NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation"

Transkript

1 NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation REFERAT FRA BILJARDTINGET JUNI 2002 Rica Hotell, Gardermoen Til stede: Reidar-Rune Larsen, Arve Larsen, Ingolf Höns, Hermund Årdalen, Bjørn Olav Edvarsen Arendal, Yngvild Kløw Bæreum, Egil-Arne Sørensen Christiania, Vegar Kristiansen og Kjell Ove Kjølaas Dora, Svein Allum og Are Tveran Grenland, Frode Herland Hyllestad, Glenn Brynildsen Ibsen, Marius Engelstad Lilllehammer, Karine Olsen og Kenneth Dagestad Oslo, Rolf Jensen Oslo Biljard1, Kai Mortvedt Strømmen, Ine Helvik - Svithun, Åge Fredriksen Kongsberg, Dag Garthus regionrepresentant, Morten Berger NIF representant, Henning Berntsen, Kristian Haukland og Morten Berger gjester, Karin Herou forbundskontoret. 1. President Reidar-Rune Larsen hilste alle velkommen til forbundstinget Morten Berger, NIF representant innledde forbundstinget med en hilsen fra idrettsstyret. 3. Godkjenne sakslisten I overensstemmelse med NIF s lover for særforbund 8 skal fullstendig saksliste med forslag være utsendt minst 2 uker før tinget Sakslisten ble sendt 15.mai 2002 Anmerkinger til sakslisten: Punkt 11, behandla budsjett for 2002/2003 flyttes. Blir punkt 17:1 Sakslisten godkjentes med endringer. 4. Valg av dirigent og referent Til dirigent ble Morten Willman valgt. Foretningsorden ble tatt op og godkjentes. Styret foreslo at fung. generalsekretær Karin Herou velges til referent. Inga andre forslag og Karin Herou ble valgt til referent. 5. Godkjennelse av innkalling til tinget I henhold til NIF s lover skal varsel om ting for særforbund sendes med minst 2 måneders varsel.

2 Varsel om NB s ordinære ting 2002 ble sendt med 2 måneder varsel til: NIF NB s medlemmer, klubben. NB s styre Revisor ble varslet senere. Det ble da opplyst om følgende: 1. Frist for innsendelse av forslag som ønskes behandlet på tinget er 19. april Representasjon og stemmerett. 3. Reisefordelingen. 4. Innkvartering og tingmiddag. 5. Fullmaktskjema 6. Norges Biljardforbunds lover Vedtak: Innkallingen til tinget ble godkjent. 6. Godkjenne de fremmøtte representanter I henhold til NB s lover møter følgende representanter med stemmerett på forbundstinget ( 9, Representasjon på tinget): 1. Forbundsstyret 2. Representanter fra klubbene etter Tingets bestemmelse: Til og med 99 medlemmer 1 representant 100 eller flere medlemmer 2 representanter (Medlemstall per ) Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt ( 9). Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor utvalgets/komiteens arbeidsområde ( 9): 1. Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder/styremedlem dersom leder er forhindret fra å møte. 2. Kontrollkomiteens medlemmer. 3. Revisor. Vedtak: De fremmøtte representantene godkjentes. Totalt 18 stemmer, 11 stemmer er flertall som trengs for lovendring. Majoritet er 10 stemmer. 7. Valg av to representanter til å underskrive protokollen Til å undertegne tingprotokollen sammen med sittende president valgtes Kenneth Dagestad og Egil Arne Sørensen. 8. Valg av representanter for opptelling Til opptelling ble Dag Garthus og Kristian Haukland valgt de ansvarte for opptelling av stemmer ved avstemninger. 9. Behandle styrets beretning

3 Styrets beretning ble gjenomgått av sittende president. Vedtak: Styret beretning ble vedtatt med følgende endringer; - Sid 15. Deltakertoppen. Feil liste, ny liste for totale sesongen 2001 og Sid 16. Ny liste legges sammen med utsendningen av referat. I den nya listen skal Lag- NM og elitekvalik innberegnes. - Sid 21. Skrive in Line Kjørsviks sull i EM i Tampere og gull i Nordisk i Danmark. Skriv in 2 bronse til Christian Johannesen og Roger Lysholm på Nordisk i Danmark. - Sid 23. Send ut slutgiltige aktivitetstall. 10. Behandle forbundets regnskap Kommentarer; - Rettelse og forklaring sid 26. Under salg skal det stå spillautomater, kr Regnskapets overskudd er en sikring om vi får oførutsigende utgifter. - Resultatet er null på sponsring. Forbundet ligger dårlig an på sponser siden. - Det blitt tatt opp vedrørende kontant strømmen er nå i ordning. Vi fører nå mot banken. Vedtak: Regnskapet ble godkjent. Revisjonsberetning ble godkjent. Økonomisk beretning ble godkjent. 11. Velge statsautorisert/registrert revisor til å revidere regnskapet, samt fastsette revisors honorar. Forslag fra sittende forbundsstyre til forbundstinget var å viderefør samarbeidet med registrert revisor C.F Eriksen AS og gi forbundsstyret fullmakt til godkjennelse av revisjonshonorarer. Vedtak: Til revisor valdes C.F Eriksen AS. 12. Valgkomiteens innstilling Vedlegg 1 STYRET Til president valdes Reidar-Rune Larsen Til Vise Presidet valdes Arve Larsen Til styremedlemmer valdes: 1) Ingolf Höns 2) Hermund Årdalen 3) Ine Helvik 4) Dag Garthus 5) Åge Fredriksen KONTROLLKOMITEEN Leder Eivind Veiby

4 Medlem Jan-Terje Øyen Medlem Roger Lysholm Varamedlem Egil Arne Sørensen Varamedlem Rolf Jensen DOMSUTVALG Leder Kjell Ove Kjølaas Medlem Hege Åsengen Medlem Yngvild Kløw Vara medlem Kenneth Dagestad Vara medlem APELLUTVALG Leder Torstein Wiik Medlem Jan-Terje Øyen Medlem Lars-Harald Riiber Medlem Kjell Håvard Raanes Medlem Rolf Jensen Vara medlem Kristian Haukland Varamedlem Egil Arne Sørensen VALGKOMITEEN Leder Kjell Ove Kjølaas Medlem Hege Åsengen Medlem Ynvild Kløw Varamedlem Jan Terje Øyen REPRESENTANTER TIL TING OG MØTER I DE ORGANISASJONER FORBUNDET ER TILSLUTTET Reidar-Rune Larsen og Arve Larsen 13. Idrettens Studieforbund Tema arbeid mot rekruttering og aktivitet Referat og rapport fra ISF sendes til klubbene i eget skriv juli/augusti Behandle innkomne forslag 1) LOVFORSLAG: 11 Forbundstingets oppgaver. Kommentarer: En ny president kan trenge 4 år. Forslaget ble vedtatt med flertall. 2) RIKSANLEGG FOR BILJARD. Inga kommentarer Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

5 3) BILJARDSPORT Kommentarer: - Bladet er viktig for nyrekruttering. Mange leser bladet. Bladet har hatt mange bra reportasje og det skaper en identitet. Om vi stemmer får å legge det ned trenger vi noe som tar rollen som bladet har hatt. - Vi må finansiere det med sponser penger. - Istedenfor 4 blad kan det lages et blad i året som er en slutrapport. - Gjøre et enklere og billigere blad. - Istedenfor Biljardsport sende ut infoblad. - Om vi får in reportasjer fra klubbene er det inga problem å lage et blad. Stemmer ni mot forsalget må klubbene ta ansvar for reportasje og noen person for redigering. - Kan legge ut nyheter på hjemmesiden og deretter skrive ut det og sende ut til klubbene. - På ISF fremkom det at informasjon var viktig, derfor er bladet svært viktig. - Det er viktig at beholde Biljardsport, hvem som skal gjøre det er et senere spørsmål. - Stemmer vi mot fjerner vi alle muligheter for at styret skall kunne produsere Biljardsport. - Stemmer ni ned forslaget så forplikter klubbene å jobbe med Biljardsport. Endringsforslag: Biljardsport innstilles p g a økonomisk situasjon, men bør utgis minst en gang per år når inntekter fra ny spillerautomat tilføres forbundet. Vedtak: Endringsforslaget ble vedtatt med majoritet. 4) NORGESCUPEN Eliteklassen 1) Poengskalaen. Endringsforslag: Vedtak: Endringsforslaget vedtatt. 2) Antall tellende turneringer endres fra 6 til 7 av 9. Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 3) Strekene for kvalifisering og nedrykk endres til 16 og 26. Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 4) Vanlig dobbelcup med avsluttende enkelcup fra kvartfinaler innføres Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 5) Annet hvert brekk i 8-ball og 9-ball.

6 Kommentarer: - Detta har vært prøvd tidligere i utlandet men er noe man gått fra. - Om det blir annet hvert brekk må distansen ned. Målet er med endringen at kampene skal bli mer spennende og for at en spillere ikke skal kunne spile fra begynnelsen og spille seg ut. - I EM og VM er distansen lavere så vi må begynne å trene på dette. Forslaget kan derfor være bra. - Vi skall ikke være redde for å prøve nytt. Endringsforslag: Annenhver brekk kun i 8-ball. Vedtak: Endringsforslaget falt. Etter avstemming på forslaget ble forslaget vedtatt da 10 stemte for forslaget. Kommentarer til vedtaket var følgende; Det står i reglene att arrangøren kan bestemme utefra elitereglene. Det betyr at B og C kan få innført denne regel i turneringer. 6) NC for eliteklassen åpnes også for C-spillere Kommentarer fra styret vedrørende praktisk gjennomføring: På mandager kl 20,00 går fristen ut for påmelding for elite og B-spillere. De som melder seg på innen kl 20,00 rankes etter rankingliste. Etter kl 20,00 er det første man til mølla. Ordingen her diskuteres på styremøte. Vedtak: Forslaget ble vedtatt. Kommentarer fra forsamlingen til dette var at man syntes dette var et bra forslag og at vi går i rett riktning. Klasse B og C 1) Poengskalaen Endringsforslag: Vedtak: Endringsforslaget ble vedtatt. 2) Antall tellende turneringer endres fra 6 til 7 av 9. Vedtak: Forslaget vedtatt uten kommentarer. 5) TURNERINGSREGLEMENTET Jury Vedtak: Forslaget ble vedtatt uten kommentarer. Diskvalifikasjon Vedtak: Forslaget ble vedtatt uten kommentarer.

7 Antrekk Kommentarer: Etter kommentarer for å forbedre reglemanget og forslaget la styret frem følgende endrings forslag: Lue eller cap endres til hodeplagg/utstyr. Dongeri endres til blåe jeans. Tilegg til tekseten er: Medisinske og religiøse unntak kan gjøres. Vedtak: Endringsforslaget ble vedtatt. 15. Behandle langtidsplan Mål i tingperioden Vedtak: Mål i tingperioden ble vedtatt med følgende kommentarer: Turneringslederkurs - Biljardforbundet skal stille krav på turneringslederkurs for å få arrangere turneringer. - Alle klubber må ha gjennomføre turneringslederkusr innen de får arrangere turneringer. Trenerkurs - De trenerne som vil bli utdannet skal brukes til forskjellige kurs virksomheter. - Spørsmåls tegn til hva trenerne skal brukes til. Oppnå 2500 starter i Norgescupen i sesongen 2003/ Få systematikk - Få in i handlingsplanen att alle klubber gjennomfør fremtidskveld. 16. Fastsette kontingenter og avgifter Endringsforslag: Start avgiften klasse elite, B og C økes med kr 50 per start. Pengene er øremerket for elitepremiering. Kommentarer: - Økning gir mindre aktivitet. - Elitepremiering skal komme fra bedriftsponsring. Vedtak: Endringsforslaget falt. Vid avstemming på forslaget samme kontingenter og avgifter som forrige år ble forslaget vedtatt. 17. Behandle og vedta budsjett for neste sesong 2002/2003 Kommentarer: Prosjekt 32010, Internasjonale turneringer i Norge. I år er det Norge som arrangerer Nordisk derfor trengs en budsjett her. Vedtak: Budsjettett for 2002/2003 ble vedtatt med endring under prosjekt Her budsjetteres det med kr. Det reduserer mot 2001 overskudd. 18. Tid og sted for neste års ting.

8 Vedtak: Forslaget ble vedtatt. Neste ting vil bli sammen med Lag-NM i Oslo. Avslutning: NB s Ting 2002 er gjenomført i henhold til dets lov og avsluttes herved. Styret takket for fremmøte. Oslo 12. juni 2002 Kenneth Dagestad Egil Arne Sørensen Reidar- Rune Larsen

BILJARDTING. Toppidrettssenteret 12.-13. juni 2004. Referat

BILJARDTING. Toppidrettssenteret 12.-13. juni 2004. Referat BILJARDTING Toppidrettssenteret 12.-13. juni 2004 Referat Åpning - President Reidar-Rune Larsen åpnet biljardtinget 2004. - Generalsekretær Tine Bjonge ga praktisk informasjon - Tinget ble satt 12. juni

Detaljer

FORBUNDSTINGET 2015. Scandic Haugesund Hotell 30.-31. Mai 2015 PROTOKOLL

FORBUNDSTINGET 2015. Scandic Haugesund Hotell 30.-31. Mai 2015 PROTOKOLL FORBUNDSTINGET 2015 Scandic Haugesund Hotell 30.-31. Mai 2015 PROTOKOLL Program for NCF Årsting 2015 Scandic Haugesund Hotell Lørdag 30. Mai Søndag 31. Mai 11.30-12.30 Lunsj og registrering 13.00-15.00

Detaljer

FORBUNDSTINGET 2013. Radisson Blu ParkHotell, Fornebu 01.-02. Juni 2013 PROTOKOLL

FORBUNDSTINGET 2013. Radisson Blu ParkHotell, Fornebu 01.-02. Juni 2013 PROTOKOLL FORBUNDSTINGET 2013 Radisson Blu ParkHotell, Fornebu 01.-02. Juni 2013 PROTOKOLL Program for særforbundstinget 01.-02. Juni 2013 Radisson Blu Park Hotell, Fornebu Lørdag 1. Juni 12.00 13.00 Lunsj og registrering

Detaljer

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval Til NVBF Region Trøndelags medlemsklubber Valgkomitéen Kontrollkomité Dommeransvarlig Frister INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams

Detaljer

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE INNHOLD SAK 1: GODKJENNE FREMMØTTE REPRESENTANTER... 2 SAK 2: GODKJENNE INNKALLINGEN... 2 SAK 3: GODKJENNE SAKSLISTE...

Detaljer

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013 Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april Generelt Norges Svømmeforbund har den glede å invitere til Svømmetinget 19.-21. april 2013 på Thon Hotel Lofoten i Svolvær. Det blir

Detaljer

REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009. Radisson SAS Hotel Nydalen. Oslo

REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009. Radisson SAS Hotel Nydalen. Oslo REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009 Radisson SAS Hotel Nydalen Oslo Deltakerliste Tingdeltakere, representanter og observatører Ved endringer leveres endelig deltakerliste ut

Detaljer

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars.

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Norges Dykkeforbund har den glede å invitere til Dykketinget 2014 29.- 30. mars på Rica Hotel Gardermoen. Det går shuttlebuss fra flyplassen

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 SAKLISTE SAK 1 Åpning og hilsningstaler SAK 2 Godkjenning av de fremmøtte representanter SAK 3 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

ype text] NORGES RUGBYFORBUND

ype text] NORGES RUGBYFORBUND [T ype text] Stiftet ype text] NORGES RUGBYFORBUND Forbundsting 2014 15. februar 1982 [T Norges Rugbyforbund (Norwegian Rugby Federation) FORBUNDSTING I NORGES RUGBYFORBUND 2014 Søndag 09. mars 2014 kl.

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 Fredag 25. april Kl. 15.00 18.00 Åpent Forum Kl. 19.00 Middelalderfest Lørdag 26. april Kl. 10.00 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Tingforhandlinger Lunsj Tingforhandlinger fortsetter

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

REGIONSTING 14. juni 2011

REGIONSTING 14. juni 2011 REGION ROGALAND REGIONSTING 14. juni 2011 Idrettens Hus Viking Stadion Regionsstyret Medlemsklubber NVBF Region Rogaland Valgkomite NVBFs representant Regionstinget Tirsdag 14. juni 2011, kl 19.00 Idrettens

Detaljer

PROTOKOLL 2013-2014 Forbundstinget 14. - 15. juni 2014 Forbundstinget 14.- 15. Juni 2014

PROTOKOLL 2013-2014 Forbundstinget 14. - 15. juni 2014 Forbundstinget 14.- 15. Juni 2014 PROTOKOLL 2013-2014 Forbundstinget 14. - 15. juni 2014 Forbundstinget 14.- 15. Juni 2014 Norges Badminton Forbunds årbok 2014 1 SAKENES BEHANDLING SAK 1: ÅPNING President Trond Wåland åpnet Forbundstinget

Detaljer

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 Scandic Hotel, Arendal Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2001, 2002 og sakspapirene til Tinget 2003. Tinget åpnet lørdag kl.

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

FORBUNDSTINGET 2010. Fornebu 12.-13. juni 2010 PROTOKOLL

FORBUNDSTINGET 2010. Fornebu 12.-13. juni 2010 PROTOKOLL FORBUNDSTINGET 2010 Fornebu 12.-13. juni 2010 PROTOKOLL Åpning: President Bent Ånund Ramsfjell ønsket velkommen til forbundstinget, med en spesiell hilsen til Jorodd Asphjell, medlem av Idrettsstyret i

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 57. ordinære forbundsting

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 57. ordinære forbundsting NORGES SKYTTERFORBUNDS 57. ordinære forbundsting 2015 SAKSLISTE m/ FORRETNINGSORDEN INNKOMNE FORSLAG OG SAKER, INKLUDERT LOVSAKER Oslo, 25. 26. april 2015 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning

Detaljer

Lov for Norges Minigolf Forbund

Lov for Norges Minigolf Forbund Lov for Norges Minigolf Forbund Lov for Norges Minigolf Forbund, stiftet 14.08.1985, med senere endringer på ekstraordinært forbundsting 21.11.1998 og på ordinært forbundsting 09.05.2001 og 20.04.2002,

Detaljer

ORDINÆRT BILJARDTING

ORDINÆRT BILJARDTING ORDINÆRT BILJARDTING Saksdokumenter Ullevål Stadion, Oslo 10.-11. mai 2014 1 Innhold SAK 1. Godkjenne de fremmøtte representanter... 4 SAK 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden... 6 a.

Detaljer

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal.

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Særkretsting 2013 Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Dagsorden Åpning ved styrets leder 1. Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

Årbok 2012-2014 Med saksliste Forbundstinget 2.- 3. Juni 2012

Årbok 2012-2014 Med saksliste Forbundstinget 2.- 3. Juni 2012 Årbok 2012-2014 Med saksliste Forbundstinget 2.- 3. Juni 2012 Norges Badminton Forbunds årbok 2012 1 INNKALLELSE TIL ORDINÆRT TING Norges Badminton Forbunds Styre innkaller herved representanter for klubber

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL President Ida F. Sønju åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Sak 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER

Detaljer

OSLO ISHOCKEYKRETS 74. ORDINÆRE TING TIRSDAG 27. MAI 2014 KL. 18.00. IDRETTENS HUS EKEBERG Rom 338 Bislett. Beretning Dokumenter SAKSLISTE:

OSLO ISHOCKEYKRETS 74. ORDINÆRE TING TIRSDAG 27. MAI 2014 KL. 18.00. IDRETTENS HUS EKEBERG Rom 338 Bislett. Beretning Dokumenter SAKSLISTE: OSLO ISHOCKEYKRETS 74. ORDINÆRE TING TIRSDAG 27. MAI 2014 KL. 18.00 IDRETTENS HUS EKEBERG Rom 338 Bislett Beretning Dokumenter SAKSLISTE: 1. ÅPNING 2. VALG AV DIRIGENT OG SEKRETÆR 3. GODKJENNING AV TINGET

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund

Generelt om lovnorm for særforbund Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

NORGES SQUASH FORBUND

NORGES SQUASH FORBUND ORDINÆRT TING 2008 NORGES SQUASHFORBUND PROTOKOLL FRA MØTET LØRDAG 1. MARS 2008 President Mike Off åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Sak 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER

Detaljer