Lesing av fagtekster i matematikk. NOLES Lisbet Karlsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lesing av fagtekster i matematikk. NOLES 01.02.12 Lisbet Karlsen"

Transkript

1 Lesing av fagtekster i matematikk NOLES Lisbet Karlsen

2 Leseprosjektet og matematikk Språkforsker Eva Maagerø og jeg så på matematikk Observerte undervisning og intervjuet elever og lærere fra 2., 5. og 8. trinn Så på lærebøkene Lisbet Karlsen, Geiranger

3 Matematiske tekster er svært sammensatte Tall Matematiske symbol Bokstaver Figurer Tabeller Illustrasjoner Fotografier Farger Verbalspråk Fra Sirkel 9A

4 LK06: Lesing som grunnleggende ferdighet i matematikk Å kunne lese i matematikk inneber å tolke og dra nytte av tekstar med matematisk innhald og med innhald frå daglegliv og yrkesliv. Slike tekstar kan innehalde matematiske uttrykk, diagram, tabellar, symbol, formlar og logiske resonnement.

5 Lesing av fagtekster i matematikk For at eleven skal skape mening i en matematisk tekst, må han/hun ha kompetanse i å lese en sammensatt tekst. Eleven trenger veiledning i arbeidet med å bygge opp en slik kompetanse. Synlig leseopplæring (Macken-Horarik i Maagerø, 2009)

6 Hva er lesing i matematikk? (Alseth 2009) Avkoding av lavereordens, mer teknisk side ved lesing Kunne bruke disse elementære ferdighetene i ulike og til dels avanserte sammenhenger.

7 Lesing av fagtekster i matematikk I matematikk ønskes lite tekst i lærebøkene. Fra vaskeseddelen til Abacus 1-7 Lite tekst og går rett på sak Ryddig og oversiktelig struktur Klare mål og tydelig differensiering

8 Funn fra vår undersøkelse Elevene leste sjelden overskriftene Elevene leste sjelden tekst knyttet til tegninger og bilder Elevene hadde problemer med å knytte sammen forklarende tekst med figurer (Maagerø og Karlsen, 2009)

9 Fra Faktor 1

10 Funn fra vår undersøkelse Elevene ba raskt om hjelp dersom de ikke forsto det som sto i læreboka Mange ord og begreper var problematiske Det ble jobbet lite med lesestrategier i matematikktimene (Maagerø og Karlsen, 2009) Abakus 2b

11 Funn fra vår undersøkelse Elevene hadde få problemer med å lese hele tall. Store tall som kunne være problematisk. Mange elever hadde problemer med å lese en brøk. Eks: : 2 6 : 2

12 Matematiske figurer Med matematiske figurer forstår vi i denne sammenhengen matematiske illustrasjoner av mål, flate, rom, verdier m.m., dessuten tallinjer, geometriske figurer og statistiske framstillinger som stolpediagrammer, sirkeldiagrammer m.m.

13 Figuren som multimodal enhet Enhet med flere meningsskapende ressurser: Visuelle former, tall, verbalspråk, matematiske tegn, bokstaver Kompakt form for meningsskaping Figuren kan betraktes som en visuell enhet i teksten cluster (Visual cluster (Baldry og Thibault 2006:31))

14 Figurer krever lesekompetanse Kunne lese de ulike meningsskapende ressursene som utgjør figuren pakke ut Sette disse ressursene sammen til en helhet og se den helhetlige meningen Kunne lese abstraksjoner Kjenne til de matematiske konvensjonene Se samspillet med andre meningsskapende enheter på oppslaget eller skjermen, for eksempel verbalteksten (intersemiotic complementarity (Royce 1998,1999)) Se figuren i sammenheng med det overordnete temaet En viktig del av grunnleggende lesing i matematikk

15 Figuren kan betraktes som en visuell enhet i teksten - cluster Visual cluster (Baldry og Thibault 2006:31) (klynge): A cluster is a locus of inclusion for a small-scale functional arrangement of items included in some larger-scale arrangement Clusters er del av helheten på oppslaget, og ulike clusters er funksjonelt relatert til hverandre

16 Hvilken oppgave har figuren i en matematisk tekst? Forklare hva en oppgave går ut på Nødvendig for å kunne løse en oppgave Forklare begreper

17 Abakus 5a, s. 24

18 Fra Abacus 5 Abakus 5b s. 47 S. 47 i a S. 24/25 i b

19 Mange fagord og spesielle begreper 2. trinn: Addisjon og subtraksjon Figur, mønster, tallinje, mengde, symmetrisk, kvadrat, terning, kule, osv Elevene vi intervjuet: lapp, partall, oddetall, siffer Prisme, sylinder, kule, terning

20 Mange fagord og spesielle begreper 5. trinn Multiplikasjon, addisjon, tabell, siffer Cm, centimeter Linjestykke, tabell, mål Gjenstand, bred Figur Omkrets, rektangel, arealmal Brøk

21 Mange fagord og spesielle begreper 8. trinn forkorte, utvide, teller, nevner, brøkdel, forkort svarene, multiplisere og dividere. Årstrinn ukjent tall, divider, testamentere, befinne. eldste, yngste, mellomste dimensjon

22 Faguttrykk i instruksjoner Samarbeid med en eller flere andre. Skriv alle sifrene fra 0 til 9 én gang i rutene. Prøv å komme så nær målene 0, 100, 500 og 1000 som mulig. Tenk og diskuter før dere finner sifrene. Regn ut differensen mellom målet og tallet i rutene. Adder de fire differensene. Hvor stor ble differansen til sammen? Hvilken gruppe har den minste differensen? (Boye Pedersen 2006b:169)

23 Utfordringer med å lese tekststykker Faktor 1, s Skriv av og fyll inn riktig benevning, cm 3, dm 3 eller m 3. a) Sylinderen i en bilmotor har volumet 2000_ b) Moren til Lotte kjører et lass grus på 8_ c) En tønne parafin har volumet 200_ Abakus 5a, s. 67

24 Datatolkning Fra Pisa 2010 Hva viser denne grafen? Hva sier den om norske elever? Norske elever i forhold til elever i andre land?

25 Arbeid med lesing som grunnleggende ferdighet ved Høgskolen i Vestfold Lesing som grunnleggende ferdighet for matematikkstudenter på GLU 5-10 Ved oppstart av studiet En ukes leseseminar PEL og matematikk Lisbet Karlsen, Geiranger

26 Arbeid med lesing som grunnleggende ferdighet ved Høgskolen i Vestfold Lesing som grunnleggende ferdighet i skolen Prosjekt over 6 dager Studenter fra første år GLU 5-10 og GLU 1-7 Matematikk og norsk og noen andre fag Forelesninger, gruppearbeid, observasjon i praksis, veiledning og presentasjoner Lisbet Karlsen, Geiranger

27 Arbeid med regning som grunnleggende ferdighet ved Høgskolen i Vestfold Prosjekt over 5 dager Studenter fra andre år GLU 5-10 Matematikk, norsk, RLE, naturfag og samfunnsfag Forelesninger, gruppearbeid, observasjon i praksis, veiledning og presentasjoner Lisbet Karlsen, Geiranger

28 Aktuell litteratur Alseth, Bjørnar (2009). Kompetanse og grunnleggende ferdigheter i matematikk. I Traavik, H., Hallås, O. og Ørvik, A. (2009). Grunnleggende ferdigheter i alle fag. Oslo: Universitetsforlaget Boaler, J. (2008). What's math got to do with it? Helping children learn to love their most hated subject - and why it' s important for America. New York: Viking. Dysthe, O., & Hertzberg, F. (2006). "Skriv alt du vet om..." Bruk av mikrooppgaver i undervisningen. In H. Strømsø, L. K. Hofgaard & P. Lauvås (Eds.), Når læring er det viktigste. Undervisning i høyere utdanning (pp ). Oslo: Cappelen akademisk forl. Maagerø, E. (2009). De langsomme tekstene. Om å lese i matematikk. Læsepedagogen 5, Maagerø, Eva og Karlsen, Lisbet (2009): Figuren som multimodal utfordring i lesing av matematikktekster. I S. Knudsen, D. Skjelbred og B. Aamotsbakken:(red) Lys på lesing. Oslo: Novus

29 Aktuell litteratur Maagerø, Eva og Skjelbred, Dagrun (2010): De mangfoldige realfagstekstene. Bergen: Fagbokforlaget Mortensen-Buan, Anne-Beathe (2006): Lesestrategier og metoder: arbeid med fagtekster i klasserommet. I E. Maagerø og E. Seip Tønnesen (red): Å lese i alle fag. Oslo: Universitetsforlaget. Møller, J., Prøitz, T. S., & Aasen, P. (2009). Kunnskapsløftet - tung bør å bære?: underveisanalyse av styringsformen i skjæringspunktet mellom politikk, administrasjon og profesjon (Vol. 42/2009). Oslo: NIFU STEP.

Læremidler og fagenes didaktikk Dagrun Skjelbred Odense, 5. november 2009 (forkortet versjon)

Læremidler og fagenes didaktikk Dagrun Skjelbred Odense, 5. november 2009 (forkortet versjon) Læremidler og fagenes didaktikk Dagrun Skjelbred Odense, 5. november 2009 (forkortet versjon) Disposisjon Presentasjon av prosjektet Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet i fagene Kjennetegn

Detaljer

Skisse av den ideelle læreplan i matematikk

Skisse av den ideelle læreplan i matematikk ved Anita Valenta, Mona Nosrati, Roberth Åsenhus og Kjersti Wæge Skisse av den ideelle læreplan i matematikk Formål med faget Matematikk er en del av den globale kulturarven vår. Mennesket har til alle

Detaljer

Vi lærer om brøk med pizza - Bruk av brøk som del av en helhet i matematikkundervisning og i læreverk. Marthe Lund Jensen

Vi lærer om brøk med pizza - Bruk av brøk som del av en helhet i matematikkundervisning og i læreverk. Marthe Lund Jensen Vi lærer om brøk med pizza - Bruk av brøk som del av en helhet i matematikkundervisning og i læreverk av Marthe Lund Jensen 556 Veileder: Bodil Kleve, Matematikk Bacheloroppgave i Grunnskolelærerutdanning

Detaljer

Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet i fagene

Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet i fagene Om Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning. Norges forskningsråd deler fram til 2011 ut midler til forskning innenfor programmet Praksisrettet FoU. I denne spalten vil du i tiden

Detaljer

Tall og algebra Vg1 og Vg2

Tall og algebra Vg1 og Vg2 side 1 Tall og algebra Vg1 og Vg2 Veiledningen fordeler kompetansemålene i hovedområdet tall og algebra på tre gjennomgående emner: tallforståelse, de fire regneartene og algebra. Veiledningen tar også

Detaljer

Nasjonale prøver 18.09.2013

Nasjonale prøver 18.09.2013 Nasjonale prøver 18.09.2013 Veiledning til lærere Regning 8. og 9. trinn. Del 2 Bokmål Innhold Hvordan bruke resultatene i undervisningen?... 3 Oversikt over oppgavene til nasjonal prøve i regning 2013...

Detaljer

OVERFLATE FRA A TIL Å

OVERFLATE FRA A TIL Å OVERFLATE FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til overflate... 2 2 Grunnleggende om overflate.. 2 3 Overflate til:.. 3 3 3a Kube. 3 3b Rett Prisme... 5 3c

Detaljer

REGNETRAPPA FOR BARNEHAGE OG SKOLE 2012

REGNETRAPPA FOR BARNEHAGE OG SKOLE 2012 REGNETRAPPA FOR BARNEHAGE OG SKOLE 2012 2 INNHOLD Innledning.. s. 3 Regneferdigheter kan læres... s. 4 Antall, rom og form i barnehagen.. s. 6 Plan for antall, rom og form i barnehagen.. s. 7 Overgang

Detaljer

Les selv om matematikkens spennende verden

Les selv om matematikkens spennende verden Erik Bjerre og Pernille Pind Lærerveiledning til Les selv om matematikkens spennende verden Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Kari Haukås Lunde og Olav Lunde Info Vest Forlag, 2011 Om de fem

Detaljer

Sakprosa i skolen. De verdifulle tekstene

Sakprosa i skolen. De verdifulle tekstene sakprosa Sakprosa i skolen I den følgende delen finner du tre artikler og et essay om sakprosaundervisning. Tekstene bygger på foredrag holdt på NLUs landskonferanse i Tromsø 20. og 21. mars. Av Eva Maagerø

Detaljer

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag 1 Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag Kapittel 1: Innledning Denne veiledningen gir praktiske eksempler på hvordan du som lærer kan arbeide med læreplanene i matematikk fellesfag og matematikk

Detaljer

Eksempel på løsning DEL 1

Eksempel på løsning DEL 1 Eksempel på løsning DEL 1 Eksamen MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) 0.05.011 Bokmål Innledning Formålet med Eksempel på løsning av Del 1 i Eksamen MAT0010 Matematikk, 10. årstrinn, er blant annet

Detaljer

KULERAMMA En helhetlig matematikkplan for barnehage, SFO og skole i Frogn kommune

KULERAMMA En helhetlig matematikkplan for barnehage, SFO og skole i Frogn kommune KULERAMMA En helhetlig matematikkplan for barnehage, SFO og skole i Frogn kommune Revidert 2011 M Å L E S A N G E N (Mel.: Vi lister oss.) Ti desimeter, det er like mye som en meter Og skal de måle mindre

Detaljer

Plan for kvalitetssikring. av opplæringen i de grunnleggende. regneferdighetene

Plan for kvalitetssikring. av opplæringen i de grunnleggende. regneferdighetene Utdanningssektoren Plan for kvalitetssikring av opplæringen i de grunnleggende regneferdighetene September 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING s. 5 2. OPPBYGGING AV PLANEN s. 5 3. FORSKJELLEN PÅ FAGET

Detaljer

Kan vi gi elever på femte trinn læreboka og be dem lese den på egenhånd?

Kan vi gi elever på femte trinn læreboka og be dem lese den på egenhånd? Kan vi gi elever på femte trinn læreboka og be dem lese den på egenhånd? Artikkelen presenterer hovedfunnene i en masteroppgave i spesialpedagogikk. Funnene viser at det er nær sammenheng mellom elevenes

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 2.TRINN HØSTEN 2014

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 2.TRINN HØSTEN 2014 ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 2.TRINN HØSTEN 2014 Faglærer: Hanna Haukedal Læreverk: Multi 2A, Matematikk overalt, Radius SYNLIG LÆRING som metode: Den matematiske samtalen skal fungere som ramme for oppstart

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

Språklig kvalitet i læremidler

Språklig kvalitet i læremidler Språkrådets skrifter Nr. 3 Språklig kvalitet i læremidler Rapport utarbeidet ved Høgskolen i Vestfold på oppdrag av Språkrådet Dagrun Skjelbred, Anne-Beathe Mortensen-Buan, Norunn Askeland, Jannike Ohrem

Detaljer

Den blokkerende misoppfatning

Den blokkerende misoppfatning Den blokkerende misoppfatning Olav Nygaard og Anja Glad Zernichow Vi vet alle at dersom det sitter en propp i et rør, så kan ikke vannet renne gjennom det. Lengden på proppen betyr ingenting for dens evne

Detaljer

Grunnleggende ferdighet regning i alle fag

Grunnleggende ferdighet regning i alle fag Endring i matematikkprestasjoner i 8.trinn 1995-2003 Grunnleggende ferdighet regning i alle fag Hongkong USA Korea Nederland Skottland Ungarn Romania Slovenia Australia Singapore Iran New Zealand Mona

Detaljer

Slik leser jeg for å forstå!

Slik leser jeg for å forstå! Modum kommune Slik leser jeg for å forstå! Elevers fortellinger om egne læringsprosesser og bevisste valg av strategier for lesing av fagtekster Skrevet av Ann Elisabeth Gunnulfsen, prosjektleder. 1 Innhold

Detaljer

Oppfatninger av desimaltall

Oppfatninger av desimaltall Oppfatninger av desimaltall Gard Brekke I Nämnaren 22(3) beskrevs KIM-projektet. I denna artikel redovisas hur man kartlägger missuppfattningar hur man diagnostiserar elevers ofullständiga tankar kring

Detaljer

Om gråræin, bebifugler og ufoer

Om gråræin, bebifugler og ufoer Om gråræin, bebifugler og ufoer Barn lager sammensatte tekster Dagrun Kibsgaard Sjøhelle Innledning Barn lærer tidlig å gi uttrykk for tanker og ideer gjennom visuell kommunikasjon 1. I muntlig dialog

Detaljer

Matematikk på småskoletrinnet

Matematikk på småskoletrinnet Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Matematikk på småskoletrinnet Kartlegging av matematikkforståelse Bjørnar Alseth Matematikk på småskoletrinnet Utdanningsdirektoratet 1998 Trykk: GAN Grafisk

Detaljer

Introduksjon til diagnostisk undervisning i matematikk

Introduksjon til diagnostisk undervisning i matematikk Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Introduksjon til diagnostisk undervisning i matematikk Kartlegging av matematikkforståelse Gard Brekke Introduksjon til diagnostisk undervisning i matematikk

Detaljer

Forfatterne bak Multi:

Forfatterne bak Multi: Multi i praksis Tilpasset opplæring Forfatterne bak Multi: Bjørnar Alseth Universitetet i Oslo Henrik Kirkegaard, Flisnes skole, Ålesund Mona Røsseland, Matematikksenteret Gunnar Nordberg, Høgskolen i

Detaljer

Geometri Vi på vindusrekka

Geometri Vi på vindusrekka Geometri Vi på vindusrekka Rektangel og kvadrat... 2 Trekant... 3 Sirkel... 6 Omkrets... 7 Omkrets av sirkel... 9 Pi... 11 Areal... 13 Punkt... 18 Linje... 19 Kurve... 20 Vinkel... 21 Normal... 22 Parallelle

Detaljer

De fire regningsartene

De fire regningsartene De fire regningsartene Det går ikke an å si at elevene først skal ha forstått posisjonssystemet, og deretter kan de begynne med addisjon og subtraksjon. Dette må utvikles gradvis og om hverandre. Elevene

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det?

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Masterstudie i spesialpedagogikk Våren 2012 Trine Merete Brandsdal DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk

Detaljer