Beerenberg Corp. AS. Læring av uønskede hendelser. Det handler om respekt. Respekt for liv. Derfor er skader på mennesker uakseptabelt.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beerenberg Corp. AS. Læring av uønskede hendelser. Det handler om respekt. Respekt for liv. Derfor er skader på mennesker uakseptabelt."

Transkript

1

2 Beerenberg Corp. AS Læring av uønskede hendelser.

3 Visjon Beyond expectations

4 Sammenheng mellom visjon og verdier, og betydning for HMS/K politikk Konsernvisjon: Verdier: Beyond Expectations Inkluderende, Nyskapende, Ansvarlig Overordnede føringer for HMS/K politikk i Beerenberg: Vi opererer med absolutt nulltoleranse overfor skader på mennesker, miljø, materiell og omdømme Vi skal være bransjeledende på utviklingsarbeid innenfor HMS og kvalitet Kvalitet Etterlevelse av våre prosesser gir resultater på alle plan Inkluderende Medarbeidere har et enhetlig syn på kvalitet Nyskapende Leverer morgendagens løsninger ved å kontinuerlig forbedre prosesser, produkter og tjenester Ansvarlig Garanterer kvalitet og forutsigbarhet til alle kunder Ytre miljø Et bærekraftig miljø er en forutsetning for vårt eksistensgrunnlag Inkluderende Sprer miljøkunnskap blant ansatte og samarbeidspartnere Nyskapende Miljøfokus i egenutviklede produkter Ansvarlig Full oversikt over miljøpåvirkninger og benytter føre var prinsippet HMS Det handler om respekt. Respekt for liv. Derfor er skader på mennesker uakseptabelt. Inkluderende Hele mennesket i sentrum Nyskapende Søker etter nye løsninger, for å unngå sykdom eller skader på mennesker og miljø Ansvarlig Bransjeleder innen risikoreduksjon 4

5 Posisjon An innovative problem solver for the oil and gas industry

6 Historie Selskaper 1977: Dalseide & Fløysand (nå Beerenberg) blir grunnlagt 1983: Første utvidelse av produksjonslokale 2006: Herkules Private Equity (Ferd) kjøper D&F Group 2006: Beerenberg Frontier er etablert (Tidligere Green Decom) 2007: Kjøp av Bjørge Norcoat 2009: Beerenberg er lansert Produkter og tjenester 1992: Tilkomst teknikk 1996: Isolasjon 1997: Stillas 1998: Subsea isolasjon 2003: Ingeiør avdeling 2004: Benarx 2006: Decommissioning

7 Læring etter hendelser - internt - eksternt.

8 Oppgave fra Ptil På oppdrag fra Ptil: Hvordan lærer Beerenberg av uønskede hendelser, og følger opp disse med tanke på forbygging av storulykker?

9 8400 rapporter YTD

10 Fokus på rapportering Internt: - Alle hendelser rapporteres og registreres i Synergi 620 Synergi saker YTD - Observasjoner - registreres 7770 observasjoner YTD - Trendanalyser basert på registreringer Beerenberg er av den oppfatning at fullstendige opplysninger om nestenulykker/ tilløp/tilstander kan bidra til å hindre ulykker og/eller skader. Det skal derfor legges fram opplysninger om nestenulykker/ tilløp i hele virksomheten. Utdrag fra Prosjekthåndbok

11 Månedsrapport - Eksempel fra konsern rapport Trender - RUH - Observasjoner Status - LTIF - TRIF - SIF

12 Status i Konsernledermøter Gjennomgang av: -Hendelser med førstehjelp -Medisinskbehandlinger -Hendelser med potensiale: fallende gjenstander, skader -Fokus på trender! For eks. Hva er det som gjør at man i oktober har 8 tilfeller av førstehjelp, og 50% av disse er relatert til rusk på øyet? - Hva er Direkte årsak, Hva er bakenforliggende årsaker?

13 Månedsrapport - Eksempel fra Ekofisk Forebygging: - Før jobb møter - HMS møter - PSI samtaler - Toolbox møter

14

15 Læring etter hendelser Eksternt: - Erfaringsoverføring fra bransje, for eksempel LessonLearned - Erfaring fra kunder, implementering av tiltak - Etter Oseberg, ny sjekkliste på stillas -Nye bransjestandarder

16 Læring etter hendelser I Beerenberg er vi gode på: - Rapportering - Brannslukking etter hendelser - Etablere tiltak etter hendelser I Beerenberg kan vi bli bedre på: - Implementering av tiltak etter hendelse - Selge erfaringsoverføring til andre prosjekter - Delta i bransje organisasjoner for å etablere felles beste praksis

17 Læring etter hendelser I Beerenberg tror vi at læring av hendelser skaper resultater Erfaringsoverføringer Presentasjoner av hendelser i prosjekt - gjennomgang på HMS-møter - gjennomgang i faglige forum Viktigste læringspunkt er å etablere rutiner slik at man hindrer gjentakelse av uønskede hendelser.

18 Læring etter hendelser Prosedyre for undersøkelse av uønskedehendelser Undersøkelse av hendelser, basert på modell fra DNV Mandat til undersøkelser Undersøkelsese gruppe Oppgang av saker Intervju med involverte Utarbeide rapporter Etablere tiltak Revidere: Prosedyre, Organisasjon, Arbeidsbeskrivelse

19 Læring etter hendelser

20 Læring etter hendelser I Beerenberg har vi undersøkt følgende saker siste to år: - Stillas tårn som vippet. - Sandblåseslange som falt 10 meter - Kjøring med bil under fabrikkalarm (Gassalarm). - Manglende beregninger på Stillas (Kvalitetsavvik med potensial). Tiltak etter undersøkelser: - Stillastårn Ledertrening, fokus på kommunikasjon - Nye koblinger på alle slanger - Gassalarm gjennomgang av alarmer på alle HMS-møter - Stillas innføring av WebTiv som beregningsprogram for alle prosjekt.

21 Oppfølging av tiltak.

22 Tiltak Menneskelig oppfølging: - Samtaler gjennomføres - Kurs/opplæring blir gjennomført - Personell flyttes Teknisk oppfølging: - Nytt utstyr implementeres - Utstyr kontrolleres - Systemer bli oppgradert

23 Tiltak Organisatorisk oppfølging: - Prosedyrer revideres - Sjekklister oppgarderes - Vedlegg implementeres Prosjekter revideres og verifiseres

24 Tilslutt fokus felles kultur Nytt e-læringsprogram - Innarbeide HMS krav og kultur hos alt nytt personell fra første dag Frigjøre tid hos prosjektleder, disiplinleder og arbeidsleder i prosjektene til å prioritere HMS Alle ledd må føle eierskap til HMS arbeidet