Saksliste årsmøte EFK mars - ORS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksliste årsmøte EFK 2012 19 mars - ORS"

Transkript

1 Saksliste årsmøte EFK mars - ORS Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden Sak 3. Velge dirigent/ordstyrer, sekretær samt to representanter til å underskrive protokollen Sak 4. Behandle EFK sin årsmelding for 2011 med sammenstilt regnskap Vedlegg A Sak 5. Behandle hovedstyrets regnskap 2011 Vedlegg B Sak 6. Behandle hovedstyrets budsjett 2012 Vedlegg C Sak 7. Behandle hovedstyrets plan 2012 Vedlegg D Sak 8. Fastsette medlemskontingent Sak 9. Behandle innkomne saker Sak 10. Valg Sak 11. Avslutning For styret EFK Ola Wiker Leder

2 Vedlegg A Årsberetning for Elverum Flyklubb 2011 Styrets sammensetning Leder: Ola Wiker Nestleder: Ida Mellesdal (seil) Bjørn Lundqvist (motor) Stig Børrestuen (modell) Tom W Røstad (mikro) Kasserer hovedstyret: Ola Wiker Styrets arbeid Styremøter Det er avholdt 7 styremøter i jan, 7 feb, 19 mars, 18 april, 21 aug, 25 sept, 27 nov, Begivenheter Mikrogruppe ble gjenopprettet etter mange års stillstand Strategier og tiltak for året: Etablere felles WEB portal for EFK efk.no ble kjøpt og portal etablert og sidene er fremdeles under utvikling. Øke bruk av sosiale medier Noen grupper er på facebook og alle grupper har egen hjemmeside. Markedsføre EFK og aktiviteter i media Avisoppslag fra stand utenfor rådhuset og reportasje fra aktivitetsdagen. Tur med journalist gjennomført. Gjennomførte egen aktivitetsdag på Starmoen Ble gjennomført med stand utenfor rådhuset på fredag og aktivitetsdag lørdag. Ganske bra med besøk på lørdag, men ingen nye medlemmer registrert. Støtte gjennomføring av unge ørner 2011 EFK deltok fra modell, motor og seil. Tilrettelegging for at funksjonshemmede skal kunne utøve luftsport Økt tilgjenlighet på Starmoen for rullestolbrukere. Representere EFK i NLF Ida er nestleder i seil. Bidra i prosjekter som for å markedsføre EFK f eks Møteplassen Forslag til prosjekt sendt frem og skal gjennomføre en aktivitet i år. Dialog med Elverum kommunes kultursjef og idrettskonsulent for løpende ivaretakelse av luftsportens rammebetingelser og aktuelle saker Det ble gjennomført lunch i samarbeid med ORS for politikere i kommune og fylkeskommune.

3 Oppdaterte informasjonssider om EFK sitt løpende arbeid og fokusområder Se WEB sider. Drift av EFK slik at stabilitet og kontinuitet ivaretas Hovedstyret har nå jevnlige møter og EFK er samlet under et ORG nummer og det samme gjelder bank konto. Revidere Vedtekter for Elverum Flyklubb for fremlegging på årsmøte 2012 Det virker mer som om klubben tilpasser seg vedtektene og kanskje vil vi etter hvert som klubben samles kunne fungere helt og holdent etter gjeldende vedtekter. Aktiviteter 2011 Dato Aktivitet Ansvarlig Hvor seksjon 6 mai Markedsføring/invitasjon storgata Alle Sentrum 8 mai Aktivitetsdag EFK Alle Hovedstripe, modell Parkeringsvakter Alle Hovedstripe nord juni Elverumsturneringen 9 10 juli Mustangtreff Alle Hovedstripe Elverumsdagene - stand Alle Sentrum aug 3 4 sept Legal street race Alle Hovedstripe 9 11 sep IGG treff Modell Hovedstripe nord sept NM i skala 2011 Modell Hovedstripe nord Aktivitetstimer Seil medl timer Motor medl timer Modell medl ? Seil klubbfly starter Motor klubbfly timer Det er en nedgang i aktivitet ift Medlemsutvikling Seil Motor?? Modell Mikro Totalt gruppe medlemskap Antall EFK 133

4 Økonomi Årsregnskap Elverum Flyklubb Resultatregnskap Sum salgsinntekter Sum andre inntekter SUM INNTEKTER Sum avskrivninger Sum leie, kostnader lokaler SUM KOSTNADER DRIFTSRESULTAT Sum finansinntekter Sum finanskostnader ÅRSRESULTAT Balanse Sum fast eiendom, bygninger Sum maskiner og inventar, andre anleggsm Sum kundefordringer, andre krav Sum kontanter, bankinnskudd SUM EIENDELER Sum bokført egenkapital Sum egenkapital Sum langsiktig gjeld Sum drifts /kassekreditt Sum leverandørgjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Revisors beretning Se gruppenes regnskap For hovedstyret Ola Wiker Leder EFK

5 REGNSKAP 2011 HOVEDSTYRET Vedlegg B Resultat Reelt 2011 Budsjett Driftsinntekter Norsk Tipping 9117, Elverum Kommune Tilskudd NLF/NIF/MVA KOMP Renter 20,92 Mikro 4400 Åpen dag 616,2 Sum driftsinntekter 51342, Driftsutgifter Tilskudd nyttårsball Innkjøp/etablering domene 5544, Prosjekt (møteplassen) 100 Drift hovedstyret 524,3 Bank Avgifter 232 Seilflytur journalist Nordisk Akro 700 Sum driftsutgifter 9275, Årsresultat 42067,28 Balanse Inngående balanse Reelt i perioden Utgående balanse Omløpsmidler Bankinnskudd SH 3279, ,82 Bankinnskudd Nordea 411, , ,03 Kasse 0 230,49 230,49 Sum omløpsmidler 45758,36 Egenkapital og gjeld Egenkapital Udisponert årsresultat 42067,28 Annen egenkapital 3691, ,36 Sum egenkapital 45758,36 Gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld 45758,36

6 Budsjett EFK hovedstyre Vedlegg C Balanse Nordea kr ,00 SH kr 2 300,00 Inntekter LAM midler kr 6 000,00 Grasrot andel kr ,00 mva komp kr ,00 Kommunal støtte kr 8 000,00 Kontingent kr ,00 Totale inntekter kr ,00 Kostnader Brøyting kr ,00 Drift av domenet kr 275,00 Subsidiering sosialt samvær kr 3 000,00 Skadedyr Pelias kr 3 000,00 Kontingent grupper kr ,00 SH bedrift kr 360,00 Hangarleie mikro kr 6 000,00 Totale kostnader kr ,00 Egenkapital kr ,00

7 Vedlegg D FORSLAG TIL ARBEIDSPROGRAM FOR HOVEDSTYRET 2012 Grunnlag: Norges Idrettsforbunds Strategidokument Mål og strategier for Norges Luftsportforbund Vedtekter for Elverum Flyklubb Instruks gjeldende for seilflyseksjonens riksanlegg Ole Reistad Senter Starmoen flyplass Elverum Festekontrakt mellom Elverum Kommune og NLF Formål for Elverum Flyklubb ( 1 Vedtekter for Elverum Flyklubb) Klubbens formål er ved samarbeid og kameratskap å samle flyinteresserte til aktivt arbeid for flyging og luftsportens fremme i sunne former, og drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund. Visjon for hovedstyrets arbeid: «Best mulige forhold for- og økt interesse for luftsport i Elverum» Videreutvikle gruppene motor, seil, mikro og modell Arbeidsprogram 2012 Hovedstyrets viktigste oppgave er å skape best mulig grunnlag for Elverum Flyklubb med tilhørende aktiviteter og øke interessen for luftsport i Elverum. Dette ved å være synlig og markedsføre EFK ved å delta i og skape aktiviteter innenfor rammen av klubben. Anleggsutvikling Hovedmål Bidra til videre utvikling av Starmoen som sentral arena for GA Være pådriver i prosessen for utvidelse av flystripe Bidra til at EFK er kjent i Elverum kommune Strategier og tiltak: Søke om kommunale tilskudd til drift av anlegg Informere Elverum kommunes politikere og administrasjon om anleggsbehov slik at disse kan inkluderes i langtidsplanleggingen Koordinere bruk av anlegg slik at EFK sine interesser ivaretas på best mulig måte Delta aktivt i Elverum Idrettsråd Aktivitetsutvikling Hovedmål Støtte og motivere gruppene i å tilrettelegge for aktiviteter for barn og ungdom Støtte gruppene i å kunne tilby aktiviteter for alle innbyggere, inkludert de med ulike funksjonsnedsettelser Bidra med ideer, initiativ og aktiviteter som sikrer et allsidig og rikt aktivitetstilbud innen GA Videreutvikle dugnadskulturen i samarbeid med gruppene Støtte gruppene i å kunne tilby kurs og utdanning for stabil og økonomisk forsvarlig drift

8 Øke interessen for GA gjennom aktiviteter Strategier og tiltak: Etablere felles WEB portal for EFK Øke bruk av sosiale medier Markedsføre EFK og aktiviteter i media Invitere til åpen dag Starmoen Luftsportsuka 2012 Tilrettelegging for at funksjonshemmede skal kunne utøve luftsport Representere EFK i NLF Bidra i prosjekter for å markedsføre EFK f eks Møteplassen, motorsportsuka Dialog med Elverum kommunes kultursjef og idrettskonsulent for løpende ivaretakelse av luftsportens rammebetingelser og aktuelle saker Oppdaterte informasjonssider om EFK sitt løpende arbeid og fokusområder Drift av EFK slik at stabilitet og kontinuitet ivaretas Revidere Vedtekter for Elverum Flyklubb for fremlegging på årsmøte 2012 Aktiviteter 2012 Dato Aktivitet Ansvarlig Hvor seksjon?? Åpen dag EFK Alle Hovedstripe, modell juni Parkeringsvakter Elverumsturneringen Alle Hovedstripe nord 6 7 juli Mustangtreff Alle Hovedstripe juli Luftsportsuka Alle Hovedstripe aug Våler motorsport-festival Mikro/Modell Vålerbanen sept IGG treff Modell Hovedstripe nord sept Nordisk IMAC Modell Hovedstripe nord?? NM F3C Modell Modellbane

Begivenheter Utarbeidet ny lov for EFK, Pawnee kondemnert, gjennomført åpen dag og NATO øvelse

Begivenheter Utarbeidet ny lov for EFK, Pawnee kondemnert, gjennomført åpen dag og NATO øvelse SAKSLISTE Vedlegg A Begivenheter Utarbeidet ny lov for EFK, Pawnee kondemnert, gjennomført åpen dag og NATO øvelse Strategier og tiltak for året: Videreutvikle felles WEB portal for EFK www.efk.no tatt

Detaljer

Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker

Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker Program for kvelden Velkommen v/styreleder Sigurd Øvergaard 17:30 18:00 Oppmøte, registrering og en liten

Detaljer

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 5.3. 2015 kl. 19.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte a. Godkjenne stemmeberettiget b. Godkjenne innkallingen

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Organisasjonsplan for Molde Seilforening (MS)

Organisasjonsplan for Molde Seilforening (MS) Organisasjonsplan for Molde Seilforening (MS) Organisasjonsplanens formål Beskrive og regulere intern organisering Sørge for klare ansvars- og myndighetsforhold Definere arbeidsoppgaver Regulere intern

Detaljer

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 ! # # " # $ % &! & & Innkalling til årsmøtet Lagt ut på www.hakadalgolf.no under nyheter 18.02.11 HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 Styret i Hakadal Golfklubb innkaller med dette til årsmøte for 2010. Sted:

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

VINGFORMASJON. Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: http://www.vingtor.org. Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr.

VINGFORMASJON. Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: http://www.vingtor.org. Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr. Velkommen til årsmøte tirsdag 4. februar Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: http://www.vingtor.org VINGFORMASJON Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr. 1 / 2014 Innkalling til

Detaljer

Klubbens styrearbeid i praksis

Klubbens styrearbeid i praksis Klubbens styrearbeid i praksis Regnskap Dugnad HJÆLP! Leder Utøver Honorar Politiattest Hva skal vi gå igjennom? Ansvar Lover og regler Årsmøte Styrets lovpålagte oppgaver Idrettens organisering Ressurser

Detaljer

Ny Lovnorm for EFK. Årsmøte EFK 2015

Ny Lovnorm for EFK. Årsmøte EFK 2015 Ny Lovnorm for EFK Årsmøte EFK 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Elverum Flyklubbs formål er ved samarbeid og kameratskap å samle fly interesserte til aktivt arbeid for flyging og luftsportens

Detaljer

Vedtekter for Elverum Flyklubb Stiftet 12.04.1975

Vedtekter for Elverum Flyklubb Stiftet 12.04.1975 Vedtekter for Elverum Flyklubb Stiftet 12.04.1975 Vedtektene er i overensstemmelse med "Lovhefte for Norges Idrettsforbund og Norges Olympiske Komité" utgave 1999. 1. FORMÅL a. Klubbens formål er ved samarbeid

Detaljer

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr.

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr. 1 Sponsorer: 2013 årsberettning Generalsponor: TVERLANDET IL 2 3 VEDTEKTER FOR TVERLANDET IDRETTSLAG Vedtatt av årsmøtet 03.12.1990 Godkjent av Norges Idrettsforbund 22.02.1993 Revidert 20.11.1991 / 24.11.1992

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE OPPDAL, LØRDAG 1.FEBRUAR 2014 KL. 16:45 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Årsrapport 2013/2014 NORGES LUFTSPORTFORBUND. Årsrapport 2013 1

Årsrapport 2013/2014 NORGES LUFTSPORTFORBUND. Årsrapport 2013 1 Årsrapport 2013/2014 NORGES LUFTSPORTFORBUND Årsrapport 2013 1 Layout: FRAKK Design Trykk: Norsk Aero AS Papir: Omslag 240 gr Scandia 2000 White Innmat 130 gr Scandia 2000 White Omslags: (fra venstre på

Detaljer

SANDEFJORD IDRETTSRÅD

SANDEFJORD IDRETTSRÅD SIDE 1 AV 22 SANDEFJORD IDRETTSRÅD Årsrapport 2012 Behandles på Årsmøtet IDRETTENS HUS Onsdag 20. mars 2013 kl. 1900 SIDE 2 AV 22 SAKSLISTE: 1. Godkjenne fremmøtte representanter 2. Godkjenne innkalling,

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 15 mars 2012 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes torsdag 15. mars 2012

Detaljer

HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE 6. mars 2012 kl. 19:00, Sørvik skole.

HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE 6. mars 2012 kl. 19:00, Sørvik skole. HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE 6. mars 2012 kl. 19:00, Sørvik skole. Hinnøy Golfklubb Saksliste årsmøte 2012 Tid: Torsdag 6. mars 2012 kl. 19.00 Sted: Sørvik skole Sak 1 Godkjenning av stemmeberettigede Sak

Detaljer

Klubbens styrearbeid i praksis

Klubbens styrearbeid i praksis Klubbens styrearbeid i praksis Inger-Marie Stokker Veilederutdanning i regi av NIFs kompetanseseksjon. Veileder i klubbutviklingsprosesser og kurser for idrettskretsene. Sittet som leder av et fleridrettslag,

Detaljer

BERGEN JAZZFORUM Årsmelding 2014

BERGEN JAZZFORUM Årsmelding 2014 BERGEN JAZZFORUM Årsmelding 2014 BERGEN JAZZFORUM Årsmelding 2014 Bergen Jazzforum har i 2014 gjennomført sitt 43. driftsår, og avviklet til sammen 59 arrangementer og konserter. Publikumsoppslutningen

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IDRETTSLAG ALLIANSEIDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IDRETTSLAG ALLIANSEIDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IDRETTSLAG ALLIANSEIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 27. februar. 2011 Oppdatert ekstraordinært årsmøte 22 mai 2013 Organisasjonsplan for Haugesund Idrettslag Allianseidrettslaget

Detaljer

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag Organisasjonsplan Klepp Idrettslag - For de som vil Klepp Idrettslag Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Klepp IL Historie... 2 Idrettslagets formål... 2 Visjon/Ambisjon... 2 Verdigrunnlaget... 2 Klepp

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK BYGDELAG FREDAG 13.03.2015 KL. 20.00 STED: ROTTENVIK GRENDEHUS.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK BYGDELAG FREDAG 13.03.2015 KL. 20.00 STED: ROTTENVIK GRENDEHUS. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK BYGDELAG FREDAG 13.03.2015 KL. 20.00 STED: ROTTENVIK GRENDEHUS. Saksliste: 1. Åpning 2. Valg av møteleder/møtesekretær 3. Valg av representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

Klubbhåndbok for Fana Idrettslag

Klubbhåndbok for Fana Idrettslag Stiftet 3. Mars 1920 Klubbhåndbok for Fana Idrettslag Mars 2014 Visjon Verdier Strategi Intern organisasjon Idrettens organisasjonsmodell Administrasjon Økonomi Sponsorer Sponsorer og forpliktelser Profilering

Detaljer