Brudd på bransjenormen for markedsføring av bolig

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brudd på bransjenormen for markedsføring av bolig"

Transkript

1 I henhold til adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 09/ Saksbehandler: Ole Andre Tveit Dir.tlf: Brudd på bransjenormen for markedsføring av bolig Forbrukerombudet fører tilsyn med at de næringsdrivendes markedsføring og avtalevilkår er i samsvar med markedsføringsloven. Mer informasjon om markedsføringsloven og Forbrukerombudet finnes på vår hjemmeside, Som kjent gjennomførte Forbrukerombudet den 11. juni 2009 en kontroll av internettmarkedsføringen til de 25 største eiendomsmeglingsselskapene i landet. Undersøkelsen, som baserte seg på tilfeldig utvalgte boligannonser på selskapenes egne nettsider og avdekket vesentlige brudd på bransjenormen for markedsføring av bolig av 15. desember På den bakgrunn sendte Forbrukerombudet ut et orienteringsbrev til aktørene i bransjen med krav om at aktuell og fremtidig markedsføring ble innrettet i tråd med bransjenormen med umiddelbar./. virkning. Kopi av Forbrukerombudets orienteringsbrev av 17. juni 2009 følger vedlagt. Forbrukerombudet foretok den 26. oktober 2009 en ny kontroll av eiendomsmeglingsbransjens internettmarkedsføring, herunder annonseringen på hjemmesidene til Aktiv eiendomsmegling, ABCenter, Advokatene Sem og Johnsen, Advokat Torbjørn Ek, Areal Eiendomsmegling, BN Megler, BO eiendomsmegling, DnB NOR Eiendom, Eie Eiendomsmegling, Eiendomsmegler1, Exact eiendomsmeglere, Fana Sparebank Eiendom, Foss & Co Eiendomsmegling, Garanti Eiendomsmegling, Heimdal Eiendomsmegling, ihus Eiendomsmegling, Krogsveen, M2 Eiendomsmegling, Megler 1, Nordvik & Partners, Poppe & Co, OBOS, Privatmegleren, Terra Eiendomsmegling, Trygg Eiendomsmegling, Ring Eiendomsmegling og på Ombudet ser alvorlig på at mange av aktørene fremdeles ikke oppfyller kravene som følger av bransjenormen for markedsføring av bolig. Gjennomgående fant vi at annonsene var bedre på enn på hjemmesidene til eiendomsmeglingsforetakene. Dette kan henge sammen med at har et oppsett på sin nettside som tvinger meglerne til å legge inn den nødvendige informasjonen. Forbrukerombudet understreker derfor viktigheten av at man også på egne nettsider har systemer og rutiner som sikrer at all den påkrevde informasjonen gis i hvert enkelt tilfelle. 1 Forbrukerombudet Pb Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon Telefaks Forbrukerombudet Trondheim Pb. 86, 7400 Trondheim Besøksadresse Dronningens gate 10 Telefaks E-post Internett Foretaksnummer

2 Det var store forskjeller mellom foretakenes hjemmesider, og det gjøres i det følgende rede for de punktene som oftest manglet i de undersøkte annonsene. Forbrukerombudet understreker at det også kan være ytterligere krav i henhold til bransjenormen som ikke er oppfylt. De enkelte foretak må derfor foreta en selvstendig gjennomgang av sine nettsider slik at man sikrer at bransjenormen blir fulgt. Totalpris Det fremgår av bransjenormens punkt at Kjøpesum/prisantydning og andel fellesgjeld skal i all markedsføring summeres i et samlet beløp ( Totalt ). Det samlede beløp skal fremkomme minst like tydelig som øvrige priselement. Forbrukerombudet understreker viktigheten av at dette punktet blir fulgt. Som meglerbransjen er vel kjent med er fullstendige prisopplysninger nødvendig for at boligkjøperen på en enkel måte skal kunne orientere seg i boligmarkedet. Når det gjelder punktet om at totalprisen skal fremkomme minst like tydelig som øvrige priselement innebærer dette at plasseringen av totalt bør gjøres som skissert i eksemplene i bransjenormen. Ved å legge dette frem på en annen måte enn i eksempelet risikerer man at prisantydningen gis en større oppmerksomhetsverdi, noe som vil være i strid med bransjenormen. Nedenfor følger et eksempel fra bransjenormen: Verditakst: kr: ,- Prisantydning: kr ,- Andel fellesgjeld: kr: ,- Totalt (prisantydning + fellesgjeld): kr ,- + omkostninger Omkostninger: ca. 2,75 % av kjøpesum ekskl. fellesgjeld Felleskostnader: kr ,- inkl. nedbet. fellesgjeld, forsikring Omkostninger Det følger av bransjenormen punkt at De totale omkostningene ved kjøpet skal i umiddelbar tilknytning til øvrige prisopplysninger oppgis som et anslag i prosent av kjøpesum/prisantydning, eller på annen like tydelig måte. Mange av annonsene vi har undersøkt inneholder informasjon om omkostninger. Noen viser imidlertid ikke de totale kostnadene, og kun unntaksmessig er informasjonen plassert i umiddelbar nærhet til de øvrige prisopplysningene, slik de skal. Felleskostnader I henhold til bransjenormens punkt skal det informeres om hvilke vesentlige poster de månedlige felleskostnadene dekker, herunder en økonomisk fordeling på hhv. renteutgifter, avdrag og driftsutgifter. De fleste annonsene har informasjon om hvor store de månedlige felleskostnadene er og noen har også listet opp hvilke poster kostnaden dekker. Det er imidlertid svært få som redegjør for den økonomiske fordelingen av felleskostnadene. 2

3 Informasjon om fellesgjeld og lånevilkår I henhold til punkt skal det også opplyses om lånevilkårene for nedbetaling av eventuell andel fellesgjeld, herunder gjeldende rentesats, størrelsen på andel fellesgjeld, nedbetalingstid og lengden på eventuell avdragsfri periode. Det skal videre stilles opp en separat beregning av månedlige felleskostnader etter en eventuell avdragsfri periode. Få av de undersøkte annonsene hadde informasjon om lånevilkårene. Forbrukerombudet er kjent med at det i enkelte unntakstilfeller kan være vanskelig å innehente informasjon om lånevilkår og fordeling av felleskostnader fra forretningsfører. Inntil en løsning på dette problemet foreligger kan opplysningsplikten ivaretas ved at man inntar en formulering i annonseringen om at det ikke har lykkes å innhente informasjon om lånevilkår og/eller felleskostnader. Areal Det følger av punkt at i salgsoppgave/ prospekt/ internettannonse skal bruksarealet (BRA) for hver etasje i boenheten og for hele boenheten oppgis, samt spesifisert samlet areal for primærrommene (P-ROM) og en oversikt over disse. Planskisser anbefales vedlagt salgsoppgave/ prospekt. Når det gjelder arealangivelsen informeres det gjennomgående om BRA og P-ROM for hele boenheten i henhold til bransjenormen. Det informeres imidlertid sjelden om BRA for hver etasje og det gis også sjelden en samlet oversikt over hvilke rom som inngår i grunnlaget for P-ROM. Nedenfor følger et eksempel på arealangivelse i henhold til normen: P-ROM: 135 kvm BRA: 145kvm 1 etg: Bruksareal: 90 kvm Primærrom: 85 kvm: Stue, kjøkken, bad, vaskerom, entre og gang 2 etg: Bruksareal: 55 kvm Primærrom: 50 kvm: 4 soverom, gang og trapp. * * * Forbrukerombudet ser alvorlig på at så mange eiendomsmeglingsforetak fremdeles ikke har klart å utarbeide systemer som sikrer at hver enkelt boligannonse fyller kravene som følger av bransjenormen for markedsføring av bolig. Som kjent gir bransjenormen uttrykk for de kravene som stilles etter markedsføringsloven, eiendomsmeglingsloven, samt bransje- og forvaltningspraksis. Et brudd på bransjenormen vil således også være et brudd på markedsføringsloven 7 og 8, jf. 6. Vi gjør dere oppmerksom på at Markedsrådet, og i enkelte tilfeller Forbrukerombudet, har myndighet til å treffe vedtak om tvangsgebyr ved brudd på markedsføringslovens bestemmelser, jf. 39, 40 og 42. 3

4 Forbrukerombudet ber om en bekreftelse på at man vil endre markedsføringen av boliger på sine hjemmesider og på slik at den er i tråd med bransjenorm for markedsføring av bolig. Når de nødvendige endringer er gjort, ber vi om deres bekreftelse på dette. Endringene må være på plass så snart som mulig og senest innen 4. desember Med vennlig hilsen for Forbrukerombudet Gry Nergård avdelingsdirektør Vedlegg: Forbrukerombudets orienteringsbrev av 17. juni 2009 Adresseliste Kopi: Norges Eiendomsmeglerforbund Hansteens gate OSLO Eiendomsmeglerforetakenes forening Postboks 1107 Sentrum 0104 OSLO Norges Boligbyggelags Landsforbund PB 452 Sentrum 0104 OSLO Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe Grensen 12 B 0159 OSLO Finn.no AS Postboks 1178 Sentrum 0107 OSLO 4

5 Adresseliste: Terra Aktiv Eiendomsmegling AS kjedeledelsen Pb 2349 Solli 0201 Oslo ABCenter Eiendomsforvaltning AS Postboks Kristiansand Advokatene Sem og Johnsen Eiendomsmegling Løvenskiolds gate Oslo Advokat Torbjørn Ek AS Postboks 1760 Vika 0122 Oslo Eiendomsmegler 1 Norge Postboks 778 Sentrum 0106 Oslo Bjørgvin Eiendomsmegling Vest as Laksevåg senter 5163 Laksevåg Bolig- og Næringsmegler AS Pb Elisenberg 0207 Oslo BO eiendomsmegling Ulvenvegen Os DnB NOR Eiendom Oslo Sentrum Kongens gate Oslo DnB NOR Hovedkontor 0021 OSLO Eie eiendomsmegling, Aker Brygge Postboks 1799 Vika 0122 Oslo Exact, Oslo sentrum Pb St. Olavs pl Oslo GARANTI Eiendomsmegling Pb. 116 Sentrum 0102 Oslo Heimdal Eiendomsmegling Hovedkontor Vestre Rosten Tiller ihus PB. 1087, Sentrum 0104 Oslo Krogsveen avd. Administrasjon Postboks Fornebu Megler 1 AS Postbos 1799 Vika 0122 Oslo OBOS Pb St Olavs pl 0129 Oslo PRIVATmegleren AS Thomas Heftyesgt Oslo Trygg Eiendomsmegling Postboks Porsgrunn Trygg Eiendomsmegling Postboks Skien Ring Eiendomsmegling AS 0154 Oslo 5

Bransjenorm for markedsføring av bolig. September 2013

Bransjenorm for markedsføring av bolig. September 2013 Bransjenorm for markedsføring av bolig September 2013 Innholdsfortegnelse 1. Forord 2. Formål 3. Generell del 3.1. Eierforhold 3.2. Pris 3.2.1. Generelle krav til prismarkedsføring 3.2.2. Særkrav til markedsføring

Detaljer

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Elkjøpbutikker

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Elkjøpbutikker Elkjøp Norge AS Postboks 153 1471 LØRENSKOG Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1096-1 29.05.2015 Saksbehandler: Morten Grandal Dir.tlf: 46 62 80 01 Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler

Detaljer

Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel om vedtak Vi viser til tidligere korrespondanse i saken, senest deres brev av 19.02.08.

Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel om vedtak Vi viser til tidligere korrespondanse i saken, senest deres brev av 19.02.08. Telenor ASA v/ Kristin Bergfjord 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 07/3079-15 26.03.2008 Saksbehandler: Jens T. Thommesen Dir.tlf: 45 49 00 54 Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel

Detaljer

TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR

TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR Telinet Energi Strandveien 50 1366 LYSAKER Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 05/406-46 18.09.2006 Saksbehandler: Ingrid Sandvei Dir.tlf: 45 49 00 61 TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR Vi viser til tidligere

Detaljer

Vedrørende markedsføring av og ingåelse av avtaler om kreditt og trygghetsforsikring

Vedrørende markedsføring av og ingåelse av avtaler om kreditt og trygghetsforsikring SIBA Norge Liertoppen Kjøpesenter 3420 LIERSKOGEN Sendes også til kundeservice@siba.no Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1099-1 29.05.2015 Saksbehandler: Geir-Arne Nyborg Dir.tlf: 91 88 40 15 Vedrørende

Detaljer

Bruk av miljøpåstander i markedsføringen av biler -forholdet til markedsføringsloven

Bruk av miljøpåstander i markedsføringen av biler -forholdet til markedsføringsloven Likelydende brev i henhold til adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 06/2449-6 03.09.2007 Saksbehandler: Ole Andre Tveit Dir.tlf: 45 23 00 06 Bruk av miljøpåstander i markedsføringen av biler

Detaljer

Vedrørende klage på markedsføring av Storebrands kreftforsikring - varsel om forbudsvedtak

Vedrørende klage på markedsføring av Storebrands kreftforsikring - varsel om forbudsvedtak Storebrand Livsforsikring as v/ markedssjef Anne Lise Bull Postboks 1382 Vika 0114 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 07/2336-2 05.10.2007 Saksbehandler: Jens T. Thommesen Dir.tlf: 45490054 Vedrørende

Detaljer

OPPDAL. Pen vestvendt selveierleilighet i 2. etasje i Sameiet Kåsen sør i sentrum. Flott utsikt og gode solforhold. Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL

OPPDAL. Pen vestvendt selveierleilighet i 2. etasje i Sameiet Kåsen sør i sentrum. Flott utsikt og gode solforhold. Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL Oppdragsnr: 42140047 OPPDAL Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL Prisant. kr 1 550 000 + omk. Totalt inkl. andel fellesgjeld kr 1 554 925 Andel fellesgjeld kr 4 925 Omkostninger kr 39 800 Totalpris inkl. omk.

Detaljer

MORVIK. - Attraktivt enderekkehus

MORVIK. - Attraktivt enderekkehus MORVIK - Attraktivt enderekkehus Attraktiv hjørnerekkehus til salgs på populære Morvik i et veletablert boligområde. Eiendommen er nordvestvendt og solrik med gode uteområder. Boligen består av stue med

Detaljer

Nyttig å vite om salg av bolig. Bolighåndboken

Nyttig å vite om salg av bolig. Bolighåndboken Nyttig å vite om salg av bolig Bolighåndboken I denne boken finner du en gjennomgang av prosessen ved et boligsalg. Det er et omfattende prosjekt å selge bolig, og for de fleste involverer det de viktigste

Detaljer

BRYNE. Bryne Sentralt beliggende enebolig. Hognestadvegen 48 B, 4340 BRYNE. Prisant. kr 4 490 000 + omk.

BRYNE. Bryne Sentralt beliggende enebolig. Hognestadvegen 48 B, 4340 BRYNE. Prisant. kr 4 490 000 + omk. Oppdragsnr: 60140707 BRYNE Hognestadvegen 48 B, 4340 BRYNE Prisant. kr 4 490 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 4 535 006 * P-rom/bra ca. 129/138 kvm. Tomt ca. 415 kvm * Dokumentavgift av tomteverdi Bryne

Detaljer

VOLSDALEN. Nørvegata 5 a, 6008 ÅLESUND Oppdrag: 81015057 PEN 3-ROMS MED TERRASSE OG FLOTT UTSIKT!

VOLSDALEN. Nørvegata 5 a, 6008 ÅLESUND Oppdrag: 81015057 PEN 3-ROMS MED TERRASSE OG FLOTT UTSIKT! VOLSDALEN Nørvegata 5 a, 6008 ÅLESUND Oppdrag: 81015057 PEN 3-ROMS MED TERRASSE OG FLOTT UTSIKT! NØRVEGATA 5 A INNHOLD 5. 6. 10. 14. 18. 22. 24. 28. 30. 32. 33. 34. 36. 56. 57. 58. Fakta om eiendommen

Detaljer

ATTRAKTIVT PÅ MAJORSTUEN

ATTRAKTIVT PÅ MAJORSTUEN ADVOKAT TOM STAVNES MNA TULLINS GT. 6 0166 OSLO www.stavnes.no ATTRAKTIVT PÅ MAJORSTUEN Lys og praktisk treroms selveier i femte etasje. Heis, balkong, peis og mulighet for parkering Adresse: Sorgenfrigaten

Detaljer

Sagene. Stor 3-roms m/balk. 2 vedovner. Moderniseringsbehov. Ingen forkjøpsrett! Borettslag

Sagene. Stor 3-roms m/balk. 2 vedovner. Moderniseringsbehov. Ingen forkjøpsrett! Borettslag Oppdragsnummer: 23011132 Sagene Stor 3-roms m/balk. 2 vedovner. Moderniseringsbehov. Ingen forkjøpsrett! Adresse: Gustav Jensensgate 10 P-rom/BRA: ca. 78 kvm/78 kvm Prisantydning: kr 2 500 000,- Andel

Detaljer

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 1. Innledning I det følgende vil vi komme med den årlige rapporteringen over klagestatistikk på telefonsalg, samt redegjøre for problemstillinger

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Nedre Elvehavn - Lys og moderne 2-roms leilighet. Utsikt fra inngangsparti

SALGSOPPGAVE. Nedre Elvehavn - Lys og moderne 2-roms leilighet. Utsikt fra inngangsparti SALGSOPPGAVE Nedre Elvehavn - Lys og moderne 2-roms leilighet Utsikt fra inngangsparti Prisantydning: 1 590 000 kr. + omk. Bruttoareal (BTA): 49 kvm. Bruksareal (BRA): 48 kvm. Andel av fellesgjeld 890

Detaljer

IVELAND SOLRIKT IVELAND. Iveland - Koselig hytte beliggende i naturskjønne omgivelser. Liveien 55

IVELAND SOLRIKT IVELAND. Iveland - Koselig hytte beliggende i naturskjønne omgivelser. Liveien 55 SOLRIKT IVELAND IVELAND Prisantydning: Iveland - Koselig hytte beliggende i naturskjønne omgivelser. Liveien 55 Kr. 350 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Hytten ligger i naturskjønne omgivelser med friluftsområder

Detaljer

Regelendringer for borettslagsboliger

Regelendringer for borettslagsboliger Rundskriv Regelendringer for borettslagsboliger RUNDSKRIV: 4/2011 DATO: 31.01.2011 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Eiendomsmeglingsforetak Advokater med eiendomsmegling Personer som har tillatelse til å drive

Detaljer

prismarkedsføring Forbrukerombudets veiledning om Juni 2009

prismarkedsføring Forbrukerombudets veiledning om Juni 2009 Juni 2009 Forbrukerombudets veiledning om prismarkedsføring Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600 Telefaks 23 400 601 Forbrukerombudet Trondheim

Detaljer

OGGEVANN SOLRIK HYTTE BIRKENES. Oggevann / Lille Ljosvann - Flott hytte med koselig solrik beliggenhet. Lille Ljosvann

OGGEVANN SOLRIK HYTTE BIRKENES. Oggevann / Lille Ljosvann - Flott hytte med koselig solrik beliggenhet. Lille Ljosvann OGGEVANN SOLRIK HYTTE BIRKENES Prisantydning: Kr. 1 590 000,- + omk. Oggevann / Lille Ljosvann - Flott hytte med koselig solrik beliggenhet. Lille Ljosvann MEGLERS KOMMENTAR Hytten er beliggende i naturskjønne

Detaljer

LUND 3-ROMS LEILIGHET UTSIKT MOT GRØNTOMRÅDET. Lys og koselig 3-roms andelsleilighet med vestvendt veranda. St. Olavs vei 15 C

LUND 3-ROMS LEILIGHET UTSIKT MOT GRØNTOMRÅDET. Lys og koselig 3-roms andelsleilighet med vestvendt veranda. St. Olavs vei 15 C 3-ROMS LEILIGHET UTSIKT MOT GRØNTOMRÅDET LUND Prisantydning: Kr. 2 250 000,- + omk. Totalsum inkl. fellesgjeld: Kr. 2 356 473,- + omk. Lys og koselig 3-roms andelsleilighet med vestvendt veranda. St. Olavs

Detaljer

Lundskogen PROSJEKTERTE BOLIGER MED GARASJE OG UTSIKT SENTRALT I TYDAL! -Gode sol- og utsiktsforhold - Nær fasiliteter. Vi megler frem dine verdier

Lundskogen PROSJEKTERTE BOLIGER MED GARASJE OG UTSIKT SENTRALT I TYDAL! -Gode sol- og utsiktsforhold - Nær fasiliteter. Vi megler frem dine verdier Lundskogen PROSJEKTERTE BOLIGER MED GARASJE OG UTSIKT SENTRALT I TYDAL! -Gode sol- og utsiktsforhold - Nær fasiliteter Vi megler frem dine verdier Velkommen til Aktiv Eiendomsmegling. Vi er en av Norges

Detaljer

Mjøndalen. Landlig og solrik beliggenhet med flott utsikt. Fast eiendom

Mjøndalen. Landlig og solrik beliggenhet med flott utsikt. Fast eiendom Oppdragsnummer: 58090 Mjøndalen Landlig og solrik beliggenhet med flott utsikt. Adresse: Hermanbakken 22 P-rom/BRA: Ca. 128 kvm/167 kvm Prisantydning: Kr 2 900 000,- + omkostninger Fast eiendom Hermanbakken

Detaljer

SISTE LEILIGHET PÅ 102 KVM MED HUSBANK- FINANSIERING SØGNE. Søgne - Ny og stor selveier med parkering i kjeller - Siste sjanse! Torvmoen 90, leil.

SISTE LEILIGHET PÅ 102 KVM MED HUSBANK- FINANSIERING SØGNE. Søgne - Ny og stor selveier med parkering i kjeller - Siste sjanse! Torvmoen 90, leil. SISTE LEILIGHET PÅ 102 KVM MED HUSBANK- FINANSIERING SØGNE Prisantydning: Kr. 3 600 000,- + omk. Søgne - Ny og stor selveier med parkering i kjeller - Siste sjanse! Torvmoen 90, leil. 121 MEGLERS KOMMENTAR

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Pen 4 roms toppleilighet og sydvendt veranda Adresse: Bjørnebærstien 67, 4 etg. Ant.rom 4 Bra/P-rom/Bta: 93/93/100 m² F.kostnader: Kr. 2 874,- Fellesgjeld: Kr. 38 047,- Visning:

Detaljer

Finn.no - leveringsnektelse av internettbaserte boligannonsetjenester - konkurranseloven 11

Finn.no - leveringsnektelse av internettbaserte boligannonsetjenester - konkurranseloven 11 Den norske Boligbørs AS Postboks 204 1322 HøvikHøvik Deres ref.: Vår ref.: 2005/542 MAB-M2 GEPE 545.5 Saksbeh.: Dato: 7. oktober 2005 Finn.no - leveringsnektelse av internettbaserte boligannonsetjenester

Detaljer

ENEBOLIG MED FLOTT UTSIKT LILLESAND. Enebolig i kjede/rekke i solrike og barnevennelige omgivelser med utsikt mot Kaldvellfjorden! Øvre Savmyrveien 21

ENEBOLIG MED FLOTT UTSIKT LILLESAND. Enebolig i kjede/rekke i solrike og barnevennelige omgivelser med utsikt mot Kaldvellfjorden! Øvre Savmyrveien 21 ENEBOLIG MED FLOTT UTSIKT LILLESAND Prisantydning: Kr. 3 900 000,- + omk. Enebolig i kjede/rekke i solrike og barnevennelige omgivelser med utsikt mot Kaldvellfjorden! Øvre Savmyrveien 21 MEGLERS KOMMENTAR

Detaljer

LEILIGHET INNHOLDSRIK OG SJØNÆR FEVIK. Unik leilighet på 250 kvm. med sjøutsikt, 3 bad, 2 stuer og dbl. garasje! Randulf Hansensvei 13

LEILIGHET INNHOLDSRIK OG SJØNÆR FEVIK. Unik leilighet på 250 kvm. med sjøutsikt, 3 bad, 2 stuer og dbl. garasje! Randulf Hansensvei 13 LEILIGHET INNHOLDSRIK OG SJØNÆR FEVIK Prisantydning: Kr. 3 490 000,- + omk. Unik leilighet på 250 kvm. med sjøutsikt, 3 bad, 2 stuer og dbl. garasje! Randulf Hansensvei 13 MEGLERS KOMMENTAR Unik leilighet

Detaljer

Gladengtunet trinn 4 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2

Gladengtunet trinn 4 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2 Gladengtunet trinn 4 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2 Salg: Salg av boligene til forbrukere er underlagt Bustadoppføringslova (Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad med mer).

Detaljer

SARPSBORG SENTRUM. Enebolig i Olav Haraldssonsgate 26. Byggeår: 1903 Prospekt: 2001010. P-ROM ca 110 m²/bra: ca 115 m²/bta: ca 130 m²

SARPSBORG SENTRUM. Enebolig i Olav Haraldssonsgate 26. Byggeår: 1903 Prospekt: 2001010. P-ROM ca 110 m²/bra: ca 115 m²/bta: ca 130 m² SARPSBORG SENTRUM Enebolig i Olav Haraldssonsgate 26 Prisantydning: 1 650 000,- + omk. Boligtype: Enebolig Byggeår: 1903 Prospekt: 2001010 Ansvarlig megler Advokat Ingvar Hagen P-ROM ca 110 m²/bra: ca

Detaljer