Risikostyring og Risikoworkshop - BI seminar 24.april NAV Internrevisjonen. Revisjonssjef Jørgen Bock

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Risikostyring og Risikoworkshop - BI seminar 24.april 2014. NAV Internrevisjonen. Revisjonssjef Jørgen Bock"

Transkript

1 Risikostyring og Risikoworkshop - BI seminar 24.april 2014 NAV Internrevisjonen Revisjonssjef Jørgen Bock

2 Arbeids- og velferdsetaten korte fakta Etablert 1. juli 2006 Partnerskap i alle kommuner 457 NAV-kontor er etablert i alle kommuner og mange bydeler Mer enn 100 forvaltningskontorer og spesialenheter 2,8 millioner brukere på landsbasis Forvalter ca 330 milliarder kroner (2011) eller kroner i sekundet Administrerer mer enn 50 ulike stønader Ca ansatte totalt Ca kommunalt ansatte Ca statlig ansatte NAV, Side 2

3 Organisasjonskart for NAV fra Arbeids- og velferdsdirektoratet Tjenestelinjen Ytelseslinjen Økonomilinjen NAV Hjelpemidler NAV Forvaltning NAV Innkreving 429 kommuner NAV Kontaktsenter NAV Fylke (19stk) NAV Pensjon NAV Kontroll NAV Internasjonalt NAV Økonomi pensjon NAV Økonomi stønad 456 NAV-kontor i kommuner og bydeler NAV Klageinstans NAV Økonomiteneste NAV Intro (4 stk) NAV Arbeidsrådgivning NAV Arbeidslivssenter + = + Arbeids- og velferdsetaten + + = Arbeids- og velferdsforvaltningen NAV, Side 3

4 Organisering av direktoratet nivå 1 Arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad Kunnskapsstaben Yngvar Åsholt Styringsstaben Truls Nordahl (fungerende) Internrevisjonen Solbjørg Lie Kommunikasjonsstaben Hege Turnes Tjenesteavdelingen Bjørn Gudbjørgsrud Ytelsesavdelingen Kjersti Monland Økonomiavdelingen Per Fjell IKT- avdelingen Nina Aulie Organisasjonsavdelingen Inger-Johanne Stokke = Øverste ledelse = Staber som koordinerer og legger rammer = Avdelinger med operativ styring av enheter i ytre etat (styringslinjer) = Avdelinger med støttefunksjoner på tvers av linjer.(møter ikke i direktørmøtet) NAV, Side 4

5 Arbeidsområde = revisjonsuniverset Internrevisjonens arbeidsområde omfatter: all virksomhet i Arbeids- og velferdsetaten, herunder også den kommunale delen av NAV-kontorene, samt virksomheter som forvalter eller er mottakere av tilskudd over Arbeids- og velferdsetatens budsjett. NAV, Side 5

6 Organisasjonskart Internrevisjonen 2014 Revisjonsdirektør Solbjørg Lie Seksjon for revisjon av ytelser Seksjon for revisjon av tjenester Seksjon for revisjon av økonomi og staber Seksjon for revisjon av IKT, MOD og metodikk Familieytelser Pensjoner Inntektssikring Helse, ftrl. kap. 6 og 9 Klage-/kontrollsaker Internasjonalt Brukerveiledning Brukeroppfølging Arbeidsrådgivning/-formidling Tiltak og virkemidler Hjelpemidler og tilrettelegging Sosiale tjenester Virksomhetsstyring Regnskap og utbetaling Organisasjon og administrasjon Kommunikasjon Utredning misligheter Varslingskanal Revisjonsmetodikk Program/prosjektstyring Systemutvikling/forvaltning IKT Drift Personvern Informasjonssikkerhet Beredskap NAV, Side 7

7 Målbilde for Internrevisjonen i NAV iflg. strategi Revisjon og rådgivning* Vi skal gjennom vår virksomhet bistå NAV med å nå de strategiske mål Vi skal gjennom en risikobasert planlegging evaluere og bidra til forbedringer i styring og kontroll i all virksomhet i NAV i løpet av en 5-års syklus Vi skal årlig gi en overordnet uttalelse om status på styring og kontroll i etaten. Utrede interne misligheter Vi skal utrede og rapportere interne misligheter Vi skal bistå etaten med risikovurdering og i læring av mislighetssaker Vi skal ivareta etatens rapporteringsplikt til Riksrevisjonen i mislighetssaker Etatens varslingskanal Vi er etatens varslingskanal i henhold til etatens varslingsrutine hjemlet i Arbeidsmiljøloven. Internasjonale standarder Vi skal, i samsvar med krav i forskrift og instruks, følge de internasjonale standarder for intern revisjon Løsningsdyktig organisasjon Vi skal følge de interne administrative ordninger og retningslinjer NAV, Side 8

8 Modell med 3 forsvarslinjer tilpasset NAV Etatsdirektør 1. kontrollnivå 2. kontrollnivå 3. kontrollnivå Tjenestelinjen Ytelseslinjen Økonomilinjen Stab- og støttefunksjoner Styringsstaben Klageinstans Kontrollenheten Sikkerhetsseksjonen Andre NAV Internrevisjonen Eksterne kontrollog bekreftelses- Funksjoner Enhetenes ansvar for styring og kontroll i egen virksomhet Virksomhetsstyring Risikostyring og Kvalitet Klagebehandling Kontrollinstans for trygdemisbruk Styring og kontroll Riksrevisjonen Kommunerevisjonen Helsetilsynet Datatilsynet Arbeidstilsynet Arkivtilsynet M.m. Sikkerhetsseksjon Helse, miljø og sikkerhet Andre? NAV, Side 9

9 Krav til internkontoll og risikostyring i Økonomireglementet Virksomhetens ledelse skal etablere systemer, rutiner og tiltak med vekt på blant annet: Identifisering av risikofaktorer som kan medvirke til at virksomhetens mål ikke nås og Korrigerende tiltak som med rimelighet kan redusere sannsynligheten for manglende måloppnåelse NAV, Side 10

10 Standardenes krav til internrevisjonen 2010 Planlegging Revisjonssjefen må utarbeide en risikobasert plan for å fastsette prioriteringene til internrevisjonen 2010.A1 Internrevisjonens oppdragsplan må baseres på en dokumentert risikovurdering som må gjennomføres minst årlig NAV, Side 11

11 Internrevisjonens arbeid med risikostyring Planlegging av egen virksomhet og drift Utarbeide årsplan og halvårsplan Planlegge det enkelte revisjonsprosjekt Risikovurdering av revidert område Hva er risikoen for at prosjektet ikke kan gjennomføres (timing, tilgang til system, data, personer, lokaler, etc.) Hva er risikoen for at Internrevisjon ikke klarer å gjennomføre revisjonsprosjektet (manglende kompetanse, manglende objektivitet, manglende ressurser, uforutsette hendelser som sykdom og eller annet ikke-planlagt fravær) Bistand NAV, Side 12

12 NAV, Side 13

13 Internrevisjonens rolle NAV, Side 14

14 Metode COSO ERM og ISO NAV, Side 15

15 Internrevisjonens metodikk workshop Risiko Muligheten for at en hendelse kan påvirke måloppnåelsen negativt. Er en kombinasjon av sannsynlighet og konsekvens. Iboende risiko Risikoen sett bort fra tiltak ledelsen iverksetter for å redusere risiko Effekt av kontroller og/eller forbedringstiltak Aktiviteter iverksatt for å sikre at risiko holdes innenfor fastsatte rammer. Effekt av tiltak er en kombinasjon av realiserbarhet og verdi kost/nytte Gjenværende risiko Den risikoen som er igjen etter at tiltak er iverksatt. Vi kan ha ulike strategier for å håndtere gjenværende risiko (unngå, dvs gå ut av aktiviteten, redusere med nye/andre tiltak, dele risiko, akseptere) NAV, Side 16

16 Verdi for NAV - nytte Effekt av tiltak Høy T1 T2 T3 Lav Lav Realiserbarhet Høy NAV, Side 17

17 Risikovurderinger workshop Forberedelser Identifisere mål Få innspill til hva som kan hindre måloppnåelse Systematisere innspill NAV, Side 18

18 NAV, Side 19

19 Risikovurderinger workshop Bruk av verktøy Ppvote Avstemminger Fordeler Rask respons Økt deltagelse Diskutere Men kan være anonym Bekrefte forståelser Dataanalyse NAV, Side 20

20 NAV, Side 21

21 NAV, Side 22

22 NAV, Side 23

23 Sorteringer Risiko Iboende Effekt tiltak Rest H: Mangelfull kvalitet i.. 4,55 2,5 3,81 M: Risiko for interne og eksterne misligheter 4,53 2,85 4,06 I: Mangelfull internkontroll område 4,42 2,43 3,96 A: Mangelfull strategisk gjennomføring. 4,33 2,86 3,82 F: Mangelfull kapasitet område.. 4,32 2,69 3,53 P: Mangelfull forvaltning område.. 4,29 2,64 3,59 G: Eksterne risikoer.. 4,25 3,23 2,96 L: Risiko område.. 4,23 3,62 3,30 Osv 4,20 3,07 3,30 NAV, Side 24

24 Virksomhetens risikokart Vurdere og avstemme risikobildet mot virksomhetens risikostyringsprosess Det bør være sammenheng mellom virksomhetens risikostyring og revisjoner NAV, Side 25

25 Planlegging Høy Iboende risiko Effekt av tiltak Restrisiko Andre områder i et 5 års perspektiv Hvorfor skille på iboende risiko, effekt tiltak og restrisiko? NAV, Side 26

26 Utfordringer Samle, koordinere og systematisere risikovurderinger Dekkes alle COSO mål i risikovurderingen? eller kan man glemme etterlevelses og rapporteringsrelaterte målsettinger Fastsette risikovilje og risikotoleranse Workshop har alle like gode forutsetninger til å stemme på risikoene NAV, Side 27

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

VERDISKAPENDE INTERNREVISJON I MINDRE BANKER

VERDISKAPENDE INTERNREVISJON I MINDRE BANKER VERDISKAPENDE INTERNREVISJON I MINDRE BANKER Trondheim 17. september 2012 Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom, og skal ikke kopieres eller videredistribueres

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter

Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter Marianne Andreassen Direktør HIBO 26. oktober 2009 26.10.2009 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Hvem er SSØ? Virksomhetsidé Som statens ekspertorgan

Detaljer

Hvordan skal DFØ bidra til at statlige virksomheter forbedrer sin internkontroll

Hvordan skal DFØ bidra til at statlige virksomheter forbedrer sin internkontroll Hvordan skal DFØ bidra til at statlige virksomheter forbedrer sin internkontroll NIRFs nettverk for statlig sektor seminar 22. august 2013 Ola Otterdal Direktoratet for økonomistyring Side 1 Agenda 1.

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF Malema UTK Rapport 3/2014 Revisjon av Sykehuset Østfold HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 02.06 2014 Rapport nr. 3/2014 Revisjonsperiode Mars mai 2014 Virksomhet Sykehuset i Østfold HF Rapportmottaker

Detaljer

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll Saksredegjørelse Bakgrunn Administrerende direktør ønsker et økt fokus på intern styring og kontroll som ledd i arbeidet med å sikre at virksomheten drives i tråd med lover, retningslinjer og fastsatte

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet

Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen Dokument 3:4 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.3.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.3.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Erik Arne Hansen, tlf. 75 51 29 24 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.3.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 26-2005 ETABLERING AV INTERN

Detaljer

Samarbeidsforum internkontroll virksomheter. 1. samling: Fundamentet for god internkontroll og Planlegging

Samarbeidsforum internkontroll virksomheter. 1. samling: Fundamentet for god internkontroll og Planlegging Samarbeidsforum internkontroll virksomheter 1. samling: Fundamentet for god internkontroll og Planlegging Dag 1, 12. mars 2015 13.03.2015 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Velkommen og introduksjon

Detaljer

Introduksjon 1. samling planlegging og risikovurdering

Introduksjon 1. samling planlegging og risikovurdering Introduksjon 1. samling planlegging og risikovurdering 10. desember 2013 13.12.2013 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Plan for gjennomføring QB Innspill/behov til opplegget generelt/gjennomføring

Detaljer

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Rapport 3/2010 Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, 01.07.2010 Rapport nr. 3/2010 Revisjonsperiode Oktober 2009 - april 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

POD publikasjon 2010/09 ISBN 978-82-8256-003-0. Design: RMgrafika

POD publikasjon 2010/09 ISBN 978-82-8256-003-0. Design: RMgrafika POD publikasjon 2010/09 ISBN 978-82-8256-003-0 Design: RMgrafika 08296_PODinstruks_ny.indd 16 20.09.10 14.16 VIRKSOMHETSSTYRING Revidert instruks for styring av virksomheter underlagt Politidirektoratet

Detaljer

Risikostyring Intern veiledning

Risikostyring Intern veiledning Risikostyring Intern veiledning Versjon 1.0 Dette dokumentet er basert på «Risikostyring i staten, håndtering av risiko i mål og resultatstyringen», desember 2008 og «Risikostyring og intern kontroll i

Detaljer

1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009. Bevilgning 2009 (nysaldert budsjett) Statens egne driftsutgifter

1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009. Bevilgning 2009 (nysaldert budsjett) Statens egne driftsutgifter Arbeidsdepartementet 1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1.1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført fra

Detaljer

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Forord Vi håper at denne veilederen vil sette flere innkjøpsvirksomheter i stand til å sette mål for sine anskaffelser og ta ut effektiviseringspotensialet.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Gjøvik kommune

Forvaltningsrevisjon Gjøvik kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Gjøvik kommune NAV Gjøvik organisering og styring Rapport 2010-7 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet NAV Gjøvik organisering

Detaljer

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Høringsutkast Rolvsøy 23. mai 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Malema UTK. Rapport 4/2014. Revisjon av Sykehuset Telemark HF

Malema UTK. Rapport 4/2014. Revisjon av Sykehuset Telemark HF Malema UTK Rapport 4/2014 Revisjon av Sykehuset Telemark HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 18.09. 2014 Rapport nr. 4/2014 Revisjonsperiode april juni 2014 Virksomhet Sykehuset Telemark HF Rapportmottaker

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 GOD VIRKSOMHETSSTYRING Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 Hovedoppgavene som Sykehuset Innlandet HF skal legge til rette for, er å planlegge, organisere og fremme: Kjerneprosesser Pasientbehandling

Detaljer

1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011. Bevilgning 2011 (nysaldert budsjett)

1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011. Bevilgning 2011 (nysaldert budsjett) Arbeidsdepartementet 1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Forvaltningsrevisjonsrapport 2/2009 Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Mai 2010 SAMMENDRAG I plan for forvaltningsrevisjon som ble vedtatt i kommunestyresak 57/08, ble en grundig gjennomgang av rutiner

Detaljer

Tildelingsbrev for 2008

Tildelingsbrev for 2008 Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5 St. Olavs plass 0130 Oslo Deres ref Vår ref Dato 200705234/NRO 24.01.2008 Tildelingsbrev for 2008 1. INNLEDNING... 3 2. SATSINGSOMRÅDER I 2008... 3 3. MÅL OG

Detaljer

Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid

Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid VEILEDER Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid Veileder 2015 Versjon 1.0 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox.com ISBN:

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE 2014 UTARBEIDET AV: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 6 2. BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSNING...

Detaljer

Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sykehuset i Vestfold HF

Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sykehuset i Vestfold HF Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sykehuset i Vestfold HF Internrevisjonen Helse Sør-Øst 16.1.2009 Rapport nr. 1/2009 Revisjonsperiode September 2008-januar 2009 Virksomhet

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 02/2015. Revisjon av Sørlandet sykehus HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 02/2015. Revisjon av Sørlandet sykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 02/2015 Revisjon av Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 17.02 2015 Rapport nr. 2/2015 Revisjonsperiode Oktober 2014 - januar 2015 Virksomhet Sørlandet sykehus

Detaljer