NORSK SOM ANDRESPRÅK / Læremidler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK SOM ANDRESPRÅK / 2014. Læremidler"

Transkript

1 NORSK SOM ANDRESPRÅK / 2014 Læremidler

2 Voksenopplæring spor nivåer norskprøver ALFABETISERING BEGYNNEROPPLÆRING BEGYNNEROPPLÆRING BEGYNNEROPPLÆRING ORD 1 og 2 Ganske enkelt norsk Her bor vi 1 og 2 På vei 1 og 2 Nyhet! Spor 1 Spor 1 Spor 1 og 2 Spor 2 og 3 Nivå A1 Nivå A1 og A2 Nivå A1 og A2 Nivå A1 og A2 Norskprøve 1 Norskprøve 1 og 2 Norskprøve 1 og 2 Alfabetisering for voksne innvandrere. Et læreverk som passer for deltakere som har lite eller ingen skolegang fra tidligere. Et begynnerverk som passer for deltakere med lite skolegang fra tidligere og som har behov for svært langsom progresjon. Et begynnerverk med tekster og oppgaver i samme bok for deltakere som trenger langsom til middels progresjon. Et begynnerverk som passer for deltakere som har noen års skolegang fra tidligere og behøver middels progresjon. GRAMMATIKK GRAMMATIKK GRAMMATIKK GRAMMATIKK Praktisk norsk 1 Praktisk norsk 2 Norsk grammatikk Exploring Norwegian Grammar Spor 1 og 2 Spor 2 og 3 Spor 2 og 3 Spor 2 og 3 Nivå A1 og A2 Nivå A2 og B1 Nivå fra B1 Nivå fra B1 Norskprøve 1 og 2 Norskprøve 2 Norskprøve 3 (Bergenstesten) Øvingsbok i dagligdagse fraser og strukturer med varierte tekster og oppgaver. Passer for deltakere som har behov for langsom progresjon. Øvingsbok med enkle grammatikkøvelser og øvelser i språkstrukturer. Innfører grammatiske begreper på en enkel måte. Teori- og arbeidsbok i norsk grammatikk. Passer for deltakere som kan en del norsk og har kjennskap til språklige strukturer og grammatikk fra før. En innføring i norsk grammatikk, skrevet på engelsk. Grammatiske mønstre er forklart og illustrert med eksempler. 2

3 BEGYNNEROPPLÆRING VIDERE OPPLÆRING 1 VIDERE OPPLÆRING 2 LESE- OG SKRIVESTIMULERING Norsk på Stein på stein Her på berget Leseglede og Skriveglede Ny utgave Spor 3 Spor 2 og 3 Spor 3 Spor 2 og 3 Nyhet! Nivå A1 og A2 Nivå B1 Nivå B2 og C1 Alle nivåer Norskprøve 1 og 2 Norskprøve 2 Norskprøve 3 (Bergenstesten) Et begynnerverk med engelsk som forklarende språk. For deltakere som har høyere utdanning og ønsker rask progresjon. Egnet for selvstudium. Norsk og samfunnskunnskap for deltakere som har gjennomført begynneropplæring og trenger middels progresjon. Norsk og samfunnskunnskap for deltakere som skal ta språkprøve på høyere nivå og har gjennomført opplæring på nivå B1. En serie illustrerte historier med oppgaver. Heftene stimulerer til lesing og skriving og passer for ungdom og voksne. SAMFUNNSKUNNSKAP SAMFUNNSKUNNSKAP ARBEIDSLIV ARBEIDSLIV Norges historie I trafikken Jobbstart Jobb i sikte Nyhet 2013 Nyhet! Spor 2 og 3 Spor 1, 2 og 3 Spor 1 og 2 Spor 1, 2 og 3 Nivå B1 og B2 Nivå fra A2 Nivå A1 og A2 Alle nivåer En innføring i norsk historie fra istiden til det moderne Norge som gir et godt grunnlag for å forstå det norske samfunnet og kulturen. Språklig trening før «ABC til førerprøven». Passer til ekstra lesing og som forberedelse til førerprøven. En introduksjon til norsk arbeidsliv ved hjelp av film og foto fra arbeidsplasser. Inkluderer jobbsøking: CV, søknad og intervjuer. Passer for alle deltakere som skal etablere seg og finne arbeid i Norge. Omfatter arbeid med CV, søknad og intervjuer, kartlegging av egen kompetanse og mål. Egne hefter om utvalgte yrker. 3

4 Innhold VOKSENOPPLÆRING side 8 Alfabetisering Nyhet! Ord 1 og Ord 2 8 Norsk og samfunnskunnskap Ganske enkelt norsk 1 og 2 10 Her bor vi 1 og 2 11 På vei 12 Norsk på Nyhet! Stein på stein 14 Her på berget 16 Samfunnskunnskap Nyhet! Norges historie 17 I trafikken 18 Lese- og skrivestimulering Nyhet! Lese- og skriveglede 19 Grammatikker Praktisk norsk 1 20 Praktisk norsk 2 21 Norsk grammatikk 22 Exploring Norwegian grammar 23 Arbeidslivskunnskap Nyhet! Jobbstart 24 Jobb i sikte 26 GRUNNSKOLE side 28 Norsk start 28 Monitor Tema 32 Naturfag Tema 32 Språkhefte øv og lær! 33 AKTUELT FOR LÆREREN side 34 PRIS- OG BESTILLINGSLISTE side 37 KONTAKTINFORMASJON side 43 4

5 Nyheter 2014! Ord 1 Alfabetisering for voksne innvandrere NY UTGAVE! Kommer mai 2014 SIDE 8 Spor 1, nivå A1 Ord 2 Alfabetisering for voksne innvandrere NYHET! Kommer september 2014 SIDE 9 Spor 1, nivå A1 Stein på stein Norsk og samfunnskunnskap Ny utgave! Kommer april 2014 SIDE 14 Spor 2 og 3, nivå B1 Norges historie En innføring NYHET! Kommer juni 2014 SIDE 17 Spor 2 og 3, nivå B1 og B2 Norskbok 1 Begynneropplæring i norsk NYHET! Kommer november 2014 MER INFORMASJON KOMMER SENERE Spor 1 og 2, nivå A1 Skriveglede Skrivestimulering for ungdom og voksne innvandrere NYHET! Kommer august 2014 SIDE 19 Spor 2 og 3, alle nivåer 5

6 Logg inn/registrer deg på cdu.no Bestill tilgang til digitale læremidler Bestill tilgang til digitale læremidler Forhåndsbestill vurderingseksemplarer Savner du noe? Alle våre utgivelser er på cdu.no cdu.no/noa Bla i bøkene på nett! Fagseminarer og kurs for lærere Oppdater deg med nyheter Prøvetilgang til digitale læremidler

7 Ressurser på nett cdu.no/digital Tips elevene! Gratis og åpent! Våre læreverk har gratis og åpne elevnettsteder som et supplement til bøkene. Der er det mange gode øvinger deltakerne kan gjøre på egenhånd. Mange av oppgavene har lyd, de er interaktive, varierte og deltakerne får tilbakemelding på svarene sine med en gang. Kun for læreren! Lærerveiledninger på nett! Nyere læreverk har omfattende lærerveiledninger på nett som krever lisens. Her kan du finne lyd, fasiter, forslag til prøver, tavlebøker og tilgang til tavlebøker. For å få tilgang på du kjøpe lisens på nettsiden vår cdu.no/noa. Fordi det er mer! Lisenser som koster! Noen digitale læremidler må kjøpes fordi de inneholder mer eller er heldigitale læreverk. Ressursene kan være tilgang til filmer, lydspor og annet. steinpastein.cdu.no

8 ALFABETISERING Revidert utgave! Bla i bøkene på cdu.no ORD Alfabetisering for voksne innvandrere VIGDIS ALVER OG KAREN MARGRETE DREGELID Læreverket ORD er utviklet av forfattere med solid erfaring og kunnskap om voksne og alfabetisering. I ORD legges det vekt på at deltakerne skal tilegne seg muntlige norskferdigheter parallelt med lese- og skriveopplæringen. LÆREVERKET PASSER FOR Spor 1 Nivå A1 Alfabetiseringsverk med svært langsom progresjon for deltakere med liten/ingen skolegang fra før ORD 1 er en ny utgave av læreverket ORD fra 2010 I den nye utgaven er det flere samtalebilder, flere lytteord og mer lesetekst. ORD 1 er for deltakere som skal lære å lese og skrive ORD 1 Tekstboka inneholder et bokstavprogram med systematisk presentasjon av bokstaver og stavelser. Alle bokstavpresentasjonene starter med et samtalebilde som er en viktig forberedelse til avkodingsarbeidet. Lesetekstene i siste del ligger nær talespråket og er skrevet i sjangrer som deltakerne møter i hverdagen. 8 VOKSENOPPLÆRING

9 ALFABETISERING Nyhet! KOMPONENTER Tekstbok 1 og 2 Arbeidsbok 1 og 2 Elev-cd 1 og 2 Lærer-cd 1 og 2 Elevnettsted, gratis Lærerressurs på nett Bestillingsinformasjon side 37 ord.cdu.no ORD 2 er for deltakere som har knekket lesekoden ORD 2 er utviklet for deltakere som trenger mer leseøving og tekstkunnskap. Deltakerne skal også utvide ordforrådet sitt. Det er fokusert på situasjoner som deltakere kan kjenne seg igjen i, innenfor emner som mat, klær, skole og helse. I ORD 2 er det ulike typer tekster som dialoger, korte fortellinger, faktatekster, autentiske tekster, litterære tekster og leseøvingstekster. Boka bygger på det muntlige og skriftlige arbeidet i ORD 1, men er ikke en forutsetning for å bruke ORD 2. Arbeidsbøkene Abeidsbøkene er nært knyttet til tekstbøkene med hensyn til bokstavgjennomgang, ordforråd og arbeidsmåter. Her får deltakerne bearbeidet stoffet fra tekstbøkene. Uttale- og lyttetrening på cd-ene Elev-cd-ene inneholder innleste tekster fra tekstboka. Dette er ment som hjelp med uttalen, men cd-ene kan også brukes til lytting og diktater. Lærer-cd-ene inneholder lyd til lytte- og uttaleøvelser. Åpent elevnettsted med lyd og oppgaver På elevnettstedet er det varierte interaktive oppgaver som supplerer oppgavene i bøkene. Det er lyd på alle instruksjoner. Elevene kan også lytte til en egen «ordbank» og alfabetet med lyd. Lærerressurser på nett I lærerressursen er alle samtalebildene fra tekstboka slik at de kan brukes i klasserommet. Her er også tekstene til lytte- og uttaleøvelsene på lærer-cd-en, tilleggsoppgaver og en fyldig generell veiledning til læreverket og hvordan man underviser voksne analfabeter fra andre kulturer og språkområder. FORTSATT I SALG Ord (2010) Bestillingsinformasjon side 37 VOKSENOPPLÆRING 9

10 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP LÆREVERKET PASSER FOR Spor 1 Nivå A1 og A2 Norskprøve 1 Nybegynnerverk med svært langsom progresjon for deltakere med liten skolegang fra før Ganske enkelt norsk VIGDIS ALVER OG KAREN MARGRETE DREGELID Et enkelt språk og mange gjentakelser Ganske enkelt norsk 1 handler om familien Li og naboene og episoder i forbindelse med bosituasjon, matlaging, kleskjøp, helse, transport og jobb. I Ganske enkelt norsk 2 møter vi nye personer som vi følger hjemme, på arbeidsplassen og i fritiden. Blant annet skaffer de seg ny bolig, fast arbeid og følger med på barnas skolegang. Arbeidsbøkene Arbeidsbøkene er engangshefter med oppgaver som trener leseforståelse, vokabular, struktur, ortografi og skriftlig produksjon. Lærerveiledningen Her får læreren generelle råd om undervisning av elever med liten skolebakgrunn og forslag til hvordan man kan jobbe med læreverket. Lytte- og uttaletrening på cd-ene Elev-cd inneholder innleste tekster fra tekstbøkene. Lærer-cd inneholder ekstra lytteoppgaver. KOMPONENTER Tekstbok 1 og 2 Arbeidsbok 1 og 2 Elev-cd 1 og 2 Lærer-cd 1 og 2 Bestillingsinformasjon side 37 Alfabetboka er et engangshefte I Alfabetboka presenteres det norske alfabetet og de norske lydene. Det er oppgaver til hver enkelt lyd der deltakerne arbeider med å gjenkjenne lyden visuelt og auditivt, motorisk trening og øvelser i å skrive og lese ord. 10 VOKSENOPPLÆRING

11 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP LÆREVERKET PASSER FOR Spor 1 og 2 Nivå A1 og A2 Norskprøve 1 og 2 Nybegynnerverk med langsom/ middels progresjon Bla i bøkene på cdu.no herborvi.cdu.no Her bor vi INGEBJØRG DOLVE, ELISABETH ELLINGSEN, JANNE GRØNNINGEN OG KIRSTI MAC DONALD Muntlig aktivitet i bunnen for språkopplæringen Tekstene i Her bor vi kretser rundt et lite samfunn og beboerne i deres daglige gjøremål og opplevelser. Det er lagt opp til mye muntlig aktivitet omkring temaer deltakerne allerede kan kjenne seg igjen i. Tekster og oppgaver er knyttet sammen til en naturlig helhet i én alt-i-ett-bok som gir deltakere god oversikt over lærestoffet. Språklige strukturer Vokabular og elementære språklige strukturer innføres systematisk slik at alle får bygget opp språket sitt fra bunnen av. Det brukes få grammatiske betegnelser. Ordlister i bøkene og som hefter på 15 språk Det er ordlister bakerst i hvert kapittel med de nye ordene og skriveplass til forklaringer. I tillegg er det ordlister i hefter som inneholder ordforråd fra begge bøkene. Åpent elevnettsted De interaktive oppgavene på nettstedet er et viktig supplement til bøkene. Her kan deltakeren øve så mye de har behov for og få tilbakemeldinger på svarene. Lytte- og uttaletrening på cd-ene Elev-cd-ene inneholder innleste tekster fra bøkene. Lærercd-ene inneholder lyd til alle lytte- og uttaleoppgavene på nettstedet. Lærerressurs på nett med felles passord Til hvert kapittel er det lytteoppgaver, oppgaver for uttaletrening, kopieringsoriginaler og fasit til oppgavene i bøkene. KOMPONENTER Tekst- og oppgavebok 1 og 2 Elev-cd 1 og 2 Lærer-cd 1 og 2 Elevnettsted, gratis Lærerressurs på nett, gratis Bestillingsinformasjon side 38 VOKSENOPPLÆRING 11

12 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP LÆREVERKET PASSER FOR Spor 2 og 3 Nivå A1 og A2 Norskprøve 1 og 2 Nybegynnerverk med middels progresjon På vei pavei.cdu.no ELISABETH ELLINGSEN OG KIRSTI MAC DONALD En systematisk og trinnvis innføring På vei gir en systematisk og trinnvis innføring i norsk vokabular og språkstruktur og formidler nyttig samfunnsinformasjon. Emnene i tekstene er hentet fra dagligliv, skole og arbeid. Muntlig bruk av språket står sentralt, og grammatikken er nært knyttet sammen med innholdet i tekstene. Bakerst i tekstboka er det minigrammatikk. Oppgavene i arbeidsboka og på elevnettstedet Oppgavene i arbeidsboka er godt fordelt mellom individuelt arbeid, pararbeid og samtaler i grupper. Til hvert kapittel er det oppgaver som trener lytteforståelse, og oppgaver til repetisjon. På nettstedet er det oppgaver til hvert kapittel som ytterligere trener lytteforståelse, uttale, grammatikk, setningsoppbygging og vokabular. Lydinnspillinger av fraser i kapitlene ligger på elevnettstedet. Lytte- og uttaletrening på cd-ene Elev-cd-ene inneholder innleste tekster fra tekstboka. Lærerens cd-er inneholder uttale-, struktur- og lytteøvelser til hvert kapittel og innlesninger med ulik dialekter. Drill 214 verb! På vei med verb er en app for smarttelefon med øvinger for å lære og bøye verb. Appen kjøpes på itunes eller Google Play av deltakeren. Lærerressursen på nett har prøver og fasiter I lærerressursen ligger illustrasjonene fra tekstboka for visning i klasserommet, ekstraoppgaver og undervisningsopplegg til kapitlene, tekstforståelsesoppgaver som i norskprøvene, prøver etter hvert tredje kapittel, fasit til arbeidsboka og tekster til lytteoppgavene, i tillegg til en generell lærerveiledning. Bla i bøkene på cdu.no KOMPONENTER Tekstbok Arbeidsbok Ordlister (23 språk) På vei med verb (app) Elev-cd Lærer-cd Elevnettsted, gratis Lærerressurs på nett, lisens Bestillingsinformasjon side VOKSENOPPLÆRING

13 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP Også til selvstudium! Med engelsk støtte! LÆREVERKET PASSER FOR Spor 3 Nivå A1 og A2 Norskprøve 1 og 2 Nybegynnerverk med rask progresjon Bla i boka på cdu.no norsk123.cdu.no Norsk på ELISABETH ELLINGSEN OG KIRSTI MAC DONALD På norsk og engelsk Læreverket er tilrettelagt for studenter og andre som vil ha en raskere innføring i norsk. Tekstboka inneholder dialoger, fortellende tekster, muntlige og skriftlige oppgaver, grammatiske forklaringer og ordliste med bøyninger og oversettelser til engelsk. Minigrammatikk på norsk og engelsk bak i boka. Læreverket egner seg også til selvstudium. Lytte- og uttaletrening på cd-ene Elev-cd og lærer-cd tilfører mye nyttig. Elev-cd-en inneholder tekstene i læreboka slik at elevene kan høre språket brukt i naturlig tale. Lærer-cd-en inneholder lytteøvelser, strukturøvinger og diktater til hvert kapittel. Tekstene til lytteøvelsene ligger på lærerressursen. Flere oppgaver på elevnettstedet Supplerende interaktive øvelser i vokabular og grammatikk finnes på nettstedet, mange av øvelsene har også lyd slik at man kan trene på forståelse og uttale. Her kan man øve så lenge det er behov for det. Lærerressurs på nett med fasiten På lærerressursen ligger tekstene og oppgavene til lytteøvelsene på lærer-cd-en og fasit til de skriftlige øvelsene i tekstboka. KOMPONENTER Tekstbok med oppgaver Elev-cd Lærer-cd Elevnettsted, gratis Lærerressurs på nett, gratis Bestillingsinformasjon side 39 VOKSENOPPLÆRING 13

14 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP LÆREVERKET PASSER FOR Spor 2 og 3 Nivå B1 Norskprøve 2 Bygger på grunnleggende norskkunnskaper, middels progresjon Ny utgave! Stein på stein ELISABETH ELLINGSEN OG KIRSTI MAC DONALD Stein på stein er grundig revidert og aktualisert med mange nye tekster, aktiviteter og illustrasjoner. Innholdet inviterer til engasjement og samtaler om aktuelle temaer. Lyttematerialet er betydelig utvidet, og oppgaver og prøver er lagt opp mot norskprøven. Læreverket inneholder nå et lærernettsted med rikholdige ressurser til undervisningen. Stein på stein dekker målene i den nye læreplanen. 14 VOKSENOPPLÆRING

15 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP KOMPONENTER Tekstbok Arbeidsbok Ordlister (10 språk) Elev-cd til tekstboka Lærer-cd til arbeidsbok og lærerressursen Elevnettsted, gratis Lærerressurs på nett, lisens Bestillingsinformasjon side 39 steinpastein.cdu.no Norsk språk og norske samfunnsforhold Varierte og aktuelle tekster, illustrasjoner og oppgaver formidler kunnskap om det norske samfunnet, og øver språklig sikkerhet, både skriftlig og muntlig. Grammatikken har en tydelig progresjon. I hvert kapittel er det framhevet noen hovedområder slik at lærere og elever lett får oversikt over hvilke emner de skal arbeide med. Målet er å utvide elevenes kjennskap til norsk språk og norske samfunnsforhold. Arbeidsboka Arbeidsboka inneholder oppgaver som på varierte måter øver inn grammatikk, vokabular og strukturer fra tekstboka. Alle kapitlene inneholder oppgaver som øver på lytteforståelse, og som repeterer det nye vokabularet og strukturene. Lyd og flere oppgaver på nett Elevnettstedet inneholder oppgaver til alle kapitlene og trener lytteforståelse, uttale, grammatikk, vokabular og setningsoppbygning. Deltakerne får direkte tilbakemelding på svarene. Lærerressurs på nett med prøver og fasiter Lærerressursen inneholder ekstraoppgaver, prøver, undervisningsopplegg, lyden fra elev-cd-ene, tekstforståelsesoppgaver som i norskprøvene, fasit til arbeidsboka og tekster til lytteoppgavene. Læreren kan hente illustrasjonene fra tekstboka og arbeidsboka og tilrettelegge egne undervisningsopplegg ved hjelp av tavlebøkene. Lytte- og uttaletrening på cd-ene Elev-cd-ene inneholder tekstene fra tekstboka for lyttetrening. Lærer-cd-ene inneholder uttale-, struktur- og lytteøvelser til hvert kapittel og innlesninger med ulik dialektbakgrunn. Bla i bøkene på cdu.no VOKSENOPPLÆRING 15

16 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP LÆREVERKET PASSER FOR Spor 3 Nivå B2 (og C1 på nett) Norskprøve 3 Viderekomne med rask progresjon Bergenstesten herpaberget.cdu.no Her på berget ELISABETH ELLINGSEN OG KIRSTI MAC DONALD KOMPONENTER Tekstbok Arbeidsbok Elev-cd Lærer-cd Elevnettsted, gratis Lærerressurs på nett, gratis Bestillingsinformasjon side 40 Bla i bøkene på cdu.no Vokabular for videre studier og arbeidsliv Læreverket tar for seg sentrale emner innenfor norsk kultur, historie og samfunnsforhold. Tekstboka inneholder nyttig faktakunnskap, samtidig som leseren vil tilegne seg et vokabular som er viktig i arbeidslivet og i videre studier. Innholdet egner seg til samtaler og diskusjoner. Arbeidet kan tilpasses den enkelte Arbeidsboka gir mulighet til å tilpasse undervisningen til den enkeltes interesser og nivå. Oppgavene bidrar til å befeste ordforrådet i tekstene, og grammatiske forklaringer og øvelser øver inn strukturene. Arbeidsboka inneholder tekstene til uttale- og lytteøvelser som finnes på lærer-cd-ene. Lytte- og uttaletrening på cd-ene Elev-cd-en inneholder mange av tekstene fra tekstboka. Lærer-cd-ene inneholder uttale- og lyttestoff til alle kapitlene og oppgavene i arbeidsboka. Nettsted for elev og lærer med fasit Elevnettstedet inneholder selvinstruerende interaktive øvelser til hvert kapittel. Lærersiden er passordbeskyttet. Den inneholder alle tekster til lytteprøvene, fasit til mange av oppgavene i arbeidsboka og ekstrastoff, blant annet på C1-nivå. 16 VOKSENOPPLÆRING

17 SAMFUNNSKUNNSKAP Nyhet! Med norskengelsk ordliste LÆREVERKET PASSER FOR Spor 2 og 3 Nivå B1 Alle som ønsker en kort innføring i Norges historie Norges historie En innføring ØYVIND STENERSEN Hva er en Birkebeiner? Når fikk kvinner stemmerett i Norge? Språket vårt er fullt av historiske referanser som er vanskelige å forstå uten å ha kunnskaper om fortiden. Norges historie gir en enkel innføring i historien fra istiden til det moderne Norge. Boka forteller om begivenheter og kjente personer som har hatt betydning for utviklingen av velferd og demokrati, og som har formet det norske språket og kulturarven. KOMPONENTER Grunnbok med oppgaver Elevnettsted, gratis Lærerressurser, gratis Bestillingsinformasjon side 40 Hvordan er det norske samfunnet? Norges historie utdyper temaer i læreplanen i norsk og samfunnskunnskap, og vil gi et godt grunnlag for å forstå det norske samfunnet, samtidig som man lærer ord som går igjen i norske medier og samfunnsdebatt. Boka er også velegnet for alle som ønsker en oppfriskning av allmennkunnskap om Norge, presentert på et enkelt språk. Språkoppgaver og metode på nett Elevnettstedet inneholder oppgaver som bearbeider språk og kunnskapsstoffet i kapitlene. For læreren fins det metodiske tips og lenker til tilleggsstoff. Bla i boka på cdu.no norgeshistorie.cdu.no VOKSENOPPLÆRING 17

18 SAMFUNNSKUNNSKAP LÆREVERKET PASSER FOR Spor 1, 2 og 3 Nivå fra A2 Alle som skal ta teoriprøven eller vil lese mer Relevant lesetrening! itrafikken.cdu.no I trafikken Introduksjon til norsk førerkort ODD GRØNBECK, PERLY FOLSTAD NORBERG OG ARNE ROGSTAD KOMPONENTER Grunnbok med oppgaver Elevnettsted, gratis Lærerressurser, gratis Bestillingsinformasjon side 40 Bla i boka på cdu.no En raskere vei til førerkortet Boka gir en innføring i norsk trafikksystem og forklarer hovedreglene slik at det blir enklere å tilegne seg innholdet i et komplett trafikkopplæringsverk. Det faglige innholdet blir presentert på et språklig nivå som de fleste vil forstå, og innholdet konkretiseres med eksempler og illustrasjoner. Illustrasjonene fungerer også som ordforklaringer og gjør mye av stoffet tilgjengelig for spor 1-deltakere. Trafikksystem og kulturrefleksjoner Boka passer for voksne og unge som ønsker å ta norsk førerkort. Innholdet inviterer til refleksjon om likheter og ulikheter mellom Norge og trafikksystemet i andre land. Læreverket passer både i gruppeundervisning og selvstudium. Sentrale trafikkbegreper er oversatt til 15 språk Arabisk, engelsk, farsi, fransk, kroatisk, pashto, polsk, russisk, somali, spansk, thai, tigrinja, tyrkisk, urdu og vietnamesisk. Noen av temaene i boka: Regler for innbytte av førerkort Trafikksystemet Trafikkregler, veimerking, skilting, lyssignaler Yrker som krever førerkort Flere øvelser på nettstedet Nettstedet inneholder interaktive oppgaver knyttet til innholdet i boka. Øvelsene er selvinstruerende og gir direkte respons. Her finner også læreren undervisningstips. Forfatterne Arne Rogstad og Odd Grønbeck er trafikklærere, har gitt ut flere trafikklærebøker og undervist innvandrere i mange år. Perly Folstad Norberg er forsker ved NTNU, Voksne i Læring og har lang erfaring fra undervisning av voksne innvandrere. 18 VOKSENOPPLÆRING

19 LESE- OG SKRIVESTIMULERING LÆREVERKET PASSER FOR Spor 2 og 3 Alle nivåer Alle som trenger skrivetrening, for eksempel til Norskprøve 2 Leseglede 1 6 Lettleste tekster BARBRO THORVALDSEN Stimulerer til lesing og skriving Leseglede er en serie illustrerte historier med oppgaver som stimulerer til lesing og skriving. Historiene er skrevet i et muntlig og dagligdags språk. De handler om endringer og overganger i livet, hvordan man kan møte forandringer, finne nye venner eller aspekter ved å flytte til et nytt land. Det er lagt vekt på at leseren skal kunne identifisere seg med personene og temaene. KOMPONENTER To pakker à 3 hefter Leseglede Ett hefte Skriveglede Bestillingsinformasjon side 39 Historiene er prøvd ut i ulike klasser og blant norsklærere. Erfaringene viser at Leseglede gjennom form og innhold gir rask memorering og gode muligheter for aktiv språkbruk. Bla i boka på cdu.no Skriveglede BARBRO THORVALDSEN Nyhet! Høst 2014 Med Skriveglede vil vi stimulere elever som ønsker å skrive egne tekster. Ved hjelp av illustrasjoner, tekstmodeller og reflekterende spørsmål vil eleven få hjelp til å komme i gang med egen skriving. I Skriveglede viser forfatteren en rekke sjangermodeller som vil være til inspirasjon for elevene. Heftet Skriveglede er en naturlig fortsettelse av Lesegledeserien. VOKSENOPPLÆRING 19

20 GRAMMATIKKER LÆREVERKET PASSER FOR Spor 1 og 2 Nivå A1 og A2 Norskprøve 1 og 2 Nybegynnere Rikelig med nettoppgaver! praktisknorsk.cdu.no Praktisk norsk 1 Øvingsbok i norsk for A1 og A2 KIRSTI MAC DONALD Forberedelse til Norskprøve 1 og 2 Praktisk norsk 1 gir god trening i praktisk bruk av norsk, både skriftlig og muntlig. Boka presenterer en rekke oppgaver og øvelser i grunnleggende språklige mønstre og egner seg svært godt i forberedelsene til Norskprøve 1 og 2. Boka inneholder autentiske tekster som skjemaer, oppslag og annonser ut fra varierte emner som familie, arbeid, transport, mat og tall. Boka er rikt illustrert med fotografier og tegninger. Flere oppgaver på og fasit på nett Det er et stort og variert utvalg interaktive oppgaver på nettstedet som gir deltakerne anledning til å trene på egen hånd. Fasit til oppgavene i boka ligger også på nettstedet. Til hvert emne er det laget lytteøvelser som gir svært god trening i forkant av Norskprøve 1 og 2. KOMPONENTER Øvingsbok Elevnettsted, gratis og med fasit Bestillingsinformasjon side 37 Bla i boka på cdu.no 20 VOKSENOPPLÆRING

21 GRAMMATIKKER LÆREVERKET PASSER FOR Spor 2 og 3 Nivå A2 og B1 Norskprøve 2 De som kan litt norsk Øv før norskprøvene! praktisknorsk.cdu.no Fasit på nett! Praktisk norsk 2 Øvingsbok i norsk grammatikk med enkle forklaringer KIRSTI MAC DONALD Enkel norsk grammatikk Praktisk norsk 2 gir en systematisk oversikt over grunnleggende grammatiske strukturer og setningsmønstre. I tillegg til enkle grammatiske forklaringer inneholder Praktisk norsk 2 mange eksempler og oppgaver knyttet til forklaringene. Boka egner seg som en første innføring i grammatikk eller for å samle og strukturere kunnskapen som deltakerne allerede har. Brukerne trenger ikke ha kjennskap til grammatikk fra før, men må kunne noe norsk. Flere oppgaver og fasit på nett Det er et stort og variert utvalg interaktive oppgaver på nettstedet som gir deltakerne anledning til å trene på egen hånd. Fasit til boka ligger også på nettstedet. Til hvert emne er det laget lytteøvelser som gir svært god trening i forkant av Norskprøve 1 og 2. KOMPONENTER Øvingsbok Elevnettsted, gratis og med fasit Bestillingsinformasjon side 37 Bla i boka på cdu.no VOKSENOPPLÆRING 21

22 GRAMMATIKKER LÆREVERKET PASSER FOR Spor 2 og 3 Nivå fra B1 Norskprøve 3 Viderekomne i norsk Fasit på nett! norskgrammatikk.cdu.no Norsk grammatikk Norsk som andrespråk KIRSTI MAC DONALD En systematisk oversikt Teoriboka gir en systematisk oversikt over norsk grammatikk, med vekt på å beskrive de grammatiske strukturene og bruken av de ulike formene i et andrespråksperspektiv. For å ha utbytte av læreverket må man kunne en del norsk. Lærere som underviser i faget, vil også ha nytte av læreverket. Arbeidsboka følger teoriboka I arbeidsboka følges regler og eksempler opp med mange gjentakelser og oppgaver. Det legges vekt på øvelser som tar for seg emner og strukturer mange i målgruppen ofte har problemer med. Fasit til oppgavene i arbeidsboka er på nettstedet. Flere oppgaver og fasit på nettstedet På nettstedet er det selvinstruerende øvelser til hvert kapittel der deltakerne får direkte respons på svarene. Mange av oppgavene er med lyd. Her er også fasit til arbeidsboka. KOMPONENTER Teoribok Øvingsbok Elevnettsted med fasit, gratis Bestillingsinformasjon side 37 Bla i boka på cdu.no 22 VOKSENOPPLÆRING

23 GRAMMATIKKER Exploring Norwegian Grammar KIRSTI MAC DONALD OG MARIANNE MACDONALD Norsk grammatikk med engelske eksempler Exploring Norwegian Grammar gir en oversiktlig innføring i norsk grammatikk for fremmedspråklige. Boka tar for seg ulikheter mellom engelsk og norsk, og er av interesse for alle som lærer norsk som fremmed- eller andrespråk. Grammatikken er presentert i en underholdende stil i et enkelt språk som ikke krever morsmålsferdigheter i engelsk. LÆREVERKET PASSER FOR Spor 2 og 3 Nivå fra B1 Viderekomne i norsk I tillegg til den sentrale grammatikken inneholder boka et kapittel om høflighetsfraser. Det er også en systematisk oversikt over bøyningsmønstre til slutt i boka. Det språklige systemet er illustrert ved en rekke eksempler fra moderne norsk, og gjennom kjente sitater og litterære eksempler, som vil skape gjenkjennelse hos en bred målgruppe. Alle eksempler er oversatt til engelsk. Oppgaver på nettstedet Nettstedet tilbyr interaktive oppgaver og gir gode muligheter for selvstudium og praktisk trening. En morsom og annerledes grammatikk! Bla i boka på cdu.no Engelsk som hjelpespråk! KOMPONENTER Teoribok med oppgaver Elevnettsted, gratis Bestillingsinformasjon side 37 exploringnorwegian.cdu.no VOKSENOPPLÆRING 23

24 ARBEIDSLIVSKUNNSKAP Jobbstart Introduksjon til norsk arbeidsliv LÆREVERKET PASSER FOR Spor 1 og 2 Nivå A1 og A2 Deltakere som trenger langsom progresjon Mye film og foto! INGEBJØRG DOLVE, JANNE GRØNNINGEN, JORUNN MO Langsom progresjon sikrer innlæringen av nytt vokabular. Enkelt og praktisk! Norsk arbeidsliv i praksis Jobbstart gir en introduksjon til vanlige arbeidsoppgaver og dagligdagse uttrykk i utvalgte yrker. Læremidlet passer for voksne innvandrere som vil lære om jobber i Norge, navn på gjenstander og hjelpemidler, vanlige arbeidsoppgaver og rutiner. Læreverket er nettbasert og enkelt å bruke. Kommunikasjon på jobben Alt innhold presenteres og bearbeides gjennom interaktive oppgaver, med stor vekt på å oppfatte og forstå muntlige beskjeder og informasjon. Læremidlet tar også for seg viktige krav i yrkene, forventninger til de ansatte, relevante regler og HMS-krav på arbeidsplassen. Innholdet er overførbart til andre yrker enn de som blir tatt opp. Jobbstart inkluderer oppgaver om jobbsøking, CV og jobbintervju. Filmer og foto fra arbeidsplasser Hvert oppgavesett blir innledet med en kort film fra arbeidsplassene, og foto støtter opp om innholdet i oppgavene. Hver yrkesdel inneholder mer enn 200 oppgaver på nivåene A1 og A2. Nettstedet inkluderer filmer fra jobbintervju. Utviklet med støtte fra VOX! YRKER OG TEMAER I JOBBSTART Kantine Lager Pleie og omsorg Renhold Barnehage Butikk Jobbsøking CV Jobbintervju Forsiden viser alle de ni temaene. jobbstart.cdu.no 24 VOKSENOPPLÆRING

25 ARBEIDSLIVSKUNNSKAP Bilde fra tema barnehage. Bilde fra tema lager. Jobbstart Elevressurs Jobbstart Elevressurs er enkelt og morsomt å bruke for deltakerne. Det er en tydelig struktur som gjør det lett å velge mellom ulike yrker, nivåer og oppgaver. De fleste oppgavene er enkle flervalgsoppgaver med lyd og bilder. Oppgavesamlingene til hvert tema introduseres med en film eller bilder. Deltakerne kan gå tilbake og se på filmen igjen uten at tidligere svar på oppgaver slettes. Enkle skriveoppgaver kan leveres digitalt til læreren. Jobbstart Lærerressurs Læreren ser det samme som deltakerne i tillegg til lærerressursene. Lærerressursen inneholder lærerveiledning, fotoog filmmapper og forslag til felles aktiviteter. For å kunne motta og kommentere skriveoppgaver fra deltakerne må læreren opprette grupper der lærer og deltakere er i samme gruppe. Dette gjøres på «Min side» når læreren er innlogget på cdu.no. Forside: Barnehage KOMPONENTER Elevnettsted, lisens Lærernettsted, lisens Bestillingsinformasjon side 40 Film: Barnehage VOKSENOPPLÆRING 25

Læremidler VIDEREGÅENDE SKOLE / 2014

Læremidler VIDEREGÅENDE SKOLE / 2014 Læremidler VIDEREGÅENDE SKOLE / 2014 Nyheter 2014! Kontakt NYHET! Kommer april 2014 SIDE 8 Norsk YF Å lykkes med litterære tolkninger REVIDERT ETTER NY LÆREPLAN Kommer i april 2014 SIDE 14 Å lykkes med

Detaljer

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere ISBN 978-82-7724-169-2 Vox, 2012 Design: Tove Nilsen Designstudio Trykk: Rolf Ottesen AS Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE UTKAST

LÆREPLAN I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE UTKAST LÆREPLAN I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning...3 LÆREPLAN FOR 50 TIMER SAMFUNNSKUNNSKAP...4 Innhold...5 Kompetansemål...6 1. Ny innvandrer i Norge...6 2. Historie,

Detaljer

Språklig kvalitet i læremidler

Språklig kvalitet i læremidler Språkrådets skrifter Nr. 3 Språklig kvalitet i læremidler Rapport utarbeidet ved Høgskolen i Vestfold på oppdrag av Språkrådet Dagrun Skjelbred, Anne-Beathe Mortensen-Buan, Norunn Askeland, Jannike Ohrem

Detaljer

Grunnskole Videregående Voksenopplæring. NorskPluss-serien Norsk som andrespråk

Grunnskole Videregående Voksenopplæring. NorskPluss-serien Norsk som andrespråk Grunnskole Videregående Voksenopplæring NorskPluss-serien Norsk som andrespråk Forsidefoto: Atle Møller NorskPluss-serien Nettbaserte læremidler i norsk som andrespråk NorskPluss-serien gir store muligheter

Detaljer

Veiledning. Morsmål for språklige minoriteter

Veiledning. Morsmål for språklige minoriteter Veiledning Morsmål for språklige minoriteter Innhold 1. Innledning... 3 2. Hva sier loven?... 5 Rett til tilpasset opplæring... 5 Organisering i grupper... 6 Elever ved privatskoler... 6 3. Flerspråklighet

Detaljer

Språk- og begrepsforståelse hos minoritetselever

Språk- og begrepsforståelse hos minoritetselever Språk- og begrepsforståelse hos minoritetselever Denne artikkelen handler om hvorfor begrepsundervisning er nødvendig for minoritetselever, pluss en del om hvilke tiltak som kan iverksettes. I tillegg

Detaljer

Veiledning i språkpermmetodikk. for lærere som underviser voksne innvandrere

Veiledning i språkpermmetodikk. for lærere som underviser voksne innvandrere Veiledning i språkpermmetodikk for lærere som underviser voksne innvandrere Veiledning i språkpermmetodikk for lærere som underviser voksne innvandrere Vox 2008 ISBN 82-7724-099-6 Grafisk produksjon 07

Detaljer

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Detaljer

Veileder. tospråklig opplæring i barnehagen

Veileder. tospråklig opplæring i barnehagen Veileder. tospråklig opplæring i barnehagen Veileder Tospråklig opplæring i barnehagen Veileder. tospråklig opplæring i barnehagen Veileder. tospråklig opplæring i barnehagen Forord Bystyret i Drammen

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Sammen om språk Erfaringer fra prosjektene Språkløftet og Utviklingsprosjektet Forsidefoto: Marte Garmann forord Språk og språkutvikling er et viktig satsningsområde

Detaljer

Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland

Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland juni 2015 Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland med veiledning og skjema for vurdering C1 og C2 A1 Forstår og bruker kjente, dagligdagse uttrykk og enkle utsagn for å dekke grunnleggende behov.

Detaljer

VÅRE PRODUKTER. Migranorsk forener Mennesker gjennom felles språk. Migranorsk Alfa. Migranorsk Start. Norske Lyder. Migranorsk Allmenn

VÅRE PRODUKTER. Migranorsk forener Mennesker gjennom felles språk. Migranorsk Alfa. Migranorsk Start. Norske Lyder. Migranorsk Allmenn Migranorsk forener Mennesker gjennom felles språk VÅRE PRODUKTER Migranorsk Alfa Migranorsk Start Norske Lyder Migranorsk Allmenn Migranorsk Arbeid Bo i Norge eborgerkurs Flyttemelding Digitale tester

Detaljer

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Idéhefte Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Innhold Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen... 3 Om bruken av dette heftet... 8 Ideer til å synliggjøre og anerkjenne

Detaljer

PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST

PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST LEVANGER KOMMUNE Sjefsgården voksenopplæring Prosjektrapport PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST 2012 Prosjektleder: Toril Sundal Leirset Prosjektdeltakere: Eva Winnberg og Liv

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Veileder til Medietekster. Øvelser i kommunikasjon

Veileder til Medietekster. Øvelser i kommunikasjon Veileder til Medietekster Øvelser i kommunikasjon Veiledningshefte til Medietekster For å bli en god leser må en lese mye! «Utviklingen av lesehastighet og leseforståelse beror på økt ferdighet i å lese

Detaljer

Ja, jeg har lyst til å ta imot 20 skrittellere. tangenten 1/2007 1. caspar.no. Vær kjapp og du kan motta et klassesett! (fortsettes side 14)

Ja, jeg har lyst til å ta imot 20 skrittellere. tangenten 1/2007 1. caspar.no. Vær kjapp og du kan motta et klassesett! (fortsettes side 14) Velkommen til et nytt år! I sommer er det 10 år siden LAMIS ble stiftet som en organisasjon for alle som er interessert i spørsmål som angår matematikkundervisning. LAMIS har utrettet mye og TANGEN- TEN

Detaljer

Veileder for arbeid med minoritetsspråklige barn i barnehage og skole

Veileder for arbeid med minoritetsspråklige barn i barnehage og skole Veileder for arbeid med minoritetsspråklige barn i barnehage og skole Veileder for arbeid med minoritetsspråklige barn i barnehage og skole 1 Innhold: Innledning Bakgrunn for veilederen side 3 Styringsdokumenter

Detaljer

Hanne Christensen og Torunn Wulff. Ouverture 8. Fransk for ungdomstrinnet RESSURSPERM FOR LÆREREN. www.fagogkultur.no www.ouverture.

Hanne Christensen og Torunn Wulff. Ouverture 8. Fransk for ungdomstrinnet RESSURSPERM FOR LÆREREN. www.fagogkultur.no www.ouverture. Hanne Christensen og Torunn Wulff Ouverture 8 Fransk for ungdomstrinnet RESSURSPERM FOR LÆREREN www.fagogkultur.no www.ouverture.no 2006 Forlaget Fag og Kultur AS www.fagogkultur.no www.ouverture.no 1.

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det?

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Masterstudie i spesialpedagogikk Våren 2012 Trine Merete Brandsdal DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk

Detaljer

Pedagogikk og lærerutdanning. Nyheter 2010

Pedagogikk og lærerutdanning. Nyheter 2010 Pedagogikk og lærerutdanning Nyheter 2010 Sara Irisdotter Aldenmyr, Ann Paulin, Kirsten Grönlien Zetterqvist Profesjonsetikk for lærere Gjennom en vanlig skoledag oppstår det ofte krevende situasjoner,

Detaljer

SpråkBølgen 0-16 år. Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring

SpråkBølgen 0-16 år. Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring SpråkBølgen 0-16 år Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring Forord Språket mitt set grensene for verda mi - Ludwig Wittgenstein, språkfilosof Å ha et rikt språk, muntlig og skriftlig, er utgangspunktet

Detaljer

Ressurshefte. for flerspråklig arbeid i barnehagen

Ressurshefte. for flerspråklig arbeid i barnehagen Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen Basert på NAFOs kompetanseutviklingsprosjekt for barnehageansatte 2005-10 Marit Gjervan, Gro Svolsbru

Detaljer

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune INNHOLD FORORD 4 INNLEDNING 6 SPRÅKUTVIKLING OG LESING 7 BEGREPSUTVIKLING 8 LESEUTVIKLING 9 SAMMENHENGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE 10

Detaljer

Velkommen til kurs! Hvordan skape et språkstimulerende miljø for minoritetsspråklige barn? Nina Indseth Bråthen

Velkommen til kurs! Hvordan skape et språkstimulerende miljø for minoritetsspråklige barn? Nina Indseth Bråthen Velkommen til kurs! Hvordan skape et språkstimulerende miljø for minoritetsspråklige barn? Nina Indseth Bråthen Pedagogisk leder i Steinberg barnehage, Nedre Eiker kommune. 1 Kursinnhold Innledning, Språktipseren,

Detaljer

Plan for opplæring av minoritetsspråklige barn og unge i skolen

Plan for opplæring av minoritetsspråklige barn og unge i skolen Plan for opplæring av minoritetsspråklige barn og unge i skolen Frogn Kommune, 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I GRUNNLAG FOR PLANEN 3 Innledning 1. Situasjonen i Frogn kommune 2. Lover og forskrifter 3.

Detaljer

Cappelen Damm Akademisk. Barnehagelærerutdanningen

Cappelen Damm Akademisk. Barnehagelærerutdanningen 2015 Cappelen Damm Akademisk Barnehagelærerutdanningen KJÆRE LESER Velkommen til 2015-katalogen for barnehagelærerutdanningen. Her finner du en oversikt over nye titler og utgaver samt andre aktuelle bøker

Detaljer

Utdanningsdirektoratets langtidsplan for læremiddelarbeid 2013-2016

Utdanningsdirektoratets langtidsplan for læremiddelarbeid 2013-2016 Utdanningsdirektoratets langtidsplan for læremiddelarbeid 2013-2016 1 Innhold 1 Bakgrunn... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forskningsbasert kunnskap om læremidler og læremiddelpraksis... 6 1.3 Status for tilskuddsmidler

Detaljer