Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: Saksbehandler Silje Kalvik

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2004-4725 07.06.2005 Saksbehandler Silje Kalvik 23 400 618"

Transkript

1 Fix Telecom Karenlyst allé Oslo Att: daglig leder Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: Saksbehandler Silje Kalvik KRAV OM BETALING UTEN ETTER AVTALE, JF. MFL. 2A - VARSEL OM VEDTAK ETTER MFL. 14, JF. 2A 2. NYE REGNINGER TIL TROSS FOR AT ABONNEMENTET ER OPPSAGT OG SLUTTOPPGJØR BETALT 3. MANGELFULL KUNDESERVICE Vi viser til vårt brev av 25. april Forbrukerombudet kan ikke se å ha mottatt./. noe svar på brevet. Vi legger ved en kopi av dette og klagene, og regner med at dere kommer med en tilbakemeldning snarest. Forbrukerombudet har, etter at vi sendte det forrige brevet av 25. april 2005, mottatt en rekke nye henvendelser fra forbrukere som påstår at de får regninger fra FixTelecom for tjenester som de aldri har bestilt. Enkelte klagere hevder at de har sagt opp sitt abonnement hos FixTelecom for opptil to år siden og at sluttoppgjør er betalt, men at de nå får nye regninger fra dere. De mener at de nye kravene ikke er reelle. Flere av klagerne forteller at det i den siste tiden har vært umulig å få kontakt med deres kundeservice. Forbrukerombudet er kjent med at Forbrukerrådet og Post- og teletilsynet har mottatt flere lignede klager../. Samtlige nye klager til Forbrukerombudet følger vedlagt. 1. Krav om betaling uten etter avtale, jf. mfl. 2a Det er, som dere skal kjenne til, i strid med markedsføringsloven 2a å kreve betaling for tjenester uten etter avtale. Forbrukerombudet har gjentatte ganger tatt opp saker etter denne bestemmelsen med dere. FixTelecom skulle således være godt kjent med hvilke krav denne bestemmelsen oppstiller.!"#$"#$ %$&' ()) #$$ *+,,---,,$ ##

2 Dersom dere har overført telefonabonnement til dere etter 1. juni 2004 uten at forbrukerne har avgitt skriftlig fullmakt, er dette i strid med ekomforskriften. Dere er forpliktet til å sørge for at det foreligger skriftlig fullmakt selv om dere engasjerer et TM-byrå til å forestå telefonsalg for dere. Forbrukerombudet ser svært alvorlig på at vi jevnlig får henvendelser fra forbrukere som påstår at de er utsatt for negativt salg. Dette kan tyde på at dere ikke følger opp de kravene som Forbrukerombudet stiller i henhold til markedsføringsloven. Vi ber om at FixTelecom snarest tar kontakt med Forbrukerombudet for å få i stand et møte for å gjennomgå hvilke rutiner som har sviktet den siste tiden. Forbrukerombudet har vært i kontakt med Post- og teletilsynet som forteller at dere heller ikke har besvart deres brev innen en angitt frist. Post- og teletilsynet vil også delta på et eventuelt møte med dere. Dersom FixTelecom ikke tar kontakt snarest, vil Forbrukerombudet uten ytterligere varsel ta i bruk våre sanksjonsmuligheter etter markedsføringsloven 14 jf. 2a. Dette innebærer at det vil bli truffet forbudsvedtak mot handlinger i strid med mfl. 2a. I forbindelse med vedtakelsen av forbudsvedtaket vil det også bli fastsatt et tvangsgebyr med mindre særlige grunner taler mot det, jf. markedsføringsloven 16. Tvangsgebyrets størrelse fastsettes ut fra en konkret vurdering av det tilfellet som foreligger til avgjørelse. Forbrukerombudet ber derfor om en redegjørelse for FixTelecoms totale omsetningstall og markedsføringskostnader for fjoråret. FixTelecom bes samtidig bekrefte at handlinger i strid med mfl. 2a stanses. 2. Nye regninger til tross for at abonnementet er sagt opp og sluttoppgjør betalt - mfl. 9a Forbrukerombudet mener at selv om dere skulle ha et reelt utestående krav i forhold til tidligere kunder som ikke er foreldet, kan det likevel reises spørsmål ved rimeligheten av å sende ut et gammelt betalingskrav til kunder som har sagt opp abonnementet sitt og betalt et sluttoppgjør. Med sluttoppgjør forstås i denne sammenheng faktura som sendes ut til forbruken når dere har registrert at vedkommende har sagt opp abonnementet sitt. Etter mfl. 9a kan vilkår som brukes overfor forbrukere forbys når de finnes urimelige overfor forbrukere, og det finnes at forbud tilsies av allmenne hensyn. Ved rimelighetsvurderingen skal det legges vekt på hensynet til balanse mellom partenes rettigheter og plikter og på hensynet til klarhet i kontraktsforhold. Forbrukerombudet mener at når FixTelecom sender ut et sluttoppgjør til en kunde som har sagt opp abonnementet sitt, gir dere kunden en berettiget forventning om at kunden ved å betale sluttoppgjøret har gjort opp for alle utestående krav. Forbrukeren har et legitimt behov for å kunne innrette seg etter dette. Dere bør ha oversikt over hvilke betalingskrav som er ubetalte ved tidspunktet for oppsigelse og dermed ha god mulighet til å sende samtlige ubetalte krav til forbrukeren når abonnementet sies opp.

3 For forbrukeren kan det imidlertid være vanskelig å kontrollere om et betalingskrav er rettmessig eller ikke, når dette sendes ut lenge etter at et kundeforhold er opphørt å eksistere. Forbrukeren har dessuten et behov for å kunne forutse sin egen økonomiske situasjon. Uventede krav bidrar på ingen måte til dette. Hensynet til klarhet og forutberegnlighet i et kontaktsforhold taler for at det som hovedregel bør skje et endelig oppgjør ved oppsigelse av en løpende avtale, og etter vårt syn skal gode grunner til for at en annen løsning anses som rimelig i forhold til forbrukeren. Vi ber om at dere redegjør for hvorfor dere sender ut gamle regninger til forbrukere som mener at de har betalt et sluttoppgjør til dere. Forbrukerombudet ber om en tilbakemelding på hvorvidt dere vil innrette dere etter vårt syn i forhold til at det bør foretas et endelig oppgjør ved oppsigelse av et abonnement. 3. Mangelfull kundeservice Forbrukerombudet har mottatt flere henvendelser fra forbrukere som gjentatte ganger har forsøkt å komme i kontakt med FixTelecoms kundeservice uten å lykkes. Forbrukerrådet og Post- og teletilsynet har også fått klager på dette. Forbrukerombudet mener at det reiser spørsmål etter markedsføringsloven 9a (se ovenfor) dersom dere ikke har en operativ kundeservice som gjør det mulig å få kontakt med dere innen en rimelig tid. Ettersom dere tilbyr en løpende tjeneste vil kundene deres ha et legitimt behov for å komme i kontakt med dere raskt. Det kan eksempelvis oppstå problemer i forhold til tjenesten eller forbrukeren kan ha behov for å få kontakt med dere for å si opp abonnementet sitt. Enkelte av klagerne som har kontaktet oss per telefon forteller at de skal flytte og at de ønsker å ta med seg abonnementet sitt. De har forsøkt i lengre tid å ringe dere eller sende e-post uten å få noen tilbakemelding. Andre har, som nevnt overfor, fått regninger som de mener er urettmessige og ønsker derfor å ordne opp for å slippe å motta nye regninger med purregebyr og inkassovarsel. Forbrukerombudet antar på bakgrunn av de henvendelsene som vi har mottatt den siste tiden at dere har problemer med deres kundeservice. Dersom dette er tilfelle bør forbrukerne i det minste få informasjon om dette. En slik informasjon kan gis på telefonsvareren og på Internett. De bør også få vite hvor lenge problemet vil vedvare. Det må samtidig etableres alternative kanaler hvor forbrukerne kan nå dere, dersom det er presserende for forbrukerne å få kontakt. Dette må gjøres kjent for forbrukerne. Dersom vi fortsetter å få mange klager fra forbrukere som ikke får kontakt med deres kundeservice innen rimelig tid, vil vi vurdere om vi skal gå til ytterligere skritt i forhold til dette.

4 Vi ber om at dere redegjør for hvorfor vi i den siste tiden har fått så mange henvendelser fra forbrukere som ikke kommer i kontakt med dere, til tross for at de skal ha forsøkt flere ganger. Vi ber videre om at dere forteller hva dere eventuelt skal gjøre for snarest å bedre muligheten til å komme i kontakt med kundeservicen deres. *** Forbrukerombudet ber om svar i saken senest innen tirsdag 14. juni I dette svaret skal aktuelle møtetidspunkter angis. Forbrukerombudet mener for øvrig at dere bør avvente med å sende ut purringer på betalingskrav ettersom mye tyder på at det er vanskelig å komme i kontakt med dere, samt at flere av kravene som dere sender ut ikke er reelle. Dersom dere har spørsmål knyttet til saken kan dere kontakte følgende personer hos Forbrukerombudet: avdelingsdirektør Gry Nergård telefon: eller e-post: førstekonsulent Silje Kalvik telefon e-post: Med hilsen for Forbrukerombudet Gry Nergård avdelingsdirektør Vedlegg Gjenpart: Kenneth Try, Røa terrasse 17, 0755 Oslo Ingebjørg Arneberg, Nedre Gyltemyr 44, 3731 Skien Philippe Jolivel, Arnstein Arnebergsvei 11, 0274 Oslo Ishimwe Prydence, Røldalsveien 62, leilighet 27, 5750 Odda Jan Olav Hodne, Syrtveit, 4735 Evje Margrethe Baumann, Løkkalia 12 A, 0783 Oslo Are Fagerheim, Breivikeide, 9027 Ramfjordbotten Torgeir Vestergaard, Schønbergvei 31, 3770 Kragerø Annicken Engeset, Hoffsj Løvenskioldsveien 42 B, 0382 Oslo Johannes Johnsen, Ture Nermansvei 45, 5143 Fyllingsdalen Tom Olav Stavseth, Grønnegt. 59 A, 9950 Vardø

5 Nina Skaalvik, Harry Binde, Sannang. 6, 7713 Steinkjer Arild Kirkebø, Edvards Bullsgt. 8, 6993 Høyanger Birgitte Nøstvold, Østre Rosten 29c, 7075 Tiller FixTelecom v/ Linda Skogfoss, Karenlyst allé 12, 0278 Oslo Unofon Norge v/ daglig leder, Karenlyst allé 12, 0278 Oslo Norsk Familieøkonomi, Postboks 184, 4349 Bryne Post- og teletilsynet v/ Tove Sivertsen Forbrukerrådet Aust-Agder, Vest-Agder v/ Per Johnsen

TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR

TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR Telinet Energi Strandveien 50 1366 LYSAKER Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 05/406-46 18.09.2006 Saksbehandler: Ingrid Sandvei Dir.tlf: 45 49 00 61 TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR Vi viser til tidligere

Detaljer

Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel om vedtak Vi viser til tidligere korrespondanse i saken, senest deres brev av 19.02.08.

Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel om vedtak Vi viser til tidligere korrespondanse i saken, senest deres brev av 19.02.08. Telenor ASA v/ Kristin Bergfjord 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 07/3079-15 26.03.2008 Saksbehandler: Jens T. Thommesen Dir.tlf: 45 49 00 54 Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel

Detaljer

Vedrørende klage på markedsføring av Storebrands kreftforsikring - varsel om forbudsvedtak

Vedrørende klage på markedsføring av Storebrands kreftforsikring - varsel om forbudsvedtak Storebrand Livsforsikring as v/ markedssjef Anne Lise Bull Postboks 1382 Vika 0114 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 07/2336-2 05.10.2007 Saksbehandler: Jens T. Thommesen Dir.tlf: 45490054 Vedrørende

Detaljer

MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN

MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN Etter adresseliste Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 05/2067 14.09.2005 Saksbehandler Ingrid Sandvei MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk For en tryggere og enklere mobilhverdag FORBRUKEROMBUDET FOR EN ENKLERE OG TRYGGERE FORBRUKERHVERDAG 1 Forbrukerombudets tips for smartere mobilbruk

Detaljer

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 1. Innledning I det følgende vil vi komme med den årlige rapporteringen over klagestatistikk på telefonsalg, samt redegjøre for problemstillinger

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD Klagerådet AVGJØRELSE I SAK NR. 2002/11 Klager: A Innklaget: A. Sundvall ASA Postboks 657

Detaljer

Orienteringsbrev fra Forbrukerombudet: Krav til markedsføring av barne- og helseforsikringer

Orienteringsbrev fra Forbrukerombudet: Krav til markedsføring av barne- og helseforsikringer Forsikringsselskap etter adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 09/2449-42 22.03.2010 Saksbehandler: Anna Charlotte Amdal Neumayer Dir.tlf: 45 49 00 49 Orienteringsbrev fra Forbrukerombudet: Krav

Detaljer

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Elkjøpbutikker

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Elkjøpbutikker Elkjøp Norge AS Postboks 153 1471 LØRENSKOG Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1096-1 29.05.2015 Saksbehandler: Morten Grandal Dir.tlf: 46 62 80 01 Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler

Detaljer

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato 2004/204-18 BSD.11.2004 HELAUTOMATISK BOMSTASJONER I TØNSBERG OG BERGEN - PÅLEGG OM KONSESJONSPLIKT

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato 2004/204-18 BSD.11.2004 HELAUTOMATISK BOMSTASJONER I TØNSBERG OG BERGEN - PÅLEGG OM KONSESJONSPLIKT Datatilsynet Likelydende brev sendes: Statens vegvesen, Vegdirektoratet v/ vegdirektør Olav Søfteland Tønsberg Hovedvegfinans, v/ Sigmund Aasly Bergen Bompengeselskap, v/ Jan Otto Evjen, Bergen Kommune

Detaljer

Vedrørende markedsføring av og ingåelse av avtaler om kreditt og trygghetsforsikring

Vedrørende markedsføring av og ingåelse av avtaler om kreditt og trygghetsforsikring SIBA Norge Liertoppen Kjøpesenter 3420 LIERSKOGEN Sendes også til kundeservice@siba.no Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1099-1 29.05.2015 Saksbehandler: Geir-Arne Nyborg Dir.tlf: 91 88 40 15 Vedrørende

Detaljer

Vedtak - registrering av brukermønster - IP-TV endelig kontrollrapport

Vedtak - registrering av brukermønster - IP-TV endelig kontrollrapport Telenor Norge AS Snarøyveien 30 1331 FORNEBU Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 11/00339-14/MAB Dato 7. mars 2012 Vedtak - registrering av brukermønster - IP-TV endelig kontrollrapport

Detaljer

Vedrørende vilkår i husleiekontrakt

Vedrørende vilkår i husleiekontrakt Fredensborg Eiendomsselskap AS Møllerveien 4 0182 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Jeanette Berg Sak nr: 14/1136-3 Saksbehandler: Ida Øygard Haavardsholm 30.10.2014 Dir.tlf: 93 08 10 40 Vedrørende vilkår

Detaljer

Mai 2007. Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføringsloven 2b (SPAM)

Mai 2007. Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføringsloven 2b (SPAM) Mai 2007 Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføringsloven 2b (SPAM) 1. Innledning 2. Markedsføringsloven 2b Begrensninger i bruk av visse kommunikasjonsmetoder 3. 2b 1. ledd Forbud mot markedsføringshenvendelser

Detaljer

regelverket ved telefonsalg

regelverket ved telefonsalg Juni 2009 Forbrukerombudets veiledning om regelverket ved telefonsalg Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600 Telefaks 23 400 601 Forbrukerombudet

Detaljer

27. 02. 2009. Vedtak om overtredelsesgebyr for brudd på noytralitetsplikten - Agder Energi Nett AS. Agder Energi Nett AS Serviceboks 634 4809 ARENDAL

27. 02. 2009. Vedtak om overtredelsesgebyr for brudd på noytralitetsplikten - Agder Energi Nett AS. Agder Energi Nett AS Serviceboks 634 4809 ARENDAL Norges vassdrags- og energidirektorat Agder Energi Nett AS Serviceboks 634 4809 ARENDAL 27. 02. 2009 Vår dato: Vår ref.: NVE 200709183-9 ek/ave Arkiv: 634 Saksbehandler: Deres dato: Arne Venjum/Anne Rogstad

Detaljer

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak Askøy Energi 5300 KLEPPESTØ Vår dato: 05.07.2004 Vår ref.: NVE 200400574-13 emk/lav Arkiv: 912-653.4 Saksbehandler: Deres dato: Lisbeth Anita Vingås Deres ref.: 22 95 91 57 Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

Det vises til Datatilsynets kontroll hos NextGenTel AS 27. april 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 3. juni 2011.

Det vises til Datatilsynets kontroll hos NextGenTel AS 27. april 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 3. juni 2011. NextGenTel AS Postboks 3 Sandsli 5861 BERGEN Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00257-7/FUE 2. august 2011 Kontroll hos NextGenTel AS 27042011 - Vedtak Det vises til Datatilsynets

Detaljer

Vedrørende publisering av personopplysninger på nettstedet www.iam.no - Varsel om vedtak

Vedrørende publisering av personopplysninger på nettstedet www.iam.no - Varsel om vedtak Wiersholm Mellbye & Bech advokatfirma AS Att.: Advokat Line Coll Postboks 1400 Vika 0115 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato M1596276/1/126907-001/LCO 09/01240-11 /HSG 19. januar

Detaljer

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs Norges vassdrags- og energidirektorat Svein Bjercke Østre Hurdalsveg 133 2074 EIDSVOLL VERK 23. li, Vår dato: Vår ref.: 201105365-5 ep/chs 2011 Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Christina Sepfflveda

Detaljer

1. Kravet. Saken gjelder innkreving av to ubetalte fakturaer for tannlegebehandling. 2. Saksforholdet.

1. Kravet. Saken gjelder innkreving av to ubetalte fakturaer for tannlegebehandling. 2. Saksforholdet. Sandefjord, 19. mai 2015: Vedtak i sak 244-2014. Klager: NN. Innklaget: Inkassotjenester AS, Postboks 254 Lilleaker, 0216 Oslo. Saken gjelder: Om kravet er korrekt inkassovarslet, om adgangen til å beregne

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for anskaffelse av telefonitjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

Bransjenorm om markedsføring og standardvilkår for internettaksess til forbrukere

Bransjenorm om markedsføring og standardvilkår for internettaksess til forbrukere Bransjenorm om markedsføring og standardvilkår for internettaksess til forbrukere 14. desember 2009 1. Innledning Bransjenormen er utviklet av Forbrukerombudet i samarbeid med sentrale tilbydere i bransjen,

Detaljer

Klage på tvungent koblingssalg av TV og bredbånd

Klage på tvungent koblingssalg av TV og bredbånd Forbrukerombudet v/bente Øverli Sendes på epost til bente.overli@forbrukerombudet.no Oslo, 27. september 2013 Klage på tvungent koblingssalg av TV og bredbånd 1 Innledning RiksTV er en leverandør av TV-tjenester

Detaljer

Registrering: Priser: Tilgjengelighet: Betaling med kort og sikkerhet: Betaling med faktura: Gavekort:

Registrering: Priser: Tilgjengelighet: Betaling med kort og sikkerhet: Betaling med faktura: Gavekort: Kjøpsbetingelser Registrering: For å handle i nettbutikken må du registrere deg som kunde. Dette koster ingenting og er lett å gjøre enten under Min side eller før du foretar ditt første kjøp. Du finner

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) TeliaSonera Norge AS Postboks 4444 Nydalen 0403 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 10/00188-14/HTE Dato 7. februar 2012 Kontroll av NetCom vedtak og endelig kontrollrapport Det vises

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00840-A, (sak nr. 2013/2238), sivil sak, anke over dom, (advokat Jan Kristian Matei Arhaug til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00840-A, (sak nr. 2013/2238), sivil sak, anke over dom, (advokat Jan Kristian Matei Arhaug til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 29. april 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00840-A, (sak nr. 2013/2238), sivil sak, anke over dom, Tarjei Otto Aasen Den Norske Advokatforening (partshjelper) (advokat Jørgen

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

Forbrukerombudets guide til smartere mobilbruk

Forbrukerombudets guide til smartere mobilbruk Oppdatert versjon Mars 2010 Forbrukerombudets guide til smartere mobilbruk For en tryggere og enklere mobilhverdag Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon

Detaljer