NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation"

Transkript

1 NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation Hva: REFERAT FRA STYREMØTE Når: Fredag 17. februar kl Hvor: Tilstede: Ikke tilstede: Jæren Biljardsenter, Bryne Knut Kvaal Pedersen, Torstein Wik, Jason Hansen, Ingolf Höns, Katrine Grotle, Hermund Årdalen, Svein Allum og Tine Bjonge Sak Vedtak 1/06 Godkjenning av innkalling og saksliste. Innkalling og saksliste godkjent. 1 GODKJENNING AV STYREREFERATER 2/06 Styreforum, november 2005 Styrereferat fra styremøte 10. november. Styrereferat lagt ut for kommentarer og godkjenning. Vedtak, styreforum Styrereferatet fra styremøte 10. november 2005 er godkjent. Restanseliste: 3/06 Sak 112/05: Idrettens holdning til alkohol. NBs egne retningslinjer i forhold til alkohol er forsinket. 4/06 Sak 114/05: Sanksjoneringsregler. Vi avventer med vår henvendelse til EPBF vedr sanksjonering av bord. 5/06 Sak 125/05: Regler pool på norsk. Oversettelsen mangler nå kun korrektur. Oversettelsen er gjort av Jason Hansen og Espen Andersen 2 ØKONOMI 6/06 Prosjektregnskap 2005 Prosjektregnskap 2005 ble gjennomgått. 7/06 Årsregnskap og økonomisk årsberetning 2005 Årsregnskap og årsberetning ble gjennomgått og signert. Revisjonsberetning er lovet innen kort tid. 8/06 Praksis godtgjørelse styremedlemmer og andre tillitsvalgte Behov for å avklare i hvilken grad styremedlemmer og andre tillitsvalgte kan få godtgjørelse for arbeidsinnsats for NB. Behov for å avklare hvem som evt kan innvilge slik godtgjørelse. Prosjektregnskapet 2005 er godkjent Årsregnskapet 2005 er vedtatt. Styremedlemmer og andre tillitsvalgte kan få økonomisk godtgjørelse fra NB for innsats ut over det som kan forventes i vervet. Avgjørelse om dette skal tas av generalsekretæren eller styret. 9/06 Unntatt offentligheten av personhensyn. Unntatt offentligheten av personhensyn s. 1 av 6

2 3 MARKED 10/06 Kort statusrapport ved Jason Hansen Pressemelding NM Trondheim ble sendt ut. Resulterte i notiser i flere aviser. 11/06 TV-produksjoner. Som en del av flerforbundsavtalen får vi 1-2 TV-produksjoner i TV-opptak NM 9-ball er i orden. TV-opptak snooker NM jobbes med. Praktiske utfordringer ved at det er i påsken. Kan koste oss noe ekstra. 12/06 NB har mottatt forespørsel om å gjøre en gratis spørreundersøkelse om interessen for biljardsendinger på internett fra en leverandør av denne type sendinger. Generell skepsis mot å yte denne type tjeneste for en kommersiell aktør uten betaling eller annen motytelse. 13/06 Sponsormerker VM Damer og EM Søknad fra Ine Helvik på vegne av seg selv og Line Kjørsvik om å bruke egne sponsormerker under VM og EM. Våre landslag skal være likt antrukket. Alle eller ingen er et bærende prinsipp. Det kan være aktuelt å inngå avtaler for hele troppen. Slike avtaler er i så fall mellom NB og sponsor direkte. NB avslår å gjøre en undersøkelse blant sine medlemmer på interessen for å betale for biljardsendinger på internett. Line Kjørsvik og Ine Helvik gis tillatelse til å bruke egne sponsormerker (som spesifisert i søknaden) under VM. For EM gis det ikke tillatelse til å bruke egne merker. 4 - SPORT 14/06 Kort statusrapport ved Torstein Wik. 15/06 VM Pool Damer mars 2006 Line Kjørsvik og Ine Helvik er direkte kvalifisert og innstilles til uttak. Som leder reiser Knut Kvaal Pedersen. 16/06 EM Pool 23. mars 1. april 2006 Vi har søkt om og har fått følgende plasser: Tre damer og tre herrer i 8-ball, 9-ball og Og en rullestolbruker i 8-ball og 9-ball. (Lag er dessverre ikke lenger en del av programmet.) Innstilling damer: Line Kørsvik, Ine Helvik, Iselin Herland Innstilling herrer: Joakim Haugen, Matey Ullah og NN (avgjøres 27/2) Innstilling rullestol: Kenneth Bendiksen. Som ledere reiser Knut Kvaal Pedersen og Torstein Wik/Ingolf Höns (avløser hverandre). Allan Lande reiser som ledsager for Kenneth. NB har mottatt kr i støtte fra NFI for Kenneths deltagelse. 17/06 EuroTour, praksis Ønske om bedre rutiner/kontroll vedr EuroTour Ønske om gjennomgang av praksis vedr utgiftsdekning, herunder ordningen med pengepremier Ønske om at det utarbeides retningslinjer/utøverforpliktelser for utøvere som mottar støtte til deltagelse i ET. Line Kjørsvik og Ine Helvik representerer Norge i VM Damer 9-ball Line Kørsvik, Ine Helvik, Iselin Herland, Joakim Haugen, Matey Ullah, NN (avgjøres av sportsutvalget 27/2) og Kenneth Bendiksen representerer Norge i EM Pool Alle på samme vilkår. Sportsutvalget gjennomgår rutinene vedr EuroTour og utarbeider nye retningslinjer. s. 2 av 6

3 18/06 NB har mottatt e-post fra Roger Lysholm vedr ET I nye retningslinjer fra EPBF heter det at topp 100 er forpliktet til å være igjen som tilskuere under ET-finalen. Lysholm ønsker at NB skal søke dispensasjon fra denne ordningen pga lang reise. NB mener kravet fra EPBF er velbegrunnet og til utøvernes eget beste. NB vil ikke søke om dispensasjon. 19/06 Line Kjørsvik er tildelt OLT-utviklingsstipend på kr for TURNERING 20/06 Kort statusrapport ved Ingolf Höns NM snooker er tildelt Svithun Biljardklubb. Turneringslederopplæring snart gjennomført i alle regioner. Alle NC og NM skal nå ledes av personer med godkjent opplæring. Dispensasjon ikke mulig. Liten deltagelse i Møre-regionen og fare for nedleggelse. Heller ingen herfra som har tatt turneringslederutdanning. NM 8-ball bra arrangement med rekorddeltagelse. 21/06 Nytt turneringssystem Intet nytt 22/06 Turneringshåndbok Intet nytt 6 REKRUTTERING/KLUBBSTØTTE 23/06 Kort statusrapport ved Katrine Grotle Fokus på Norsk Ungdomsmesterskap mars. Nytt opplegg. Arrangeres i samarbeid med Christiania Biljardklubb på ElbowRoom. 24/06 Idrettsregistreringen av 47 klubber har registrert. Følgende har ikke registrert: Biljardklubb1 Romerike, Groruddalen, Halden, Holmestrand, Horten, Ibsen, Sandnes og Vadsø. Totalt 4895 medlemmer i 2005, mot 5253 i Dvs en nedgang på nær 7% Totalt 5360 aktive medlemmer i 2005, mot 6049 i 200. Dvs en nedgang på i overkant av 11%. Nedgangen skylder først og fremst klubbene som ikke har registrert. Mange klubber har hatt problemer med å forstå NIFs betegnelse aktive medlemmer, som egentlig betyr alle unntatt de som bare er støttemedlemmer/passive. Post 3, Aktivitetsmidler barn og ungdom 25/06 Rapport 2005 Rapport for 2005 er utarbeidet og godkjent av NIF. s. 3 av 6

4 26/06 Søknad 2006 NB søkte om totalt kr for kr til trener- og lederutvikling. Tiltak: PAT. Mål for området: Utvikle trener- og treningskultur i biljard kr til aktivitetsutvikling. Tiltak: Regionale ungdomscuper, Norsk ungdomsmesterskap (NUM), 8- ballisensen, Prosjekt Bryne. Mål for området: Tredoble antallet ungdom som deltar i organisert biljard kr til klubb- og organisasjonsutvikling. Tiltak: Klubbutviklingsprosjektet, Klubbkonkurranse rekruttering, Integrering, 60+. Mål for området: Sterkere, mer velfungerende klubber. 27/06 Planer 2006 NB er tildelt kr på post 3 for (Tiltaket 60+ er ikke berettiget støtte.) Følgende tiltak vil bli prioritert: PAT, Regionale ungdomscuper, NUM, Prosjekt Bryne, og Klubbkonkurranse i rekruttering. 7 - UTDANNING 28/06 Kort statusrapport ved Svein Allum Vurderer å lage en instruksjonsbok for nybegynnere. 29/06 Klubbutviklingsprosjektet v/ingolf Turneringslederopplæringen snart fullført Alle deltagerne skal gjøre en hjemmeoppgave for å bli godkjente. Denne kommer straks og samtidig for alle. Sendes ut sammen med reglene på norsk. Nødvendig med et oppsamlingskurs. Gode tilbakemeldinger. 30/06 PAT (Playing Ability Test) PAT er et omfattende system for å teste- og å videreutvikle biljardspillere. NB har inngått avtale om innføring av systemet i Norge. Knut Kvaal Pedersen og Bernt Even Nilsen har deltatt på instruktørkurs i Sverige Det har vært gjennomført PAT-samling for Eliten i Oslo mars skal det holdes instruktør-/eksaminatorkurs på Bryne. 1-2 personer fra hver region får kurs, reise og innkvartering dekket av NB. Disse er tiltenkt nøkkelroller i sine regioner. 8 - ANLEGG 31/06 Kort statusrapport ved Tine Bjonge Gaute Anderson har gjort og gjør en kjempejobb. Det tar likevel tid å få alt på plass. Det gjenstår noe praktisk arbeid og enda mer på organisering av bruken av anlegget. Det har vært avholdt møter med kommunen og Bryne Biljardklubb. Anlegget er så smått tatt i prøvebruk (NC B3, NC S2, møter, kurs og noe løsspill). Offisiell åpning utsatt til mars. Mål å få anlegget leid ut mest mulig på timebasis. Dvs ikke drevet som tradisjonell salong. Tenkt åpningstid er Men kun publikumstid hverdager s. 4 av 6

5 14-17, ellers timeleie av hele anlegget. 9 - INFORMASJON 32/06 Kort statusrapport ved Hermund Årdalen Omleggingen i snooker med bonusturneringer var en nøtt. Bra liv på forumet 33/06 Søknad fra Halvor Elde/Stine Iren Myklebust (lærerstudenter) Prosjektoppgave: Opplæring Biljard, nettside. Søker om støtte til dekning av utgifter til publisering av nettsiden (domene, webhotell, videokassetter og ulike transportutgifter). Iselin Herland har sagt seg villig til å stille som modell. NB positive til tiltaket. Informasjonsutvalget tar kontakt med Elde/Myklebust og tilbyr webhotell for nettstedet under biljardforbundet.no. Noe økonomisk støtte til dekning av utgifter kan gis. 10 BILJARDTINGET /06 Innkalling Styret må ta stilling til sted og evt økonomisk støtte til klubbene. Innkalling går ut kommende uke. 35/06 Årsberetning Ønske om en fyldig, representativ og enhetlig årsberetning. 36/06 AFA-kartet og instrukser (sak 129/05) Kun ett utvalg har levert inn. Forslag om å overlate dette til det nye styret. 37/06 Langtidsplan/strategiplan (sak 130/05) Forbundsstyret skal legge frem langtidsplan for behandling på tinget. Dette arbeidet er langt etter planen. Et utkast må være klart til neste styremøte. Diskusjon om innhold Biljardtinget 2006 holdes på Gardermoen Rica Hotel april. Tinget settes lørdag kl. 11 og avsluttes senest søndag kl. 16. Gullmerkemenn inviteres på forbundets regning. Klubbrepresentanter som deltar på tingmiddagen får 500 kr i støtte. Tine lager innen 3. mars maler for beretningene som utvalgene skal levere. Alle utvalg skal levere sin beretning elektronisk innen 15. mars. Det overlates til det nye styret å bearbeide AFA-kartet og lage instrukser for utvalgene. Gensek og Presidenten utarbeider forslag til langtidsplan. Planen behandles på neste styremøte. 38/06 Forslag til tinget Forslag til tinget behandles på neste styremøte. 39/06 Valg Valgkomiteen v/ine Helvik informerte om valgkomiteens arbeid så langt. 40/06 Utmerkelser Forslag om tildeling av to sølvmerker. Tildeling av to sølvmerker vedtatt EVENTUELT 41/06 NIF, innkalling til ledermøte mai på Gardermoen NB bør være representert NB deltar på NIFs ledermøte mai s. 5 av 6

6 42/06 135/05 Styrets møteplan Forslag om flytting fra 31. til 21. mars grunnet kollisjon med EM. 43/06 25-års jubileum NB er 25 år 20. november. Det bør markeres. Forslag om å opprette en jubileumskomité. Styremøtet 31. mars flyttes til 21. mars. Det opprettes en jubileumskomité i forbindelse med NBs 25 år. Ansvar: Knut Kvaal Pedersen. 44/06 Kurt Maflin Knut Kvaal Pedersen orienterte om sine private planer om gå inn og støtte Kurt Maflins satsning som snookerspiller. Før et evt gjenvalg som president vil ha gi tilsvarende orientering til tinget Tine Bjonge s. 6 av 6

NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation

NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation Hva: REFERAT FRA STYREMØTE Når: Tirsdag 29. august 2006 kl. 18-23 Hvor: Ullevål Stadion, møterom 3016 Tilstede: Ikke tilstede: Knut Kvaal Pedersen,

Detaljer

NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation

NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation Hva: STYREREFERAT Når: Torsdag 13. september 2007 Hvor: Ullevål Stadion, møterom 3016 Tilstede: Ikke tilstede: Forbundsstyret: Knut Kvaal Pedersen,

Detaljer

NORGES BILJARDFORBUND

NORGES BILJARDFORBUND NORGES BILJARDFORBUND Norwegian Billiard Federation Hva: REFERAT FRA 4. ORDINÆRE STYREMØTE 2011 (SM4/11) Når: Fredag 2. september 2011 kl 10-17 Hvor: Ullevål Stadion, møterom 3016 Hvem: Forfall: Publikum:

Detaljer

BILJARDTING. Toppidrettssenteret 12.-13. juni 2004. Referat

BILJARDTING. Toppidrettssenteret 12.-13. juni 2004. Referat BILJARDTING Toppidrettssenteret 12.-13. juni 2004 Referat Åpning - President Reidar-Rune Larsen åpnet biljardtinget 2004. - Generalsekretær Tine Bjonge ga praktisk informasjon - Tinget ble satt 12. juni

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Dato/tid : 7. og 8. mars 2015 Møteramme : lørdag 11:00 19:00, søndag 09:00 16:00 Sted : Ullevål Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin

Detaljer

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 Internasjonal Biljardskole i Ask (Ask Billiard Scool)

Detaljer

NORGES BILJARDFORBUND

NORGES BILJARDFORBUND NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation Hva: STYREMØTE Når: Fredag 11.juni kl 10.00 ca 20.00 Hvor: Ullevål Stadion, møterom 4063 Hvem: Husk: Norges Biljardforbunds styre Det serveres lunsj

Detaljer

ORDINÆRT BILJARDTING

ORDINÆRT BILJARDTING ORDINÆRT BILJARDTING Saksdokumenter Ullevål Stadion, Oslo 10.-11. mai 2014 1 Innhold SAK 1. Godkjenne de fremmøtte representanter... 4 SAK 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden... 6 a.

Detaljer

NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation

NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation Hva: STYREMØTE 3-2010 Når: Fredag 9.april kl 10.00 16.00 Hvor: Ullevål Stadion, møterom 3016 Hvem: Husk: Norges Biljardforbunds styre Det serveres

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 20.10.06 Tidspkt.: 18.00 23.00 Sted: Idrettens hus, Ullevål Forfall: Anne Jensrud, Unni Weiseth Saks nr. / Hva saken gjelder / vedtak år 31/06-08

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013. Saker til behandling: Sak 13/27: Godkjenning av saksliste og innkalling

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013. Saker til behandling: Sak 13/27: Godkjenning av saksliste og innkalling PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013 Tid: 21. august kl. 17.00 Sted: Ullevål stadion, rom rom 2011 og skype Innkalt: Forbundsstyret, vararepresentanter til styret og generalsekretær Tilstede: Kjell Lillestøl,

Detaljer

NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation

NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation REFERAT FRA BILJARDTINGET 1.-2. JUNI 2002 Rica Hotell, Gardermoen Til stede: Reidar-Rune Larsen, Arve Larsen, Ingolf Höns, Hermund Årdalen, Bjørn

Detaljer

NORGES BILJARDFORBUND

NORGES BILJARDFORBUND NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation Protokoll styremøte 6 den 13. august 2010 Tilstede: Rolf Jensen, Jan Ingvoldstad, Bjørn Mindrebøe, Knut Kvaal Pedersen, Kjell Lillestøl, Erik Strandhus,

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål, Oslo Tid: Onsdag 4. mars 2015 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri Barfod (SB),

Detaljer

Hva saken gjelder / vedtak

Hva saken gjelder / vedtak REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 6 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 06. Mars 2011 Tidspkt.: kl. 13.00 kl. 20.00 Sted: Idrettens hus, Oslo, møterom 3016 Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Anders Gogstad, Anne

Detaljer

HOVEDSTYREMØTE NR. 12 I ARBEIDSPERIODEN 06-08. Dato: 02.03.08 Tidspkt.: kl. 12.00 18.00 Sted: Olavsgaard Hotell

HOVEDSTYREMØTE NR. 12 I ARBEIDSPERIODEN 06-08. Dato: 02.03.08 Tidspkt.: kl. 12.00 18.00 Sted: Olavsgaard Hotell REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 12 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 02.03.08 Tidspkt.: kl. 12.00 18.00 Sted: Olavsgaard Hotell Tilstede: Dalen, Knut Westbye, Anders Gogstad, Unni Weiseth, Anne Jensrud, Harald

Detaljer

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE INNHOLD SAK 1: GODKJENNE FREMMØTTE REPRESENTANTER... 2 SAK 2: GODKJENNE INNKALLINGEN... 2 SAK 3: GODKJENNE SAKSLISTE...

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 11-12

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 11-12 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 11-12 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion Tid: Onsdag 11. januar 2012 Til stede: Forfall: Gunnar Solberg (GS), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Marte Hjertum

Detaljer

NB Biljardstudio Prosessen fra start til nå

NB Biljardstudio Prosessen fra start til nå NB Biljardstudio Prosessen fra start til nå Vi ønsker med dette å informere om prosessen rundt NB Biljardstudio, fra opprinnelig initiativ/ide, til der vi er i dag. 1. Litt anleggshistorikk fra årtusenskiftet

Detaljer

Forbundsstyremøte nr 1/0304 Onsdag 10/9 kl. 17:00 på Sjakkontoret, Frenningsvei 3.

Forbundsstyremøte nr 1/0304 Onsdag 10/9 kl. 17:00 på Sjakkontoret, Frenningsvei 3. Forbundsstyremøte nr 1/0304 Onsdag 10/9 kl. 17:00 på Sjakkontoret, Frenningsvei 3. Tilstede: Espen Andersen (EA), Hans-Inge Kongevold (HIK), Marte Egeland (ME), Anita Hersvik (AH), Liv Holen (LH), Øivind

Detaljer

Styremøte 10. april 2012

Styremøte 10. april 2012 Styremøte 10. april 2012 Tilstede: Line Orlund, Aud Perly Undheim (per telefon), Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Nancy Sveen var tilstede under sak 5, 8, 9, 10, 12 og 13. Faste poster: A) Godkjenning

Detaljer

Hva saken gjelder / vedtak

Hva saken gjelder / vedtak REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 3 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 10. Oktober 2010 Tidspkt.: kl. 10.00 kl. 17.00 Sted: Oslo Airport Hotel, Gardermoen Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Knut Westbye, Anders

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 12 2013 ÅR

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 12 2013 ÅR REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 12 2013 ÅR Sted: Park Inn Gardermoen Tid: Lørdag 12. oktober kl 1600-1830 Neste møte: Telefonmøte mandag 21.okt kl 20:00 DELTAKERE: Styreleder Styremedlem Styremedlem

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena Ullevål stadion 11.11.2011. Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena Tilstede fra styret: Stig Nilssen Veslemøy Viervoll Kristin P. Gilbert (ikke O-35/10-12) Ole Ivar

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Tirsdag 7. oktober 2014 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri

Detaljer

UNGDOMMENS SJAKKFORBUND STYREMØTE 5. MAI 2006

UNGDOMMENS SJAKKFORBUND STYREMØTE 5. MAI 2006 UNGDOMMENS SJAKKFORBUND STYREMØTE 5. MAI 2006 Sted: Telefonmøte. REFERAT Tilstede: Håvard Løvik, (Stavanger, leder), Truls Jørgensen (Kragerø, styremedlem), Bjørn Benjaminsen (Masfjorden, styremedlem),

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion Tid: Tirsdag 14. september 2010 Til stede: Forfall: Gunnar Solberg (GS), president Venke de Lange (VL), 2. visepresident Ingar Spigseth

Detaljer

5 NORGES STYRKELØFTFORBUND

5 NORGES STYRKELØFTFORBUND Versjon 5 NORGES STYRKELØFTFORBUND KLUBB OG REGION KOMITEEN Organisasjons håndbok ORGANISASJONSHÅNDBOKA Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 POLICY... 3 1.2 FORMÅLSPARAGRAF... 3 1.3 BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN...

Detaljer

Dato: 05.03.2015 Tidspkt.: kl. 17.00 22.00. Idrettens hus, Oslo

Dato: 05.03.2015 Tidspkt.: kl. 17.00 22.00. Idrettens hus, Oslo Referat Hovedstyremøte nr. 05 ARBEIDSPERIODEN 2014-2016 Dato: 05.03.2015 Tidspkt.: kl. 17.00 22.00 Sted: Idrettens hus, Oslo Tilstede: Bråthen, Beate Hofstad, Anders Gogstad, Knut Westbye, Tanja Lundal

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer