Statoils gransking av kran- og løfthendelser på boredekk Njord og Heidrun

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statoils gransking av kran- og løfthendelser på boredekk Njord og Heidrun"

Transkript

1 Statoils gransking av kran- og løfthendelser på boredekk Njord og Heidrun

2 Teleskoprør falt ned på boredekk på Njord Beskrivelse av hendelse Natt til lørdag 18. desember falt et teleskoprør ned på boredekket på Njord A. Hendelsen skjedde i forbindelse med trekking av BOP og stigerør etter en boreoperasjon og teleskoprøret skulle legges ut fra vertikal posisjon i heisespillet til horisontal posisjon på boredekket. Det var et samløft mellom heisespill og offshore kran. Totalvekten på teleskoprøret var 23 tonn. Ingen personer ble skadet i hendelsen. Årsak Brudd på låselepper på elevator som følge av feil bruk. Umiddelbare tiltak Time-out alle rigger DWN med presentasjon av Norsok R-003. Presisering av viktigheten med brukerveiledning og kjenne utstyrets krav/begrensninger ifm løft. KCAD har midlertidig tatt alle CL-elevatorer ut av bruk pga mangelfulle brukerveiledninger. Oppdatert APOS vedlegg ift roller/ansvar ifm kran og løft på Njord. Statoils gransking av kran- og løfthendelser på boredekk på Njord og Heidrun Mars 2011

3 Njord oversikt over årsaker etter intern Statoil granskning Årsak - medvirkende feil bruk av manuell elevator og bailer, noe som medførte at låselepper knakk. 500 tons bailer mot 350 tons elevator, og elevator montert feil vei. Overbelastning på låselepper til manuell elevator som medførte teknisk svikt. krav og instrukser ikke fulgt og dermed anvendte løfteutstyr som ikke var egnet for løfteoperasjonen. Årsak - bakenforliggende Mangelfull risikovurdering Mangelfull risikoforståelse Uoversiktlig og misvisende arbeidsprosedyrer Ikke tilstrekkelig ledelsesoppfølging Njord beskrivelse av tiltak etter intern Statoil granskning Tiltak lengre sikt norsok R-003 må bli kjent og etterlevd ved løfting i boreområdet. Involvert personell i løfteoperasjoner i boreområdet må ha kompetanse til å ivareta sitt ansvar, og denne kompetansen må bli vedlikeholdt. - Borekontraktør - Statoil delprosjekt ifm Trygg Rigg kran & løft løfteutstyr som benyttes i boreområdet må være i hht gjeldende regler og forskrifter. Midlertidig tiltak er sjekkliste for løst løfteutstyr i boring, nå implementert i APOS. delprosjekt ifm Trygg Rigg kran &l øft for å få utstyr designet ihht Norsok R-003 borekontraktør og Statoil B&B må gå igjennom alle lokale arbeidsprosedyrer for løfteoperasjoner og vurdere riktig bruk av spesialdesignet løfteredskap. - gjennomgang av alle KCAD Wellman arbeidsbeskrivelser som omhandler løfteoperasjoner. rutiner for endring og kvalitetssikring av arbeidsbeskrivelser må gjennomgås. - KCAD Wellman arbeidsbeskrivelser. ta i bruk A-standard som verktøy for planlegging og risikovurdering av løfteoperasjoner. - Skal implementeres i B&B i Statoil må ivareta sitt påseansvar. - Krav i styringssystemet APOS. - Gjennomføre ledelsesinspeksjoner ut fra valgte aktuelle tema. Statoils gransking av kran- og løfthendelser på boredekk på Njord og Heidrun Mars 2011

4 CRT løsnet fra DDM saver sub på Heidrun Beskrivelse av hendelse Ifm oppstart av kjøring av 13 3/8 casing med CRT (Casing Running Tool), løsnet CRT fra saversub i DDM.På dette tidspunktet var nederste ende på CRT stukket ca 1/2m inn i toppen av casingrørlengden. Dette medførte at CRT skled ca 0,5m-1m ned innvendig i casingen, og ble stående i toppen av casing-rørlengden. Det befant seg ingen personer i rød sone på boredekk da CRT løsnet. Bruk av CRT var sjekket ut og B&B sjekkliste for løst løfteutstyr var signert ut på forhånd. Vekt på CRT ca 2,3 tonn, lengde 3,9m Ingen personer ble skadet i hendelsen. DDM saver sub Top CRT 0,5-1.0 m Årsak CRT løsnet fra DDM saversub på grunn av for slitte gjenger i lastbærende element. Umiddelbare tiltak Time-out alle rigger DWN med presentasjon av Norsok R-003. Innskjerping av rutiner for saver sub tilstandskontroll. - Metodebeskrivelse. - Akseptkriterier. Tiltak ift feilfunskjon på torque wrench auto modus. - Auto modus tatt ut av bruk inntil feil funnet. CRT tatt ut av bruk inntil undersøkt og ikke funnet feil ved toolet. Tool joint x-over Statoils gransking av kran- og løfthendelser på boredekk på Njord og Heidrun Clutch and setting mechanism Retractable gripping dies Sealing element and stabbing guide Mars 2011

5 Umiddelbart tiltak mot fast innretning: Instruks fra Statoil mot borekontraktører Inspeksjon av Saver Sub Gjengepartiet vaskes rent før inspeksjon utføres 1. Visuell kontroll av gjengepartiet Gjengene skal være fri for skade. Dersom det er skade som medfører at gjengepartiet som skal skrues sammen kan skades skal saver sub skiftes ut. 2. Visuell kontroll av tettingsflate Sjekk at tetningsflaten ikke har skader som dekker mer en 40% av den radiale bredden. Dersom tetningsflaten er skadet mer en 40% skal saver sub skiftes ut 3. Kontroll av gjengeparti / gjenge profil 1. gjengeprofilen sjekkes ved at gjengetolk legges mot gjengene. Verifiser at detbrukes riktig gjengetolk. Dette utføres flere steder over hele gjengepartiet. 2. forsøk å bevege gjengetolken frem og tilbake. Dersom det er bevegelse på merenn 1mm eller at gjengene er blitt spisse på toppen skal saver sub skiftes ut - Auto modus tatt ut av bruk inntil feil funnet CRT tatt ut av bruk inntil undersøkt og ikke funnet feil ved toolet. Slitasjekontroll av saver sub skal minimum være inkludert i 1. linje vedlikehold for borer med ukentlig frekvens. Metode for å bestemme behov for utskiftning skal være ved bruk av gjengetolk i kombinasjon med visuell inspeksjon. borer skal forsikre seg om at kunnskap med hensyn til riktig bruk av gjengetolk er tilstede hos personell som utfører kontroll. Heidrun CRT - oversikt over årsaker etter intern Statoil granskning Årsak - medvirkende gjengene på saver sub hadde for stor slitasje faktisk oppgjøringsmoment var for lavt pga feilfunksjon på torque wrench for stor rotasjonshastighet ved deaktivering av CRT ifm test Årsak - bakenforliggende Mangel på god inspeksjonsmetode og gode akseptkriterier for saver sub gjenger Risikoen for at CRT kunne løsne ble ikke identifisert Utilstrekkelig opplæring mht inspeksjon av saver sub utilstrekkelig kompetanse knyttet til gjengeforbindelse som singel barriere i forhold til fallende gjenstand Utilstrekkelig risikoforståelse og risikovurdering utilstrekkelig ledelsesoppfølging/styring og HMS kompetanse i enheten Statoils gransking av kran- og løfthendelser på boredekk på Njord og Heidrun Mars 2011

6 Heidrun CRT - beskrivelse av tiltak etter intern Statoil granskning Tiltak lengre sikt etablere konkrete kriterier og opplæring for inspeksjon/intervall, samt aksept av saver sub gjengetilstand, med forankring i styringssystem. - instruks for inspeksjon av saver sub er laget av Statoil og sendt borekontraktører på faste installasjoner. Instruks/rutine må oppdateres i Odfjell vedlikeholdssystem. - Statoil må vurder behov for å sende ut instruks/informasjon til alle borekontraktører, inkl flyteriggene, ift inspeksjon av saver sub og sjekk av kalibrering av torque wrench. tiltak for å forbedre organisasjonens arbeidsprosesser for læring av tidligere hendelser. - gjennomfør risikoanalyse ift hvilket utstyr er single barriere mot FG på HD TLP, gjøres av 3de part. - gjennomføre vedlikeholdsverifikasjon hos ODM ift identifisert utstyr og sjekk vedlikeholdsrutiner og inspeksjonsrutiner. - gjennomgang av ledelse og styring i Statoil og Odfjell ift sikre bedre risikoforståelse og tilstrekkelig kompetanse mht å forstå og ivareta barrierene for å unngå hendelser. identifisere feilmekanisme og utbedre feil på Heidrun torque wrench auto modus. - Aker MH har vært ombord og feil utbedret. - Kalibreringsrutiner må etableres i Odfjell vedlikeholdssystem. oppdatering av prosedyrer/arbeidsbeskrivelser. - gjennomgang av alle relevante Odfjell TOP prosedyrer ift krav til sjekk av saver sub før bruk som single barriere mot FG. tiltak for å sikre bedre kvalitet på ledelse og styring. - Gjennomføre ledelsesinspeksjoner ut fra valgte aktuelle tema. tiltak for å sikre etterlevelse av krav i styringssystem, herunder bruk av Norsok R-003 også i B&B områdene. opplæringstiltak for å sikre bedre risikoforståelse og tilstrekkelig kompetanse mht å forstå og ivareta gjengeforbindelse som single barriere mot ulykker. - avklar stillinger som skal ha og hvilken opplæring ift Norsok R-003 som skal gjennomføres (Trygg rigg). Statoils gransking av kran- og løfthendelser på boredekk på Njord og Heidrun Mars 2011

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER LØFTING Direktiveier pr. 01.01.2015 Svein Harald Hetland Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

T1-StatoilHydro Tone Guldbrandsen/Rolf H. Hinderaker

T1-StatoilHydro Tone Guldbrandsen/Rolf H. Hinderaker Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring av gjennomføring av implementeringsprosjektet i StatoilHydro UPN og offshorelederes arbeidsforhold med verifikasjoner på Sleipner og

Detaljer

Kapittel 10. Krav til foretakenes system

Kapittel 10. Krav til foretakenes system Kapittel 10. Krav til foretakenes system Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.07.2015 Kapittel 10. Krav til foretakenes system Innledning Alle foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

Selskapene oppfordres til å vurdere og følge opp følgende tiltak:

Selskapene oppfordres til å vurdere og følge opp følgende tiltak: Selskapene oppfordres til å vurdere og følge opp følgende tiltak: 1. Arbeidsplanlegging / arbeidsutførelse/ lederansvar 2. Kunnskap/ / lederansvar 3. Kunnskap/ 4. Kunnskap/ (M/O) 5. Styringssystemer 6.

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Bakgrunnen for møte 13 (I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH). Rapporten skal inneholde

Detaljer

«Årsaksforhold og tiltak knyttet til konstruksjons- og maritime hendelser på norsk sokkel»

«Årsaksforhold og tiltak knyttet til konstruksjons- og maritime hendelser på norsk sokkel» Studie i regi av Petroleumstilsynets rapport Risikonivå norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) 2013 http://www.ptil.no/hovedrapport-sokkel/category1155.html «Årsaksforhold og tiltak knyttet til konstruksjons-

Detaljer

Forventninger til HMS-system og etterlevelse

Forventninger til HMS-system og etterlevelse Forventninger til HMS-system og etterlevelse Punktene som er listet i det følgende beskriver Statnetts forventninger til leverandørers HMS-system og etterlevelse av dette, i tilknytning til Statnetts prosjekter.

Detaljer

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid Norsk akkreditering Dok.id.: VII.1.14 Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Sidenr: SBE ICL 5.00 14.06.2014 Side 1 av 10 NA Dok. nr. 30 Akkreditering av prøvetaking og

Detaljer

SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009

SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009 SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009 FORORD De tre siste årene har Petroleumstilsynet (Ptil) valgt å utgi en årsberetning i magasinform, Sikkerhet status og signaler. Målgruppene for stoffet er samfunnet

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del I) Hvordan lære mest mulig av feilhandlinger

Kjøreplan møte 13 (del I) Hvordan lære mest mulig av feilhandlinger Kjøreplan møte 13 (del I) Hvordan lære mest mulig av feilhandlinger Bakgrunnen for møte 13 (del I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH).

Detaljer

DOK.NR.: U D-49610 Rev. nr.: B

DOK.NR.: U D-49610 Rev. nr.: B VED LØFTEOPERASJONER DOK.NR.: U D-49610 Rev. nr.: B DOK.NR.:U D-49610 SIDE 2 AV 77 REVISJONER Rev. nr. Beskrivelse 01 Utgitt for informasjon til oppfølgingsmøte 02 Utgitt for høring 0 Sluttrapport A Oppdatering

Detaljer

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF Malema UTK Rapport 3/2014 Revisjon av Sykehuset Østfold HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 02.06 2014 Rapport nr. 3/2014 Revisjonsperiode Mars mai 2014 Virksomhet Sykehuset i Østfold HF Rapportmottaker

Detaljer

NORSOK STANDARD Rev. 2, desember 2003

NORSOK STANDARD Rev. 2, desember 2003 NORSOK STANDARD S-006N Rev. 2, desember 2003 HMS-evaluering av leverandører Denne NORSOK standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske petroleumsindustrien og eies

Detaljer

IFE/HR/F 2009/1406. Vurdering av organisatoriske faktorer og tiltak i ulykkesgranskning

IFE/HR/F 2009/1406. Vurdering av organisatoriske faktorer og tiltak i ulykkesgranskning IFE/HR/F 2009/1406 Vurdering av organisatoriske faktorer og tiltak i ulykkesgranskning Postadresse Telefon Telefax KJELLER HALDEN Tilgjengelighet NO-2027 Kjeller NO-1751 Halden +47 63 80 60 00 +47 69 21

Detaljer

Anbefaling 029N Beste Praksis for Undersøkelse og Gransking av HMS- hendelser

Anbefaling 029N Beste Praksis for Undersøkelse og Gransking av HMS- hendelser Anbefaling 029N Beste Praksis for Undersøkelse og Gransking av HMS- hendelser INNHOLDSFORTEGNELSE 0. Innledning 1. Formål 2. Definisjoner 3. Klassifisering av hendelser 4. Kriterier for valg av nivå 5.

Detaljer

ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR ARBEIDSTILLATELSER (AT)

ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR ARBEIDSTILLATELSER (AT) ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR ARBEIDSTILLATELSER (AT) Nr.: 088 Gjeldende fra dato: 29.09.2003 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 01.03.06 Side: 2 1. INNHOLD 1 Innledning...4 1.1 Formål, omfang

Detaljer

Risiko for forlenget bremsevei

Risiko for forlenget bremsevei Risiko for forlenget bremsevei Rapport nr. 21.406.003/R1 Dato 1. november 2002 Kunde Statens Jernbanetilsyn Risiko for forlenget bremsevei Side i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN, OPPDRAG OG GJENNOMFØRING

Detaljer

078 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV RIDEBELTE

078 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV RIDEBELTE 078 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV RIDEBELTE Original versjon Nr.: 078 Etablert: 1.1.03 Revisjon nr: Rev. dato: Side: 2 Oppsummering / Anbefaling Det anbefales at alle aktører

Detaljer

Læring av hendelser i Statoil

Læring av hendelser i Statoil www.iris.no Randi Austnes-Underhaug, Eric Cayeux, Ole Andreas Engen, Leif Jarle Gressgård, Kåre Hansen, Fionn Iversen, Kari Kjestveit, Solfrid Mykland, Torstein Nesheim, Gerhard Nygaard, Kathrine Skoland

Detaljer

GDF SUEZ E&P Norge AS spesifikke retningslinjer. Tillegg til NWEA og OLF Kapteinshåndbok

GDF SUEZ E&P Norge AS spesifikke retningslinjer. Tillegg til NWEA og OLF Kapteinshåndbok GDF SUEZ E&P Norge AS spesifikke retningslinjer. Tillegg til NWEA og OLF Kapteinshåndbok GDF_NO-#104311-v1-Tillegg_til_kapteinsha ndbok.docx Page 1 of 16 Innhold : 1 Generelt... 3 1.1.1 Formål... 3 1.1.2

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

Kursplan for sertifisert sikkerhetsopplæring. Modul O-5.3S. Offshorekran Simulator Verifikasjon av kompetanse

Kursplan for sertifisert sikkerhetsopplæring. Modul O-5.3S. Offshorekran Simulator Verifikasjon av kompetanse Kursplan for sertifisert sikkerhetsopplæring Modul O-5.3S Offshorekran Simulator Verifikasjon av kompetanse 24timer Versjon: 2 Dato 26.06.2014 1 Innhold 1 Forord... 3 2 Målgruppe... 3 3 Opplæringens varighet...

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Rune Solheim, Anthoni Larsen 11.11-20.11.2013

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Rune Solheim, Anthoni Larsen 11.11-20.11.2013 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring og ledelse av beredskap på Heimdal Aktivitetsnummer 001036008 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Rapport 3/2012. Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF

Rapport 3/2012. Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF UTK Rapport 3/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF -Klinikk psykisk helse og rusbehandling Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 25.04 2012

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

090 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR SIKKER JOBB ANALYSE (SJA)

090 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR SIKKER JOBB ANALYSE (SJA) 090 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR SIKKER JOBB ANALYSE (SJA) Original versjon Nr.: 090 Etablert: 05.11.03 Revisjon nr: 3 Rev. dato: 11.07.11 Side: 2 Forord Denne retningslinjen

Detaljer

av leverandør av nytt HR system

av leverandør av nytt HR system Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system Bergen kommune 08.02.2012 PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 3984, NO-5835 Bergen T: +47 95 26 00 00, www.pwc.no/ Bergen kommune Att: Grete Holen Bergen

Detaljer

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Direktøren Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Saksbehandler: Håvar Jørgensen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 05.12.2012 Dokumenter i saken: Trykte

Detaljer