REFERAT ÅRSTING 2013 NORGES TRIATHLONFORBUND. Kinoteket, Ullevål Stadion, Oslo 16. November 2013,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT ÅRSTING 2013 NORGES TRIATHLONFORBUND. Kinoteket, Ullevål Stadion, Oslo 16. November 2013, 14.00 17.00"

Transkript

1 REFERAT ÅRSTING 2013 NORGES TRIATHLONFORBUND Kinoteket, Ullevål Stadion, Oslo 16. November 2013, stemmeberettigede delegater til stede. Se vedlagte liste over delegater. 12 Forbundstingets oppgaver Sak 1) Godkjenne de stemmeberettigede Det var 2 etteranmeldte delegater til årstinget Vedtak 1: Fremmøtte stemmeberettigede ble godkjent. Vedtak 2: De to etteranmeldte delegatene, Line Foss Royal Sport og Anni Vittersø Tønsberg Triathlonklubb ble godkjent. Sak 2) Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden Endringer i saksliste: 4,2 5,3 Behandle rapport fra Kontrollutvalget ,3 5,4 Gjennomgang av foreløpig rapport fra kontrollutvalget ,7 10 Godkjenne at revisjonsfirmaet DBO får oppdrag med revisjonen også i neste tingperiode. 10,1 11,1 Valg av president og visepresident. 10,2 11,2 Valg av 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer i styret. 10,3 11,3 Valg av kontrollkomité med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer. 10,4 11,4 Valg av disiplinærutvalg med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem. 10,5 11,5 Gi styret fullmakt til å oppnevne representantene ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet. 10,6 11,6 Valg av valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem Utdeling av Triathlonforbundets fortjenestemedalje og Triathlonforbundets gullmedalje Vedtak: Godkjent 1

2 3) Velge dirigent, to referenter og 2 medlemmer til å underskrive protokollen Kjersti Jaråker, velges til dirigent. Marthe Risebro Eikre-Telle og Pål Fritsvold velges til referenter. Kjersti Lerkerød og Peder Jørgensen velges til å signere protokollen. Vedtak: Godkjent Sak 4) Behandle styrets beretning NTF 2012 Årsberetning ble gjennomgått av presidenten. Kommentarer: 1) Det bør skilles på triathlon og vintertriathlon 2) Navn på utøvere det er referert til i årsberetningen bør fremkomme. 3) Resultat fra ungdomsmesterskapet bør fremkomme. Vedtak: Godkjent med tilføyelser. Sak 4,1) Gjennomgang av styrets foreløpige beretning for 2013 Foreløpig årsberetning ble gjennomgått av presidenten. Kommentarer: 1) Det bør skilles på triathlon og vintertriathlon 2) Navn på utøvere det er referert til i årsberetningen bør fremkomme. 3) Resultat fra ungdomsmesterskapet bør fremkomme. 4) Medlemstall er ikke klare p.t. 5) Rettelse under Sportslige resultater for Kristin Lie og Mette Pettersen Moe. Det skal referere til ETU langdistanse og mellomdistanse. Vedtak: Godkjent med tilføyelser. Sak 5) Behandle NTF Årsregnskap 2012 i revidert stand Regnskap for 2012 ble presentert for delegatene på årstinget av Nina Bakkisrud. Dette regnskapet er godkjent av revisor uten anmerkninger. Lavere resultat i 2012 skyldes redusert rammetilskudd fra NIF og høyere utgifter til sportslig satsning. Underskudd pålydende ,- mot budsjettert underskudd på 2 000,- Vedtak: Godkjent. 2

3 Sak 5,1) Revisjonsberetning signert 2012 Dirigent leste revisjonsberetningen som konkluderer med at regnskapet er gitt i henhold til de lover og regler som gjelder. Revisor godkjenner årsregnskapet 2011 uten anmerkninger. Vedtak: Godkjent. Sak 5,2) Behandle Rapport fra kontrollutvalg 2012 Erik Guldhav leste Kontrollkomiteens rapport for Det ble gjort oppmerksom på at det var en kopieringsfeil i rapporten. «idrettslaget» skal erstattes med «idrettsforbundet». Vedtak: Godkjent med tilføyelser. Sak 5,3) Gjennomgang av foreløpig regnskap for 2013 Foreløpig regnskap for 2013 ble presentert for delegatene på årstinget av Nina Bakkisrud. Tingdelegatene har tatt gjennomgangen til orientering. Sak 5,4) Gjennomgang av foreløpig rapport fra kontrollutvalg 2013 Erik Guldhav leste Kontrollkomiteens foreløpige rapport for Tingdelegatene har tatt gjennomgangen til orientering. Sak 6,1) Sak 6) Behandle forslag og saker Forslag om å innføre en ny aldersklasse for masters 70 år i Norge Tønsberg Triathlonklubb s forslag om å innføre klasse Masters 4 og oppover samt styrets motforslag om å innføre både en Masters 4 (70-79år) og en Masters 5 (80+) ble gjennomgått. Vedtak: Enstemmig vedtatt. 3

4 Sak 6,2) Forslag fra Vintertrialliansen Forslag fra Vintertrialliansen om å fortsette samarbeidet ble gjennomgått. Vedtak: Forslag falt. Sak 6,3) Forslag til revidering av lagkonkurranse Forslag fra styret om å endre konkurransereglementet til at hver klubb kun kan stille ett lag for hvert kjønn i lagkonkurransen på NM ble gjennomgått. Vedtak: Enstemmig vedtatt. Sak 6,4) Forslag til opprettelse av et utvalg med ansvar for å følge opp arbeidet med lov- og regelverk Styrets forslag om å opprette et nytt utvalg med ansvar for arbeidet med lov- og regelverk ble gjennomgått. Det kom inn kommentar på at nye lover ikke bare må legges ut på forbundets nettside, men også sendes ut til medlemmene pr e.mail. Vedtak: Enstemmig vedtatt med tilføyelser. Sak 7) Forslag til sats for medlemskontingent for klubber i NTF Styrets forslag til å sette medlemskontingent for klubber for 2014 og 2015 til 500,- ble gjennomgått. Vedtak: Enstemmig vedtatt. Sak 8) Vedta Triathlonforbundets budsjett for 2014 og 2015 Budsjett for 2014 og 2015 ble gjennomgått og er lagt opp til å gå i balanse. Det ble stilt spørsmål om ikke inntekter fra lisenser var underbudsjettert, men ble opplyst om at det var store utgifter til forsikring på dette. Det ble også stilt spørsmål til hvorfor det var satt av penger til vintertriathlon når det ikke var noe satsning på dette fra forbundet side. Vedtak: Enstemmig vedtatt. 4

5 Sak 9) Gjennomgang av Strategisk plan / Langtidsplan Forbundets Strategiske plan / Langtidsplan ble gjennomgått. Tingdelegatene har tatt gjennomgangen til orientering. Sak 10) Godkjenne at revisjonsfirmaet BDO får oppdraget med revisjon også i neste tingperiode Vedtak: Enstemmig vedtatt. Sak 11) Foreta følgende valg Valgkomiteen har bestått av Line A. Hagen, Bent O Olsen, Ingrid Mangnes og Espen Wagener. Sak 11,1a) Valg av President Arild Mjøs Andersen stiller til gjenvalg som president. Sak 11,1b) Valg av Visepresident Nina Bakkisrud stiller til valg som visepresident og gjenvalg til styret. Sak 11,2a) Valg av Styremedlemmer Følgende stiller til valg som styremedlemmer i styret: - Nina Tveiten (Ny) - Richard Miller (Ny) - Lars Øystein Ursin (Ny) 5

6 Sak 11,2b) Valg av Varamedlemmer til styret Følgende stiller til valg som varamedlemmer i styret: - Espen Wagener (Ny) - Ingrid Mangnes (Ny) Sak 11,3a) Valg av Leder i Kontrollkomitéen Erik Guldhav stiller til gjenvalg som leder for Kontrollkomitéen. Sak 11,3b) Valg av Medlemmer i Kontrollkomitéen Følgende stiller til valg som medlemmer i Kontrollkomitéen: - Line Foss (Gjenvalg) - Ole Richard Holm-Olsen (Gjenvalg) Sak 11,3c) Valg av Varamedlemmer i Kontrollkomitéen Følgende stiller til valg som varamedlemmer i Kontrollkomitéen: - Richard Merlid (Gjenvalg) - Øyvind Lillehagen (Gjenvalg) 6

7 Sak 11,4a) Valg av Leder i Disiplinærutvalget Truls Wagener stiller til gjenvalg som leder i Disiplinærutvalget. Sak 11,4b) Valg av Medlemmer i Disiplinærutvalget Følgende stiller til valg som medlemmer i Disiplinærutvalget: - Geir Iden (Ny) - Lars Erik Løvdahl (Gjenvalg) Sak 11,4c) Valg av Varamedlem i Disiplinærutvalget Siri Dalheim stiller til gjenvalg som vara i Disiplinærutvalget. Sak 11,5) Gi styret fullmakt til å oppnevne representantene til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet Vedtak: Fullmakt vedtatt Sak 11,6a) Valg av Leder i Valgkomitéen Hanne Gro Korsvold stiller til valg som ny leder i Valgkomitéen. 7

8 Sak 11,6b) Valg av Medlemmer i Valgkomitéen Følgende stiller til valg som medlemmer i Valgkomitéen: - Pål Haarek Strandheim (Ny) - Bjørn Wigdel (Ny) Sak 11,6c) Valg av Varamedlem i Valgkomitéen Greta Sommeling stiller til valg som ny vara i Valgkomitéen. Sak 12) Utdeling av Triathlonforbundets fortjenestemedalje og Triathlonforbundets gullmedalje Erik Guldhav mottok Triathlonforbundets fortjenestemedalje. Kristin Lie ble tildelt Triathlonforbundets gullmedalje. Oslo Dec 18, 2013 Referenter * Marthe R. Eikre-Telle (Dec 19, 2013) Marthe Risebro Eikre-Telle * Pål Fritsvold (Dec 18, 2013) Pål Fritsvold Signering av protokoll * Kjersti Lerkerød (Dec 18, 2013) Kjersti Lerkerød * PederJørgensen (Dec 18, 2013) Peder Jørgensen 8

9 Vedlegg: Delegatoversikt

10 Referat NTF Årsting EchoSign Document History December 19, 2013 Created: December 18, 2013 By: Status: Transaction ID: Dag Oliver SIGNED X3Q8IE92E5E3M7J Referat NTF Årsting History Document created by Dag Oliver December 18, :40 AM PST - IP address: Document ed to Pål Fritsvold for signature December 18, :43 AM PST Document ed to Kjersti Lerkerød for signature December 18, :43 AM PST Document ed to Marthe R. Eikre-Telle for signature December 18, :43 AM PST Document ed to PederJørgensen for signature December 18, :43 AM PST Document viewed by Pål Fritsvold December 18, :06 AM PST - IP address: Pål Fritsvold verified their identity during e-signing using their Facebook web identity Pål Fritsvold (https://www.facebook.com/palfrits) December 18, :08 AM PST Document esigned by Pål Fritsvold Signature Date: December 18, :16 AM PST - Time Source: server - IP address: Document viewed by Kjersti Lerkerød December 18, :03 AM PST - IP address: Document esigned by Kjersti Lerkerød Signature Date: December 18, :05 AM PST - Time Source: server - IP address:

11 Document viewed by PederJørgensen December 18, :09 AM PST - IP address: Document esigned by PederJørgensen Signature Date: December 18, :18 AM PST - Time Source: server - IP address: Document viewed by Marthe R. Eikre-Telle December 18, :47 AM PST - IP address: Marthe R. Eikre-Telle verified their identity during e-signing using their Google web identity Marthe risebro eikre-telle (https://www.google.com/profiles/ ) December 19, :15 AM PST Document esigned by Marthe R. Eikre-Telle Signature Date: December 19, :46 AM PST - Time Source: server - IP address: Signed document ed to Dag Oliver Marthe R. Eikre-Telle Kjersti Lerkerød Pål Fritsvold and PederJørgensen December 19, :46 AM PST

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER President Ida F. Sønju åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Dessverre var det flere påmeldte

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 56. ordinære forbundsting 2013 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Trondheim, 6.-7. april 2013 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval Til NVBF Region Trøndelags medlemsklubber Valgkomitéen Kontrollkomité Dommeransvarlig Frister INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars.

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Norges Dykkeforbund har den glede å invitere til Dykketinget 2014 29.- 30. mars på Rica Hotel Gardermoen. Det går shuttlebuss fra flyplassen

Detaljer

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Agenda: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 57. ordinære forbundsting

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 57. ordinære forbundsting NORGES SKYTTERFORBUNDS 57. ordinære forbundsting 2015 SAKSLISTE m/ FORRETNINGSORDEN INNKOMNE FORSLAG OG SAKER, INKLUDERT LOVSAKER Oslo, 25. 26. april 2015 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning

Detaljer

REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009. Radisson SAS Hotel Nydalen. Oslo

REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009. Radisson SAS Hotel Nydalen. Oslo REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009 Radisson SAS Hotel Nydalen Oslo Deltakerliste Tingdeltakere, representanter og observatører Ved endringer leveres endelig deltakerliste ut

Detaljer

NORGES ISHOCKEYFORBUNDS 67. ORDINÆRE FORBUNDSTING 13. - 14. JUNI 2015 SCANDIC PARK, SANDEFJORD

NORGES ISHOCKEYFORBUNDS 67. ORDINÆRE FORBUNDSTING 13. - 14. JUNI 2015 SCANDIC PARK, SANDEFJORD NORGES ISHOCKEYFORBUNDS 67. ORDINÆRE FORBUNDSTING 13. - 14. JUNI 2015 SCANDIC PARK, SANDEFJORD NORGES ISHOCKEYFORBUND THE NORWEGIAN ICE HOCKEY ASSOCIATION Til klubber, kretser og tingdelegater. Oslo, 29.

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Torsdag 10.feb 2011 kl 18.30 Idrettens hus, 2.etg, Stoa Til stede var: Bjørn Lien, Jonny Antonsen, Kim Stein Johnsen, Odd Olav Reiersen, Magnus Reiersen, Dag Anders Omholt,

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

Helgeland Regionråd Representantskap. Deres ref: Vår ref: She Dato: 26.mai 2014

Helgeland Regionråd Representantskap. Deres ref: Vår ref: She Dato: 26.mai 2014 Helgeland Regionråd Representantskap Deres ref: Vår ref: She Dato: 26.mai 2014 Det innkalles til representantskapsmøte i Helgeland Regionråd IKS` Sted: Brygga i Berfjord, Dønna kommune. Tid: 19.juni 2014

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion Tid: Tirsdag 14. september 2010 Til stede: Forfall: Gunnar Solberg (GS), president Venke de Lange (VL), 2. visepresident Ingar Spigseth

Detaljer

Den 15. april 2010 kl. 13.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i HurtigrutenASApå Quality Hotel Grand Royal i Narvik.

Den 15. april 2010 kl. 13.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i HurtigrutenASApå Quality Hotel Grand Royal i Narvik. PROTOKOLL Fra ordinær generalforsamling i Hurtigruten ASA. Den 15. april 2010 kl. 13.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i HurtigrutenASApå Quality Hotel Grand Royal i Narvik. Generalforsamlingen

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 I TRONDHEIM GOLFKLUBB MANDAG 28. FEBRUAR 2011 KL. 19.00

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 I TRONDHEIM GOLFKLUBB MANDAG 28. FEBRUAR 2011 KL. 19.00 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 I TRONDHEIM GOLFKLUBB MANDAG 28. FEBRUAR 2011 KL. 19.00 Sted: Hotell Britannia 1. Godkjenne de stemmeberettigede. Det var til sammen 28 medlemmer med stemmerett til stede, hvorav

Detaljer

PROTOKOLL FRA KRETSTING SØR-TRØNDELAG SKISKYTTERKRETS (STSSK)

PROTOKOLL FRA KRETSTING SØR-TRØNDELAG SKISKYTTERKRETS (STSSK) Sør-Trøndelag Skiskytterkrets www.skiskyting.no/kretser/sortrondelag PROTOKOLL FRA KRETSTING SØR-TRØNDELAG SKISKYTTERKRETS (STSSK) Mandag 04.05.15 Løvåsen Leir, Haltdalen Leder Knut Sand ønsket velkommen

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

BILJARDTING. Toppidrettssenteret 12.-13. juni 2004. Referat

BILJARDTING. Toppidrettssenteret 12.-13. juni 2004. Referat BILJARDTING Toppidrettssenteret 12.-13. juni 2004 Referat Åpning - President Reidar-Rune Larsen åpnet biljardtinget 2004. - Generalsekretær Tine Bjonge ga praktisk informasjon - Tinget ble satt 12. juni

Detaljer

Protokoll Styremøte nr 1 2014 Norges Orienteringsforbund

Protokoll Styremøte nr 1 2014 Norges Orienteringsforbund Protokoll Styremøte nr 1 2014 Norges Orienteringsforbund Dato: Onsdag 22.01.2014 Sted: Møterom 4061, Ullevål stadion kl 14.00-18.00 Fra styret Einar Tommelstad, president Anne-Kari Bakkland, visepresident

Detaljer

Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222. +47 95100991 / sipalki@sipalki.no / www.sipalki.no. Innkalling, saksliste, valg av tillitsvalgte

Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222. +47 95100991 / sipalki@sipalki.no / www.sipalki.no. Innkalling, saksliste, valg av tillitsvalgte 2013 Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222 v/stig Magnus Halvorsen Libakkfaret 8B, 1184 Oslo Kontonr: 1503.19.03529 +47 95100991 / sipalki@sipalki.no / www.sipalki.no ÅRSMØTE FEBRUAR 2013 Innkalling, saksliste,

Detaljer

Ny Lovnorm for EFK. Årsmøte EFK 2015

Ny Lovnorm for EFK. Årsmøte EFK 2015 Ny Lovnorm for EFK Årsmøte EFK 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Elverum Flyklubbs formål er ved samarbeid og kameratskap å samle fly interesserte til aktivt arbeid for flyging og luftsportens

Detaljer

ORDINÆRT TING 2013. Saksliste

ORDINÆRT TING 2013. Saksliste ORDINÆRT TING 2013 Saksliste Rica Hotel Gardermoen 23-24. november 2013 Program Lørdag 1000-1045 Registrering 1100-1300 Tingforhandlinger 1300-1400 Lunsj 1400-1600 Tingforhandlinger 1600-1630 Kaffepause

Detaljer

Årsmøte, Norsk Varmblod 29. Mars 2009 Referat. Årsmøte, Norsk Varmblod. Rica Hotell Gardermoen, 29.mars 2009, kl 10:00

Årsmøte, Norsk Varmblod 29. Mars 2009 Referat. Årsmøte, Norsk Varmblod. Rica Hotell Gardermoen, 29.mars 2009, kl 10:00 Årsmøte, Norsk Varmblod Rica Hotell Gardermoen, 29.mars 2009, kl 10:00 Leder Mette Hansson ønsket velkommen, og takket for et godt og lærerikt avlseminar på Lørdag. Deretter ga hun ordet til ordfører Einar

Detaljer

47 medlemmer med stemmerett var tilstede på landsmøtet med til sammen 77 fullmakter. Årsmeldinger fra lokalgrupper og rapporter fra representanter i

47 medlemmer med stemmerett var tilstede på landsmøtet med til sammen 77 fullmakter. Årsmeldinger fra lokalgrupper og rapporter fra representanter i Protokoll fra NILs Landsmøte i Larvik 25. april 2015 ved Maria Karoline Arvaniti og Maria E. Andreassen Møtet ble avholdt på Farris Bad, Larvik 47 medlemmer med stemmerett var tilstede på landsmøtet med

Detaljer

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått)

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått) Forslag til lovendring (uthevet med blått) Stiftet 17.januar 1960 Vedtatt på årsmøte 21.3.1960 med senere endringer senest årsmøtet 328.32.201209 Godkjent av Akershus Idrettskrets 5.1.2009. Foreningens

Detaljer

PROTOKOLL Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening Dato: 20. mars 2012 klokken 20:00

PROTOKOLL Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening Dato: 20. mars 2012 klokken 20:00 1 PROTOKOLL Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening Dato: 20. mars 2012 klokken 20:00 Dagsorden: 1. Godkjennelse av stemmeberettigete 2. Godkjennelse av innkallelse, sakliste og forretningsorden

Detaljer