NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/02. Fredag 8. og lørdag 9. februar 2002 Rica Travel Hotel, Gardermoen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/02. Fredag 8. og lørdag 9. februar 2002 Rica Travel Hotel, Gardermoen"

Transkript

1 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/02 Fredag 8. og lørdag 9. februar 2002 Rica Travel Hotel, Gardermoen Til stede fra : Ikke til stede fra : Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Chris Buunk, Per Kristian Nilsen, Gwen Brun, Nini Høegh Nergaard, Alexander Hesselberg og John- Arnold Hopstock Bjørn Lofterød og Thorstein Tønnesson Generalsekretær Morten Johnsen Møtet ble satt kl og ledet av presidenten DAGSORDEN: Orienteringssaker: SAK S 01/02 Protokoller SAK S 02/02 Økonomi SAK S 03/02 Orientering fra administrasjonen SAK S 04/02 Orientering fra ansvarsområder SAK S 05/02 Gjennomgang av oppgaver etter styremøte 4/01 SAK S 06/02 Foreninger med jubileum Vedtakssaker: SAK S 07/02 Jorunn Horgens Fond SAK S 08/02 Møteplan 2002 SAK S 09/02 Godkjennelse av NM-arrangører SAK S 48/01 NM 2003 for OL-klassene Diskusjonssaker: SAK S 10/02 Pressekontakt SAK S 51/01 Kretsledermøtet 2002 SAK S 11/02 Årets seilere Eventuelt: SAK S 12/02 29er som rekrutteringsbåt i Norge NORGES SEILFORBUND Side 1

2 ORIENTERINGSSAKER SAK S - 01/02 PROTOKOLLER S 6/01 Godkjent 5/01 Godkjent 1/02 Godkjent SAK S 02/02 ØKONOMI Årsregnskap 2001 vedtok regnskapet under forutsetning av revisors godkjennelse. Opprydding i reskontroer fra 1998 til 2000 Opprydningen er avsluttet og kommer til syne i årsregnskapet for Budsjett 2002 Vedtatt med justeringer. SAK S 03/02 KM-godtgjørelse Ifølge de nye skattereglene for 2002 skal arbeidsgiver betale arbeidsgiveravgift av det man får utbetalt over kr. 2,05 pr km. Ved kjøring utover 4000 km skal mottaker betale skatt av det som overstiger kr. 2,05. Som følge av dette må, utvalgsmedlemmer og utøvere som mottar støtte fra NSF benytte satsen 2,05 i sine reiseoppgjør. ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN Situasjonen i administrasjonen Tove Moe er midlertidig ansatt til erstatning for Kate Hansen. Sjøen for Alle Årets seilere vil få utdelt sine premier under pressesamlingen fredag 8. mars. Rekrutteringsbåten 29er vil bli stilt ut på NSFs stand. En Yngling vil bli stilt ut av Jan Herman Linge. Web-sider NSF har inngått en samarbeidsavtale med n3sport om utarbeidelse av nye web-sider for NSF. NORGES SEILFORBUND Side 2

3 SAK S 04/02 ORIENTERING FRA ANSVARSOMRÅDENE Styremedlemmene orienterte om igangsatt- og gjennomført arbeid innenfor sine respektive områder i Økonomi Nini Høegh Nergaard orienterte om status i sponsorarbeidet. Økonomiutvalget skal bistå Generalsekretæren med å utarbeide et periodisert budsjett og likviditetsbudsjett for Utdanning Utdanningsseminaret for dommere, arrangører og trenere ble avholdt i Sandefjord 2. og 3. februar Seminaret ble meget vellykket og man ønsker å lage lignende seminarer i årene som kommer. Bredde Utvalget har arbeidet med forberedelser til kretsledermøtet. NSF er representert i Sjøfartsdirektoratets nye Sakkyndige råd for frtidsfartøy ved Anne Sofie Gjestrum. Barn og ungdom Hordaland Seilkrets v/gwen Brun har kontakt med Idrettens Studieforbund (ISF) hvor man ser på kontrakter med seilforeninger hvor man skal gjennomføre temakvelder/fremtidskvelder mot rekruttering. NSF ønsker å bruke dette som et prøveprosjekt som kan overføres til andre kretser. PR/Media Samarbeidet med Seilas om Seilsportsidene er kommet godt i gang og ser ut til å fungere bra. NSF gjennomførte i 2001 et pilot-prosjekt hvor seilforeninger og klasseklubber kunne benytte seg av digitale kameraer NSF hadde fått fra Hewlett Packard. Utvalget vil utarbeide en strategi for dette i 2002 basert på erfaringene fra Web Det skal utvikles nye hjemmesider for NSF som skal lanseres før sesongstart. Anlegg Utvalget arbeider med en henvendelse fra Hordaland Seilkrets (Thorvald Haaberg) vedr. definisjon av seilsportsanlegg. Teknisk Respittutvalget: Arbeider med å få resultatberegningsprogrammet Regatta klar for utsending til seilforeningene. Utvalget gjennomfører for tiden hyppige møter hvor det blir fastsatt lystall. Hordaland Seilkrets har skaffet seg erfaringer med ORC Club som NSF drar nytte av. Sikkerhet: Hjelper foreninger med tolkning av sikkerhetsreglene. NORGES SEILFORBUND Side 3

4 Klassebåtutvalget: Har veiledet Kutterklubben om reglene for å oppnå nasjonal status. SAK S 05/02 GJENNOMGANG AV OPPGAVER ETTER STYREMØTE 6/01 Aksjonsliste etter S 6/01 ble gjennomgått og oppdatert. SAK S 06/02 FORENINGER MED JUBILEUM -Farsund Seilforening, 50 år -Gandsfjord Seilforening, 25 år -Grimstad Seilforening, 100 år -Søgne Seilforening, 25 år gratulerer foreningene med sine jubileum VEDTAKSSAKER SAK S 07/02 Jorunn Horgens Fond Saken utsettes til neste styremøte SAK S 08/02 MØTEPLAN 2002 MØTE Skandinavisk Skandinavisk SF. ISAF Seiltinget DATO 12. mars april 14. mai juni, Bergen 27.august september 1. oktober oktober november november 10. desember 21. januar februar 21. mars mars NORGES SEILFORBUND Side 4

5 SAK S 09/02 GODKJENNELSE AV NM-ARRANGØRER NM for First Class 8, Nesodden SF, august Princess, Tønsberg SF, 1 del av august Yngling, Moss SF, juni 2002 (ny dato) NM for Snipe, Vestfjordens SF, 1 helg i juli ,5 KVM Krysser, Ålesund SF, 2 helg i august -IF (åpent), Vestfjordens SF, august Oselvar, Austevoll SF, 2 eller 3 helg i august SAK S 48/01 NM 2003 FOR OL-KLASSENE har vedtatt at NM for OL-klasser skal være åpent for utenlandsk deltagelse. Ifølge NM-reglene 11 kan ikke NM være åpent for utenlandsk deltagelse i de klasser hvor Kongepokalen er satt opp. Vedtaket må derfor justeres i henhold til dette. NM for OL-klasser i 2003 skal være åpent for utenlandsk deltagelse. Dette gjelder ikke i de klasser hvor Kongepokalen er satt opp jfr. NM reglene 11 Primært skal dette NMet arrangeres kun for OL-klassene, men åpner for gjesteklasser i visse tilfeller. ser det som uheldig å splitte E-jolle herrer og damer og ønsker at disse skal ha et samlet NM. Europajolle herrer skal være en av klassene under NM for OLklasser i 2003 DISKUSJONSSAKER SAK S 10/02 PRESSEKONTAKT Som følge av omorganisering i administrasjonen har valgt å ikke forlenge avtalen med Mikkel Thommessen som pressekontakt. Stillingen skal heretter ligge inn under administrasjonen. NORGES SEILFORBUND Side 5

6 SAK S 51/01 KRETSLEDERMØTET 2002 Kretsledermøtet 2002 ble avlyst som følge av dårlig oppslutning. ønsker å ta kretsenes stilling opp som tema under seiltinget SAK S 11/02 ÅRETS SEILERE Utdeling av premier til årets seilere vil skje under pressesamlingen under Sjøen for Alle 8. mars EVENTUELT SAK S 12/02 29er SOM REKRUTTERINGSBÅT I NORGE ønsker å se nærmere på 29er som en rekrutteringsklasse NSF kan satse på fremover. 29er har vist seg som en meget interessant båttype som det satses stort på i utlandet og den skal benyttes under ISAFs Jr. VM i Både Sverige og Danmark har valgt å satse på denne båttypen og det er derfor naturlig for Norge å være med på dette. Båten vil være et alternativ for de eldste i Optimistjolle og de yngste i Europajolle og vil kunne være med på å hindre det store frafallet av seilere i denne aldersgruppen. I tillegg er 29er en naturlig rekrutteringsklasse til 49er som vi satser mye på i Norge. I første omgang vil båten vises frem under Sjøen for Alle. Videre vil NSF søke samarbeid med NEK og NOK, og den vil bli vist frem under diverse samlinger rundt i landet. For mer informasjon om 29er: Referent MJ Møteslutt lørdag kl NORGES SEILFORBUND Side 6

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8/05. 7. desember 2005 Idrettens Hus, Ullevål

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8/05. 7. desember 2005 Idrettens Hus, Ullevål NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8/05 7. desember 2005 Idrettens Hus, Ullevål Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen,

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/03. Fredag 25. og lørdag 26. april 2003 Rica Gardermoen Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/03. Fredag 25. og lørdag 26. april 2003 Rica Gardermoen Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/03 Fredag 25. og lørdag 26. april 2003 Rica Gardermoen Hotell Til stede fra Styret: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith,

Detaljer

Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen Brun, Kirsten Sola, Thorstein Tønnesson, Pål A. Næss og John Arnold Hopstock

Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen Brun, Kirsten Sola, Thorstein Tønnesson, Pål A. Næss og John Arnold Hopstock NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 904 14. desember 2004 Idrettens Hus, Ullevål Til stede fra Styret: Ikke til stede Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen

Detaljer

Møtet ble satt kl. 17.00 og ledet av 1. Visepresident Stig Hvide Smith

Møtet ble satt kl. 17.00 og ledet av 1. Visepresident Stig Hvide Smith NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7/05 14. 15. oktober 2005 Rica Hotell Bygdøy Alle Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen,

Detaljer

Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen, Thorstein Tønnesson, Gwen Brun, Jan Henrik Nordeide, Bente Nilsson og Peter L.

Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen, Thorstein Tønnesson, Gwen Brun, Jan Henrik Nordeide, Bente Nilsson og Peter L. NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/05 7. september 2005 Rica Gardermoen Hotel Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 Scandic Hotel, Arendal Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2001, 2002 og sakspapirene til Tinget 2003. Tinget åpnet lørdag kl.

Detaljer

Nye utøver- og sponsoravtaler Markedsutvalget Utdanning Lisens for regattaseilere Mesternes Mesterskap Vedtakssaker: NM-saker Båtlån

Nye utøver- og sponsoravtaler Markedsutvalget Utdanning Lisens for regattaseilere Mesternes Mesterskap Vedtakssaker: NM-saker Båtlån NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7/07 28.-29. september 2007 Rica Hotell Gardermoen Til stede fra Styret: President Stig Hvide Smith, 1. visepresident Peter L. Larsen, 2. visepresident Anne Kaalstad,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no

ÅRSRAPPORT 2007. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no ÅRSRAPPORT 2007 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no 1. STYRETS BERETNING 2007... 4 2. ADMINISTRASJONEN... 5 3. ÅRETS SEILERE 2007... 6 4. HANDLINGSPLANEN 2007-2009...

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/09

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/09 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/09 7. desember 2009. Møtestart kl 10.00 Ullevål stadion Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Hans Egil Eriksen (HEE),

Detaljer

REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde

REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2005, 2006 og sakspapirene til Tinget 2007. Tinget åpnet lørdag kl. 1200. NSFs president

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2006. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no. Norges Seilforbund Årsrapport 2006 0

ÅRSRAPPORT 2006. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no. Norges Seilforbund Årsrapport 2006 0 ÅRSRAPPORT 2006 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no Norges Seilforbund Årsrapport 2006 0 1. STYRETS BERETNING 2006... 4 2. ADMINISTRASJONEN... 5 3. ÅRETS SEILERE

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no

ÅRSRAPPORT 2008. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no ÅRSRAPPORT 2008 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no 1. STYRETS BERETNING 2008... 4 2. ADMINISTRASJONEN... 5 3. ÅRETS SEILERE 2008... 7 4. HANDLINGSPLANEN 2007-2009...

Detaljer

Seilkretstinget 2011. Hordaland Seilkrets. Hordaland Seilkrets. Hordaland Idrettskrets Idrettens hus,kniksens plass 3 Møterom A. Seilkretstinget 2011

Seilkretstinget 2011. Hordaland Seilkrets. Hordaland Seilkrets. Hordaland Idrettskrets Idrettens hus,kniksens plass 3 Møterom A. Seilkretstinget 2011 Seilkretstinget 2011 mandag 24. januar kl 19:00 Express er i aksjon under KM 2010 Foto: Kjell Magnus Økland Sted: Hordaland Idrettskrets Idrettens hus,kniksens plass 3 Møterom A 1 DAGSORDEN FOR SEILKRETSTINGET

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

Seilkretstinget 2012. Hordaland Seilkrets. Hordaland Seilkrets. Hordaland Idrettskrets Idrettens hus,kniksens plass 3 Møterom A. Seilkretstinget 2012

Seilkretstinget 2012. Hordaland Seilkrets. Hordaland Seilkrets. Hordaland Idrettskrets Idrettens hus,kniksens plass 3 Møterom A. Seilkretstinget 2012 Seilkretstinget 2012 tirsdag 24. januar kl 19:00 Joller i treningsaksjon. Fra Pinseleir i RAN 2011 Foto: Sissel Bertelsen Sted: Hordaland Idrettskrets Idrettens hus,kniksens plass 3 Møterom A 1 DAGSORDEN

Detaljer

Norges Seilforbund. Årsrapport. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet

Norges Seilforbund. Årsrapport. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet Norges Seilforbund Årsrapport 2014 Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet Årsrapport 2014 Innhold Styrets arbeid Styret og AU...5 Tid er en knapphetsfaktor...6 Fornying av Sporten... 7 Rekrutteringsgrunnlaget

Detaljer

Norges Seilforbund. Årsrapport. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet

Norges Seilforbund. Årsrapport. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet Norges Seilforbund Årsrapport 2013 Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet Årsrapport 2013 Innhold Organisasjonen Styret og AU...5 Innledende øvelser...6 Nytt budsjetterings- og rapporteringssystem...

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 20.10.06 Tidspkt.: 18.00 23.00 Sted: Idrettens hus, Ullevål Forfall: Anne Jensrud, Unni Weiseth Saks nr. / Hva saken gjelder / vedtak år 31/06-08

Detaljer

Norges Seilforbund Årsrapport 2011

Norges Seilforbund Årsrapport 2011 Norges Seilforbund Årsrapport 2011 Takk for samarbeidet i 2011 INNHOLD STYRET STYRETS ARBEID 2011 ADMINISTRASJONEN ÅRETS SEILERE 2011 RAPPORTER FRA AKTIVITETSOMRÅDER TOPPIDRETT BREDDESEILING REKRUTTERING/TILRETTELEGGING

Detaljer

Årsberetning. For. Norsk Europajolleklubb 29.12.2008

Årsberetning. For. Norsk Europajolleklubb 29.12.2008 Årsberetning For Norsk Europajolleklubb 9.1.008 1. Innledning Europajolle klassen har i 008 vært under betydelig press. Spesielt høsten 008 har det pågått en til dels opphetet diskusjon på Seilmagasinets

Detaljer

Hva saken gjelder / vedtak

Hva saken gjelder / vedtak REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 3 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 10. Oktober 2010 Tidspkt.: kl. 10.00 kl. 17.00 Sted: Oslo Airport Hotel, Gardermoen Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Knut Westbye, Anders

Detaljer

Lisens på seiling Høringsnotat til klubber og kretser underlagt Norges Seilforbund

Lisens på seiling Høringsnotat til klubber og kretser underlagt Norges Seilforbund Lisens på seiling Høringsnotat til klubber og kretser underlagt Norges Seilforbund 2. november 2009 Norges Seilforbunds komité for utarbeidelse av forslag til lisens oppnevnt av Seiltinget 2009 Hørinsfrist

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 02 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 02 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 02 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 18.08.06 Tidspkt.: 15.00 22.30 Sted: Quality Hotel Olavsgaard Tilstede: Morten Andresen, Knut Westbye, Harald Bråthen, Unni Weiseth, Anders Gogstad,

Detaljer

Fra. Medlemmer tilstede: Per Anders Owren, Ingvild Østli, Rachid Bendriss, Rolf Nøstdal, Robert Ruud,, Kristin Andresen, Lill Svele, Esther Hoff

Fra. Medlemmer tilstede: Per Anders Owren, Ingvild Østli, Rachid Bendriss, Rolf Nøstdal, Robert Ruud,, Kristin Andresen, Lill Svele, Esther Hoff REFERAT Side av sider: 1/15 President Per Anders Owren innledet med å spørre om noen følte seg inhabile i sakene i møteinnkallingen. To forhold ble nevnt: Robert Ruud var ikke delaktig under utarbeidelsen

Detaljer

Dato: 13.06.06 Tidspkt.: 17.00 21.00 Sted: Idrettens hus på Ullevål. Saks nr. / år Hva saken gjelder / vedtak Ansvar:

Dato: 13.06.06 Tidspkt.: 17.00 21.00 Sted: Idrettens hus på Ullevål. Saks nr. / år Hva saken gjelder / vedtak Ansvar: Referat HOVEDSTYREMØTE NR. 01 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 13.06.06 Tidspkt.: 17.00 21.00 Sted: Idrettens hus på Ullevål Tilstede: Morten Andresen, Knut Westbye, Harald Bråthen, Unni Weiseth, Anders Gogstad,

Detaljer

Milde Båtlag. Klubbmesterskap 2004 Årsberetning 04

Milde Båtlag. Klubbmesterskap 2004 Årsberetning 04 Milde Båtlag Klubbmesterskap 2004 Årsberetning 04 Milde Båtlags styre 2004 Milde Båtlags medlemsblad Adresse Milde Båtlag Skibenesveien 12 5259 Hjellestad Telefon: 55991530 E-post: styret@mildebatlag.org

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014

REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014 REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014 Sted: Rica Hotel Gardermoen Tid: Lørdag 25.januar 2014, kl 13:00 15:55 Neste møte: 19.mars. Telefonmøte DELTAKERE: Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem

Detaljer

HOVEDSTYREMØTE NR. 12 I ARBEIDSPERIODEN 06-08. Dato: 02.03.08 Tidspkt.: kl. 12.00 18.00 Sted: Olavsgaard Hotell

HOVEDSTYREMØTE NR. 12 I ARBEIDSPERIODEN 06-08. Dato: 02.03.08 Tidspkt.: kl. 12.00 18.00 Sted: Olavsgaard Hotell REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 12 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 02.03.08 Tidspkt.: kl. 12.00 18.00 Sted: Olavsgaard Hotell Tilstede: Dalen, Knut Westbye, Anders Gogstad, Unni Weiseth, Anne Jensrud, Harald

Detaljer

Styremøte 10. april 2012

Styremøte 10. april 2012 Styremøte 10. april 2012 Tilstede: Line Orlund, Aud Perly Undheim (per telefon), Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Nancy Sveen var tilstede under sak 5, 8, 9, 10, 12 og 13. Faste poster: A) Godkjenning

Detaljer

Årsmelding 2008. foto Arild Schei 2008 arisch@online.no. Årsmelding 2008 - side

Årsmelding 2008. foto Arild Schei 2008 arisch@online.no. Årsmelding 2008 - side Årsmelding 2008 foto Arild Schei 2008 arisch@online.no Årsmelding 2008 - side Årsmelding 2008 Oversikt over LYS-målebrev 2004 2005 2006 2007 2008 A-båter 413 515 550 536 597 B-båter 239 256 258 207 197

Detaljer