NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation"

Transkript

1 NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation Hva: STYREREFERAT Når Mandag 7. februar 2005, kl Hvor Tilstede: Forfall: Ullevål Stadion Knut Kvaal Pedersen, Torstein Wik, Ingolf Höns, Katrine Grotle, Vivi Sæthren, Hermund Årdalen, Jason Hansen og Tine Bjonge Odd Kjerran, Svein Allum Sak Beskrivelse Vedtak AGENDA 1/05 Godkjenning av innkalling og saksliste. 1 GODKJENNING AV STYREREFERATER 2/05 Styrereferat, Styremøte 29. november /05 Vedtak på Styreforum: Norges Biljardforbund takker ja til Fotballforbundets/Badmintonforbundets tilbud om å gå inn i en flerforbundsavtale på sponsorsiden. 4/05 Vedtak på Styreforum: Idrettsaksjonen - Norges Biljardforbund støtter Idrettsaksjonen for flomofrene med 100 kr per klubb, totalt kr. 5/05 Vedtak på Styreforum: Norges Biljardforbund takker ja til Berge Holdings forlikstilbud på kr. (4 mot 4 stemmer, presidentens stemme avgjørende) 2 POST OG ORIENTERINGSSAKER 6/05 Overnattingsdøgn ved Toppidrettssenteret - Vi er tildelt kvote på 50 overnattingsdøgn på Toppidrettssenteret i Prioritert bruk er landslagssamlinger og innkvartering av styre og tillitsvalgte i forbindelse forbundsoppgaver. 7/05 OLT-stipend til Line Kjørsvik - Line er tildelt utviklingsstipend fra Olympiatoppen. - Dette gir forbundet en viktig knytning mot Toppidrettssenteret og Olympiatoppen. s. 1 av 6

2 8/05 frivillighetsnorge.no, tilbud om samarbeidsavtale - frivillighetsnorge.no er en nøytral medlemsbasert formidler av direkte markedshenvendelser, der hele 70% av omsetningen uavkortet går til det humanitære, idrettslige eller kulturelle formål som medlemmet selv bestemmer. - Inntektene skapes ved at medlemmene aksepterer å motta direkte markedshenvendelser per e-post eller sms/mms. Avsender er alltid frivillighetsnorge.no. - Inntektene skapes utelukkende gjennom formidlingen av markedshenvendelsene. Det er ingen medlemskontingent, det stilles ingen krav til kjøp av varer og tjenester. Medlemmene gis en mulighet til å yte noe ekstra for sin klubb simpelthen ved å gjøre seg selv mottakelige for direkte markedshenvendelser. - Konseptet krever kun en minimal og midlertidig administrativ innsats fra organisasjonens side. Fra enkeltmedlemmene kreves ikke annet enn at de åpner markedshenvendelser de mottar. - Det er opptil den enkelte hvor mange markedshenvendelser han eller hun ønsker å motta per uke. Man kan når som helst frasi seg medlemskapet. Norges Biljardforbund inngår samarbeidsavtale med frivillighetsnorge.no. 9/05 Ålesund Biljardklubb, søknad om gjenopptak Ålesund Biljardklubb gjenopptas som medlem av Norges Biljardforbund. 10/05 Opphør av Flata Biljardklubb - Flata Biljardklubb er lagt ned. 11/05 Bergesaken - Advokat Pål Kleven redegjorde for sin anbefaling om å godta Berges forlikstilbud. Styret fikk anledning til å stille spørsmål. 3 ØKONOMI 12/05 Regnskap Foreløpig regnskapsrapport var sendt ut på mail, samt at justert versjon ble delt ut på møtet. - Tine redegjorde for regnskapet 2004 og svarte på spørsmål. - Før revisorbehandling viser regnskapet et overskudd på kr. - Regnskapet skal revisorbehandles 8. og 9. februar. 13/05 Budsjett Tine hadde laget forslag til revidert budsjett, basert på antatte inntekter, erfaringer og innkomne ønsker fra utvalgene. Dette var sendt Forslag på revidert budsjett 2005 ble ikke godkjent, men vedtatt fungerende som veiledende inn til ny behandling og endelig vedtak. s. 2 av 6

3 ut på mail, samt at noe justert utgave ble delt ut på møtet. - Tine redegjorde og svarte på spørsmål. - Vi må regne med betydelig nedgang i inntektene i forhold til i fjor. (Om lag kr mindre i rammetilskudd, kr mindre i automatinntekter og kr mindre i aktivitetsmidler). - Prognosen for inntektene gjennom de vanlige kanalene er enda dårligere i Det er derfor viktig å legge opp til nøkternt forbruk, til tross for bra overskudd i Tine anbefalte at oppsparte midler ikke skulle brukes til daglig drift, men evt kunne brukes med tanke på fremtidig inntekts ervervelse (markedstiltak). - Det kom frem ønsker om mere penger på flere prosjekter, men uten konkrete forslag på hvor det skulle tas fra. - Det var enighet om å legge opp til et nullbudsjett, men ikke nok tid til å komme til endelig enighet om fordeling. Konkrete forslag på omfordelinger sendes forbundskontoret og vil følge som vedlegg til neste behandling. 4 MARKED Markedsutvalget 14/05 Statusrapport v/jason Hansen - Roy Steffensen jobber med en tipsbrosjyre til klubbene vedr. presse/media. - Svein jobber med maler for pressemeldinger. - Det er gjort avtale om sending fra 9-ball NM på TV2 extra. Her har vi tre sponsorplakater å selge. Vi må selv stå for produksjonen av sendingen. - Det er gjort fremstøt overfor de ulike biljardutstyrsleverandørene i Norge med tilbud om å inngå samarbeidsavtale. Kun Biljardbutikken har respondert og Tine skal ha møtte med disse i uke 7. - Det er og gjort fremstøt overfor hotellkjeden Choice, men uten respons foreløpig. - Flerforbundsavtalen er noe forsinket, men skal være i boks i begynnelsen av mars. - Avtalen med Pharma Nord (Evelle) går ut omtrent samtidig. 5 SPORT Sportsutvalget 15/05 Statusrapport v/torstein Wik - Enkel mål og handlingsplan ble lagt frem på møtet. - Mål å holde oss innen top10 i Europa i pool. - Planlegger to landslagssamlinger for herrer/damer (vår og høst), og en for ungdom s. 3 av 6

4 (sommer) i Planlegger å innføre treningslogg for landslagsspillere. - Søkt og fått tre plasser for damer og 4 plasser for herrer, samt lag for begge kjønn, i EM pool. Uttak gjøres 14. mars. - Har hatt møte ved Veterankontakt Bjørn Strandhus. Planlegger en kjørebok for oppfølging av denne gruppen. - Ønsker Bærbar PC for å kunne gjøre en bedre jobb. 6 TURNERING Turneringsutvalget v/ingolf Höns 16/05 Statusrapport v/ingolf Höns - Utvalget er i arbeid! - Nytt seriesystem holder på å ta form. Mange hensyn å ta. Informasjon blir lagt ut om ikke lenge. - Drifting av nåværende system samtidig krever sitt. - Dresskoden fungerer. 7 KLUBBSTØTTE Rekrutteringsutvalget 17/05 Statusrapport v/katrine Grotle - Infobrosjyren er snart ferdig, trykkes innen få dager. - Jenteprosjektet er avsluttet. Resultatene ikke som forventet, og prosjektet vil ikke bli videreført i Ungdomsprosjektet videreføres og skal være et samarbeidsprosjekt med Landsforeningen Ungdom og Fritid. Hovedfokus er her å knytte kontakter mellom fritidsklubbene og eksisterende klubbmiljøer, med mål om ungdomsrekruttering. Verktøy i prosessen vil være Grønt kort opplegg, lokale og regionale turneringer, Norsk Ungdomsmesterskap mai, og Nordisk Ungdomsmesterskap mai. - Har hatt møte med K. Vanebo i NIF og fått interessant informasjon om søkemuligheter på midler fra Helse og Rehabilitering. Vil følge opp dette videre. 18/05 Samarbeidsavtale med Landsforeningen Ungdom og Fritid Katrine og Tine har hatt møte med Landsforeningen for Ungdom og Fritid (Fritidsklubbenes interesseorganisasjon) om fremtidig samarbeid. Ønsker vedtak fra styret på at det er ønskelig å gå inn i et formelt samarbeid. Norges Biljardforbund ønsker å etablere et formelt samarbeid (Intensjonsavtale) med Landsforeningen Ungdom og Fritid. s. 4 av 6

5 19/05 Idrettsregistreringen Katrine Grotle redegjorde for utviklingen i idrettsregistreringen. Vi ligger dårlig an i forhold til i fjor, noe som kan få store konsekvenser for rammetilskuddet, samt våre muligheter for å overleve som selvstendig forbund. 8 UTDANNING Utdanningsutvalget 20/05 Statusrapport - Leder i utvalget hadde forfall. 9 - ANLEGG Anleggsutvalget 21/05 Statusrapport v/vivi Sæthren - Utvalget hadde møte på Ullevål i desember. - Hovedfokus på fremtidig hovedanlegg i Oslo. - Har tatt opp tråden igjen med scoretavler. Jobber med å hente inn tilbud. - Presidenten foreslo større fokus på klubbenes anleggssituasjon, også utenfor Oslo INFORMASJON Informasjonsutvalget 22/05 Statusrapport v/hermund Årdalen - Bistår turneringsutvalget i utviklingen av nytt turneringssystem. - Jobber med utvikling av påmeldingsprosedyrene på web, samt raskere resultatservice. - Har endret forsiden, slik at det er blitt flere nyheter tilgjengelig. - Besøkstallene er bra. Ca besøk/mnd. - Mye og bra aktivitet i forumet. 23/05 Magenta News, tilbud på newsagent - Vi har hatt anledning til å prøve ut newsagenten Magenta i en uke. Et spennende, men dyrt verktøy. Foreløpig for dyrt så lenge Hermund har anledning til å gjøre nesten samme jobben gratis. Norges Biljardforbund tegner ikke abonnement på Magenta News i denne omgang. s. 5 av 6

6 24/05 Forslag fra Hermund og Tine om å legge ut mer informasjon om forbundets virksomhet på nett. Styrereferater fra og med dette møte legges ut på hjemmesiden. Ansvars-, Fullmakts- og Arbeidsfordelingskaret for styre og administrasjon legges ut på hjemmesiden. Det lages og egen side for hvert av utvalgene, samt administrasjonen, hvor utvalgsledere og generalsekretær informerer om statusen innenfor sine fagområder EVENTUELT 25/05 Forslag fra Tine om tillegg/justeringer i AFA-kartet. Redigert AFA-kart vedtatt. 26/05 Forslag fra Tine om å søke om å overta ansvaret for funksjonshemmede biljardspillere. - I dag er de såkalt Norges Funksjonshemmedes idrettsforbunds (NFI) ansvar. - Det følger penger med ansvaret. 27/05 Forslag fra Torstein om at Norge skal søke om Ungdoms EM til Trondheim i /05 Møteplan Det ble ikke tid til å avtale møteplan for resten av året. Norges biljardforbund ønsker å overta ansvaret for funksjonshemmede biljardspillere. Forslaget om å søke om Ungdoms EM til Trondheim utsettes til neste møte. Kvaal og Tine lager forslag på møteplan for resten av året Tine H. Bjonge s. 6 av 6

NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation

NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation Hva: REFERAT FRA STYREMØTE Når: Fredag 17. februar kl. 10.00-20.00 Hvor: Tilstede: Ikke tilstede: Jæren Biljardsenter, Bryne Knut Kvaal Pedersen,

Detaljer

NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation

NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation Hva: REFERAT FRA STYREMØTE Når: Tirsdag 29. august 2006 kl. 18-23 Hvor: Ullevål Stadion, møterom 3016 Tilstede: Ikke tilstede: Knut Kvaal Pedersen,

Detaljer

NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation

NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation Hva: STYREREFERAT Når: Torsdag 13. september 2007 Hvor: Ullevål Stadion, møterom 3016 Tilstede: Ikke tilstede: Forbundsstyret: Knut Kvaal Pedersen,

Detaljer

NORGES BILJARDFORBUND

NORGES BILJARDFORBUND NORGES BILJARDFORBUND Norwegian Billiard Federation Hva: REFERAT FRA 4. ORDINÆRE STYREMØTE 2011 (SM4/11) Når: Fredag 2. september 2011 kl 10-17 Hvor: Ullevål Stadion, møterom 3016 Hvem: Forfall: Publikum:

Detaljer

BILJARDTING. Toppidrettssenteret 12.-13. juni 2004. Referat

BILJARDTING. Toppidrettssenteret 12.-13. juni 2004. Referat BILJARDTING Toppidrettssenteret 12.-13. juni 2004 Referat Åpning - President Reidar-Rune Larsen åpnet biljardtinget 2004. - Generalsekretær Tine Bjonge ga praktisk informasjon - Tinget ble satt 12. juni

Detaljer

NORGES BILJARDFORBUND

NORGES BILJARDFORBUND NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation Hva: STYREMØTE Når: Fredag 11.juni kl 10.00 ca 20.00 Hvor: Ullevål Stadion, møterom 4063 Hvem: Husk: Norges Biljardforbunds styre Det serveres lunsj

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 20.10.06 Tidspkt.: 18.00 23.00 Sted: Idrettens hus, Ullevål Forfall: Anne Jensrud, Unni Weiseth Saks nr. / Hva saken gjelder / vedtak år 31/06-08

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 04 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 04 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 04 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 14.12.06 Tidspkt.: 17.00 22.00 Sted: Rica Hotell Gardermoen Tilstede: Andresen, Ingvill F. Diesen, Anders Gogstad, Jørn Dalen, Unni Weiseth,

Detaljer

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 Internasjonal Biljardskole i Ask (Ask Billiard Scool)

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 02 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 02 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 02 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 18.08.06 Tidspkt.: 15.00 22.30 Sted: Quality Hotel Olavsgaard Tilstede: Morten Andresen, Knut Westbye, Harald Bråthen, Unni Weiseth, Anders Gogstad,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013. Saker til behandling: Sak 13/27: Godkjenning av saksliste og innkalling

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013. Saker til behandling: Sak 13/27: Godkjenning av saksliste og innkalling PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013 Tid: 21. august kl. 17.00 Sted: Ullevål stadion, rom rom 2011 og skype Innkalt: Forbundsstyret, vararepresentanter til styret og generalsekretær Tilstede: Kjell Lillestøl,

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Dato/tid : 7. og 8. mars 2015 Møteramme : lørdag 11:00 19:00, søndag 09:00 16:00 Sted : Ullevål Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin

Detaljer

NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation

NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation REFERAT FRA BILJARDTINGET 1.-2. JUNI 2002 Rica Hotell, Gardermoen Til stede: Reidar-Rune Larsen, Arve Larsen, Ingolf Höns, Hermund Årdalen, Bjørn

Detaljer

Hva saken gjelder / vedtak

Hva saken gjelder / vedtak REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 6 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 06. Mars 2011 Tidspkt.: kl. 13.00 kl. 20.00 Sted: Idrettens hus, Oslo, møterom 3016 Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Anders Gogstad, Anne

Detaljer

Forbundsstyremøte nr 1/0304 Onsdag 10/9 kl. 17:00 på Sjakkontoret, Frenningsvei 3.

Forbundsstyremøte nr 1/0304 Onsdag 10/9 kl. 17:00 på Sjakkontoret, Frenningsvei 3. Forbundsstyremøte nr 1/0304 Onsdag 10/9 kl. 17:00 på Sjakkontoret, Frenningsvei 3. Tilstede: Espen Andersen (EA), Hans-Inge Kongevold (HIK), Marte Egeland (ME), Anita Hersvik (AH), Liv Holen (LH), Øivind

Detaljer

Styremøte 10. april 2012

Styremøte 10. april 2012 Styremøte 10. april 2012 Tilstede: Line Orlund, Aud Perly Undheim (per telefon), Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Nancy Sveen var tilstede under sak 5, 8, 9, 10, 12 og 13. Faste poster: A) Godkjenning

Detaljer

Hva saken gjelder / vedtak

Hva saken gjelder / vedtak REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 3 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 10. Oktober 2010 Tidspkt.: kl. 10.00 kl. 17.00 Sted: Oslo Airport Hotel, Gardermoen Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Knut Westbye, Anders

Detaljer

NORGES BILJARDFORBUND

NORGES BILJARDFORBUND NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation Protokoll styremøte 6 den 13. august 2010 Tilstede: Rolf Jensen, Jan Ingvoldstad, Bjørn Mindrebøe, Knut Kvaal Pedersen, Kjell Lillestøl, Erik Strandhus,

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Tirsdag 2. desember 2014 Til stede: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Marianne Lund

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena Ullevål stadion 11.11.2011. Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena Tilstede fra styret: Stig Nilssen Veslemøy Viervoll Kristin P. Gilbert (ikke O-35/10-12) Ole Ivar

Detaljer

NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation

NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation Hva: STYREMØTE 3-2010 Når: Fredag 9.april kl 10.00 16.00 Hvor: Ullevål Stadion, møterom 3016 Hvem: Husk: Norges Biljardforbunds styre Det serveres

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

Styremøte NRF Nr. 4 2015

Styremøte NRF Nr. 4 2015 Styremøte NRF Nr. 4 2015 Sted: Gardermoen Dato: 26/05/15 Tid: 17:00-22:00 Deltakere: Per Thorkildsen (President), Chris Spencer (Visepresident), Kathrine Steinvik (Styremedlem), Erik Baret (Styremedlem),

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

NB Biljardstudio Prosessen fra start til nå

NB Biljardstudio Prosessen fra start til nå NB Biljardstudio Prosessen fra start til nå Vi ønsker med dette å informere om prosessen rundt NB Biljardstudio, fra opprinnelig initiativ/ide, til der vi er i dag. 1. Litt anleggshistorikk fra årtusenskiftet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 11-12

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 11-12 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 11-12 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion Tid: Onsdag 11. januar 2012 Til stede: Forfall: Gunnar Solberg (GS), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Marte Hjertum

Detaljer