Ferjerederienes håndtering av ulykker og hendelser Sjøsikkerhetskonferansen 24. september Per Christian Stubban

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ferjerederienes håndtering av ulykker og hendelser Sjøsikkerhetskonferansen 24. september 2015. Per Christian Stubban"

Transkript

1 Ferjerederienes håndtering av ulykker og hendelser Sjøsikkerhetskonferansen 24. september 2015 Per Christian Stubban

2 NHO SJØFART Bransje- og arbeidsgiverforening tilknyttet NHO Ca. 30 medlemsrederier Ca. 400 fartøyer alle seiler innenriks med NOR-flagg Medlemsrederiene gir arbeid til sjøansatte 2

3 FAKTA OM INNENRIKSFERJENE Årlig blir det transportert 55 millioner passasjerer Over 20 millioner kjøretøy Ca 3 mill avganger / ankomster 177 ferjer og 3250 ansatte 3

4 4

5 HENDELSER MED FERJER (01.09) Kontaktskader Grunnstøtinger Personskader Kollisjon Maskin/miljø Andre hendelser Sum Nesten hendelser Sum

6 FORUM FOR FERJEREDERIERS SIKKERHETSSJEFER Opprettet av NHO Sjøfarts styre september 2012 Ledes og koordineres av NHO Sjøfarts administrasjon Norled, Fjord 1, Torghatten og Boreal er representert Første møte gjennomført 1. oktober møter i året 6

7 FORUM FOR FERJEREDERIENES SIKKERHETSSJEFER Avklaring rapportering av hendelser med Sjøfartsdirektoratet Statistikk fra SD som grunnlag, utarbeider egne oversikter Gjennomgang av hendelser med læreinnhold, finne de bakenforliggende årsaker Beste praksis, utveksling av gjennomførte tiltak innenfor Ledelse, Prosedyrer, Teknisk, Kultur og annet Det er full åpenhet i forumet, felles interesse for bedre sikkerhet Invitasjon av andre, medlemsrederier, offentlige instanser som både Sjøfartsdirektorat og Veidirektorat 7

8 MANDAT SAFETEC UNDERSØKELSE NHO Sjøfarts styre ønsket en ekstern analyse av sikkerhetskultur og oppfølging av ulykker og hendelser i ferjerederiene, vår/sommer Status for sikkerhetsarbeid er fast på alle styremøter. Prosjektets formål var å undersøke ferjerederienes oppfølging av ulykker og hendelser, herunder Anvendelse/etterlevelse av prosedyrer og regelverk Effekt og implementering av innførte sikkerhetsfremmende tiltak Sikkerhetskulturen i det operative leddet i rederiene 8

9 MANDAT SAFETEC UNDERSØKELSE Oppfatninger om holdninger til rapporteringskrav fra myndigheter og oppdragsgivere Resultatene skal bidra til forståelse av sikkerhetskulturen i ferjerederiene og til forbedringer av sikkerheten Prosjektet skal resultere i anbefalinger overfor rederiene Endelig rapport ble oversendt NHO Sjøfart januar

10 SAFETEC UNDERSØKELSE 7 rederier deltok i undersøkelsen Forintervjuer og informasjonsinnhenting Spørreskjemaundersøkelse (sjøansatte og adm ansatte) Intervjuer Analyser og rapportering Sendte henvendelser 3523 Mottatte svar 1105 Svarprosent 31 % Antall intervjuede 15 fra 2 rederier (kun sjøansatte) 10

11 SAFETEC RAPPORT - UTVIKLING I HENDELSER Rapporteringsgraden har blitt betydelig bedre de senere år Betydelig potensial med hensyn til forbedring av rapportering av nesten ulykker Grunnstøtinger og kontaktskader de mest hyppige Brann/eksplosjonsfrekvensen har økt, anses for å ha størst potensial for storulykke Ved tilsyn har ferjene færre pålegg per tilsyn enn hva som gjelder for hele gruppen passasjerskip 11

12 HENDELSER MED FERJE Utviklingen av hendelser rapporten 10 år tilbake Alvorlighetsgraden av hendelser Shiplog AIS Utvikling av rapportering forståelse og fokus Rapportering av nesten hendelser sosiale media Alder på fartøy med hendelser snitt 2014 = 21,1 år - Grunnstøting 31,9 år - Kontaktskade 26,1 år 12

13 HOVEDFUNN I SAFETEC RAPPORTEN Sikkerhetsutfordringer i ferjebransjen Bemanningsnivå i forhold til oppgavemengden Opplevelse av tidspress, fastsettelse av rutetider Kvaliteten på ferjene og utstyr om bord Liten omfang av effektiv trening på ulike beredskapssituasjoner 13

14 HOVEDFUNN I SAFETEC RAPPORTEN Rapportering Underrapportering av nestenulykker En frikobling mellom skyldfordeling og informasjonsinnhenting er en minimumsforutsetning for et godt rapporteringssystem Bruken av statistikk kan påvirke rapporteringsviljen 14

15 HOVEDFUNN I SAFETEC RAPPORTEN Oppfølging av hendelser Arbeidet med å forstå de bakenforliggende årsaker til hendelser Årsakene til at den menneskelige faktor sviktet blir sjelden adressert Sjøfartsdirektoratet gir overtredelsesgebyr for avvik, oppdragsgivere gir bøter for avvik, og rederiene utfører handlinger som oppleves som straff 15

16 SPØRRESKJEMAUNDERSØKELSE Vel halvparten av de ansatte opplever at rederiet har sikkerhet som førsteprioritet Noen sjøansatte mener rederiet går på akkord med sikkerhet for å redusere kostnader De fleste mener sikkerheten er godt ivaretatt på fartøyet de jobber Effektivitetskrav medfører at de noen ganger må bryte prosedyrene Ca halvparten oppgir at de alltid rapporterer avvik og nestenulykker 16

17 BRUK AV VERNEUTSTYR 17

18 BRUK AV VERNEUTSTYR 18

19 INTERVJUER Antall ankomster hver dag, vær og vind, ferjeleier, maskinkraft Tidspress på anløp og stramme rutetider På bro ved ankomster, menneskelig og teknisk svikt Anbud og bemanning Kompetanse, erfaring og sikkerhet Oppfølging av ulykker og uønskede hendelser Myndigheter og regelverk 19

20 SAFETECS RAPPORTENS TILTAKSFORSLAG Oppdragsgiver bør inkludere bemanning som en del av fartøysspesifikasjonene i kontraktene Oppdragsgiver bør inkludere spesifikke krav til timer for beredskapstrening i fartøysspesifikasjonene i konkurransegrunnlag Revidering av sanksjonsregimene som benyttes av aktørene Rapporteringsgraden har et betydelig forbedringspotensial 20

21 SAFETECS RAPPORTENS TILTAKSFORSLAG Skifte fokus fra å identifisere skyld til å utforske årsaker til hendelser og handlinger Etablere system for kontinuerlig og positive tilbakemeldinger Øke kompetansen innen Human factors i rederiene Øke kompetansen i granskningsmetodikk Fortsette praksisen med å dele informasjon fra ulykkesgranskninger mellom rederiene 21

22 REDERIENES ARBEID ETTER MOTTAK AV RAPPORTEN Spesifikk rapport er gjennomgått i styrer og ledelsesgrupper Gjennomgår rapporten i samlinger med ansatte Vurderer tiltak for endringer, kan ta noe tid Et rederi igangsatt Rederiløftet", et annet Sikker drift prosjekter som vektlegger å styrke den enkeltes kompetanse, holdninger og adferd med vekt på det menneskelige aspekt BRM/ERM vurderes verdifullt som kurs 22

23 REDERIENES ARBEID ETTER MOTTAK AV RAPPORTEN Rederiene legger vekt på skipsledelsen i sitt videre arbeid Et rederi vurderer assessorutsjekk på ferjer Rederiene benytter granskning ved alvorlige hendelser, et rederi har hatt deltakere på granskningskurs på universitet Den mentale trappen benyttes ved gjennomgang av rapporten 23

24 DEN MENTALE TRAPP Endre Motivere Akseptere Forklare Fornektelse 24

25 NHO SJØFARTS ARBEID MED SAFETEC RAPPORTEN Gjennomført møte med Vei- og Sjøfartsdirektoratet sammen med sikkerhetssjefene hovedrapport gjennomgått. Her gjenstår videre arbeid og tiltak Oppfølging sammen med direktoratene for å finne forbedringspotensialer i rapportering, regelverk, krav i anbud etc Fortsetter arbeidet sammen med sikkerhetssjefene, videre tiltak ved erfaringsoverføringer mellom rederiene på bakgrunn av rapporten. 25

26 NHO SJØFARTS ARBEID MED SAFETEC RAPPORTEN I siste møte orienterte sikkerhetssjefene om hver sin hendelse, menneskelig feil, plassering av utstyr, reservefartøy og granskning av hendelse alt i forhold til sikkerhet og forbedring, læring og erfaringsoverføring NHO Sjøfart vurderer oppfølging av rapporten med ny spesifikk undersøkelse, fokus på viktige elementer fra denne rapporten 26

Innhold. NHO Sjøfart. Foreningens administrasjon holder til i Næringslivet Hus i Middelthunsgate 27 på Majorstuen i Oslo.

Innhold. NHO Sjøfart. Foreningens administrasjon holder til i Næringslivet Hus i Middelthunsgate 27 på Majorstuen i Oslo. ÅRSBERETNING 2012 Innhold Styreleders refleksjoner...3 Styrets beretning...4 Arbeidsgiverpolitikk...5 Næringspolitikk...9 Sikkerhet...12 Miljø...13 Kurs og konferanser...14 Forskning og utvikling...14

Detaljer

Prosjekt TPT metodikk og regelverk. Delrapport 2 Evaluering av tilsynsmetodikk og regelverk

Prosjekt TPT metodikk og regelverk. Delrapport 2 Evaluering av tilsynsmetodikk og regelverk Prosjekt TPT metodikk og regelverk Delrapport 2 Evaluering av tilsynsmetodikk og regelverk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mandatet for evalueringen... 3 1.3 Overordnende føringer...

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 1 FORORD Denne publikasjonen er faktadelen av vår årsberetning for. Den bør ses i sammenheng med publikasjonen Sikkerhet status og signaler -2014, som oppsummerer hva vi har vært særlig opptatt av i året

Detaljer

Kartlegging av læring og oppfølging av uønskede hendelser hos vedlikeholdsentreprenørene særlig med tanke på forebygging av storulykker

Kartlegging av læring og oppfølging av uønskede hendelser hos vedlikeholdsentreprenørene særlig med tanke på forebygging av storulykker Kartlegging av læring og oppfølging av uønskede hendelser hos vedlikeholdsentreprenørene særlig med tanke på forebygging av storulykker 2010 Oppdragsgiver: (Blank side) SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi

Detaljer

Sikkerhet i arbeids- og velferdsforvaltningen - en gjennomgang og forslag til tiltak

Sikkerhet i arbeids- og velferdsforvaltningen - en gjennomgang og forslag til tiltak Sikkerhet i arbeids- og velferdsforvaltningen - en gjennomgang og forslag til tiltak Oslo Kommune KS Arbeids- og velferdsdirektoratet Januar 2014 1 Sammendrag I etterkant av drapet på en medarbeider ved

Detaljer

Prosjektrapport om læring og oppfølging av hendelser

Prosjektrapport om læring og oppfølging av hendelser Prosjektrapport om læring og oppfølging av hendelser Semsudin Leto, tilsynskoordinator Ptil 08.11.2010 1 Vi skal snakke om Bakgrunn og hensikt Fremgangsmåte og begrensninger Resultater (utdrag) - Oppsummering

Detaljer

Risikostyring i Helse Sør-Øst

Risikostyring i Helse Sør-Øst Risikostyring i Helse Sør-Øst Versjon 3.1 pr 070808 En veileder for arbeidet med risikostyring i Helse Sør-Øst Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Forord...3 Sammendrag...4 1 Mål og hensikt med

Detaljer

Kommuners rutiner og praksis for å følge opp ulykker/hendelser som medfører skader på barn i barnehager

Kommuners rutiner og praksis for å følge opp ulykker/hendelser som medfører skader på barn i barnehager Kommuners rutiner og praksis for å følge opp ulykker/hendelser som medfører skader på barn i barnehager Rapport fra DMMH til Utdanningsdirektoratet Ole Johan Sando, Rolv Lundheim, Ellen Beate Hansen Sandseter

Detaljer

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Oslo Universitetssykehus - Utvidet revisjon Rapport Endelig versjon Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Til: Kopi til: Oppdragsansvarlig: Revisjonsteam: Morten Reymert

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NAV HORTEN

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NAV HORTEN FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NAV HORTEN UTARBEIDET AV 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

En studie av atferdsprogram i petroleumsindustrien - eksempel Kollegaprogrammet

En studie av atferdsprogram i petroleumsindustrien - eksempel Kollegaprogrammet En studie av atferdsprogram i petroleumsindustrien - eksempel Kollegaprogrammet Masteroppgave i samfunnssikkerhet, våren 2005 Monica Østerhus Universitetet i Stavanger, det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE DESEMBER 2011 - BETRYGGENDE KONTROLL AV BYGGEPROSJEKT - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring Foranalyse til forvaltningsrevisjon Nord-Trøndelag fylkeskommune 2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til februar 2010 gjennomført

Detaljer

Konsept for internkontroll

Konsept for internkontroll Konsept for internkontroll Helse Vest RHF April 2008 39089.DOC side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Forord... 4 2 Helse Vest RHFs roller og hovedoppgaver... 5 3 Mål og hensikt med dette

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

sammendragsrapport - utviklingstrekk 2011 - norsk sokkel rnnp risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet

sammendragsrapport - utviklingstrekk 2011 - norsk sokkel rnnp risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet sammendragsrapport - utviklingstrekk 2011 - norsk sokkel rnnp risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet Forord Utviklingen av risikonivået i petroleumsnæringen opptar alle parter som er involvert i næringen,

Detaljer

Rapportering til besvær? Evaluering av rapporteringen til Kunnskapsdepartementet. Difi-rapport 2011:9 ISSN 1890-6583

Rapportering til besvær? Evaluering av rapporteringen til Kunnskapsdepartementet. Difi-rapport 2011:9 ISSN 1890-6583 Rapportering til besvær? Evaluering av rapporteringen til Kunnskapsdepartementet Difi-rapport 2011:9 ISSN 1890-6583 Innhold Oppsummering... 1 1 Bakgrunn og formål... 5 1.1 Kunnskapsdepartementets initiativ

Detaljer

2)Fiskebåt er forundret over at nytt krav foreslås innført når eksisterende ordning har virket i kort tid, og ikke er evaluert.

2)Fiskebåt er forundret over at nytt krav foreslås innført når eksisterende ordning har virket i kort tid, og ikke er evaluert. Oversikt over høringsinnspill - høring av utkast til forskrift om sikkerhetsstyringssystem for norske skip (herunder fiskefartøy) og flyttbare innretninger Høringsinstans Innspill Kommentar Fiskebåt (8)

Detaljer

INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I KRISTIANSAND KOMMUNE

INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I KRISTIANSAND KOMMUNE KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I KRISTIANSAND KOMMUNE Forvaltningsrevisjon oktober 2007 Postadr.: Serviceboks 417, 4604

Detaljer

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument,

Detaljer

«Årsaksforhold og tiltak knyttet til konstruksjons- og maritime hendelser på norsk sokkel»

«Årsaksforhold og tiltak knyttet til konstruksjons- og maritime hendelser på norsk sokkel» Studie i regi av Petroleumstilsynets rapport Risikonivå norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) 2013 http://www.ptil.no/hovedrapport-sokkel/category1155.html «Årsaksforhold og tiltak knyttet til konstruksjons-

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune Forvaltningsrevisjon Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling kommune 2013 1 Hovedbudskap Problemstillinger 1. Hvor effektiv er kommunens behandling av byggesaker, kart og oppmåling? a.

Detaljer

Sigmund Aslesen. Dra til sjøs Om lærlinger i maritime fag

Sigmund Aslesen. Dra til sjøs Om lærlinger i maritime fag Sigmund Aslesen Dra til sjøs Om lærlinger i maritime fag Sigmund Aslesen Dra til sjøs Om lærlinger i maritime fag Fafo-notat 2003:15 1 Fafo 2003 ISSN 0804-5135 2 Innhold Forord...5 1 Dra til sjøs om lærlinger

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Tilsyn - HELSE BERGEN HF

Tilsyn - HELSE BERGEN HF VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 14 24.04.2015 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Berit F. Haugsgjerd, tlf. 95045560 HELSE BERGEN HF Postboks 1400 5021 BERGEN Tilsyn - HELSE BERGEN HF Vi viser til

Detaljer

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet 2012 Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Trusselen 4 2.1 Vurdering fra Norman 4 2.2 Vurdering fra Statoil 6 2.3 Vurdering fra NSM 6 3 Hovedfunn

Detaljer

Engaging title in Green Descriptive element in Blue 2 lines if needed

Engaging title in Green Descriptive element in Blue 2 lines if needed Evaluering Kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat Desember 2014 Second line optional lorem ipsum B Subhead lorem ipsum, date quatueriure Engaging title in Green Descriptive element in Blue 2 lines

Detaljer

Kvalitet på arbeidsmiljøet i brann- og feievesenet Sarpsborg kommune

Kvalitet på arbeidsmiljøet i brann- og feievesenet Sarpsborg kommune Kvalitet på arbeidsmiljøet i brann- og feievesenet Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 4. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING...

Detaljer