichen (TM), Torunn Sætre, Vidar Utne (VU),

Detaljer

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert.

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert. ÅRSBERETNING 2015 FOR SALTEN GOLFKLUBB Styret har i 2015 bestått av følgende valgte personer: Leder Jens Kristian Hansen Nestleder Svenn B. Toftesund Styremedlem Rune Andreassen Styremedlem Heather Hebbert

Detaljer

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015. Side 1 av 10

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015. Side 1 av 10 Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 VÅR VISJON... 3 VÅR BÆRENDE IDÉ... 3 VÅR POLICY... 3 VÅRT VERDIFUNDAMENT... 3

Detaljer

LANDSLAGS-STRUKTUR 2007-2008 NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE

LANDSLAGS-STRUKTUR 2007-2008 NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE LANDSLAGS-STRUKTUR 2007-2008 NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE Innledning Landslaget for funksjonshemmede er organisert etter samme modell som det ordinære landslaget. Unntak er at det ikke er eget juniorlandslag.

Detaljer

SEILTINGET TROMSØ mars. Vedlegg 2 Strategi- og handlingsplaner

SEILTINGET TROMSØ mars. Vedlegg 2 Strategi- og handlingsplaner SEILTINGET 2013 TROMSØ 15. -17. mars Vedlegg 2 Strategi- og handlingsplaner 2 Strategi- og handlingsplaner DEL I STRATEGIPLAN 2013 2017 Strategi- og handlingsplaner 3 Visjon og overordnede mål. Visjon:

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2006. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no. Norges Seilforbund Årsrapport 2006 0

ÅRSRAPPORT 2006. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no. Norges Seilforbund Årsrapport 2006 0 ÅRSRAPPORT 2006 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no Norges Seilforbund Årsrapport 2006 0 1. STYRETS BERETNING 2006... 4 2. ADMINISTRASJONEN... 5 3. ÅRETS SEILERE

Detaljer

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle

Detaljer

LANDSLAGS-STRUKTUR 2005-2008. NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE

LANDSLAGS-STRUKTUR 2005-2008. NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE LANDSLAGS-STRUKTUR 2005-2008 NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE Innledning Som kjent har Norges svømmeforbund (NSF) overtatt ansvaret for elitesvømmingen. Bredden er allerede integrert, og all svømming

Detaljer

Barn Ungdom Bredde Utdanning

Barn Ungdom Bredde Utdanning Barn Ungdom Bredde Utdanning Thomas Gu3ormsen Per Chris6an Bordal Overordnet målsetning (fra strategiplan vedta3 på seil6nget 2011) o Øke medlemsmassen med 20 % o NSF må 6lre3elegge gjennom sine lokale

Detaljer

Revisor har vært Jill Sørå og Geir Vestrheim. Valgkomiteen har bestått av Roar Jystad, Lasse Myrdal og Kurt Johansen.

Revisor har vært Jill Sørå og Geir Vestrheim. Valgkomiteen har bestått av Roar Jystad, Lasse Myrdal og Kurt Johansen. ÅRSMELDING 2008 Lillestrøm & Omegns Bueskyttere er gjennom Akershus Idrettskrets medlem av Norges Bueskytterforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Styrets sammensetning Styret

Detaljer

KUNNGJØRING. Kongelig Norsk Seilforening og Norges Seilforbund ønsker velkommen til:

KUNNGJØRING. Kongelig Norsk Seilforening og Norges Seilforbund ønsker velkommen til: KUNNGJØRING Kongelig Norsk Seilforening og Norges Seilforbund ønsker velkommen til: Åpent norgesmesterskap for Laser Standard, Laser Radial og Laser 4.7 Hankø, 26. 27. september 2015 Side 1 av 7 1 REGLER

Detaljer

KRETSLEDER KONFERANSE 2011

KRETSLEDER KONFERANSE 2011 KRETSLEDER KONFERANSE 2011 NORGES SKYTTERFORBUND FAGKOMITE PISTOL v/ Nestleder Anne Grethe Rendalsvik TEMA INFO HVEM HAR VI DAG? JUNIOR U25 SKOLE PROSJEKT REGIONSATSINGEN VÅRE MEDSPILLERE INFO - FAGKOMITE

Detaljer

REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde

REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2005, 2006 og sakspapirene til Tinget 2007. Tinget åpnet lørdag kl. 1200. NSFs president

Detaljer

Reisebrev fra Natcha.

Reisebrev fra Natcha. Reisebrev fra Natcha. Etter fire uker på reise, hvor livet mitt stort sett handlet om seiling, kom jeg hjem til Bergen 17. juli. Med en verdenscup og to EM på rappen, sitter jeg igjen med mange nye erfaringer

Detaljer

Årsrapport 2001 Side 1 Norsk 11 mod Klubb

Årsrapport 2001 Side 1 Norsk 11 mod Klubb Side 1 1. Styrets beretning I år 2001 har vi hatt en veldig vekst i 11:Meter-klassen, og vi er nå 31 båter i Norge. Vi er flere deltakere på regattabanen enn før, og opplever en kraftig økende interesse

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Vara til styret Frode Johansen Brevik Seilforening Frode x frojoha2@online.no Haakon Kullmann Bærum Seilforening Haakon x x haakon_k@c2i.

Vara til styret Frode Johansen Brevik Seilforening Frode x frojoha2@online.no Haakon Kullmann Bærum Seilforening Haakon x x haakon_k@c2i. Emne: Møtereferat Norsk Europajolleklubb Formål: Styremøte 02 Referat nr.: ST 2008/02 Sted: Toppidrettssenteret, Oslo Dato: 23.01.2008 Referent: Clausen Dato/sign: 23.01.2008 / Representanter Kode Tilstede

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013. Saker til behandling: Sak 13/27: Godkjenning av saksliste og innkalling

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013. Saker til behandling: Sak 13/27: Godkjenning av saksliste og innkalling PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013 Tid: 21. august kl. 17.00 Sted: Ullevål stadion, rom rom 2011 og skype Innkalt: Forbundsstyret, vararepresentanter til styret og generalsekretær Tilstede: Kjell Lillestøl,

Detaljer

Fra kompetanseløft til elite

Fra kompetanseløft til elite NORGES KAMPSPORTFORBUND Fra kompetanseløft til elite Sportslig plan US-DAJA 05.02.2012 Med utgangspunkt i idrettspolitisk dokument for Tingperioden 2012-2014 har vi laget en ny sportslig plan. Planen beskriver

Detaljer