Håndtering av risiko i store omstillings og endringsprosesser. Tor Saglie, direktør NAV interim Risikostyring i staten, lanseringsseminar 7.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndtering av risiko i store omstillings og endringsprosesser. Tor Saglie, direktør NAV interim Risikostyring i staten, lanseringsseminar 7."

Transkript

1 Håndtering av risiko i store omstillings og endringsprosesser Tor Saglie, direktør NAV interim Risikostyring i staten, lanseringsseminar 7. mars

2 Reform krever mot og vilje til å ta risiko Naturlig og nødvendig å ta risiko Trenger et bevisst forhold til hvilke mål som prioriteres og hvilken risiko som aksepteres Avgjørende å iverksette tiltak for å håndtere risiko når den er identifisert Mål (oppnåelse av mål) Kostnad Tid

3 Hovedmål for reformen Flere i arbeid og aktivitet færre på trygd og stønad Enklere for brukerne og tilpasset brukernes behov En helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning Færre kasteballer Redusere innelåsning på stønadsordninger

4 Resultatmål for reformen Slå sammen Aetat og trygdeetaten innen 1. juli 2007 Et mer strategisk og spissere direktorat og fylkesledd Forflytning av arbeidskraft til de kundenære prosessene Nye arbeidsprosesser for de løp som går på tvers av Aetat, trygdeetaten og sosialkontoret Nytt intranett, internettside, samordning av saksbehandlingssystemene, lønn og personal, økonomisystemer, datavarehus m.m i løpet av 2006 Etabler lokalt partnerskap mellom NAV og kommunen i alle kommuner innen 2009 Etabler ett pilotkontor i hvert fylke i løpet av oktober 2006 Etabler 180 kontorer i 2007

5 NAV-reformen er omfattende og krevende Kvantitativt: statlige, kommunale årsverk Forvalter 1/3 av statsbudsjettets utgiftsside Halvparten av befolkningen aktive brukere i løpet av året Kvalitativt: Forvaltningsmessig innovasjon stat/kommune: Lokalt partnerskap NAV-reformen og pensjonsreformen er gjensidig avhengige av hverandre (IKT, arbeidsprosesser, organisering Innholdsreform: Stortingsmelding om arbeid, velferd, inkludering Kompetansereform: Ny faglig plattform må etableres

6 Des Des Videre organisering, prosess-/systemutvikling og detaljert utforming Alle arbeids- og velferdskontorer er etablert De første arbeids- og velferdskontorene er etablert med Ny etat, direktorat, fylkes/regionalt ledd er etablert tilpassede IKT-fagsystemer Rekruttering av ledelse i direktorat og 1. Juli 2006 fylke/region Prinsipper for styring, ledelse, organisering, oppgaveløsning mv Visjon og strategier Okt Des Feb Mars 2006 Sept Okt 2006 Oppstart pilotering av totalkonsepter inkl. IKT Totalkonsepter for de nye arbeids- og velferdskontorene de nye arbeids- og velferdskontorene Kompetanseplan Valg av piloter for nye arbeids- og Innhold i arbeids- og velferdskontorene NAV sentrale milepæler Ny etat stat/stat April 2006 Ambisjon for integrering av tjenester i NAV-kontor stat/kommune velferdskontorer

7 Høy prosjektkompleksitet øker risikoen Rask gjennomføring Forhandlinger med tillitsvalgte og utvikling av IKT-systemer på kritisk linje Komplett bevilgning for 2006 gikk til Stortinget 3. mars 2006 Målpresisering og løsning en del av prosessen Omtrent 400 ansatte involvert i utvikling av nye løsninger 36 prosjekter fordelt på 6 programmer Førstegangserfaring for hele organisasjonen To tidligere etater med lang historie, ulik kultur og kompetanse Kontraktsstyring valgt som prosjektmodell for IKT Ledere ikke på plass før slutten av mars Vanskelig å plassere ansvar

8 Risikohåndtering i NAV-interim Utgangspunkt i etatenes eksisterende systemer og veilederen fra Senter for statlig økonomistyring Tilpasset metoden til prosjektorganisasjonen og programstyring Veilederen ga et godt utgangspunkt for å diskutere risikohåndtering!

9 Prosess for risikostyring og intern kontroll Skal identifisere, vurdere, håndtere og følge opp risiko slik at risikoen er innenfor akseptert nivå Gjennomføres av virksomhetens ledelse og øvrige ansatte og anvendes i fastsettelse av strategi og planer og på tvers av virksomheten Skal gi rimelig grad av sikkerhet for virksomhetens oppnåelse av sine målsettinger og for å maksimere gevinster og minimere uønskede effekter Overordnet nivå f.eks Program Identifisere resultatmål og kritiske suksessfaktorer Definere risikotoleranse Følge opp og kontrollere prosessen Underordnett nivå f.eks Prosjekt Identifisere og klassifisere risikofaktorer Analysere risikofaktorer Bestemme tilnærming til identifiserte risikofaktorer Gjennomføre tiltak Overvåke, oppfølging og lukking av risikofaktorer og tiltak

10 Det vil ikke være aktuelt å dokumentere og følge opp enhver potensiell risikofaktor. Det er viktig å være selektiv for å unngå at: Man skaper unødvendig engstelse og forvirring Fokus tas bort fra reelle og sannsynlige risikofaktorer Risikooppfølgingen blir unødig arbeidskrevende Troverdigheten til risikohåndteringsprosessen reduseres

11 Roller og ansvar - Klare roller og ansvar for alle nivåer i programmet Styringsgruppe Styring og kontroll gjennom beslutninger (retning, saker), i gangsetting av tiltak, etc. Ny etat Nye kontorer Komm. HR Strategisk stab Programdirektør Styringsgruppe Programkontor IKT Pensjon Programdirektør Programstyring på tvers av programmene med spesielt fokus på helhetlig styring, avhengigheter, grensesnitt, Programledere (6) Programstyring i eget program og synliggjøring av avhengigheter på tvers av programmene og prosjektene Prosjektledere (36) Prosjektstyring og avhengigheter og grensesnitt på tvers av prosjektene

12 Rapportering og oppfølging Skriftlige statusrapporter og ukentlige møter Arbeids og inkluderingsdepartementet Statusrapporter med fast struktur og fokus Direktør 8 styringsområder + risiko Styringsgruppe Avvik, konsekvens og tiltak innenfor styringsområdene Milepælrapportering Programdirektør Strategisk stab Programkontor Egne risikoanalyser og handlingsplaner Rapport i forhold til nivå i målhierarkiet Ny etat Nye kontorer Komm. HR IKT Pensjon Oppfølgingsmøter i etterkant av rapportering ukentlig Risiko gjennomgående tema på alle nivåer fra prosjekt til AID Fokus på avvik, konsekvens og tiltak

13 Samspill med eksterne kvalitetssikrere Arbeids og inkluderingsdepartementet Ny etat Strategisk stab Nye kontorer Komm. Rambøl Direktør Ernst & Young HR Programdirektør Styringsgruppe Programkontor IKT Pensjon Eksterne kvalitetssikrere skal bidra gjennom å: Gi en helhetlig tilnærming vs prosjektintern kvalitetssikring Redusere effekten av ulike agendaer og egeninteresser Ta frem og avklare sensitive saker Riktig fokus og riktige prioriteringer PWC BDC

14 Utfordringer ved innføringen Vanskelig å bli konkret nok i identifiseringen av risiko uten å få for mange risikoer til at de kan håndteres. Mange avhengigheter fører til fare for forsinkelser vs Forsinket vedtagelse av organisasjonsmodell fører til forsinket opprettelse av nytt direktorat Forsinket kravspesifikasjon fører til forsinket idriftsetting av regnskapssystem Risikoidentifisering og vurdering krever tydelige målbilder med fastsetting av hva som må nås og hva som er mindre viktig Etabler nytt direktorat vs Kritiske suksessfaktorer: Alle ansatte innplassert til 1.7 Styring og rapporteringslinjer på plass IKT støtte til alle ansatte Følgene mål gjennomføres hvis mulig: Basisopplæring før 1.7

15 Oppsummering Risikostyring krever engasjement og oppfølging fra ledelsen Store omstillings og endringsprosesser krever spesielt fokus på risiko Risikoprosessen må være selektiv slik at innsatsen rettes inn mot de viktigste risikoene Veilederen gir en god start

16 Utfordrende Utviklende Meningsfull

Inkludering mellom samfunnsansvar og effektivitet

Inkludering mellom samfunnsansvar og effektivitet Inkludering mellom samfunnsansvar og effektivitet Den nye arbeids- og velferdsetaten - organisatorisk virkemiddel for inkluderende arbeidsliv Direktør Tor Saglie, NAV-interim Formålet med reformen Få flere

Detaljer

Samarbeid kommune stat i NAV

Samarbeid kommune stat i NAV NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 3. 4. februar 2010 Samarbeid kommune stat i NAV v/arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie Disposisjon 1. Hvorfor NAV-reformen 2. Hva er NAV og hvordan er vi organisert 3.

Detaljer

Retningslinjer for risikostyring i. Helse Nord. Versjon 1.0

Retningslinjer for risikostyring i. Helse Nord. Versjon 1.0 Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord Versjon 1.0 31. mars 2009 Innhold Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord...3 1.0 Hensikten med dokumentet...3 2.0 Styringskjeden...3 3.0 Definisjoner...4

Detaljer

// Strategisk plan for Arbeids- og velferdsetaten Strategisk plan for Arbeids- og velferdsetaten

// Strategisk plan for Arbeids- og velferdsetaten Strategisk plan for Arbeids- og velferdsetaten Strategisk plan for Arbeids- og velferdsetaten www.nav.no / Innhold 1. Virksomhetside 2 2. Visjon 2 3. Verdier 4 4. Hovedmål 5 5. Strategisk analyse 5 6. Hovedutfordringer i strategiperioden 7 7. Strategier

Detaljer

III Aktuelt materiale...19

III Aktuelt materiale...19 Innhold I II Innledning...2 Veiledende mal for lokal samarbeidsavtale...4 1. Samarbeidsparter... 4 2. Formål... 4 3. Styring og ledelse av det felles lokale kontoret... 5 4. Tilsetting av leder(e) og medarbeidere

Detaljer

Risikostyring Intern veiledning

Risikostyring Intern veiledning Risikostyring Intern veiledning Versjon 1.0 Dette dokumentet er basert på «Risikostyring i staten, håndtering av risiko i mål og resultatstyringen», desember 2008 og «Risikostyring og intern kontroll i

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

Risikostyring i staten

Risikostyring i staten Risikostyring i staten Risikostyring stat Det foregår en rekke endringer innenfor statlig økonomistyring som samlet utgjør en reform av måten statlige virksomheter driver sin styring på. Behovet for god

Detaljer

Intern kontroll. Intern veiledning. Jørn Johannessen, seksjonssjef plan og økonomi 06.08.12. Revidert 12.12.13 V 2. 0

Intern kontroll. Intern veiledning. Jørn Johannessen, seksjonssjef plan og økonomi 06.08.12. Revidert 12.12.13 V 2. 0 Intern kontroll Intern veiledning Jørn Johannessen, seksjonssjef plan og økonomi 06.08.12 Revidert 12.12.13 2014 V 2. 0 Innhold 1. INNLEDNING... 2 1.1 Definisjon av begrepet... 2 1.2 Hvem utfører intern

Detaljer

1 STRATEGISK UTVIKLING OG KONKRETE FORSLAG 7. 1.1 Innledning 7. 1.2 Strategisk utvikling 8. 1.3 Konkrete forslag 16

1 STRATEGISK UTVIKLING OG KONKRETE FORSLAG 7. 1.1 Innledning 7. 1.2 Strategisk utvikling 8. 1.3 Konkrete forslag 16 2 1 STRATEGISK UTVIKLING OG KONKRETE FORSLAG 7 1.1 Innledning 7 1.2 Strategisk utvikling 8 1.3 Konkrete forslag 16 2 RAMMENE FOR EKSPERTGRUPPENS ARBEID 18 2.1 Mandat og sammensetning 18 2.2 Hovedkonklusjoner

Detaljer

1 STRATEGISK UTVIKLING OG KONKRETE FORSLAG 7. 1.1 Innledning 7. 1.2 Strategisk utvikling 8. 1.3 Konkrete forslag 16

1 STRATEGISK UTVIKLING OG KONKRETE FORSLAG 7. 1.1 Innledning 7. 1.2 Strategisk utvikling 8. 1.3 Konkrete forslag 16 2 1 STRATEGISK UTVIKLING OG KONKRETE FORSLAG 7 1.1 Innledning 7 1.2 Strategisk utvikling 8 1.3 Konkrete forslag 16 2 RAMMENE FOR EKSPERTGRUPPENS ARBEID 18 2.1 Mandat og sammensetning 18 2.2 Hovedkonklusjoner

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT Innledning PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra organisasjonen

Detaljer

Rådmannen vil også videre holde bystyret orientert om dette arbeidet.

Rådmannen vil også videre holde bystyret orientert om dette arbeidet. SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200801628 : E: X05 : Rune Moen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 26.03.2008 6/08 Bystyret 01.04.2008

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2009 200900004-5 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse:

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2009 200900004-5 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2009 200900004-5 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styret Helse Finnmark

Detaljer

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Forord Vi håper at denne veilederen vil sette flere innkjøpsvirksomheter i stand til å sette mål for sine anskaffelser og ta ut effektiviseringspotensialet.

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011. Risikostyring i statlige virksomheter. Direktør Marianne Andreassen

Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011. Risikostyring i statlige virksomheter. Direktør Marianne Andreassen Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011 Risikostyring i statlige virksomheter Direktør Marianne Andreassen 11.10.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) -

Detaljer

Rapport Etablering av Felles Tjenesteleverandør for IKT i Helse Sør-Øst. Versjon 1.0

Rapport Etablering av Felles Tjenesteleverandør for IKT i Helse Sør-Øst. Versjon 1.0 Rapport Etablering av Felles Tjenesteleverandør for IKT i Helse Sør-Øst Versjon 1.0 Morten Finborud, Helse Sør-Øst RHF Frode Finne, Sykehuset Innlandet HF Knut Arne Gjertsen, Sykehuset Buskerud HF Leif

Detaljer

Prosjekt egenkontroll: «Godt nok»

Prosjekt egenkontroll: «Godt nok» FYLKESMANNEN I OPPLAND Prosjekt egenkontroll: «Godt nok» En god nok egenkontroll i kommunene gir mindre behov for statlige tilsyn 17.03.2014 Fylkesmannen i Oppland igangsatte et prosjekt for å få til en

Detaljer

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 7. november 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Konsept for internkontroll

Konsept for internkontroll Konsept for internkontroll Helse Vest RHF April 2008 39089.DOC side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Forord... 4 2 Helse Vest RHFs roller og hovedoppgaver... 5 3 Mål og hensikt med dette

Detaljer

Risikostyring i Helse Sør-Øst

Risikostyring i Helse Sør-Øst Risikostyring i Helse Sør-Øst Versjon 3.1 pr 070808 En veileder for arbeidet med risikostyring i Helse Sør-Øst Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Forord...3 Sammendrag...4 1 Mål og hensikt med

Detaljer

Side 1 av 19. IKT-strategi Bergen kommune 2011-2014 - versjon 1.0

Side 1 av 19. IKT-strategi Bergen kommune 2011-2014 - versjon 1.0 Smart, effektiv og målrettet bruk av IKT skal gi bedre tjenestekvalitet, enklere dialog med innbyggere, næringsliv og organisasjoner og sikre effektiv ressursbruk i kommunen. Side 1 av 19 Innholdsfortegnelse

Detaljer

NAV Levanger lokal samarbeidsavtale UTKAST 25.04.08 LOKAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN I NORD-TRØNDELAG LEVANGER KOMMUNE

NAV Levanger lokal samarbeidsavtale UTKAST 25.04.08 LOKAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN I NORD-TRØNDELAG LEVANGER KOMMUNE NAV Levanger lokal samarbeidsavtale UTKAST 25.04.08 LOKAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN I NORD-TRØNDELAG OG LEVANGER KOMMUNE Bæst i lag Innhold 1. Samarbeidsparter... 3 2. Formål...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon NAV Vestby og rusomsorg

Forvaltningsrevisjon NAV Vestby og rusomsorg Rapport Forvaltningsrevisjon NAV Vestby og rusomsorg Oslo, 8. november 2011 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer

Detaljer

Internrevisjonsrapport 11/2012. Helse Nord RHFs styring og kontroll med FIKS-programmet

Internrevisjonsrapport 11/2012. Helse Nord RHFs styring og kontroll med FIKS-programmet Internrevisjonsrapport 11/2012 Helse Nord RHFs styring og kontroll med FIKS-programmet Internrevisjonen i Helse Nord RHF, 01.02.2013 Innholdsfortegnelse Forkortelser... 4 Sammendrag... 5 1 Innledning...

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

ANALYSE AV IKT-STYRINGEN I POLITI- OG LENSMANNSETATEN. 1. MARS 2013 Versjon 1.0

ANALYSE AV IKT-STYRINGEN I POLITI- OG LENSMANNSETATEN. 1. MARS 2013 Versjon 1.0 ANALYSE AV IKT-STYRINGEN I POLITI- OG LENSMANNSETATEN 1. MARS 2013 Versjon 1.0 INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 RAMMER FOR ANALYSEN... 6 2.1 Formål med analysen...6 2.2 Forutsetninger og rammer for arbeidet...6

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Dagtilbudet, Moervn.10. 16.01.2008 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Dagtilbudet, Moervn.10. 16.01.2008 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial Sak 1/08 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Dagtilbudet, Moervn.10 16.01.2008 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre

Detaljer

Del 1: Beskrivelse av programmet 3 Bakgrunn for programmet 3 Utfordringer og årsaker 3 Formål med programmet 5 Innretning av programmet 5

Del 1: Beskrivelse av programmet 3 Bakgrunn for programmet 3 Utfordringer og årsaker 3 Formål med programmet 5 Innretning av programmet 5 Program for bedre styring og ledelse i staten 2014 2017 Innhold Del 1: Beskrivelse av programmet 3 Bakgrunn for programmet 3 Utfordringer og årsaker 3 Formål med programmet 5 Innretning av programmet 5

Detaljer

Hvordan lykkes med digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor. - prosjektveiviseren.no

Hvordan lykkes med digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor. - prosjektveiviseren.no Hvordan lykkes med digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor - prosjektveiviseren.no Kurs 25.4.2013 VELKOMMEN- MÅL MED KURSET Gi en introduksjon til beste praksis innenfor prosjektmetodikk, med særlig

Detaljer