Risikoanalyse av prosjekter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Risikoanalyse av prosjekter"

Transkript

1 Risikoanalyse av prosjekter Kort innledning til temaet nasjonalt topplederprogram for helseforetakene, september 00 Karl-Helge Storhaug konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Innhold Hva er risikoanalyse og risikostyring? Hvorfor analysere og styre risiko i prosjekter? Hvordan analysere og styre risiko?

2 Hva er risikoanalyse og risikostyring? Risikoanalyse Systematisk kartlegging og vurdering av faktorer som påvirker prosjektet og kan hindre at målsettinger nås Gjennomføres før beslutninger tas som støtte for planlegging av prosjektet Risikoanalysen fokuserer kun på identifikasjon, vurdering og prioritering av risiko Risikostyring Prosess integrert i prosjektstyringen for å identifisere, vurdere, håndtere og følge opp risiko slik at denne holdes på et akseptabelt nivå Gjennomføres underveis for god styring og kontroll med alle faser i prosjektet Fokuseres i tillegg på å håndtere og følge opp at risiko holdes på et akseptabelt nivå gjennom prosjektets levetid Hvorfor analysere og styre risiko? Beslutningsstøtte Øke sannsynligheten for å lykkes med prosjektet Fordi; Høy iboende risiko knyttet til omstillingsprosjekter Vanligste årsakene til at programmer/prosjekter ikke fullt ut lykkes Uklare målsettinger Svak ledelsesmessig forankring Utilstrekkelig fokus på gevinster Svak program-/prosjektstyring Utilstrekkelig kvalitetssikringsprosesser Kilder: KPMG Global Programme Survey 00, KPMG 00 Mastering the speed of change managing your programs for success Key insight from the Nordic program managment study, Ernst & Young 008

3 Hvordan analysere og styre risiko? Stegene Velge ut mål som skal analyseres Identifisere kritiske suksessfaktorer og risiko Vurdere og prioritere risiko Sette inn tiltak mot risiko og følge opp Sette inn tiltak mot risiko og følge opp at de virker Vurdere og prioritere risiko Velge ut mål som skal analyseres Identifisere KSF og risiko Steg Velge ut mål som skal analyseres Hensikt Å velge ut prosjektmålsettinger som grunnlag for risikoanalysen Hvem Prosjektleder Når Planleggingsfasen Spørsmål Hva er den overordnede målsettingen med prosjektet? Hvilke delmålsettinger skal oppnås? Er målsettingene konkrete og tydelige? Kan de beskrives i form av et ønsket resultat eller en tilstand? Hvis ikke bør de reformuleres før en går videre i planleggingen

4 Steg Velge ut mål som skal analyseres Prosjektmålsetting FØR: Målet med prosjektet er å skape enhetlig klinikkledelse. Prosjektmålsetting ETTER: Den overordnede målsettingen med prosjektet er å innføre enhetlig ledelse fra..0 i klinikk A i tråd ledelsens vedtak i sak xx/00. Fra samme tidspunkt skal:. Antall ledere med personalansvar være redusert i samsvar med organisasjonsplan av (dato). Ny fullmaktsstruktur i tråd med vedtak (dato) være implementert i lønnssystemet og økonomi- /innkjøpssystemet.nye lederavtaler være tatt i bruk Steg Identifisere kritiske suksessfaktorer og risiko Hensikt Å ta stilling til hva det er viktigst å lykkes med, dvs. KSFer Å identifisere forhold eller hendelser som kan inntreffe og påvirke oppnåelsen av prosjektets målsettinger negativt, dvs. risikoer Hvem Prosjektleder, prosjekteier, styringsgruppe Når Planleggingsfasen Spørsmål Hva er viktigst å lykkes med for å kunne gjennomføre prosjektet og oppnå formålet med det? Hva kan hindre at du lykkes med dette? Hvilke eventuelle andre faktorer (f.eks endringer, tidligere problemer/utfordringer/styringssvikt m.m) kan innvirke på prosjektet?

5 Steg Identifisere kritiske suksessfaktorer og risiko Mål Antall ledere med personalansvar skal være redusert i samsvar med vedtatt organisasjonsplan innen..0 KSF Etablere drøftingsarenaer med de hovedtillitsvalgte (innen ) Avklare hvilke personalpolitiske virkemidler som skal benyttes (innen ) Gjennomføre samtaler med berørte ledere (innen.0.00) Risiko Ikke tilstrekkelig tid til å planlegge gode medbestemmelsesprosesser Hovedorganisasjonene godtar ikke forslag til arenaer Ikke tilstrekkelig kunnskap om lov og avtaleverk for omstilling Ikke kapasitet til å kostnadsberegne virkemiddelpakken tidsnok Virkemiddelpakken besluttes ikke tidsnok av ledelsen Virkemiddelpakken godkjennes ikke av de ansattes organisasjoner Ikke tilstrekkelig tid til å foreberede og gjennomføre samtalene Ikke tilstrekkelig kompetanse til å håndtere krevende samtaler Ikke tilstrekkelig apparat for å håndtere eventuelle konflikter Steg Vurdere og prioritere risiko Hensikt Å vurdere sannsynligheten for at et identifisert risikomoment inntreffer og hvilke konsekvenser det kan få for prosjektets måloppnåelse Hvem Prosjektleder, prosjekteier, styringsgruppe Når Planleggingsfasen Spørsmål Hvor sannsynlig er det at risikomomentet inntreffer? Hva vil evt. årsaken være til at risikomomentet inntreffer Hvilken konsekvens vil det kunne ha for måloppnåelsen?

6 Steg Vurdere og prioritere risiko Sannsynlighet Konsekvens Risikomoment Usannsynlig Lite sannsynlig Sannsynlig Svært sannsynlig Sikkert Ubetydelig Liten betydning Betydelig Alvorlig Kritisk Vurdering Prioritet Ikke tilstrekkelig tid til å planlegge gode medbestemmelsesprosesser 0 Hovedorganisasjonene godtar ikke forslag til arenaer Ikke tilstrekkelig kunnskap om lov og avtaleverk for omstilling 6 Virkemiddelpakken besluttes ikke tidsnok av ledelsen 6 8 Virkemiddelpakken godkjennes ikke av de tillitsvalgte Ikke kapasitet til å kostnadsberegne virkemiddelpakken tidsnok 7 Ikke tilstrekkelig tid til å foreberede og gjennomføre samtalene 8 Ikke tilstrekkelig kompetanse til å håndtere krevende samtaler Ikke tilstrekkelig apparat for å håndtere eventuelle konflikter Steg Vurdere og prioritere risiko Sannsynlighet rm rm7 rm rm6 rm Risikomoment rm rm Konsekvens rm rm8 rm9 Høy - tiltak nødvendig Moderat - tiltak bør vurderes Lav - tiltak ikke nødvendig

7 Steg Sette inn tiltak mot risiko og følge opp Hensikt Å sette inn tiltak for å redusere risiko dersom dette er nødvendig, samt følge opp og rapportere risiko i prosjektet løpende Hvem Prosjektleder Når I alle faser i prosjektet Spørsmål Hvilke tiltak må/bør settes inn? Blir de faktisk satt i verk? Virker de risikodempende som forutsatt? Har noen risikoelementer falt fra og/eller har nye oppstått? Er det tiltak som kan opphøre og/eller er det nødvendig å sette inn nye/flere? Steg Sette inn tiltak mot risiko og følge opp Mål Antall ledere med personalansvar skal være redusert i samsvar med vedtatt plan innen..0 KSF Etablere drøftingsarenaer med de hovedtillitsvalgte (innen ) Avklare hvilke personalpolitiske virkemidler som skal benyttes (innen ) Gjennomføre samtaler med berørte ledere (innen.0.00) Risiko Tiltak Ikke tilstrekkelig tid til å planlegge Låne ressurser fra HRavdelingen gode medbestemmelsesprosesser Hovedorganisasjonene godtar ikke Gjennomføre egne forslag til arenaer formøter med HTV Ikke tilstrekkelig kunnskap om lov og Hente bistand fra HR avtaleverk for omstilling Virkemiddelpakken besluttes ikke Gjennomføre avklaringsmøte med AD tidsnok av ledelsen Virkemiddelpakken godkjennes ikke Mobilisere HR-direktør av de tillitsvalgte Ikke kapasitet til å kostnadsberegne Låne ressurser fra virkemiddelpakken tidsnok økonomiavdelingen Ikke tilstrekkelig tid til å foreberede Delegere oppgaven til og gjennomføre samtalene avdelingssjefene Ikke tilstrekkelig kompetanse til å Hente prosessbistand håndtere krevende samtaler fra HR-avdelingen Ikke tilstrekkelig apparat for å Hente prosessbistand håndtere eventuelle konflikter fra HR-avdelingen

8 Steg Vurdere og prioritere risiko Risikomoment Ikke tilstrekkelig tid til å planlegge gode medbestemmelsesprosesser Usannsynlig Sannsynlighet Lite sannsynlig Sannsynlig Svært sannsynlig Sikkert Ubetydelig Konsekvens Liten betydning Betydelig Alvorlig Kritisk Vurdering etter tiltak 0 Prioritet Hovedorganisasjonene godtar ikke forslag til arenaer 8 - Ikke tilstrekkelig kunnskap om lov og avtaleverk for omstilling Virkemiddelpakken besluttes ikke tidsnok av ledelsen - Virkemiddelpakken godkjennes ikke av de tillitsvalgte 6-6 Ikke kapasitet til å kostnadsberegne virkemiddelpakken tidsnok 7 Ikke tilstrekkelig tid til å foreberede og gjennomføre samtalene 8 Ikke tilstrekkelig kompetanse til å håndtere krevende samtaler 9 9 Ikke tilstrekkelig apparat for å håndtere eventuelle konflikter Steg Sette inn tiltak mot risiko og følge opp Sannsynlighet rm rm rm7 rm rm6 rm Risikomoment etter at tiltak er satt i verk Konsekvens rm rm rm7 rm rm6 rm rm rm8 rm8 rm9 rm rm9 rm Høy - tiltak nødvendig Moderat - tiltak bør vurderes Lav - tiltak ikke nødvendig

9 Den som står støtt står stille Risiko Våghals Risikovegrer Beregner Kontrollfreak Kontroll

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.3.2009 Rapport nr. 2/2009 Revisjonsperiode September 2008-februar 2009 Virksomhet

Detaljer

Lederutvikling i SiV Programutvikling og gjennomføring for 4.nivå ledere

Lederutvikling i SiV Programutvikling og gjennomføring for 4.nivå ledere Utviklingsprosjekt: Lederutvikling i SiV Programutvikling og gjennomføring for 4.nivå ledere Nasjonalt topplederprogram Bente Krauss Tønsberg, 23. april 2010 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

Gjelder fra: 19.08.2014. Godkjent av: Fylkesrådet

Gjelder fra: 19.08.2014. Godkjent av: Fylkesrådet Dok.id.: 1.3.1.7.0 Metode beskrivelse av arbeidsprosess og risiko- og Utgave: 1.00 Skrevet av: Camilla Bjørn Gjelder fra: 19.08.2014 Godkjent av: Fylkesrådet Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 7

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Retningslinjer for omstilling og organisasjonsendring i Sykehusapotek Nord HF

Retningslinjer for omstilling og organisasjonsendring i Sykehusapotek Nord HF UTKAST til styrebehandling 01.10.09 Retningslinjer for omstilling og organisasjonsendring i Sykehusapotek Nord HF 1 Bakgrunn Styret i Helse Nord RHF har i sak 120/2003 behandlet og vedtatt regionale retningslinjer

Detaljer

Vedlegg. Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF

Vedlegg. Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Vedlegg Rapport 1/2011 Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.2.2011 Rapport nr. 1/2011 Revisjonsperiode Juni 2010 - november 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF Malema UTK Rapport 3/2014 Revisjon av Sykehuset Østfold HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 02.06 2014 Rapport nr. 3/2014 Revisjonsperiode Mars mai 2014 Virksomhet Sykehuset i Østfold HF Rapportmottaker

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 3. HR strategiens satsingsområder... 3 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... 4 4.1 Satsingsområdenes målsetting 2013-2017... 4 4.2 Planen

Detaljer

KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold Innledning Hva er gevinst? Hva er gevinstrealisering?

Detaljer

Malema UTK. Rapport 4/2014. Revisjon av Sykehuset Telemark HF

Malema UTK. Rapport 4/2014. Revisjon av Sykehuset Telemark HF Malema UTK Rapport 4/2014 Revisjon av Sykehuset Telemark HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 18.09. 2014 Rapport nr. 4/2014 Revisjonsperiode april juni 2014 Virksomhet Sykehuset Telemark HF Rapportmottaker

Detaljer

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE Versjon 2.0 1 juli 2014 Dokumentreferanse 12/02526-4 Side 2 PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE - VERSJON 2.0 Denne utgaven av prosjekthåndboka erstatter prosjekthåndboka versjon

Detaljer

Rapport Revisjon av innkjøpsvirksomheten Aker universitetssykehus HF

Rapport Revisjon av innkjøpsvirksomheten Aker universitetssykehus HF Rapport Revisjon av innkjøpsvirksomheten Aker universitetssykehus HF Internrevisjonen Helse Sør-Øst 07.11.2007 Rapport nr. 7/2007 Revisjonsperiode April-juni 2007 Virksomhet Rapportmottaker Kopi (av endelig

Detaljer

Innføring og bruk av Balansert målstyring

Innføring og bruk av Balansert målstyring Dette er den andre i en serie av tre artikler som fokuserer på hva Balansert målstyring er, hvordan Balansert målstyring kan innføres og hva som skal til for oppnå en vellykket bruk av Balansert målstyring.

Detaljer

Rapport Revisjon av innkjøpsvirksomheten ved Sykehusprosjektet Nye Ahus

Rapport Revisjon av innkjøpsvirksomheten ved Sykehusprosjektet Nye Ahus Rapport Revisjon av innkjøpsvirksomheten ved Sykehusprosjektet Nye Ahus Internrevisjonen Helse Sør-Øst 08.09.2007 Rapport nr. 6/2007 Revisjonsperiode Mai-juli 2007 Virksomhet Rapportmottaker Kopi (av endelig

Detaljer

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT x/2011 En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT 2/2011 Innhold 1 Innledning... 3 2 God styring i et departement... 4 2.1 Definisjon av styring...4 2.2 Departementets oppgaver

Detaljer

Vurdering av arbeidsmiljørisikoer knyttet til sammenslåing av instituttene SP og HEL

Vurdering av arbeidsmiljørisikoer knyttet til sammenslåing av instituttene SP og HEL Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for helsefag Vurdering av arbeidsmiljørisikoer knyttet til sammenslåing av instituttene SP og HEL Kjeller og Oslo 15. mars 2015 2 Arbeidsgruppen for vurdering av arbeidsmiljørisikoer

Detaljer

Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF

Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Rapport 1/2011 Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.2.2011 Rapport nr. 1/2011 Revisjonsperiode Juni 2010 - november 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel I dette dokumentet er fremgangsmåten for å realisere gevinster beskrevet i en steg for steg guide Forutsetninger Virksomheten gjennomfører

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF UTK Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 01.02 2012 Rapport nr. 1/2012 Revisjonsperiode Oktober

Detaljer

Aktivitet Forberedelse, gjennomføring, rapportering og oppfølging av Risikoanalyse.

Aktivitet Forberedelse, gjennomføring, rapportering og oppfølging av Risikoanalyse. RISIKOANALYSE OG FAREREDUSERENDE TILTAK Hensikt Å etablere en skriftlig oversikt på hva som kan gå galt med tilhørende sannsynlighetsgrad for at det skjer med gradering av konsekvens. Videre fastlegge

Detaljer

Opprettelse av utredningsprosjekt, kommunalt eiendomsforetak

Opprettelse av utredningsprosjekt, kommunalt eiendomsforetak HR-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.01.2014 4514/2014 2013/1292 610 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/3 Organisasjonsutvalget 28.01.2014 14/4 Formannskapet 29.01.2014 14/5 Bystyret 13.02.2014

Detaljer

Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune

Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Definisjoner... 4 Roller i omstilling... 5 Rettslig grunnlag... 7 Overordnede

Detaljer

Ressurs Aktivitet Resultat Effekt

Ressurs Aktivitet Resultat Effekt Vedlegg 3 til internmelding om arbeidet med evaluering i UDI Hvordan utforme en evaluering? I dette vedlegget gir vi en beskrivelse av en evaluering kan utformes og planlegges. Dette kan benyttes uavhengig

Detaljer

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Forvaltningsrevisjonsrapport 2/2009 Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Mai 2010 SAMMENDRAG I plan for forvaltningsrevisjon som ble vedtatt i kommunestyresak 57/08, ble en grundig gjennomgang av rutiner

Detaljer

Rapport 3/2012. Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF

Rapport 3/2012. Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF UTK Rapport 3/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF -Klinikk psykisk helse og rusbehandling Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 25.04 2012

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer