Beregning av konstruksjon med G-PROG Ramme

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beregning av konstruksjon med G-PROG Ramme"

Transkript

1 Side 1 av 11 Beregning av konstruksjon med G-PROG Ramme Introduksjon G-Prog Ramme er et beregningsprogram for plane (2-dimensjonale) ramme-strukturer. Beregningene har følgende fremgangsmåte: 1) Man angir linje-geometrien for rammen / fagverket / bjelken. 2) Man gjør dette ved å opprette elementer (et bjelkestykke eller en aksialstav). Et element starter og slutter i noder. Elementer og noder har nummer. 3) Når to elementer deler en node, er de i utgangspunktet stivt koblet 1. Skal det være ledd, må det legges inn ledd 4) Knytter til et tverrsnitt for hvert element (rektangulært, I- eller T-tverrsnitt osv.) 5) Knytter til et material (E-modul) for hvert element 6) Fester rammestrukturen til omgivelsene med opplagre (bolt, forskyvelig bolt, fjær osv.) 7) Oppretter et eller flere Lasttilfeller 8) Legger på laster for lasttilfellene. Dette kan være fordelte laster på et element eller en punktlast på en node, og med varianter av dette. 9) Oppretter en lastkombinasjon (sum eller lineærkombinasjon av lasttilfeller, i det enkleste tilfellet velges selve lasttilfellet). Man kan i G-Prog ikke komme utenom denne litt omstendelige måten å opprette laster på. 10) Beregner resultatet. Dette kan kun gjøres dersom det er tilstrekkelig opplagring og konstruksjonen er tilstrekkelig stiv (har kraftige nok elementer). Er ikke dette oppfylt, blir matematikken ubestemt (singulær) eller ustabil, og det vil ikke bli noe resultat. 11) Betrakter resultatene i form av momentdiagrammer, eller andre diagrammer og /eller tabeller for maksimalverdier og karakteristiske verdier for belastning og deformasjon osv. 12) Kontroller at svarene virker rimelige. Det korrigeres ikke for store vinkelforskyvninger (det antas at opprinnelig elementretning ikke endres!). Matematikken baserer seg på ligninger for forskyvninger (bøyninger, forlengelser og sammentrykninger) som følge av laster og at elementene virker på hverandre. Konstruksjonen utgjør et system av elastiske elementer, der tverrsnitt og E-modul definerer den elastiske fjæringen. Det betyr at ingenting kan beregnes uten at stivheten er fastlagt (tverrsnitt og material) i motsetning til mekanikken for statisk bestemte konstruksjoner, som nøyer seg med statiske likevekter (kraft og moment). Til gjengjeld kan alle typer, (fastholdte og tilstrekkelig stive) konstruksjoner beregnes, både statisk bestemte og statisk ubestemte. Beregning av stavkrefter Start programmet "G-PROG Ramme" fra GBS-Data Programmets brukergrensesnitt vises under. Vi ser en situasjonsbestemt hoved-menylinje, arbeidsprosess-stadier, som kan velges avhengig av hvor langt man er kommet. Videre er det valgbare ( klikk-bare ) verktøy for å opprette geometri (linjer) og opplagre (geometriske 1 dette gjelder i G-Prog og er vanlig i såkalte ramme-statikkprogrammer, men ikke i generelle finite element programmer, FEM-programmer.

2 Side 2 av 11 node-bindinger). Det er en tegneflate med snapp-funksjon 2 (som kan slås av og som kan endres). Origo er der de to gule koordinataksene møtes. x- og y-verdiene vises øverst mens man trekker ut / plasserer geometrien. Situasjonsbestemt Hoved-menylinje Konstruksjonsverktøy Arbeidsprosess stadium Tegneflate 2 faste hopp, forhåndsinnstilt på 0,5 meter

3 Side 3 av 11 Geometri Tegn opp geometrien med "elementer" (verktøy pr stav og to elementer til sammen for bjelken. "klikk og dra ut linjene"). Ett element Benytt helst en fornuftig rekkefølge, så er det letter å lese resultattabeller til slutt.

4 Side 4 av 11 Alle hjørner blir i utgangspunktet stive. Legg derfor inn ledd med "pek og klikk" slik at aksialstaver får ledd i endene og at bjelken får ledd i endene (men ikke på midten!). Legg så inn opplagre. Her er det også satt ledd på opplagrene. (Det er egentlig ikke nødvendig dersom man velger boltelagre, som vist her). Man kan egentlig kutte noen av leddene, men det blir ikke noe feil om det er for mange. Pass dog på at leddene sitter på de rette elementene. Se figuren. Element 1 og 2 må være stivt koblet. Leddet i noden der de møtes sitter på element 5 og ikke på elementene 1 eller 2..

5 Side 5 av 11 Tverrsnitt G-PROG Ramme regner som nevnt vha. av elastiske forskyvninger. Alle elementer MÅ derfor ha dimensjoner. Velg de tverrsnitt som du vil bruke Husk å trykke "Legg til"

6 Side 6 av 11 Ignorer feilmeldingen med Ja : Denne kommer fordi vi valgte ut noen tverrsnitt uten å knytte material til elementene. Et alternativ er å dobbelklikke på ett og ett element og så velge både tverrsnitt og element. I dette tilfellet har vi relativt mange elementer (5 stk). Det er da naturlig å velge ut noen tverrsnitt til en liten utvalgsliste (med to tverrsnittstyper). Så skal tverrsnitt legges på elementene, sammen med materialet. Dobbelklikk på det elementet som du vil legge tverrsnitt på. Nå må du også velge materiale:

7 Side 7 av 11 C14 er en fasthetsklasse for trevirke og S235 gjelder stål (tidligere st37). Egentlig er det materialstivheten (E-modulen) som skal brukes i selve regnestykket. Denne kan vi ikke velge fritt i G-Prog 3. Vi må akseptere den verdien som Norsk Standard sier vi skal regne med (NS 3470 og NS-EN 3472 m.fl.). Tverrsnitt og material kan også legges inn i annen rekkefølge enn den som er vist. Material og tverrsnitt utgjør til sammen elementenes stivhet (dvs. den elastiske responsen når det påføres kraft). Hvis vi har statisk bestemte konstruksjoner eller konstruksjoner der alle elementene er like, vil ikke elementstivheten påvirke sluttresultatet. Men siden den matematiske metoden baserer seg på forskyvningsligninger, må vi altså velge oss data for elementstivhetene (tverrsnitt og material). Dessuten må vi sikre oss at konstruksjonen ikke kan forsøkes flyttes i noen retning uten at det oppstår en opplagerreaksjon. For eksempel kan vi her ikke velge glidelagre her. Vi kan aldri velge kun glidelagre, da vil det oppstå feil ved forsøk på beregning. 3 i generelle FEM-programmer velger man E-modul selv

8 Side 8 av 11 Belastning. Vi må først definere et last-tilfelle. Så må vi definere en lastkombinasjon. Vi kunne ønsket oss en enkelt påføring av last(er), men det går dessverre ikke i G-Prog 4. Vi skal kun ha ett lasttilfelle = de laster som er i oppgaven Husk å trykke "Legg til" 4 I generelle FEM-programmer kan man også legge på en enkel last. Dette med lasttilfeller og kombinasjoner kommer fra de standardiserte prosedyrene for å beregne konstruksjoner, f.eks lasttilfelle vind, lasttilfellet snø og lastkombinasjonen av begge. G-Prog tilbyr ingen mulighet for å hoppe over dette.

9 Side 9 av 11 Vi skal kun bruke én lastkombinasjon, nemlig den lastplasseringen som står i oppgaven. Så må vi angi type og størrelse på lasten(e). Vi bruker "Nodelast" (ellers må vi angi avstander på elementene 5 ) og angir størrelsen. En node er det punktet der et element begynner/slutter. Bruk geometri-figuren for å velge riktig node. Husk å trykke "Legg til". Vi bruker dog 3 kn i stedet for lærebokas 30 kn. 5 Vi kunne ha benyttet punktlast. Ved bruk av punktlast (og noen av de andre lasttypene) kan vi angi offset - dvs. avstander fra nodene (den er null uansett i denne oppgaven). Disse lasttypene finner vi i rammestatikkprogrammene, og gir færre ligninger å regne på enn den generelle FEM-metoden for strukturelle beregninger, der bjelkene deles videre opp i finite elementer. De andre lasttypene får vi ikke bruk for i denne oppgaven, men Fordelt last og Punktmoment kan får du fort bruk for dersom du prøver deg på egen hånd på andre oppgaver.

10 Side 10 av 11 Beregning Nå er alt klart til beregning. Trykk på hovedmeny - "Beregne " Annen ordens teori gjelder bøye- og skjærkorreksjoner og har kun betydning når det er betydelige bøyninger. Vi skal ikke bruke denne til noe i våre eksempler. Du kan ta vekk denne haken om du vil. Da går beregningene i teorien litt hurtigere, men med raske Pc-er vil man ikke merke forskjellen på små konstruksjoner. Grafisk resultat (vi bruker ikke dette nå, mer om det senere) Tabell-resultat. I denne omgang skal vi kun studere kreftene i aksialstavene Vi ser at stavkrekene, merket N er: stav 3: +80 kn stav 4: +100 kn stav 5: -60 kn (trykk) (I elementene 1 og 2, dvs. i bjelken, er det også N-krefter, normalkrefter samt M (nøyemoment) og T (skjærkraft), men det drøfter vi ikke videre nå). Orden betyr 1. og 2. ordens teori, det lar vi som nevnt ligge i denne gjennomgangen.

11 Side 11 av 11 Opplagerreaksjoner: Vi ser at opplagerreaksjonene befinner seg i nodene 1 og 4. Opplagerreaksjoner oppstår der konstruksjonen settes fast. Bjelken holdes fast i node 1, både i x- og i y- retningen. Det er derfor både en Rx og en Ry kraft. Aksialstaven (element 3) kan dreie i node 4 og er kun fastholdt i x-retningen. Den git derfor kun Rx-verdi. Kraften Rx i node 4 peker mot venstre, og angis negativt i (det globale) koordinatsystemet. Vi har nå regnet en enkel oppgave, som lett kan kontrolleres med manuell regning. Det er viktig å teste ut dataprogrammer slik. Ikke fordi det er grunn til å tvile på at G-prog regner rett, men fordi man må sikre seg at man bruker programmet rett! Oppgaver: 1) Lag en tegning og skriv på alle stavkrefter (elementene 3, 4 og 5). Tegn også piler for opplagerreaksjoner, angi korrekt pilretning for disse. 2) Studer tabellen med Nodeforskyvninger (nedbøyninger) forsøk å forstå denne. 3) Øk lasten til 30 kn som i læreboka. Studer nå nodeforskyvningene -!! Jevnfør innledning og forutsetning for G-prog beregninger 4) Bruk G-prog til å beregne fagverket, oppgave 5.12 (stålprofiler i alle elementer!) 5) Bytt ut ABC i oppgave 5.12 med en bjelke (altså ikke ledd mellom AB og BC). Forklar at denne konstruksjonen er statisk ubestemt. Studer avvikene med det egentlige (statisk bestemte) fagverket og forklar ut fra tallene at den statisk ubestemte konstruksjonen kan idealiseres med fagverket!

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

AVANSERTE TING LEVETID, BRUKSOMRÅDE OG KONVERTERING...

AVANSERTE TING LEVETID, BRUKSOMRÅDE OG KONVERTERING... Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Variabler, konstanter og datatyper Svend Andreas Horgen Lærestoffet er utviklet for faget IINI1004 Programmering i Visual Basic Resymé: Denne

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

KORT INNFØRING I GEOGEBRA

KORT INNFØRING I GEOGEBRA Innhold INNLEDNING... 3 KORT INNFØRING I GEOGEBRA... 4 ØVELSE 1. TEGNE GRAFER... 9 ØVELSE 2. TEGNE GRAFER TIL RASJONALE FUNKSJONER... 11 ØVELSE 3. LIKNINGSLØSNING... 15 ØVELSE 4. TANGENTER OG MAKS OG MIN

Detaljer

8 Likninger med to ukjente rette linjer

8 Likninger med to ukjente rette linjer 8 Likninger med to ukjente rette linjer 8. Likninger med to ukjente Per vil teste kameratens matematiske kunnskaper. Han forteller at han har ni mnter med en samlet verdi på 40 kroner i lommeboken sin.

Detaljer

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P. Geogebra

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P. Geogebra Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for Geogebra Innhold 1 Om Geogebra 4 1.1 Innstillinger................................... 5 2 Regning 5 2.1 Tallregning...................................

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Tiden går og alt forandres, selv om vi stopper klokka. Stoffet i dette kapittelet vil være en utømmelig kilde med tanke på eksamensoppgaver.

Tiden går og alt forandres, selv om vi stopper klokka. Stoffet i dette kapittelet vil være en utømmelig kilde med tanke på eksamensoppgaver. Kapittel 4 Anvendelser av lineære likningssystemer Tiden går og alt forandres, selv om vi stopper klokka Stoffet i dette kapittelet vil være en utømmelig kilde med tanke på eksamensoppgaver 4 Populasjonsdynamikk

Detaljer

Vi anbefaler at elevene blir introdusert for likninger via en praktisk problemstilling. Det kan for eksempel være:

Vi anbefaler at elevene blir introdusert for likninger via en praktisk problemstilling. Det kan for eksempel være: Likninger og algebra Det er større sprang fra å regne med tall til å regne med bokstaver enn det vi skulle tro. Vi tror at både likninger og bokstavregning (som er den algebraen elevene møter i grunnskolen)

Detaljer

September 2003 MATEMATIKK IKT. Innføring i bruk av regneark i matematikk på ungdomstrinnet

September 2003 MATEMATIKK IKT. Innføring i bruk av regneark i matematikk på ungdomstrinnet September 2003 MATEMATIKK OG IKT Innføring i bruk av regneark i matematikk på ungdomstrinnet 1 Forord Heftet er utarbeidet av Benedikte Grongstad og Ketil Tveito, Sandgotna skole, Bergen på oppdrag fra

Detaljer

datatyper Hva er programmering? Variabler og Informasjonsteknologi 2 Kompetansesemål

datatyper Hva er programmering? Variabler og Informasjonsteknologi 2 Kompetansesemål Variabler og datatyper Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Høst 2012 Informasjonsteknologi 2 Hva er programmering? Når du skal bake en kake følger du gjerne en oppskrift. Først er det beskrevet hva kaken

Detaljer

Tom Lindstrøm. Tilleggskapitler til. Kalkulus. 3. utgave. Universitetsforlaget,

Tom Lindstrøm. Tilleggskapitler til. Kalkulus. 3. utgave. Universitetsforlaget, Tom Lindstrøm Tilleggskapitler til Kalkulus 3. utgave Universitetsforlaget, Oslo 3. utgave Universitetsforlaget AS 006 1. utgave 1995. utgave 1996 ISBN-13: 978-8-15-00977-3 ISBN-10: 8-15-00977-8 Materialet

Detaljer

Klarer dere disse abel-nøttene fra 2011?

Klarer dere disse abel-nøttene fra 2011? 2: Lineære funksjoner VG1-T - teoretisk retning En del av dere synes nok at innføringa i kapittel 1 er i vanskeligste laget. Trass i at vi stort sett har repetert foreløpig, ser jeg at dere merker overgangen

Detaljer

Bli kjent med Lønnskostnader. Veien fra tro til vitenskap!

Bli kjent med Lønnskostnader. Veien fra tro til vitenskap! Bli kjent med Lønnskostnader Veien fra tro til vitenskap! Denne manualen skal gi deg som administrativ bruker av Tidsbanken bedre oversikt over hvilke muligheter som finnes i Tidsbanken rundt lønnskostnader

Detaljer

Pong. Oversikt over prosjektet. Steg 1: En sprettende ball. Plan. Sjekkliste. Introduksjon

Pong. Oversikt over prosjektet. Steg 1: En sprettende ball. Plan. Sjekkliste. Introduksjon Pong Introduksjon Pong er et av de aller første dataspillene som ble laget, og det første dataspillet som ble en kommersiell suksess. Selve spillet er en forenklet variant av tennis hvor to spillere slår

Detaljer

Oppgave 1.1 Kjør rett fram Programmere roboten til å kjøre rett fram ved å bruke begge motorer. Deretter rygge tilbake.

Oppgave 1.1 Kjør rett fram Programmere roboten til å kjøre rett fram ved å bruke begge motorer. Deretter rygge tilbake. Lego Mindstorms EV3 Del 1 Generell programmering med blokker for å kjøre rett fram og svinge, samt bruk av løkker for å gjenta en bevegelse. Roboten skal være satt opp med standardoppsett. Oppgave 1.1

Detaljer

Bildet er fra Colorado i USA og viser et vanningssytem som har flere navn, blant annet circle pivot irrigation.

Bildet er fra Colorado i USA og viser et vanningssytem som har flere navn, blant annet circle pivot irrigation. LÆRERENS D IGITALBOK 3 LDB Flere oppgaver Løsningsforslag Kapittelprøve Verktøyopplæring Twig-arbeidsark Kopioriginaler Kapittel 3 er geometrikapitlet. På 8. trinn har vi valgt å konsentrere oss om konstruk

Detaljer

Fire forskjellige materialer skal undersøkes ved hjelp av strekkprøving:

Fire forskjellige materialer skal undersøkes ved hjelp av strekkprøving: Kapittel 4 Case III: Strekkprøving 4-1 Kapittel 4 4 Case III: Strekkprøving 4.1 Bakgrunn 4.1.1 Strekkprøving Strekkprøving ble behandlet i forrige kapittel. Her ble blant annet formelverk for beregning

Detaljer

Hvordan bruke Goodreader

Hvordan bruke Goodreader Hvordan bruke Goodreader - programmet Goodreader er der møteinnkallinger, møteprotokoller og brukerveiledninger ligger. - Start med å trykke lett på iconet som ser slik ut: (- For å få opp møtedokumenter:

Detaljer

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller.

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller. "FBI-spillet" ------------- Et spill for 4 spillere av Henrik Berg Spillmateriale: --------------- 1 vanlig kortstokk - bestående av kort med verdi 1 (ess) til 13 (konge) i fire farger. Kortenes farger

Detaljer

Komme i gang med KPL. Av Jon Schwartz Oversatt av Bjørn Hope og Torbjørn Skauli. Oppdatert 16. november 2005

Komme i gang med KPL. Av Jon Schwartz Oversatt av Bjørn Hope og Torbjørn Skauli. Oppdatert 16. november 2005 Komme i gang med KPL Av Jon Schwartz Oversatt av Bjørn Hope og Torbjørn Skauli Oppdatert 16. november 2005 Internett: www.kidsprogramminglanguage.com Lenker til norske filer: www.kat.no Komme i gang med

Detaljer

Brukerveiledning. Bruk av NiN-app i naturtypekartlegging. Versjon 26. juni 2015

Brukerveiledning. Bruk av NiN-app i naturtypekartlegging. Versjon 26. juni 2015 Brukerveiledning Bruk av NiN-app i naturtypekartlegging Versjon 26. juni 2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. NiN-app... 3 2.1 NiN-app for desktop og nettbrett... 3 2.2 Nedlasting og installasjon... 4 2.2.1

Detaljer

Agility Brukerveiledning

Agility Brukerveiledning 1 Agility Brukerveiledning Introduksjon... 3 Registrering av Stevne Informasjon... 4 Registrering av Klasser... 6 Knappene på venstre side... 6 Registrering av Ekvipasjer... 7 Navigering... 7 Opprykk...

Detaljer

Byggelab. Laboratorieøving 9 Byggelab GRUPPE NR. DATO STUD.ASS. DELTATT: Mål. Innledning. Konstruksjon i praksis fagverk

Byggelab. Laboratorieøving 9 Byggelab GRUPPE NR. DATO STUD.ASS. DELTATT: Mål. Innledning. Konstruksjon i praksis fagverk GRUPPE NR. DATO STUD.ASS. DELTATT: Mål Gi praktisk erfaring i prosjektering og bygging av en konstruksjon. Innledning Hvordan en konstruksjon bygges er vel så viktig som materialet som benyttes. I denne

Detaljer

Løsningsforslag 1T Eksamen. Høst 27.01.2012. Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik

Løsningsforslag 1T Eksamen. Høst 27.01.2012. Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik Løsningsforslag 1T Eksamen 6 Høst 27.01.2012 Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik Sammendrag De fleste forlagene som gir ut lærebøker til den videregående skolen, gir ut løsningsforslag til tidligere

Detaljer

Regneark med Excel. Geir Maribu, TISIP

Regneark med Excel. Geir Maribu, TISIP Regneark med Excel Geir Maribu, TISIP Kursleksjonene er forfatters eiendom. Som kursdeltaker kan du fritt bruke leksjonene til eget personlig bruk. Kursdeltakere som ønsker å bruke leksjonene f.eks til

Detaljer

OVERFLATE FRA A TIL Å

OVERFLATE FRA A TIL Å OVERFLATE FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til overflate... 2 2 Grunnleggende om overflate.. 2 3 Overflate til:.. 3 3 3a Kube. 3 3b Rett Prisme... 5 3c

Detaljer

Tall Vi på vindusrekka

Tall Vi på vindusrekka Tall Vi på vindusrekka Tall og siffer... 2 Dekadiske enheter... 3 Store tall... 4 Avrunding... 5 Tverrsum... 8 Partall og oddetall... 9 Primtall... 10 Sammensatte tall... 11 Faktorisering... 13 Negative

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

EXCEL. 1.1 Arbeidsbøker og regneark

EXCEL. 1.1 Arbeidsbøker og regneark 1 EXCEL Excel er et regnearkprogram som utgjør en del av programpakken Microsoft Office. Dette dataprogrammet har blitt utviklet gjennom mange år og er i dag det regnearkprogrammet som dominerer markedet.

Detaljer