Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb"

Transkript

1 Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet Revidert Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere, trenere, foreldre/foresatte og lagledere. Klubbdokumentet revideres etter hvert årsmøte i klubben og ellers ved behov og etter endringer bestemt av styret. Fredrikstad Basketballklubb FBBK ble stiftet i 1995 som Cicignon Basketballklubb. På årsmøtet i 1998 ble det vedtatt å endre navnet til Fredrikstad Basketballklubb. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Om klubben Organisasjon Årsmøtet Styret Lagleder Økonomisk ansvarsfordeling mellom styret og det enkelte lag Sportslig opplegg Klubbens mål og ambisjoner Treningsprinsipper Trenere Forsikring av spillere Håndtering av skader Organisering av kamper Hjemmekamper Turneringer Økonomi Medlemskontingent og treningsavgift Vedtekter og instrukser Informasjon... 6 Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb 1

2 1 Om klubben Styret 1.1 Organisasjon Oversikt over klubbens organer Spillere Trenere Årsmøtet Lagledere Årsmøtet er klubbens høyeste organ. Oppgavene fremkommer av klubbens vedtekter. (Vedlegg 1) Styret Styret velges av årsmøtet og er klubbens høyeste organ mellom årsmøtene. Styret skal drive klubben etter gjeldende vedtekter og andre bestemmelser gitt av årsmøtet, samt sørge for at spesifiserte oppgaver blir gjort til de angitte tidsfrister. Styret har videre ansvaret for: Koordinering av klubbens samlede aktiviteter Holde à jour lister over klubbens medlemmer og fakturere medlems- og treningsavgifter Fordele treningstimer Økonomiske forhold som ligger under styret samt økonomisk oversikt for hele klubben Arrangement av relevante turneringer Skaffe trenere til klubbens lag Utnevne treneransvarlig som jobber med videreutvikling av de øvrige trenere Utnevne eventuell oppmannsansvarlig som koordinerer arbeidet mellom de forskjellige lag Sørge for at hvert lag utnevner 1-2 lagledere Bestemme innkjøp av felles utstyr Representere klubben ovenfor media Ta initiativ til markedsføring av klubben Funksjoner og ansvar i styret: Styrets leder Påse at styret overholder alle gitte retningslinjer og at alle klubbens oppgaver løses fortløpende. Forberede og samordne agenda for styremøter Ansvarlig for å gjennomføre styremøter Informasjon ovenfor media Informasjon til nye lagledere Sekretær Skrive referat fra styremøter og andre aktuelle møter Holde oversikt over klubbens arkiv Oversikt over drakter Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb 2

3 Økonomiansvarlig/Kasserer Føring av klubbens regnskap og medlemskartotek Innkreving av kontingent og treningsavgift Rapportere regnskapsoversikt til styret etter nærmere bestemmelse Kontroll og koordinering av økonomiske forhold i de enkelte lag Sportslig ansvarlig Sikre at alle trenere jobber etter felles retningslinjer Sørge for faglig oppfølging og utvikling av alle klubbens trenere i samarbeide med hovedtrener Sette opp hallansvarlige Arrangere turneringer Kontaktpunkt for trenere og lagledere Lagleder For hvert enkelt lag velges 1-2 lagledere. Disse er ansvarlige for å ivareta nedfelte oppgaver for laget samt lagets totale virksomhet gjennom sesongen. Vedlegg Økonomisk ansvarsfordeling mellom styret og det enkelte lag Styret har ansvar for å dekke utgifter til følgende: Serieavgifter i de forskjellige serier klubbens lag deltar i Halleie til trening og kamper Godtgjørelse og kjøregodtgjørelse til klubbens trenere Dommerhonorar ved hjemmekamper Deltakeravgift for valgt cup (1) for lag som ikke stiller lag i serien Inntektskilder for styret: Medlemskontingent Treningsavgift, denne skal stipuleres for hvert enkelt lag etter antatte totalkostnader for lagets aktiviteter, inkludert trenerkostnader i løpet av sesongen. Støtte fra forbund, krets, kommune og idrettsråd Sponsoravtaler som omfatter hele klubben Dugnader, lotterier, salg etc Inntekter fra Bingo og grasrotandel Norsk Tipping Avvikling av turneringer Hvert enkelt lag har ansvar for å dekke utgifter til følgende: Utgifter i forbindelse med turneringer og treningsleire Utgifter i forbindelse med kjøring til kamper Finansiering av eventuelt innkjøp av annet utstyr (for eksempel bagger o.l) Inntektskilder for det enkelte lag: Egne sponsorer (20% tilfaller klubben) Egne dugnader Eventuell støtte fra styret Økonomisk bistand fra foreldre / foresatte Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb 3

4 2 Sportslig opplegg 2.1 Klubbens mål og ambisjoner Gjennom kompetente trenere gi et tilbud om Basket opplæring til all ungdom i Fredrikstad og stille med minst ett lag på annenhvert trinn i de aldersbestemte klassene både for gutter og jenter. Tilby Basketskole til barn mellom 8-12 år og ha seniorlag for damer og herrer i serien. FBBK ser på jenter i basket som en av sine satsningsprosjekter. Dette gjør vi gjennom å : - Sørge for minimum Aktivitetslederkurs til våre unge trenere - Oppmuntre våre unge trenere til å delta på FRID (Fredrikstad Idrettsråd) sine ungdomslederprogram - Tilby videreutdanning til våre mer erfarne trenere gjennom NBBF - Bygge klubbfølelse og tilhørighet gjennom aktiv dialog på nett, samt ha jevnlige klubbkvelder/samlinger - Bidra på arrangementer som FRID setter opp for å fremme Basketball som sport 2.2 Treningsprinsipper Vi trener både styrke, teknikk og system og har stor fokus på å utvikle gode basketspillere. Våre trenere sørger for at våre spillere og lag utvikler seg i forhold til sine ferdigheter, og at de utvikler hverandre gjennom å dele kompetanse. På Basketskolen er «gøy med ball» i fokus, samt grunnleggende ferdigheter i Basketball. 2.3 Trenere Alle trenere i FBBK har personlige kontrakter og følger retningslinjer satt av Norges idrettsforbund. Trenere er ansvarlig for: treningsopplegg for sin gruppe i henhold til våre treningsprinsipper lede laget i kamp 2.4 Forsikring av spillere Alle spillere som deltar på lag i seriespill, må betale lisens til Norges Basketballforbund. Lisensen inkluderer forsikring som gjelder både under trening og kamp. FBBK anbefaler også de som ikke spiller kamper om å tegne lisens eller annen privat forsikring som dekker eventuelle skader som kan oppstå under trening. 2.5 Håndtering av skader Ved skader på trening eller i en kampsituasjon har lagleder/trener ansvar for å følge opp skaden. Når skaden skjer finner du informasjon om hvordan du går frem her Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb 4

5 2.6 Organisering av kamper Hjemmekamper Blomsterøyhallen er vår hjemmekamparena. Når terminlisten fra kretsen er klar må hjemmekampdagene bestilles hos Fredrikstad kommune. Kretsens ansvar. Kioskansvarlig i Blomsterøyhallen varsles også. Sportslig ansvarlig fra styret sørger for hallansvarlige. Hallansvarlig instruks vedlegg Turneringer Ved turneringer vil sportslig ansvarlig fra styret være ansvarlig for å informere lagledere, foreldre, spillere etc. Prinsippet er at turneringer skal være selvfinansierte, dvs at det vil bli satt opp et budsjett og fakturert egenandel pr spiller for deltakelse. Unntak: klubben betaler deltakeravgift for en turnering pr. lag pr sesong som ikke spiller i serien. Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb 5

6 3 Økonomi 3.1 Medlemskontingent og treningsavgift Medlemskontingenten faktureres på høsten, mens treningsavgiften deles i to, en halvpart på høsten og den andre på våren. Krav om lisens sendes pr. epost og betales direkte til NBBF. Alle spillere i klubben må være medlemmer. Alle spillere på registrerte lag må ha betalt medlemskontingent, treningsavgift og lisens for å kunne være med å trene og spille kamper. Når sesongen starter hver høst skal alle spillere, trenere og lagledere registreres med riktige personopplysninger. Det lages et eget skriv med registreringsskjema som deles ut på de første treningene hver sesong. Klubben er avhengig av 2-3 dugnader hver sesong som bidrag til klubbens økonomi. 4 Vedtekter og instrukser Relevante vedlegg: 1. Vedtekter FBBK 2. Laglederinstruks FBBK 3. Hallansvarlig FBBK 5 Informasjon Informasjon om klubben, kontaktinformasjon, treningstider etc finner du på Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb 6

Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb

Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb 1 INNHOLD Innledning..3 Historikk og status..3 Grunnlagsopplysninger for Harstad svømmeklubb..3 Visjon, mål og verdier.4 Organisering av Harstad svømmeklubb 5 Oppgaver

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK Klubbhåndbok Tjensvoll FK Side 1 GENERELL KLUBBINFORMASJON Tjensvoll FK ble stiftet 1. november 1980 Tjensvoll FK har klubbkontor på Tjensvoll bydelshus Dan Pedersen er ansatt

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HOLTER IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR HOLTER IDRETTSFORENING ORGANISASJONSPLAN FOR HOLTER IDRETTSFORENING Til behandling av årsmøte 27.03.2014 Organisasjonsplan for Holter idrettsforening vedtatt på årsmøtet 20XX 1 0. Innholdsfortegnelse Innhold 0. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT Vedtatt på årsmøtet 23.02.2015 Rev 04 23.02.2015 Side 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Historikk... 4 1.2 Idrettslagets formål... 4 1.3 Verdigrunnlag... 4 2.

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

INFORMASJON TIL S PILLERE O G F O RESATTE,

INFORMASJON TIL S PILLERE O G F O RESATTE, 1 Velkommen til Rælingen Håndballklubb Klubben ønsker å gi deg og dine foreldre en innføring av hva det innebærer å være medlem av Rælingen Håndballklubb, både forventninger og forpliktelser. Klubben Klubben

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK

ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK Vedtatt på årsmøtet 2011 Innledning... 5 Historikk... 5 Idrettslagets formål... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlaget... 5 Virksomhetsidé / hovedmål... 6 Virkemiddel... 6 Handlingsplan

Detaljer

Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13

Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13 Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13 Sarpsborg IL Håndball er allianseidrettslag med Sarpsborg IL. Sarpsborg IL ble stiftet 12. november 1931. Som en av Østfolds første klubber ble håndball innført

Detaljer

... Sammen om en enda bedre bydel

... Sammen om en enda bedre bydel Sammen om en enda bedre bydel............................ 0. VISJON...4 1. LOVER OG VEDTEKTER...4 2. ORGANISASJON...11 2.1 Organisasjonskart... 11 2.2 Adresse... 12 2.3 Funksjons/adr.oversikt Hovedstyret,

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK FOR BYÅSEN IDRETTSLAG. KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag

KLUBBHÅNDBOK FOR BYÅSEN IDRETTSLAG. KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag Oppdatert 10-04-2014 1 Klubbinformasjon Klubbnavn: Byåsen idrettslag- allianseidrettslag Stiftet: 26.10.1921 Idrett(er): Postadresse: Pb. 9266-7024 Trondheim E-postadresse:

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK HINNA FOTBALL

KLUBBHÅNDBOK HINNA FOTBALL KLUBBHÅNDBOK Vår hovedmålsetting er: Hinna Fotball skal være et viktig samlingspunkt i bydelen, preget av stabilitet og kontinuitet. En skal ha et miljø som bygger på trygghet og trivsel der spillere,

Detaljer

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag Organisasjonsplan Klepp Idrettslag - For de som vil Klepp Idrettslag Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Klepp IL Historie... 2 Idrettslagets formål... 2 Visjon/Ambisjon... 2 Verdigrunnlaget... 2 Klepp

Detaljer

H E D D A L I L F O T B A L L

H E D D A L I L F O T B A L L H E D D A L I L F O T B A L L O R G A N I S ASJONSSPLAN R E V 2 0 1 5 Dokumentet er vedtatt i årsmøte: 03.03.2015 INNLEDNING Heddal IL Fotball har de siste årene hatt en positiv utvikling. Nytt anlegg

Detaljer

Ull/Kisa Fotball. Håndbok 2013 ULL/KISA IL FOTBALL. Postadresse Postboks 142 2051 Jessheim. Besøksadresse UKI Arena 2050 Jessheim

Ull/Kisa Fotball. Håndbok 2013 ULL/KISA IL FOTBALL. Postadresse Postboks 142 2051 Jessheim. Besøksadresse UKI Arena 2050 Jessheim ULL/KISA IL FOTBALL Ull/Kisa Fotball Håndbok 2013 Telefon: 918 50 000 E-post: cato.stromberg@ullkisafotball.no Web: www.ullkisa.no Innhold 1 Ull/Kisa IL Fotball... 3 1.1 Visjon... 3 1.2 Verdier... 3 2.

Detaljer

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR TRENERE, LAGLEDERE OG STYRET 2015 RENA IL YNGRES AVD. FOTBALL Innhold 1. HOVEDMÅL OG GRUNNLEGGENDE VERDIER... 3 Grunnleggende verdier... 3 2. STYRETS SAMMENSETNING/ÅRSMØTE/VALGKOMITE...

Detaljer

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015 Sportslig plan Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte Side 1 av 18 1. Snarøya Sportsklubb - Håndballgruppa... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Hvordan

Detaljer

LISLEBY FOTBALLKLUBB

LISLEBY FOTBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK HÅNDBALLGRUPPA LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet.

Detaljer

Mjøndalen Fotball - Laglederhåndbok Versjon 0.1. Mjøndalen idrettsforening. Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014. Mjøndalen Fotball Side 2 av 19

Mjøndalen Fotball - Laglederhåndbok Versjon 0.1. Mjøndalen idrettsforening. Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014. Mjøndalen Fotball Side 2 av 19 Versjon 0.1 Mjøndalen idrettsforening Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014 Mjøndalen Fotball Side 2 av 19 Versjon 0.1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 1.1 Organisasjon og roller... 4 1.2 Styrets

Detaljer

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015 TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK Godkjent i årsmøte 10/2/2015 Innhold Innledning... 3 Historikk... 3 Lovverk... 3 Idrettslagets formål... 3 Verdier... 4 Klubbens målsetning... 4 Sportslig målsetning...

Detaljer

Informasjonshefte. Håndballsesongen 08/09 STYRKE IDRETTSGLEDE LAGÅND. www.silhandball.no

Informasjonshefte. Håndballsesongen 08/09 STYRKE IDRETTSGLEDE LAGÅND. www.silhandball.no Informasjonshefte www.silhandball.no Håndballsesongen 08/09 STYRKE IDRETTSGLEDE LAGÅND Sarpsborg IL ble stiftet 12. november 1931. Som en av Østolds første klubber innførte de håndball i 1940. Sist sesong

Detaljer

Info til spillere og foresatte 2009/10

Info til spillere og foresatte 2009/10 Info til spillere og foresatte 2009/10 F E L L E S S K A P, H U M Ø R O G U T V I K L I N G R Velkommen til ny sesong i Rælingen Håndballklubb ælingen Håndballklubb ble stiftet i 1977 og er et av kommunes

Detaljer

DRIFTSREGLER/RETNINGSLINJER SVOLVÆR IL - FOTBALLGRUPPA

DRIFTSREGLER/RETNINGSLINJER SVOLVÆR IL - FOTBALLGRUPPA DRIFTSREGLER/RETNINGSLINJER SVOLVÆR IL - FOTBALLGRUPPA VARIGHET: Disse reglene evalueres/revideres av styret etter sesongslutt, og senest innen desember hvert år og er gjeldende fra signaturdato og frem

Detaljer

Heggedal IL Fotball LAGLEDERHEFTE

Heggedal IL Fotball LAGLEDERHEFTE Heggedal IL Fotball LAGLEDERHEFTE Innhold Velkommen til sesong 2013... 3 Generelt... 4 Kontaktinformasjon... 4 Medlemskap... 4 1. Medlemskontingent... 4 2. Treningsavgift... 4 3. FIKS (gjelder for spillere

Detaljer

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1 INNHOLD 1 Generell klubbinformasjon... 3 1.1 Visjon... 3 1.2 Mål for VBK... 3 1.3 Historie... 3 1.4 Organisasjon... 3 1.5 Daglig leder... 5 2 Ansvarsbeskrivelse og arbeidsoppgaver... 5 2.1 Arbeidsoppgaver

Detaljer

HÅNDBOK for BLINDHEIM FOTBALL

HÅNDBOK for BLINDHEIM FOTBALL HÅNDBOK for BLINDHEIM FOTBALL Dokument ansvarlig(e): Navn Rolle Revisjonskontroll: Versjon Dato Revidert av Endring 1.0 12.10.2014 Runar Aasen Dokument opprettet Side: 2 av 26 Innhold Innledning... 5 Håndboka...

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet 1 Organisasjonsplan for Haugesund Curlingklubb, vedtatt på årsmøtet 2014 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget Navn: Haugesund Curling Klubb Stiftet: 23.04.2012 Idrett: Curling Postadresse: Hanne Hauglandsvei

Detaljer

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 Organisasjonsplan 2013 Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 1 Innholdsfortegnelse Innhold Historisk... 4 Visjon.... 4 Verdigrunnlag... 4 Virksomhetsideen.... 5 Hovedmål

Detaljer