HØGSKOLEN I FINNMARK KURSPLAN. Lesing i videregående skole. Leseveiledning i fagundervisningen. Vår 2013 Samlingsbasert kurs

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØGSKOLEN I FINNMARK KURSPLAN. Lesing i videregående skole. Leseveiledning i fagundervisningen. Vår 2013 Samlingsbasert kurs"

Transkript

1 HØGSKOLEN I FINNMARK KURSPLAN Lesing i videregående skole Leseveiledning i fagundervisningen Vår 2013 Samlingsbasert kurs 1

2 Lesing i videregående skole leseveiledning i fagundervisningen 1.1 Bakgrunn Lesing som grunnleggende ferdighet i fag og på tvers av fag går gjennom hele Kunnskapsløftet. Utviklingen i lesing bidrar til elevenes fagkompetanse og er en del av denne fagkompetansen. Ferdigheter i lesing, særlig lesing i fag, er en forutsetning for utvikling og læring. Systematisk arbeid med fagtekst er en forutsetning for læring. 1.2 Innhold i kurset og organisering Høgskolen i Finnmark har utviklet et etterutdanningstilbud i lesing i videregående skole. Kurset er knyttet til heftet Fagbok i bruk i alle fag i videregående skole fra Lesesenteret og tilpasset programfag og yrkesfag i den videregående skole. Det er lagt vekt på å gjøre kurset praksisnært, hvor deltakerne bruker egne erfaringer som prøves ut på egen arbeidsplass. Det vil være en fordel om flere deltar fra samme skole. Mellom samlingene skjer undervisning og veiledning over nett og det er en forutsetning at deltakerne disponerer PC og har nett-tilgang. Tilbudet går over to samlinger på to dager hver, til sammen 20 timer. Deltakerne vil få en kort innføring i ClassFronter etter behov. 1.3 Mål og målgruppe for kurset Kurset skal bevisstgjøre og utvikle faglærere i videregående skole i å drive leseveiledning i sin fagundervisning. Målgruppe for kurset er lærere i videregående skole, særlig yrkesfag. 1.4 Innhold i de enkelte emnene Innføring i sentralt regelverk om lesing For å gi deltakerne en innføring i det sentrale regelverket vil kurset ta utgangspunkt i Kunnskapsløftet 06 og læreplanforståelse. Fokuset skal være hva læreplanene sier om lesing og leseutvikling og grunnleggende ferdigheter. De fem grunnleggende ferdighetene er å kunne lese, å kunne uttrykke seg muntlig, å kunne uttrykke seg skriftlig, å kunne regne og å kunne bruke digitale verktøy. Kurset vil derfor legge stor vekt på dette. 2

3 1.4.2 Hva er lesing? Lesing er en sammensatt ferdighet som utvikles gjennom hele skoletiden. Kurset gir en oversikt over forventet og nødvendig leseutvikling gjennom skoletiden. For å belyse dette nærmere vil nettressursen på med opplegget Lesing er bli benyttet. Målet med emnet er å ha bevissthet omkring hva det vil si å lese en fagtekst. Det innebærer vekt på forståelsen av hva som kreves av leseferdigheter og konkretisering av hvordan faglærere kan undervise i leseforståelse. I praktisk undervisning må det være et mål at elevene utvikler metakognitiv bevissthet og ferdigheter for å kunne overvåke sin egen leseforståelse. Yrkesretting og relevans av leseopplæringen innebærer at læreren må kunne gi elevene mulighet til å få utbytte av faglesingen. I denne sammenheng vil Fagbok i bruk i alle fag i videregående skole bli benyttet i kursopplegget Når lesinga stopper opp forsinket leseutvikling. I dette emnet i kurset fokuseres det på hvordan lesesvake elever skal tilegne seg kunnskap gjennom å lese fagtekster. Målet er å gi kursdeltakerne verktøy for å hindre at lesevanskene hemmer læringa. Kurset tilbyr konkrete tips og tiltak som kan iverksettes for å hjelpe elevene. Følgende ressurser vil bli benyttet i denne delen av kursopplegget: Lese- og skrivevansker og Ny giv Å undervise i lesing på videregående skole den andre leseundervisningen Kurset vil omhandle gode strategier for å lese faglitteratur, før, under og etter lesinga. Vi vil diskutere hvordan elevene kan arbeide med fagtekstene på en bevisst måte og kunne veksle mellom strategier for å tilegne seg innholdet. I denne delen av kurset vil vi ta i bruk nettressursen og skriving 3

4 Kursemnet vil berøre følgende tre områder: Tema Lesing av sammensatte tekster, visuelle forklaringer som kart, tabeller, diagram og symboler, også som digitale tekster. Lesing i engelsk med vekt på hvordan elevene kan utvikle leseforståelse på et andrespråk Lesing for flerspråklige elever hvor det vektlegges at de flerspråklige (minoritetsspråklige) elevene skal utvikle seg språklig. Kursdeltakerne vil lære mer om hvordan de som faglærer kan bidra. Læringsressurs Lesing på skjerm Digital kompetanse Fremmedspråk og engelsk Mangfold i språk og tekst Flerkulturell opplæring 1.5 Læreboktekstene Alle fag har sine fagspesifikke sjangre og sitt fagspråk som elevene må lære. Faglærerne må derfor kunne tilrettelegge tekstene slik at kunnskapen blir eksplisitt for elevene. Mange lærebøker i fag skrevet av fagspesialister behandler grunnleggende kunnskap implisitt og tar ikke tilstrekkelig hensyn til at elevene mangler forkunnskaper i faget. Følgende ressurser vil tas i bruk: Skriving på yrkesfag Fagbok i bruk i alle fag i videregående skole I kurset tas det opp at planlegging og gjennomføring av leseopplæringen bør skje som en integrert del av faglesingen, ikke som noe som kommer i tillegg. For å eksemplifisere dette vil vi bruke: Fagbok i bruk i alle fag i videregående skole Lesing i skolebiblioteket Leselos 4

5 1.6 Vurdering for læring i lesing Kurset gir mer kunnskaper om kriterier for læring, ulike vurderingsmåter og tilbakemeldinger som kan fremme refleksjon og videre læring. I denne sammenheng vil vi ta i bruk: Leselos 1.7 Arbeidskrav Mellom samlingene får deltakerne i oppgave å prøve ut i praksis på egen arbeidsplass. De presenterer erfaringene for hverandre over elektronisk klasserom. Det vil bli opprettet et eget elektronisk klasserom for deltakerne der de kan diskutere og kommentere hverandres presentasjoner. Aktuelle oppgaver vil være: Å lese fagtekst på et andrespråk deltakerne leser en artikkel om lesevansker på engelsk for å få inntrykk av vanskene med å lese et nytt fag på et fremmedspråk Å lese fagtekst som nybegynner i faget les fagtekst fra et annet fag Å lokalisere fagtermene i en fagtekst i eget undervisningsfag sammen med en lærer i et annet fag eller sammen med klassen Å gi en eksplisitt beskrivelse av kjennetegnene på en fagtekst i eget fag sammen med en lærer i et annet fag (eks laboratorierapport i kjemi) Å finne hullene i læreboka, den implisitte kunnskapen. Lærere i ulike fag bytter fagtekster for begynnere i faget for å lese fagtekstene utenfra faget Utprøving i egen klasse Deltakerne utarbeider en undervisningsplan som de skal gjennomføre i sin egen klasse. Endelig rapport om utprøvinga leveres på ClassFronter. Vurdering Deltakere som har gjennomført arbeidskravene i kurset får et kursbevis. 5

6 Litteratur og andre fagressurser (Det kan forekomme mindre endringer) Nettressurser Lesing og skriving Skriving på yrkesfag Flerkulturell opplæring Digital kompetanse Fremmedspråk og engelsk Samarbeid skole-arbeidsliv Dette er filmer fra praktisk undervisning. Fagbok i bruk i alle fag i videregående skole Mangfold i språk og tekst Lesing på skjerm Lese- og skrivevansker, Fra teori til IKT-baserte tiltak Lesing i skolebiblioteket Lesing er Leselos Ny giv Heftene fra Lesesenteret er tilgjengelige som pdf-fil på heimesidene til Lesesenteret. Følgende artikler vil inngå i et kompendium for kurset: Margunn Mossige, Astrid Skaathun og Marianne Røskeland: Fleire vegar mot mål, Lese- og skrivevanskar i vidaregåande skole, Cappelen L. Spear-Sverling og R. Sternberg 1994: The Road Not Taken i Journal of Learning Disabilities, 27, nr2, , 13s. Berit Molander og Inger Lise Skauge: Lese lære lykkes, kapittel 6, Å lese på andrespråket, Gyldendal Akademisk,

Leseopplæring 2, Kompetanse for kvalitet

Leseopplæring 2, Kompetanse for kvalitet Leseopplæring 2, Kompetanse for kvalitet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Leseopplæring 2 2. FS kode 3. 30 studiepoeng 4. Etablert 5. Ikke relevant 6. Sist revidert: januar 2012 7. Innledning Studiet

Detaljer

Fagligpedagogisk studium for lærere som underviser voksne i lesing og skriving som grunnleggende ferdighet.

Fagligpedagogisk studium for lærere som underviser voksne i lesing og skriving som grunnleggende ferdighet. Fagligpedagogisk studium for lærere som underviser voksne i lesing og skriving som grunnleggende ferdighet. Studiet består av to deler: Generell del: Voksenpedagogikk 10 studiepoeng Fagspesifikk del: Lese-

Detaljer

Høst og vår. VLE101 eller VLE102 + VLE103 VLE104 + VLE105

Høst og vår. VLE101 eller VLE102 + VLE103 VLE104 + VLE105 Lesing 1 og 2 Studiepoeng: 30 + 30 Undervisningsstart: Høst Undervisningssemester: 2 + 2 Vurdering: Høst og vår Emnekode: Lesing 1 VLE101 eller VLE102 + VLE103 Lesing 2 VLE104 + VLE105 Kompetanse for kvalitet

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Lesing 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 5.

Detaljer

STUDIEKATALOG. Se oversikten over videreutdanningstilbud som tilbys gjennom Kompetanse for kvalitet studieåret 2014/2015.

STUDIEKATALOG. Se oversikten over videreutdanningstilbud som tilbys gjennom Kompetanse for kvalitet studieåret 2014/2015. STUDIEKATALOG 59 OVERSIKT OVER STUDIETILBUD 21 20 02 Se oversikten over videreutdanningstilbud som tilbys gjennom Kompetanse for kvalitet studieåret 2014/2015. 60 DETTE MÅ DU VITE FØR DU SØKER 62 OVERSIKT

Detaljer

Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag

Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag Studieprogramkode: KFKE2. Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) bygger på nasjonale retningslinjer for engelskfaget i rammeplan for

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Godkjenning Godkjent av dekan 19.01.2012. Det tas forbehold

Detaljer

Flerspråklige elever og tilpasset opplæring

Flerspråklige elever og tilpasset opplæring Flerspråklige elever og tilpasset opplæring av kirsten palm Arbeidsformene i den ordinære undervisningen betyr mye for flerspråklige elever som får sin undervisning i vanlige klasser. Men det kan være

Detaljer

FYR-arbeid ved Askim vgs (fellesfag, yrkesretting og relevans)

FYR-arbeid ved Askim vgs (fellesfag, yrkesretting og relevans) (fellesfag, yrkesretting og relevans) 1 Innledning ønsker med dette dokumentet å sette noen rammer som skal gjøre det enklere å legge til rette for at undervisningen i fellesfag på yrkesfag gjennomføres

Detaljer

Lærerveiledning Gerd Fredheim Marianne Trettenes. i fagene LESING. GAN Aschehoug

Lærerveiledning Gerd Fredheim Marianne Trettenes. i fagene LESING. GAN Aschehoug Lærerveiledning Gerd Fredheim Marianne Trettenes LESING i fagene GAN Aschehoug 1 Innhold Mål med boka Bokas oppbygning og innhold Stillasbygging Strategilæring Vurdering Bruk av boka Modelleringstekstene

Detaljer

ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning

ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning Kjære lærer! Takk for den jobben du gjør hver dag for at dine elever skal lære noe nytt og utvikle sine ferdigheter og talenter! Ungdomsskolen

Detaljer

Kurslederhefte Tema 3

Kurslederhefte Tema 3 Kurslederhefte Tema 3 Tilpasset opplæring Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Emneplan for Digitale lære- og hjelpemidler i tilpasset opplæring

Emneplan for Digitale lære- og hjelpemidler i tilpasset opplæring Emneplan for Digitale lære- og hjelpemidler i tilpasset opplæring Digital Teaching and Learning Tools for Adapted Education Videreutdanning på bachelornivå 15 studiepoeng/15 ECTS Deltid Studieprogramkode:

Detaljer

Universitetet i Stavanger Institutt for barnehagelærerutdanning STUDIEPLAN 2014-2015

Universitetet i Stavanger Institutt for barnehagelærerutdanning STUDIEPLAN 2014-2015 Universitetet i Stavanger Institutt for barnehagelærerutdanning STUDIEPLAN 2014-2015 Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring 30 studiepoeng Videreutdanning for førskolelærere Emnekode: FXGLSM

Detaljer

Kurslederhefte Tema 6

Kurslederhefte Tema 6 Kurslederhefte Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Lesing og læring med Internett

Lesing og læring med Internett Lesing og læring med Internett Kommunikasjonskonsulent og pedagog Leif Måsvær Hvordan finner man fagtekster på Internett? Hva må elevene kunne for å orientere seg på Internettet? Hva må læreren gjøre for

Detaljer

Lærerveiledning. LESING OG SKRIVING i fagene START. Gerd Fredheim Marianne Trettenes. GAN Aschehoug

Lærerveiledning. LESING OG SKRIVING i fagene START. Gerd Fredheim Marianne Trettenes. GAN Aschehoug Lærerveiledning Gerd Fredheim Marianne Trettenes START LESING OG SKRIVING i fagene GAN Aschehoug START Lesing og skriving i fagene GAN Aschehoug 2013 1 Innhold Mål med boka 3 Bokas oppbygging og innhold

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Drivdalen skole

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Drivdalen skole Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Drivdalen skole Vurderingsområde: Engelsk. Organisering og innhold i undervisning på alle trinn. Dato: 25.10. 28.10

Detaljer

Språklig kvalitet i læremidler

Språklig kvalitet i læremidler Språkrådets skrifter Nr. 3 Språklig kvalitet i læremidler Rapport utarbeidet ved Høgskolen i Vestfold på oppdrag av Språkrådet Dagrun Skjelbred, Anne-Beathe Mortensen-Buan, Norunn Askeland, Jannike Ohrem

Detaljer

Vurderingsveiledning 2010

Vurderingsveiledning 2010 Vurderingsveiledning 2010 Fremmedspråk Elever og privatister Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2010 Denne veiledningen består av en felles del (Del 1) med informasjon om eksamen

Detaljer

Høringsnotat om endringer i læreplan i samisk som andrespråk

Høringsnotat om endringer i læreplan i samisk som andrespråk Notáhta Notat Min čuj./vår ref: 12/4173-19 Beaivi/Dato: 29.01.2013 Høringsnotat om endringer i læreplan i samisk som andrespråk Innledning Sametinget sender med dette på høring forslag til endringer i

Detaljer

Kommunal læreplan i Utdanningsvalg

Kommunal læreplan i Utdanningsvalg Grimstad kommune Kommunal læreplan i Utdanningsvalg Utarbeidet av: Nere Kiland Jan Terje Nilsen Ragnhild Tønnesøl Blom Grimstad, 2008 Revidert av Nere Kiland, Jan Arve Søfteland og Ragnhild Tønnesøl Blom

Detaljer

Tilbud om etter- og videreutdanning 2014-15

Tilbud om etter- og videreutdanning 2014-15 Tilbud om etter- og videreutdanning 2014-15 Etter- og videreutdanninger 2014-2015 Skolen er i stadig utvikling. Tilbudene om etter- og videreutdanning for TFK s pedagogiske personale speiler et mangfold

Detaljer

Matematikk (Forslag til læreplaner for fellesfag) Formål. NB! Det er en fordel å lagre ofte så du ikke mister din internettforbindelse.

Matematikk (Forslag til læreplaner for fellesfag) Formål. NB! Det er en fordel å lagre ofte så du ikke mister din internettforbindelse. Matematikk (Forslag til læreplaner for fellesfag) Formål. Formålsbeskrivelsen gir et godt grunnlag for å forstå fagets betydning i et samfunns- og individrettet perspektiv og i forhold til den enkeltes

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VURDERING

RETNINGSLINJER FOR VURDERING RETNINGSLINJER FOR VURDERING I ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORORD Dette heftet «Retningslinjer for vurdering i Rogaland fylkeskommune» bygger på at kapittel 3 i forskrift til opplæringsloven gjelder hele det

Detaljer

Spesiell undervisning for alle

Spesiell undervisning for alle videregående skole Bjertnes Spesiell undervisning for alle Rapport over arbeidet med Ny GIV og IKO ved Bjertnes videregående skole 2012/13 Marie Westreng Pettersen 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Ny GIV/

Detaljer

Kurslederhefte Tema 4

Kurslederhefte Tema 4 Kurslederhefte Tema 4 Bedriften som lærested Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG PLAN FOR LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG Adgang til det skrevne ord henger sammen med demokrati og likestilling, med adgang til utdannelse, arbeid og kunnskap, med mulighet for å kunne påvirke

Detaljer

Studieplan for Engelsk 2 for ungdomsskolen Studieåret 2014/2015

Studieplan for Engelsk 2 for ungdomsskolen Studieåret 2014/2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Engelsk 2 for ungdomsskolen Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Studiet er rettet mot lærere som underviser engelsk i ungdomsskolen, og som har mindre enn 60 sp i faget.

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer