Risikostyring i skatteetaten. Ved revisjonsdirektør Teis Stokka

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Risikostyring i skatteetaten. Ved revisjonsdirektør Teis Stokka"

Transkript

1 Risikostyring i skatteetaten Ved revisjonsdirektør Teis Stokka

2 Risikovurderinger:

3 Skatteetaten En stor og viktig etat ca ansatte 99 LK, 19 FSK, 18 SFK, 3 SSK, Etatskontor og kemnerkontor 3,7 mill. selvangivelser, 1,5 mill. MVA oppg. Samlede skatteinntekter: 667 milliarder Store og komplekse IT systemer Stor endringstakt og produktutvikling Høy iboende risiko

4 Organisasjonsstruktur

5 Hvordan responderer skatteetaten på risiko? Noe begrenset handlingsrom mht. alternativene: Unngå (kan ikke velge mål og arbeidsområder selv) Dele (kan f. eks. ikke tegne ekstern forsikring mot feil vedtak) GÅ UT AV VIRK- SOMHETEN FORSIKRE SEG ELLER HEDGE IKKE GJØRE NOE KONTROLLERE RISIKOEN

6 1. Risikovurderinger i alt vi gjør Skatteetaten har i praksis alltid benyttet former for risikovurderinger i styring integrert i alle drifts- /utviklingsoppgaver etatens strategier er et resultat av risikovurderinger med 3-5 års tidshorisont i stor grad ubevisst og derfor i begrenset grad systematisk Risikostyring og risikovurderinger som sådan er ikke noe nytt!

7 2. Systematiske risikovurderinger på spesielle fagområder På enkelte områder har etaten lenge hatt systematiske risikovurderinger Etatsovergripende områder: IT-sikkerhet Prosjektstyring Virksomhetsområder: Kontrollutvelgelse Debitortilpasset innfordring

8 3. Systematiske risikovurderinger med helhetsfokus Fom fokus på helhetlig risikostyring F.o.m. 2003: Krav til driftsenheter i ytre etat om å gjennomføre systematiske risikovurderinger tilknyttet sin virksomhet. 2004/5: Overordnede risikovurderinger foretatt av toppledelsen. Tilrettelagt av Internrevisjonen

9 Helhetlig risikovurdering på overordnet nivå Utgangspunktet er etatens MÅL Identifikasjon av risikoområder Risikovurdering (sannsynlighet og konsekvens) pr. risikoområde vurderes eksisterende og potensielle risikofaktorer.som kan medføre manglende måloppnåelse.de neste 1-2 år.gitt kjente og planlagte interne kontrolltiltak.slik de faktisk fungerer/etterleves Helhetssjekk som grunnlag for risikokart Risikokart grunnlag for valg av risikoreduserende tiltak

10 Metode/struktur Etatens hovedmål l + Føringer F fra FIN + Etatsledelsens vurdering 10 OVERORDNEDE RISIKOOMRÅDER A B C D E F G H I J Rettidig fastsettelse Alt betales Korrekt folkeregister Korrekt regnskap Prosjekthåndtering Riktig fastsettelse Rettidig betaling God service Beredskapshåndt. IT Gevinstrealisering FAGOMRÅDENES DELRISIKOOMRÅDER DER Fastsetting Innkreving Org. tjenester IT-avdeling A. Korrekte og rettidige GLD B. Korrekte og rettidige selvang. C. Faglig nivå likningsarbeid D. Tilfredsst. oppgavekontroll E. Stedlig kontroll F. Skattereform G. Avdekke skattekriminalitet A. SKO s arb.giverkontroll A. SKD s regnskap (SAP) B. Innkrevingens faglige nivå B. Anskaffelser C. SFK s faglige styring av SKO D. Debitortilpasset innfordring F. Riktig og rettidig skatteregnskap G. SKARP Risikofaktorer som hindrer måloppnm loppnåelse

11 Hvilken risiko vurderer vi? Ulike tiltak iverksatt etter en bestemt systematikk Brutto utfordring Netto utfordring Sannsynlighet H Risiko H Sannsynlighet Kontroll L Konsekvens H L Konsekvens H

12 Erfaringer med systematiske risikovurderinger på overordnet nivå Betydelig merverdi pga. systematikk og helhet Mange utfordrende metodevalg på godt og vondt Bruk av fasilitator/stemmeverktøy fungerer godt Årsaker til vurderingene må fanges opp Risikovurderinger bør knyttes direkte til etatens styring Overordnede risikovurderinger bør utnytte lokale risikovurderinger

13 Systematiske risikovurderinger i driftsenhetene Metoden er i prinsippet lik den for overordnet nivå Risikovurdering del av lokale planprosesser Ikke del av styringen mellom nivåene

14 Oppsummering Risikovurderinger i alt vi gjør Systematiske risikovurderinger på spesielle områder Helhetlig fokus i risikovurderingene..hva mer kan vi ønske oss???

15 Jo, vi ønsker å.. 1) Øke risikostyringens bidrag til bedre prioriteringsevne og økt måloppnåelse 2) Begrense samlet ressursbruk knyttet til risikostyring og virksomhetsstyring 3) Oppfyllelse av form- og innholdskrav på området risikostyring

16 4. Systematiske risikovurderinger integrert i styring Utfordringer:..sammenheng mellom vurderinger i ytre etat og på overordnet nivå..systematisk risikovurdering delvis uavhengig av styringen ulike begreper om samme aktiviteter Ønsket situasjon:.. gjensidig utnyttelse av risikovurderinger i ytre etat og på overordnet nivå.. risikovurderingene integrert i styringen økt strømlinjeforming av begreper

17 Gjennomført, pågående og planlagt aktivitet

18 Risikohåndtering integrert i styring Systematiske risikovurderinger (fylkesnivå og overordnet nivå) skal gjøres på den tid av året der de i størst grad kan: bygge på FERSK INFORMASJON nedenfra og ovenfra tjene som VIKTIG INPUT nedover og oppover Hvor i styringsdialogen er risikovurderingene mest nyttige : JUNI : Et at ens risikovurdering Styringssignaler FRA FI N.DEP. Styringsinformasjon fra ytre etat Styringssignaler TIL YTRE ETAT NOV: Fylkets risikovurdering Kontrakt SKD-fylke Styringsdialog med FI N.DEP DES/ JAN: Lokal risikovurdering og tiltaksplanlegging

19 Oppsummering - Praktiske råd Kommuniser klart målene med risikostyring Ta utgangspunkt i virksomhetens mål og styringssystem Godta en viss investeringskostnad alt vil ikke fungere perfekt første gang Sørg for forankring i toppledergruppen Sikre at alle snakker samme språk Alminneliggjøring og avmystifisering

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Hvordan skal DFØ bidra til at statlige virksomheter forbedrer sin internkontroll

Hvordan skal DFØ bidra til at statlige virksomheter forbedrer sin internkontroll Hvordan skal DFØ bidra til at statlige virksomheter forbedrer sin internkontroll NIRFs nettverk for statlig sektor seminar 22. august 2013 Ola Otterdal Direktoratet for økonomistyring Side 1 Agenda 1.

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Risikostyring Intern veiledning

Risikostyring Intern veiledning Risikostyring Intern veiledning Versjon 1.0 Dette dokumentet er basert på «Risikostyring i staten, håndtering av risiko i mål og resultatstyringen», desember 2008 og «Risikostyring og intern kontroll i

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter

Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter Marianne Andreassen Direktør HIBO 26. oktober 2009 26.10.2009 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Hvem er SSØ? Virksomhetsidé Som statens ekspertorgan

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet beklager

Landbruks- og matdepartementet beklager Landbruks- og matdepartementet 1 Landbruks- og matdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2007 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Landbruks- og matdepartementet har ansvar for

Detaljer

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer

Økonomistyring og økonomirapportering i. Holtålen kommune. Holtålen kommune FORVALTNINGSREVISJON 2012 REVISJON FJELL IKS

Økonomistyring og økonomirapportering i. Holtålen kommune. Holtålen kommune FORVALTNINGSREVISJON 2012 REVISJON FJELL IKS FORVALTNINGSREVISJON 2012 Holtålen kommune Økonomistyring og økonomirapportering i Holtålen kommune REVISJON FJELL IKS Kommunehuset 2550 Os i Østerdalen Tlf. Ålen: 72 41 76 38 Tlf Os: 62 47 03 30 E-post:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser

FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser 2014 FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser Vest-Agder Fylkesrevisjon INNHOLD 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Formålet med prosjektet... 5 1.3 Avgrensing av prosjektet... 5 1.4 Gjennomføring

Detaljer

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT x/2011 En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT 2/2011 Innhold 1 Innledning... 3 2 God styring i et departement... 4 2.1 Definisjon av styring...4 2.2 Departementets oppgaver

Detaljer

September 2012. Økonomistyring i staten

September 2012. Økonomistyring i staten September 2012 Økonomistyring i staten Innholdsfortegnelse Sammendrag 3 Økonomisjefene i statlig sektor er i for liten grad til stede der strategiske beslutninger tas 4 Årlig budsjett er fortsatt det viktigste

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Direktoratet for økonomistyring Postboks 7154 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 13/4496 IMH/ATV 23.12.2013 Statsbudsjettet 2014 - Direktoratet for økonomistyring - tildelingsbrev 1. Innledning...

Detaljer

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Forord Vi håper at denne veilederen vil sette flere innkjøpsvirksomheter i stand til å sette mål for sine anskaffelser og ta ut effektiviseringspotensialet.

Detaljer

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport Årsrapport 2014 1 INNHOLD Del 1 Leders beretning 4 Del 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Del 3 Årets aktiviteter og resultater 12 3.1 Delmål 1: DFØs kompetanse overføring representerer beste

Detaljer

av leverandør av nytt HR system

av leverandør av nytt HR system Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system Bergen kommune 08.02.2012 PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 3984, NO-5835 Bergen T: +47 95 26 00 00, www.pwc.no/ Bergen kommune Att: Grete Holen Bergen

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Statsbudsjettet 2015- Direktoratet for økonomistyring - Tildelingsbrev

Statsbudsjettet 2015- Direktoratet for økonomistyring - Tildelingsbrev Direktoratet for økonomistyring Postboks 7154 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/5072-8 18.12.2014 Statsbudsjettet 2015- Direktoratet for økonomistyring - Tildelingsbrev 1. Innledning...

Detaljer

Korrupsjonsfaren i kommuner sa rbarhet, verktøy og metoder

Korrupsjonsfaren i kommuner sa rbarhet, verktøy og metoder Korrupsjonsfaren i kommuner sa rbarhet, verktøy og metoder Erfaringer og råd om korrupsjonsforebyggende arbeid fra kommuner og fylkeskommuner som har deltatt i KS og TI s korrupsjonsforebyggende nettverk

Detaljer

Nord-Aurdal kommune - Styringsproblematikk

Nord-Aurdal kommune - Styringsproblematikk Forvaltningsrevisjonsrapport fra Nord-Aurdal kommune - Styringsproblematikk Formål: Vurdere om Nord-Aurdal kommune har vesentlige svakheter i sin styringsstruktur og -systemer Område: Styring Kommune:

Detaljer

VERDISKAPENDE INTERNREVISJON I MINDRE BANKER

VERDISKAPENDE INTERNREVISJON I MINDRE BANKER VERDISKAPENDE INTERNREVISJON I MINDRE BANKER Trondheim 17. september 2012 Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom, og skal ikke kopieres eller videredistribueres

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Sosialtjenesten. Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017

Sosialtjenesten. Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017 Sosialtjenesten Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017 Innhold Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...1

Detaljer

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE Kompetansestyring i Nordland ID STB.HR.1.6.25 Versjon 1.00 Gyldig fra 09.07.2014 Forfatter Guri Nestvold Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av12 KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Risikovurdering. Prosjektgruppen F S A T. Dokumentet gir en vurdering av risikobildet for organisasjonsprosjektet i FSAT høsten 2014.

Risikovurdering. Prosjektgruppen F S A T. Dokumentet gir en vurdering av risikobildet for organisasjonsprosjektet i FSAT høsten 2014. Risikovurdering Prosjektgruppen Dokumentet gir en vurdering av risikobildet for organisasjonsprosjektet i FSAT høsten 2014. F S A T 0 3. 1 2. 2 0 1 4 Innhold 1. Risikovurdering organisasjonsprosjektet...

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Dokumentasjonskrav - hovedregler... 3 Formålet med revisjonsdokumentasjonen... 4 Spesielle forhold som kjennetegner og påvirker revisjon av små foretak... 5 Dokumentasjonskrav

Detaljer

1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009. Bevilgning 2009 (nysaldert budsjett) Statens egne driftsutgifter

1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009. Bevilgning 2009 (nysaldert budsjett) Statens egne driftsutgifter Arbeidsdepartementet 1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1.1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført fra

Detaljer

STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018

STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018 STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018 STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET / 3 FORORD Politiet står overfor store utfordringer i tiden som kommer, med et kriminalitetsbilde som er komplisert,

Detaljer

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel I dette dokumentet er fremgangsmåten for å realisere gevinster beskrevet i en steg for steg guide Forutsetninger Virksomheten gjennomfører

Detaljer