HiN Eksamen IST Side 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HiN Eksamen IST 1484 18.12.03 Side 4"

Transkript

1 HiN Eksamen IST Side 4 Materialer og mekanikk. Teller 5% av eksamen Poengangivelsen viser kun vektingen mellom de fire oppgavene. Innenfor hver oppgave er det læringsmålene som avgjør vektingen. Oppgave 3 (14 poeng) Besvar disse spørsmålene helt kort. Bruk maksimalt noen få setninger pr. spørsmål: a) Beskriv kort de mekaniske egenskapene som særlig kjennetegner materialgruppene metaller, keramer, polymerer og kompositter. b) Hvilke kjemiske bindingstyper forekommer i polymerer? Beskriv hvor/hvordan! c) Hvilken krystallstruktur har de metallene som er de mest duktile? d) Skisser / forklar hva som kjennetegner strukturen fcc geometrisk. e) Hva skjer på krystall / atomplan-nivå i et metall som får plastisk flyt? f) Hva betyr det, helt generelt på krystall / atomplan-nivå, å herde et metall. g) Hva er forskjellen mellom termoplast og herdeplast? h) Hva kan du si om E-modulen til en polymer som befinner seg hhv. over og under sin glassomvandlingstemperatur? i) Nevn tre ting som kan gjøres med en polymer for å gjøre den mer motstandsdyktig mot UV-lys. j) Hva kjennetegner fluoropolymererne og særlig PTFE? k) Hva menes med å måle "Collected Volatile Condensable Material" for polymermaterialer som skal benyttes til rom-formål? l) Hva er forskjellen mellom "outgassing" og sublimering. m) Man kan bruke varming ("bake out") over lenger tid for å motvirke "outgassing" i rommet. Det vurderes å behandle en instrumentseksjon i herdet aluminium (68) med instrumenter og polymerkomponenter i 5 timer ved temperaturen C, som er 5 grader under tålegrensen for instrument og polymermaterialer. Vil dette by på betenkeligheter? Evt. hvilke? Oppgave 4 (6 poeng) Se vedlagte notat om aluminium-lithium legeringer (l-li legeringer). Svar kort på spørsmålene: a) Hvilke egenskaper har l-li legeringer i forhold til andre l-legeringer med hensyn til stivhet og vekt? b) Tenk deg en legering med bare l og Li. Vil denne legeringen være utherdbar? Forklar hvorfor / hvorfor ikke. c) Hvilke andre legeringselementer er det vanlig å tilsette til legeringer av typen l-li? Hvorfor regnes to av de nevnte legeringene som xxx legeringer mens en regnes som 8xxx legering?

2 HiN Eksamen IST Side 5 Oppgave 5 (1 poeng) En nyttelast med masse kg henges opp i fire (4) rammer av typen vist på figuren. Nyttelasten gir treghetskrefter som vist med F, likt fordelt på hver ramme. Rammen er sveist fast i og C Under oppskyting er den maksimale akselerasjonen 7g. a) Hvor stor masse henger i hver i ramme? Hvor stor blir treghetskraften F i hver ramme? b) Gjør en idealisering slik at rammen betraktes som et fagverk. Vis ved utregning at kreftene i B og BC er i nærheten av 35 N i B og 49 N i BC (absoluttverdi). c) En av disse kreftene er en trykkraft. Hvilken? d) Rammen tenkes utført i aluminium hulprofil, 8 8mm og veggtykkelse,8 mm. Vis ved utregning at annet arealmoment for profilens tverrsnitt er ca mm 4 e) I denne rammekonstruksjonen må man kontrollere om det er fare for knekking. Hvor må dette gjøres? 8 C 3,8 3 B F 8 f) Materialet har flytegrense 8 MPa og E-modul 7 GPa. Kontroller om flytegrensen overskrides og om det er fare for knekking. Oppgave 6 (1 poeng) Elektroniske kretskort settes inn i en instrumentpakke for oppskyting med rakett. Denne oppgaven handler om vibrasjoner som påvirker disse. a) Hva er årsaken til at det vil oppstå vibrasjoner under det meste av oppskytingsfasen? b) Hva kan skje dersom komponenter på kortene kommer i kontakt med hverandre under vibrasjonene? Hvor stor avstand bør det være mellom komponenter på kort som må stå fritt i vanlige nyttelastkonstruksjoner? c) Et kort som er innfestet kun i kantene har en resonansfrekvens som er målt til 5 Hz. Den mest følsomme komponenten tåler maksimalt en akselerasjon på 3g. Hva er maksimalt tillatt svingeamplitude ved resonansfrekvensen? d) nslå en dempningsfaktor for dette kretskortet med en passende formel. Vibrasjonsbelastningen regnes å få en spektraltetthet på, g / Hz. Estimer den maksimale akselerasjonen er sannsynlig innfor 3 standardavvik.

3 HØGSKOLEN I NRVIK, Formelvedlegg 1 Mekanikk /ROM 1. Tverrsnittsstørrelser Flatesenter, tyngdepunkt Generelt, flatesenteravstand fra akse L SL r, SL rd S L : arealmoment (statisk moment) om L Flater som kan deles opp: xi i S y x i i x, y nnet arealmoment (treghetsmoment) Generelt I r d, L der r er avstand til akse L S y Den elastiske linje for en bjelke dv dx q, dm dx V, d u M ( x) dx EI Den enkle bjelketeori, små tøyninger M Bøyespenning σ y I Normalspenninger kseparallell skjærkraft M σ K Skjærspenning (jevnt fordelt) I V I N y + S' K τ b nnet arealmoment om akse gjennom flatesenteret: Rektangel: 3 BH I, H aksen 1 Sirkel: 4 πd I 64 Sirkulær ring: I π 4 4 ( d d y i ) 64 Knekklast, Eulerteori P k π EI L k B, H: Bredde, høyde d: diameter r: radius t: tykkelse y,i: (indeks) ytre, indre Steiners setning: I ' I + b, b: avstand til ny akse.. Fra plane kraftsystemer Likevektsligning: f.eks. F eller M P Likevekt for et punkt: f.eks. F F x y Likevekt for legeme: det kan formuleres 3 lineært uavhengige likevektsligninger σλ y E 1 σ 1, y σ > σ λ < π y 4π E σ y σ, c π E, ellers λ der σ er flytespenning y L λ, i i I 3. Fasthetslære l Generelt: tøyning: ε, σ E ε l F V σ, τ Spenninger i tynne vegger: Sirkulærsylindrisk trykktank: pr pr Tangensialt: σ θ, aksialt: σ z t t Skjærspenning i rør med torsjon: τ T πrt p: Trykk T: Torsjonsmoment r: Radius t: Veggtykkelse x: Bjelkens lengdekoordinat q: Lastintensitet V: Skjærkraft M: Bøyemoment u: Nedbøyning E: Elastisitetsmodul σ: Normalspenning τ: Skjærspenning y: Bjelkens høydekoordinat N: Normalkraft : Tverrsnittsareal S : realmoment av betraktet delflate b: Tverrsnittstykkelse L: Lengde L K : Knekklengde

4 HØGSKOLEN I NRVIK, Formelvedlegg Mekanikk /ROM 4. Plateknekking c k : kritisk dempning Forsterkningsfaktor ved resonansfrekvensen 1 Q ζ (OBS, trykkfeil i kompendiet for denne formelen) Systemdempning for fritt opplagret kretskort 1 1 ζ f f 4 n n f n : den naturlige frekvensen av 1. orden Vibroakustisk respons Respons på tilfeldige svingninger, maksimalt forventet akselerasjon som er sannsynlig innenfor 3 standardavvik a 3, 8 f QW n W: spektraltetthet Resonans for bjelker (henvisning til bøyeformler) Bjelke nr 9, midtstilt punktlast: 6, 93 EIa f 1 3 π FL Bjelke nr. 1: f n Kn π EIa 4 ql Mode K n Node posisjon /L 1,4, 1, 61,7,,5 1, 3 11,,36,64 1, Bjelke nr. 6 1, 73 f π EIa 1 3 FL 5. Svinginger Generelle formler Maks. akselerasjon ved gitt frekvens f, sinussvingninger a 4π f : amplitude Dempningsforholdet c ζ c k c: Newtons dempningskoeff., Bjelke nr. 1 Kn f n π EIa 4 ql Mode K n Node posisjon /L 1 3,5,,,, ,7,,54,868 a: lokal akselerasjon. For øvrig: se bjelkeformlene

5 HØGSKOLEN I NRVIK, Formelvedlegg 3 Mekanikk /ROM

6 HØGSKOLEN I NRVIK, Formelvedlegg 4 Mekanikk /ROM

7 HØGSKOLEN I NRVIK, Formelvedlegg 5 Mekanikk /ROM L b

8 HØGSKOLEN I NRVIK, Vedlegg, side 1

9 HØGSKOLEN I NRVIK, Vedlegg, side

10 HØGSKOLEN I NRVIK, Vedlegg, side 3

Dimensjonering av bygg som påvirkes av seismiske belastninger

Dimensjonering av bygg som påvirkes av seismiske belastninger Dimensjonering av bygg som påvirkes av seismiske belastninger Midtveisrapport, Espen K. Jensen Henning Carlsen Stian Kristiansen Ole-Petter Jensen I Forord Avgangstudentene på Høgskolen i Østfold ved avdeling

Detaljer

Effekter av shear lag i stålbjelker

Effekter av shear lag i stålbjelker Effekter av shear lag i stålbjelker Bjørnar Hofstad Kristine Hofstad Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Arne Aalberg, KT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt

Detaljer

Lag et bilde av geometriske figurer, du også!

Lag et bilde av geometriske figurer, du også! Lag et bilde av geometriske figurer, du også! 6 Geometri 1 MÅL I dette kapitlet skal du lære om firkanter trekanter sammensatte figurer sirkler KOPIERINGSORIGINALER 6.1 Tangram 6.4 Felles problemløsing

Detaljer

OVERFLATE FRA A TIL Å

OVERFLATE FRA A TIL Å OVERFLATE FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til overflate... 2 2 Grunnleggende om overflate.. 2 3 Overflate til:.. 3 3 3a Kube. 3 3b Rett Prisme... 5 3c

Detaljer

9 MEKANISKE EGENSKAPER OG TESTING AV DEM (Testing of metals)

9 MEKANISKE EGENSKAPER OG TESTING AV DEM (Testing of metals) 9 MEKANISKE EGENSKAPER OG TESTING AV DEM (Testing of metals) 9.1 Materialegenskaper Vi kan dele materialegenskaper inn i grupper som: Mekaniske egenskaper som er utrykk for materialers reaksjon på ytre

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. REA3024 Matematikk R2 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. REA3024 Matematikk R2 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 014 REA04 Matematikk R Eksempel på eksamen våren 015 etter ny ordning Ny eksamensordning Del 1: timer (uten hjelpemidler) Del : timer (med hjelpemidler) Minstekrav til digitale verktøy

Detaljer

Eksempeloppgave 2008. REA3024 Matematikk R2. Bokmål

Eksempeloppgave 2008. REA3024 Matematikk R2. Bokmål Eksempeloppgave 008 REA04 Matematikk R Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del : Hjelpemidler på Del : Bruk av kilder: Vedlegg: Framgangsmåte: Veiledning om vurderingen: 5 timer:

Detaljer

BETONGGULV GULV PÅ GRUNN OG PÅSTØP

BETONGGULV GULV PÅ GRUNN OG PÅSTØP Publikasjon nr. 15 BETONGGULV GULV PÅ GRUNN OG PÅSTØP Høringsutkast 26.03.15 FORORD Denne utgaven av Norsk Betongforenings Publikasjon nr. 15 Betonggulv gulv på grunn og påstøp» avløser revisjon nr. 1

Detaljer

Rapport. Vurdering av krav til overdekning for kabler og rør langs riksveg. Undertittel. Forfattere Kjell Arne Skoglund Erik Tørum Inge Hoff

Rapport. Vurdering av krav til overdekning for kabler og rør langs riksveg. Undertittel. Forfattere Kjell Arne Skoglund Erik Tørum Inge Hoff - Åpen Rapport Vurdering av krav til overdekning for kabler og rør langs riksveg Undertittel Forfattere Kjell Arne Skoglund Erik Tørum Inge Hoff SINTEF Byggforsk Infrastruktur 2012-10-22 Historikk DATO

Detaljer

Kapittel 7. Lengder og areal

Kapittel 7. Lengder og areal Kapittel 7. Lengder og areal Dette kapitlet handler om å: Beregne sider i rettvinklede trekanter med Pytagoras setning. Beregne omkrets av trekanter, firkanter og sirkler. Beregne areal av enkle figurer,

Detaljer

Kontaktledning Side: 1 av 6

Kontaktledning Side: 1 av 6 Kontaktledning Side: 1 av 6 1 OMFANG... 2 2 MIDDELKRAFT... 3 3 STANDARDAVVIK... 4 4 KRAV TIL KREFTER VED MÅLING... 5 4.1 Eksempel på å finne verdiene for krav til krefter... 6 Kontaktledning Side: 2 av

Detaljer

Dynamiske rom av Leif Hernes

Dynamiske rom av Leif Hernes Dynamiske rom av Leif Hernes Med et rom menes en avgrenset tredimensjonal geometrisk størrelse. Et rom har sin egen iboende dynamikk. Dynamikk (av gresk Dynamis; kraft) henspiller på læren om kreftene,

Detaljer

DEL 1. Uten hjelpemidler. Oppgave 1 (3 poeng) Oppgave 2 (1 poeng) Oppgave 3 (2 poeng) Oppgave 4 (2 poeng) Løs likningene.

DEL 1. Uten hjelpemidler. Oppgave 1 (3 poeng) Oppgave 2 (1 poeng) Oppgave 3 (2 poeng) Oppgave 4 (2 poeng) Løs likningene. DEL 1 Uten hjelpemidler Oppgave 1 (3 poeng) Løs likningene a) 2x 10 x( x 5) x b) lg 3 5 2 Oppgave 2 (1 poeng) Bruk en kvadratsetning til å bestemme verdien av produktet 995 995 Oppgave 3 (2 poeng) Løs

Detaljer

3D- modellering av Lett- takelementer. 3D- modeling of Lightweight Roofelements. Eli Bjørhovde Rindal

3D- modellering av Lett- takelementer. 3D- modeling of Lightweight Roofelements. Eli Bjørhovde Rindal 3D- modellering av Lett- takelementer 3D- modeling of Lightweight Roofelements Eli Bjørhovde Rindal Institutt for Matematiske Realfag og Teknologi Masteroppgave 30 stp. 2010 Forord Takk til EDR AS for

Detaljer

For å forstå hvordan halvledere fungerer, er det viktig først å ha forstått hva som gjør at noen stoffer leder strøm, mens andre ikke gjør det.

For å forstå hvordan halvledere fungerer, er det viktig først å ha forstått hva som gjør at noen stoffer leder strøm, mens andre ikke gjør det. Kompendium Halvledere Stoffer som leder elektrisk strøm kalles ledere. Stoffer som ikke leder elektrisk strøm kalles isolatorer. Hva er da en halvleder? Litt av svaret ligger i navnet, en halvleder er

Detaljer

PERIODISK KJØRETØYKONTROLL

PERIODISK KJØRETØYKONTROLL PERIODISK KJØRETØYKONTROLL Eksempelsamling på hvordan rustskader bør/kan bedømmes Statens vegvesen Bedømming av rustskader i bærende konstruksjoner ved periodisk kjøretøykontroll Dette dokumentet er ment

Detaljer

Beskrivelse av tyngdepunktets frem/bak dynamikk i slalåm sett opp mot prestasjon ved hjelp av en 3 dimensjonal kinematisk analyse.

Beskrivelse av tyngdepunktets frem/bak dynamikk i slalåm sett opp mot prestasjon ved hjelp av en 3 dimensjonal kinematisk analyse. Håvard Tjørhom Masteroppgave ved Norges Idrettshøgskole 2007 Beskrivelse av tyngdepunktets frem/bak dynamikk i slalåm sett opp mot prestasjon ved hjelp av en 3 dimensjonal kinematisk analyse. Seksjonen

Detaljer

Solur har ord på seg å være unøyaktige,

Solur har ord på seg å være unøyaktige, I samverkan mellan Nämnaren och Tangenten ANNE BRUVOLD Lag et solur som virker Hur man bygger ett solur som visar korrekt tid är inte självklart. I artikeln kan man läsa om olika typer av solur, från de

Detaljer

Håndbok Oktober 2013/Rev. 02 Copyright 2013 Norsk olje og gass Med bidrag fra Mintra AS, Ingolf fra Holmslet m.fl. VENTILTEKNIKK

Håndbok Oktober 2013/Rev. 02 Copyright 2013 Norsk olje og gass Med bidrag fra Mintra AS, Ingolf fra Holmslet m.fl. VENTILTEKNIKK Håndbok Oktober 2013/Rev. 02 Copyright 2013 Norsk olje og gass Med bidrag fra Mintra AS, Ingolf fra Holmslet m.fl. VENTILTEKNIKK Innholdsfortegnelse 2 Innledning generelt 1. Grunnleggende teori 2. Generelle

Detaljer

LARDAL KOMMUNE Lardal ungdomsskole

LARDAL KOMMUNE Lardal ungdomsskole LARDAL KOMMUNE Lardal ungdomsskole REGLEMENT FOR MUNTLIG EKSAMEN 2015 Dette reglement er fastsatt av rektor med hjemmel i forskrift til Opplæringsloven, 3-29. 1. Før offentliggjøring av eksamen faglærer/sensor

Detaljer

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser 14.472 - side 1 av 5 Håndbok 14.4 Løsmasser, fjell og steinmaterialer 14.47 Skjærstyrke 14.472 Enkelt trykkforsøk Versjon mars 2005. Prosess: erstatter versjon juli 1997 Omfang Enkelt trykkforsøk utføres

Detaljer

Eksamen 19.05.2010. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.05.2010. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.2010 MAT1011 Matematikk 1P Nynorsk/Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: 5 timer: Del 1 skal leveres inn etter 2 timer. Del 2 skal leveres inn senest etter 5 timer. Hjelpemidler

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

Eksamen 24.11.2010. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 24.11.2010. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 24.11.2010 MAT1011 Matematikk 1P Nynorsk/Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Hjelpemidler på Del 2: Framgangsmåte: 5 timer: Del 1 skal leveres inn etter 2 timer.

Detaljer

Innhold. Viktig informasjon om Kraft og Spenning. Skoleprogrammets innhold. Lærerveiledning Kraft og Spenning (9.-10. Trinn)

Innhold. Viktig informasjon om Kraft og Spenning. Skoleprogrammets innhold. Lærerveiledning Kraft og Spenning (9.-10. Trinn) Lærerveiledning Kraft og Spenning (9.-10. Trinn) Innhold Viktig informasjon om Kraft og Spenning... 1 Forarbeid... 3 Temaløype... 6 Etterarbeid... 10 Viktig informasjon om Kraft og Spenning Vi ønsker at

Detaljer

Andreas. har 8 sider

Andreas. har 8 sider Instituttt for fysikk Eksamensoppgave i TFY 4102 Fysikk Faglig kontakt under eksamen: Jon Andreas Støvneng Tlf.: 45 45 55 33 Eksamensdato: 8. juni 2013 Eksamenstid (fra-til): 0900-1300 Hjelpemiddelkode/Tillattee

Detaljer

M A S T E R G R A D S O P P G A V E I K O M M U N I K A S J O N O G M I K R O E L E K T R O N I K K

M A S T E R G R A D S O P P G A V E I K O M M U N I K A S J O N O G M I K R O E L E K T R O N I K K F Y S Y S-3921 M A S T E R G R A D S O P P G A V E I K O M M U N I K A S J O N O G M I K R O E L E K T R O N I K K Optisk resonans i mikrokuler av glass med høy brytningsindeks Bjarne Janson Husabø Juni,

Detaljer

Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid

Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegteknologi Februar 2014 Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid Varige veger 2011-2014 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 284 Foto:

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Eksamensdato: 26. mai 25 Varighet: 3 timer ( 9: 12: ) Avdeling for informatikk og e-læring Fagnummer: Fagnavn: LO249D Operativsystemer med Linux Klasser: BADR 1. ING FU Studiepoeng:

Detaljer

Norges Luftsportforbund/Modellfly Sikkerhetsutvalget

Norges Luftsportforbund/Modellfly Sikkerhetsutvalget Nummer Dokument navn Dokument Beskrivelse Ansvarlig 0. Basis dokumenter 0.1 0.1_Dokument_Oversikt.doc Dette dokumentet Oversikt over dokumenter NLF/ 0.2 0.2_Definisjon_Modell.doc Definisjon av et modellfly

Detaljer