Protokoll Styremøte nr Norges Orienteringsforbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll Styremøte nr 2 2014 Norges Orienteringsforbund"

Transkript

1 Protokoll Styremøte nr Norges Orienteringsforbund Dato: Onsdag Sted: Møterom 4062, Ullevål stadion kl Fra styret Einar Tommelstad, president Anne-Kari Bakkland, visepresident Ida Vår Kierulf Dirdal, styremedlem Bente Landmark, styremedlem Fra adm: Bjørnar Valstad, Generalsekretær Tommie Berkani, Sponsoransvarlig. Orienterte i sak 23/2014 Forfall: Dag Kaas, styremedlem Per Einar Pedersli, styremedlem Anders Tiltnes, varamedlem

2 Sak 14/2014 Godkjenning av saksliste og innkalling President Einar Tommelstad ønsket velkommen til styremøte nr Det ble besluttet at sak 23/2014 tas inn i starten av styremøte. Forbundsstyret besluttet å godkjenne innkalling og saksliste. Sak 15/2014 Godkjenning av protokoll Protokoller fra styremøte nr var vedlagt sakspapirene. Forbundsstyret besluttet å godkjenne protokollen. Sak 16/2014, Ny pensjonsordning for ansatte Forbundsstyret vedtok i sak 53/2013 å bytte foretakspensjon fra ytelsesordning til innskuddsordning. Alle ansatte er fra og med 1. januar 2014 i en innskuddsordning. Overgang til innskuddsordning medfører store endringer i de ansattes pensjon og forbundsstyret vedtok å utrede en kompensasjonsordning. Forbundsstyret har diskutert og vurdert ulike alternativer og konkluderer med følgende vedtak: Tjenestepensjon i Norges Orienteringsforbund Norges Orienteringsforbund endret tjenestepensjon i slutten av 2013 fra en ytelsesbasert til en innskuddsbasert ordning. Den nye ordningen innebærer: - Ny pensjonsordning skal gjelde alle ansatte i forbundet, også midlertidig ansatte og prosjektansatte i mer enn 20 % stilling. - Pensjonsinnskudd skal tilsvare 5 % av lønn opp til 6 G og 8 % av lønn mellom 6 og 12 G. - Pensjonstrekk av den ansattes lønn er 2 %. - Forsikringsdekning av uføre- og etterlattepensjon videreføres. Kompensasjonsordning for overgang fra ytelsespensjon til innskuddspensjon Beløpene i tabellen under skal settes inn som ekstra pensjonsinnskudd i september det aktuelle år såfremt personen fortsatt er formelt ansatt i Norges Orienteringsforbund. Se tabell. Navn Kolberg, Dag Aaserud, Bergljot Bugge Sanderud, Jorunn Hansson, Lars Jeppe Kinneberg, Lene Bruhn Sørensen

3 Johnsen, Jan Arild Narum, Kjersti Valstad, Bjørnar Berkani, Tommie Hassan L Tonna, Eivind Lühr Lybekk, Else Marthe Sørlie Haugen, Ivar Bovim, Ingvill Måkestad Sum Sak 17/2014 Regnskap 2014 Forbundsstyret ble fremlagt revisorgodkjent regnskap for 2013, forslag til styrets beretning, revisors beretning med kommentar og protokoll fra kontrollkomiteens møte Regnskap viser et overskudd på kroner ,- Kommentar til regnskap: Budsjett 2013 var basert på inntektsrammene i langtidsbudsjett for med et forventet nullresultat. Forbundet har for 2014 fått merinntekt fra løps- og tur-o og mer momskompensasjon enn forventet i budsjettet. Dette bidrar til det postivive resultatet. Resultatet betyr at det forbundet sett under ett i Tingperioden øker egenkapitalen forsiktig med ca 0,1 millioner kroner. Forbundsstyret gikk gjennom regnskapet med noter. : Forbundsstyret besluttet; å ta godkjenne regnskap å signere regnskap 2013 med noter. å signere styrets beretning. å signere fullstendighetserklæringen. Sak 18/2014 Forbundstinget 2014 Forbundsstyret gjennomgikk og diskuterte følgende saker til forbundstinget: Saker fra kretsene: Oppland o-krets har fremmet følgende sak: Oppland o-krets foreslår at Forbundstinget vedtar at NOF skal jobbe aktivt, i samspill med IOF, for å promotere og utvikle orienteringssporten slik at ski-o kan bli OL-gren. Oppland har fremmet saken uten å konkretisere forslaget nærmere. Tilhørende saksdokumenter fra Oppland-o-krets er artikler fra nettsider som ikke spesifikt kan knyttes til forslaget.

4 Oppland o-krets saksdokumenter kom etter frist for innsending av saker til Tinget. Forbundsstyret besluttet likevel å ta med saken under behandling av Strategi Saker fra forbundsstyret: Forbundsstyret diskuterte aktuelle saker til Tinget og konkluderte med å ta følgende saker til Tinget. ssaker: Lovendring: Forbundsstyret foreslår at følgende setning i 10 i NOFs lov strykes: "Forslag fra idrettslag skal sendes via orienteringskretsen". Andre vedtakssaker (navn på ansvarlig saksbehandler i parentes): - Regnskap (Bjørnar) - NM program: (Per Einar) o Forbundsstyret besluttet å ; ikke fremme forslag om nedleggelse av NM-natt og/eller NM- Ultralangdistanse. fremme forslag om å innføre NM-i sprintstafett. Forbundsstyrets forslag til tingvedtak skal inneholde forslag om å innføre sprintstafett, men at utforming av stafetten med tanke på etapper og kjønn gjøres av forbundsstyret. - Strategiplan (Einar/Bjørnar) o Presidenten utarbeider et politisk manifest som peker på nasjonale og internasjonale utfordringer for orienteringsidretten. Manifestet gir et fundament for forbundets arbeid nasjonalt og internasjonalt frem mot o Generalsekretæren ferdigstiller strategiplan med bakgrunn i de justeringer som var oppe til diskusjon i forbundsstyremøtet. - Beretning (Bjørnar) o Administrasjonen ferdigstiller beretningen. - Langtidsbudsjett (Einar/Bjørnar) o Ferdigstilles av generalsekretæren med føringer gitt av forbundsstyret. Informasjonsaker: - Toppidrettsplan (Dag) Forslag til valgkomite Forbundsstyrets forslag til valgkomite:

5 - Leder: Svein S Jacobsen (Tyrving) - Nestleder: Mona Høiås Sæther (Freidig) - Medlem: Bernt O Myrvold (Sarpsborg) - Varamedlem: Ragnhild Hald (Kristiansand) - Varamedlem: Torgeir Strand (Fana) Saksansvarlige ferdigstiller saksunderlag innen 25. februar og oversender dette til administrasjonen. Administrasjonen ferdigstiller saksdokumentene til utsendelse innen fristen (27. februar). Forbundsstyret ber saksansvarlig styremedlem forberede innledning/presentasjon til Tinget. Sak 19/2014, Mandat for pre-o utvalget Saken ble utsatt til styremøte nr Sak: 20/2014, Høring «Tiltaksplan mot doping». Oversendes administrasjonen for behandling. Høringssvar sendes forbundsstyret for gjennomlesing før den oversendes NIF. Forbundsstyret ber administrasjonen utarbeide høringssvar. Høringssvar sendes forbundsstyret for gjennomlesing før den oversendes NIF. Sak nummer: 21/2014, Høring «Idrettens strategi for økt aktivitet i samfunnet»». Oversendes administrasjonen for behandling. Høringssvar sendes forbundsstyret for gjennomlesing før den oversendes NIF. Forbundsstyret ber administrasjonen utarbeide høringssvar. Høringssvar sendes forbundsstyret for gjennomlesing før den oversendes NIF. Sak 22/2014 Nedbemanningsprosess Generalsekretæren ga en orientering vedrørende nedbemanningsprosessen i administrasjonen. Generalsekretæren ba om fullmakt til å kunne utarbeide en fratredelsesavtale : Forbundsstyret tok informasjon til orientering. Generalsekretæren (i samarbeid med presidenten) fikk fullmakt til å utarbeide fratredelsesavtale innenfor de rammene som ble konkretisert i styremøte.

6 Sak 23/2014, Orienteringer Tommie Berkani orienterte om sponsorarbeidet. Øvrige saken ble utsatt til styremøte nr Referent: 13. januar 2014, Bjørnar Valstad Einar Tommelstad Anne-Kari Bakkland Bente Landmark President visepresident styremedlem Ida Vår Kierulf Dirdal Per Einar Pedersli Dag Kaas Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Protokoll Styremøte nr 1 2014 Norges Orienteringsforbund

Protokoll Styremøte nr 1 2014 Norges Orienteringsforbund Protokoll Styremøte nr 1 2014 Norges Orienteringsforbund Dato: Onsdag 22.01.2014 Sted: Møterom 4061, Ullevål stadion kl 14.00-18.00 Fra styret Einar Tommelstad, president Anne-Kari Bakkland, visepresident

Detaljer

Forbundstinget 2014. Thon Hotel Oslo Airport. Gardermoen 22.- 23. mars. Norges Orienteringsforbund

Forbundstinget 2014. Thon Hotel Oslo Airport. Gardermoen 22.- 23. mars. Norges Orienteringsforbund Forbundstinget 2014 Thon Hotel Oslo Airport Gardermoen 22.- 23. mars Norges Orienteringsforbund Innhold Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter... 3 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 3 Sak 3 Valg

Detaljer

Protokoll Styremøte nr 1 2011 Norges Orienteringsforbund

Protokoll Styremøte nr 1 2011 Norges Orienteringsforbund Protokoll Styremøte nr 1 2011 Norges Orienteringsforbund Dato: 14. januar 2011 Sted: Ullevåll stadion Klokken 17.00-20.15 Til stede: Fra styret Fra adm. Elin Sjødin Drange, president Svein Jacobsen, visepresident

Detaljer

Forbundstinget 2012. Protokoll

Forbundstinget 2012. Protokoll Forbundstinget 2012 Protokoll Norges Orienteringsforbund Gardermoen 10.-11. mars 2012 Åpning Forbundspresident Elin Sjødin Drange åpnet Norges Orienteringsforbunds 35. ting og ønsket alle delegatene og

Detaljer

Protokoll Styremøte nr 5 2012 Norges Orienteringsforbund

Protokoll Styremøte nr 5 2012 Norges Orienteringsforbund Protokoll Styremøte nr 5 2012 Norges Orienteringsforbund Dato: 29. august 2012 Sted: Møterom 4018, Ullevål stadion Til stede: Fra styret Einar Tommelstad, president Anne-Kari Bakkland, visepresident Bente

Detaljer

Protokoll Styremøte nr 8 2012 Norges Orienteringsforbund

Protokoll Styremøte nr 8 2012 Norges Orienteringsforbund Protokoll Styremøte nr 8 2012 Norges Orienteringsforbund Dato: 31. oktober 2012 Sted: Møterom 4018, Idrettens hus, Ullevål stadion Til stede: Fra styret Einar Tommelstad, president Dag Kaas, styremedlem

Detaljer

Gardermoen 22. 23. mars 2014

Gardermoen 22. 23. mars 2014 R ÅRSBERETNING 2012-2013 Forbundstinget 2014 Årsberetning 2012 2013 Gardermoen 22. 23. mars 2014 1 FORBUNDSTINGET 2014 Innholdsfortegnelse 1. NORGES ORIENTERINGSFORBUNDS TILLITSVALGTE 3 2. FASTE OG DELTIDSANSATTE

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 05.03.08 kl. 09.30 18.00, Ullevål stadion Tilstede fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Hilde Thorstensen Rosvold Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild Mauseth

Detaljer

Tidsplan: Kaffe og frukt ved ankomst 10.00-ca. 12.30: Kretsting Ca. 12.30-13.30: Lunsj. Tidspunktet justeres avhengig av kretstingets gjennomføring

Tidsplan: Kaffe og frukt ved ankomst 10.00-ca. 12.30: Kretsting Ca. 12.30-13.30: Lunsj. Tidspunktet justeres avhengig av kretstingets gjennomføring Endringer gjort på tinget er påført. KRETSTING HEDMARK ORIENTERINGSKRETS Lørdag 28. februar 2015, kl. 10.00-13.30 Best Western Trudvang Rena hotell Saksliste: 1. Åpning med opprop og godkjenning av fremmøtte

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 10 2007-2011 10. 11. mars 2008 Bardufosstun og Radisson SAS Hotel, Tromsø Godkjent av Idrettsstyret 16. april

Detaljer

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE INNHOLD SAK 1: GODKJENNE FREMMØTTE REPRESENTANTER... 2 SAK 2: GODKJENNE INNKALLINGEN... 2 SAK 3: GODKJENNE SAKSLISTE...

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 10/10

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 10/10 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 10/10 Styremøte 10/10 ble avholdt tirsdag 7. desember på Idrettens Hus i Bergen. Møtet startet kl. 16.35 og ble avsluttet kl. 18.45. Navn Tilstede For- Fall Merknad

Detaljer

NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevaal Stadion 75A1, 0840 Oslo. Tlf 21 02 90 00. E-post: nssf@skiskyting.no PROTOKOLL

NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevaal Stadion 75A1, 0840 Oslo. Tlf 21 02 90 00. E-post: nssf@skiskyting.no PROTOKOLL NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevaal Stadion 75A1, 0840 Oslo. Tlf 21 02 90 00. E-post: nssf@skiskyting.no STYREMØTE NR. 6, 2014 2016 13. februar 2015 Sted: Scandic Holmenkollen Park Oslo, 16. februar 2015

Detaljer

VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER

VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Til Styre- og varamedlemmer Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Særkretser Idrettsråd Administrasjonen Kompetansesenteret for idrett

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 09/10

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 09/10 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 09/10 Styremøte 09/10 ble avholdt mandag 18. oktober på Idrettens Hus i Bergen. Møtet startet kl. 1700 og ble avsluttet kl. 20.00. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar

Detaljer

PROTOKOLL. Andre til stede: Ellen Damhaug Scheel, Mesud Burzic og Otter Brødholt under sak 14/15, 15/15 og 16/15

PROTOKOLL. Andre til stede: Ellen Damhaug Scheel, Mesud Burzic og Otter Brødholt under sak 14/15, 15/15 og 16/15 PROTOKOLL Side av 1 sider: 1 Fra FS Nr 3//2015 19. februar 2015 Medlemmer til stede: Per Anders Owren, Lill Svele, Ingvild Østli, Kristin Gamlemshaug Andresen, Hallgeir Oftedal, Ove Tysnes, Heidi Nässelqvist,

Detaljer

Forbundstinget 2010. Saksliste

Forbundstinget 2010. Saksliste Forbundstinget 2010 Saksliste Norges Orienteringsforbund Trondheim 27.-28. februar 2010 Innhold Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter... 3 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 3 Sak 3 Valg av tingets

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Dato/tid : 7. og 8. mars 2015 Møteramme : lørdag 11:00 19:00, søndag 09:00 16:00 Sted : Ullevål Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin

Detaljer

REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009. Radisson SAS Hotel Nydalen. Oslo

REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009. Radisson SAS Hotel Nydalen. Oslo REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009 Radisson SAS Hotel Nydalen Oslo Deltakerliste Tingdeltakere, representanter og observatører Ved endringer leveres endelig deltakerliste ut

Detaljer

PROTOKOLL KRETSLEDERMØTET 27. NOVEMBER 2005

PROTOKOLL KRETSLEDERMØTET 27. NOVEMBER 2005 PROTOKOLL KRETSLEDERMØTET 27. NOVEMBER 2005 Fra NOFs 60 års jubileum Johan Chr. Schøneyder (Foto Harald Andresen kopiering forbudt) Kretsledermøtet 27. november 2005 Side 1 Innhold Sak 1 Åpning... 3 Sak

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 23 2004/2007 11-12 mai 2006 Quality Gardermoen Airport Hotell Sak 230 Godkjennelse protokoll møte nr. 22 Sak 231 Regnskap

Detaljer

PROTOKOLL FRA KRETSTINGET 2008 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS

PROTOKOLL FRA KRETSTINGET 2008 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS PROTOKOLL FRA KRETSTINGET 2008 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS TIRSDAG 10. FEBRUAR 2009 KL 1800 20.55 IDRETTENS HUS, Ekeberg Foto: www.opn.no PROTOKOLL FRA KRETSTING AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS 10. FEBRUAR

Detaljer

Revisjon: A Oppdatert: 10. juni 2014

Revisjon: A Oppdatert: 10. juni 2014 Styrehåndbok Revisjon: A Oppdatert: 10. juni 2014 Innhold: 1. Innledning Side 3 2. Organisasjonskart Side 3 3. Gyldighet og bindinger Side 4 4. Ansvar, myndighet og oppgaver Side 4 5. Styrets sammensetning

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2012 Fredag 27. april Kl. 15.00-18.00 Åpent Forum Kl. 18.30 Rundtur i Hamar Kl. 20.30 Middag på hotellet Lørdag 28. april

Detaljer

Kretsledermøtet 2008 Norges Orienteringsforbund

Kretsledermøtet 2008 Norges Orienteringsforbund Kretsledermøtet 2008 Norges Orienteringsforbund Protokoll Bergen 14. november Innhold Sak 1 Åpning...3 Sak 2 Opprop og godkjenning av fullmakter...3 Sak 3 Forretningsorden...4 Sak 4 Valg av funksjonærer...4

Detaljer

REFERAT JUJUTSUSTYREMØTE NR. 09 2012/14

REFERAT JUJUTSUSTYREMØTE NR. 09 2012/14 REFERAT JUJUTSUSTYREMØTE NR. 09 2012/14 Sted: Telefonmøte Tid: Onsdag 19.mars kl 21:15 22:30 Neste møte: Fredag 30.mai, Sandefjord DELTAKERE: Styreleder Nestleder Fra administrasjonen: Sportskonsulent

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 22 2007-2011 11. februar 2009 Flyporten Conference Centre East Gardermoen Godkjent av Idrettsstyret 24.03.2009

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 9 2013 ÅR

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 9 2013 ÅR REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 9 2013 ÅR Sted: Ullevål Stadion 5. etasje møterom 5015. Tid: Lørdag 1. juni Kl 14:00-16:15 Neste møte: Lørdag 7. september (Vallhall Rica Helsfyr) DELTAKERE: Styreleder

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUND

NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU PROTOKOLL STYREMØTE NR 1/2011 Oslo, 12.januar 2011 Tilstede: Fra adm: Øivind Eriksen, Knut Olav

Detaljer