Fagnotat - Radisson Blu Royal Hotel Bryggen -(Rezidor Hotels Norway AS) - Inndragning av skjenkebevillingen for en periode på 14 dager

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagnotat - Radisson Blu Royal Hotel Bryggen -(Rezidor Hotels Norway AS) - Inndragning av skjenkebevillingen for en periode på 14 dager"

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: GRGA Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 30. juli 2014 Fagnotat - Radisson Blu Royal Hotel Bryggen -(Rezidor Hotels Norway AS) - Inndragning av skjenkebevillingen for en periode på 14 dager Hva saken gjelder: Etter skjenkekontroll på Radisson Blu Royal Hotel Bryggen, bevillingshaver Rezidor Hotels Norway AS, rapporterte kontrollørene om at åpenbart påvirket gjest ikke ble vist ut fra skjenkestedet og om at det ble skjenket til åpenbart påvirket. Ifølge alkohollovens 1-8, 4-7 og forskriftene til alkoholloven 4-1 og 4-4 skal åpenbart påvirkede gjester ikke gis adgang til skjenkestedet og alkoholholdig drikk skal ikke medtas ut fra skjenkestedet. En bevilling kan inndras dersom bestemmelsene i alkoholloven, eller bestemmelser i lovens forskrifter ikke overholdes. Det blir nedfor i saksfremstillingen i detalj gjort rede for regelverket i loven, forskriftene til loven og i kommunens retningslinjer. På bakgrunn av de beskrivelser som er gjort i kontrollørenes rapport finner en å legge til grunn at åpenbart påvirkede ikke ble bortvist fra skjenkestedet og at alkoholholdig drikk ble medtatt når gjestene forlot skjenkestedet. Anbefalt forslag fra Kontor for skjenkesaker 1. Skjenkebevillingen ved Radisson Blu Royal Hotel Bryggen, avdeling Foyer, bevillingshaver Rezidor Hotels Norway AS, org.nr , inndras for en periode på 2 uker (14 dager). Inndragningstidspunktet fastsettes administrativt i samråd med bevillingshaver, dog ikke senere enn 60 dager etter at endelig vedtak er truffet. 2. Søksmål om gyldigheten av vedtaket eller krav om erstatning som følge av vedtaket, kan ikke reises før parten har benyttet sin adgang til å klage over vedtaket, og klagen er avgjort av klageinstansen. I hht. bestemmelsen i forvaltningslovens 27b kan søksmål likevel reises når det har gått 6 måneder fra klagen første gang ble fremsatt, og det ikke skyldes forsømmelse fra klagerens side at klageinstansens avgjørelse ikke foreligger. 1

2 3. Begrunnelsen for vedtaket fremgår av saksfremstillingen. Gro Gaarder kontorsjef 2

3 Saksutredning: Etter skjenkekontroll på Radisson Blu Royal Hotel Bryggen har kontrollørene utferdiget en rapport hvor det ble krysset av for at åpenbart påvirkede gjester ikke ble bortvist fra skjenkestedet og på at alkoholholdig drikk ble medtatt utenfor godkjent skjenkeareal. På kontrollskjemaet er det notert at kontrollørene vil skrive en tilleggsrapport. Ansvarshavende har på kontrollskjemaet underskrevet på at kontrollen har funnet sted. Kopi av rapporten som ble utferdiget på stedet ble ved kontrollens avslutning overlevert ansvarshavende. Ved brev av fra Kontor for skjenkesaker, ble tilleggsrapporten oversendt bevillingshaver til uttalelse, jfr. forvaltningslovens 16. I brevet blir bevillingshaver anmodet om å komme med sine merknader til det som er anmerket i rapporten og i tilleggsrapporten, samtidig blir det varslet om at de beskrevne forhold kan føre til at skjenkebevillingen ved stedet kan bli inndratt for en periode. Tilleggsrapporten hitsettes i sin helhet: «Kontrollørene 040 og 043 entret Filini Bar gjennom inngangsdøren vendt mot Bryggen klokken Kontrollørene hørte straks mye lyder fra lobbyen, og gikk derfor rett gjennom baren der det var få gjester, og inn i lobbyen til Radisson SAS. I lobbyen var det et selskap hvor gjestene var ikledd buekorpsuniformer. Flere av selskapsdeltakerne var høylytte, hadde jevnlige, kraftige latterutbrudd, og kontrollørene observerte begge at det var et høyt beruselsesnivå på flere. Kontrollørene gikk fra lobbyen mot inngangen til foyéen, hvor gjestene i selskapet passerte fritt frem og tilbake mellom bevillingsområdene. En eldre mann i 60-årene, ikledd buekorpsuniform, kom bort til kontrollørene ved inngangen. Mannen fortalte kontrollørene at de var «buekorpsgutter», og «vi har vært her nå, nå skal vi på byen. Dere må bare bli med.» Han gikk så videre mot utgangen. Kl kom en annen mannlig gjest, heretter kalt gjest 1, gående fra lobbyområdet inn i foyéen og gjennom Kongesalen. Gjest 1 var omtrent 50 år gammel og rundt 175 cm høy. Han hadde måne med kortklippet, mørkt hår på sidene av hodet og bar en buekorpsuniform. Han passerte kontrollørene i foyéen, og kontrollør 040 oppfattet umiddelbart at gjest 1 var åpenbart påvirket. På samme tidspunkt la kontrollør 043 merke til en annen mannlig gjest, gjest 2, som satt alene på benken like til høyre for inngangsdøren til Kongesalen. Gjest 2 hadde også på seg en buekorpsdress, var omtrent 50 år gammel, hadde mørkt kort hår og var rundt 170 cm høy. Han hvilte hendene på lårene og stirret i bakken. Gjest 1 gikk i en ustødig sving inn mot Kongesalen, med overkroppen vippende til høyre side. Kontrollørene fulgte etter gjest 1 inn i salen, hvor han gikk videre over gulvet til et bord på andre siden av salen. Når han gikk mellom de oppstilte runde bordene, gikk han i to stoler på veien dit. Da han skulle sette seg ved bordet der de andre gjestene allerede satt, måtte han ta et støttesteg til siden. Kontrollør 043 hadde på dette tidspunktet også observert gjest 1, og sa seg enig i at han var åpenbart påvirket. Kontrollørene gikk ut igjen i foyéen hvor gjest 2 fremdeles satt alene og nå var forovervendt med ansiktet i hendene. Klokken passerte kontrollørene gjest 2 da de gikk i retning inngangen til lobbyen. Når de går forbi gjest 2 løftet han plutselig på hodet, slo ut med armene og begynte å snakke høyt. Ingen av personene som befant seg i foyéen reagerte, og gjest 2 henvendte seg heller ikke til noen spesielle. Kontrollørene oppfattet ikke alt gjest 2 nærmest ropte ut, men fikk med seg utsagnet «det er ingen som har kontroll». Like etter tok gjest 2 frem telefonen sin og satt og stirret på den. 3

4 Klokken satt gjest 2 igjen bøyd forover med ansiktet i hendene. En kvinnelig servitør, servitør 1, passerte gjest 2 klokken Hun hadde kort lyst hår, gikk i arbeidsuniform, og var omtrent 50 år gammel. To minutter senere, 23.44, satt gjest 2 igjen med telefonen i hånden og stirret på den før han plutselig mistet den på gulvet foran seg. Gjest 2 lente seg framover i en sakte bevegelse og nærmest slengte fram armen for å få tak i den. Han måtte gripe etter den to ganger før han fikk tak i telefonen. Klokken forlot alle de gjenværende gjestene Kongesalen og foyéen, mens gjest 2 fremdeles ble sittende på samme måte. Kontrollørene observerte samtidig en ung mann, gjest 3, gå ut fra foyéen og inn i lobbyområdet bærende på en flaske Grans «Bare» rusbrus. Gjest 3 var omtrent 185 cm høy og omtrent 25 år gammel. Han hadde blondt, kort hår, og var iført buekorpsuniform. Samtidig gikk gjest 1 ut av foyéen og inn i lobbyområdet mens han bar på et konjakkglass halvfylt med konjakklignende væske. Han stoppet opp rett foran kontrollørene, bøyde hodet bakover og helte alt innholdet i glasset ned i munnen sin. Han skrådde så mot høyre vegg hvor han stoppet opp ved siden av en kvinne som bar på en tromme. Denne begynte gjest 1 å tromme på med hendene og konjakkglasset. Han gikk så videre i sikk sakk bortover mot lobbyområdet. Han og den kvinnelige gjesten står og snakker ett minutt i lobbyen, like ved utgangsdøren. Gjest 1 holder rundt og lener seg til den kvinnelige gjesten under hele samtalen og mens de går ut klokken Klokken var foyéen nesten tom. Servitør 1 gikk på dette tidspunktet forbi gjest 2 på nytt. Foyéen var tømt for alle gjester klokken 23.50, utenom gjest 2. Også noen servitører som ryddet befant seg fremdeles i foyéen. Servitør 1 gikk enda en gang forbi gjest 2, denne gang bar hun på to kasser. Gjest 2 reiste seg fra benken klokken og beveget seg mot lobbyen. Kontrollørene bemerket begge at gjest 1 var rødsprengt i ansiktet. Gjest 2 svingte mot høyre idet han nærmet seg døren ut fra foyéen, og stoppet opp ved kontrollørene. Gjest 2 spurte kontrollørene om det var riktig vei. Kontrollørene svarte at det kom an på hvor han hadde tenkt seg. Til dette svarte gjest 2 at han skulle hjem. Kontrollørene sa da at han måtte gå ut, og at han måtte gå rett frem og til høyre. Før kontrollørene hadde fullført setningen, hadde gjest 2 begynt å gå mot utgangen. Da kontrollør 043 nevnte at han måtte gå til høyre, stakk han ut hånden til siden, og kroppen fulgte etter så han gikk skrått mot høyre. Han beveget seg så mot venstre og gikk fort videre. Da flere av selskapets gjester hadde gått inn på Filini Bar, valgte kontrollørene å gå inn igjen der for å observere noen minutter til, ettersom beruselsesnivået, som nevnt, var høyt. Kontrollørene tok kontakt med ansvarshavende på Filini Bar og lobbyområde. De forklarte forholdene og ba om å få se bevillingen. Ansvarshavende som arbeidet i baren hentet også ansvarshavende for bevillingen til Kongesalen og Foyéen med flere. Ansvarshavende for selskapsrommene ble også informert om observasjonene kontrollørene hadde foretatt seg.» Uttalelsen fra bevillingshaver, v/ Rune Fristad ble mottatt ved Kontor for skjenkesaker pr. e-post hitsettes i sin helhet: 4

5 «Vi hadde skjenkekontrollen på besøk , der det var noen anmerkninger. Eg har fått brev om anmodning til uttalelse, og under følger min uttalese i denne saken: 1. Medbragt alkoholholdig drikke Vi har vært av slik forståelse at våre gjester kan bevege seg mellom de to skjenkeområdene vi har her på hotellet. (Dvs mellom Filini Bar og bankett sal) Vi har ofte aperitif i Filini for så å ha middag i bankettsalen og der får gjestene da ta med seg et evt glass til middagen. Også under arrangementer i bankettsalen kan gjester gå og kjøpe drikke i Filini om de ønsker dette. Styrer har vært på møte med skjenkekontoret før, og der har skjenkekontoret gitt utrykk for at dette var ok. 2. Åpenbart påvirkede personer Vi legger oss helt flat for denne hendelsen, dette var et selskap med eldre buekorps medlemmer, og vi hadde aldri trodd at de skulle ta slik av som de gjorde. Eg har snakket med hovedbartenderen denne dagen, og han sa at det var to gjester som han hadde nektet mer servering. Vi skulle selvfølgelig ha vist disse gjestene ut fra lokalet vårt. På større arrangementer pleier vi å ha vakt, men denne dagen mente vi det ikkje var behov sett utifra selskapet som skulle være der dette har vi tatt opp internt og vil selvfølgelig ta dette til etterretning ved andre selskaper. Vi tar alkoholloven svært seriøst, og vi ønsker å bli oppfattet som en seriøs aktør i bransjen. Vi setter stor pris på den jobben dere gjør! På en annen side stiller eg meg noe undrende til rapporten eg har fått oversendt, da eg synest det virker som en detaljert politirapport med en del irrelevante observasjoner. Observatøren skriver i sin rapport at gjesten er åpenbart påvirket - det at en gjest er åpenbart påvirket vil man jo se i enhver bar i Bergen rundt midnatt. Å være åpenbart påvirket er for meg veldig ulikt fra å være overstadig beruset. Eg har lagt ved rapporten der eg har markert de felt eg stiller meg undrende til, da dette er observasjoner som for meg ikkje er relevant for saken. Eg håper på god dialog i denne saken!». Orientering om regelverket: Alkoholloven av 2. juni 1989, nr. 27 og forskriftene til loven, forskrift av 8. juni 2005, nr. 538 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. inneholder bl.a. regler om utøvelse av skjenkebevillinger og regler om reaksjoner ved overtredelse av bestemmelsene. I tillegg har Bergen bystyre vedtatt retningslinjer for hvordan kommunen ønsker å forvalte alkoholloven, innenfor de rammer loven selv trekker opp. Alkohollovens 4-7 inneholder følgende bestemmelse: «Utøvelse av bevillingen 5

6 Bevillingen skal utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i bevillingsvedtaket, i denne lov og i bestemmelser gitt i medhold av denne, til enhver tid er oppfylt, og for øvrig på en forsvarlig måte.» Alkohollovens 8-11 inneholder følgende bestemmelse: «Det er forbudt å selge eller skjenke alkoholholdig drikk til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler, eller skjenke alkoholholdig drikk på en slik måte at vedkommende må antas å bli åpenbart påvirket.» Forskriftens 2-2 har følgende ordlyd: «Bevillingshaver og styrer er ansvarlig for at salg og skjenking etter salgsbevillinger etter alkoholloven 3-1 annet ledd og skjenkebevillinger foregår i overensstemmelse med alkoholloven og bestemmelser gitt med hjemmel i den. Bevillingshaver og styrer plikter å føre tilsyn med de ansattes utøvelse av salg og skjenking, og er ansvarlig for at de ansatte blir gjort kjent med regelverket for salg og skjenking av alkoholholdig drikk, og ellers gitt den nødvendige veiledning for virksomheten. Under styrers fravær påhviler styrers ansvar og plikter stedfortreder.» Forskriftens 4-1 har følgende ordlyd: «Personer som er åpenbart påvirket av rusmidler må ikke gis adgang til skjenkestedet. Dersom en person som er åpenbart påvirket av rusmidler befinner seg på skjenkestedet, har bevillingshaver plikt til å sørge for at vedkommende forlater stedet. Bevillingshaver har plikt til å sørge for at personer som trenger det, får nødvendig bistand.» Forskriftens 4-4 har følgende ordlyd: «Det må påses at gjestene ikke nyter medbrakt alkoholholdig drikk, eller medtar alkoholholdig drikk når de forlater skjenkestedet». Alkohollovens 1-8 inneholder bl.a. følgende bestemmelser: «Kommunestyret kan i bevillingsperioden inndra en bevilling for resten av bevillingsperioden, eller for en kortere tid dersom vilkårene i 1-7b ikke lenger er oppfylt, eller dersom bevillingshaver ikke oppfyller sine forpliktelser etter denne loven eller bestemmelser gitt i medhold av denne. Det samme gjelder ved overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av annen lovgivning når bestemmelsene har sammenheng med denne lovs formål. Ved vurderingen av om bevillingen bør inndras, og for hvor lenge, kan det blant annet legges vekt på type overtredelse, overtredelsens grovhet, om bevillingshaver kan klandres for overtredelsen og hva som er gjort for å rette opp forholdet. Det kan også legges vekt på tidligere praktisering av bevillingen.» Bergen bystyre har i retningslinjer vedtatt fastsatt rammer for reaksjoner ved overtredelse av alkohollovens bestemmelser. De forhold som er nevnt i rapporten omhandles i retningslinjenes pkt og «10.2 Alvorlige brudd, 2 prikker, f.eks Alkohol medbringes utenfor godkjent skjenkeareal, eller det nytes medbrakt alkohol/ alkohol nytes i salgslokalet Svært alvorlige brudd, 5 til 8 prikker, f.eks. 6

7 Åpenbart beruset gis adgang til skjenkestedet/ blir ikke vist ut før kontrolløren gjør oppmerksom på forholdet Det skjenkes/ selges til åpenbart beruset person.» Vurdering: Kontrollørene har skrevet en detaljert rapport som gir en god beskrivelse av hendelsesforløpet. Kontrollørene startet sin observasjon av de åpenbart påvirkede gjestene kl Observasjonen av gjest 1 ble avsluttet kl da gjesten går ut fra stedet. Gjest 2 ble observert i tidsintervallet fra kl , til kl , ev. noe lenger. Observasjonen ble først gjort kl så ble den avbrutt mens kontrollørene fortsatte observasjonen av gjest 1 inne i Kongesalen, deretter ble observasjonen av gjest 2, gjenopptatt kl Observasjonstiden av gjestene, sammenholdt med de beskrivelser som er gitt i rapportene ansees som gode nok for å vurdere saken, ut fra alkohollovens bestemmelser. Til støtte i vurderingen av når en person ansees som «åpenbart påvirket» nevnes følgende: I rundskriv IS-5/2008 fra Sosial- og Helsededirektoratet er det uttalt at spørsmålet om hvorvidt en person må anses å være åpenbart påvirket vil avhenge "ikke bare av om beruselsen er synbar, men også av graden av påvirkning". Det er videre uttalt at "alt inntak av alkohol fører til en viss beruselse, og ikke en hver form for beruselse gjør at man er "åpenbart påvirket". Beruselsen må være kvalifisert". Helsedirektoratet har i 2011 utgitt en veiledning til hjelp i vurderingen av de ulike beruselsesnivåer. Når det gjelder åpenbart påvirket er det gitt følgende karakteristika: Uoppmerksom, vanskeligheter med å feste blikket, snakker utydelig, problemer med å gå rett, slepphendt, ofte høyrøstet, kan virke forstyrrende på andre gjester. Kontor for skjenkesaker bemerker at denne listen ikke er uttømmende. Det er heller ikke slik at en person som har et av disse karakteristika nødvendigvis er åpenbart påvirket av rusmidler. Ved vurderingen av om en person er åpenbart påvirket av rusmidler, må det foretas en konkret og helhetlig vurdering. Det som må vurderes er om gjesten som er omhandlet i rapporten var åpenbart påvirket eller ikke. Gjest 1 I den foreliggende sak har kontrollørene observert en gjest som betegnes som åpenbart påvirket i tidsrommet fra kl til kl Kontor for skjenkesaker vurderer observasjonstiden til å være lang nok for å danne seg et bilde av mannens beruselsesnivå, da det var forholdsvis enkelt å observere mannen, da han var i bevegelse, hvilket gir er god indikasjon på beruselsesnivået, sammenlignet med en gjest som sitter stille ved et bord, og ikke beveger seg. Helsedirektoratet har i sin «beruselsestrapp» sammenfattet følgende karakteristika for åpenbart påvirkede: Uoppmerksom, vanskeligheter med å feste blikket, snakker utydelig, problemer med å gå rett, slepphendt, ofte høyrøstet, og at de kan virke forstyrrende på andre gjester. Når en gjest er kraftig påvirket er noen av kjennetegnene: Problemer med å fokusere, sjanglende gange, kan kaste opp og kan sovne. Gjest 1 ble umiddelbart oppfattet som åpenbart påvirket, det er altså noe med måten han opptrer på som umiddelbart tiltrekker seg kontrollørenes oppmerksomhet. Gjest 1 gikk ustødig med overkroppen vippende til høyre side, han gikk på to stoler da han gikk gjennom 7

8 Kongesalen, han måtte ta støttesteg da han skulle sette seg ned ved et bord, da han kom ut fra Kongesalen gikk han i sikk sakk bortover mot lobby området. Bevillingshaver har i sin uttalelse lagt seg flat i forhold til observasjonene av de åpenbart påvirkede personene. Selskapet som ble avholdt var med eldre buekorpsmedlemmer og det tok i følge bevillingshaver helt av. De hadde nektet to gjester servering, men de var ikke vist ut. I forkant av arrangementet hadde bevillingshaver foretatt en vurdering som tilsa at det ikke var nødvendig med vakthold ut fra arrangementets karakter. Bevillingshaver har for øvrig noen merknader til detaljnivået i rapporten og til ordbruken i rapporten. Han sier at den minner om en detaljert politirapport med en del irrelevante detaljer. I tillegg sier han at «Å være åpenbart påvirket er for meg veldig ulikt fra å være overstadig beruset». Ut fra de kjennetegn på åpenbar påvirkning som er gjengitt i rapporten, at observasjonen er foretatt av to kontrollører som er enige om beruselsesgraden og ut fra bevillingshavers merknad til rapporten, finner en å kunne konkludere med at gjest 1 på kontrolltidspunktet var åpenbart påvirket. I forhold til utforming av rapporten og de merknader bevillingshaver har til denne skal Kontor for skjenkesaker kort bemerke at det i denne rapporten ikke er mange opplysninger som er overflødige, alle de opplysninger som blir gitt underbygger lesers oppfattelse av gjestene som åpenbart påvirkede. Det er viktig at en kontrollrapport er så grundig og detaljert at den som leser rapporten kan danne seg et blide av hendelsen, og at den er så detaljert og grundig at den, i de mest ekstreme tilfeller står seg i retten, dersom en inndragningssak blir gjenstand for en rettslig behandling. Hvordan rapporter etter skjenkekontroller skal utformes er alltid et tema, hvordan skal rapportene bli best mulig slik at bevillingsmyndigheten ut fra dem kan fatte riktige avgjørelser. Rapportenes kvalitet er viktig både for bevillingshavers rettssikkerhet og for bevillingsmyndighetens beslutningsgrunnlag. Bevillingshaver sier at det å være åpenbart påvirket er veldig ulikt fra det å være overstadig beruset. Kontor for skjenkesaker stiller seg noe uforstående til en slik ytring da begrepet overstadig beruset ikke er et begrep som vi finner igjen i alkoholloven. Alkoholloven opererer kun med betegnelsen åpenbart påvirket, og det er den betegnelsen og innholdet i denne bevillingshaver må forholde seg til. Dersom bevillingshaver opererer med andre bergeper står det for dennes egen regning. Gjest 2 Gjest 2 ble observert fra kl til kl Kontor for skjenkesaker vurderer observasjonstiden til å være lang nok for å danne seg et bilde av mannens beruselsesnivå, da det var forholdsvis enkelt å observere mannen, da han ble observert både sittende og i bevegelse. Gjest 2 må vurderes ut fra de samme karakteristika som ovenfor i vurderingen av gjest 1. Gjest 1 satt foroverlent med ansiktet i hendene, og da kontrollørene gikk forbi gjesten løftet han hodet, slo ut med armene og begynte å snakke høyt. Kontrollørene oppfattet ikke alt det mannen nærmest ropte ut, men fikk med seg utsagnet «her er det ingen som har kontroll». Gjesten mistet telefonen sin og bøyde seg ned for å plukke den opp, i følge rapporten nærmest slengte han frem armen og først på andre forsøk lykkes han i å få tak i telefonen. Gjesten var rødsprengt i ansiktet. Han virker noe desorientert, han spør kontrollørene om vegen ut, han rekker ut hånden til høyre og går mot venstre da han skal forlate stedet gjennom utgangsdøren. 8

9 Bevillingshaver har samme merknad til de to tilfellene av åpenbart påvirkede gjester som ikke blir bortvist, se ovenfor under behandlingen av gjest 1. Ut fra de kjennetegn på åpenbar påvirkning som er gjengitt i rapporten, at observasjonen er foretatt av to kontrollører som er enige om beruselsesgraden og ut fra bevillingshavers merknad til rapporten finner en å kunne konkludere med at gjest 2 på kontrolltidspunktet var åpenbart påvirket. Gjest 3 Kl ble kontrollørene oppmerksomme på gjest 3 som gikk ut fra foyèen og inn i Lobbyområdet. Førstnevnte skjenkeareal tilhører bevillingen som er gitt til Radisson Blu Royal Hotel Bryggen Sjøstuene, Bankett, Kongesal, Foyer, Bugaarden og Forstuen, bevillingsnummer , mens det andre arealet Lobby tilhører bevillingen som er gitt til Radisson Blu Royal Hotel Bryggen Filini Bar m/uteservering, samt lobby, bevillingsnummer Bevillingshaver skriver i sin uttalelse at de har vært av en slik forståelse at gjestene kan bevege seg mellom de to skjenkeområdene, mellom Filini Bar og bankettsalene. Det blir også hevdet at styrer har vært på møte med skjenkekontoret der Kontor for skjenkesaker skal ha gitt uttrykk for at dette var ok. Som nevnt under gjennomgangen av de relevante bestemmelser er det ikke tillatt at alkohol medtas ut fra skjenkearealet, jfr. forskriftens 4-4. Spørsmålet hvordan bevillingshavere skal innrette sine bevillinger for det tilfelle at samme bevillingshaver har/ ønsker skjenking i flere lokaler er alltid gjenstand for tilpasninger og diskusjoner mellom bevillingshaver og bevillingsmyndighet. I dette tilfellet er det bevillingshaver selv som har ønsket to bevillinger. Kontor for skjenkesaker har gjort oppmerksom på hva det innebærer i forhold til alkohollovens bestemmelser, men bevillingshaver har selv valgt en slik løsning. At Kontor for skjenkesaker skal ha gitt klarsignal for at alkoholholdig drikk kan medtas mellom to bevillinger anser vi som helt utelukket. Om bevillingshavers representant likevel skulle ha oppfattet våre utsagn feil og tolket det dithen at dette var ok, så forholder det seg likevel slik at bevillingshaver må forholde seg til lovens- og forskriftenes bestemmelser. Den villfarelse som bevillingshaver eventuelt måtte ha hatt på området er ikke unnskyldelig, han bærer selv ansvaret for at disse reglene er kjent. Det legges derfor til grunn at alkohol er medbrakt inn på godkjent skjenkeareal. Beviskravet i alkoholloven er for tiden er litt uklart. Om det er alminnelig sannsynlighetsovervekt, slik en tidligere har lagt til grunn ut fra de retningslinjer departementet har angitt i rundskrivet til alkoholloven, eller om det nå er et beviskrav som ligger noe over ren sannsynlighetsovervekt, uten å komme opp mot kravet til overveiende sannsynlig. Spørsmålet ligger for tiden til vurdering hos Sivilombudsmannen. Spørsmålet er likevel uten betydning i denne saken, da forholdene her vurderes som så klare at det finnes bevist ut over alminnelig sannsynlighetsovervekt at det var en åpenbart påvirket person i lokalet. For overtredelsene som omhandles i denne saken kan bevillingshaver tildeles mellom 5 og 8 prikker, for hvert tilfelle der en åpenbart påvirket gjest ikke ble bortvist fra skjenkearealet. I tillegg kan bevillingshaver tillegges to prikker for at en gjest har tatt med seg alkohol inn på skjenkearealet. En ser det heller ikke i denne saken, som hensiktsmessig å tildele prikker da 9

10 saken bør kvalifisere til inndragning av bevillingen. Her legges det vekt på at gjest 2 ble passert av personalet ved stedet ved to anledninger. Bevillingshaver må selv bære ansvaret for sine vurderinger av at det ikke var nødvendig med vakthold i forbindelse med dette arrangementet. Kontor for skjenkesaker stiller seg likevel noe undrende til at en så stor og erfaren driver som Radisson Blu Royal Hotel Bryggen ikke har rutiner for innkalling av vaktpersonale når arrangementet, for å benytte bevillingshavers egne ord: «tar av». Kontor for skjenkesaker merker seg at bevillingshaver har gjennomgått dette arrangementet og vil ta dette til etterretning ved fremtidige arrangementer. Det er positivt, men tillegges her ikke vesentlig vekt, da dette bør være en del av evalueringen etter et arrangement hvor kontrollørene har hatt merknader. Ved vurdering av inndragningsperiodens lengde kan det legges vekt på hvilke overtredelser det dreier seg om, overtredelsens grovhet, om bevillingshaver kan klandres for overtredelsen og hva som er gjort fra bevillingshavers side for å rette opp forholdet. Det dreier seg her om grove overtredelser, jfr. kommunens retningslinjer kap. 10, svært alvorlige brudd, da to åpenbart påvirkede personer ikke har blitt vist ut fra skjenkestedet, og en person har hatt medbrakt alkohol inn på stedet. Det legges ikke vekt på at bevillingshaver sier at de lenge har hatt denne praksisen, da det ikke er bevist i saken. Kontor for skjenkesaker vil etter en konkret vurdering anbefale en inndragningstid på to uker (14 dager), da det dreier seg klare brudd på de forpliktelser bevillingshaver har i hht. alkoholloven og lovens forskrifter. Kontor for skjenkesaker vurderer det dithen at en inndragningstid på 14 dager er en adekvat reaksjon, da det dreier seg om to åpenbart påvirkede personer som ikke vises ut og et tilfelle ev medbrakt alkoholholdig drikk. Som det fremgår ovenfor finner en ikke hverken særlig formildende eller skjerpende omstendigheter i denne saken. En inndragning vil alltid påføre bevillingshaver en belastning i form av at de ansatte muligens blir uten arbeid i inndragningsperioden, tap av goodwill, tap av inntekter osv. Likevel må bevillingsmyndigheten påse at bevillingshaverne overholder alkohollovens bestemmelser. Når så ikke er tilfelle skal det reageres. I hht signaler fra statlige myndigheter bør kommunen i større grad enn tidligere reagere ved overtredelse av lovens bestemmelser. Bergen kommune ser det som viktig å reagere på overtredelser og Kontor for skjenkesaker følger de anvisninger som bystyret har gitt i sine retningslinjer for bevillingspolitikken. Utfordringen i forhold til fastsettelse av reaksjoner er å fastsette reaksjoner som er adekvate ut fra type overtredelse og overtredelsens grovhet. I denne saken, overfor denne bevillingshaveren er Kontor for skjenkesaker av den oppfatning at en inndragning i en periode på to uker ikke er uforholdsmessig i forhold til overtredelsens grovhet. Rezidor Hotels Norway AS, avd. Radisson Blu Royal Hotel Bryggen innehar en skjenkebevilling som omfatter flere skjenkesteder. Spørsmålet i denne saken blir da om skjenkebevilling skal inndras i sin helhet eller om den skal inndras partielt, dvs. på den avdelingen der overtredelsen har funnet sted. Helsedirektoratet sier i sitt rundskriv til alkoholloven, s. 76 at det er adgang for kommunen til å fastsette en partiell inndragning. Kontrer for skjenkesaker vil i denne saken anbefale at bevillingen inndras ved den avdelingen der overtredelsen fant sted. I realiteten betyr det at de andre stedene kan skjenke som vanlig, mens det ved den avdelingen hvor bevillinger blir inndratt ikke kan skjenkes alkohol i inndragningsperioden. 10

11 Med hjemmel i alkoholloven 1-8 inndras skjenkebevillingen ved Radisson Blu Royal Hotel Bryggen, avdeling Foyer, bevillingshaver Rezidor Hotels Norway AS, org.nr , for 2 uker (14 dager). 11

Fri flyt Bartenderes møte med berusede gjester

Fri flyt Bartenderes møte med berusede gjester Kristin Buvik & Bergljot Baklien Fri flyt Bartenderes møte med berusede gjester SIRUS-Rapport nr. 1/2012 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2012 Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 28. februar 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 28. februar 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201105908-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

INTERNKONTROLLMANUAL OM ALKOHOLHÅNDTERING FOR INNEHAVERE AV SKJENKEBEVILLING

INTERNKONTROLLMANUAL OM ALKOHOLHÅNDTERING FOR INNEHAVERE AV SKJENKEBEVILLING INTERNKONTROLLMANUAL OM ALKOHOLHÅNDTERING FOR INNEHAVERE AV SKJENKEBEVILLING Forord Alle bevillingshavere skal ha skriftlige internkontrollrutiner for å sikre at utøvelsen av bevillingen skjer i lovlige

Detaljer

midtpunkt4/14 Tema: Skjenkepolitikk Vintervoll: Setter nye rekorder Scandic Lerkendal: Skaper liv i døsig bydel

midtpunkt4/14 Tema: Skjenkepolitikk Vintervoll: Setter nye rekorder Scandic Lerkendal: Skaper liv i døsig bydel midtpunkt4/14 Tema: Skjenkepolitikk Vintervoll: Setter nye rekorder Scandic Lerkendal: Skaper liv i døsig bydel Layout: JJ Design Innhold Toppidrettssenteret Lyser mot deg i marka, som en moden moltemyr

Detaljer

Fagnotat - Avatar, Klostergaten 12 - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 innendørs frem til 30.06.

Fagnotat - Avatar, Klostergaten 12 - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 innendørs frem til 30.06. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201412425-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial Sak 6/08 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem 12.03.2008 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak

Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak Gjensidige Forsikring ASA Postboks 276 1326 LYSAKER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00328-20/CBR 20. september 2013 Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak

Detaljer

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Innhold 1. INNLEDNING 3 1.1 Datagrunnlag 3 1.2 Kategorisering av alkoholholdig drikk 4 2. KOMMUNALE SALGSBEVILLINGER

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Til: Stab Kopi til: Saksnr.: 200512802-76 Emnekode: -7513 Saksbeh: EAFE Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 8. januar 2015

Detaljer

Tilbakekall av føreretten, jf. vegtrafikkloven 34 femte ledd

Tilbakekall av føreretten, jf. vegtrafikkloven 34 femte ledd Det juridiske fakultet Tilbakekall av føreretten, jf. vegtrafikkloven 34 femte ledd Hvor går grensene for edruelighet og skikkethet? Nora Aasmoe Frøyum Liten masteroppgave i rettsvitenskap våren 2014 Innhold

Detaljer

UTKAST Postboks 2084 7708 Steinkjer Oslo, xx mars 2015

UTKAST Postboks 2084 7708 Steinkjer Oslo, xx mars 2015 Inntrøndelag tingrett UTKAST Postboks 2084 7708 Steinkjer Oslo, xx mars 2015 Ref.: #41850-501-4026055.1 STEVNING til INNTRØNDELAG TINGRETT Saksnr.: Saksøker: Kristiansund kommune v/ordføreren Postboks

Detaljer

Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO. International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND

Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO. International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND VEDTAK Sak nr.: 13/598 Dato: 27. september 2013 Klager: Innklaget: Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND og Svein Bjarne Nesbø, Nytorvet

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 2971 Møte mandag den 10. juni kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 95): 1. Innstilling

Detaljer

Actis-notat 1:2014. Kommunal forvaltning av alkoholloven: Brudd uten konsevenser

Actis-notat 1:2014. Kommunal forvaltning av alkoholloven: Brudd uten konsevenser Actis-notat 1:2014 Kommunal forvaltning av alkoholloven: Brudd uten konsevenser Innhold Sammendrag... 1 Dagens situasjon... 3 Brudd avdekkes, men får ikke konsekvenser...4 Grove brudd på alkoholloven avdekkes

Detaljer

ULYKKESSKADE. Begrepet ulykkesskade som vilkår for forsikringsselskapets ansvar i individuell ulykkesforsikring

ULYKKESSKADE. Begrepet ulykkesskade som vilkår for forsikringsselskapets ansvar i individuell ulykkesforsikring ULYKKESSKADE Begrepet ulykkesskade som vilkår for forsikringsselskapets ansvar i individuell ulykkesforsikring Kandidatnummer: 397 Leveringsfrist: 25.04.2007 Til sammen 17506 ord 22.10.2007 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSSAKER FREDRIKSTAD KOMMUNE 2012-2016

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSSAKER FREDRIKSTAD KOMMUNE 2012-2016 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSSAKER FREDRIKSTAD KOMMUNE 2012-2016 VEDTATT AV BYSTYRET 21. JUNI 2012 1 Delplan 4 Alkoholpolitiske retningslinjer for bevillingssaker Fredrikstad kommune 2012-2016

Detaljer

Mastergradsoppgave. Barns rettigheter i en barnevernssak JUS399. Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter

Mastergradsoppgave. Barns rettigheter i en barnevernssak JUS399. Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter Mastergradsoppgave JUS399 Barns rettigheter i en barnevernssak Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter Kandidatnr.: 17 29 35 Veileder: Gudrun Holgersen Totalt 14 853 ord Bergen

Detaljer

Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn

Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder for landsomfattende tilsyn i 2012 med sosiale tjenester i Nav behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I BERGEN KOMMUNE FOR BEVILLINGSPERIODEN 2012 2016.

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I BERGEN KOMMUNE FOR BEVILLINGSPERIODEN 2012 2016. RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I BERGEN KOMMUNE FOR BEVILLINGSPERIODEN 2012 2016. Vedtatt av Bergen bystyre i møte 17.06.12 Kap. 1 Innledning 1.1 Bergen kommunes alkoholpolitikk

Detaljer

Eurojuris. Nr. 1/2009 15. årgang. Tema: Sentrale regler i offentlig forvaltning

Eurojuris. Nr. 1/2009 15. årgang. Tema: Sentrale regler i offentlig forvaltning Eurojuris informerer Nr. 1/2009 15. årgang Tema: Sentrale regler i offentlig forvaltning Eurojuris Informerer Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av i alt 9 advokatkontorer fra Kristiansand i sør til

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2009 - 5.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2009 - 5. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2009 - 5. årgang Engøyholmen, en av kulturskattene i Stavanger. Norges Landsforbund

Detaljer

Håndbok i alkoholloven m.v. Rundskriv IS - 5/2008 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.

Håndbok i alkoholloven m.v. Rundskriv IS - 5/2008 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Håndbok i alkoholloven m.v. Rundskriv IS - 5/2008 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Tittel: Håndbok i alkoholloven Rundskriv IS-5/2008 Utgitt: 02/2008 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS Advokatfirmaet Grette DA Karl Rosén Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/2826-10.07.2015 Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Skjulte handlingsklausuler

Skjulte handlingsklausuler Skjulte handlingsklausuler forholdet mellom beskrivelse av forsikringstilfellet og reglene om opplysningsplikt, meldeplikt, meldefrist og foreldelse. Innlegg fra co-referenten, professor dr. juris Trine-Lise

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer

Håndtering av yrkesskadesaker. Veiledningshefte for tillitsvalgte og ansatte i Utdanningsforbundets lokal- og fylkeslag. www.utdanningsforbundet.

Håndtering av yrkesskadesaker. Veiledningshefte for tillitsvalgte og ansatte i Utdanningsforbundets lokal- og fylkeslag. www.utdanningsforbundet. Håndtering av Veiledningshefte for tillitsvalgte og ansatte i Utdanningsforbundets lokal- og fylkeslag www.utdanningsforbundet.no Håndtering av 1. Innledning 2. Hva er en yrkesskade? 3. Første skritt 4.

Detaljer