Hvordan REINERTSEN lærer av hendelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan REINERTSEN lærer av hendelser"

Transkript

1 Hvordan REINERTSEN lærer av hendelser Ptil leverandørseminar 04. November Kristine Hjelmeland, HMS&K leder

2 REINERTSEN AS Antall medarbeidere: 2000 Omsetning 2009: 3 milliarder NOK/år 2

3 REINERTSEN s utvikling Landbasert Bygg Prosjektering Subsea Rørledninger Prosjektering Prosess Design Fabrikasjon Offshore Installasjon Vedlikehold & Modifikasjon Nord-vest Russland 3

4 Hovedkontor, Trondheim

5 Nordisk aktør 5

6 MARKEDSOMRÅDER O&G Prosessanlegg (EPCI - offshore og onshore) Vedlikehold og modifikasjon Rørledning og undervannsstrukturer 6

7 Pågående prosjekter O&G V&M Tjeldbergodden V&M Heidrun Troll A Heidrun Heimdal Grane Troll A+B+C Heimdal Grane Nor ne Troll A Troll B Troll C 7

8 Pågående prosjekt - EPCI EPCI Troll B Tyrihans Morvin Heimdal HNPG (E)PCI Mongstad (Test Senter) 8

9 Referanseprosjekter land Opera Lerkendal stadion Farriseidet, nytt dobbeltspor Oppdal kulturhus Parkeringshus Ullevål Skagerak Arena Rica Hotell, Trondheim 9

10 EGE 2010 Nedre Elvehavn, Trondheim E18, Solerød-Gulli, Tønsberg Statoil Mongstad, Miljøinvesteringer Kårstø Prosjektering av et jacketfundament for en såkalt Offshore Transformer Station for vindturbin. Verftsbrua 10

11 Håndtering av utfordringer med hensyn til det å sikre best mulig læring etter hendelser 11

12 Generelt om læring av hendelser REINERTSEN ønsker å lære av uønskede hendelser i egen organisasjon, hos underleverandører eller i bransjen. I etablerte møtefora ellerved HMS oppslag, utgivelse av statistikk og trender, tas uønskede hendelser opp med erfaringer og forslag til tiltak. REINERTSEN opererer innen både landbasert -og olje&gassvirksomhet, og forsøker også lære på tvers av områder og divisjoner. 12

13 Læring Involvere hele organisasjonen slik at alle kan endre sin adferd i henhold til ny kunnskap. Implementering av endringer i arbeidsprosesser for varig læring Motivere organisasjonen til endring av adferd. Fra et avvik oppstår til adferdsendring Erfaringsoverføring som bidrar til varig adferdsendring. 13

14 Utfordringer Det er en utfordring å få overført nok og riktig informasjon ut til alle interessenter. Ulike forståelsesrammer Få fokusert på de viktige læringspunkter ved hendelsen Gi ut informasjon i de riktige fora/kanaler. Initiere endringer i egen organisasjon og styringssystem på bakgrunn av hendelser hos andre selskaper 14

15 Eksempel på aktiviteter for læring Eksempler på HMS aktiviteter for læring - overføring av erfaring i REINERTSEN: Nyansattkurs/mobiliseringssamtaler HMS møter, HMS seminarer, HMS kurs Allmøter Konsernmøte land/o&g Lessons learned/oppslag Informasjon/dialog hav/land Erfaringsmøter prosjekt Statistikk/trender/Forbedringssystem Granskinger 15

16 Etablerte systemer for læring/oppfølging av hendelser Varslingsrutiner - sikre rett varsling Beredskapsrutiner/system Registrere rapporter om uønskede hendelser (RUH) Mål om 1 RUH pr ansatt pr tur eller mnd. Fokus på RUH rapportering i hele organisasjonen som viktig virkemiddel for læring. Observasjonsteknikk kurs på alle installasjoner Fokus på det å observere og rapportere uønskede hendelser Iverksette granskinger ved behov 16

17 Forts. Etablerte systemer Oppdatering av styringssystem etter hendelser Endringer i prosedyrer, vedlegg etc. Ny arbeidspraksis. Kjennskap til operatørselskapenes styrende dokumentasjon og systemer Gjennomføre revisjoner og verifikasjoner samt iverksette tiltak (metodikk) Iverksette tiltak etter trendanalyser/risikoanalyser: HMS kampanjer Tema på møter mm 17

18 Forts. Etablerte systemer Dialog mellom hav/land, og mellom prosjektledelse og utførende. Dialog med Kunde via en rekke prosjekter. Synlig ledelse -ledelsesinspeksjoner, ledelsesengasjement. HMS møter på tvers av prosjekter-ta opp hendelser Møter i konsern, divisjoner, AMU, HMS utvalg og HMS&K avdeling med status 18

19 Forts. Etablerte systemer Oppfølging/involvering av leverandører Deltar som en del av REINERTSEN team offshore Deltakelse HMS møter, seminarer etc. Revisjoner Fokus på oppfølging av alvorlige hendelser. Måling av frekvens alvorlige hendelser, SIF (Serious Incident Freqency) Deltakelse på arenaer for læring Via Statoil (HMS møter etc) Samarbeid om HMS/læring med andre leverandører 19

20 Utfordringer - for å sikre læring Sikre at adferd endres over tid Få gitt nok og riktig informasjon til alle Erfaringsoverføring til nye ansatte ved oppbemanning Overføring av erfaring til kortsiktige leverandører Lukking av mindre viktige saker i forbedringssystem Trending av hendelser/granskinger og læring på tvers Finne de bakenforliggende årsakene og iverksette tiltak Måle effekten av tiltak for å skape læring Ha oversikt /få informasjon om alle hendelser i bransjen. 20

21 Oppfølging av tiltak 21

22 Registrering av tiltak Alle tiltak blir registrert enten i Kundens forbedringssystem (eks Synergi) REINERTSENs forbedringssystem eller Observasjonsskjema (installasjonsvis/prosjektvis oppfølging). Ansvarlig for tiltakene blir definert. Automatikk i purring av tiltak. Saker avsluttes når tiltak er implementert og fulgt opp 22

23 Tiltak iverksettes på bakgrunn av: Faktiske og potensielle uønskede hendelser (RUH). Andre innrapporterte hendelser (forbedringsforslag og kvalitetsavvik). Gjennomførte revisjoner/verifikasjoner. Gjennomførte granskninger. Gjennomførte arbeidsmiljøkartlegginger. Risikokartlegging/analyser. Fokusområder /risikobilde i bransjen 23

24 Eksempler på tiltak: Kampanjer utarbeides felles for alle prosjekter/kontrakter. Lessons learned utarbeides og distribueres. Prosjektsider blir benyttet til informasjonsutveksling Endring i prosedyrer/prosessbeskrivelser også forslag om endringer i kundens styringssystem. HMS&K besøk der for eksempel erfaringer fra arbeidsmiljøkartlegginger blir presentert. 24

25 25

26 Gjennomgang av tiltak: Ukentlige hav/land møter i prosjektene Ukentlige ledermøter i Reinertsen Installasjon HMS møter Månedlige møter med HMS&K ingeniørene i alle prosjektene Installasjonsledere i V&M prosjekt gjennomgår alle granskinger (eksterne og interne). REINERTSEN Intranett 26

27 Evaluering av effekt av tiltak 27

28 Evaluering av effekt av tiltak I REINERTSEN gjøres dette blant annet ved: Revisjoner/verifikasjoner. Statistikk/måling. Trending KPI målinger i prosjekt Redusert risiko (i analyser) Gjennomgang/status planer Egne skjema for korrektive tiltak med oppfølging 28

29 Utfordringer ved å vurdere effekt av tiltak Kontinuerlig prosess. Vanskelig å ha gode metoder for å registrere effekt Ofte blir flere tiltak implementert samtidig, og det er vanskelig å se hvilken effekt hvert enkelt tiltak har hatt. Sette alle tiltak i system som bedre måler effekten. REINERTSEN vil ha fokus på å gjennomføre revisjoner/undersøkelser med tiltaksoppfølging som tema. 29

30 Oppsummering REINERTSEN har etablerte systemer for registrering og oppfølging av hendelser samt iverksetting av tiltak Det er en kontinuerlig utfordring å sikre (samme) læring i alle deler av organisasjonen Det kan være en utfordring å måle effekt av tiltak Det er nyttig å skape arenaer for læring mellom bransjer og mellom ulike aktører 30

HMS PLAN 2015 BERGEN VANN

HMS PLAN 2015 BERGEN VANN HMS PLAN BERGEN VANN HMS handlingsplan for Bergen Vann er utarbeidet med utgangspunkt i undersøkelsen Maturity Tool (modenhetsanalysen) som ble gjennomført for ledergruppen i oktober og for en utvidet

Detaljer

Forventninger til HMS-system og etterlevelse

Forventninger til HMS-system og etterlevelse Forventninger til HMS-system og etterlevelse Punktene som er listet i det følgende beskriver Statnetts forventninger til leverandørers HMS-system og etterlevelse av dette, i tilknytning til Statnetts prosjekter.

Detaljer

Foto: Apeland. Skadefri arbeidsdag. Bransjestandard for sikkerhetsarbeid i kraftnæringen. Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst

Foto: Apeland. Skadefri arbeidsdag. Bransjestandard for sikkerhetsarbeid i kraftnæringen. Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst Foto: Apeland Skadefri arbeidsdag Bransjestandard for sikkerhetsarbeid i kraftnæringen Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst 1 Forord Det skal investeres opp mot 200 milliarder kroner i kraftnettet

Detaljer

Selskapene oppfordres til å vurdere og følge opp følgende tiltak:

Selskapene oppfordres til å vurdere og følge opp følgende tiltak: Selskapene oppfordres til å vurdere og følge opp følgende tiltak: 1. Arbeidsplanlegging / arbeidsutførelse/ lederansvar 2. Kunnskap/ / lederansvar 3. Kunnskap/ 4. Kunnskap/ (M/O) 5. Styringssystemer 6.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS

Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS 2 1. INNLEDNING... 3 2. OM KVALITETSHÅNDBOKEN... 3 2.1 Innhold... 3 2.2 Læresteder... 3 2.3 Forutsetninger for at kvalitetsarbeidet skal fungere... 3 2.4 Kvalitetssystemets

Detaljer

Anbefaling 029N Beste Praksis for Undersøkelse og Gransking av HMS- hendelser

Anbefaling 029N Beste Praksis for Undersøkelse og Gransking av HMS- hendelser Anbefaling 029N Beste Praksis for Undersøkelse og Gransking av HMS- hendelser INNHOLDSFORTEGNELSE 0. Innledning 1. Formål 2. Definisjoner 3. Klassifisering av hendelser 4. Kriterier for valg av nivå 5.

Detaljer

Risikostyring Intern veiledning

Risikostyring Intern veiledning Risikostyring Intern veiledning Versjon 1.0 Dette dokumentet er basert på «Risikostyring i staten, håndtering av risiko i mål og resultatstyringen», desember 2008 og «Risikostyring og intern kontroll i

Detaljer

Pasientreiser 1/2014. Rapport Revisjon av miljøstyringssystemet. Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 1 av 15

Pasientreiser 1/2014. Rapport Revisjon av miljøstyringssystemet. Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 1 av 15 Pasientreiser 1/2014 Rapport Revisjon av miljøstyringssystemet Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 1 av 15 Rapport nr 1/2014 Tidsrom for revisjonen 22.01.2014-25.02.2014 Virksomhet Helseforetakenes

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6. Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 47/2013 Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.2013 Status sykefraværsarbeid - orientering Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i

Detaljer

Rapport. Hendelser med brann i elektriske anlegg. Årsaksforhold og tiltak

Rapport. Hendelser med brann i elektriske anlegg. Årsaksforhold og tiltak NBL A237 Åpen Rapport Hendelser med brann i elektriske anlegg Årsaksforhold og tiltak Forfattere Karolina Storesund Anne Steen Hansen, Bodil Aamnes Mostue, Christian Sesseng SINTEF NBL as Materialer og

Detaljer

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold 1. Innledning... 1 1.1 Målsetting... 1 1.2 Roller og ansvar... 1 2.

Detaljer

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 8 av 246 25.05.2013 STYRINGSHÅNDBOK FOR ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 9 av 246 0.1 Formål Formålet med STYRINGSHÅNDBOKEN er å beskrive virksomheten til Tronrud GRUPPEN med datterselskaper

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet 1 Samferdselsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer

Møte Saksnr. Møtedato Styret i Vestre Viken HF 30 /2013 27.05.13

Møte Saksnr. Møtedato Styret i Vestre Viken HF 30 /2013 27.05.13 Saksfremlegg Dato: 21. mai 2013 Saksbehandler: Direkte telefon: Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: Hilde Skredtveit Moen Internkontroll (kvalitetssystemet). Ledelsens gjennomgang. Møte Saksnr.

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer

Innføring og bruk av Balansert målstyring

Innføring og bruk av Balansert målstyring Dette er den andre i en serie av tre artikler som fokuserer på hva Balansert målstyring er, hvordan Balansert målstyring kan innføres og hva som skal til for oppnå en vellykket bruk av Balansert målstyring.

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter Nasjonalt topplederprogram Erik A Hansen Bodø 5. november 2010 Bakgrunn og problemstilling Helseforetakene har siden

Detaljer

Pertras overordnede ledelsessystem. For access to or copy of document, please contact: hilde.lillegraven@pertra.no

Pertras overordnede ledelsessystem. For access to or copy of document, please contact: hilde.lillegraven@pertra.no For access to or copy of document, please contact: hilde.lillegraven@pertra.no This document can be updated by: Erik.Haugane - erik.haugane@pertra.no Approved for Use 1 3.6.05 Issued by Anita Utseth Anton

Detaljer

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Rapport 3/2010 Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, 01.07.2010 Rapport nr. 3/2010 Revisjonsperiode Oktober 2009 - april 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Rune Solheim, Anthoni Larsen 11.11-20.11.2013

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Rune Solheim, Anthoni Larsen 11.11-20.11.2013 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring og ledelse av beredskap på Heimdal Aktivitetsnummer 001036008 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

FORFATTER(E) Bodil Alteren (SINTEF) og Terje Lie (RF), med bistand fra Paul Bang (Ptil) OPPDRAGSGIVER(E) Norges forskningsråd

FORFATTER(E) Bodil Alteren (SINTEF) og Terje Lie (RF), med bistand fra Paul Bang (Ptil) OPPDRAGSGIVER(E) Norges forskningsråd SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 03 00 Telefaks: 73 59 03 30 Foretaksregisteret: NO 948 007

Detaljer

Risikovurdering Beredskap Kalnes

Risikovurdering Beredskap Kalnes 1 /13 Risikovurdering Beredskap Kalnes Navn Utarbeidet av: Godkjent av Dato Risikovurdering Beredskap Vigdis Velgaard Adm. dir Just Ebbesen 02.12.2013 Kalnes Lene Merete Osvik Revison Versjon 2.1 Velgaard/Osvik

Detaljer

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

H M S O G K U L T U R

H M S O G K U L T U R HMS OG KULTUR INNHOLD 1. Innledning 4 2. HMS og kultur 5-6 3. Kjennetegn ved god HMS-kultur 7-20 4. Kilder til innsikt i egen HMS-kultur 21-23 5. Forhold som kan påvirke HMS-kulturen 24-30 6. Lederskap

Detaljer

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016 JobbIntro as Strategiplan 2013-2016 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Viktigste satsningsområder for perioden... 3 Lederskap... 4 Ansatte... 5 Rettigheter... 6 Etikk... 6 Partnerskap... 6 Deltakelse...

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer