TEKNIKK. Veg og utemiljø KOMMUNAL 4/ Tiltak mot fugleinfluensa i drikkevann. Ny rapport: Skippertakrehabilitering av kommunale bygg blir dyrt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TEKNIKK. Veg og utemiljø KOMMUNAL 4/2006. - Tiltak mot fugleinfluensa i drikkevann. Ny rapport: Skippertakrehabilitering av kommunale bygg blir dyrt"

Transkript

1 KOMMUNAL 4/2006 TEKNIKK Veg og utemiljø - Tiltak mot fugleinfluensa i drikkevann Ny rapport: Skippertakrehabilitering av kommunale bygg blir dyrt HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

2

3 Innhold Fysisk planlegging Leder: NKF i morgendagens samfunn...5 Veilys langs riks- og fylkesveier er ikke kommunenes ansvar Utskiftning av PCB: Fra utgift til gevinst Bratsberg brygge: Vellykket byutvikling Hovedplan for kommunale veger Utvikling av Svolvær torg Utbedring av eksisterende vegnett Grønnstrukturplan - ikke bare grønn plakat Vann og avløp 26 Kommunene bruker betydelige midler over investeringsbudsjettet til vedlikehold Fugleinfluensa H5N1 og vannforsyning Del 1: Spredning og fakta Del 2: Vannrensing Kur-prosjektet ved Steinsfjorden Energigjenvinning fra avfall: - Et nødvendig miljøtiltak Hovedplaner for vann og avløp Kommunale styringsdokumenter Kan vekst på Nord-Jæren skape grønn by? Bygg, eiendommer og byggesak 32 Avfall og renovasjon Revisjon av Plan- og bygningsloven: Taper på hurtig saksbehandling Info fra NKF Nyheter og notiser Messer og konferanser Leverandørguide Telefon: Telefax: Siemens-Milltronics fra AxFlow AS Som distributør for Siemens feltinstrumenter er det en glede for AxFlow - Norsk Pumpe & Gregersen, å presentere den nye generasjonen av «The Probe». Siemens Sitrans Probe med to teknologier, velg mellom Radar eller Ultralyd. Instrumentene leveres i kjemikaliebestandig materiale, 24 VDC 2-lederutførelse, ma/hart utgang. Måleområde opp til 20 meter. AxFlow - din leverandør av instumentering innen temeratur, trykk, nivå og mengde. Ta kontakt med oss i dag for mer informasjon! 3

4 CAT HJULGRAVERE - MASKINER KONSTRUERT MED FOKUS PÅ FØREREN OG NORSKE FORHOLD Hakotrac 3500 Kompakttraktor med en hel rekke tilbehør. 3 sylindret dieselmotor, 34 hk. Transporthastighet på opptil 30 km/t. Citymaster 1200 Feiemaskin av meget høy kvalitet. Driftssikker og med rustfri beholder. Effektivt sug, selv ved max feiebredde. Hako Ground & Garden AS Verkseier Furulundsvei 13 Pb 73 Alnabru 0614 Oslo Tlf: Fax: Pon Equipment AS TORO GM hk, Kubota diesel motor, 132 cm klippebredde, og opptil 182 cm. Maskinen er tilgjengelig i 2 - og 4 - hjulstrekk. Hakotrac 3500 Kompakttraktor med en hel rekke tilbehør. 3 sylindret dieselmotor, fra 34 hk. Transporthastighet på opptil 30 km/t. Citymaster 1200 Feiemaskin av meget høy kvalitet. Driftssikker og med rustfri beholder. Effektivt sug, selv ved max feiebredde. Hako Ground & Garden AS Verkseier Furulundsvei 13 Pb 73 Alnabru 0614 Oslo Tlf: Fax: TORO GM hk, Kubota diesel motor, 132 cm klippebredde, og opptil 182 cm. Maskinen er tilgjengelig i 2 - og 4 - hjulstrekk.

5 KOMMUNAL 4/2006 TEKNIKK ISS x HOVEDORGAN FOR Norsk Kommunalteknisk Forening P.b Vika, 0124 Oslo Tlf Fax E-post: Besøksadr.: Munkedamsveien 3 b, 2. etg. ÅRSABONNEMENT kr. 300, for 11 utgaver. REDAKSJON: Ans. redaktør: Per Næss Tlf Redaktør: Astrid Øygard Tlf.: kommunalteknikk.no ANNONSER: Annonsekontoret AS Salgsansvarlig Hanne Hverven Pb. 74, 1321 Stabekk Tlf Fax Besøksadr.: Martin Linges vei 15-25, 1367 Snarøya E-post: TRYKK: Haakon Arnesen as Ole Deviks vei 30, 0666 Oslo Tlf OPPLAG: Foreningsabonnement 2752 Betalt abonnement 412 Regelmessig gratis 3650 Totalt distribuert 6814 hvorav utenlands 215 Bekreftet av rev.fi rmaet Ernst & Young Trykket i overensstemmelse med gjeldende nordiske miljømerkingskriterier i ht. lisens nr MILJØMERKET Trykksak Svein L. Alfheim Leder av hovedstyret L e d e r - NKF i morgendagens samfunn NKF er etter gjeldende vedtekter, en samlende forening for alle som arbeider innen kommunaltekniske fag. Foreningen har som medlemmer enkeltpersoner, kommunale, interkommunale, andre offentlige og private virksomheter som arbeider innen foreningens virksomhetsområde. Foreningen skal stå for faglig og personlig utvikling og støtte samt være talerør for kommunaltekniske virksomheter. Foreningens virksomhet skal være basert på et kommunalteknisk helhetssyn. NKF er som forening til for medlemmene sine og medlemmene har forventninger til at foreningen lever opp til sine formål. Det har over noe tid pågått en diskusjon om foreningens organisasjon, om den er tilpasset vår tid. På forrige representantskapsmøte på Lillehammer i 2004, fikk hovedstyret i oppdrag å vurdere egen organisasjon. Et eget organisasjonsutvalg har gjort en slik vurdering og forslår at det gjøres enkelte justeringer av dagens organisasjon. Rapporten fra utvalget og forslaget til endringer vil bli drøftet på foreningens representantskapsmøte i Sarpsborg i mai. Samfunnet er imidlertid i rask utvikling, både teknologisk og organisatorisk. Ytre krefter som påvirker vårt samfunn er blitt stadig viktigere (ref. diverse EU-direktiver). Det er derfor behov for at NKF ser lenger fremover i tid for å vurdere hvordan vi kan være en aktiv aktør til nytte for medlemmene også i morgendagens samfunn. Viktige spørsmål vil være: o Hvordan vil vårt faglige og profesjonelle landskap se ut om 10 år? o Hvor finner vi de fagfolkene som er engasjert i kommunaltekniske spørsmål og arbeider med disse om 10 år? o Hvordan blir rekrutteringen til det kommunaltekniske fagområdet i årene fremover? o Hvor synlig er kommunalteknikken i det offentlige media-bildet? o Hva slags organisasjon må vi ha for å kunne nå våre mål om 10 år? Det eneste som er sikkert er at samfunnet om 10 år ikke er det samme som i dag. Vi står foran store endringer hva gjelder den offentlige struktur i årene som kommer. Fylkene vil bli erstattet av regioner og det vil bli endringer i ansvars- og oppgavefordelingen mellom de forskjellige nivåene i offentlig sektor. Konkurranseutsetting og bruk av markedet vil i produksjonssammenheng bli enda vanligere enn i dag. Kommunalteknisk infrastruktur vil antakelig være enda viktigere for samfunnet enn i dag. FORSIDEFOTO: Erling Bakken NKF har til neste år eksistert i 100 år! For at foreningen skal kunne løse morgendagens utfordringer å være livskraftig også i fremtiden, er dette er viktige spørsmål som bør diskuteres nå. 5

6 Vei og samferdsel Veilys langs riks- og fylkesveier er ikke kommunens ansvar Foto: Erling Bakken Av Arild O. Karlsen fagansvarlig samferdsel, park og idrett i Sarpsborg kommune Fra 1996 til 2003 er ansvaret for drift og vedlikehold av veilys langs riks- og fylkesveier blitt tatt opp flere ganger med Statens vegvesen. Fylkestinget vedtok i 1999 at de kan overta driftsansvaret for sammenhengende veibelysning langs fylkesveier i Østfold basert på flere tekniske kriterier, bl.a. at ÅDT skal være over 1500 kjøretøyer. Dessverre er det veldig få av fylkesveiene i Sarpsborg kommune som tilfredsstiller kriteriene for overtakelse. I 1999 driftet kommunen ca. 835 veilys langs riks- og fylkesveinettet. Teknisk hovedutvalg vedtok i oktober 1999 at Sarpsborg kommune fra 1. januar 2000 skulle frasi seg alt ansvar for drift og vedlikehold av veilys langs fylkesveier og riksveier. Forhandlinger resulterte i at noen veilys på riksveistrekninger ble overført til Statens vegvesen. Kun 3 av i alt 35 fylkesveistrekninger ble overtatt av fylkeskommunen ved Statens vegvesen. Begrunnelsen for at de øvrige strekninger ikke ble overtatt var at de enten hadde for lite trafikk, for dårlig lys eller begge deler, samt kriteriet om at enkeltpunkter ikke overtas.ved utløpet av 2003 var antallet veilys som ble driftet av kommunen redusert til 597 veilys. Kommunens krav om at Statens vegvesen skulle overta veilysene som de var ble ikke akseptert.. Forhandlinger Med bakgrunn i vedtatt budsjett for 2004 ble forholdet igjen tatt opp med Statens vegvesen med formål å forhandle frem en løsning som ga færrest negative konsekvenser for brukerne. Utgangspunktet var endring av veglovens 20 i 1996 hvor nødvendig veibelysning ble tatt inn under veiholders drift og vedlikeholdsansvar og Kommunaldepartementets uttalelse om at de sa seg enig under høringen om at et forvaltningsorgan ikke skulle kunne velte kostnader over på et annet. For å oppnå målsetningen om ikke å ha driftskostnader for veilys på riks- og fylkesveier hadde kommunen valget mellom å komme til enighet med Statens vegvesen eller ta ned veilysene. Med hensyn til kommunens innbyggere var det siste alternativet ikke en tilfredsstillende løsning. For å komme videre i forhandlingene måtte Sarpsborg kommune akseptere at de veilys som kommunen hadde satt opp i samarbeid med det lokale E-verket, måtte kommunen dekke kostnader for oppgradering. Iht. Vegloven skulle disse kostnadene ikke veltes over på veiholder for riksveier og fylkesveier ved endring av forvaltningsansvar. Dette medførte at Sarpsborg kommune tok engangsutgiften med å skifte ut eksisterende armatur for å oppfylle krav til fjerning av armatur med PCB, skifte ut foreldet armatur og at det skulle være en ensformig type lyskilde (hvit/gult lys) på den enkelte strekning. Dette medførte at det ble inngått en intensjonsavtale om at veilys på de gjenværende riksveiene og noen fylkesveistrekninger (ÅDT > 1500) skulle bli overtatt etter at oppgradering var gjennomført og tekniske spesifikasjoner utarbeidet. Statens vegvesen snudde Med hensyn til en oversiktlig ansvarsfordeling for drift og vedlikehold, av de fylkesveier som Statens vegvesen hadde inngått avtale om å overta, begynte kommunen en nedrigging av de veilys som statens vegvesen ikke ville overta. Dette medførte en del medie-omtale og at Statens vegvesen valgte å forhandle om overtak-else av veilys på flere av de gjenværende fylkesveistrekningene. Ved utløpet av 2005 var det ca. 100 veilys, hovedsakelig enkeltstående veilys, som fremtiden ikke er avklart for. Sarpsborg kommune og Statens vegvesen har avtalt at det i løpet av 2006 skal foretas en befaring av gjenværende veilys på fylkesveiene. Sarpsborg kommune vil også foreta en vurdering av om det er naturlig å omklassifisere enkeltstående veilys som står i kryss mellom fylkesvei og kommunal vei til å være kommunens ansvar. 6

7 8 C C

8 Vei og samferdsel Utskiftingene av veilysarmatur med PCB vil gi kommunen en besparelse på 30 millioner kroner over en 25-årsperiode. Av Arild O. Karlsen fagansvarlig samferdsel, park og idrett i Sarpsborg kommune I forskriften for PCB fremgår det blant annet at det etter 1. januar 2005 er forbudt å ha i bruk PCB-holdige kondensatorer i lysarmatur som er produsert i perioden 1960 til Sarpsborg kommune startet i 2003 med å utarbeide et kostnadsoverslag over hvilke utgifter kommunen ville bli påført i forbindelse med utskiftningen av veilysene. Utskiftingene vil gi kommunen en besparelse på 30 millioner kroner over en 25-årsperiode. Utskiftning av PCB: Fra utgift til gevinst Foto: Erling Bakken Basert på innformasjon fra nettselskapet driftet Sarpsborg kommune ca 7567 veilys på riks-, fylkes og kommunale veier og man antok at det var et behov for å skifte ut ca. 60 prosent av armaturene. Det ble også beregnet at kommunen ville få en besparelse på ca. 0.4 millioner kroner pr år etter at utskiftning av armatur med HQL lyskilder var skiftet ut med NaV lyskilder. Overslaget var nokså usikkert da man ikke hadde oversikt over hvilke armaturtyper man hadde på de enkelte stedene eller alderen på disse. Endret strategi for utskifting I handlingsprogrammet for kommunen ble det over en fire års periode ( ) avsatt 10,7 millioner kr for gjennomføring av en utskiftningsplan for veilysarmatur med komponenter av PCB. I ettertid ble man klar over at det iht. lystekniske krav ikke burde blande HQL lyskilder med hvit lys med NaV lyskilder med gult lys på samme strekninger. Dette medførte en endring i strategi for utskiftning, ved at man bestemte seg for å skifte ut alle veilysarmaturene på en veistrek- År Antall Demontert W Montert W Besparelse W Besparelse % , ,4 8

9 ning. Dette ville medføre en større effektbesparelse, samt at det ville gjøre vedlikeholdet og pæreskift mer effektivt i fremtiden. EU har bebudet et regulativ med virkning fra 2008/09 som avvikler bruken av elektromagnetisk forkoblingsutstyr og bruk av kvikksølvdamplamper. Fra 21. nov ble det innført et EU regulativ som setter forbud mot produksjon og anvendelse av to klasser høytaps drosler. Sarpsborg kommune anser at det er en riktig strategi med hensyn til PCB, energibesparelser og kommende EU direktiver å foreta en full utskiftning av alle veilysarmaturene. Positivt samarbeid I 2003 ble det også fattet et vedtak om at utskifting av veilysarmatur, serieskift og registrering av veilys skulle konkurranse utsettes. Det ble mottatt fire tilbud og forskjellen mellom laveste og høyeste tilbud var ca 1 : 5. En tre års kontrakt, med opsjon om forlengelse med ett år, ble inngått med Fredrikstad EnergiMontasje(FEM) i mars Med bakgrunn i at midlene for utskifting i handlingsplanen var fordelt over fire år ble det satt opp en utskiftningsplan i perioden 2004 til Entreprenørens gjennomføring av kontrakten og positive holdning til samarbeid med kommunen i de to årene som er gått av kontraktsperioden er vi som oppdragsgiver meget godt fornøyd med. Lavere energikostnad I utskiftningsplanen ble det angitt at det skulle benyttes 50w NAV-T i kommunale adkomstveier og 70w NAV-T i kommunale samleveier som lyskilder uten elektronisk forkobling. På spesielle steder/strekninger ble det gitt mulighet for at entreprenøren kunne vurdere en høyere wattstyrke for at lystekniske krav skulle bli oppfylt iht. Håndbok 017. I forbindelse med utskiftingen av armaturer er det registrert antall armaturer med PCB (i 2005 ca 79%), wattstyrke på demontert/montert lyskilde og effektbesparelse på lyskilde, se tabell. Gatelystariffen er en effektavregning basert på 4000 timer brenntid pr år. Når prosjektet er ferdig gjennomført i 2007 forventes det at man i 2008 har ca. 1,2 mill. kr. mindre i energikostnader enn i forhold til Det må forventes at de monterte armaturene har en levetid på minst 25 år og utskiftningen medfører at Sarpsborg kommune over en 25 års periode sparer ca. 30 mill. kr. I tillegg til besparelse i energikostnader har også gjennomføringen med utskifting av armaturer (inkl. lyspære) medført at Sarpsborg kommune har hatt mindre utgifter til serieskift (planlagt utskifting av lyspærer) på ca. ¼ av veinettet pr. år. Kropps-, ansikts- og øyedusj Type gulvmodell i galvanisert utførelse. Kapasitet på l/min. Brukes ved håndtering av alkaliske produkter. Tilkobles sikkerhetsblander ND25. Velkommen til vår webside! Tlf SETT KRAV! Krev mer når du skal kjøpe feiekost! Dücker og BEMAB leverer proff kvalitet Bredder fra 1m til 3m med oppsamler NYHET! BEMAB Geting feiekoster Sundebru Tel Faks

10 Fysisk planlegging Bratsberg Brygge fotografert fra elven. Foto: Fotograf Tom Riis. Bratsberg Brygge: Vellykket byutvikling Av Trond Opstad Informasjonspartner as Når kommunen tar styringen og samarbeidet med den private utbyggeren er positivt, kan resultatet bli bra. Fokus på kvalitet samt konsekvent bruk av fagfolk bør dessuten gi tilleggseffekter. Den nye bydelen i Porsgrunn er da også blitt vellykket. Den tilfører sentrum nye og varige verdier. Vannet er trukket inn i det store torget ved at det gamle fergeleiet er gjenskapt. Bak sees restaurerte Bratsberg Bruk. Foto: Fotograf Tom Riis. 10

11 Byutvikling skjer over en lav sko, over hele landet og i økende tempo. Det er imidlertid langt og lenge mellom utbygginger som synes å være fullendt. I hvert fall om en ser etter en kombinasjon der kommersielle interesser er like godt ivaretatt som estetiske kvaliteter. Bratsberg Brygge i Porsgrunn fremstår som urbant og moderne, men med gjenkjennelige historiske trekk knyttet til sjø, byens kanal og dagliglivet i tidligere tider. Et besøk i Porsgrunns nye byareal er en positiv opplevelse. Intimitet og atmosfære er ivaretatt av godt dimensjonerte forhold mellom uterom og bygningsvolum der bygningsfysikken danner overordnede vegger og hovedstruktur i byrommet. På mange måter er det likevel uterommet som skaper Bratsberg Brygge. Vik- Livet på Bratsberg brygge Tett oppunder 100 personer har sitt daglige arbeid på Bratsberg Brygge. Første etasje i leilighetsbyggene er fylt med variert næringsvirksomhet. To restauranter har etablert seg i nær tilknytning til elva, og i det første byggetrinnet finner en også eiendomsmegler, bank og ulike kontorer. Spennende materialvalg og kunst Uteområdene åpner seg ned mot elva, og hele veien er det utsikt til vannet. Det skaper gode utearealer, som er åpne for alle. Rød og sort smågatestein er kombinert med betongheller. Under overflatene er det lagt varme slik at området holder seg tørt og isfritt hele vinteren. Det er gjennomgående brukt kvalitetsmaterialer i uteområdene. Materialvalget setter et eksklusivt preg på området. Vannet og elva Bratsberg Brygge har en unik beliggenhet rett ved elva. Vannet er også trukket inn i det store torget ved at det gamle fergeleiet er gjenskapt. Nå kan publikum kose seg ved den nye kanalen som er anlagt. En liten foss understreker den hyggelige atmosfæren. Kanalen er støpt i mørk betong for å få dybde i vannflaten. Rundt kanalen er det lagt et felt med smågatestein, og plantekassene er av skipsstål fra Aker Brevik Belysning Belysningen er brukt for å framheve de ulike kvalitetene ved Bratsberg Brygge. Lyspullerter ute på brygga, langs elva og kanalen gir en dempet belysning av uteområdet. Vannet i fossen er opplyst fra undersiden, og bygg og trær har fått effektbelysning. Resultatet er at uteområdene er godt opplyst uten å være overbelyst, samtidig som arkitekturen er understreket med lyssettingen. 11

12 Tre utbyggingstrinn Dette er bare det første byggetrinnet for Bratsberg Brygge, på ca kvadratmeter. Totalt er det planlagt en utbygging på mer enn kvadratmeter fordelt på til sammen tre byggetrinn. Porsgrunn kommune har solgt arealer for kroner per kvadratmeter bruttoareal. Det inkluderer alt boligareal i etasjer over bakken. Elleve millioner kroner av salgssummen pløyes tilbake i prosjektet i form av infrastruktur. tige grep er gjort, både i den overgripende planløsningen og i summen av detaljer som skaper helheten. Nivåer, visuelle ledelinjer og belegning er nøye vevd sammen med akser og trafikale løsninger til en god totalitet. Nettopp fordi Bratsberg Brygge virker så naturlig avslappet og tiltalende, er det grunn til å undres, tingenes orden kan umulig være likegyldig. Her må noen ha hatt et spesielt håndlag med såvel Foto: Trond Opstad arkitektoniske kvaliteter som utvikling av et funksjonelt og tiltrekkende uterom. Det er nærliggende å tenke at fremtidssynte forretningsfolk har gravd dypt i lommeboken for å sikre suksess og maksimal avkastning på leiligheter og næringsarealer. Eller kanskje det rett og slett er kommunal interesse for byens ve og vel? Vi søkte og fant svaret. Prosess siden 1997 Planleggings- og utbyggingsprosessen av Bratsberg Brygge har pågått siden Det har vært en lang, men helt nødvendig prosess, forteller overingeniør Einar Barosen ved Plan og byggesak i Porsgrunn kommune. Han har vært med siden starten for ni år siden. Da skulle kommunen kvitte seg med Bratsberg Bruk, en gammel fabrikk som blant annet produserte kjerrehjul, og tilliggende arealer som ble brukt som parkeringsområde. Kommunen utlyste en konkurranse for å finne en samarbeidspartner med økonomisk ryggrad og vilje til å utvikle arealet til en positiv ny del av bysentrum. Hverken trehus eller jugendstil Fra starten av hadde vi definert grunnleggende prinsipper for hvordan området skulle utvikles. Det gjaldt selvfølgelig også infrastruktur som trafikale løsninger og fremtidig parkeringsbehov. Prosessen frem til den endelige løsningen ble imidlertid lengre enn forventet, men har absolutt vært nødvendig. Ved en rekke forslag som har vært lagt på bordet, har vi satt foten ned fordi de ikke har svart til forventningene våre. Eksempelvis ble et arkitektoniske forslag om idyllisk trehusbebyggelse avslått. Det samme ble et senere forslag om bygningsmasse i jugendstil. Verken stilkopiering eller nostalgi var ønsket på denne sentrale tomta i byen. En egen arkitektkonkurranse ga til slutt det ønskede resultatet, sier Barosen. Opprinnelig var det planlagt et omsorgsbygg som bandt opp fleksibilteten, på arealet. Etter hvert gikk dette ut av prosjektet, og man sto friere med hensyn til utformingen. Belegningsstein er brukt både av hensyn til generelt underlag og som indikator for ferdselsårer og avgrensing av disse. Holdt investorene i ørene Det ligger i sakens natur at private investorer vil tjene mest mulig penger med minst mulig bruk av energi. Kommunens oppgave har derfor vært å sørge for at intensjoner og prinsipper blir fulgt opp. Det betyr at vi har styrt og dirigert, og på mange måter holdt investorene i ørene. Hver gang prosjektet har vært i ferd med å gli ut i forhold til føringer og bemerkninger fra forrige arbeidsmøte, har vi ledet prosjektet inn på stien igjen. Klare avtaler med premisser i bunnen har sørget for styringsmuligheter. Når det er sagt, må jeg legge til at samarbeidet mellom utbygger og kommune har vært positivt fra dag én, sier Barosen. Det er forskjell på rom og uterom Uterommet og torget ved Bratsbeg Brygge er mye omtalt blant folk. Det er fordi folk trives og har det bra der. Uterom skal nettopp være et sted det er godt å oppholde seg. Foto: Trond Opstad Uterommet skal være et sted der det er godt å oppholde seg, sier landskapsarkitekt Jan Feste. Landskapsarkitekt Jan Feste setter seg godt til rette på en av torgets benker. Bak ham renner den lille kanalen, et innslag som bidrar til å prege plassen og knytte den til kanalmiljøet i byen. Det er spesielt tre grunnleggende faktorer som opptar Feste når temaet penser inn på offentlige uterom: romfølelsen, gjenkjennelighet, lokal tilhørighet og sist, men ikke minst; det estetiske uttrykket som også ivaretar det urbane kravet til forholdet mellom mennesker og motorisert ferdsel. 12

13 Demonstrasjoner og underskriftskampanje Kommunens planer om utbygging i sentrum ble ikke godt mottatt i byen. Det endte med protestaksjoner og en underskriftskampanje med underskrifter. I dag er det bare lovord å høre. Selv ungdommen er begeistret, og det er veldig hyggelig. Uteområdet er blitt en yndet plass for unge og gamle. Stedet oppsøkes også av nygifte, som bruker uteareaet til bakgrunn for brudebildene. Uterom med karakter Det er gjort historiske grep ved å la restaurerte Bratsberg Bruk være et sentralt element. En kunstig kanal gjennom uterommet gir liv og karakter. Bruk av belegningsstein og -strukturer gir området karakter samtidig som det synliggjør gangarealer og ferdselsårer. I avtalen med utbygger satte vi krav om å bruke fagfolk i alle ledd. Ikke minst har dette vært verdifullt for utearealene, forteller Einar Barosen, som er meget fornøyd med sluttresultatet for Bratsberg Brygge. Foto: Trond Opstad Den kunstige kanalen er undervannsbelyst om kvelden. Bak sees restaurerte Bratsberg bruk. Det er stor forskjell på rom og tomrom. Byens rom er ofte ikke tatt godt nok hånd om, som regel er uterommene rett og slett tomrom eller restarealer mellom hus. Innestengte og triste arealer fører til at bebyggelsen får minimal oppmerksomhet, noe som til syvende og sist betyr forfall. Dårlige uterom gjør noe med folk, sier Jan Feste. Han mener at riktig volum og samspill mellom gulv og vegghøyde er det avgjørende utgangspunktet. Gjenkjennelighet Nye bygg er nye bygg. Klarer man å tilføre noe av stoffligheten fra den eldre bebyggelsen rundt, får det nye uterommet vegger som gjenkjennes fra omgivelsene, og da er man på riktig vei. Her på Bratsberg Brygge er mye arbeid lagt i å gi stedet lokal tilhørighet. Syresteinselementene er hentet fra det gamle syretårnet til Hydro, og skipsstål er benyttet som innramming av trær. På samme måte er det brukt larvikitt og Porsgrunn-marmor i forsøket på å bruke materialer som hører området til. Uterommets gulv Betong er betong, ikke noe annet, og gir en rolig og jevn flate som ikke konkurrerer med omgivelsene. I hovedsak er det lagt betongheller i formatet 45 ganger 45 cm. Også disse har lokal tilhørighet, produsert her i byen av Aaltvedt Betong. Et slikt gulv er godt og riktig med hensyn til ferdsel også for syklister og rullestolbrukere, påpeker Feste. Trafikale hensyn Han mener at en rolig gulvflate, ikke noe krimskrams, men et gulv som beveger seg forsiktig gjennom terrenget, er ett av flere grep som visuelt og naturlig kan danne skille mellom ferdsel for mennesker fra kjørearealer for busser og biler. Samtidig må arealet tåle harde belastninger uten å gå i stykker og raskt forfalle. Andre elementer bidrar også til den visuelle løsningen. Trapper fanger opp høydefall, murer og syresteinselementer danner naturlige avgrensninger. Poenget bør være å søke etter helhetlige løsninger. I enkelte private prosjekter ser utbyggerne det åpenbart lønnsomme ved å investere i god uteromskvalitet, men det hører til sjeldenhetene. I dette prosjektet har kommunen vært veldig aktiv, og i samarbeid med utbygger fått god kvalitet i både offentlige og private rom, forteller landskapsarkitekt Jan Feste. 13

14 Vei og samferdsel Hovedplan for kommunale veger Standarden på mye av det kommunale vegnettet er for dårlig. Det gjelder både dekkekvalitet, bredde og bæreevne. Ved utarbeidelse av en Hovedplan veg vil tilstanden dokumenteres og konsekvenser av lave bevilgninger synliggjøres. Av Ivar Faksdal fagrådgiver drift og vedlikehold veg ViaNova Trondheim AS Det kommunale vegnettet utgjør hele 41 prosent, det vil si ca kilometer av det offentlige vegnettet og utgjør dermed en stor andel av den totale vegkapitalen. I tillegg til at personbiltrafikken har økt, har også tungtrafikken økt. I tillegg har tillatt totalvekt og aksellast på de tyngre kjøretøyene økt vesentlig. Dette betyr at påkjenningen på vegkroppen øker. De fleste kommunene har i dag hovedplaner for vann, avløp, avfallsbehandling og trafikksikkerhet, men mange kommuner mangler en hovedplan for vegnettet. Hvorfor lage en hovedplan veg? 1. Det ligger store verdier i det kommunale vegnettet, og det bør være en selvfølge at alle kommuner har oversikt over hva de eier, hvilken tilstand og verdi eiendelene har. 2. Utarbeidelse av hovedplaner for alle områder innenfor teknisk sektor vil gi kommunen et helhetlig styringsverktøy med politisk forankring. 3. Midler til kommunale veger må konkurrere mot skole, eldreomsorg osv. En hovedplan vil gi de som bevilger midler et bedre grunnlag for fordeling mellom kommunale virksomheter. 4. Flere kommuner som har utarbeidet en hovedplan veg har fått økte bevilgninger til utbedring av vegnettet. Forberedelser til hovedplan veg Før en starter en hovedplanprosess kan det være nødvendig å gjennomføre en beskrivelse av: 14

15 Andre relevante planer Organisering og ansvarsfordeling Ressurstilgang senere år (mannskap, maskiner, budsjett) Mengdestatus for vegnettet Spesielle utfordringer og strategier Hovedplan veg bør gis status som en kommunedelplan etter Plan og bygningslovens bestemmelser, siden den påvirker veg-og trafikkforhold for kommunens innbyggere. Det anbefales at politikere deltar i prosessen for å sikre et godt politisk eierforhold til planen. Innhold og omfang i hovedplan Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) har utarbeidet en veiledning til Hovedplan for kommunale veger, datert november Denne veiledningen danner et godt grunnlag for kommunene som ønsker å lage en hovedplan for veg. Det vil være opp til den enkelte kommune å bestemme innhold og omfang i en hovedplan, utfra både ressurser og økonomi. Å utarbeide en hovedplan veg i henhold til veiledningen vil være en stor oppgave for mange kommuner, og dermed blir det kanskje ikke noe av. Da er det bedre å lage en mindre omfattende plan til å begynne med og heller bygge videre på den senere. Nedenfor er vist hvordan man kan dele opp hovedplan i to deler og hva planen bør inneholde. Hovedplan del 1 Det viktigste med hovedplan del 1, er å gi en oversikt over veglengder, standarden på vegnettet, inndeling i vegtyper, kostnader på utbedringstiltak og nødvendig bevilgningsnivå. Innholdet i en slik hovedplan kan være følgende: Sammendrag Bakgrunn Rammevilkår (kommuneplan, sektorplaner, lover/ forskrifter o.l) Mål og strategi Inndeling av det kommunale vegnettet i vegtyper (hoved-/samle-/adkomstveg) Tilstandsregistrering av vegdekke og grøfter Bæreevnevurdering av vegnettet med basis i tilstandsregistreringen Forslag til tiltak for oppgradering til ønsket bæreeevne Kostnadsoverslag for oppgradering til ønsket bæreeevne (med eks. dekketype) Kostnadsoverslag for oppgradering fra grusdekke til asfaltdekke Handlingsplan for det 1. året for 4 alternative bevilgningsnivåer Økonomiplan for 2 planperioder (8 år) og for 4 alternative bevilgningsnivåer. Foreslå optimalt bevilgningsnivå for å bevare vegkapitalen Anbefaling av prioriterte veger for alternative bevilgningsnivåer. Det anbefales at det tas digitale bilder av vegnettet samtidig med registrering av tilstand på de kommunale vegene. Digitale bilder finnes i dag for alle riks- og fylkesveger i hele landet. Statens vegvesen (og andre) bruker dette aktivt i planlegging av drift og vedlikehold. Utførte registeringer om bl.a. vegtype, dekketilstand, aksellast kan (og bør) presenteres på kart for å gi en bedre oversikt. Når del 1 av hovedplan er ferdig har man et godt grunnlag for å utarbeide del 2. Hovedplan del 2 Mens hovedplan del 1 tar for seg vegkroppen, vil del 2 ta for seg alle vegobjekt i tilknytning til vegkroppen. Med vegobjekt menes stikkrenner, kummer, sluk, skilt, kantstein, rekkverk osv. Alle vegobjekt må stedsangives med vegnummer, parsell, profilnummer og evt vegside. I tillegg til plassering må alle vegobjekt beskrives med dimensjoner og tilstand (gjerne med bilder). For å kunne planlegge og gjennomføre de riktige tiltak som er nødvendige for å bevare vegkapitalen er det en forutsetning at man kjenner vegobjektenes tilstand. For å finne alle vegobjekt og notere historiske data, så bør det være med en kjentmann under registreringen. I forbindelse med konkurranseutsetting av drift og vedlikehold har Statens vegvesen registrert alle vegobjekt langs riks- og fylkesveger. Alle registreringer er lagt inn i et program som kalles VegReg, enten direkte eller via papir. Det anbefales at også kommunene benytter VegReg eller et tilsvarende program. Alle registrerte data kan legges inn i Statens vegvesen sin Vegdatabank, som alle kommuner forhåpentligvis får tilgang til i løpet av Fra vegdatabanken kan man deretter ta ut forskjellige typer rapporter. Må kommunene ha en hovedplan veg? Mange kommuner, spesielt de minste, mener å ha god oversikt over sitt vegnett. Det har de sikkert rett i, men det kommer stadig større krav til oversikt og dokumentasjon. Dette kan oppstå for følgende situasjoner: Ved ansettelse av nye folk Krav om dokumentasjon til de bevilgende myndigheter Konkurranseutsetting av drift og vedlikehold Et annet moment er at det stilles større og større krav om en mer forretningsmessig holdning til de verdier som det offentlige forvalter. Før eller senere vil det sannsynligvis komme krav om at kommunene må ha en registrering av vegnettet tilsvarende det som en hovedplan inneholder. 15

KOMMUNAL 8/2006. Bedre omdømme i Oslo boligbygg Energigjenvinning av avfall Byggeskikkprisen 2006. www.kommunalteknikk.no

KOMMUNAL 8/2006. Bedre omdømme i Oslo boligbygg Energigjenvinning av avfall Byggeskikkprisen 2006. www.kommunalteknikk.no KOMMUNAL 8/2006 TEKNIKK Brannvesenet går nye veier Bedre omdømme i Oslo boligbygg Energigjenvinning av avfall Byggeskikkprisen 2006 www.kommunalteknikk.no HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

Detaljer

TEKNIKK. Gjenbruk selger KOMMUNAL 5/2006. Vil utnytte energi fra vannverket Det nye avløpsregelverket. www.kommunalteknikk.no

TEKNIKK. Gjenbruk selger KOMMUNAL 5/2006. Vil utnytte energi fra vannverket Det nye avløpsregelverket. www.kommunalteknikk.no KOMMUNAL 5/2006 TEKNIKK Gjenbruk selger Vil utnytte energi fra vannverket Det nye avløpsregelverket www.kommunalteknikk.no HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING Innhold Leder: rikspolitiske retningslinjer

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Vi ønsker alle våre lesere en God Jul!

Vi ønsker alle våre lesere en God Jul! 12 2012 Vi ønsker alle våre lesere en God Jul! NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING VELKOMMEN TIL FREMTIDEN: FLYGT EXPERIOR INSPIRED BY YOU. ENGINEERED

Detaljer

FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING KOMMUNAL 4/2011 TEKNIKK Bygg og eiendom www.kommunalteknikk.no HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING NKF NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING NKF - KUNNSKAPSDELING FOR ET BEDRE SAMFUNN KOMMUNAL 4/2011

Detaljer

Komponer din egen befaring på Fornebulandet under messen Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk 13. 15. mai

Komponer din egen befaring på Fornebulandet under messen Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk 13. 15. mai 3 2013 Komponer din egen befaring på Fornebulandet under messen Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk 13. 15. mai Rekruttering Gang- og sykkelveger Bygger miljøhus NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www.

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 16.04.2015 kl. 13:30

Detaljer

Handlingsprogram samferdsel 2015-18. Med budsjett 2015

Handlingsprogram samferdsel 2015-18. Med budsjett 2015 Handlingsprogram samferdsel 2015-18 Med budsjett 2015 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 5 3 Målsetninger og føringer for infrastruktur... 6 4 Fylkesvegnettet... 7 4.1 Status... 7 4.1.1 Omfang...

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

8-2014. Spillvann fra Gran til Brandbu Renhold, forebyggende helsearbeid. Nettverksgruppene i NKF er viktige Lang vei for vannet i Østre Toten

8-2014. Spillvann fra Gran til Brandbu Renhold, forebyggende helsearbeid. Nettverksgruppene i NKF er viktige Lang vei for vannet i Østre Toten 8-2014 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Spillvann fra Gran til Brandbu Renhold, forebyggende helsearbeid Lars Ellingbø Arvid Tangerås Inger Elisabeth Dahl Sigve Gudbrandsen Tore Nygård

Detaljer

HOVEDEMNE 2013-14 KONTRAKTSFORMER SOM OPPFORDRER TIL INNOVASJON OG UTVIKLING RAPPORT NR. 1/2014 UTARBEIDET AV DET NORSKE BELEGNINGSUTVALGET

HOVEDEMNE 2013-14 KONTRAKTSFORMER SOM OPPFORDRER TIL INNOVASJON OG UTVIKLING RAPPORT NR. 1/2014 UTARBEIDET AV DET NORSKE BELEGNINGSUTVALGET HOVEDEMNE 2013-14 KONTRAKTSFORMER SOM OPPFORDRER TIL INNOVASJON OG UTVIKLING RAPPORT NR. 1/2014 UTARBEIDET AV DET NORSKE BELEGNINGSUTVALGET 1 Rapporten er utarbeidet av: Roar Telle (leder), Veiteknisk

Detaljer

4-2014. Kommunaltekniske fagdager i BERGEN 2. 4. juni. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Eidsvåg skole Anleggsfolk Ytre Sandviken renseanlegg

4-2014. Kommunaltekniske fagdager i BERGEN 2. 4. juni. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Eidsvåg skole Anleggsfolk Ytre Sandviken renseanlegg 4-2014 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Kommunaltekniske fagdager i BERGEN 2. 4. juni Eidsvåg skole Anleggsfolk Ytre Sandviken renseanlegg Kunnskapsdeling for et bedre samfunn VELKOMMEN

Detaljer

TEKNIKK KOMMUNAL 1/2007. Det startet for hundre år siden

TEKNIKK KOMMUNAL 1/2007. Det startet for hundre år siden KOMMUNAL 1/2007 TEKNIKK Det startet for hundre år siden Når snødeponiet forurenser. Les hva Enebakk kommune gjorde Askøy: Vannsikkerhet og vinterveghold i en mellomstor kommune Storsatsing på avfallsløsninger

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Bærekraftig utvikling av Brokelandsheia

Bærekraftig utvikling av Brokelandsheia Bærekraftig utvikling av Brokelandsheia Skrevet av Thomas Brattheim og Eivind Randen 2008 Oppgaven er en prosjektoppgave innen masterstudiet i Fysisk planlegging høsten 2008. Den tar for seg en bærekraftig

Detaljer

5-2015. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Ung i kommunen Klarspråk Sola kommune. Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.

5-2015. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Ung i kommunen Klarspråk Sola kommune. Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk. 5-2015 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Ung i kommunen Klarspråk Sola kommune Kunnskapsdeling for et bedre samfunn utleiepumper 3 gode grunner til å leie fra Xylem i ditt neste prosjekt:

Detaljer

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER.

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. Veileder utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer FOBE for Kommunal- og regionaldepartementet Porsgrunn 2. juli 2008 Denne

Detaljer

Konvertering av områder for fritidshus til boligformål

Konvertering av områder for fritidshus til boligformål Konvertering av områder for fritidshus til boligformål Sluttrapport Oppdragsnr.: 140448 Oppdragsgiver: Frogn kommune Oppdragsgivers repr.: Kjersti Aune Oppdragsleder Rambøll: Lars Syrstad Medarbeidere:

Detaljer

NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no

NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no 11 2012 NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING Pumpehjulet som hopper over driftsproblemene! Flygt Flying N Begrepet selvrensende pumpehjul har

Detaljer

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8.

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8. 2 Innhold 1. INNLEDNING...5 Formål med planarbeidet...5 Planprosessen...5 Mål for planen...5 Nasjonale føringer...6 Regionale føringer...7 Kommunale føringer...7 Utfordringsbilde...8 2. UTVIKLING AV BOLIGPOLITIKK

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD BJERKREIM KOMMUNE NOVEMBER 2013 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

1-2-2015. Vann og avløpsetaten i eget AS. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Dokumenter for fremtiden. Drikkevannskonkurranse.

1-2-2015. Vann og avløpsetaten i eget AS. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Dokumenter for fremtiden. Drikkevannskonkurranse. 1-2-2015 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Vann og avløpsetaten i eget AS Drikkevannskonkurranse Dokumenter for fremtiden Alvorlige branner Kunnskapsdeling for et bedre samfunn utleiepumper

Detaljer

NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION

NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION State of the Nation 2015 INNHOLD Forord Norges ryggrad s. 3 Metode s. 6 Scenarier for Norge 2050 s. 9 Sammendrag s. 12 Kommunale

Detaljer

9-2014. Reservevannforsyning Glitre Asker. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. NoDigChallenge Steinar Nilo Garderåsen boligsameie

9-2014. Reservevannforsyning Glitre Asker. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. NoDigChallenge Steinar Nilo Garderåsen boligsameie 9-2014 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Reservevannforsyning Glitre Asker NoDigChallenge Steinar Nilo Garderåsen boligsameie Kunnskapsdeling for et bedre samfunn VELKOMMEN TIL FREMTIDEN:

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/16 Innklaget virksomhet: Klager: NAV Buskerud, Saksnummer: 2009/16 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

NTE Energi satser på effektiv bemanningsplanlegging for vedlikehold

NTE Energi satser på effektiv bemanningsplanlegging for vedlikehold Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 01/15 NTE Energi satser på effektiv bemanningsplanlegging for vedlikehold NTE Energi har et mål om at effektiv bemanningsplanlegging skal

Detaljer

Stavanger universelt utformet 2029. Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029

Stavanger universelt utformet 2029. Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029 Stavanger universelt utformet 2029 Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029 t kumen o d s g Hørin 1 2 Stavanger universelt utformet 2029 Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029 Høringsdokument

Detaljer