Inkludering mellom samfunnsansvar og effektivitet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Inkludering mellom samfunnsansvar og effektivitet"

Transkript

1 Inkludering mellom samfunnsansvar og effektivitet

2 Den nye arbeids- og velferdsetaten - organisatorisk virkemiddel for inkluderende arbeidsliv Direktør Tor Saglie, NAV-interim

3 Formålet med reformen Få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad Gjøre det enklere for brukerne og tilpasse forvaltningen til brukernes behov Få en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

4 Des Des Videre organisering, prosess-/systemutvikling og detaljert utforming Alle arbeids- og velferdskontorer er etablert De første arbeids- og velferdskontorene er etablert med Ny etat, direktorat, fylkes/regionalt ledd er etablert, innbemanning ferdig tilpassede IKT-fagsystemer Ledelse i direktorat og fylke/region rekruttert Rekruttering av noen ledere i nytt direktoratet 1. Juli 2006 Prinsipper for styring, ledelse, organisering, oppgaveløsning mv Visjon og strategier Okt Des Feb Mars Sept Okt 2006 GAP analyse på kompetanse, pedagogisk plattform og kompetansestrategi utarbeidet Oppstart pilotering av totalkonsepter inkl. IKT Totalkonsepter for de nye arbeids- og velferdskontorene arbeids- og velferdskontorer NAV sentrale milepæler Ny etat stat/stat Ambisjon for integrering av tjenester i de nye arbeids- og velferdskontorene Innhold i arbeids- og velferdskontorene, Kompetansekrav besluttet Oppstart pilotering innholdskonsepter for nye NAV-kontor stat/kommune

5 Overordnede faser Visjon og strategi Konseptutvikling Implem. Ambisjonsnivå Integrering av tjenester i de nye arbeids- og velferdskontorene Styrings modell ift kommunene Overordnet nivå Visjon og verdier Ambisjonsnivå Kritiske suksessfaktorer Gjennomførings- Strategi Kanalstrategi Prinsipper for styring, ledelse Organisering Oppgavløsning Ny statlig etat Oppgaveløsning/organisering Merkevarebygging Styring og ledelse Lokalisering Kompetanse- og kultur Arbeids- og velferdskontor Innhold/oppgaveløsning Arbeidsprosesser Kontorstruktur Organisering Fysisk tilrettelegging Ledelse og styring Kompetanse og kultur G J E N N O M F Ø R I N G IKT: Infrastruktur og applikasjoner Omstilling og personalløp: Spilleregler for omstillingen Prosjektstøtte, informasjon og kommunikasjon

6 Virksomhetside for NAV NAV bidrar til bred deltakelse i arbeid og samfunn og til økonomisk trygghet for den enkelte. Dette forutsetter nært samspill med brukeren og arbeidslivet og ekstra fokus på mennesker med spesielle behov ift til arbeidsmarkedet og andre i en utfordrende livssituasjon

7 NAV blir stor og differensiert Størrelse Bruker om lag 1/3 av statsbudsjettets utgiftsside Om lag halvparten av Norges befolkning som brukere i løpet av året statsansatte, kommunalt ansatte Differensiert Standardiserte utbetalinger (barnetrygd, refusjon av helseutgifter) Oppfølging, motivering og tilrettelegging for arbeidsdeltakelse for personer med sammensatte problemer Formidling av kompetent arbeidskraft til arbeidsgivere Skjønnsmessig utbetaling av sosial stønad Tilpasning av avanserte hjelpemidler Inkluderende arbeidsliv

8 En ny rolle ut mot bruker Mer egenaktive og krevende brukere - brukermedvirkning Avbyråkratisering/mindre papirflytting Digitalisering Forenkling av regelverk Arbeidsretting Fra saksbehandling til å gi mennesker muligheter

9 Samorganisering med kommunene - synergi eller ineffektivitet? Stat: Sektorielt paradigme Felles faglig plattform Avklart ansvar og myndighet Avstemte budsjetter Avstemte tjenester og ytelser Kommune: Territorielt paradigme

10 Synergimuligheter Bedre tjenester for innbyggerne knyttet til arbeid, inntektssikring og aktivitet Styrkede muligheter for kvalitativt gode lokalsamfunn/kommuner Bedre koblinger mellom forebygging og reparasjon Krever et reelt fungerende lokalt partnerskap

11 Flere i arbeid og aktivitet Forebygge utstøting Arbeidsplassen som arena for integrering For de som er i arbeid og for de som skal inn Fokus på arbeidsevne hva folk kan ikke sykdom og begrensninger Avstand til arbeidsmarkedet - ikke sykdom - bør utløse bistand fra NAV Individuell tilpasning og brukermedvirkning Koordinert helhetlig tjenesteyting til de som har behov for det Krav til egenaktivitet

12 Forenkle for brukerne og tilpasse til brukernes behov Brukermedvirkning hjelpe den enkelte i å se egne muligheter og å ta egne valg oversiktlige rammer for valgmuligheter arbeidsmetodikk som ivaretar individuell fleksibilitet samhandling med brukerorganisasjonene Individuelt tilpassede løsninger tjenester, tiltak og virkemidler fordelt ut fra den enkelte brukers behov dreining fra diagnose til funksjon Systematisk bruk av individuelle handlings-/oppfølgingsplaner Likebehandling resultatlikhet ikke tilbudslikhet - er målet felles prinsipper for utforming av service og arbeidsmetoder beregning av livsoppholdsytelser ut fra opptjente rettigheter

13 Endringer i virkemidlene Fleksibilitet Gi tjenester ut fra behov, ikke trygdeytelse eller målgruppe Riktig tjenestespekter Regelverk for tjenester som gjør det mulig å gi koordinert og helhetlig tjenesteyting hele veien frem til arbeid Forebygging og inkludering Finne det rette grensesnitt ift arbeidsgivers ansvar Forenkling av regelverk Forståelig for bruker Frigjøre ressurser til bistand/oppfølging av bruker

14 Utvikling av egen organisasjon Styring, organiserning og ledelse Hva fremmer effektiv tjenesteyting med riktig kvalitet? Bevisst valg av kanaler Hvordan levere tjenesten effektivt slik at brukeren er fornøyd? Brukerorientert tjenesteyting Hvordan sikre at medarbeider har fokus på bruker, gi fullmakter lokalt, koordinerer tjenester uten unødige koordineringskostnader samtidig som det er likebehandling i riket

15 Utvikling av egen faglighet Det er et behov for å utvikle en distinkt faglighet som en del av arbeids- og velferdskontorenes faglige plattform Skjønnsutøvelse (faktum, regelverk, hensiktsmessighet, forebygging/attføring) Relasjonell kompetanse motivasjonsbygging Koordinatorkompetanse Sentrale verdier bør underbygge den faglige plattform: Tilstede, Tydelige og Løsningsdyktige

16 Kunnskapsbehov oppsummert Har trygdeordningene rett balanse mellom økonomisk sikkerhet og incentiv til arbeid? Har vi et sammenhengende virkemiddel- apparat som kan koordineres? Kunnskap på NAV-kontor, front-medarbeiderens rolle, oppgaver og kompetanse rolle Organisering, styring og ledelse i satsetat og i samhandling mellom forvaltningsnivåer Hvordan siker genuin brukermedvirkning og tilpasning

17 Inkludering mellom samfunnsansvar og effektivitet

1 STRATEGISK UTVIKLING OG KONKRETE FORSLAG 7. 1.1 Innledning 7. 1.2 Strategisk utvikling 8. 1.3 Konkrete forslag 16

1 STRATEGISK UTVIKLING OG KONKRETE FORSLAG 7. 1.1 Innledning 7. 1.2 Strategisk utvikling 8. 1.3 Konkrete forslag 16 2 1 STRATEGISK UTVIKLING OG KONKRETE FORSLAG 7 1.1 Innledning 7 1.2 Strategisk utvikling 8 1.3 Konkrete forslag 16 2 RAMMENE FOR EKSPERTGRUPPENS ARBEID 18 2.1 Mandat og sammensetning 18 2.2 Hovedkonklusjoner

Detaljer

Rådmannen vil også videre holde bystyret orientert om dette arbeidet.

Rådmannen vil også videre holde bystyret orientert om dette arbeidet. SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200801628 : E: X05 : Rune Moen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 26.03.2008 6/08 Bystyret 01.04.2008

Detaljer

Plattform for ledelse i staten

Plattform for ledelse i staten Plattform for ledelse i staten Plattform for ledelse i staten Plattform for ledelse i staten INNHOLDSOVERSIKT Om ledelsesplattformen........................................................................................................

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

SKRITT PÅ VEIEN. Innhold. Reformer. Innledning. Forutsetninger

SKRITT PÅ VEIEN. Innhold. Reformer. Innledning. Forutsetninger Innhold Innledning Reformer Forutsetninger Side 2 Forord Side 4 Om handlingsplanen Side 9 De ni reformene Side 10 Sykehusreformen Side 30 Det indre liv: Forutsetninger for fornyelse i forvaltningen SKRITT

Detaljer

Tildelingsbrev for 2008

Tildelingsbrev for 2008 Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5 St. Olavs plass 0130 Oslo Deres ref Vår ref Dato 200705234/NRO 24.01.2008 Tildelingsbrev for 2008 1. INNLEDNING... 3 2. SATSINGSOMRÅDER I 2008... 3 3. MÅL OG

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

Hørselshemmede i arbeid

Hørselshemmede i arbeid Rapport utarbeidet for Sosial- og helsedirektoratet Hørselshemmede i arbeid Terskler og forslag til tiltak Øivind Lorentsen Alf Reiar Berge Februar 2006 Hørselshemmede i arbeid Side 1 Sammendrag har gjennomført

Detaljer

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 2 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2013 Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2013 2 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

NOU. Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering. Et helhetlig hjelpemiddeltilbud. Norges offentlige utredninger 2010:5

NOU. Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering. Et helhetlig hjelpemiddeltilbud. Norges offentlige utredninger 2010:5 NOU Norges offentlige utredninger 2010:5 Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering Et helhetlig hjelpemiddeltilbud Norges offentlige utredninger 2010 Seriensredaksjon: Departementenesservicesenter Informasjonsforvaltning

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Forslag til Arbeidsgiverstrategi

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Forslag til Arbeidsgiverstrategi MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Forslag til Arbeidsgiverstrategi Behandling i administrasjonsutvalg 6. mars og bystyret 27. mars 2 Innhold 1. VISJON, VERDIER, MÅL OG ETIKK... 5 1.1

Detaljer

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg Vedtatt av Bystyret 20.09.2012 Innhold 1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg 4 2. Roller og ansvar 4 3. Kommunens visjon 6 4. Våre verdier 6 5. Sarpsborg kommunes utfordringer 7 6. Hovedmål,

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Arbeidsgiverstrategi

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Arbeidsgiverstrategi MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Arbeidsgiverstrategi 2 Innhold 1. VISJON, VERDIER, MÅL OG ETIKK... 5 1.1 Verdier 1.2 Overordnede mål 1.3 Etikk 1.4 Varsling 2. PLATTFORM FOR GOD LEDELSE...

Detaljer

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Utgiftskapitler: 600 667, 2470, 2541 2542, 2620 2690 Inntektskapitler: 3600 3642, 5470, 5571, 5607,

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 14.05.2008 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen Omdømmebygging i NAV - Fasadepuss eller nybygg? Ingrid Gonsholt Universitetet i Bergen Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap Masteroppgave i administrasjon og organisasjonsvitenskap Juni

Detaljer

Overgang fra videregående skole til arbeid

Overgang fra videregående skole til arbeid Skole for alle 20/3 2014 Overgang fra videregående skole til arbeid v/may-liz Flatholm NAV Sør-Trøndelag Gode resultater «Norge, verdens beste land å bo i» Et likhetssamfunn Høy arbeidsdeltakelse/lav ledighet

Detaljer

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2013

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2013 Landets kommuner Deres ref: Vår ref: 08/18250 Vår dato: 21.01.2013 Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2013 Innledning Arbeids-

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Gjøvik kommune

Forvaltningsrevisjon Gjøvik kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Gjøvik kommune NAV Gjøvik organisering og styring Rapport 2010-7 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet NAV Gjøvik organisering

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Utvikling og utfordringer i lokale NAV-kontor

Utvikling og utfordringer i lokale NAV-kontor Utvikling og utfordringer i lokale NAV-kontor av Tone Alm Andreassen og Kristin Reichborn-Kjennerud AFI-notat 2/09 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE S OCCATIONAL PAPERS

Detaljer

Verran kommune. Eierstrategi Jekta AS

Verran kommune. Eierstrategi Jekta AS Verran kommune Eierstrategi Jekta AS 2013 Samfunnsansvar Kommunalt eide selskaper er opprettet for å ivareta et samfunnsansvar og for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne. Eierstyring fra Verran

Detaljer

Prop. 1 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015

Prop. 1 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Prop. 1 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Utgiftskapitler: 600 667, 2470, 2541 2542, 2620 2686 Inntektskapitler: 3600 3642, 5470, 5571, 5607,

Detaljer