Kartlegging av forfall på riks- og

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kartlegging av forfall på riks- og"

Transkript

1 Asfaltdagen 24. januar Oslo Kartlegging av forfall på riks- og fylkesvegnettet Hva vil det koste å fjerne det? Even K. Sund Veg- og transportavdelingen Vegdirektoratet

2 Innhold Bakgrunn Hvorfor kartlegge forfallet? Valgt metodikk Tidligere kartlegginger hva er forskjellen? Resultater Hva så?

3 Hvorfor kartlegge forfallet? NTP Kartlegging av alle økonomiske behov (riksveger): Utvikling av vegnettet: Stamnettutredningen (april 2011) Vegnormalstd på hele rv-nettet: mrd kr Drift og vedlikehold: ekstern kval.sikring DNV (feb 2012) Om lag 6,6 mrd kr pr år Ta igjen forsømt vedlikehold??? = «Forfallsprosjektet» Forfall har negative konsekvenser T fikk ikk h t f k li h t iljø b i Trafikksikkerhet, framkommelighet, miljø og bevaring av investert kapital, vanskeligere og dyrere drift

4 Valgt metodikk Vedlikeholdsstandarden (håndbok 111) er referansen Forfall når en ikke tilfredsstiller kravene i hb111 Kostnaden for å fjerne forfallet: bringe tilstanden fra sin nåværende tilstand til en tilstand hvor objektet oppfyller sin tiltenkte funksjon over en normal levetid. Kan vær rasjonelt og økonomisk optimalt å foreta større utskiftinger og ikke kun rette opp forfallet på enkeltobjekter regnet som en del av forfallet i kartleggingen

5 Valgt metodikk forts. Kan være behov for å gjøre oppgraderinger (dvs. heve standarden utover den opprinnelige) f.eks. forskriftsfestede krav (Tunnelsikkerhetsforskrift og elektroforskrifter) (ikke regnet som forfall, men kartlagt!) Gått bort fra en ren «sjablonmessig» beregning som ble brukt i Vegkapitalprosjektet ( ) Har behov for stedfestede behov pr veg/vegrute Må vite hvilke konkrete k tiltak det er behov for Oppdrag sendt regionene for gjennomgang av hele vegnettet Datagrunnlag og verktøy: NVDB, PMS, Brutus, Plania, Funkra, driftskontraktene.m.m.

6 Valgt metodikk forts. Kartleggingen omfatter ikke kostnader for å rette opp manglende generell vegstandard (kurvatur, stigning, vegbredde etc.). Behovet knyttet til forfall må sees i sammenheng med behov knyttet til utvikling av vegnettet (større investeringer)

7 Grunnleggende utfordring ved evt å bruke en sjablonmessig beregning Et gitt fysisk forfall ute på en konkret vegstrekning kunne fjernes ved bruk av ulike tiltaksstrategier 1. Tradisjonelt vedlikeholdstiltak Eks. Reasfaltering 2. Mer omfattende rehabilitering / utskifting av utstyr etc. Eks. Forsterkning for å oppnå normal dekkelevetid 3. Omfattende oppgradering eller ombygging Eks. Utretting av kurvatur, økt vegbredde og forsterkning evt bygging av helt ny veg

8 Kartlegging av kostnaden for å fjerne forfallet

9 Forfall med tilhørende oppgraderingsbehov Riksveger - Totalt om lag mrd kroner Vegutstyr og miljøtiltak 2-3 mrd kr (~ 10 %) Bru og kai 3-5 mrd kr (~ 15 %) (30 45 mrd. kr med 25 % mva) Vegfundament og vegdekker 5-8 mrd kr (~ 20 %) Drens- og avløpsanlegg 1-2 mrd kr (~ 5 %) Tunneler mrd kr (~ 50 %) Om lag 43% er forfall og 57% tilhørende oppgraderingsbehov

10 Kostnad for å fjerne forfall pr riksvegrute

11 Forfall med tilhørende oppgraderingsbehov Fylkesveger - Totalt om lag mrd kroner (Tunnel, bru og ferjekai) (17 30 mrd. kr med 25 % mva) Bru og kai 6-10 mrd kr (~ 40 %) Tunneler 9-15 mrd kr (~ 60 %) NB! Kompletterende kartlegging for vegdekke/vegfundament, drens- og avløpsanlegg l samt vegutstyr/miljøtiltak tt tilt er i ferd med å avsluttes

12 Tunnel, bru og ferjekai på fylkesveger Forfall: mrd kr Ferjekai Bru (17 30 mrd. kr med 25 % mva) Tunnel Mill kro oner

13 Kompletterende kartlegging fylkesveg Omfattet Vegoverbygning (vegfundament og vegdekke) Drens- og avløpsanlegg Vegutstyr og miljøtiltak Gj.ført i perioden mai nov 2012 Rapportutkast tk t ferdig Sendt Samferdselsdep. På etatsintern høring (regionene) Kontaktutvalget mellom vegdirektør og fylkesrådmannskollegiet om fylkesveg informeres 1. februar

14 Eksempler på utfordringer knyttet til forfall på fylkesveger Fv 45 i Volda: OBSERVERT DEKKELEVETID ER KUN 5 ÅR NÅR TRAFIKKEN TILSIER DEKKELEVETID PÅ MINST ÅR

15 SMAL VEG MED MANGELFULL DRENERING OG SKADET VEGDEKKE PÅ FV 78 NÆR MOSJØEN Hva er riktig tiltak her? Kun nytt dekke? Etablere drenering? Utvide vegbredden?

16 SMAL VEG MED MANGELFULL DRENERING PÅ FV 953 I FLEKKEFJORD KOMMUNE Forfallet knyttet til manglende vedlikehold er kanskje ikke enormt, mer knyttet til manglende generell vegstandard (og standardsprang!)

17 LAVTRAFIKKERTE VEGER MÅ OGSÅ VEDLIKEHOLDES FOR Å OPPRETTHOLDE ET MINIMUM AV TRAFIKKSIKKERHET OG FREMKOMMELIGHET Fv 780 i Re kommune Fv 391 i Lindås kommune Dilemma: det er sannsynligvis ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt å gjøre noe når ÅDT er kjt/døgn!

18 Forfallskartlegging - Hva så? Vårt NTP-forslag g( (riksveger): Det mest nødvendige først: Drift, vedlikehold og fornyelse Mer trafikk Mer teknisk komplisert infrastruktur tunneler, informasjonssystemer Klimaendringer i villere vær krever solid infrastruktur Kostnadsøkninger Nedslitt infrastruktur Historisk løft for oppgradering og fornyelse

19 NTP-forslaget: Begynne jobben med å fjerne forfallet på riksvegene Beregnet forfall: f mrd. kr 50 % tunneler, 25 % vegdekker, vegkropp og drenering, 15 % bruer og ferjekaier og 10 % vegutstyr og miljøtiltak Foreslåtte midler 13 mrd. kr i planteknisk ramme 18 mrd. kr i høyere rammenivåer Prioritering Vegkropp og drenering for mer robuste veger Tunnelsikkerhetsforskriften k if og elektroforskriften lk kif

20 Fylkesvegene Beregnet forfall på bruer og tunneler: mrd. kr 60 % tunneler 40 % bruer og ferjekaier Behovet varierer i stor grad mellom fylkene Forfall på resten av fylkesvegnettet er kartlagt vegoverbygning, drenering, vegutstyr og miljøtiltak Det må vurderes et egen program for rehabilitering på fylkesvegnettet - må sees i sammenheng med øvrige investeringsbehov Drift og vedlikehold Økte kostnader (som for riksveg)

21 Takk for oppmerksomheten! Sohlbergplassen utsikt mot Rondane fv 27, Nasjonale turistveger Foto: Helge Stikbakke / Statens vegvesen

Hva vil det koste å fjerne forfallet på fylkesvegnettet?

Hva vil det koste å fjerne forfallet på fylkesvegnettet? Hva vil det koste å fjerne forfallet på fylkesvegnettet? Resultat av kartlegging Statens vegvesens rapporter Nr. 183 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen Vegforvaltning og utvikling Februar 2013

Detaljer

Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen

Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen Transport og logistikkdagen 2012 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Hovedutfordringer Globaliseringen Sterk befolkningsvekst der vi allerede har kapasitetsutfordringer

Detaljer

Samfunnsmessige konsekvenser av ulikt innsatsnivå i drift og vedlikehold

Samfunnsmessige konsekvenser av ulikt innsatsnivå i drift og vedlikehold Samfunnsmessige konsekvenser av ulikt innsatsnivå i drift og vedlikehold Veg- og ferjerapport Nr 1-2006 Vegdirektoratet Veg- og trafikkavdelingen Seksjon for veg- og ferjeforvaltning Dato: 2006-08-15 Samfunnsmessige

Detaljer

System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5

System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5 System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5 V D r a p p o r t Vegdirektoratet Nr.35 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen Byggherreseksjonen September 2011 VD rapport VD report Tittel

Detaljer

KVALITETEN PÅ VEINETTET. Riks- og fylkesveier i Norge Utdrag fra Nasjonal Veidatabank (NVDB)

KVALITETEN PÅ VEINETTET. Riks- og fylkesveier i Norge Utdrag fra Nasjonal Veidatabank (NVDB) KVALITETEN PÅ VEINETTET Riks- og fylkesveier i Norge Utdrag fra Nasjonal Veidatabank (NVDB) FORORD INNHOLD Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) ønsker å bidra til at landets veinett blir bedre. OFVs

Detaljer

Høringsuttalelse KVU kryssing av Oslofjorden Samfunnsnytteberegning for nordre korridor Rv23 må også uføres med bompenger

Høringsuttalelse KVU kryssing av Oslofjorden Samfunnsnytteberegning for nordre korridor Rv23 må også uføres med bompenger Røyken fjord og miljø Høvikveien 11 3477 Båtstø Båtstø 27.02.2015 Statens Vegvesen Region Øst Postboks 1010 2605 Lillehammer firmapost-ost@vegvesen.no Høringsuttalelse KVU kryssing av Oslofjorden Samfunnsnytteberegning

Detaljer

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning Kort om prosjektet Rapportnavn: Konseptvalgutredning for ny sentralnett løsning i Oslo og Akershus

Detaljer

ITS på veg. En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger

ITS på veg. En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger ITS på veg En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger ITS veileder En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger Produksjon: Statens Vegvesen i samarbeid med Sweco Layout & grafisk produktion:

Detaljer

FORSLAG TIL FUNKSJONSKRAV FOR VEGSYSTEMET

FORSLAG TIL FUNKSJONSKRAV FOR VEGSYSTEMET RAPPORT FORSLAG TIL FUNKSJONSKRAV FOR VEGSYSTEMET Opplysningsrådet for Veitrafikken FORORD Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) har engasjert Rambøll Norge AS til å utarbeide en rapport som redegjør

Detaljer

Hareid Fastlandssamband AS. Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula. Utgave: 1 Dato: 2012-12-20

Hareid Fastlandssamband AS. Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula. Utgave: 1 Dato: 2012-12-20 Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Utgave: 1 Dato: 2012-12-20 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Utgave/dato:

Detaljer

BEREGNING AV ETTERSLEP I VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE OG KOMMUNALE BYGNINGER, KIRKER OG VEGER I NORD-TRØNDELAG RAPPORT

BEREGNING AV ETTERSLEP I VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE OG KOMMUNALE BYGNINGER, KIRKER OG VEGER I NORD-TRØNDELAG RAPPORT BEREGNING AV ETTERSLEP I VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE OG KOMMUNALE BYGNINGER, KIRKER OG VEGER I NORD-TRØNDELAG RAPPORT Prosjektleder: Siv. ing. Jan Atle Strand, Brødrene Strand Ingeniørfirma AS Prosjektansvarlig:

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG KONSEKVENSUTREDNING KU og KDP for ny bru over Glomma i Sarpsborg fase 3 HØRINGSUTGAVE RAPPORT NR. 10057000/7 10.09.2014 Endringsliste VER. DATO STATUS KONTR. AV UTARB. AV 01 09.09.2014 1. utkast Mette

Detaljer

Trafikkskilt Del 1 Fellesbestemmelser

Trafikkskilt Del 1 Fellesbestemmelser Trafikkskilt Del 1 Fellesbestemmelser NORMALER Håndbok 050 Vegdirektoratet Trafikksikkerhetsseksjonen 2009 Trafikkskilt Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming (skiltnormal)

Detaljer

Mal for kommentarer Dato: 2012-08-15 Dokument: N 363

Mal for kommentarer Dato: 2012-08-15 Dokument: N 363 3.1) SB Generelt Se vedlagte kommentar N 328. SK Mandat (I høringsnotat) Pkt.1, sist i første avsnitt standard rapportmal Ge/te De har behov for en mer presis standard enn NS 3424:1995 og er i hovedsak

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 2017

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 2017 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 2017 2 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 2017 Foto: Steinar Svensbakken 3 4 Forord Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på

Detaljer

Vurdering av forlenging av E16 til riksgrensen mot Sverige

Vurdering av forlenging av E16 til riksgrensen mot Sverige Vurdering av forlenging av E16 til riksgrensen mot Sverige August 2008 Sammendrag Det finnes i dag ingen overordnet europa- eller riksvegforbindelse som forbinder de østlige og sørlige delene av Norge

Detaljer

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Juni 2010 Forord Fylkesordfører-/rådslederkollegiet drøftet i 2008 behovet for å styrke fylkeskommunenes innsats for økt kollektivtransport.

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Rapport Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Oslo, 15. desember 2014 Illustrasjon: Kjelsås skole, Oslo. Foto: UBF Rapporten er utarbeidet

Detaljer

LENGDE PÅ NYE TRIKKER /// FORSTUDIE

LENGDE PÅ NYE TRIKKER /// FORSTUDIE LENGDE PÅ NYE TRIKKER /// FORSTUDIE RAPPORT /// NOVEMBER 2011 OPPDRAGSGIVER Ruter AS KONSULENT Plan Urban Storgata 8 0155 Oslo www.planurban.no Forsidebilde: Strasbourg Alle fotografier: Plan Urban Kartgrunnlag:

Detaljer

EVALUERING AV PARTIPROGRAMMENE

EVALUERING AV PARTIPROGRAMMENE EVALUERING AV PARTIPROGRAMMENE EVALUERING AV PARTIPROGRAMMENE I LYS AV FOLKETS VEIKRAV 1. Veiene skal være gode 2. Veiene skal være sikre 3. Veiene skal være godt vedlikeholdte 4. Veiene skal utvikles

Detaljer

Ekspressveien E134 over Haukeli

Ekspressveien E134 over Haukeli Ekspressveien E134 over Haukeli Konsekvensanalyse og belysning av finansieringsmuligheter Cand.oecon. Kristen Knudsen Uavhengig økonomisk analyse og utredning Ikke noe er mer praktisk enn god teori Tlf

Detaljer

Regionrådet for Hadeland 19.6. 2015. Felles vilje for felles mål Historikk og mål for arbeidet til Stor-Oslo Nord

Regionrådet for Hadeland 19.6. 2015. Felles vilje for felles mål Historikk og mål for arbeidet til Stor-Oslo Nord Regionrådet for Hadeland 19.6. 2015. Felles vilje for felles mål Historikk og mål for arbeidet til Stor-Oslo Nord Utgangspunkt: Bakgrunn: Sommeren 2012: Gjøvikregionen og kommunene Gran, Lunner og Nittedal

Detaljer

Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten i Ruterområdet

Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten i Ruterområdet Ruterrapport 2012:4 Rapport utarbeidet av Urbanet Analyse AS på vegne av Ruter AS Versjon 1.1 10.2 2012 Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten i Ruterområdet Ruters forord Ruter mottar

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012 Arbeid på og ved veg Krav og retningslinjer til varsling og sikring normal Håndbok N301 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene

Detaljer

NR 1 MARS 2008 N Y T T STATENS ETAT DAGENE FORUM FOR NYTT OG VIKTIG I BYGGEREGLENE

NR 1 MARS 2008 N Y T T STATENS ETAT DAGENE FORUM FOR NYTT OG VIKTIG I BYGGEREGLENE NR 1 MARS 2008 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT DAGENE FORUM FOR NYTT OG VIKTIG I BYGGEREGLENE B E N Y T T 1 / 2 0 0 8 - R E D A K S J O N E L T I n n h o l d Leder 2 Ny plan- og bygningslov: Bygningsdelen

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert:

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert: side 1 Forord Statens vegvesen, Region midt har i samarbeid med Steinkjer kommune utarbeidet reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak og forskjønning av fv. 17 gjennom Vellamelen sentrum i Steinkjer

Detaljer