Hvordan NAV arbeider med internkontroll i et prosessperspektiv. Kristine Bosio Horn Seniorrådgiver Arbeids- og velferdsdirektoratet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan NAV arbeider med internkontroll i et prosessperspektiv. Kristine Bosio Horn Seniorrådgiver Arbeids- og velferdsdirektoratet"

Transkript

1 Hvordan NAV arbeider med internkontroll i et prosessperspektiv Kristine Bosio Horn Seniorrådgiver Arbeids- og velferdsdirektoratet

2 Internkontrollhistorie i NAV Stort trykk på produksjon etter opprettelsen av NAV Kvalitet var ikke hovedprioritering Underkjente regnskap i 2008 og : Kontrollstrategi hvordan bedre internkontrollen på ytelsesområdet? COSO-inspirert: Kontrollmål Nøkkelkontroller metode basert på hvilke kontroller som best ville sikre kontrollmålene : Handlingsplan for internkontroll 2011: Kvalitetssystemet påbegynnes NAV, Side 2

3 Internkontrollsystem i COSO-perspektiv COSO definerer et internkontrollsystem som en prosess utført av virksomhetens ledelse og ansatte utformet for å gi rimelig grad av sikkerhet for måloppnåelse, herunder kvalitet innenfor: strategiske målsettinger målrettet og kostnadseffektiv drift pålitelig styringsinformasjon etterlevelse av lov, forskrift, avtaler, rutiner mv sikring av eiendeler Gir rammeverk for risikostyring, inkludert tiltak, oppfølging og kontrollmiljø m.m. Brukes av internrevisjonen NAV, Side 3

4 Kvalitetssystem i ISO-perspektiv ISO 9001 definerer kvalitetssystem som et sett med beslektede eller avhengige elementer for å etablere kvalitetspolitikken, kvalitetsmålene, og å oppnå disse målene. Kvalitetssystemet skal vise hvordan NAV styrer sine prosesser og aktiviteter for å kunne levere tjenester som tilfredsstiller de avklarte forventningene til medarbeidere, brukere og samhandlere, både i dag og i fremtiden. Det vil si: Systematisering av den beste måten å utføre arbeidet på, dvs. innføring av styrende dokumenter, kvalitetsstandarder og kvalitetsindikatorer på alle nivå i alle arbeidsprosesser Etablering av en systematisk og faktabasert forbedringsmetode NAV, Side 4

5 Kvalitetssystemprosjektet Effektmål: 1. Riktig kvalitet og likebehandling i utføring av arbeidsprosesser 2. Bedre oversikt over arbeidsprosessflyten 3. Økt tilfredshet blant brukere, samhandlere og ansatte NAV, Side 5

6 Omfang av kvalitetssystemet på sikt Kvalitetssystemet skal omfatte alle arbeidsprosesser i både støtte-, styrings- og kjerneprosesser i NAV. Kvalitetssystemet skal beskrive: Oversikt over alle kjerneprosesser, støtteprosesser og styringsprosesser i etaten med tilhørende ansvarsplassering. Beskrivelse av mål for den enkelte prosess innenfor støtte-, styringsog kjerneprosesser Vurdering av risiko for den enkelte prosess innenfor støtte-, styringsog kjerneprosesser Utarbeidelse av styrende dokumenter Identifisering av indikatorer for den enkelte prosess innenfor støtte-, styrings- og kjerneprosesser NAV, Side 6

7 Kort om kvalitetssystemet Langsiktig arbeid! Startet med kjerneprosessene rettet mot bruker: Ytelser Tjenester Utbetaling Utarbeider rammeverket parallelt: Prinsippdokument for kvalitetssystemet Forslag til dokumentstruktur Forbedringsmetode Innføringsmetode NAV, Side 7

8 Kvalitet i NAV Med kvalitet i NAV forstår vi en kombinasjon av etterlevelse av den definerte arbeidsprosessen riktig vurdering brukerens oppfattelse av kvalitet (interne og eksterne brukere) NAV, Side 8

9 Hva er et kvalitetssystem? Forbedringsstøtte - hvordan arbeide bedre og oppnå bedre resultater Lederstøtte Kulturbygging Holdninger Forbedre Forbedre Planlegge Planlegge Hvordan skal vi jobbe? Hvilke mål skal vi nå? Nådde vi målet? er det behov for forbedring? Kvalitetsmål = Resultatmål Måle Måle og og Evaluere Gjennomføre Opplæring Implementerings støtte Lederstøtte Kulturbygging Holdninger NAV, Side 9

10 Hvordan NAV har benyttet elementer fra ISO i internkontrollarbeidet Ønsker å bruke elementer fra COSO og ISO Elementer fra COSO: Risikovurderinger Kontrolltiltak Etterlevelse av lover og regler Tilleggselementer fra ISO: Prosesstenkning Brukerperspektiv Måling og kontinuerlig forbedring NAV, Side 10

11 Prosesstenkning NAV, Side 11

12 Prosesser Standardiserte arbeidsprosesser er laget for: Ni ytelsesprosesser Alderspensjon AAP Barnebidrag Enslige forsørgere Foreldrepenger Sykepenger Feilutbetalinger Uførepensjon Dagpengestandarden (under utvikling) To tjenesteprosesser: Arbeidsrettet brukeroppfølging NAV arbeidslivssenter (under utprøving) NAV, Side 12

13 Dokumentering av prosessene og gjennomføringen av disse Prosessene legges ut som PP-filer på Navet Prototype for nettside er under utprøving Det er obligatorisk å følge standardene Kvaliteten måles ved hjelp av stikkprøvemålinger NAV, Side 13

14 Prototype for nettside NAV, Side 14

15 Prinsipper for måling av kvalitet a) Kvalitetsmålinger skal ta utgangspunkt i standardiserte arbeidsprosesser b) Kvalitetsmålene skal konkretiseres gjennom kvalitetsindikatorer c) Risiko- og vesentlighetsvurderinger skal ligge til grunn for måling d) Kvalitetsmålinger i NAV består av stikkprøvemålinger, statistikk og spørreundersøkelser Stikkprøvemålinger er så langt innført på tre ytelser: Alderspensjon Arbeidsavklaringspenger (AAP) Barnebidrag Enslige forsørgere (etableres i oktober) NAV, Side 15

16 Prinsipper for måling av kvalitet (forts.) e) Kost og nytte må vurderes ved valg av utforming og omfang f) Presentasjonen av informasjonen/rapporteringen må være oversiktlig NAV, Side 16

17 Hva er de mest sentrale praktiske verktøy som NAV benytter i arbeid med internkontroll? Foreløpig ingen systemstøtte for samlet oppfølging av internkontrolltiltak TeamMate benyttes i oppfølgingen av Riksrevisjonsmerknader Månedlig Excel-rapportering på etterlevelse av nøkkelkontroller Månedlig samlerapport: Statusrapport for internkontrolltiltak Nettside for standardiserte arbeidsprosesser piloteres IT-system for kvalitetssystemet skal utredes i 2013 NAV, Side 17

18 Hvordan bidrar prosessperspektivet til kontinuerlig forbedring og bedre kvalitet? Medarbeidere og ledere vil få økt forståelse for arbeids-prosessen Arbeidsprosessflyten blir tilgjengeliggjort på en oversiktlig og pedagogisk måte Riktig kvalitet i utføring av arbeidsprosesser Brukere får samme behandling uavhengig av geografisk plassering Tydeliggjorte krav til medarbeidere når det gjelder fremgangsmåte, roller og oppgaver. Lettere å få oversikt over avvik og behov for forbedring Lettere å se kompetansebehov Verktøy og kompetanse for å forbedre arbeidsprosessen Lettere å se avvik Tilbakemeldingsknapp for forbedringsforslag knyttet til det enkelte prosess-steg Måling gir grunnlag for kontinuerlig forbedring lokalt og sentralt Lettere å styre mot definert kvalitet Smidigere samarbeid med interne og eksterne samarbeidsparter NAV, Side 18

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Introduksjon 1. samling planlegging og risikovurdering

Introduksjon 1. samling planlegging og risikovurdering Introduksjon 1. samling planlegging og risikovurdering 10. desember 2013 13.12.2013 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Plan for gjennomføring QB Innspill/behov til opplegget generelt/gjennomføring

Detaljer

Revisjon av Akershus universitetssykehus HF

Revisjon av Akershus universitetssykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 01/2015 Revisjon av Akershus universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 Rapport nr. 1/2015 Revisjonsperiode November 2014 til januar 2015 Virksomhet Akershus

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF Malema UTK Rapport 3/2014 Revisjon av Sykehuset Østfold HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 02.06 2014 Rapport nr. 3/2014 Revisjonsperiode Mars mai 2014 Virksomhet Sykehuset i Østfold HF Rapportmottaker

Detaljer

Hvordan skal DFØ bidra til at statlige virksomheter forbedrer sin internkontroll

Hvordan skal DFØ bidra til at statlige virksomheter forbedrer sin internkontroll Hvordan skal DFØ bidra til at statlige virksomheter forbedrer sin internkontroll NIRFs nettverk for statlig sektor seminar 22. august 2013 Ola Otterdal Direktoratet for økonomistyring Side 1 Agenda 1.

Detaljer

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Direktøren Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Saksbehandler: Håvar Jørgensen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 05.12.2012 Dokumenter i saken: Trykte

Detaljer

Rapport 1/2014 Revisjon av Hjerte-, lunge- og karklinikken ved Oslo universitetssykehus HF

Rapport 1/2014 Revisjon av Hjerte-, lunge- og karklinikken ved Oslo universitetssykehus HF UTK Rapport 1/2014 Revisjon av Hjerte-, lunge- og karklinikken ved Oslo universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 04.04.2014 Rapport nr. 1/2014 Revisjonsperiode Oktober 2013-januar 2014 Virksomhet

Detaljer

Malema UTK. Rapport 4/2014. Revisjon av Sykehuset Telemark HF

Malema UTK. Rapport 4/2014. Revisjon av Sykehuset Telemark HF Malema UTK Rapport 4/2014 Revisjon av Sykehuset Telemark HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 18.09. 2014 Rapport nr. 4/2014 Revisjonsperiode april juni 2014 Virksomhet Sykehuset Telemark HF Rapportmottaker

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Revisjon av Sunnaas sykehus HF

Revisjon av Sunnaas sykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 03/2015 Revisjon av Sunnaas sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.3.2015 Rapport nr. 3/2015 Revisjonsperiode Januar 2015 til mars 2015 Virksomhet Sunnaas sykehus HF Rapportmottaker

Detaljer

Risikostyring Intern veiledning

Risikostyring Intern veiledning Risikostyring Intern veiledning Versjon 1.0 Dette dokumentet er basert på «Risikostyring i staten, håndtering av risiko i mål og resultatstyringen», desember 2008 og «Risikostyring og intern kontroll i

Detaljer

Samarbeidsforum internkontroll virksomheter. 1. samling: Fundamentet for god internkontroll og Planlegging

Samarbeidsforum internkontroll virksomheter. 1. samling: Fundamentet for god internkontroll og Planlegging Samarbeidsforum internkontroll virksomheter 1. samling: Fundamentet for god internkontroll og Planlegging Dag 1, 12. mars 2015 13.03.2015 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Velkommen og introduksjon

Detaljer

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Forord Vi håper at denne veilederen vil sette flere innkjøpsvirksomheter i stand til å sette mål for sine anskaffelser og ta ut effektiviseringspotensialet.

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 02/2015. Revisjon av Sørlandet sykehus HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 02/2015. Revisjon av Sørlandet sykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 02/2015 Revisjon av Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 17.02 2015 Rapport nr. 2/2015 Revisjonsperiode Oktober 2014 - januar 2015 Virksomhet Sørlandet sykehus

Detaljer

Vedlegg. Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF

Vedlegg. Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Vedlegg Rapport 1/2011 Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.2.2011 Rapport nr. 1/2011 Revisjonsperiode Juni 2010 - november 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF

Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Rapport 1/2011 Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.2.2011 Rapport nr. 1/2011 Revisjonsperiode Juni 2010 - november 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 GOD VIRKSOMHETSSTYRING Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 Hovedoppgavene som Sykehuset Innlandet HF skal legge til rette for, er å planlegge, organisere og fremme: Kjerneprosesser Pasientbehandling

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune. IKT Drift

Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune. IKT Drift Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune IKT Drift Audit & Advisory Mai 2013 Innhold Sammendrag... 4 1. Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Hva er internkontroll?... 6 1.3 Metode... 7

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2009 200900004-5 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse:

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2009 200900004-5 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2009 200900004-5 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styret Helse Finnmark

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune Internkontroll

Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune Internkontroll Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune Internkontroll Audit & Advisory Oktober 2013 Sammendrag Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å vurdere Nøtterøy kommunes internkontrollsystem. Fokus i revisjonen

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Samarbeid kommune stat i NAV

Samarbeid kommune stat i NAV NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 3. 4. februar 2010 Samarbeid kommune stat i NAV v/arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie Disposisjon 1. Hvorfor NAV-reformen 2. Hva er NAV og hvordan er vi organisert 3.

Detaljer

Rådmannens internkontroll

Rådmannens internkontroll Rådmannens internkontroll Kontrollutvalg Midt-Norge 24.september 2013 Spesialrådgiver Tina Skarheim, KS KS Kommunesektorens organisasjon Arbeider for medlemmene Informasjon, dokumentasjon, kurs og rådgivning

Detaljer

1 Arbeidsdepartementets budsjett og regnskap for 2013 (tall i mill. kroner)* Bevilgning 2013 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning

1 Arbeidsdepartementets budsjett og regnskap for 2013 (tall i mill. kroner)* Bevilgning 2013 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning Arbeidsdepartementet 1 Arbeidsdepartementets budsjett og regnskap for 2013 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2013 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning Regnskap Overført til neste

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

Økonomidirektør og sjefssamling 2015

Økonomidirektør og sjefssamling 2015 Økonomidirektør og sjefssamling 2015 Avd. dir. Arne Lunde, Bergen 23.04.15 Hva er intern kontroll 14 Intern kontroll Alle virksomheter skal etablere systemer og rutiner som har innebygd intern kontroll

Detaljer

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Rapport 3/2010 Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, 01.07.2010 Rapport nr. 3/2010 Revisjonsperiode Oktober 2009 - april 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

IK system for Fredikstad Seafood

IK system for Fredikstad Seafood IK system for Fredikstad Seafood Versjon: 15. april, 2015 Om etableringsforskrift 6.0 Krav om IKT kontroll er hjemlet i 6.0.Her stilles det også krav om et internkontrollsystem som sannsynliggjør at krav

Detaljer

Anvefaling til God IT-skikk (nr. 0) Grunnleggende retningslinjer for god IT-skikk

Anvefaling til God IT-skikk (nr. 0) Grunnleggende retningslinjer for god IT-skikk Anvefaling til God IT-skikk (nr. 0) Grunnleggende retningslinjer for god IT-skikk Innhold Innledning... IT Governance... Kjennetegn ved et godt rammeverk for IT Governance... Forretningsorientert... Prosessorientert...

Detaljer