Befolkningsundersøkelse: Uhell og farlige situasjoner på grunn av bygningsmessige forhold.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Befolkningsundersøkelse: Uhell og farlige situasjoner på grunn av bygningsmessige forhold."

Transkript

1 Befolkningsundersøkelse: Uhell og farlige situasjoner på grunn av bygningsmessige forhold. Utarbeidet for: Norges Blindeforbund Utarbeidet av: Synovate Dato: 1. april 0 0. Synovate Ltd. All rights reserved. The concepts and ideas submitted to you herein are the intellectual property of Synovate Ltd. They are strictly of confidential nature and are submitted to you under the understanding that they are to be considered by you in the strictest of confidence and that no use shall be made of the said concepts and ideas, including communication to any third party without Synovate s express prior consent and/or payment of related professional services fees in full. Synovate 0 0

2 Prosjektinformasjon Formål Målgruppe / utvalg: Tidsperiode (feltarbeid): Datainnsamlingsmetode: Utvalg: Veiemetode: Tolkning av tabellverket: Kartlegge antall uhell og farlige situasjoner befolkningen kommer i på grunn av bygningsmessige forhold. Et representativt utvalg av Norges befolkning 1 år+ 0..april 0 Computer Assisted Telephone Interview (CATI) gjennomførte intervju Tallene er vektet på kjønn, alder og geografi i forhold til offentlig statistikk. Resultatene som fremkommer i tabellverket er gjengitt i prosentandeler og i vektet antall tusen. Prosjektdeltagere Oppdragsgiver: Kontaktperson hos oppdragsgiver: Prosjektansvarlig: Ansvarlig programmering: Prosjektnummer: Norges Blindeforbund Sverre Fuglerud Maria Sværi Trude Kumle Synovate 0 1

3 Oppsummering (1 av ) Nesten 1, millioner mennesker har i løpet av de siste måneder opplevd uhell eller kommet i farlige situasjoner på grunn av bygningsmessige forhold. Trapper eller kanter (innendørs eller utendørs), samt hull og ujevnheter i gangareal er de hyppigste årsakene til at man kommer i farlige situasjoner eller opplever uhell:.000 personer opplevde uhell eller farlige situasjoner pga trapper eller kanter.000 personer opplevde uhell eller farlige situasjoner pga hull eller ujevnheter i gangareal. De yngste, personer bosatt på Østlandet og kvinner opplever uhell eller farlige situasjoner oftest og har flest uhell. I snitt opplever man uhell i året: % oppgir å ha opplevd uhell 1% oppgir å ha opplevd eller flere uhell De fleste får lette men ubehagelige skader som følge av uhellene (blåmerker, skrubbsår, kutt og ødelagte klær). Kuttskader, blåmerker, skrubbsår og ryggskader forekommer oftest i de yngste aldersgruppene og går nedover med alderen. Synovate 0

4 Oppsummering ( av ) Mange oppgir at uhellene har ført til alvorlige skader: personer fikk ryggskader.000 personer fikk kneskader personer fikk brudd.000 personer fikk hodeskader De mest alvorlige skadene forekommer ofte blant personer som har opplevd uhell på grunn av trapper/ kanter. Antall brudd øker fra % i aldersgruppen år til 1% i aldersgruppen 0 år+. Aldersgruppen 0 år får brudd oftest. Sammenligning av resultatene fra befolkningsundersøkelsen med resultatene fra undersøkelsen blant synshemmede viser følgende: Glassflater og trapper eller kanter kan skape problemer både for synshemmede og for resten av befolkningen Synshemmede opplever flere uhell enn resten av befolkningen Synshemmede får oftere brudd og hodeskader enn resten av befolkningen De yngste aldersgruppene (både blant seende og blant synshemmede) er mer utsatt enn de eldste aldersgruppene (Mer forsiktige? Mer hjemme?) Synovate 0

5 Feilmarginer ved rent lotterisk utvalg Antall observasjoner / /0 1/ Prosentandeler /0 / 0/0 0/0 0/0, 1, 1,0 1, 1, 1,,0 0,,,1,, 1,0 1, 1, ,,,1,,, 1, 1, 1, 1, 1,,,0,,,,,0,,,,1,0,,1,,0,,1,,,,,,,,0,,,1,,0,,,0,,,0,,1,1,,0,,,,,1,,,,,,,,,1,,,,1,,,0,,,,,,0,,,,,0,,1,,,0,,1,,, Eksempel. Man har stilt et spørsmål med to svaralternativer: Ja og nei. I tabellen finner vi at % har svart ja på spørsmålet, mens 0% har svart nei. Er undersøkelsen basert på et utvalg på intervju, vil feilmarginen i dette tilfellet være +/, prosentpoeng. I praksis vil dette si at det reelle ja svar i populasjonen vil (med % sikkerhet) ligge et sted mellom 1,% og,%. 00 1, 1,,,,,,1, 00 1, 1,,1,,,,, 0 1, 1, 1,,1,,,, 0 1,1 1, 1,,0,,,, 00 1,0 1, 1, 1, 1,,0,, 000 0, 1,1 1, 1, 1, 1, 1, 1, Synovate 0

6 Spm.1 Har du i løpet av de siste måneder opplevd å komme i noen farlige situasjoner eller opplevd uhell på grunn av noen av følgende forhold: JA Nesten 1, millioner mennesker har i løpet av de siste måneder opplevd uhell eller kommet i farlige situasjoner på grunn av bygningsmessige forhold. Totalt opplevd farlige situasjoner/ uhell % = personer Hull eller ujevnheter i gangareal Trapper/ kanter innendørs eller utendørs totalt Trapper eller kanter utendørs 1 % =.000 personer 1 % =.000 personer 1 % = personer Trapper eller kanter innendørs % =.000 personer Skilt, stolper eller andre hindringer i gangarealer Glassflater Andre forhold ved bygg % % % =.000 personer =.000 personer =.000 personer 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Synovate 0

7 Spm.1 Har du i løpet av de siste måneder opplevd å komme i noen farlige situasjoner eller opplevd uhell på grunn av noen av følgende forhold: JA De yngste, personer bosatt i Oslo og kvinner opplever uhell eller farlige situasjoner oftest. 0 % 0 % Kjønn Alder Landsdel 0 % 0 % % % % % % % % 0 % % % % 1 % % 0 % Norge total Mann Kvinne 0 0 år + Oslo Østlandet ellers Vestlandet Møre og Romsdal/ Trøndelag Nord Norge Synovate 0

8 Spm. Hvor mange uhell har du opplevd totalt de siste måneder? Base: Har opplevd farlige situasjoner/ uhell siste måneder (%) % oppgir å ha opplevd uhell. 1% oppgir å ha opplevd eller flere uhell. I snitt opplever man uhell i året. 0 % 1 % % % + Ubesvart % % % % % 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Synovate 0

9 Spm. Hvor mange uhell har du opplevd totalt de siste måneder? Base: Har opplevd farlige situasjoner/ uhell siste måneder (%) GJENNOMSNITTLIG ANTALL UHELL De yngste, kvinner og personer bosatt på Østlandet opplever flest uhell. Kjønn Alder Landsdel,0,,1,,1,,,,,,, 0 Norge total Mann Kvinne 0 0 år + Oslo Østlandet ellers Vestlandet Møre og Romsdal/ Trøndelag Nord Norge Synovate 0

10 Spm. Hvilke skader har uhell/ uhellene ført til? Har de ført til Base: Har opplevd farlige situasjoner/ uhell siste måneder (%) De fleste får lette men ubehagelige skader som følge av uhellene. Mange oppgir imidlertid at uhellene har ført til alvorlige skader: hodeskader, kneskader, ryggskader og brudd. Blåmerker % = personer Skrubbsår Overtråkk/ snublet Ødelagte klær % % = personer % = personer =.000 personer Kuttskader % =.000 personer Ryggskader Kneskader Brudd Hodeskader/ hjernerystelse % = personer % % =.000 personer = personer % =.000 personer Andre skader Ingen skader 1 % 1 % = personer =.000 personer 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Synovate 0

11 Spm. Hvilke skader har uhell/ uhellene ført til? Har de ført til Base: Har opplevd farlige situasjoner/ uhell siste måneder (%) Kuttskader, blåmerker, skrubbsår og ryggskader forekommer oftest i de yngste aldersgruppene og går nedover med alderen. Antall brudd øker imidlertid fra % i aldersgruppen år til 1% i aldersgruppen 0 år+. Aldersgruppen 0 år får brudd oftest. Synovate 0

12 Spm. Hvilke skader har uhell/ uhellene ført til? Har de ført til Base: Har opplevd farlige situasjoner/ uhell siste måneder (%) Skader blant personer som har hatt uhell på grunn av trapper eller kanter (innendørs eller utendørs). Blåmerker Skrubbsår Overtråkk/ snublet Ødelagte klær Kuttskader Ryggskader Kneskader Brudd Hodeskader/ hjernerystelse Andre skader Ingen skader Blant de som oppgir at de har fått hodeskader/ hjernerystelser oppgir % at de har opplevd uhell på grunn av trapper og kanter utendørs. Totalt opplevd uhell/ farlige situasjoner Trapper/ kanter totalt % Synovate 0

13 Spm. Hvilke skader har uhell/ uhellene ført til? Har de ført til Base: Har opplevd farlige situasjoner/ uhell siste måneder (%) Skader blant personer som har hatt uhell på grunn av glassflater. Blåmerker Skrubbsår Overtråkk/ snublet Ødelagte klær Kuttskader Ryggskader Kneskader Brudd Hodeskader/ hjernerystelse Andre skader Ingen skader Totalt opplevd uhell/ farlige situasjoner Glassflater % Synovate 0

14 Spm. Hvilke skader har uhell/ uhellene ført til? Har de ført til Base: Har opplevd farlige situasjoner/ uhell siste måneder (%) Skader blant personer som har hatt uhell på grunn av skilt, stolper eller andre hindringer i gangarealer. Blåmerker Skrubbsår Overtråkk/ snublet Ødelagte klær Kuttskader Ryggskader Kneskader Brudd Hodeskader/ hjernerystelse Andre skader Ingen skader Synovate Totalt opplevd uhell/ farlige situasjoner Skilt, stolper eller andre hindringer i gangarealer %

15 Spm. Hvilke skader har uhell/ uhellene ført til? Har de ført til Base: Har opplevd farlige situasjoner/ uhell siste måneder (%) Skader blant personer som har hatt uhell på grunn av hull eller ujevnheter i gangareal. Blåmerker Skrubbsår Overtråkk/ snublet Ødelagte klær Kuttskader Ryggskader Kneskader Brudd Hodeskader/ hjernerystelse Andre skader Ingen skader Totalt opplevd uhell/ farlige situasjoner Hull eller ujevnheter i gangareal % Synovate 0 1

16 Spm. Hvilke skader har uhell/ uhellene ført til? Har de ført til Base: Har opplevd farlige situasjoner/ uhell siste måneder (%) De mest alvorlige skadene forekommer ofte blant personer som har opplevd uhell på grunn av trapper/ kanter. 0 % Trapper/ kanter innendørs og utendørs Glassflater Hull eller ujevnheter i gangareal Andre forhold ved bygg Skilt, stolper eller andre hindringer i gangarealer Brudd Hodeskader/ hjernerystelse Kneskader Ryggskader NB: Tallene må tolkes med meget stor forsiktighet på grunn av meget små baser Synovate 0 1

17 Funn fra undersøkelsen blant synshemmede Synovate 0 1

18 Spm. Jeg skal nå lese opp noen forhold som kan gjøre det vanskelig for deg å ta seg frem i bygninger. Er det noen av disse som skaper problemer for deg? JA Blinde og svaksynte møter på flere problemer når de skal ta seg frem i bygninger. Info. skilt som er vanskelig eller umulig å lese Motlys som følge av glassflater Dårlig belysning Trapper uten oppmerksom.felt Lite bruk av kontrastfarger Manglende glassmarkører på glassflater Heiser som er vanskelige eller umulige å betjene uten hjelp fra Få eller ingen ledelinjer % % % % % % % % 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Utvalg: Alle medlemmer som er registrert som brukere lyd, punkt eller storskrift. Synovate 0 1

19 Spm. 0 Har du hatt uhell som følge av? JA % har hatt uhell som følge av hindringer i gangarealer og/ eller innvendig eller utvendig utforming av bygg. Har hatt uhell % Innvendig eller utvendig utforming av bygg % Gangearel, f.eks. reklameskilt og butikkutstillinger 1 % 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Utvalg: Alle medlemmer som er registrert som brukere lyd, punkt eller storskrift. Synovate 0 1

20 % av personer som har opplevd uhell, opplevde flere enn ett uhell. Menn opplever uhell oftere enn kvinner. De yngste aldersgruppene er mer utsatt enn de eldste. 0 % Spm. 1 Har du hatt mer enn ett uhell? JA Base: Har hatt uhell (%) 0 % 0 % % 1 % % % 0 % % % % 0 % Total Mann Kvinne år 0 år 0 år + Utvalg: Alle medlemmer som er registrert som brukere lyd, punkt eller storskrift. Synovate 0 1

21 Spm. Hvor mange uhell har du hatt i løpet av de siste 0 dagene? Base: Har hatt flere uhell (%) Over halvparten av de som har uhell, har, uhell i måneden eller uhell i året. De yngste opplever flere uhell enn de eldste. 1 år 1, = 1 i året 0 år, = i året 0 år+,0 = i året Utvalg: Alle medlemmer som er registrert som brukere lyd, punkt eller storskrift. Synovate 0

22 Spm. Hvilke skader har uhell/ uhellene ført til? Base: Har hatt uhell (%) Skadene man får som følge av uhell varier i omfanget fra blåmerker til brudd og hjernerystelser. Blåmerker Kuttskader Brudd Hodeskade/ hjernerystelse Skrubbsår Ødelagte klær Kuler/ mindre fysiske sår Overtråkk/ snublet Kneskade Ryggskade Annet Ingen av disse % % % % % % 1 % 1 % 1 % % % % 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Utvalg: Alle medlemmer som er registrert som brukere lyd, punkt eller storskrift. Synovate 0 1

23 Kommentarer på fylkesnivå Synovate 0

24 Spm.1 Har du i løpet av de siste måneder opplevd å komme i noen farlige situasjoner eller opplevd uhell på grunn av noen av følgende forhold: JA Oslo, Hedmark og NordTrøndelag oppgir å ha opplevd flest uhell. Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal opplever færrest uhell. Norge total Oslo Hedmark NordTrøndelag Telemark Akershus Agder Hordaland Nordland Oppland Østfold Troms/ Finnmark SørTrøndelag Buskerud Rogaland Vestfold Sogn og Fjordane/ Møre og Romsdal 1 % % % 0 % % % % 1 % 1 % 0 % 0 % % % % 0 % 0 % % 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Synovate 0

25 Spm.1 Har du i løpet av de siste måneder opplevd å komme i noen farlige situasjoner eller opplevd uhell på grunn av noen av følgende forhold: JA Noen fylker oppgir at de opplever uhell/ farlige situasjoner på grunn av enkelte bygningsmessige forhold oftere enn andre: % av befolkningen i Oslo opplever uhell/ farlige situasjoner på grunn av hull eller ujevnheter i gangareal mot 1% i Norge totalt 1% av befolkningen i Hedmark opplever uhell/ farlige situasjoner på grunn av skilt, stolper eller andre hindringer i gangarealer mot % i Norge totalt % av befolkningen i Agderfylkene oppgir at de opplever uhell/ farlige situasjoner på grunn av trapper eller kanter utendørs mot 1% i Norge totalt Synovate 0

26 Spm. Hvor mange uhell har du opplevd totalt de siste måneder? Base: Har opplevd farlige situasjoner/ uhell siste måneder (%) Oppland oppgir at de opplever flest uhell, mens Rogaland og SørTrøndelag opplever færrest. Gjennomsnittlig antall uhell Norge total Oppland Akershus Agder Telemark Sogn og Fjordane/ Møre og Romsdal Vestfold NordTrøndelag Buskerud Nordland Hedmark Oslo Hordaland Østfold Troms / Finnmark Rogaland SørTrøndelag,,,,,1,1,,,,1 1, 1,,, Antall uhell 0 1 Synovate 0

27 Spørreskjema Synovate 0

28 1 QDOC fil U1 HAR (Timer1) Så noen spørsmål om noe annet. Har du i løpet av de siste måneder opplevd å komme i noen farlige situasjoner eller opplevd uhell på grunn av noen av følgende forhold: LES OPP HVIS OPPLEVD MINST ETT UHELL ID: BLIND Konsulent: MS V: HVIS OPPLEVD MINST ETT UHELL (Timer1) Hvilke skader har uhell/ uhellene ført til? Har de ført til... LES OPP F: \har.1=1! \har.=1! \har.=1! \har.=1! \har.=1! \har.=1 V: Ja Nei Trapper eller kanter innendørs? Trapper eller kanter utendørs?... 1 Blåmerker... 1, Glassflater?... 1 Kuttskader..., Skilt, stolper eller andre hindringer i Brudd..., gangarealer?... 1 Hodeskader/ hjernerystelse..., Hull eller ujevnheter i gangareal?... 1 Skrubbsår..., Andre forhold ved bygg?... 1 Ødelagte klær..., (Timer1) Hvor mange slike uhell har du opplevd totalt de siste mndr.? F: \har.1=1!\har.=1!\h ar.=1!\har.=1!\har.=1!\har.=1 V: 00: Overtråkk/ snublet..., Kneskader..., Ryggskader..., Andre skader..., Ingen skader..., Husker ikke..., Utkast NOTER UHELL TOTALT VET IKKE = BLANK 1 0 Synovate MMI Utkast

29 Tabeller break 1 Kjønn Alder Husstandsinntekt Landsdel Utdanning Synovate 0

30 *** Spm. 1 *** Har du i løpet av de siste måneder opplevd å komme i noen farlige situasjoner eller opplevd uhell på grunn av noen av følgende forhold: JA Celleinnhold: Antall Kolonne% Chi nivå(w):.0% Kjønn Alder Alder Husstandsinntekt Landsdel Utdanning 0 år eller mer Trapper eller kanter innendørs Trapper eller kanter utendørs Glassflater Skilt, stolper eller andre hindringer i gangarealer Hull eller ujevnheter i gangareal Andre forhold ved bygg **Sum Trapper/ kanter tot Totalt opplevd farlige situasjoner/ uhell Under Kvinne år Vest Nord Total Mann år år år år år + landet Norge Antall intervju Befolkning(000), 1, 1,1 1, , 1, 1, 1, Over Oslo Østlandet ellers Møre og Romsdal/ Trøndelag Folkeskolenivå Ungdomsskole/ Realskolenivå Videregåe nde skole/ Gymnasnivå Universitetsni vå Synovate : Uhell i farlige situasjoner (0/0/0/0/0)

31 *** Spm. *** Hvor mange slike uhell har du opplevd totalt de siste mndr.? Celleinnhold: Antall Kolonne% Chi nivå(w):.0% Total Kjønn Alder Alder Husstandsinntekt Landsdel Utdanning Mann år år 0 år 0 år eller mer 0 år 0 år 0 år + Under Kvinne Over Oslo Antall intervju Befolkning(000), 1, 1,1 1, , 1, 1, 1, Ubesvart **Sum Gj.snitt av Østlandet ellers Vestlandet Møre og Romsdal/ Trøndelag Nord Norge Folkeskolenivå Ungdomsskole/ Realskolenivå Videregåe nde skole/ Gymnasnivå Universitetsni vå Synovate : Uhell i farlige situasjoner (0/0/0/0/0)

32 Filter: Har opplevd farlige situasjoner/ uhell siste mnd Andel av total 1.% *** Spm. *** Hvor mange slike uhell har du opplevd totalt de siste mndr.? Celleinnhold: Antall Kolonne% Chi nivå(w):.0% Total Kjønn Alder Alder Husstandsinntekt Landsdel Utdanning Mann år år 0 år 0 år eller mer 0 år 0 år 0 år + Under Kvinne Over Oslo Antall intervju Befolkning(000) 1, Ubesvart **Sum Gj.snitt av Østlandet ellers Vestlandet Møre og Romsdal/ Trøndelag Nord Norge Folkeskolenivå Ungdomsskole/ Realskolenivå Videregåe nde skole/ Gymnasnivå Universitetsni vå Synovate : Uhell i farlige situasjoner (0/0/0/0/0)

33 *** Spm. *** Hvilke skader har uhell/ uhellene ført til? Har de ført til... Celleinnhold: Antall Kolonne% Chi nivå(w):.0% Total Kjønn Alder Alder Husstandsinntekt Landsdel Utdanning Mann år år 0 år 0 år eller mer 0 år 0 år 0 år + Under Kvinne Over Oslo Antall intervju Befolkning(000), 1, 1,1 1, , 1, 1, 1,1 Blåmerker Kuttskader Brudd Hodeskader/ hjernerystelse Skrubbsår Ødelagte klær Overtråkk/ snublet Kneskader Ryggskader Andre skader Ingen skader Husker ikke Ubesvart **Sum Østlandet ellers Vestlandet Møre og Romsdal/ Trøndelag Nord Norge Folkeskolenivå Ungdomsskole/ Realskolenivå Videregåe nde skole/ Gymnasnivå Universitetsni vå Synovate : Uhell i farlige situasjoner (0/0/0/0/0)

34 Filter: Har opplevd farlige situasjoner/ uhell siste mnd Andel av total 1.% *** Spm. *** Hvilke skader har uhell/ uhellene ført til? Har de ført til... Celleinnhold: Antall Kolonne% Chi nivå(w):.0% Total Kjønn Alder Alder Husstandsinntekt Landsdel Utdanning Mann år år 0 år 0 år eller mer 0 år 0 år Under 0 år Kvinne Over Oslo Østlandet ellers Vestlandet Antall intervju Befolkning(000) 1, Blåmerker Kuttskader Brudd Hodeskader/ hjernerystelse Skrubbsår Ødelagte klær Overtråkk/ snublet Kneskader Ryggskader Andre skader Ingen skader Husker ikke Ubesvart **Sum Møre og Romsdal/ Trøndelag Folke Nord skole nivå Norge Ungdomsskole/ Realskolenivå Videregåe nde skole/ Gymnasnivå Universitetsni vå Synovate : Uhell i farlige situasjoner (0/0/0/0/0)

35 Tabeller break Hatt uhell/ farlige situasjoner (ja/ nei) Uhell på grunn av Skader uhellene har ført til Synovate 0

36 *** Spm. 1 *** Har du i løpet av de siste måneder opplevd å komme i noen farlige situasjoner eller opplevd uhell på grunn av noen av følgende forhold: JA Celleinnhold: Antall Kolonne% Chi nivå(w):.0% Hatt uhell/ farlige situasjoner Uhell pga... Uhellene har ført til... Skilt, stolper eller Hull Hode Trapper Trapp andre eller Andre skad eller er eller Trapp hind ujevn forer/ Overtr kanter kanter er/ ringer heter i hold hjerne Ødelagte åkk/ innend utendø kanter Glassflatearealeareal i gang gang ved Blå Kuttrystel Skrub snub Kne Rygg Andre Ingen Total Ja Nei ørs rs tot bygg merker skader Brudd se bsår klær let skader skader skader skader Antall intervju Befolkning(000), 1,1, Trapper eller kanter innendørs Trapper eller kanter utendørs Glassflater Skilt, stolper eller andre hindringer i gangarealer Hull eller ujevnheter i gangareal Andre forhold ved bygg **Sum Trapper/ kanter tot Totalt opplevd farlige situasjoner/ uhell Synovate : Uhell i farlige situasjoner (0/0/0/0/0)

37 *** Spm. *** Hvor mange slike uhell har du opplevd totalt de siste mndr.? Celleinnhold: Antall Kolonne% Chi nivå(w):.0% Hatt uhell/ farlige situasjoner Uhell pga... Uhellene har ført til... Skilt, stolper eller Hull Hode Trapper Trapp andre eller Andre skad eller er eller Trapp hind ujevn forer/ Overtr kanter kanter er/ ringer heter i hold hjerne Ødelagte åkk/ innend utendø kanter Glassflatearealeareal i gang gang ved Blå Kuttrystel Skrub snub Kne Rygg Andre Ingen Total Ja Nei ørs rs tot bygg merker skader Brudd se bsår klær let skader skader skader skader Antall intervju Befolkning(000), 1,1, Ubesvart **Sum Gj.snitt av Synovate : Uhell i farlige situasjoner (0/0/0/0/0)

38 Filter: Har opplevd farlige situasjoner/ uhell siste mnd Andel av total 1.% *** Spm. *** Hvor mange slike uhell har du opplevd totalt de siste mndr.? Celleinnhold: Antall Kolonne% Chi nivå(w):.0% Hatt uhell/ farlige situasjoner Uhell pga... Uhellene har ført til... Skilt, stolper eller Hull Hode Trapper Trapp andre eller Andre skad eller er eller Trapp hind ujevn forer/ Overtr kanter kanter er/ ringer heter i hold hjerne Ødelagte åkk/ innend utendø kanter Glassflatearealeareal i gang gang ved Blå Kuttrystel Skrub snub Kne Rygg Andre Ingen Total Ja Nei ørs rs tot bygg merker skader Brudd se bsår klær let skader skader skader skader Antall intervju Befolkning(000) 1,1 1, Ubesvart **Sum Gj.snitt av Synovate : Uhell i farlige situasjoner (0/0/0/0/0)

39 *** Spm. *** Hvilke skader har uhell/ uhellene ført til? Har de ført til... Celleinnhold: Antall Kolonne% Chi nivå(w):.0% Hatt uhell/ farlige situasjoner Uhell pga... Uhellene har ført til... Skilt, stolper eller Hull Hode Trapper Trapp andre eller Andre skad eller er eller Trapp hind ujevn forer/ Overtr kanter kanter er/ ringer heter i hold hjerne Ødelagte åkk/ innend utendø kanter Glassflatearealeareal i gang gang ved Blå Kuttrystel Skrub snub Kne Rygg Andre Ingen Total Ja Nei ørs rs tot bygg merker skader Brudd se bsår klær let skader skader skader skader Antall intervju Befolkning(000), 1,1, Blåmerker Kuttskader Brudd Hodeskader/ hjernerystelse Skrubbsår Ødelagte klær Overtråkk/ snublet Kneskader Ryggskader Andre skader Ingen skader Husker ikke Ubesvart **Sum Synovate : Uhell i farlige situasjoner (0/0/0/0/0)

40 Filter: Har opplevd farlige situasjoner/ uhell siste mnd Andel av total 1.% *** Spm. *** Hvilke skader har uhell/ uhellene ført til? Har de ført til... Celleinnhold: Antall Kolonne% Chi nivå(w):.0% Hatt uhell/ farlige situasjoner Uhell pga... Uhellene har ført til... Skilt, stolper eller Hull Hode Trapper Trapp andre eller Andre skad eller er eller Trapp hind ujevn forer/ Overtr kanter kanter er/ ringer heter i hold hjerne Ødelagte åkk/ innend utendø kanter Glassflatearealeareal i gang gang ved Blå Kuttrystel Skrub snub Kne Rygg Andre Ingen Total Ja Nei ørs rs tot bygg merker skader Brudd se bsår klær let skader skader skader skader Antall intervju Befolkning(000) 1,1 1, Blåmerker Kuttskader Brudd Hodeskader/ hjernerystelse Skrubbsår Ødelagte klær Overtråkk/ snublet Kneskader Ryggskader Andre skader Ingen skader Husker ikke Ubesvart **Sum Synovate : Uhell i farlige situasjoner (0/0/0/0/0)

41 Tabeller break Fylker Synovate 0

42 *** Spm. 1 *** Har du i løpet av de siste måneder opplevd å komme i noen farlige situasjoner eller opplevd uhell på grunn av noen av følgende forhold: JA Celleinnhold: Antall Kolonne% Chi nivå(w):.0% Akershus Hed Buske Tele Roga Horda SF og Nord Total Østfold Oslo mark Oppland rud Vestfold mark Agder land land MR land Antall intervju Befolkning(000), Trapper eller kanter innendørs Trapper eller kanter utendørs Glassflater Skilt, stolper eller andre hindringer i gangarealer Hull eller ujevnheter i gangareal Andre forhold ved bygg **Sum Trapper/ kanter tot Totalt opplevd farlige situasjoner/ uhell Fylke Sør Trøndelag Nord Trøndelag Troms / Finnmark Synovate : Uhell i farlige situasjoner (0/0/0/0/0)

43 *** Spm. *** Hvor mange slike uhell har du opplevd totalt de siste mndr.? Celleinnhold: Antall Kolonne% Chi nivå(w):.0% Akershus Hed Buske Tele Roga Horda SF og Nord Total Østfold Oslo mark Oppland rud Vestfold mark Agder land land MR land Antall intervju Befolkning(000), Ubesvart **Sum Gj.snitt av Fylke Sør Trøndelag Nord Trøndelag Troms / Finnmark Synovate : Uhell i farlige situasjoner (0/0/0/0/0)

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

Rapporter. Tor Morten Normann. Forsvars- og politipersonell som har deltatt i internasjonale operasjoner. Reports 38/2013. Veteraners levekår

Rapporter. Tor Morten Normann. Forsvars- og politipersonell som har deltatt i internasjonale operasjoner. Reports 38/2013. Veteraners levekår Rapporter Reports 38/2013 Tor Morten Normann Veteraners levekår Forsvars- og politipersonell som har deltatt i internasjonale operasjoner Rapporter 38/2013 Tor Morten Normann Veteraners levekår Forsvars-

Detaljer

Hos mor, hos far eller delt bosted?

Hos mor, hos far eller delt bosted? Rapporter Reports 2014/27 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød og Erik H. Nymoen Individuelle endringer i barns bo-ordning når foreldrene bor hver for seg Rapporter 2014/27 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød

Detaljer

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon Elisabeth Rønning Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon 1 Forord Statistisk sentralbyrå legger her fram hovedresultatene

Detaljer

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Ved stortingsvalget i 2009 ble fordelingen av distriktsmandater og utjevningsmandater som vist i tabell 1

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid og den økonomiske situasjonen i Hellas og Italia. November 2011

Undersøkelse om svart arbeid og den økonomiske situasjonen i Hellas og Italia. November 2011 Undersøkelse om svart arbeid og den økonomiske situasjonen i Hellas og Italia November 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i Norstat sitt befolkningspanel. Undersøkelsen

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Grensehandlere - annerledes enn andre?

Grensehandlere - annerledes enn andre? Oppdragsrapport nr. 3-2004 Randi Lavik Grensehandlere - annerledes enn andre? Oppdragsrapport nr.3-2004 Tittel Grensehandlere - annerledes enn andre? Forfatter(e) Randi Lavik Antall sider 61 Prosjektnummer

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2012

Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2012 Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2012 Denne undersøkelsen er utført for NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin) av Ipsos MMI som telefonintervju i november

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

Alkoholvaner blant 40-åringer i Norge. Endring over tid

Alkoholvaner blant 40-åringer i Norge. Endring over tid ÖVERSIKT SVETLANA SKURTVEIT & RANDI SELMER & AAGE TVERDAL Alkoholvaner blant 40-åringer i Norge. Endring over tid Kartlegging av alkoholforbruket i ulike grupper med vurdering av hvorfor noen grupper drikker

Detaljer

2. Inntektsgivende arbeid

2. Inntektsgivende arbeid Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010 arbeid 2. arbeid På arbeidet en halvtime mer Den tiden befolkningen generelt har brukt til inntektsgivende arbeid, inkludert arbeidsreiser, har endret seg lite fra 1980

Detaljer

Samarbeid mellom brann- og redningsvesenet og helse- og omsorgstjenesten om brannforebyggende arbeid

Samarbeid mellom brann- og redningsvesenet og helse- og omsorgstjenesten om brannforebyggende arbeid Samarbeid mellom brann- og redningsvesenet og helse- og omsorgstjenesten om brannforebyggende arbeid Kartlegging av eksisterende samarbeid, mulige hindringer og suksessfaktorer Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Lotteri- og stiftelsestilsynet GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Lotteri- og stiftelsestilsynet GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Helse Postadresse: 7465 Trondheim/ Pb 124, Blindern, 0314 Oslo Telefon: 40 00 25 90 (Oslo og Trondheim) Telefaks: 22 06 79 09 (Oslo) 930 70 500 (Trondheim) Foretaksregisteret:

Detaljer

Barn som bor med far bor også med mor

Barn som bor med far bor også med mor Barn som bor med far bor også med mor Omtrent halvparten av de barna som er registrert bosatt med far har to hjem. Foreldrene har delt omsorg og barna bor halve tiden med far, og den andre halve tiden

Detaljer

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger.

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger. Tabell.1 Antall som vil bli rammet av skolepenger. ESTIMATER FOR HVOR MANGE STUDENTER SOM VIL BLI RAMMET AV SKOLEPENGER Internasjonal e 2014 1 Rammede utenfor Europa Rammede i Europa Totalt antall rammede

Detaljer

Entreprenørskap i utdanningen og oppnåelse av læringsmål

Entreprenørskap i utdanningen og oppnåelse av læringsmål Entreprenørskap i utdanningen og oppnåelse av læringsmål av Vegard Johansen Tina Mathisen ØF-rapport 14/ /2012 Entreprenørskap i utdanningen og oppnåelsee av læringsmål av Vegard Johansen Tina Mathisen

Detaljer

Hva koster det å spille fotball i Norge?

Hva koster det å spille fotball i Norge? Hva koster det å spille fotball i Norge? EN RAPPORT OM KOSTNADENE VED Å DELTA PÅ ALDERSBESTEMTE FOTBALL-LAG N F F 2 0 1 1 INNLEDNING Det foreligger lite empiri på hva det koster å drive med aldersbestemt

Detaljer

Omfanget av vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser

Omfanget av vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser ØF - notat nr.08/2005 Omfanget av vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser En sammenlignende spørreundersøkelse om vold og overgrep mot kvinner med og uten fysiske funksjonsnedsettelser

Detaljer

Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak?

Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak? Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak? AV ESPEN HALLAND DAHL Med innføringen av pensjonsreformen fra nyttår 2011 ble det mulig å ta ut alderspensjon før fylte 67 år.

Detaljer

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011 På vei ut Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? av Sigtona Halrynjo AFI notat 1/2011 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE S OCCATIONAL PAPERS Arbeidsforskningsinstituttet

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950 N O R G E S O F F I S I E L L E S T A T I S T I K K XI FOLKETELLINGEN. DESEMBER 0 Tiende hefte Boligstatistikk Housing Statistics STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO Disse

Detaljer

Ungdomsbedrift og entreprenørskap

Ungdomsbedrift og entreprenørskap ØF- notat nr.: 17/2011 Ungdomsbedrift og entreprenørskap av Vegard Johansen 1 2 ØF- notat nr.: 17/2011 Ungdomsbedrift og entreprenørskap av Vegard Johansen 3 Tittel: Forfatter: Ungdomsbedrift og entreprenørskap

Detaljer

Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering. Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 RAPPORT 1/2012

Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering. Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 RAPPORT 1/2012 Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 1 RAPPORT 1/2012 Resymé Evalueringsportalen har vært i drift i et drøyt år. Ved årsskiftet

Detaljer

Hvilken straff vil du foreslå i disse sakene?

Hvilken straff vil du foreslå i disse sakene? IP. nr.: Jeg ønsker å delta i loddtrekking: Jeg ønsker ikke å delta i loddtrekking: Hvilken straff vil du foreslå i disse sakene? Skjematype.: 1 Veiledning til utfylling av skjemaet Vennligst bruk blå

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Hvor lenge kan jeg leve?

Hvor lenge kan jeg leve? Hvor lenge kan jeg leve? Det tenker jeg på når jeg er i det filosofiske hjørnet eller jeg ser døden i øynene. Ingen vet svaret. Jeg kan leve til jeg er 14 som min farfar eller omkomme i en bilulykke i

Detaljer

Fastlegenes oppfølging av de berørte etter tsunamien

Fastlegenes oppfølging av de berørte etter tsunamien Ole K. Hjemdal Fastlegenes oppfølging av de berørte etter tsunamien Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s Publikasjonsserie fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Detaljer