Nordisk sosialförsäkringsmøte Hvordan forebygge og avdekke trygdebedrageri innenlands og utenlands? Direktør Magne Fladby NAV Kontroll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordisk sosialförsäkringsmøte 2012. Hvordan forebygge og avdekke trygdebedrageri innenlands og utenlands? Direktør Magne Fladby NAV Kontroll"

Transkript

1 Nordisk sosialförsäkringsmøte 2012 Hvordan forebygge og avdekke trygdebedrageri innenlands og utenlands? Direktør Magne Fladby NAV Kontroll

2 Disposisjon Omfang Utvikling og trender Øke oppdagelsesrisikoen NAV, Side 2

3 Arbeids- og velferdsetaten Ca ansatte inkl 5000 komuneansatte Utbetaler ca 325 milliarder kroner per år, 57 ytelser/stønader Ca millioner transaksjoner per år Behandler mer enn 6 millioner saker per år Utbetalinger til mottakere i ca 140 land/øygrupper ca stønadsmottakere ca 4milliarder kroner NAV Fylke Arbeids- og velferds direktoratet NAV Spesialenheter NAV-kontor i partnerskap med kommunen Kontaktsenter, klageinstans, internasjonalt, kontroll, pensjon hjelpemiddelsentraler NAV, Side 3

4 NAV Kontroll organisasjonskart Direktør Styringsenhet for NAV Kontroll NAV Kontroll Forvaltning Organisert trygdebedrageri NAV Kontroll Øst NAV Kontroll Sør NAV Kontroll Vest NAV Kontroll Midt-Norge NAV Kontroll Nord NAV Registerkontroll NAV, Side 4

5 Økokrims trusselvurdering «Velferdssamfunnet under press» Skattekriminalitet, trygdebedrageri og korrupsjon er de tre største risikoområdene iflg denne vurderingen Påpeker bl.a. økning i antall mistenkelige transaksjoner betydelige pengetransaksjoner samtidig med trygd kommer inn på konto. NAV, Side 5

6 NAV, Side 6

7 Resultater Tabell 5: Utvikling, beløp i anmeldelser Anmeldt beløp I alt Arbeidsavklaringspenger ** Barnetrygd Dagpenger Enslig forsørger stønad Foreldrepenger/engangsstønad Sykepenger Uførepensjon Annet Tabell 4: Utvikling 2009 til 2011 Antall saker * I alt Mørketall? - Sverige 1,4% Storbritannia 1% NAV, Side 7

8 Sykepenger Mørketallsundersøkelser om misbruk av sykepenger Gjennomført i 2010 av Proba samfunnsanalyse Det er over 50 prosent sannsynlig at misbruket av sykepenger i folketrygden ligger på minst 6 prosent av utbetalingene. Det er videre over 50 prosent sannsynlig at misbruket ligger på under 8 prosent av utbetalingene. Vanligste form for misbruk Sykmeldte informerer ikke om endringer i arbeidsevnen Å jobbe svart og motta sykepenger Sykepenger i stedet for dagpenger Inntektsgrunnlaget settes høyere enn reelt 100% sykmeldt i 1 år, så 100% friskmeldt Finnes data som kan analyseres for å identifisere risikosaker? NAV, Side 8

9 Analyse sykepenger Sykmeldte informerer ikke om endringer i arbeidsevnene Begynner i arbeid hos annen arbeidsgiver mens han/hun er sykmeldt ARBUDATO TOMSMDATO FradatoLTO TildatoLTO 18-mai des sep des mai sep sep des mar okt sep okt mai des jul aug jan feb feb des jan des des des mai aug jun des jan apr mar des jan apr feb des mar jun apr des-09 NAV, Side 9

10 NOU 2011:7 Velferd og migrasjon Den norske modellens framtid (2) Kilde: Utvalgets leder Grete Brochmann. Overlevering 10.mai 2011 NAV, Side 10

11 Kontrollutfordringer Bosted Personen bor faktisk i hjemlandet, men unnlater å melde flytting Kan påvirke stønadsnivå, opptjener urettmessig botid, kan benytte norsk helsetilbud Kontroll av inntekt/arbeidsforhold Forsørgingstillegg har ektefelle eller barn inntekt? Identitet og sivilstatus Dødsfall Verifisering av familieforhold Stønadsordningene må være kontrollerbare og kontrollnivået må justeres i takt med risikobildet NAV, Side 11

12 Utenlandssaker saker registrert inn 258 saker tas til utredning 169 er henlagt ca 80 land England, Thailand, Marokko, og Polen har flest saker 85 personer anmeldt til politiet (43 i 2010) 15 millioner kroner Flest mistanke om opphold i utlandet Noen mistanke om arbeidsforhold i utlandet NAV, Side 12

13 Hvordan jobber vi? Saker blir identifisert gjennom maskinelle kontroller (ikke utlandet), saksbehandlingen i NAV kontorene/forvaltning meldinger fra skatteetaten (lite på utlandet) tips Målrettede kontroller ut i fra en risikovurdering Spania, Marokko, Polen, Thailand, Pakistan og Sverige Medlemsskap Arbeidsvirksomhet Enslig forsørgere bosatt i England NAV, Side 13

14 Samarbeid med andre instanser Skatteetaten Arbeidstilsynet Helsetilsynet Grensekontrollen Oslo lufthavn Gardermoen Skolene Politi - ØKOKRIM Finansnæringen (forsikringsselskapene primært) Toll Utlendingsdirektoratet Utenrikstjenesten NAV, Side 14

15 Regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet. «Samarbeid mellom berørte myndigheter er avgjørende for å få god effekt av innsatsen» «Bekjempelse av alvorlig kriminalitet er særlig krevende og stiller store krav til samarbeid» Noen tiltak: - Utrede nye samarbeidsformer mellom politi/påtale og kontrollmyndigheter mht inndraging/beslag - Skatt skal sette i gang arbeide med å utrede felles opplæring og kompetanseutvikling for kontrolletatene på det økonomiske området NAV, Side 15

16 Regjeringens handlingsplan forts.. - Vurdere behovet for nærmere samarbeid mellom politi/påtale og NAV - Styrke samarbeidet mellom NAV og Skatt - bl.a. vurdere muligheten for bedre og raskere utveksling av informasjon - Mht migrasjonsutfordringer skal NAV kartlegge mulighetene for å innhente opplysninger om inntekter for stønadsmottakere bosatt i andre land, og videre ta initiativ til tverretatlig samarbeid for å identifisere felles risiko- og satsningsområder. NAV, Side 16

17 God kontroll sikrer velferden NAV, Side 17

Trygdesvindel i Norge

Trygdesvindel i Norge R En kartlegging av fem stønadsordninger Rapport 2013-05 Proba-rapport nr. 2013-05, Prosjekt nr. 11059 ISSN: 1891-8093 HB, PDS,TT/AG, 22.02.13 Offentlig Rapport 2013-05 En kartlegging av fem stønadsordninger

Detaljer

En helhetlig og effektiv arbeidsog velferdsforvaltning. God service tilpasset. forutsetninger og behov

En helhetlig og effektiv arbeidsog velferdsforvaltning. God service tilpasset. forutsetninger og behov 2010 - POSITIV UTVIKLING LEDER // Det er godt å kunne konstatere at det på mange områder var en positiv utvikling i NAVs arbeid i 2010. Flere brukere har fått nødvendig oppfølging for å komme i arbeid.

Detaljer

Forslag om ny bestemmelse som gir trygdeetaten adgang til å varsle forsikringsnæringen om urettmessige utbetalinger

Forslag om ny bestemmelse som gir trygdeetaten adgang til å varsle forsikringsnæringen om urettmessige utbetalinger Sak 16/06 vedlegg 1 15.03.06 SAKSNOTAT Rapport om lovendringsforslag Forslag om ny bestemmelse som gir trygdeetaten adgang til å varsle forsikringsnæringen om urettmessige utbetalinger Foreslått lovtekst:

Detaljer

Bekjempelse av organisert økonomisk kriminalitet gjennom etterforsknings- og påtalesamarbeid mellom politiet og statlige kontrolletater

Bekjempelse av organisert økonomisk kriminalitet gjennom etterforsknings- og påtalesamarbeid mellom politiet og statlige kontrolletater Bekjempelse av organisert økonomisk kriminalitet gjennom etterforsknings- og påtalesamarbeid mellom politiet og statlige kontrolletater Rapport fra en arbeidsgruppe i Norges Juristforbund 1. november 2013

Detaljer

INFORMASJON TIL ARBEIDSTAKERE FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET

INFORMASJON TIL ARBEIDSTAKERE FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET INFORMASJON TIL ARBEIDSTAKERE FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET Skal du arbeide i Norge? 1 Skal du arbeide i Norge? Side 3: Opphold For å kunne jobbe i Norge, trenger de fleste en oppholdstillatelse som gir rett til

Detaljer

1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009. Bevilgning 2009 (nysaldert budsjett) Statens egne driftsutgifter

1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009. Bevilgning 2009 (nysaldert budsjett) Statens egne driftsutgifter Arbeidsdepartementet 1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1.1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført fra

Detaljer

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Utgiftskapitler: 600 667, 2470, 2541 2542, 2620 2690 Inntektskapitler: 3600 3642, 5470, 5571, 5607,

Detaljer

Tildelingsbrev for 2008

Tildelingsbrev for 2008 Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5 St. Olavs plass 0130 Oslo Deres ref Vår ref Dato 200705234/NRO 24.01.2008 Tildelingsbrev for 2008 1. INNLEDNING... 3 2. SATSINGSOMRÅDER I 2008... 3 3. MÅL OG

Detaljer

- en effektevaluering av NAV- reformen

- en effektevaluering av NAV- reformen Flere i arbeid og færre på trygd? - en effektevaluering av NAV- reformen av Nicolai Løvvik Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi Universitetet i Bergen,

Detaljer

Prop. 1 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015

Prop. 1 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Prop. 1 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Utgiftskapitler: 600 667, 2470, 2541 2542, 2620 2686 Inntektskapitler: 3600 3642, 5470, 5571, 5607,

Detaljer

Tilbakekreving av for mye utbetalt uførepensjon - melding om vedtak

Tilbakekreving av for mye utbetalt uførepensjon - melding om vedtak /us Hansen Rune Leander Vikebygd 5568 VIKEBYGD NAV Forvaltning Sandnes Postboks 84 4302 Sandnes Fødselsnummer: 06125537993 Dato: 03.09.2012 Saksreferanse: 14200837 Tilbakekreving av for mye utbetalt uførepensjon

Detaljer

Veileder, mars 2005. Norske familier som flytter med barn til utlandet

Veileder, mars 2005. Norske familier som flytter med barn til utlandet Veileder, mars 2005 Norske familier som flytter med barn til utlandet 2 Innhold 3 1. INNLEDNING...............................................................5 2. NÅR FAMILIEN FLYTTER HVA MÅ DE PASSE PÅ?.............................6

Detaljer

NAV Internasjonalt Informasjonsmøte Thailand 2015

NAV Internasjonalt Informasjonsmøte Thailand 2015 NAV Internasjonalt Informasjonsmøte Thailand 2015 NAV Internasjonalt National Office for Social Insurance Abroad Lokalisert i Oslo sentrum 250 medarbeidere fra 35 land 30 språk Brukere i 170 land Etablert

Detaljer

1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011. Bevilgning 2011 (nysaldert budsjett)

1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011. Bevilgning 2011 (nysaldert budsjett) Arbeidsdepartementet 1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

Trusselvurdering. økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet 2011 2012

Trusselvurdering. økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet 2011 2012 Trusselvurdering økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet 2011 2012 INNLEDNING 5 DATAINNSAMLING 6 Informasjon om aktørene 6 Risikomodell 6 ØKONOMISK KRIMINALITET 9 Risikovurdering 9 Skattekriminalitet

Detaljer

Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon. Rapport 2012 2

Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon. Rapport 2012 2 Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon Rapport 2012 2 FORORD Actecan har på oppdrag for Norsk Pensjon AS gjennomført en analyse av mulige løsninger som vil kunne bidra til at utenlandske

Detaljer

Skatteetaten 2025. Virksomhetsstrategi for strategiperioden 2015-2017. 7 Skatteetaten 2025 Virksomhetsstrategi for strategiperioden 2015-2017

Skatteetaten 2025. Virksomhetsstrategi for strategiperioden 2015-2017. 7 Skatteetaten 2025 Virksomhetsstrategi for strategiperioden 2015-2017 Side: 1 av 26 Virksomhetsstrategi for strategiperioden 2015-2017 Side: 2 av 26 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Samfunnsoppdraget... 4 1.2 Fremtidsbildet ""... 4 1.3 De tre strategiske periodene

Detaljer

Nordisk sosialforsikringsmøte Tammerfors 13-15. juni 2012 Tema C: Arbeidsløshetsforsikring C1: Ungdomsarbeidsløshet

Nordisk sosialforsikringsmøte Tammerfors 13-15. juni 2012 Tema C: Arbeidsløshetsforsikring C1: Ungdomsarbeidsløshet Diler Parghi og Ingunn Hagen, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Norge Nordisk sosialforsikringsmøte Tammerfors 13-15. juni 2012 Tema C: Arbeidsløshetsforsikring C1: Ungdomsarbeidsløshet Temaer Arbeidsledighet

Detaljer

INFORMASJON TIL VIRKSOMHETER FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET

INFORMASJON TIL VIRKSOMHETER FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET INFORMASJON TIL VIRKSOMHETER FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET Driver du næringsvirksomhet i Norge? 1 Driver du næringsvirksomhet i Norge? Side 3: Opphold For å kunne jobbe i Norge, trenger de fleste en oppholdstillatelse

Detaljer

POLITIETS OMVERDENSANALYSE

POLITIETS OMVERDENSANALYSE POLITIETS OMVERDENSANALYSE forord / 3 FORORD Politiets samfunnsoppdrag er å forebygge og bekjempe kriminalitet, samt skape trygghet for befolkningen. Ifølge politiets strategi for 2010 2015 skal Politi-

Detaljer

Faksimile av forsiden. Rapport fra Uførepensjonsutvalget Pensjonsforum 4. juni 2007

Faksimile av forsiden. Rapport fra Uførepensjonsutvalget Pensjonsforum 4. juni 2007 Faksimile av forsiden Rapport fra Uførepensjonsutvalget Pensjonsforum 4. juni 2007 1 Disposisjon Uføreytelse Beregningsmodell Tildelingsregler Alderspensjon til uføre Pensjonsgap: Nivået på alderspensjonen

Detaljer

Hvorfor blir det flere uførepensjonister?

Hvorfor blir det flere uførepensjonister? // Arbeid og velferd Nr 1 // 2012 Hvorfor blir det flere uførepensjonister? Av Torunn BrAgsTAd, JosTein ellingsen og MAriAnne n. lindbøl Sammendrag Den sterke veksten i antall uførepensjonister de siste

Detaljer

SVART ARBEID PÅ HJEMMEBANE

SVART ARBEID PÅ HJEMMEBANE SVART ARBEID PÅ HJEMMEBANE Å kjøpe svart arbeid er forbudt. Den svarte økonomien er et stort problem både for samfunnet og for mange av dem som arbeider svart. Svart arbeid undergraver skatteinntekter,

Detaljer

Misbruk av sykepenge- ordningen i folketrygden

Misbruk av sykepenge- ordningen i folketrygden R Misbruk av sykepengeordningen i folketrygden Rapport 2011-03 Proba-rapport nr. 2011-03, Prosjekt nr. 949 ISSN: 1891-8093 HB, PDS/AG, 4. mars 2011 - Proba samfunnsanalyse - Offentlig Rapport 2011-03

Detaljer

Årsrapport for 2004 INNHOLD SØK

Årsrapport for 2004 INNHOLD SØK Årsrapport for 2004 Innledning Innledning 2 Organisasjon og medarbeidere 3 Brukerorientering 3 Brukerne er fornøyde 3 Pris for beste statlige nettsted 3 Forenklet fremgangsmåte for å få skatteattest 3

Detaljer

Lov om barnetrygd Bokmål 2004. Barnetrygd

Lov om barnetrygd Bokmål 2004. Barnetrygd Lov om barnetrygd Bokmål 2004 Barnetrygd Barnetrygden skal bidra til å dekke utgifter i forbindelse med det å ha barn. Den skal dessuten virke omfordelende mellom familier med og uten barn, og siktemålet

Detaljer

Mer inkluderende og forebyggende arbeidslivspolitikk? Hva betyr ny uførepensjon og sysselsettingsstrategien for funksjonshemmede?

Mer inkluderende og forebyggende arbeidslivspolitikk? Hva betyr ny uførepensjon og sysselsettingsstrategien for funksjonshemmede? Mer inkluderende og forebyggende arbeidslivspolitikk? Hva betyr ny uførepensjon og sysselsettingsstrategien for funksjonshemmede? VTA-konferansen 2011 i Bodø Øystein Haram 25. mai 2011 VTA-konferansen

Detaljer

Det norske velferdssamfunnet

Det norske velferdssamfunnet Det norske velferdssamfunnet 1 Velferdssamfunnet En velferdsstat eller et velferdssamfunn, er en betegnelse på en stat som yter sine borgere en rekke grunnleggende goder. Støtte til utdannelse, trygder

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 600 667, 2541 2543, 2600 2690

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 600 667, 2541 2543, 2600 2690 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 600 667, 2541 2543, 2600 2690 Inntektskapitler: 3600 3643, 5527, 5631, 5701 5702, 5704 5705 Innhold Del I Innledende del... 9 1 Regjeringens

Detaljer